Календарь

Дата
29.03.1992    Тур 01 Спартак ВлЦСКА 2:0
29.03.1992    Тур 01 Динамо СтДинамо М 0:3
29.03.1992    Тур 01 Текстильщик КмДинамо-Газовик 1:0
29.03.1992    Тур 01 ФакелУралмаш 0:1
29.03.1992    Тур 01 Кубань КрЛокомотив НН 0:0
29.03.1992    Тур 01 РостсельмашШинник 2:0
29.03.1992    Тур 01 Спартак МКрылья Советов 5:0
01.04.1992    Тур 02 Спартак ВлДинамо М 0:0
01.04.1992    Тур 02 Динамо СтЦСКА 1:2
01.04.1992    Тур 02 Текстильщик КмУралмаш 3:0
01.04.1992    Тур 02 ФакелДинамо-Газовик 1:0
01.04.1992    Тур 02 Кубань КрШинник 2:1
01.04.1992    Тур 02 РостсельмашЛокомотив НН 0:0
01.04.1992    Тур 02 Торпедо МКрылья Советов 2:0
01.04.1992    Тур 02 Зенит СПбАсмарал М 2:4
02.04.1992    Тур 02 Спартак МРотор 1:0
03.04.1992    Тур 02 Локомотив МОкеан 2:1
08.04.1992    Тур 03 Динамо МФакел 5:0
08.04.1992    Тур 03 ШинникТорпедо М 0:2
08.04.1992    Тур 03 Локомотив ННСпартак М 0:0
09.04.1992    Тур 03 ЦСКАТекстильщик Км 1:0
09.04.1992    Тур 03 Крылья СоветовАсмарал М 1:2
09.04.1992    Тур 03 РоторЗенит СПб 6:1
09.04.1992    Тур 03 Кубань КрРостсельмаш 0:2
10.04.1992    Тур 03 ОкеанСпартак Вл 2:1
10.04.1992    Тур 03 Локомотив МДинамо Ст 3:0
12.04.1992    Тур 04 Динамо МТекстильщик Км 4:0
12.04.1992    Тур 04 ЦСКАФакел 2:0
12.04.1992    Тур 04 Динамо-ГазовикУралмаш 2:3
12.04.1992    Тур 04 Крылья СоветовЗенит СПб 1:0
12.04.1992    Тур 04 РоторАсмарал М 0:0
12.04.1992    Тур 04 ШинникСпартак М 0:1
12.04.1992    Тур 04 Локомотив ННТорпедо М 1:0
13.04.1992    Тур 04 ОкеанДинамо Ст 2:0
13.04.1992    Тур 04 Локомотив МСпартак Вл 0:3
18.04.1992    Тур 01 Торпедо МРотор 1:0
21.04.1992    Тур 05 Спартак МКубань Кр 2:1
22.04.1992    Тур 05 Текстильщик КмЛокомотив М 3:1
22.04.1992    Тур 05 ФакелОкеан 0:1
22.04.1992    Тур 05 УралмашЦСКА 1:1
22.04.1992    Тур 05 Динамо-ГазовикДинамо М 0:1
22.04.1992    Тур 05 Торпедо МРостсельмаш 1:1
23.04.1992    Тур 05 Зенит СПбШинник 2:0
23.04.1992    Тур 05 Асмарал МЛокомотив НН 0:0
25.04.1992    Тур 06 Текстильщик КмОкеан 1:0
25.04.1992    Тур 06 ФакелЛокомотив М 1:1
25.04.1992    Тур 06 Динамо СтСпартак Вл 0:2
25.04.1992    Тур 06 УралмашДинамо М 2:1
25.04.1992    Тур 06 Динамо-ГазовикЦСКА 0:1
25.04.1992    Тур 06 Спартак МРостсельмаш 2:0
25.04.1992    Тур 06 Торпедо МКубань Кр 0:0
25.04.1992    Тур 06 Крылья СоветовРотор 0:0
26.04.1992    Тур 06 Зенит СПбЛокомотив НН 1:1
26.04.1992    Тур 06 Асмарал МШинник 1:2
02.05.1992    Тур 07 ОкеанДинамо-Газовик 1:0
02.05.1992    Тур 07 Локомотив МУралмаш 1:0
02.05.1992    Тур 07 Спартак ВлТекстильщик Км 2:2
02.05.1992    Тур 07 Динамо СтФакел 2:1
02.05.1992    Тур 07 Кубань КрАсмарал М 1:2
02.05.1992    Тур 07 РостсельмашЗенит СПб 1:0
02.05.1992    Тур 07 ШинникКрылья Советов 2:2
02.05.1992    Тур 07 Локомотив ННРотор 1:0
02.05.1992    Тур 07 Спартак МТорпедо М 1:1
03.05.1992    Тур 07 Динамо МЦСКА 2:1
05.05.1992    Тур 08 ОкеанУралмаш 1:1
05.05.1992    Тур 08 Локомотив МДинамо-Газовик 3:1
05.05.1992    Тур 08 Спартак ВлФакел 2:1
05.05.1992    Тур 08 Динамо СтТекстильщик Км 0:0
05.05.1992    Тур 08 Кубань КрЗенит СПб 2:2
05.05.1992    Тур 08 РостсельмашАсмарал М 0:1
05.05.1992    Тур 08 ШинникРотор 1:1
05.05.1992    Тур 08 Локомотив ННКрылья Советов 1:0
10.05.1992    Тур 11 Динамо СтОкеан 2:0
13.05.1992    Тур 09 Асмарал МТорпедо М 2:1
14.05.1992    Тур 09 УралмашСпартак Вл 1:1
14.05.1992    Тур 09 Динамо-ГазовикДинамо Ст 1:0
14.05.1992    Тур 09 ЦСКАОкеан 2:0
14.05.1992    Тур 09 Динамо МЛокомотив М 0:0
14.05.1992    Тур 09 ФакелТекстильщик Км 1:1
14.05.1992    Тур 09 Зенит СПбСпартак М 2:0
14.05.1992    Тур 09 Крылья СоветовКубань Кр 1:0
14.05.1992    Тур 09 РоторРостсельмаш 1:3
14.05.1992    Тур 09 ШинникЛокомотив НН 0:2
17.05.1992    Тур 10 УралмашДинамо Ст 4:1
17.05.1992    Тур 10 Динамо-ГазовикСпартак Вл 1:0
17.05.1992    Тур 10 Асмарал МСпартак М 1:1
17.05.1992    Тур 10 Зенит СПбТорпедо М 2:3
17.05.1992    Тур 10 Крылья СоветовРостсельмаш 1:0
17.05.1992    Тур 10 РоторКубань Кр 1:3
18.05.1992    Тур 10 ЦСКАЛокомотив М 1:1
18.05.1992    Тур 10 ОкеанДинамо М 1:1
28.06.1992    Тур 11 Зенит СПбРотор 1:1
28.06.1992    Тур 11 Асмарал МКрылья Советов 0:0
29.06.1992    Тур 11 Спартак ВлЛокомотив М 0:0
29.06.1992    Тур 11 Текстильщик КмЦСКА 1:1
29.06.1992    Тур 11 Торпедо МЛокомотив НН 0:1
01.07.1992    Тур 12 Зенит СПбКрылья Советов 0:0
01.07.1992    Тур 12 Асмарал МРотор 2:1
02.07.1992    Тур 12 УралмашДинамо-Газовик 5:2
02.07.1992    Тур 12 Динамо СтЛокомотив М 0:1
02.07.1992    Тур 12 ФакелЦСКА 1:1
02.07.1992    Тур 12 Торпедо МШинник 1:0
02.07.1992    Тур 12 РостсельмашКубань Кр 1:1
02.07.1992    Тур 12 Спартак МЛокомотив НН 1:0
05.07.1992    Тур 16 РоторШинник 1:0
07.07.1992    Тур 14 Локомотив МТекстильщик Км 1:0
08.07.1992    Тур 13 ЦСКАУралмаш 2:1
09.07.1992    Тур 13 Динамо МДинамо-Газовик 1:0
09.07.1992    Тур 13 Спартак ВлДинамо Ст 2:1
09.07.1992    Тур 13 Кубань КрСпартак М 1:5
09.07.1992    Тур 13 РостсельмашТорпедо М 2:1
09.07.1992    Тур 13 ШинникЗенит СПб 1:1
09.07.1992    Тур 13 Локомотив ННАсмарал М 2:1
09.07.1992    Тур 13 РоторКрылья Советов 3:0
10.07.1992    Тур 13 ОкеанТекстильщик Км 2:0
10.07.1992    Тур 13 Локомотив МФакел 0:0
12.07.1992    Тур 14 ЦСКАДинамо-Газовик 3:0
12.07.1992    Тур 14 Динамо МУралмаш 6:2
12.07.1992    Тур 14 Кубань КрТорпедо М 1:3
12.07.1992    Тур 14 РостсельмашСпартак М 0:0
12.07.1992    Тур 14 ШинникАсмарал М 0:3
12.07.1992    Тур 14 Локомотив ННЗенит СПб 0:0
13.07.1992    Тур 14 ОкеанФакел 0:0
16.07.1992    Тур 16 Текстильщик КмДинамо Ст 1:0
17.07.1992    Тур 15 ЦСКАДинамо М 4:1
19.07.1992    Тур 15 УралмашОкеан 1:3
19.07.1992    Тур 15 Динамо-ГазовикЛокомотив М 0:3
19.07.1992    Тур 15 Текстильщик КмСпартак Вл 3:2
19.07.1992    Тур 15 ФакелДинамо Ст 2:1
19.07.1992    Тур 15 Зенит СПбРостсельмаш 1:2
19.07.1992    Тур 15 Асмарал МКубань Кр 3:1
19.07.1992    Тур 15 Крылья СоветовШинник 1:0
19.07.1992    Тур 15 Торпедо МСпартак М 0:3
22.07.1992    Тур 16 УралмашЛокомотив М 3:1
22.07.1992    Тур 16 Динамо-ГазовикОкеан 3:3
22.07.1992    Тур 16 ФакелСпартак Вл 0:0
22.07.1992    Тур 16 Зенит СПбКубань Кр 1:0
22.07.1992    Тур 16 Асмарал МРостсельмаш 1:0
22.07.1992    Тур 16 Крылья СоветовЛокомотив НН 1:1
23.07.1992    Тур 12 Текстильщик КмДинамо М 1:1
23.07.1992    Тур 11 Спартак МШинник 0:0
26.07.1992    Тур 11 ФакелДинамо М 1:0
26.07.1992    Тур 15 РоторЛокомотив НН 3:0
28.07.1992    Тур 17 Торпедо МАсмарал М 1:2
29.07.1992    Тур 17 Спартак МЗенит СПб 4:0
30.07.1992    Тур 17 ОкеанЦСКА 5:2
30.07.1992    Тур 17 Локомотив МДинамо М 2:0
30.07.1992    Тур 17 Спартак ВлУралмаш 2:0
30.07.1992    Тур 17 Динамо СтДинамо-Газовик 3:0
30.07.1992    Тур 17 Кубань КрКрылья Советов 0:0
30.07.1992    Тур 17 РостсельмашРотор 1:3
01.08.1992    Тур 18 Торпедо МЗенит СПб 1:2
02.08.1992    Тур 18 Динамо МОкеан 3:0
02.08.1992    Тур 18 Спартак ВлДинамо-Газовик 4:1
02.08.1992    Тур 18 Динамо СтУралмаш 2:1
02.08.1992    Тур 18 Текстильщик КмФакел 1:0
02.08.1992    Тур 18 Спартак МАсмарал М 5:1
02.08.1992    Тур 18 Локомотив ННШинник 2:0
02.08.1992    Тур 18 Кубань КрРотор 0:1
02.08.1992    Тур 18 РостсельмашКрылья Советов 1:1
03.08.1992    Тур 18 Локомотив МЦСКА 0:0
05.08.1992    Тур 12 Спартак ВлОкеан 3:1
06.08.1992    Тур 20 Асмарал МЗенит СПб 8:3
09.08.1992    Тур 19 УралмашФакел 1:0
09.08.1992    Тур 19 Динамо-ГазовикТекстильщик Км 0:2
09.08.1992    Тур 19 ЦСКАСпартак Вл 2:4
09.08.1992    Тур 19 Динамо МДинамо Ст 3:1
09.08.1992    Тур 19 Крылья СоветовСпартак М 1:1
09.08.1992    Тур 19 РоторТорпедо М 0:1
09.08.1992    Тур 19 ШинникРостсельмаш 2:3
09.08.1992    Тур 19 Локомотив ННКубань Кр 3:3
12.08.1992    Тур 20 УралмашТекстильщик Км 1:0
12.08.1992    Тур 20 Динамо-ГазовикФакел 0:1
12.08.1992    Тур 20 ЦСКАДинамо Ст 3:0
12.08.1992    Тур 20 Динамо МСпартак Вл 3:1
12.08.1992    Тур 20 ОкеанЛокомотив М 1:3
12.08.1992    Тур 20 Крылья СоветовТорпедо М 2:1
12.08.1992    Тур 20 РоторСпартак М 1:3
12.08.1992    Тур 20 ШинникКубань Кр 2:3
12.08.1992    Тур 20 Локомотив ННРостсельмаш 1:1
29.08.1992    2 эт - 1 Локомотив МСпартак М 0:1
29.08.1992    2 эт - 1 Спартак ВлЛокомотив НН 4:0
29.08.1992    2 эт - 1 Динамо МРостсельмаш 1:1
30.08.1992    2 эт - 1 ЦСКААсмарал М 4:1
30.08.1992    2 эт - 1 Торпедо МУралмаш 1:1
30.08.1992    2 эт - 1 Крылья СоветовТекстильщик Км 2:0
30.08.1992    2 эт - 1 РоторДинамо Ст 2:1
30.08.1992    2 эт - 1 Кубань КрДинамо-Газовик 2:1
30.08.1992    2 эт - 1 ШинникФакел 1:1
30.08.1992    2 эт - 1 Зенит СПбОкеан 3:0
03.09.1992    2 эт - 2 Текстильщик КмТорпедо М 3:0
03.09.1992    2 эт - 2 УралмашКрылья Советов 2:0
03.09.1992    2 эт - 2 ОкеанРотор 0:2
03.09.1992    2 эт - 2 Динамо СтЗенит СПб 3:0
03.09.1992    2 эт - 2 ФакелКубань Кр 2:0
03.09.1992    2 эт - 2 Динамо-ГазовикШинник 1:2
05.09.1992    2 эт - 2 Спартак МЦСКА 1:1
05.09.1992    2 эт - 2 Локомотив ННДинамо М 0:2
05.09.1992    2 эт - 2 РостсельмашСпартак Вл 1:0
06.09.1992    2 эт - 2 Асмарал МЛокомотив М 0:3
07.09.1992    2 эт - 3 ОкеанТорпедо М 0:0
07.09.1992    2 эт - 3 Динамо СтКрылья Советов 0:3 -/+
09.09.1992    2 эт - 3 РоторДинамо-Газовик 3:2
09.09.1992    2 эт - 3 Зенит СПбФакел 2:0
09.09.1992    2 эт - 3 Кубань КрУралмаш 0:0
09.09.1992    2 эт - 3 ШинникТекстильщик Км 2:0
10.09.1992    2 эт - 3 ЦСКАРостсельмаш 4:0
11.09.1992    2 эт - 3 Спартак ВлСпартак М 2:5
11.09.1992    2 эт - 3 Динамо МАсмарал М 6:1
11.09.1992    2 эт - 4 Торпедо МДинамо Ст 0:1
12.09.1992    2 эт - 3 Локомотив МЛокомотив НН 1:1
13.09.1992    2 эт - 4 Текстильщик КмКубань Кр 1:0
13.09.1992    2 эт - 4 УралмашШинник 2:0
13.09.1992    2 эт - 4 ФакелРотор 1:0
13.09.1992    2 эт - 4 Динамо-ГазовикЗенит СПб 1:3
15.09.1992    2 эт - 4 Крылья СоветовОкеан 3:1
19.09.1992    2 эт - 5 ШинникОкеан 1:2
20.09.1992    2 эт - 5 РоторУралмаш 2:2
20.09.1992    2 эт - 5 Зенит СПбТекстильщик Км 0:1
20.09.1992    2 эт - 5 Кубань КрДинамо Ст 2:2
20.09.1992    2 эт - 5 ФакелТорпедо М 1:1
20.09.1992    2 эт - 5 Динамо-ГазовикКрылья Советов 1:0
25.09.1992    2 эт - 6 Торпедо МДинамо-Газовик 3:0 +/-
26.09.1992    2 эт - 4 Спартак МДинамо М 4:3
26.09.1992    2 эт - 4 Локомотив ННЦСКА 1:1
26.09.1992    2 эт - 4 РостсельмашЛокомотив М 0:1
26.09.1992    2 эт - 4 Асмарал МСпартак Вл 3:3
27.09.1992    2 эт - 6 Крылья СоветовФакел 1:0
27.09.1992    2 эт - 6 Текстильщик КмРотор 1:0
27.09.1992    2 эт - 6 УралмашЗенит СПб 1:1
27.09.1992    2 эт - 6 ОкеанКубань Кр 2:0
27.09.1992    2 эт - 6 Динамо СтШинник 1:0
03.10.1992    2 эт - 5 Локомотив МАсмарал М 1:4
03.10.1992    2 эт - 7 Торпедо МТекстильщик Км 1:0
03.10.1992    2 эт - 7 Крылья СоветовУралмаш 1:1
03.10.1992    2 эт - 7 Кубань КрФакел 0:2
03.10.1992    2 эт - 7 ШинникДинамо-Газовик 3:0
03.10.1992    2 эт - 7 Динамо СтРотор 4:2
04.10.1992    2 эт - 5 Спартак ВлРостсельмаш 1:0
04.10.1992    2 эт - 5 Динамо МЛокомотив НН 1:1
04.10.1992    2 эт - 5 ЦСКАСпартак М 1:2
11.10.1992    2 эт - 8 Зенит СПбДинамо Ст 2:0
11.10.1992    2 эт - 8 Текстильщик КмКрылья Советов 1:1
11.10.1992    2 эт - 8 УралмашТорпедо М 1:0
11.10.1992    2 эт - 8 ФакелШинник 1:0
11.10.1992    2 эт - 8 Динамо-ГазовикКубань Кр 1:0
13.10.1992    2 эт - 8 РоторОкеан 2:0
16.10.1992    2 эт - 9 Торпедо МОкеан 2:0
17.10.1992    2 эт - 6 Спартак МЛокомотив М 4:1
17.10.1992    2 эт - 6 Асмарал МЦСКА 2:5
17.10.1992    2 эт - 6 Локомотив ННСпартак Вл 1:3
17.10.1992    2 эт - 6 РостсельмашДинамо М 0:2
17.10.1992    2 эт - 9 РоторФакел 2:0
17.10.1992    2 эт - 9 Кубань КрТекстильщик Км 0:2
18.10.1992    2 эт - 9 Крылья СоветовДинамо Ст 0:0
18.10.1992    2 эт - 9 Зенит СПбДинамо-Газовик 4:0
18.10.1992    2 эт - 9 ШинникУралмаш 0:4
25.10.1992    2 эт - 10 Текстильщик КмШинник 3:1
25.10.1992    2 эт - 10 ОкеанКрылья Советов 1:0
25.10.1992    2 эт - 10 Динамо СтТорпедо М 1:0
25.10.1992    2 эт - 10 ФакелЗенит СПб 1:0
25.10.1992    2 эт - 10 Динамо-ГазовикРотор 0:3
28.10.1992    2 эт - 7 ОкеанЗенит СПб 3:2
30.10.1992    2 эт - 11 Торпедо МФакел 2:1
31.10.1992    2 эт - 7 Спартак ВлАсмарал М 3:0
31.10.1992    2 эт - 7 Динамо МСпартак М 2:5
31.10.1992    2 эт - 7 ЦСКАЛокомотив НН 0:2
01.11.1992    2 эт - 7 Локомотив МРостсельмаш 1:0
01.11.1992    2 эт - 11 Крылья СоветовДинамо-Газовик 4:0
01.11.1992    2 эт - 11 РоторТекстильщик Км 2:1
01.11.1992    2 эт - 11 Зенит СПбУралмаш 1:0
01.11.1992    2 эт - 11 ШинникДинамо Ст 0:0
03.11.1992    2 эт - 11 Кубань КрОкеан 1:1
07.11.1992    2 эт - 12 Текстильщик КмЗенит СПб 0:0
07.11.1992    2 эт - 12 УралмашРотор 2:1
07.11.1992    2 эт - 12 Динамо СтКубань Кр 3:0
07.11.1992    2 эт - 12 ФакелКрылья Советов 1:0
07.11.1992    2 эт - 12 Динамо-ГазовикТорпедо М 1:2
08.11.1992    2 эт - 12 Спартак МСпартак Вл 5:0
08.11.1992    2 эт - 12 Асмарал МДинамо М 1:3
08.11.1992    2 эт - 12 Локомотив ННЛокомотив М 1:3
08.11.1992    2 эт - 12 РостсельмашЦСКА 0:1
08.11.1992    2 эт - 12 ОкеанШинник 3:2
10.11.1992    2 эт - 10 УралмашКубань Кр 6:0
Комментарии Вконтакте Вконтакте
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх