Календарь

Дата
01.04.1995    Тур 01 СпартакУралмаш 5:1
01.04.1995    Тур 01 Спартак-АланияТекстильщик 2:0
01.04.1995    Тур 01 РостсельмашКАМАЗ-Чаллы 2:0
01.04.1995    Тур 01 Локомотив МКрылья Советов 2:1
01.04.1995    Тур 01 РоторЛокомотив НН 1:1
01.04.1995    Тур 01 ЖемчужинаДинамо М 0:1
01.04.1995    Тур 01 ЧерноморецЦСКА 1:3
01.04.1995    Тур 01 ТорпедоДинамо-Газовик 2:1
08.04.1995    Тур 02 Динамо МЛокомотив М 2:1
08.04.1995    Тур 02 Крылья СоветовЖемчужина 0:0
08.04.1995    Тур 02 УралмашРотор 5:0
08.04.1995    Тур 02 Локомотив ННЧерноморец 0:1
08.04.1995    Тур 02 ТекстильщикСпартак 2:2
08.04.1995    Тур 02 Динамо-ГазовикРостсельмаш 2:0
08.04.1995    Тур 02 КАМАЗ-ЧаллыСпартак-Алания 1:0
08.04.1995    Тур 02 ЦСКАТорпедо 2:1
15.04.1995    Тур 03 СпартакДинамо-Газовик 4:1
15.04.1995    Тур 03 ТорпедоКАМАЗ-Чаллы 2:1
15.04.1995    Тур 03 РостсельмашТекстильщик 2:1
15.04.1995    Тур 03 Локомотив МЛокомотив НН 1:0
15.04.1995    Тур 03 РоторКрылья Советов 0:0
15.04.1995    Тур 03 ЖемчужинаУралмаш 4:1
15.04.1995    Тур 03 ЧерноморецДинамо М 0:1
29.04.1995    Тур 04 Динамо МРотор 1:0
29.04.1995    Тур 04 Крылья СоветовЧерноморец 1:0
29.04.1995    Тур 04 УралмашЛокомотив М 1:2
29.04.1995    Тур 04 Локомотив ННЖемчужина 2:2
29.04.1995    Тур 04 ТекстильщикТорпедо 1:1
29.04.1995    Тур 04 Динамо-ГазовикСпартак-Алания 0:4
29.04.1995    Тур 04 КАМАЗ-ЧаллыСпартак 2:0
01.05.1995    Тур 04 ЦСКАРостсельмаш 4:0
09.05.1995    Тур 05 ТорпедоСпартак 1:2
09.05.1995    Тур 05 Спартак-АланияРостсельмаш 4:1
09.05.1995    Тур 05 РоторЖемчужина 7:0
09.05.1995    Тур 05 ЧерноморецЛокомотив М 2:4
09.05.1995    Тур 05 Крылья СоветовДинамо М 1:4
09.05.1995    Тур 05 УралмашЛокомотив НН 1:0
09.05.1995    Тур 05 ЦСКАТекстильщик 2:2
09.05.1995    Тур 05 КАМАЗ-ЧаллыДинамо-Газовик 1:1
13.05.1995    Тур 06 СпартакСпартак-Алания 1:2
13.05.1995    Тур 06 РостсельмашТорпедо 1:2
13.05.1995    Тур 06 Локомотив МЖемчужина 1:1
13.05.1995    Тур 06 ЧерноморецРотор 2:1
13.05.1995    Тур 06 Динамо МУралмаш 3:0
13.05.1995    Тур 06 Крылья СоветовЛокомотив НН 1:1
13.05.1995    Тур 06 ТекстильщикКАМАЗ-Чаллы 1:0
13.05.1995    Тур 06 Динамо-ГазовикЦСКА 2:0
20.05.1995    Тур 07 ЦСКАКАМАЗ-Чаллы 2:2
20.05.1995    Тур 07 ТорпедоСпартак-Алания 1:4
20.05.1995    Тур 07 РостсельмашСпартак 1:1
20.05.1995    Тур 07 РоторЛокомотив М 2:1
20.05.1995    Тур 07 ЖемчужинаЧерноморец 2:1
20.05.1995    Тур 07 УралмашКрылья Советов 0:0
20.05.1995    Тур 07 Локомотив ННДинамо М 1:1
20.05.1995    Тур 07 Динамо-ГазовикТекстильщик 0:3
24.05.1995    Тур 08 ТорпедоЖемчужина 3:0
24.05.1995    Тур 08 Спартак-АланияЛокомотив М 0:1
24.05.1995    Тур 08 РостсельмашЧерноморец 0:2
24.05.1995    Тур 08 ЦСКАДинамо М 1:3
24.05.1995    Тур 08 ТекстильщикЛокомотив НН 1:2
24.05.1995    Тур 08 Динамо-ГазовикУралмаш 0:2
24.05.1995    Тур 08 КАМАЗ-ЧаллыКрылья Советов 1:0
24.05.1995    Тур 08 СпартакРотор 1:2
27.05.1995    Тур 09 Локомотив МТорпедо 0:0
27.05.1995    Тур 09 РоторРостсельмаш 4:1
27.05.1995    Тур 09 ЖемчужинаСпартак-Алания 0:2
27.05.1995    Тур 09 ЧерноморецСпартак 1:1
27.05.1995    Тур 09 Динамо МТекстильщик 0:0
27.05.1995    Тур 09 Крылья СоветовДинамо-Газовик 6:3
27.05.1995    Тур 09 УралмашЦСКА 1:0
27.05.1995    Тур 09 Локомотив ННКАМАЗ-Чаллы 0:0
10.06.1995    Тур 10 СпартакЛокомотив М 1:2
10.06.1995    Тур 10 ТорпедоЧерноморец 1:0
10.06.1995    Тур 10 Спартак-АланияРотор 3:2
10.06.1995    Тур 10 РостсельмашЖемчужина 1:4
10.06.1995    Тур 10 ТекстильщикУралмаш 0:1
10.06.1995    Тур 10 Динамо-ГазовикЛокомотив НН 0:0
10.06.1995    Тур 10 КАМАЗ-ЧаллыДинамо М 5:2
10.06.1995    Тур 10 ЦСКАКрылья Советов 4:1
17.06.1995    Тур 11 Локомотив МРостсельмаш 2:1
17.06.1995    Тур 11 РоторТорпедо 1:2
17.06.1995    Тур 11 ЖемчужинаСпартак 1:2
17.06.1995    Тур 11 ЧерноморецСпартак-Алания 0:3
17.06.1995    Тур 11 Динамо МДинамо-Газовик 1:0
17.06.1995    Тур 11 Крылья СоветовТекстильщик 0:3
17.06.1995    Тур 11 УралмашКАМАЗ-Чаллы 0:0
17.06.1995    Тур 11 Локомотив ННЦСКА 0:0
24.06.1995    Тур 12 ЦСКАРотор 1:4
24.06.1995    Тур 12 Спартак-АланияЛокомотив НН 3:0
24.06.1995    Тур 12 РостсельмашКрылья Советов 2:2
24.06.1995    Тур 12 Динамо МСпартак 0:2
24.06.1995    Тур 12 УралмашТорпедо 1:2
24.06.1995    Тур 12 ТекстильщикЛокомотив М 1:1
24.06.1995    Тур 12 Динамо-ГазовикЖемчужина 1:2
24.06.1995    Тур 12 КАМАЗ-ЧаллыЧерноморец 2:0
28.06.1995    Тур 13 СпартакЦСКА 3:1
28.06.1995    Тур 13 РоторКАМАЗ-Чаллы 2:0
28.06.1995    Тур 13 ЖемчужинаТекстильщик 0:2
28.06.1995    Тур 13 ЧерноморецУралмаш 3:2
28.06.1995    Тур 13 Крылья СоветовСпартак-Алания 0:1
28.06.1995    Тур 13 Локомотив ННРостсельмаш 2:1
28.06.1995    Тур 13 Локомотив МДинамо-Газовик 1:1
28.06.1995    Тур 13 ТорпедоДинамо М 0:0
01.07.1995    Тур 14 СпартакЛокомотив НН 3:1
01.07.1995    Тур 14 Спартак-АланияУралмаш 4:2
01.07.1995    Тур 14 ТекстильщикРотор 1:0
01.07.1995    Тур 14 Динамо-ГазовикЧерноморец 1:2
01.07.1995    Тур 14 КАМАЗ-ЧаллыЛокомотив М 0:2
01.07.1995    Тур 14 ТорпедоКрылья Советов 0:0
01.07.1995    Тур 14 РостсельмашДинамо М 2:2
01.07.1995    Тур 14 ЦСКАЖемчужина 4:0
04.07.1995    Тур 03 Спартак-АланияЦСКА 2:1
08.07.1995    Тур 15 Локомотив МЦСКА 0:1
08.07.1995    Тур 15 РоторДинамо-Газовик 5:4
08.07.1995    Тур 15 ЖемчужинаКАМАЗ-Чаллы 4:2
08.07.1995    Тур 15 ЧерноморецТекстильщик 2:2
08.07.1995    Тур 15 Крылья СоветовСпартак 1:6
08.07.1995    Тур 15 УралмашРостсельмаш 2:0
08.07.1995    Тур 15 Локомотив ННТорпедо 2:3
08.07.1995    Тур 15 Динамо МСпартак-Алания 1:2
15.07.1995    Тур 16 ТорпедоЛокомотив М 1:0
15.07.1995    Тур 16 Спартак-АланияЖемчужина 5:0
15.07.1995    Тур 16 РостсельмашРотор 0:4
15.07.1995    Тур 16 ЦСКАУралмаш 2:0
15.07.1995    Тур 16 ТекстильщикДинамо М 1:2
15.07.1995    Тур 16 Динамо-ГазовикКрылья Советов 3:2
15.07.1995    Тур 16 КАМАЗ-ЧаллыЛокомотив НН 1:1
15.07.1995    Тур 16 СпартакЧерноморец 5:0
22.07.1995    Тур 17 Локомотив МСпартак-Алания 4:1
22.07.1995    Тур 17 РоторСпартак 1:1
22.07.1995    Тур 17 ЖемчужинаТорпедо 3:1
22.07.1995    Тур 17 ЧерноморецРостсельмаш 2:1
22.07.1995    Тур 17 Динамо МЦСКА 0:1
22.07.1995    Тур 17 Крылья СоветовКАМАЗ-Чаллы 2:1
22.07.1995    Тур 17 УралмашДинамо-Газовик 5:0
22.07.1995    Тур 17 Локомотив ННТекстильщик 4:1
26.07.1995    Тур 18 Спартак-АланияЧерноморец 3:0
29.07.1995    Тур 18 СпартакЖемчужина 6:0
29.07.1995    Тур 18 ТорпедоРотор 3:0
29.07.1995    Тур 18 РостсельмашЛокомотив М 0:2
29.07.1995    Тур 18 ЦСКАЛокомотив НН 4:0
29.07.1995    Тур 18 ТекстильщикКрылья Советов 1:2
29.07.1995    Тур 18 Динамо-ГазовикДинамо М 2:2
29.07.1995    Тур 18 КАМАЗ-ЧаллыУралмаш 4:0
05.08.1995    Тур 19 Динамо МКАМАЗ-Чаллы 1:0
05.08.1995    Тур 19 Локомотив МСпартак 1:0
05.08.1995    Тур 19 РоторСпартак-Алания 1:1
05.08.1995    Тур 19 ЖемчужинаРостсельмаш 1:3
05.08.1995    Тур 19 ЧерноморецТорпедо 0:1
05.08.1995    Тур 19 Крылья СоветовЦСКА 1:2
05.08.1995    Тур 19 УралмашТекстильщик 2:0
05.08.1995    Тур 19 Локомотив ННДинамо-Газовик 0:0
09.08.1995    Тур 20 СпартакКрылья Советов 5:1
09.08.1995    Тур 20 Спартак-АланияДинамо М 2:0
09.08.1995    Тур 20 РостсельмашУралмаш 2:0
09.08.1995    Тур 20 ЦСКАЧерноморец 4:0
09.08.1995    Тур 20 ТекстильщикЖемчужина 2:1
09.08.1995    Тур 20 Динамо-ГазовикЛокомотив М 2:3
09.08.1995    Тур 20 КАМАЗ-ЧаллыРотор 2:0
09.08.1995    Тур 20 ТорпедоЛокомотив НН 2:0
12.08.1995    Тур 22 КАМАЗ-ЧаллыЖемчужина 3:0
15.08.1995    Тур 23 ЧерноморецКАМАЗ-Чаллы 2:1
19.08.1995    Тур 21 РоторТекстильщик 3:1
19.08.1995    Тур 21 ЖемчужинаЦСКА 0:3
19.08.1995    Тур 21 ЧерноморецДинамо-Газовик 2:0
19.08.1995    Тур 21 Динамо МТорпедо 0:0
19.08.1995    Тур 21 Крылья СоветовРостсельмаш 2:6
19.08.1995    Тур 21 УралмашСпартак-Алания 0:1
19.08.1995    Тур 21 Локомотив ННСпартак 0:1
19.08.1995    Тур 21 Локомотив МКАМАЗ-Чаллы 1:0
26.08.1995    Тур 22 Динамо МРостсельмаш 1:1
26.08.1995    Тур 22 Крылья СоветовТорпедо 0:2
26.08.1995    Тур 22 УралмашСпартак 0:0
26.08.1995    Тур 22 Локомотив ННСпартак-Алания 2:4
26.08.1995    Тур 22 ЦСКАЛокомотив М 0:1
26.08.1995    Тур 22 ТекстильщикЧерноморец 2:0
26.08.1995    Тур 22 Динамо-ГазовикРотор 1:6
30.08.1995    Тур 23 СпартакДинамо М 2:0
30.08.1995    Тур 23 Спартак-АланияКрылья Советов 1:1
30.08.1995    Тур 23 РостсельмашЛокомотив НН 2:1
30.08.1995    Тур 23 РоторЦСКА 2:2
30.08.1995    Тур 23 ЖемчужинаДинамо-Газовик 2:0
30.08.1995    Тур 23 ТорпедоУралмаш 3:0
30.08.1995    Тур 23 Локомотив МТекстильщик 2:0
07.09.1995    Тур 24 Локомотив МЧерноморец 5:0
07.09.1995    Тур 24 ЖемчужинаРотор 2:1
09.09.1995    Тур 24 СпартакРостсельмаш 2:0
09.09.1995    Тур 24 Спартак-АланияТорпедо 0:0
09.09.1995    Тур 24 Динамо МЛокомотив НН 2:0
09.09.1995    Тур 24 Крылья СоветовУралмаш 3:2
09.09.1995    Тур 24 ТекстильщикЦСКА 1:2
09.09.1995    Тур 24 Динамо-ГазовикКАМАЗ-Чаллы 0:0
16.09.1995    Тур 25 РоторЧерноморец 5:1
16.09.1995    Тур 25 ЖемчужинаЛокомотив М 0:1
16.09.1995    Тур 25 Локомотив ННКрылья Советов 1:0
16.09.1995    Тур 25 ЦСКАДинамо-Газовик 3:1
16.09.1995    Тур 25 КАМАЗ-ЧаллыТекстильщик 2:1
16.09.1995    Тур 25 РостсельмашСпартак-Алания 0:1
17.09.1995    Тур 25 СпартакТорпедо 5:0
18.09.1995    Тур 25 УралмашДинамо М 0:2
21.09.1995    Тур 26 Локомотив МРотор 4:3
21.09.1995    Тур 26 Спартак-АланияСпартак 1:1
23.09.1995    Тур 26 Динамо МКрылья Советов 4:1
23.09.1995    Тур 26 ТорпедоРостсельмаш 1:0
23.09.1995    Тур 26 ЧерноморецЖемчужина 4:0
23.09.1995    Тур 26 Локомотив ННУралмаш 3:1
23.09.1995    Тур 26 ТекстильщикДинамо-Газовик 3:1
23.09.1995    Тур 26 КАМАЗ-ЧаллыЦСКА 0:0
30.09.1995    Тур 27 Крылья СоветовРотор 3:3
30.09.1995    Тур 27 УралмашЖемчужина 4:3
30.09.1995    Тур 27 Локомотив ННЛокомотив М 0:2
30.09.1995    Тур 27 ТекстильщикСпартак-Алания 0:1
30.09.1995    Тур 27 Динамо-ГазовикТорпедо 1:3
30.09.1995    Тур 27 РостсельмашЦСКА 1:3
01.10.1995    Тур 27 Динамо МЧерноморец 2:0
01.10.1995    Тур 27 СпартакКАМАЗ-Чаллы 2:0
14.10.1995    Тур 28 Спартак-АланияДинамо-Газовик 4:0
14.10.1995    Тур 28 Локомотив МУралмаш 0:1
14.10.1995    Тур 28 РоторДинамо М 0:2
14.10.1995    Тур 28 ЖемчужинаЛокомотив НН 0:0
14.10.1995    Тур 28 ЧерноморецКрылья Советов 2:0
14.10.1995    Тур 28 ЦСКАСпартак 1:2
14.10.1995    Тур 28 КАМАЗ-ЧаллыРостсельмаш 0:1
14.10.1995    Тур 28 ТорпедоТекстильщик 0:0
21.10.1995    Тур 29 Крылья СоветовЛокомотив М 0:4
21.10.1995    Тур 29 УралмашЧерноморец 6:0
21.10.1995    Тур 29 ЦСКАСпартак-Алания 1:2
21.10.1995    Тур 29 ТекстильщикРостсельмаш 2:0
21.10.1995    Тур 29 КАМАЗ-ЧаллыТорпедо 3:1
22.10.1995    Тур 29 Динамо МЖемчужина 4:3
22.10.1995    Тур 29 Локомотив ННРотор 1:1
22.10.1995    Тур 29 Динамо-ГазовикСпартак 0:6
26.10.1995    Тур 30 СпартакТекстильщик 4:2
26.10.1995    Тур 30 ТорпедоЦСКА 1:2
26.10.1995    Тур 30 Спартак-АланияКАМАЗ-Чаллы 0:0
26.10.1995    Тур 30 РостсельмашДинамо-Газовик 3:0
26.10.1995    Тур 30 Локомотив МДинамо М 1:1
26.10.1995    Тур 30 РоторУралмаш 1:2
26.10.1995    Тур 30 ЖемчужинаКрылья Советов 1:2
26.10.1995    Тур 30 ЧерноморецЛокомотив НН 2:3
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2019.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх