Календарь

Дата
07.03.1993    Тур 01 ОкеанРотор 3:1
07.03.1993    Тур 01 Локомотив МТорпедо М 0:1
07.03.1993    Тур 01 Динамо СтДинамо М 0:2
07.03.1993    Тур 01 Спартак ВлАсмарал М 2:0
07.03.1993    Тур 01 Жемчужина СчЛокомотив НН 1:1
08.03.1993    Тур 01 ЛучТекстильщик Км 0:0
08.03.1993    Тур 01 ЦСКАКрылья Советов 4:0
08.03.1993    Тур 01 РостсельмашСпартак М 2:0
11.03.1993    Тур 02 ЛучРотор 0:0
12.03.1993    Тур 02 ОкеанТекстильщик Км 0:0
12.03.1993    Тур 02 Динамо СтСпартак М 0:2
12.03.1993    Тур 02 РостсельмашДинамо М 1:1
13.03.1993    Тур 02 Спартак ВлЛокомотив НН 1:2
13.03.1993    Тур 02 Жемчужина СчАсмарал М 0:0
13.03.1993    Тур 02 Локомотив МКрылья Советов 1:0
13.03.1993    Тур 02 КАМАЗУралмаш 3:1
20.03.1993    Тур 03 ОкеанЛуч 0:1
20.03.1993    Тур 03 Торпедо МРостсельмаш 0:0
20.03.1993    Тур 03 Локомотив ННКАМАЗ 1:0
20.03.1993    Тур 03 Динамо МЖемчужина Сч 6:3
20.03.1993    Тур 03 Крылья СоветовДинамо Ст 3:1
20.03.1993    Тур 03 Текстильщик КмЛокомотив М 0:0
21.03.1993    Тур 03 Асмарал МУралмаш 2:1
21.03.1993    Тур 03 Спартак МСпартак Вл 5:1
21.03.1993    Тур 03 РоторЦСКА 3:0
24.03.1993    Тур 02 Торпедо МЦСКА 2:1
26.03.1993    Тур 04 Асмарал МКАМАЗ 2:1
27.03.1993    Тур 04 Динамо МСпартак Вл 2:2
27.03.1993    Тур 06 ЦСКАЛуч 3:1
28.03.1993    Тур 04 Локомотив ННУралмаш 1:2
28.03.1993    Тур 04 Торпедо МДинамо Ст 0:1
28.03.1993    Тур 04 Спартак МЖемчужина Сч 3:0
28.03.1993    Тур 04 РоторЛокомотив М 1:0
31.03.1993    Тур 05 ЦСКАОкеан 0:0
01.04.1993    Тур 05 Локомотив МЛуч 5:0
03.04.1993    Тур 05 Динамо СтРотор 1:0
03.04.1993    Тур 05 РостсельмашТекстильщик Км 0:2
03.04.1993    Тур 05 Спартак ВлКрылья Советов 2:0
03.04.1993    Тур 05 Жемчужина СчТорпедо М 1:0
03.04.1993    Тур 05 КАМАЗДинамо М 0:2
03.04.1993    Тур 05 Локомотив ННАсмарал М 1:0
05.04.1993    Тур 06 Локомотив МОкеан 0:0
07.04.1993    Тур 06 Динамо СтТекстильщик Км 1:1
07.04.1993    Тур 06 РостсельмашРотор 0:2
07.04.1993    Тур 06 Спартак ВлТорпедо М 1:0
07.04.1993    Тур 06 Жемчужина СчКрылья Советов 3:1
07.04.1993    Тур 06 УралмашДинамо М 1:0
17.04.1993    Тур 07 ЛучРостсельмаш 2:1
17.04.1993    Тур 07 Локомотив МЦСКА 2:0
17.04.1993    Тур 07 Спартак МАсмарал М 5:1
17.04.1993    Тур 07 Крылья СоветовУралмаш 0:0
17.04.1993    Тур 07 РоторЖемчужина Сч 3:1
17.04.1993    Тур 07 Текстильщик КмСпартак Вл 1:0
18.04.1993    Тур 07 ОкеанДинамо Ст 1:0
18.04.1993    Тур 07 Динамо МЛокомотив НН 3:0
18.04.1993    Тур 07 Торпедо МКАМАЗ 1:0
21.04.1993    Тур 08 ОкеанРостсельмаш 2:0
21.04.1993    Тур 08 Торпедо МУралмаш 1:0
21.04.1993    Тур 08 Крылья СоветовКАМАЗ 4:0
21.04.1993    Тур 08 РоторСпартак Вл 1:0
21.04.1993    Тур 08 Текстильщик КмЖемчужина Сч 3:1
22.04.1993    Тур 08 ЛучДинамо Ст 0:0
22.04.1993    Тур 08 Динамо МАсмарал М 4:0
02.05.1993    Тур 09 Динамо СтЦСКА 1:1
02.05.1993    Тур 09 РостсельмашЛокомотив М 1:3
02.05.1993    Тур 09 Спартак ВлЛуч 2:0
02.05.1993    Тур 09 УралмашРотор 0:3
02.05.1993    Тур 09 КАМАЗТекстильщик Км 3:1
02.05.1993    Тур 09 Асмарал МТорпедо М 0:1
02.05.1993    Тур 09 Локомотив ННКрылья Советов 1:1
03.05.1993    Тур 09 Спартак МДинамо М 3:0
06.05.1993    Тур 10 Динамо СтЛокомотив М 0:0
06.05.1993    Тур 10 РостсельмашЦСКА 1:0
06.05.1993    Тур 10 Спартак ВлОкеан 2:0
06.05.1993    Тур 10 Жемчужина СчЛуч 0:0
06.05.1993    Тур 10 УралмашТекстильщик Км 1:0
06.05.1993    Тур 10 КАМАЗРотор 0:0
06.05.1993    Тур 10 Асмарал МКрылья Советов 0:0
06.05.1993    Тур 10 Локомотив ННТорпедо М 0:1
12.05.1993    Тур 11 ОкеанУралмаш 0:1
12.05.1993    Тур 11 РостсельмашДинамо Ст 2:0
12.05.1993    Тур 11 Торпедо МДинамо М 0:4
12.05.1993    Тур 11 Крылья СоветовСпартак М 1:3
12.05.1993    Тур 11 РоторЛокомотив НН 4:0
12.05.1993    Тур 11 Текстильщик КмАсмарал М 1:1
13.05.1993    Тур 11 ЦСКАСпартак Вл 4:0
13.05.1993    Тур 11 Локомотив МЖемчужина Сч 1:0
13.05.1993    Тур 11 ЛучКАМАЗ 1:0
16.05.1993    Тур 12 ЛучУралмаш 2:1
16.05.1993    Тур 12 Торпедо МСпартак М 1:1
16.05.1993    Тур 12 Крылья СоветовДинамо М 1:0
16.05.1993    Тур 12 РоторАсмарал М 2:0
16.05.1993    Тур 12 Текстильщик КмЛокомотив НН 1:3
17.05.1993    Тур 12 ОкеанКАМАЗ 2:1
17.05.1993    Тур 12 ЦСКАЖемчужина Сч 1:1
17.05.1993    Тур 12 Локомотив МСпартак Вл 0:2
21.05.1993    Тур 24 Спартак ВлТекстильщик Км 3:1
25.05.1993    Тур 20 КАМАЗАсмарал М 3:0
26.05.1993    Тур 04 Крылья СоветовРостсельмаш 1:1
26.05.1993    Тур 08 Спартак МЛокомотив НН 2:0
05.06.1993    Тур 13 Спартак ВлДинамо Ст 1:1
05.06.1993    Тур 13 Жемчужина СчРостсельмаш 1:1
05.06.1993    Тур 13 УралмашЦСКА 1:0
05.06.1993    Тур 13 КАМАЗЛокомотив М 1:0
05.06.1993    Тур 13 Динамо МРотор 0:0
05.06.1993    Тур 13 Спартак МТекстильщик Км 2:0
05.06.1993    Тур 13 Крылья СоветовТорпедо М 1:2
06.06.1993    Тур 13 Асмарал МЛуч 1:0
06.06.1993    Тур 13 Локомотив ННОкеан 2:0
09.06.1993    Тур 14 Спартак ВлРостсельмаш 3:0
09.06.1993    Тур 14 Жемчужина СчДинамо Ст 4:2
09.06.1993    Тур 14 УралмашЛокомотив М 1:3
09.06.1993    Тур 14 КАМАЗЦСКА 1:0
10.06.1993    Тур 14 Асмарал МОкеан 1:1
10.06.1993    Тур 14 Локомотив ННЛуч 2:1
12.06.1993    Тур 23 Спартак ВлРотор 2:0
13.06.1993    Тур 06 КАМАЗСпартак М 0:1
16.06.1993    Тур 15 ЛучСпартак М 0:3
16.06.1993    Тур 15 Локомотив МЛокомотив НН 4:1
17.06.1993    Тур 15 ОкеанДинамо М 1:0
17.06.1993    Тур 15 ЦСКААсмарал М 1:0
17.06.1993    Тур 15 Динамо СтКАМАЗ 2:0
17.06.1993    Тур 15 РостсельмашУралмаш 2:1
17.06.1993    Тур 15 Жемчужина СчСпартак Вл 2:2
17.06.1993    Тур 15 РоторКрылья Советов 2:0
17.06.1993    Тур 15 Текстильщик КмТорпедо М 0:0
20.06.1993    Тур 16 ОкеанСпартак М 1:1
20.06.1993    Тур 16 ЦСКАЛокомотив НН 3:0
21.06.1993    Тур 16 ЛучДинамо М 0:1
21.06.1993    Тур 16 Локомотив МАсмарал М 2:0
21.06.1993    Тур 16 Динамо СтУралмаш 1:2
21.06.1993    Тур 16 РостсельмашКАМАЗ 0:0
21.06.1993    Тур 16 РоторТорпедо М 2:2
21.06.1993    Тур 16 Текстильщик КмКрылья Советов 0:0
26.06.1993    Тур 17 УралмашСпартак Вл 2:0
26.06.1993    Тур 17 КАМАЗЖемчужина Сч 1:0
26.06.1993    Тур 17 Асмарал МРостсельмаш 4:0
26.06.1993    Тур 17 Локомотив ННДинамо Ст 4:1
26.06.1993    Тур 17 Торпедо МЛуч 1:0
26.06.1993    Тур 17 Крылья СоветовОкеан 3:0
27.06.1993    Тур 17 Спартак МЦСКА 6:0
27.06.1993    Тур 17 Динамо МЛокомотив М 1:1
29.06.1993    Тур 18 УралмашЖемчужина Сч 3:2
29.06.1993    Тур 18 КАМАЗСпартак Вл 5:2
29.06.1993    Тур 18 Асмарал МДинамо Ст 2:1
29.06.1993    Тур 18 Локомотив ННРостсельмаш 1:0
29.06.1993    Тур 18 Крылья СоветовЛуч 2:2
29.06.1993    Тур 18 Текстильщик КмРотор 3:1
30.06.1993    Тур 18 Торпедо МОкеан 3:1
01.07.1993    Тур 18 Динамо МЦСКА 2:1
02.07.1993    Тур 18 Спартак МЛокомотив М 3:0
09.07.1993    Тур 19 Локомотив МТекстильщик Км 1:2
09.07.1993    Тур 19 Динамо СтКрылья Советов 3:1
09.07.1993    Тур 19 РостсельмашТорпедо М 0:1
09.07.1993    Тур 19 Спартак ВлСпартак М 1:1
09.07.1993    Тур 19 Жемчужина СчДинамо М 4:1
09.07.1993    Тур 19 УралмашАсмарал М 2:1
10.07.1993    Тур 19 ЦСКАРотор 2:0
13.07.1993    Тур 20 ЛучОкеан 1:0
13.07.1993    Тур 20 ЦСКАТекстильщик Км 3:0
13.07.1993    Тур 20 Динамо СтТорпедо М 3:0
13.07.1993    Тур 20 РостсельмашКрылья Советов 3:3
13.07.1993    Тур 20 Спартак ВлДинамо М 2:1
13.07.1993    Тур 20 Жемчужина СчСпартак М 2:2
13.07.1993    Тур 20 УралмашЛокомотив НН 1:1
14.07.1993    Тур 20 Локомотив МРотор 2:1
17.07.1993    Тур 05 УралмашСпартак М 2:8
18.07.1993    Тур 21 ОкеанЦСКА 1:0
19.07.1993    Тур 21 ЛучЛокомотив М 1:1
20.07.1993    Тур 21 Торпедо МЖемчужина Сч 2:1
20.07.1993    Тур 21 Крылья СоветовСпартак Вл 1:1
21.07.1993    Тур 21 Динамо МКАМАЗ 4:3
21.07.1993    Тур 21 Спартак МУралмаш 2:0
21.07.1993    Тур 21 РоторРостсельмаш 2:1
21.07.1993    Тур 21 Текстильщик КмДинамо Ст 2:3
22.07.1993    Тур 22 ЛучЦСКА 2:1
22.07.1993    Тур 22 Асмарал МЛокомотив НН 2:0
23.07.1993    Тур 22 ОкеанЛокомотив М 0:1
24.07.1993    Тур 22 Торпедо МСпартак Вл 2:0
24.07.1993    Тур 22 Крылья СоветовЖемчужина Сч 3:0
24.07.1993    Тур 22 РоторДинамо Ст 2:1
24.07.1993    Тур 22 Текстильщик КмРостсельмаш 2:0
25.07.1993    Тур 22 Динамо МУралмаш 1:1
25.07.1993    Тур 22 Спартак МКАМАЗ 6:1
02.08.1993    Тур 14 Динамо МТекстильщик Км 1:1
03.08.1993    Тур 14 Спартак МРотор 1:1
07.08.1993    Тур 23 Динамо СтЛуч 3:0
07.08.1993    Тур 23 РостсельмашОкеан 1:1
07.08.1993    Тур 23 Жемчужина СчТекстильщик Км 3:1
07.08.1993    Тур 23 УралмашТорпедо М 5:0
07.08.1993    Тур 23 КАМАЗКрылья Советов 1:1
07.08.1993    Тур 23 Асмарал МСпартак М 0:3
07.08.1993    Тур 23 Локомотив ННДинамо М 1:1
08.08.1993    Тур 23 ЦСКАЛокомотив М 3:1
11.08.1993    Тур 24 Динамо СтОкеан 0:0
11.08.1993    Тур 24 РостсельмашЛуч 2:1
11.08.1993    Тур 24 Жемчужина СчРотор 2:2
11.08.1993    Тур 24 УралмашКрылья Советов 3:0
11.08.1993    Тур 24 КАМАЗТорпедо М 4:1
11.08.1993    Тур 24 Асмарал МДинамо М 0:1
11.08.1993    Тур 24 Локомотив ННСпартак М 0:0
12.08.1993    Тур 04 Текстильщик КмЦСКА 3:0
15.08.1993    Тур 09 Жемчужина СчОкеан 3:2
16.08.1993    Тур 19 КАМАЗЛокомотив НН 2:1
26.08.1993    Тур 25 Торпедо МАсмарал М 1:1
27.08.1993    Тур 25 ЦСКАРостсельмаш 2:3
28.08.1993    Тур 25 ЛучЖемчужина Сч 2:2
28.08.1993    Тур 25 ОкеанСпартак Вл 3:0
28.08.1993    Тур 25 Локомотив МДинамо Ст 1:1
28.08.1993    Тур 25 Крылья СоветовЛокомотив НН 1:0
28.08.1993    Тур 25 РоторКАМАЗ 4:1
28.08.1993    Тур 25 Текстильщик КмУралмаш 5:1
31.08.1993    Тур 26 ОкеанЖемчужина Сч 0:2
31.08.1993    Тур 26 Локомотив МРостсельмаш 5:2
01.09.1993    Тур 26 ЛучСпартак Вл 3:1
01.09.1993    Тур 26 ЦСКАДинамо Ст 2:0
01.09.1993    Тур 26 Торпедо МЛокомотив НН 2:0
01.09.1993    Тур 26 Крылья СоветовАсмарал М 1:0
01.09.1993    Тур 26 РоторУралмаш 3:2
01.09.1993    Тур 26 Текстильщик КмКАМАЗ 1:0
02.09.1993    Тур 26 Динамо МСпартак М 1:1
10.09.1993    Тур 27 Жемчужина СчЛокомотив М 0:0
11.09.1993    Тур 27 Спартак ВлЦСКА 2:0
11.09.1993    Тур 27 Динамо МТорпедо М 3:2
11.09.1993    Тур 27 Спартак МКрылья Советов 3:0
12.09.1993    Тур 27 УралмашЛуч 3:1
12.09.1993    Тур 27 КАМАЗОкеан 1:0
12.09.1993    Тур 27 Асмарал МТекстильщик Км 0:1
12.09.1993    Тур 27 Локомотив ННРотор 3:2
16.09.1993    Тур 28 УралмашОкеан 3:1
16.09.1993    Тур 28 КАМАЗЛуч 2:1
18.09.1993    Тур 28 Асмарал МРотор 1:0
18.09.1993    Тур 28 Динамо СтРостсельмаш 1:1
19.09.1993    Тур 28 Спартак ВлЛокомотив М 1:0
19.09.1993    Тур 28 Жемчужина СчЦСКА 1:0
19.09.1993    Тур 28 Локомотив ННТекстильщик Км 1:2
19.09.1993    Тур 28 Динамо МКрылья Советов 3:0
20.09.1993    Тур 28 Спартак МТорпедо М 0:0
24.09.1993    Тур 29 Локомотив МКАМАЗ 1:1
24.09.1993    Тур 29 Динамо СтСпартак Вл 2:0
24.09.1993    Тур 29 РоторДинамо М 3:2
24.09.1993    Тур 29 Текстильщик КмСпартак М 0:0
25.09.1993    Тур 29 ОкеанАсмарал М 1:0
25.09.1993    Тур 29 ЦСКАУралмаш 2:1
25.09.1993    Тур 29 РостсельмашЖемчужина Сч 3:0
26.09.1993    Тур 29 ЛучЛокомотив НН 1:0
29.09.1993    Тур 30 ЛучАсмарал М 3:2
30.09.1993    Тур 30 ОкеанЛокомотив НН 2:0
02.10.1993    Тур 30 ЦСКАКАМАЗ 1:1
03.10.1993    Тур 30 Локомотив МУралмаш 3:0
03.10.1993    Тур 30 Динамо СтЖемчужина Сч 2:1
03.10.1993    Тур 30 РостсельмашСпартак Вл 3:3
03.10.1993    Тур 30 Торпедо МКрылья Советов 2:2
03.10.1993    Тур 30 РоторСпартак М 1:0
03.10.1993    Тур 30 Текстильщик КмДинамо М 1:1
09.10.1993    Тур 31 Торпедо МРотор 2:1
10.10.1993    Тур 31 Спартак ВлЖемчужина Сч 4:0
10.10.1993    Тур 31 УралмашРостсельмаш 1:1
10.10.1993    Тур 31 КАМАЗДинамо Ст 3:0
10.10.1993    Тур 31 Локомотив ННЛокомотив М 2:0
10.10.1993    Тур 31 Динамо МОкеан 3:0
10.10.1993    Тур 31 Спартак МЛуч 4:0
10.10.1993    Тур 31 Крылья СоветовТекстильщик Км 2:1
11.10.1993    Тур 31 Асмарал МЦСКА 1:2
14.10.1993    Тур 32 Динамо МЛуч 7:1
14.10.1993    Тур 32 Спартак МОкеан 1:1
15.10.1993    Тур 32 Торпедо МТекстильщик Км 0:2
16.10.1993    Тур 32 УралмашДинамо Ст 3:1
16.10.1993    Тур 32 КАМАЗРостсельмаш 1:1
16.10.1993    Тур 32 Асмарал МЛокомотив М 0:0
16.10.1993    Тур 32 Локомотив ННЦСКА 1:4
16.10.1993    Тур 32 Крылья СоветовРотор 1:1
23.10.1993    Тур 33 ЛучКрылья Советов 1:0
23.10.1993    Тур 33 Динамо СтЛокомотив НН 2:0
23.10.1993    Тур 33 РостсельмашАсмарал М 1:0
23.10.1993    Тур 33 Жемчужина СчКАМАЗ 5:4
24.10.1993    Тур 33 ОкеанТорпедо М 0:1
24.10.1993    Тур 33 ЦСКАСпартак М 0:3
24.10.1993    Тур 33 Локомотив МДинамо М 3:0
24.10.1993    Тур 33 Спартак ВлУралмаш 1:0
27.10.1993    Тур 34 ОкеанКрылья Советов 2:0
27.10.1993    Тур 34 ЛучТорпедо М 1:0
30.10.1993    Тур 34 ЦСКАДинамо М 1:1
30.10.1993    Тур 34 Локомотив МСпартак М 0:0
30.10.1993    Тур 34 Динамо СтАсмарал М 3:1
30.10.1993    Тур 34 РостсельмашЛокомотив НН 1:1
30.10.1993    Тур 34 Спартак ВлКАМАЗ 2:0
30.10.1993    Тур 34 Жемчужина СчУралмаш 0:1
30.10.1993    Тур 34 РоторТекстильщик Км 1:1
07.11.1993    Тур 35 Асмарал МЖемчужина Сч 3:5
07.11.1993    Тур 35 Локомотив ННСпартак Вл 1:0
07.11.1993    Тур 35 Динамо МДинамо Ст 4:0
07.11.1993    Тур 35 Спартак МРостсельмаш 3:0
07.11.1993    Тур 35 ЦСКАТорпедо М 1:1
07.11.1993    Тур 35 Крылья СоветовЛокомотив М 1:1
07.11.1993    Тур 35 РоторЛуч 2:0
07.11.1993    Тур 35 Текстильщик КмОкеан 2:1
10.11.1993    Тур 36 Асмарал МСпартак Вл 2:3
10.11.1993    Тур 36 Локомотив ННЖемчужина Сч 2:1
10.11.1993    Тур 36 Динамо МРостсельмаш 2:0
10.11.1993    Тур 36 Спартак МДинамо Ст 3:1
10.11.1993    Тур 36 Торпедо МЛокомотив М 2:3
10.11.1993    Тур 36 Крылья СоветовЦСКА 2:0
10.11.1993    Тур 36 РоторОкеан 5:1
10.11.1993    Тур 36 Текстильщик КмЛуч 4:0
10.11.1993    Тур 36 УралмашКАМАЗ 4:1
Комментарии Вконтакте Вконтакте
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх