Календарь

Дата
16.03.1997    Тур 01 Локомотив МБалтика 1:1
16.03.1997    Тур 01 Локомотив ННКрылья Советов 0:1
16.03.1997    Тур 01 Динамо МЦСКА 2:0
16.03.1997    Тур 01 АланияКАМАЗ-Чаллы 5:0
16.03.1997    Тур 01 РоторЧерноморец 1:1
16.03.1997    Тур 01 Жемчужина СчСпартак М 0:1
17.03.1997    Тур 01 ТюменьРостсельмаш 0:1
17.03.1997    Тур 01 ФакелЗенит СПб 0:1
17.03.1997    Тур 01 ШинникТорпедо-Лужники 1:3
21.03.1997    Тур 02 БалтикаЛокомотив НН 1:0
21.03.1997    Тур 02 Крылья СоветовФакел 1:0
21.03.1997    Тур 02 КАМАЗ-ЧаллыРотор 0:5
22.03.1997    Тур 02 РостсельмашЛокомотив М 2:2
22.03.1997    Тур 02 Зенит СПбДинамо М 0:0
22.03.1997    Тур 02 ЦСКААлания 2:1
22.03.1997    Тур 02 ЧерноморецЖемчужина Сч 2:2
22.03.1997    Тур 02 Спартак МШинник 3:0
22.03.1997    Тур 02 Торпедо-ЛужникиТюмень 1:1
02.04.1997    Тур 03 Локомотив ННРостсельмаш 0:1
02.04.1997    Тур 03 Локомотив МТюмень 3:1
02.04.1997    Тур 03 ФакелБалтика 0:2
02.04.1997    Тур 03 Динамо МКрылья Советов 0:1
02.04.1997    Тур 03 АланияЗенит СПб 0:2
02.04.1997    Тур 03 РоторЦСКА 1:0
02.04.1997    Тур 03 Жемчужина СчКАМАЗ-Чаллы 1:0
02.04.1997    Тур 03 ШинникЧерноморец 1:0
02.04.1997    Тур 03 Торпедо-ЛужникиСпартак М 0:3
05.04.1997    Тур 04 РостсельмашФакел 2:0
05.04.1997    Тур 04 Локомотив МЛокомотив НН 1:1
05.04.1997    Тур 04 БалтикаДинамо М 0:2
05.04.1997    Тур 04 Крылья СоветовАлания 1:3
05.04.1997    Тур 04 Зенит СПбРотор 0:1
05.04.1997    Тур 04 ЦСКАЖемчужина Сч 1:1
05.04.1997    Тур 04 КАМАЗ-ЧаллыШинник 3:0
05.04.1997    Тур 04 ЧерноморецТорпедо-Лужники 2:1
05.04.1997    Тур 04 ТюменьСпартак М 2:2
12.04.1997    Тур 05 Динамо МРостсельмаш 1:0
12.04.1997    Тур 05 ФакелЛокомотив М 1:0
12.04.1997    Тур 05 Локомотив ННТюмень 1:0
12.04.1997    Тур 05 АланияБалтика 0:0
12.04.1997    Тур 05 РоторКрылья Советов 1:1
12.04.1997    Тур 05 Жемчужина СчЗенит СПб 1:0
12.04.1997    Тур 05 ШинникЦСКА 0:1
12.04.1997    Тур 05 Торпедо-ЛужникиКАМАЗ-Чаллы 2:0
12.04.1997    Тур 05 Спартак МЧерноморец 3:0
19.04.1997    Тур 06 РостсельмашАлания 1:0
19.04.1997    Тур 06 Локомотив МДинамо М 2:1
19.04.1997    Тур 06 Локомотив ННФакел 1:0
19.04.1997    Тур 06 БалтикаРотор 0:1
19.04.1997    Тур 06 Крылья СоветовЖемчужина Сч 0:1
19.04.1997    Тур 06 Зенит СПбШинник 1:1
19.04.1997    Тур 06 ЦСКАТорпедо-Лужники 0:5
19.04.1997    Тур 06 КАМАЗ-ЧаллыСпартак М 2:1
19.04.1997    Тур 06 ТюменьЧерноморец 0:0
23.04.1997    Тур 07 РоторРостсельмаш 0:2
23.04.1997    Тур 07 АланияЛокомотив М 1:2
23.04.1997    Тур 07 Динамо МЛокомотив НН 3:0
23.04.1997    Тур 07 ФакелТюмень 1:0
23.04.1997    Тур 07 Жемчужина СчБалтика 0:0
23.04.1997    Тур 07 ШинникКрылья Советов 1:0
23.04.1997    Тур 07 Торпедо-ЛужникиЗенит СПб 1:2
23.04.1997    Тур 07 Спартак МЦСКА 0:0
23.04.1997    Тур 07 ЧерноморецКАМАЗ-Чаллы 1:0
03.05.1997    Тур 08 РостсельмашЖемчужина Сч 0:0
03.05.1997    Тур 08 Локомотив МРотор 0:1
03.05.1997    Тур 08 Локомотив ННАлания 1:3
03.05.1997    Тур 08 ФакелДинамо М 0:1
03.05.1997    Тур 08 БалтикаШинник 1:1
03.05.1997    Тур 08 Крылья СоветовТорпедо-Лужники 0:1
03.05.1997    Тур 08 Зенит СПбСпартак М 0:0
03.05.1997    Тур 08 ЦСКАЧерноморец 0:1
03.05.1997    Тур 08 ТюменьКАМАЗ-Чаллы 1:0
10.05.1997    Тур 09 ШинникРостсельмаш 1:1
10.05.1997    Тур 09 Жемчужина СчЛокомотив М 0:0
10.05.1997    Тур 09 РоторЛокомотив НН 2:0
10.05.1997    Тур 09 АланияФакел 2:0
10.05.1997    Тур 09 Динамо МТюмень 2:0
10.05.1997    Тур 09 Торпедо-ЛужникиБалтика 1:0
10.05.1997    Тур 09 Спартак МКрылья Советов 2:0
10.05.1997    Тур 09 ЧерноморецЗенит СПб 2:0
10.05.1997    Тур 09 КАМАЗ-ЧаллыЦСКА 0:3
17.05.1997    Тур 10 РостсельмашТорпедо-Лужники 1:1
17.05.1997    Тур 10 Локомотив МШинник 1:1
17.05.1997    Тур 10 Локомотив ННЖемчужина Сч 1:0
17.05.1997    Тур 10 ФакелРотор 0:0
17.05.1997    Тур 10 Динамо МАлания 1:0
17.05.1997    Тур 10 БалтикаСпартак М 1:1
17.05.1997    Тур 10 Крылья СоветовЧерноморец 1:0
17.05.1997    Тур 10 Зенит СПбКАМАЗ-Чаллы 0:3
17.05.1997    Тур 10 ТюменьЦСКА 2:0
24.05.1997    Тур 11 Спартак МРостсельмаш 2:0
24.05.1997    Тур 11 Торпедо-ЛужникиЛокомотив М 1:3
24.05.1997    Тур 11 ШинникЛокомотив НН 0:0
24.05.1997    Тур 11 Жемчужина СчФакел 1:0
24.05.1997    Тур 11 РоторДинамо М 3:1
24.05.1997    Тур 11 АланияТюмень 0:0
24.05.1997    Тур 11 ЧерноморецБалтика 2:2
24.05.1997    Тур 11 КАМАЗ-ЧаллыКрылья Советов 3:0
24.05.1997    Тур 11 ЦСКАЗенит СПб 2:0
31.05.1997    Тур 12 РостсельмашЧерноморец 0:0
31.05.1997    Тур 12 Локомотив МСпартак М 1:3
31.05.1997    Тур 12 Локомотив ННТорпедо-Лужники 1:0
31.05.1997    Тур 12 ФакелШинник 1:2
31.05.1997    Тур 12 Динамо МЖемчужина Сч 1:0
31.05.1997    Тур 12 АланияРотор 3:2
31.05.1997    Тур 12 БалтикаКАМАЗ-Чаллы 4:1
31.05.1997    Тур 12 Крылья СоветовЦСКА 1:0
31.05.1997    Тур 12 ТюменьЗенит СПб 0:1
14.06.1997    Тур 13 КАМАЗ-ЧаллыРостсельмаш 3:2
14.06.1997    Тур 13 ЧерноморецЛокомотив М 1:1
14.06.1997    Тур 13 Спартак МЛокомотив НН 1:0
14.06.1997    Тур 13 Торпедо-ЛужникиФакел 4:2
14.06.1997    Тур 13 ШинникДинамо М 0:0
14.06.1997    Тур 13 Жемчужина СчАлания 1:0
14.06.1997    Тур 13 РоторТюмень 5:2
14.06.1997    Тур 13 ЦСКАБалтика 1:1
14.06.1997    Тур 13 Зенит СПбКрылья Советов 0:0
18.06.1997    Тур 14 РостсельмашЦСКА 1:1
18.06.1997    Тур 14 Локомотив МКАМАЗ-Чаллы 2:0
18.06.1997    Тур 14 Локомотив ННЧерноморец 2:3
18.06.1997    Тур 14 ФакелСпартак М 0:1
18.06.1997    Тур 14 Динамо МТорпедо-Лужники 1:1
18.06.1997    Тур 14 АланияШинник 5:2
18.06.1997    Тур 14 РоторЖемчужина Сч 3:1
18.06.1997    Тур 14 БалтикаЗенит СПб 2:2
18.06.1997    Тур 14 ТюменьКрылья Советов 1:0
25.06.1997    Тур 15 Зенит СПбРостсельмаш 0:0
25.06.1997    Тур 15 ЦСКАЛокомотив М 1:2
25.06.1997    Тур 15 КАМАЗ-ЧаллыЛокомотив НН 1:1
25.06.1997    Тур 15 ЧерноморецФакел 3:0
25.06.1997    Тур 15 Спартак МДинамо М 1:2
25.06.1997    Тур 15 Торпедо-ЛужникиАлания 2:1
25.06.1997    Тур 15 ШинникРотор 1:1
25.06.1997    Тур 15 Жемчужина СчТюмень 1:3
25.06.1997    Тур 15 Крылья СоветовБалтика 0:0
02.07.1997    Тур 16 РостсельмашКрылья Советов 1:1
02.07.1997    Тур 16 Локомотив МЗенит СПб 0:0
02.07.1997    Тур 16 Локомотив ННЦСКА 3:1
02.07.1997    Тур 16 ФакелКАМАЗ-Чаллы 4:0
02.07.1997    Тур 16 Динамо МЧерноморец 0:0
02.07.1997    Тур 16 АланияСпартак М 2:0
02.07.1997    Тур 16 РоторТорпедо-Лужники 1:2
02.07.1997    Тур 16 Жемчужина СчШинник 2:1
02.07.1997    Тур 16 ТюменьБалтика 0:1
09.07.1997    Тур 17 БалтикаРостсельмаш 0:0
09.07.1997    Тур 17 Крылья СоветовЛокомотив М 1:0
09.07.1997    Тур 17 Зенит СПбЛокомотив НН 1:0
09.07.1997    Тур 17 ЦСКАФакел 1:0
09.07.1997    Тур 17 КАМАЗ-ЧаллыДинамо М 1:3
09.07.1997    Тур 17 ЧерноморецАлания 1:2
09.07.1997    Тур 17 Спартак МРотор 3:2
09.07.1997    Тур 17 Торпедо-ЛужникиЖемчужина Сч 3:1
09.07.1997    Тур 17 ШинникТюмень 1:0
16.07.1997    Тур 18 РостсельмашТюмень 3:1
16.07.1997    Тур 18 БалтикаЛокомотив М 0:0
16.07.1997    Тур 18 Крылья СоветовЛокомотив НН 4:0
16.07.1997    Тур 18 Зенит СПбФакел 0:1
16.07.1997    Тур 18 ЦСКАДинамо М 1:1
16.07.1997    Тур 18 КАМАЗ-ЧаллыАлания 4:2
16.07.1997    Тур 18 ЧерноморецРотор 2:1
16.07.1997    Тур 18 Спартак МЖемчужина Сч 2:0
16.07.1997    Тур 18 Торпедо-ЛужникиШинник 1:2
23.07.1997    Тур 19 Локомотив МРостсельмаш 2:1
23.07.1997    Тур 19 Локомотив ННБалтика 1:4
23.07.1997    Тур 19 ФакелКрылья Советов 2:2
23.07.1997    Тур 19 Динамо МЗенит СПб 0:0
23.07.1997    Тур 19 АланияЦСКА 3:0
23.07.1997    Тур 19 РоторКАМАЗ-Чаллы 3:1
23.07.1997    Тур 19 Жемчужина СчЧерноморец 3:1
23.07.1997    Тур 19 ШинникСпартак М 1:1
23.07.1997    Тур 19 ТюменьТорпедо-Лужники 2:1
30.07.1997    Тур 20 ТюменьЛокомотив М 0:0
30.07.1997    Тур 20 БалтикаФакел 1:0
30.07.1997    Тур 20 Зенит СПбАлания 1:0
30.07.1997    Тур 20 ЦСКАРотор 0:2
30.07.1997    Тур 20 КАМАЗ-ЧаллыЖемчужина Сч 2:3
30.07.1997    Тур 20 ЧерноморецШинник 1:0
02.08.1997    Тур 21 ФакелРостсельмаш 0:0
02.08.1997    Тур 21 Локомотив ННЛокомотив М 1:3
02.08.1997    Тур 21 Динамо МБалтика 1:1
02.08.1997    Тур 21 АланияКрылья Советов 1:1
02.08.1997    Тур 21 РоторЗенит СПб 3:0
02.08.1997    Тур 21 Жемчужина СчЦСКА 2:3
02.08.1997    Тур 21 ШинникКАМАЗ-Чаллы 1:0
02.08.1997    Тур 21 Торпедо-ЛужникиЧерноморец 0:0
02.08.1997    Тур 21 Спартак МТюмень 2:0
06.08.1997    Тур 20 РостсельмашЛокомотив НН 3:1
06.08.1997    Тур 20 Крылья СоветовДинамо М 0:1
06.08.1997    Тур 20 Спартак МТорпедо-Лужники 0:1
08.08.1997    Тур 22 БалтикаАлания 1:2
09.08.1997    Тур 22 РостсельмашДинамо М 1:3
09.08.1997    Тур 22 Локомотив МФакел 2:0
09.08.1997    Тур 22 ТюменьЛокомотив НН 2:1
09.08.1997    Тур 22 Крылья СоветовРотор 1:2
09.08.1997    Тур 22 Зенит СПбЖемчужина Сч 2:0
09.08.1997    Тур 22 ЦСКАШинник 0:0
09.08.1997    Тур 22 КАМАЗ-ЧаллыТорпедо-Лужники 1:3
16.08.1997    Тур 23 АланияРостсельмаш 0:0
16.08.1997    Тур 23 Динамо МЛокомотив М 3:1
16.08.1997    Тур 23 ФакелЛокомотив НН 2:0
16.08.1997    Тур 23 РоторБалтика 2:1
16.08.1997    Тур 23 Жемчужина СчКрылья Советов 0:1
16.08.1997    Тур 23 ШинникЗенит СПб 2:0
16.08.1997    Тур 23 Торпедо-ЛужникиЦСКА 3:0
16.08.1997    Тур 23 Спартак МКАМАЗ-Чаллы 6:2
16.08.1997    Тур 23 ЧерноморецТюмень 4:0
21.08.1997    Тур 24 РостсельмашРотор 1:1
23.08.1997    Тур 24 Локомотив МАлания 1:0
23.08.1997    Тур 24 Локомотив ННДинамо М 0:1
23.08.1997    Тур 24 ТюменьФакел 1:0
23.08.1997    Тур 24 БалтикаЖемчужина Сч 2:1
23.08.1997    Тур 24 Крылья СоветовШинник 0:0
23.08.1997    Тур 24 Зенит СПбТорпедо-Лужники 3:2
23.08.1997    Тур 24 ЦСКАСпартак М 0:0
23.08.1997    Тур 24 КАМАЗ-ЧаллыЧерноморец 0:0
30.08.1997    Тур 25 Жемчужина СчРостсельмаш 2:1
30.08.1997    Тур 25 РоторЛокомотив М 1:0
30.08.1997    Тур 25 АланияЛокомотив НН 3:1
30.08.1997    Тур 25 Динамо МФакел 4:1
30.08.1997    Тур 25 ШинникБалтика 4:0
30.08.1997    Тур 25 Торпедо-ЛужникиКрылья Советов 0:1
30.08.1997    Тур 25 Спартак МЗенит СПб 2:0
30.08.1997    Тур 25 ЧерноморецЦСКА 0:1
30.08.1997    Тур 25 КАМАЗ-ЧаллыТюмень 2:1
03.09.1997    Тур 26 РостсельмашШинник 1:2
03.09.1997    Тур 26 Локомотив МЖемчужина Сч 4:1
03.09.1997    Тур 26 Локомотив ННРотор 1:2
03.09.1997    Тур 26 ФакелАлания 2:1
03.09.1997    Тур 26 ТюменьДинамо М 1:0
03.09.1997    Тур 26 БалтикаТорпедо-Лужники 1:0
03.09.1997    Тур 26 Крылья СоветовСпартак М 1:2
03.09.1997    Тур 26 Зенит СПбЧерноморец 0:0
03.09.1997    Тур 26 ЦСКАКАМАЗ-Чаллы 1:0
12.09.1997    Тур 27 РоторФакел 2:0
13.09.1997    Тур 27 Торпедо-ЛужникиРостсельмаш 0:1
13.09.1997    Тур 27 ШинникЛокомотив М 2:1
13.09.1997    Тур 27 Жемчужина СчЛокомотив НН 2:0
13.09.1997    Тур 27 АланияДинамо М 0:1
13.09.1997    Тур 27 Спартак МБалтика 4:1
13.09.1997    Тур 27 ЧерноморецКрылья Советов 3:0
13.09.1997    Тур 27 КАМАЗ-ЧаллыЗенит СПб 0:1
13.09.1997    Тур 27 ЦСКАТюмень 0:3
20.09.1997    Тур 28 РостсельмашСпартак М 3:5
20.09.1997    Тур 28 ФакелЖемчужина Сч 2:1
20.09.1997    Тур 28 Динамо МРотор 0:0
20.09.1997    Тур 28 ТюменьАлания 1:4
20.09.1997    Тур 28 БалтикаЧерноморец 1:1
20.09.1997    Тур 28 Крылья СоветовКАМАЗ-Чаллы 4:0
20.09.1997    Тур 28 Зенит СПбЦСКА 2:0
23.09.1997    Тур 22 ЧерноморецСпартак М 1:0
23.09.1997    Тур 28 Локомотив МТорпедо-Лужники 3:0
26.09.1997    Тур 29 РоторАлания 1:0
27.09.1997    Тур 29 ЧерноморецРостсельмаш 0:0
27.09.1997    Тур 29 Спартак МЛокомотив М 4:2
27.09.1997    Тур 29 Торпедо-ЛужникиЛокомотив НН 2:2
27.09.1997    Тур 29 ШинникФакел 2:1
27.09.1997    Тур 29 Жемчужина СчДинамо М 2:2
27.09.1997    Тур 29 КАМАЗ-ЧаллыБалтика 3:3
27.09.1997    Тур 29 ЦСКАКрылья Советов 1:2
27.09.1997    Тур 29 Зенит СПбТюмень 2:0
04.10.1997    Тур 30 РостсельмашКАМАЗ-Чаллы 2:1
04.10.1997    Тур 30 Локомотив ННСпартак М 2:3
04.10.1997    Тур 30 ФакелТорпедо-Лужники 2:3
04.10.1997    Тур 30 Динамо МШинник 3:0
04.10.1997    Тур 30 АланияЖемчужина Сч 4:1
04.10.1997    Тур 30 ТюменьРотор 0:0
04.10.1997    Тур 30 БалтикаЦСКА 1:1
04.10.1997    Тур 30 Крылья СоветовЗенит СПб 1:0
06.10.1997    Тур 30 Локомотив МЧерноморец 2:1
14.10.1997    Тур 31 ЦСКАРостсельмаш 2:0
14.10.1997    Тур 31 КАМАЗ-ЧаллыЛокомотив М 0:2
14.10.1997    Тур 31 ЧерноморецЛокомотив НН 3:0
14.10.1997    Тур 31 Торпедо-ЛужникиДинамо М 0:1
14.10.1997    Тур 31 ШинникАлания 3:0
14.10.1997    Тур 31 Жемчужина СчРотор 0:2
14.10.1997    Тур 31 Зенит СПбБалтика 0:1
14.10.1997    Тур 31 Крылья СоветовТюмень 1:0
17.10.1997    Тур 32 РоторШинник 1:0
18.10.1997    Тур 32 РостсельмашЗенит СПб 2:3
18.10.1997    Тур 32 Локомотив МЦСКА 1:3
18.10.1997    Тур 32 Локомотив ННКАМАЗ-Чаллы 2:1
18.10.1997    Тур 32 ФакелЧерноморец 0:0
18.10.1997    Тур 32 Динамо МСпартак М 1:1
18.10.1997    Тур 32 АланияТорпедо-Лужники 2:1
18.10.1997    Тур 32 ТюменьЖемчужина Сч 2:2
18.10.1997    Тур 32 БалтикаКрылья Советов 2:0
24.10.1997    Тур 31 Спартак МФакел 4:2
25.10.1997    Тур 28 Локомотив ННШинник 0:1
01.11.1997    Тур 33 Крылья СоветовРостсельмаш 3:0
01.11.1997    Тур 33 Зенит СПбЛокомотив М 2:0
01.11.1997    Тур 33 ЦСКАЛокомотив НН 3:0
01.11.1997    Тур 33 КАМАЗ-ЧаллыФакел 3:0
01.11.1997    Тур 33 ЧерноморецДинамо М 1:1
01.11.1997    Тур 33 Спартак МАлания 2:1
01.11.1997    Тур 33 Торпедо-ЛужникиРотор 1:1
01.11.1997    Тур 33 ШинникЖемчужина Сч 2:1
01.11.1997    Тур 33 БалтикаТюмень 2:0
09.11.1997    Тур 34 РостсельмашБалтика 0:0
09.11.1997    Тур 34 Локомотив МКрылья Советов 2:1
09.11.1997    Тур 34 Локомотив ННЗенит СПб 2:2
09.11.1997    Тур 34 ФакелЦСКА 1:1
09.11.1997    Тур 34 Динамо МКАМАЗ-Чаллы 6:1
09.11.1997    Тур 34 АланияЧерноморец 1:3
09.11.1997    Тур 34 РоторСпартак М 0:2
09.11.1997    Тур 34 Жемчужина СчТорпедо-Лужники 4:3
09.11.1997    Тур 34 ТюменьШинник 1:2
Комментарии Вконтакте Вконтакте
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх