Календарь

Дата
07.03.1993    Тур 01 ОкеанРотор 3:1
07.03.1993    Тур 01 Локомотив МТорпедо 0:1
07.03.1993    Тур 01 Динамо СтДинамо М 0:2
07.03.1993    Тур 01 Спартак ВлАсмарал 2:0
07.03.1993    Тур 01 ЖемчужинаЛокомотив НН 1:1
08.03.1993    Тур 01 ЛучТекстильщик 0:0
08.03.1993    Тур 01 ЦСКАКрылья Советов 4:0
08.03.1993    Тур 01 РостсельмашСпартак М 2:0
11.03.1993    Тур 02 ЛучРотор 0:0
12.03.1993    Тур 02 ОкеанТекстильщик 0:0
12.03.1993    Тур 02 Динамо СтСпартак М 0:2
12.03.1993    Тур 02 РостсельмашДинамо М 1:1
13.03.1993    Тур 02 Спартак ВлЛокомотив НН 1:2
13.03.1993    Тур 02 ЖемчужинаАсмарал 0:0
13.03.1993    Тур 02 Локомотив МКрылья Советов 1:0
13.03.1993    Тур 02 КАМАЗУралмаш 3:1
20.03.1993    Тур 03 ОкеанЛуч 0:1
20.03.1993    Тур 03 ТорпедоРостсельмаш 0:0
20.03.1993    Тур 03 Локомотив ННКАМАЗ 1:0
20.03.1993    Тур 03 Динамо МЖемчужина 6:3
20.03.1993    Тур 03 Крылья СоветовДинамо Ст 3:1
20.03.1993    Тур 03 ТекстильщикЛокомотив М 0:0
21.03.1993    Тур 03 АсмаралУралмаш 2:1
21.03.1993    Тур 03 Спартак МСпартак Вл 5:1
21.03.1993    Тур 03 РоторЦСКА 3:0
24.03.1993    Тур 02 ТорпедоЦСКА 2:1
26.03.1993    Тур 04 АсмаралКАМАЗ 2:1
27.03.1993    Тур 04 Динамо МСпартак Вл 2:2
27.03.1993    Тур 06 ЦСКАЛуч 3:1
28.03.1993    Тур 04 Локомотив ННУралмаш 1:2
28.03.1993    Тур 04 ТорпедоДинамо Ст 0:1
28.03.1993    Тур 04 Спартак МЖемчужина 3:0
28.03.1993    Тур 04 РоторЛокомотив М 1:0
31.03.1993    Тур 05 ЦСКАОкеан 0:0
01.04.1993    Тур 05 Локомотив МЛуч 5:0
03.04.1993    Тур 05 Динамо СтРотор 1:0
03.04.1993    Тур 05 РостсельмашТекстильщик 0:2
03.04.1993    Тур 05 Спартак ВлКрылья Советов 2:0
03.04.1993    Тур 05 ЖемчужинаТорпедо 1:0
03.04.1993    Тур 05 КАМАЗДинамо М 0:2
03.04.1993    Тур 05 Локомотив ННАсмарал 1:0
05.04.1993    Тур 06 Локомотив МОкеан 0:0
07.04.1993    Тур 06 Динамо СтТекстильщик 1:1
07.04.1993    Тур 06 РостсельмашРотор 0:2
07.04.1993    Тур 06 Спартак ВлТорпедо 1:0
07.04.1993    Тур 06 ЖемчужинаКрылья Советов 3:1
07.04.1993    Тур 06 УралмашДинамо М 1:0
17.04.1993    Тур 07 ЛучРостсельмаш 2:1
17.04.1993    Тур 07 Локомотив МЦСКА 2:0
17.04.1993    Тур 07 Спартак МАсмарал 5:1
17.04.1993    Тур 07 Крылья СоветовУралмаш 0:0
17.04.1993    Тур 07 РоторЖемчужина 3:1
17.04.1993    Тур 07 ТекстильщикСпартак Вл 1:0
18.04.1993    Тур 07 ОкеанДинамо Ст 1:0
18.04.1993    Тур 07 Динамо МЛокомотив НН 3:0
18.04.1993    Тур 07 ТорпедоКАМАЗ 1:0
21.04.1993    Тур 08 ОкеанРостсельмаш 2:0
21.04.1993    Тур 08 ТорпедоУралмаш 1:0
21.04.1993    Тур 08 Крылья СоветовКАМАЗ 4:0
21.04.1993    Тур 08 РоторСпартак Вл 1:0
21.04.1993    Тур 08 ТекстильщикЖемчужина 3:1
22.04.1993    Тур 08 ЛучДинамо Ст 0:0
22.04.1993    Тур 08 Динамо МАсмарал 4:0
02.05.1993    Тур 09 Динамо СтЦСКА 1:1
02.05.1993    Тур 09 РостсельмашЛокомотив М 1:3
02.05.1993    Тур 09 Спартак ВлЛуч 2:0
02.05.1993    Тур 09 УралмашРотор 0:3
02.05.1993    Тур 09 КАМАЗТекстильщик 3:1
02.05.1993    Тур 09 АсмаралТорпедо 0:1
02.05.1993    Тур 09 Локомотив ННКрылья Советов 1:1
03.05.1993    Тур 09 Спартак МДинамо М 3:0
06.05.1993    Тур 10 Динамо СтЛокомотив М 0:0
06.05.1993    Тур 10 РостсельмашЦСКА 1:0
06.05.1993    Тур 10 Спартак ВлОкеан 2:0
06.05.1993    Тур 10 ЖемчужинаЛуч 0:0
06.05.1993    Тур 10 УралмашТекстильщик 1:0
06.05.1993    Тур 10 КАМАЗРотор 0:0
06.05.1993    Тур 10 АсмаралКрылья Советов 0:0
06.05.1993    Тур 10 Локомотив ННТорпедо 0:1
12.05.1993    Тур 11 ОкеанУралмаш 0:1
12.05.1993    Тур 11 РостсельмашДинамо Ст 2:0
12.05.1993    Тур 11 ТорпедоДинамо М 0:4
12.05.1993    Тур 11 Крылья СоветовСпартак М 1:3
12.05.1993    Тур 11 РоторЛокомотив НН 4:0
12.05.1993    Тур 11 ТекстильщикАсмарал 1:1
13.05.1993    Тур 11 ЦСКАСпартак Вл 4:0
13.05.1993    Тур 11 Локомотив МЖемчужина 1:0
13.05.1993    Тур 11 ЛучКАМАЗ 1:0
16.05.1993    Тур 12 ЛучУралмаш 2:1
16.05.1993    Тур 12 ТорпедоСпартак М 1:1
16.05.1993    Тур 12 Крылья СоветовДинамо М 1:0
16.05.1993    Тур 12 РоторАсмарал 2:0
16.05.1993    Тур 12 ТекстильщикЛокомотив НН 1:3
17.05.1993    Тур 12 ОкеанКАМАЗ 2:1
17.05.1993    Тур 12 ЦСКАЖемчужина 1:1
17.05.1993    Тур 12 Локомотив МСпартак Вл 0:2
21.05.1993    Тур 24 Спартак ВлТекстильщик 3:1
25.05.1993    Тур 20 КАМАЗАсмарал 3:0
26.05.1993    Тур 04 Крылья СоветовРостсельмаш 1:1
26.05.1993    Тур 08 Спартак МЛокомотив НН 2:0
05.06.1993    Тур 13 Спартак ВлДинамо Ст 1:1
05.06.1993    Тур 13 ЖемчужинаРостсельмаш 1:1
05.06.1993    Тур 13 УралмашЦСКА 1:0
05.06.1993    Тур 13 КАМАЗЛокомотив М 1:0
05.06.1993    Тур 13 Динамо МРотор 0:0
05.06.1993    Тур 13 Спартак МТекстильщик 2:0
05.06.1993    Тур 13 Крылья СоветовТорпедо 1:2
06.06.1993    Тур 13 АсмаралЛуч 1:0
06.06.1993    Тур 13 Локомотив ННОкеан 2:0
09.06.1993    Тур 14 Спартак ВлРостсельмаш 3:0
09.06.1993    Тур 14 ЖемчужинаДинамо Ст 4:2
09.06.1993    Тур 14 УралмашЛокомотив М 1:3
09.06.1993    Тур 14 КАМАЗЦСКА 1:0
10.06.1993    Тур 14 АсмаралОкеан 1:1
10.06.1993    Тур 14 Локомотив ННЛуч 2:1
12.06.1993    Тур 23 Спартак ВлРотор 2:0
13.06.1993    Тур 06 КАМАЗСпартак М 0:1
16.06.1993    Тур 15 ЛучСпартак М 0:3
16.06.1993    Тур 15 Локомотив МЛокомотив НН 4:1
17.06.1993    Тур 15 ОкеанДинамо М 1:0
17.06.1993    Тур 15 ЦСКААсмарал 1:0
17.06.1993    Тур 15 Динамо СтКАМАЗ 2:0
17.06.1993    Тур 15 РостсельмашУралмаш 2:1
17.06.1993    Тур 15 ЖемчужинаСпартак Вл 2:2
17.06.1993    Тур 15 РоторКрылья Советов 2:0
17.06.1993    Тур 15 ТекстильщикТорпедо 0:0
20.06.1993    Тур 16 ОкеанСпартак М 1:1
20.06.1993    Тур 16 ЦСКАЛокомотив НН 3:0
21.06.1993    Тур 16 ЛучДинамо М 0:1
21.06.1993    Тур 16 Локомотив МАсмарал 2:0
21.06.1993    Тур 16 Динамо СтУралмаш 1:2
21.06.1993    Тур 16 РостсельмашКАМАЗ 0:0
21.06.1993    Тур 16 РоторТорпедо 2:2
21.06.1993    Тур 16 ТекстильщикКрылья Советов 0:0
26.06.1993    Тур 17 УралмашСпартак Вл 2:0
26.06.1993    Тур 17 КАМАЗЖемчужина 1:0
26.06.1993    Тур 17 АсмаралРостсельмаш 4:0
26.06.1993    Тур 17 Локомотив ННДинамо Ст 4:1
26.06.1993    Тур 17 ТорпедоЛуч 1:0
26.06.1993    Тур 17 Крылья СоветовОкеан 3:0
27.06.1993    Тур 17 Спартак МЦСКА 6:0
27.06.1993    Тур 17 Динамо МЛокомотив М 1:1
29.06.1993    Тур 18 УралмашЖемчужина 3:2
29.06.1993    Тур 18 КАМАЗСпартак Вл 5:2
29.06.1993    Тур 18 АсмаралДинамо Ст 2:1
29.06.1993    Тур 18 Локомотив ННРостсельмаш 1:0
29.06.1993    Тур 18 Крылья СоветовЛуч 2:2
29.06.1993    Тур 18 ТекстильщикРотор 3:1
30.06.1993    Тур 18 ТорпедоОкеан 3:1
01.07.1993    Тур 18 Динамо МЦСКА 2:1
02.07.1993    Тур 18 Спартак МЛокомотив М 3:0
09.07.1993    Тур 19 Локомотив МТекстильщик 1:2
09.07.1993    Тур 19 Динамо СтКрылья Советов 3:1
09.07.1993    Тур 19 РостсельмашТорпедо 0:1
09.07.1993    Тур 19 Спартак ВлСпартак М 1:1
09.07.1993    Тур 19 ЖемчужинаДинамо М 4:1
09.07.1993    Тур 19 УралмашАсмарал 2:1
10.07.1993    Тур 19 ЦСКАРотор 2:0
13.07.1993    Тур 20 ЛучОкеан 1:0
13.07.1993    Тур 20 ЦСКАТекстильщик 3:0
13.07.1993    Тур 20 Динамо СтТорпедо 3:0
13.07.1993    Тур 20 РостсельмашКрылья Советов 3:3
13.07.1993    Тур 20 Спартак ВлДинамо М 2:1
13.07.1993    Тур 20 ЖемчужинаСпартак М 2:2
13.07.1993    Тур 20 УралмашЛокомотив НН 1:1
14.07.1993    Тур 20 Локомотив МРотор 2:1
17.07.1993    Тур 05 УралмашСпартак М 2:8
18.07.1993    Тур 21 ОкеанЦСКА 1:0
19.07.1993    Тур 21 ЛучЛокомотив М 1:1
20.07.1993    Тур 21 ТорпедоЖемчужина 2:1
20.07.1993    Тур 21 Крылья СоветовСпартак Вл 1:1
21.07.1993    Тур 21 Динамо МКАМАЗ 4:3
21.07.1993    Тур 21 Спартак МУралмаш 2:0
21.07.1993    Тур 21 РоторРостсельмаш 2:1
21.07.1993    Тур 21 ТекстильщикДинамо Ст 2:3
22.07.1993    Тур 22 ЛучЦСКА 2:1
22.07.1993    Тур 22 АсмаралЛокомотив НН 2:0
23.07.1993    Тур 22 ОкеанЛокомотив М 0:1
24.07.1993    Тур 22 ТорпедоСпартак Вл 2:0
24.07.1993    Тур 22 Крылья СоветовЖемчужина 3:0
24.07.1993    Тур 22 РоторДинамо Ст 2:1
24.07.1993    Тур 22 ТекстильщикРостсельмаш 2:0
25.07.1993    Тур 22 Динамо МУралмаш 1:1
25.07.1993    Тур 22 Спартак МКАМАЗ 6:1
02.08.1993    Тур 14 Динамо МТекстильщик 1:1
03.08.1993    Тур 14 Спартак МРотор 1:1
07.08.1993    Тур 23 Динамо СтЛуч 3:0
07.08.1993    Тур 23 РостсельмашОкеан 1:1
07.08.1993    Тур 23 ЖемчужинаТекстильщик 3:1
07.08.1993    Тур 23 УралмашТорпедо 5:0
07.08.1993    Тур 23 КАМАЗКрылья Советов 1:1
07.08.1993    Тур 23 АсмаралСпартак М 0:3
07.08.1993    Тур 23 Локомотив ННДинамо М 1:1
08.08.1993    Тур 23 ЦСКАЛокомотив М 3:1
11.08.1993    Тур 24 Динамо СтОкеан 0:0
11.08.1993    Тур 24 РостсельмашЛуч 2:1
11.08.1993    Тур 24 ЖемчужинаРотор 2:2
11.08.1993    Тур 24 УралмашКрылья Советов 3:0
11.08.1993    Тур 24 КАМАЗТорпедо 4:1
11.08.1993    Тур 24 АсмаралДинамо М 0:1
11.08.1993    Тур 24 Локомотив ННСпартак М 0:0
12.08.1993    Тур 04 ТекстильщикЦСКА 3:0
15.08.1993    Тур 09 ЖемчужинаОкеан 3:2
16.08.1993    Тур 19 КАМАЗЛокомотив НН 2:1
26.08.1993    Тур 25 ТорпедоАсмарал 1:1
27.08.1993    Тур 25 ЦСКАРостсельмаш 2:3
28.08.1993    Тур 25 ЛучЖемчужина 2:2
28.08.1993    Тур 25 ОкеанСпартак Вл 3:0
28.08.1993    Тур 25 Локомотив МДинамо Ст 1:1
28.08.1993    Тур 25 Крылья СоветовЛокомотив НН 1:0
28.08.1993    Тур 25 РоторКАМАЗ 4:1
28.08.1993    Тур 25 ТекстильщикУралмаш 5:1
31.08.1993    Тур 26 ОкеанЖемчужина 0:2
31.08.1993    Тур 26 Локомотив МРостсельмаш 5:2
01.09.1993    Тур 26 ЛучСпартак Вл 3:1
01.09.1993    Тур 26 ЦСКАДинамо Ст 2:0
01.09.1993    Тур 26 ТорпедоЛокомотив НН 2:0
01.09.1993    Тур 26 Крылья СоветовАсмарал 1:0
01.09.1993    Тур 26 РоторУралмаш 3:2
01.09.1993    Тур 26 ТекстильщикКАМАЗ 1:0
02.09.1993    Тур 26 Динамо МСпартак М 1:1
10.09.1993    Тур 27 ЖемчужинаЛокомотив М 0:0
11.09.1993    Тур 27 Спартак ВлЦСКА 2:0
11.09.1993    Тур 27 Динамо МТорпедо 3:2
11.09.1993    Тур 27 Спартак МКрылья Советов 3:0
12.09.1993    Тур 27 УралмашЛуч 3:1
12.09.1993    Тур 27 КАМАЗОкеан 1:0
12.09.1993    Тур 27 АсмаралТекстильщик 0:1
12.09.1993    Тур 27 Локомотив ННРотор 3:2
16.09.1993    Тур 28 УралмашОкеан 3:1
16.09.1993    Тур 28 КАМАЗЛуч 2:1
18.09.1993    Тур 28 АсмаралРотор 1:0
18.09.1993    Тур 28 Динамо СтРостсельмаш 1:1
19.09.1993    Тур 28 Спартак ВлЛокомотив М 1:0
19.09.1993    Тур 28 ЖемчужинаЦСКА 1:0
19.09.1993    Тур 28 Локомотив ННТекстильщик 1:2
19.09.1993    Тур 28 Динамо МКрылья Советов 3:0
20.09.1993    Тур 28 Спартак МТорпедо 0:0
24.09.1993    Тур 29 Локомотив МКАМАЗ 1:1
24.09.1993    Тур 29 Динамо СтСпартак Вл 2:0
24.09.1993    Тур 29 РоторДинамо М 3:2
24.09.1993    Тур 29 ТекстильщикСпартак М 0:0
25.09.1993    Тур 29 ОкеанАсмарал 1:0
25.09.1993    Тур 29 ЦСКАУралмаш 2:1
25.09.1993    Тур 29 РостсельмашЖемчужина 3:0
26.09.1993    Тур 29 ЛучЛокомотив НН 1:0
29.09.1993    Тур 30 ЛучАсмарал 3:2
30.09.1993    Тур 30 ОкеанЛокомотив НН 2:0
02.10.1993    Тур 30 ЦСКАКАМАЗ 1:1
03.10.1993    Тур 30 Локомотив МУралмаш 3:0
03.10.1993    Тур 30 Динамо СтЖемчужина 2:1
03.10.1993    Тур 30 РостсельмашСпартак Вл 3:3
03.10.1993    Тур 30 ТорпедоКрылья Советов 2:2
03.10.1993    Тур 30 РоторСпартак М 1:0
03.10.1993    Тур 30 ТекстильщикДинамо М 1:1
09.10.1993    Тур 31 ТорпедоРотор 2:1
10.10.1993    Тур 31 Спартак ВлЖемчужина 4:0
10.10.1993    Тур 31 УралмашРостсельмаш 1:1
10.10.1993    Тур 31 КАМАЗДинамо Ст 3:0
10.10.1993    Тур 31 Локомотив ННЛокомотив М 2:0
10.10.1993    Тур 31 Динамо МОкеан 3:0
10.10.1993    Тур 31 Спартак МЛуч 4:0
10.10.1993    Тур 31 Крылья СоветовТекстильщик 2:1
11.10.1993    Тур 31 АсмаралЦСКА 1:2
14.10.1993    Тур 32 Динамо МЛуч 7:1
14.10.1993    Тур 32 Спартак МОкеан 1:1
15.10.1993    Тур 32 ТорпедоТекстильщик 0:2
16.10.1993    Тур 32 УралмашДинамо Ст 3:1
16.10.1993    Тур 32 КАМАЗРостсельмаш 1:1
16.10.1993    Тур 32 АсмаралЛокомотив М 0:0
16.10.1993    Тур 32 Локомотив ННЦСКА 1:4
16.10.1993    Тур 32 Крылья СоветовРотор 1:1
23.10.1993    Тур 33 ЛучКрылья Советов 1:0
23.10.1993    Тур 33 Динамо СтЛокомотив НН 2:0
23.10.1993    Тур 33 РостсельмашАсмарал 1:0
23.10.1993    Тур 33 ЖемчужинаКАМАЗ 5:4
24.10.1993    Тур 33 ОкеанТорпедо 0:1
24.10.1993    Тур 33 ЦСКАСпартак М 0:3
24.10.1993    Тур 33 Локомотив МДинамо М 3:0
24.10.1993    Тур 33 Спартак ВлУралмаш 1:0
27.10.1993    Тур 34 ОкеанКрылья Советов 2:0
27.10.1993    Тур 34 ЛучТорпедо 1:0
30.10.1993    Тур 34 ЦСКАДинамо М 1:1
30.10.1993    Тур 34 Локомотив МСпартак М 0:0
30.10.1993    Тур 34 Динамо СтАсмарал 3:1
30.10.1993    Тур 34 РостсельмашЛокомотив НН 1:1
30.10.1993    Тур 34 Спартак ВлКАМАЗ 2:0
30.10.1993    Тур 34 ЖемчужинаУралмаш 0:1
30.10.1993    Тур 34 РоторТекстильщик 1:1
07.11.1993    Тур 35 АсмаралЖемчужина 3:5
07.11.1993    Тур 35 Локомотив ННСпартак Вл 1:0
07.11.1993    Тур 35 Динамо МДинамо Ст 4:0
07.11.1993    Тур 35 Спартак МРостсельмаш 3:0
07.11.1993    Тур 35 ЦСКАТорпедо 1:1
07.11.1993    Тур 35 Крылья СоветовЛокомотив М 1:1
07.11.1993    Тур 35 РоторЛуч 2:0
07.11.1993    Тур 35 ТекстильщикОкеан 2:1
10.11.1993    Тур 36 АсмаралСпартак Вл 2:3
10.11.1993    Тур 36 Локомотив ННЖемчужина 2:1
10.11.1993    Тур 36 Динамо МРостсельмаш 2:0
10.11.1993    Тур 36 Спартак МДинамо Ст 3:1
10.11.1993    Тур 36 ТорпедоЛокомотив М 2:3
10.11.1993    Тур 36 Крылья СоветовЦСКА 2:0
10.11.1993    Тур 36 РоторОкеан 5:1
10.11.1993    Тур 36 ТекстильщикЛуч 4:0
10.11.1993    Тур 36 УралмашКАМАЗ 4:1
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2019.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх