Календарь

Дата
24.03.2000    Тур 01 Локомотив МЦСКА 1:0
25.03.2000    Тур 01 Крылья СоветовУралан 1:0
25.03.2000    Тур 01 Спартак МАлания 3:1
25.03.2000    Тур 01 ФакелРостсельмаш 1:1
25.03.2000    Тур 01 РоторЗенит СПб 2:0
25.03.2000    Тур 01 Локомотив ННЧерноморец 0:0
25.03.2000    Тур 01 Динамо МСатурн Рм 2:0
01.04.2000    Тур 02 Локомотив МКрылья Советов 2:0
01.04.2000    Тур 02 ЧерноморецДинамо М 4:0
01.04.2000    Тур 02 Торпедо МЛокомотив НН 2:1
01.04.2000    Тур 02 Зенит СПбАнжи 1:0
01.04.2000    Тур 02 РостсельмашРотор 1:1
01.04.2000    Тур 02 АланияФакел 1:1
01.04.2000    Тур 02 УраланСпартак М 0:2
01.04.2000    Тур 02 ЦСКАСатурн Рм 0:0
07.04.2000    Тур 03 Динамо МТорпедо М 0:0
08.04.2000    Тур 03 Крылья СоветовЦСКА 2:0
08.04.2000    Тур 03 Спартак МЛокомотив М 0:0
08.04.2000    Тур 03 ФакелУралан 1:1
08.04.2000    Тур 03 РоторАлания 2:1
08.04.2000    Тур 03 АнжиРостсельмаш 1:0
08.04.2000    Тур 03 Локомотив ННЗенит СПб 1:2
08.04.2000    Тур 03 Сатурн РмЧерноморец 0:0
15.04.2000    Тур 04 Локомотив МФакел 1:0
15.04.2000    Тур 04 Крылья СоветовСпартак М 1:2
15.04.2000    Тур 04 Торпедо МСатурн Рм 2:0
15.04.2000    Тур 04 Зенит СПбДинамо М 0:1
15.04.2000    Тур 04 РостсельмашЛокомотив НН 0:0
15.04.2000    Тур 04 АланияАнжи 2:3
15.04.2000    Тур 04 УраланРотор 2:0
15.04.2000    Тур 04 ЦСКАЧерноморец 0:3
22.04.2000    Тур 05 Спартак МЦСКА 1:0
22.04.2000    Тур 05 ФакелКрылья Советов 3:2
22.04.2000    Тур 05 РоторЛокомотив М 0:4
22.04.2000    Тур 05 АнжиУралан 2:1
22.04.2000    Тур 05 Локомотив ННАлания 1:1
22.04.2000    Тур 05 Динамо МРостсельмаш 0:0
22.04.2000    Тур 05 Сатурн РмЗенит СПб 1:0
22.04.2000    Тур 05 ЧерноморецТорпедо М 1:0
29.04.2000    Тур 06 ЦСКАТорпедо М 0:2
30.04.2000    Тур 06 Локомотив МАнжи 1:0
30.04.2000    Тур 06 Крылья СоветовРотор 0:1
30.04.2000    Тур 06 Спартак МФакел 3:1
30.04.2000    Тур 06 Зенит СПбЧерноморец 0:0
30.04.2000    Тур 06 РостсельмашСатурн Рм 2:0
30.04.2000    Тур 06 АланияДинамо М 0:1
30.04.2000    Тур 06 УраланЛокомотив НН 0:0
03.05.2000    Тур 01 АнжиТорпедо М 0:0
07.05.2000    Тур 07 ФакелЦСКА 2:1
07.05.2000    Тур 07 РоторСпартак М 1:6
07.05.2000    Тур 07 АнжиКрылья Советов 1:0
07.05.2000    Тур 07 Локомотив ННЛокомотив М 0:1
07.05.2000    Тур 07 Динамо МУралан 1:0
07.05.2000    Тур 07 Сатурн РмАлания 2:0
07.05.2000    Тур 07 ЧерноморецРостсельмаш 1:2
07.05.2000    Тур 07 Торпедо МЗенит СПб 1:1
12.05.2000    Тур 08 ЦСКАЗенит СПб 4:1
13.05.2000    Тур 08 Локомотив МДинамо М 1:0
13.05.2000    Тур 08 Крылья СоветовЛокомотив НН 2:1
13.05.2000    Тур 08 Спартак МАнжи 1:0
13.05.2000    Тур 08 ФакелРотор 2:2
13.05.2000    Тур 08 РостсельмашТорпедо М 0:1
13.05.2000    Тур 08 АланияЧерноморец 1:0
13.05.2000    Тур 08 УраланСатурн Рм 1:2
17.05.2000    Тур 09 РоторЦСКА 0:1
17.05.2000    Тур 09 АнжиФакел 4:0
17.05.2000    Тур 09 Локомотив ННСпартак М 0:2
17.05.2000    Тур 09 Динамо МКрылья Советов 2:0
17.05.2000    Тур 09 Сатурн РмЛокомотив М 1:1
17.05.2000    Тур 09 ЧерноморецУралан 3:1
17.05.2000    Тур 09 Торпедо МАлания 2:0
17.05.2000    Тур 09 Зенит СПбРостсельмаш 0:0
22.05.2000    Тур 17 РостсельмашАнжи 0:1
22.05.2000    Тур 17 Зенит СПбЛокомотив НН 2:0
26.05.2000    Тур 10 Локомотив МЧерноморец 0:3
26.05.2000    Тур 10 Крылья СоветовСатурн Рм 3:2
26.05.2000    Тур 10 Спартак МДинамо М 3:1
26.05.2000    Тур 10 ФакелЛокомотив НН 1:1
26.05.2000    Тур 10 РоторАнжи 2:2
26.05.2000    Тур 10 АланияЗенит СПб 1:0
26.05.2000    Тур 10 УраланТорпедо М 2:3
27.05.2000    Тур 10 ЦСКАРостсельмаш 1:1
08.06.2000    Тур 11 АнжиЦСКА 4:1
08.06.2000    Тур 11 Локомотив ННРотор 0:1
08.06.2000    Тур 11 Динамо МФакел 2:2
08.06.2000    Тур 11 Сатурн РмСпартак М 2:0
08.06.2000    Тур 11 ЧерноморецКрылья Советов 3:0
08.06.2000    Тур 11 Торпедо МЛокомотив М 1:1
08.06.2000    Тур 11 Зенит СПбУралан 3:0
08.06.2000    Тур 11 РостсельмашАлания 0:1
12.06.2000    Тур 12 Локомотив МЗенит СПб 1:1
12.06.2000    Тур 12 Крылья СоветовТорпедо М 3:2
12.06.2000    Тур 12 Спартак МЧерноморец 3:1
12.06.2000    Тур 12 ФакелСатурн Рм 0:1
12.06.2000    Тур 12 РоторДинамо М 2:4
12.06.2000    Тур 12 АнжиЛокомотив НН 4:0
12.06.2000    Тур 12 УраланРостсельмаш 0:0
13.06.2000    Тур 12 ЦСКААлания 0:1
18.06.2000    Тур 13 Локомотив ННЦСКА 1:2
18.06.2000    Тур 13 Динамо МАнжи 2:1
18.06.2000    Тур 13 Сатурн РмРотор 2:0
18.06.2000    Тур 13 ЧерноморецФакел 3:1
18.06.2000    Тур 13 Торпедо МСпартак М 0:3
18.06.2000    Тур 13 РостсельмашЛокомотив М 0:0
18.06.2000    Тур 13 АланияУралан 1:1
19.06.2000    Тур 13 Зенит СПбКрылья Советов 3:0
22.06.2000    Тур 14 ЦСКАУралан 0:2
23.06.2000    Тур 14 Локомотив МАлания 1:0
23.06.2000    Тур 14 Крылья СоветовРостсельмаш 0:3
23.06.2000    Тур 14 Спартак МЗенит СПб 1:2
23.06.2000    Тур 14 ФакелТорпедо М 1:2
23.06.2000    Тур 14 РоторЧерноморец 1:1
23.06.2000    Тур 14 АнжиСатурн Рм 2:0
23.06.2000    Тур 14 Локомотив ННДинамо М 0:3
27.06.2000    Тур 15 Сатурн РмЛокомотив НН 1:0
27.06.2000    Тур 15 ЧерноморецАнжи 3:0
27.06.2000    Тур 15 Торпедо МРотор 2:0
27.06.2000    Тур 15 Зенит СПбФакел 5:0
27.06.2000    Тур 15 РостсельмашСпартак М 2:3
27.06.2000    Тур 15 АланияКрылья Советов 4:3
27.06.2000    Тур 15 УраланЛокомотив М 0:1
27.06.2000    Тур 15 ЦСКАДинамо М 2:2
04.07.2000    Тур 27 Спартак МТорпедо М 4:2
05.07.2000    Тур 18 Динамо МЗенит СПб 1:2
08.07.2000    Тур 16 Крылья СоветовЛокомотив М 0:2
08.07.2000    Тур 16 Динамо МЧерноморец 2:2
08.07.2000    Тур 16 Локомотив ННТорпедо М 0:1
08.07.2000    Тур 16 РоторРостсельмаш 3:0
08.07.2000    Тур 16 ФакелАлания 0:0
08.07.2000    Тур 16 Спартак МУралан 2:0
08.07.2000    Тур 16 Сатурн РмЦСКА 2:1
14.07.2000    Тур 17 Торпедо МДинамо М 1:1
15.07.2000    Тур 17 ЦСКАКрылья Советов 2:0
15.07.2000    Тур 17 УраланФакел 0:1
15.07.2000    Тур 17 АланияРотор 2:0
15.07.2000    Тур 17 ЧерноморецСатурн Рм 1:1
16.07.2000    Тур 17 Локомотив МСпартак М 3:2
22.07.2000    Тур 18 ФакелЛокомотив М 0:0
22.07.2000    Тур 18 Спартак МКрылья Советов 1:2
22.07.2000    Тур 18 Сатурн РмТорпедо М 0:1
22.07.2000    Тур 18 АнжиАлания 2:0
22.07.2000    Тур 18 ЧерноморецЦСКА 3:0
23.07.2000    Тур 18 РоторУралан 3:1
29.07.2000    Тур 19 ЦСКАСпартак М 2:1
29.07.2000    Тур 19 Крылья СоветовФакел 1:1
29.07.2000    Тур 19 Локомотив МРотор 4:1
29.07.2000    Тур 19 УраланАнжи 1:1
29.07.2000    Тур 19 АланияЛокомотив НН 1:1
29.07.2000    Тур 19 РостсельмашДинамо М 2:1
29.07.2000    Тур 19 Зенит СПбСатурн Рм 1:1
29.07.2000    Тур 19 Торпедо МЧерноморец 2:1
02.08.2000    Тур 20 АнжиЛокомотив М 1:0
02.08.2000    Тур 25 Спартак МСатурн Рм 3:0
05.08.2000    Тур 20 РоторКрылья Советов 1:1
05.08.2000    Тур 20 ФакелСпартак М 1:0
05.08.2000    Тур 20 Сатурн РмРостсельмаш 2:2
05.08.2000    Тур 20 Динамо МАлания 4:2
05.08.2000    Тур 20 Локомотив ННУралан 2:0
05.08.2000    Тур 20 Торпедо МЦСКА 0:1
12.08.2000    Тур 21 Спартак МРотор 5:2
13.08.2000    Тур 21 ЦСКАФакел 5:1
13.08.2000    Тур 21 Крылья СоветовАнжи 1:1
13.08.2000    Тур 21 Локомотив МЛокомотив НН 2:0
13.08.2000    Тур 21 УраланДинамо М 0:1
13.08.2000    Тур 21 АланияСатурн Рм 2:2
13.08.2000    Тур 21 РостсельмашЧерноморец 0:1
13.08.2000    Тур 21 Зенит СПбТорпедо М 2:1
18.08.2000    Тур 22 Зенит СПбЦСКА 0:1
19.08.2000    Тур 22 Динамо МЛокомотив М 2:2
19.08.2000    Тур 22 Локомотив ННКрылья Советов 1:0
19.08.2000    Тур 22 РоторФакел 2:0
19.08.2000    Тур 22 Торпедо МРостсельмаш 1:1
19.08.2000    Тур 22 ЧерноморецАлания 1:1
19.08.2000    Тур 22 Сатурн РмУралан 3:0
20.08.2000    Тур 22 АнжиСпартак М 0:2
26.08.2000    Тур 23 ЦСКАРотор 1:1
27.08.2000    Тур 23 ФакелАнжи 0:1
27.08.2000    Тур 23 Спартак МЛокомотив НН 3:1
27.08.2000    Тур 23 Крылья СоветовДинамо М 0:2
27.08.2000    Тур 23 Локомотив МСатурн Рм 1:0
27.08.2000    Тур 23 УраланЧерноморец 1:2
27.08.2000    Тур 23 АланияТорпедо М 2:1
27.08.2000    Тур 23 РостсельмашЗенит СПб 0:0
06.09.2000    Тур 24 ЧерноморецЛокомотив М 0:3
06.09.2000    Тур 24 Сатурн РмКрылья Советов 0:0
06.09.2000    Тур 24 Динамо МСпартак М 2:4
06.09.2000    Тур 24 Локомотив ННФакел 1:0
06.09.2000    Тур 24 АнжиРотор 1:1
06.09.2000    Тур 24 Зенит СПбАлания 1:0
06.09.2000    Тур 24 Торпедо МУралан 2:2
06.09.2000    Тур 24 РостсельмашЦСКА 1:1
10.09.2000    Тур 20 ЧерноморецЗенит СПб 1:1
18.09.2000    Тур 16 АнжиЗенит СПб 3:2
18.09.2000    Тур 18 Локомотив ННРостсельмаш 0:0
22.09.2000    Тур 25 ЦСКААнжи 4:0
23.09.2000    Тур 25 РоторЛокомотив НН 2:2
23.09.2000    Тур 25 ФакелДинамо М 1:0
23.09.2000    Тур 25 Крылья СоветовЧерноморец 0:0
23.09.2000    Тур 25 Локомотив МТорпедо М 0:3
23.09.2000    Тур 25 УраланЗенит СПб 0:2
23.09.2000    Тур 25 АланияРостсельмаш 2:0
01.10.2000    Тур 26 Зенит СПбЛокомотив М 1:2
01.10.2000    Тур 26 Торпедо МКрылья Советов 2:1
01.10.2000    Тур 26 ЧерноморецСпартак М 1:4
01.10.2000    Тур 26 Сатурн РмФакел 0:1
01.10.2000    Тур 26 Динамо МРотор 2:0
01.10.2000    Тур 26 Локомотив ННАнжи 1:4
01.10.2000    Тур 26 РостсельмашУралан 3:0
01.10.2000    Тур 26 АланияЦСКА 2:1
14.10.2000    Тур 27 ЦСКАЛокомотив НН 5:0
14.10.2000    Тур 27 АнжиДинамо М 2:2
14.10.2000    Тур 27 РоторСатурн Рм 3:0
14.10.2000    Тур 27 ФакелЧерноморец 2:2
14.10.2000    Тур 27 Крылья СоветовЗенит СПб 0:1
14.10.2000    Тур 27 Локомотив МРостсельмаш 3:0
14.10.2000    Тур 27 УраланАлания 0:4
21.10.2000    Тур 28 АланияЛокомотив М 0:0
21.10.2000    Тур 28 РостсельмашКрылья Советов 2:0
21.10.2000    Тур 28 ЧерноморецРотор 3:0
21.10.2000    Тур 28 Сатурн РмАнжи 0:0
21.10.2000    Тур 28 Динамо МЛокомотив НН 3:1
22.10.2000    Тур 28 Торпедо МФакел 2:0
22.10.2000    Тур 28 УраланЦСКА 1:5
29.10.2000    Тур 28 Зенит СПбСпартак М 1:2
02.11.2000    Тур 29 Спартак МРостсельмаш 1:0
03.11.2000    Тур 29 Локомотив МУралан 9:0
05.11.2000    Тур 29 Крылья СоветовАлания 1:0
05.11.2000    Тур 29 ФакелЗенит СПб 0:0
05.11.2000    Тур 29 РоторТорпедо М 0:1
05.11.2000    Тур 29 АнжиЧерноморец 2:1
05.11.2000    Тур 29 Локомотив ННСатурн Рм 0:0
05.11.2000    Тур 29 Динамо МЦСКА 1:0
12.11.2000    Тур 30 ЦСКАЛокомотив М 4:3
12.11.2000    Тур 30 УраланКрылья Советов 0:1
12.11.2000    Тур 30 АланияСпартак М 1:2
12.11.2000    Тур 30 РостсельмашФакел 1:1
12.11.2000    Тур 30 Зенит СПбРотор 3:1
12.11.2000    Тур 30 Торпедо МАнжи 2:1
12.11.2000    Тур 30 ЧерноморецЛокомотив НН 2:0
12.11.2000    Тур 30 Сатурн РмДинамо М 1:0
Комментарии Вконтакте Вконтакте
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх