Календарь

Дата
03.04.1999    Тур 01 ШинникЧерноморец 1:0
03.04.1999    Тур 01 ЗенитУралан 2:0
03.04.1999    Тур 01 АланияСпартак М 0:1
03.04.1999    Тур 01 ЦСКАКрылья Советов 1:1
03.04.1999    Тур 01 РоторДинамо 1:2
03.04.1999    Тур 01 РостсельмашЛокомотив М 1:1
03.04.1999    Тур 01 ТорпедоЖемчужина 1:0
03.04.1999    Тур 01 Локомотив ННСатурн 0:1
07.04.1999    Тур 29 Спартак МКрылья Советов 3:0
11.04.1999    Тур 02 ШинникЗенит 0:0
11.04.1999    Тур 02 ЖемчужинаЛокомотив НН 1:1
11.04.1999    Тур 02 ДинамоРостсельмаш 4:0
11.04.1999    Тур 02 Крылья СоветовРотор 0:1
11.04.1999    Тур 02 АланияЦСКА 0:1
11.04.1999    Тур 02 УраланСпартак М 0:1
11.04.1999    Тур 02 ЧерноморецСатурн 1:1
12.04.1999    Тур 02 Локомотив МТорпедо 1:2
17.04.1999    Тур 03 ЗенитЧерноморец 1:1
17.04.1999    Тур 03 Спартак МШинник 4:1
17.04.1999    Тур 03 ЦСКАУралан 2:0
17.04.1999    Тур 03 РоторАлания 0:2
17.04.1999    Тур 03 РостсельмашКрылья Советов 2:1
17.04.1999    Тур 03 ТорпедоДинамо 0:1
17.04.1999    Тур 03 Локомотив ННЛокомотив М 0:0
17.04.1999    Тур 03 СатурнЖемчужина 3:0
21.04.1999    Тур 23 Спартак МТорпедо 0:1
25.04.1999    Тур 04 ШинникЦСКА 0:0
25.04.1999    Тур 04 ЗенитСпартак М 1:2
25.04.1999    Тур 04 ДинамоЛокомотив НН 2:1
25.04.1999    Тур 04 Крылья СоветовТорпедо 1:2
25.04.1999    Тур 04 АланияРостсельмаш 3:1
25.04.1999    Тур 04 УраланРотор 0:1
25.04.1999    Тур 04 ЧерноморецЖемчужина 3:0
26.04.1999    Тур 04 Локомотив МСатурн 3:0
02.05.1999    Тур 05 Спартак МЧерноморец 2:0
02.05.1999    Тур 05 ЦСКАЗенит 2:2
02.05.1999    Тур 05 РоторШинник 2:0
02.05.1999    Тур 05 РостсельмашУралан 2:0
02.05.1999    Тур 05 ТорпедоАлания 1:1
02.05.1999    Тур 05 Локомотив ННКрылья Советов 3:0
02.05.1999    Тур 05 СатурнДинамо 3:3
02.05.1999    Тур 05 ЖемчужинаЛокомотив М 1:4
05.05.1999    Тур 25 Спартак МСатурн 3:1
09.05.1999    Тур 06 ШинникРостсельмаш 0:3
09.05.1999    Тур 06 ЗенитРотор 1:1
09.05.1999    Тур 06 Спартак МЦСКА 1:0
09.05.1999    Тур 06 ДинамоЖемчужина 3:0
09.05.1999    Тур 06 Крылья СоветовСатурн 2:0
09.05.1999    Тур 06 АланияЛокомотив НН 5:2
09.05.1999    Тур 06 УраланТорпедо 1:1
09.05.1999    Тур 06 ЧерноморецЛокомотив М 1:4
15.05.1999    Тур 07 ЦСКАЧерноморец 5:2
15.05.1999    Тур 07 РоторСпартак М 3:3
15.05.1999    Тур 07 РостсельмашЗенит 2:1
15.05.1999    Тур 07 ТорпедоШинник 0:0
15.05.1999    Тур 07 Локомотив ННУралан 1:2
15.05.1999    Тур 07 СатурнАлания 0:1
15.05.1999    Тур 07 ЖемчужинаКрылья Советов 0:2
15.05.1999    Тур 07 Локомотив МДинамо 2:1
22.05.1999    Тур 08 ШинникЛокомотив НН 0:1
22.05.1999    Тур 08 ЗенитТорпедо 0:0
22.05.1999    Тур 08 Спартак МРостсельмаш 1:0
22.05.1999    Тур 08 ЦСКАРотор 5:1
22.05.1999    Тур 08 Крылья СоветовЛокомотив М 1:2
22.05.1999    Тур 08 АланияЖемчужина 2:2
22.05.1999    Тур 08 УраланСатурн 2:0
22.05.1999    Тур 08 ЧерноморецДинамо 2:1
29.05.1999    Тур 09 РоторЧерноморец 5:2
29.05.1999    Тур 09 РостсельмашЦСКА 1:3
29.05.1999    Тур 09 ТорпедоСпартак М 0:0
29.05.1999    Тур 09 Локомотив ННЗенит 1:0
29.05.1999    Тур 09 СатурнШинник 0:0
29.05.1999    Тур 09 ЖемчужинаУралан 0:0
29.05.1999    Тур 09 Локомотив МАлания 4:1
29.05.1999    Тур 09 ДинамоКрылья Советов 3:3
13.06.1999    Тур 10 ШинникЖемчужина 0:0
13.06.1999    Тур 10 ЗенитСатурн 2:1
13.06.1999    Тур 10 Спартак МЛокомотив НН 2:2
13.06.1999    Тур 10 ЦСКАТорпедо 0:0
13.06.1999    Тур 10 РоторРостсельмаш 0:1
13.06.1999    Тур 10 АланияДинамо 5:1
13.06.1999    Тур 10 УраланЛокомотив М 0:1
13.06.1999    Тур 10 ЧерноморецКрылья Советов 1:1
19.06.1999    Тур 11 РостсельмашЧерноморец 1:0
19.06.1999    Тур 11 ТорпедоРотор 2:1
19.06.1999    Тур 11 Локомотив ННЦСКА 0:2
19.06.1999    Тур 11 СатурнСпартак М 0:3
19.06.1999    Тур 11 ЖемчужинаЗенит 1:3
19.06.1999    Тур 11 Локомотив МШинник 4:1
19.06.1999    Тур 11 ДинамоУралан 1:0
19.06.1999    Тур 11 Крылья СоветовАлания 0:3
23.06.1999    Тур 12 ШинникДинамо 3:1
23.06.1999    Тур 12 ЗенитЛокомотив М 1:2
23.06.1999    Тур 12 Спартак МЖемчужина 4:0
23.06.1999    Тур 12 ЦСКАСатурн 1:0
23.06.1999    Тур 12 РоторЛокомотив НН 2:3
23.06.1999    Тур 12 РостсельмашТорпедо 0:0
23.06.1999    Тур 12 УраланКрылья Советов 2:1
23.06.1999    Тур 12 ЧерноморецАлания 1:0
27.06.1999    Тур 13 ТорпедоЧерноморец 3:1
27.06.1999    Тур 13 Локомотив ННРостсельмаш 0:0
27.06.1999    Тур 13 СатурнРотор 1:0
27.06.1999    Тур 13 ЖемчужинаЦСКА 2:2
27.06.1999    Тур 13 Локомотив МСпартак М 0:3
27.06.1999    Тур 13 ДинамоЗенит 0:1
27.06.1999    Тур 13 Крылья СоветовШинник 4:2
27.06.1999    Тур 13 АланияУралан 4:2
30.06.1999    Тур 14 РостсельмашСатурн 4:1
03.07.1999    Тур 14 ШинникАлания 1:1
03.07.1999    Тур 14 ЗенитКрылья Советов 3:1
03.07.1999    Тур 14 Спартак МДинамо 2:2
03.07.1999    Тур 14 ЦСКАЛокомотив М 1:0
03.07.1999    Тур 14 РоторЖемчужина 0:0
03.07.1999    Тур 14 ТорпедоЛокомотив НН 3:2
03.07.1999    Тур 14 ЧерноморецУралан 0:0
07.07.1999    Тур 15 СатурнТорпедо 2:2
07.07.1999    Тур 15 ЖемчужинаРостсельмаш 1:1
07.07.1999    Тур 15 Локомотив МРотор 5:1
07.07.1999    Тур 15 ДинамоЦСКА 1:0
07.07.1999    Тур 15 Крылья СоветовСпартак М 3:1
07.07.1999    Тур 15 АланияЗенит 2:2
07.07.1999    Тур 15 УраланШинник 1:0
07.07.1999    Тур 15 ЧерноморецЛокомотив НН 0:1
11.07.1999    Тур 19 ЗенитЦСКА 1:1
11.07.1999    Тур 21 Спартак МРотор 4:1
14.07.1999    Тур 16 ЗенитШинник 2:1
14.07.1999    Тур 16 Локомотив ННЖемчужина 2:1
14.07.1999    Тур 16 ТорпедоЛокомотив М 2:4
14.07.1999    Тур 16 РостсельмашДинамо 1:3
14.07.1999    Тур 16 РоторКрылья Советов 2:1
14.07.1999    Тур 16 ЦСКААлания 4:1
14.07.1999    Тур 16 Спартак МУралан 3:0
14.07.1999    Тур 16 СатурнЧерноморец 3:0
18.07.1999    Тур 18 ЦСКАШинник 5:0
21.07.1999    Тур 17 ЧерноморецЗенит 1:0
21.07.1999    Тур 17 ШинникСпартак М 1:2
21.07.1999    Тур 17 УраланЦСКА 1:1
21.07.1999    Тур 17 АланияРотор 3:0 +/-
21.07.1999    Тур 17 Крылья СоветовРостсельмаш 0:0
21.07.1999    Тур 17 ДинамоТорпедо 1:1
21.07.1999    Тур 17 Локомотив МЛокомотив НН 3:1
21.07.1999    Тур 17 ЖемчужинаСатурн 2:0
28.07.1999    Тур 18 Спартак МЗенит 4:1
28.07.1999    Тур 18 СатурнЛокомотив М 1:1
28.07.1999    Тур 18 Локомотив ННДинамо 1:3
28.07.1999    Тур 18 ТорпедоКрылья Советов 3:1
28.07.1999    Тур 18 РоторУралан 3:1
28.07.1999    Тур 18 ЖемчужинаЧерноморец 2:0
04.08.1999    Тур 19 ЧерноморецСпартак М 1:1
04.08.1999    Тур 19 ШинникРотор 2:0
04.08.1999    Тур 19 АланияТорпедо 6:1
04.08.1999    Тур 19 Крылья СоветовЛокомотив НН 3:0
04.08.1999    Тур 19 ДинамоСатурн 0:0
04.08.1999    Тур 19 Локомотив МЖемчужина 1:1
14.08.1999    Тур 20 РостсельмашШинник 0:0
14.08.1999    Тур 20 РоторЗенит 2:2
14.08.1999    Тур 20 ЖемчужинаДинамо 1:0
14.08.1999    Тур 20 СатурнКрылья Советов 2:0
14.08.1999    Тур 20 Локомотив ННАлания 2:1
14.08.1999    Тур 20 ТорпедоУралан 3:1
15.08.1999    Тур 20 ЦСКАСпартак М 0:4
15.08.1999    Тур 20 Локомотив МЧерноморец 2:1
21.08.1999    Тур 21 ЧерноморецЦСКА 2:1
21.08.1999    Тур 21 ЗенитРостсельмаш 1:0
21.08.1999    Тур 21 ШинникТорпедо 1:0
21.08.1999    Тур 21 УраланЛокомотив НН 3:0
21.08.1999    Тур 21 АланияСатурн 2:0
21.08.1999    Тур 21 Крылья СоветовЖемчужина 4:2
21.08.1999    Тур 21 ДинамоЛокомотив М 2:4
24.08.1999    Тур 19 УраланРостсельмаш 2:1
28.08.1999    Тур 22 Локомотив ННШинник 1:0
28.08.1999    Тур 22 ТорпедоЗенит 1:0
28.08.1999    Тур 22 РоторЦСКА 1:1
28.08.1999    Тур 22 ЖемчужинаАлания 2:0
28.08.1999    Тур 22 СатурнУралан 2:0
28.08.1999    Тур 22 ДинамоЧерноморец 0:1
29.08.1999    Тур 22 РостсельмашСпартак М 0:3
29.08.1999    Тур 22 Локомотив МКрылья Советов 2:0
11.09.1999    Тур 23 ЧерноморецРотор 1:1
11.09.1999    Тур 23 ЦСКАРостсельмаш 2:0
11.09.1999    Тур 23 ЗенитЛокомотив НН 1:0
11.09.1999    Тур 23 ШинникСатурн 0:0
11.09.1999    Тур 23 УраланЖемчужина 1:1
11.09.1999    Тур 23 АланияЛокомотив М 0:2
11.09.1999    Тур 23 Крылья СоветовДинамо 1:2
18.09.1999    Тур 24 ЖемчужинаШинник 1:0
18.09.1999    Тур 24 СатурнЗенит 1:0
18.09.1999    Тур 24 Локомотив ННСпартак М 2:4
18.09.1999    Тур 24 ТорпедоЦСКА 2:2
18.09.1999    Тур 24 РостсельмашРотор 1:1
18.09.1999    Тур 24 ДинамоАлания 0:0
18.09.1999    Тур 24 Локомотив МУралан 1:0
18.09.1999    Тур 24 Крылья СоветовЧерноморец 1:1
25.09.1999    Тур 25 ЧерноморецРостсельмаш 1:0
25.09.1999    Тур 25 РоторТорпедо 0:2
25.09.1999    Тур 25 ЦСКАЛокомотив НН 3:1
25.09.1999    Тур 25 ЗенитЖемчужина 3:1
25.09.1999    Тур 25 ШинникЛокомотив М 2:4
25.09.1999    Тур 25 УраланДинамо 1:0
25.09.1999    Тур 25 АланияКрылья Советов 1:1
28.09.1999    Тур 18 РостсельмашАлания 4:2
02.10.1999    Тур 26 ДинамоШинник 3:1
02.10.1999    Тур 26 Локомотив МЗенит 1:1
02.10.1999    Тур 26 ЖемчужинаСпартак М 3:7
02.10.1999    Тур 26 СатурнЦСКА 2:3
02.10.1999    Тур 26 Локомотив ННРотор 1:1
02.10.1999    Тур 26 ТорпедоРостсельмаш 1:2
02.10.1999    Тур 26 Крылья СоветовУралан 0:1
02.10.1999    Тур 26 АланияЧерноморец 3:1
16.10.1999    Тур 27 ЧерноморецТорпедо 1:2
16.10.1999    Тур 27 РостсельмашЛокомотив НН 1:0
16.10.1999    Тур 27 РоторСатурн 1:1
16.10.1999    Тур 27 ЦСКАЖемчужина 3:0
16.10.1999    Тур 27 Спартак МЛокомотив М 3:0
16.10.1999    Тур 27 ЗенитДинамо 0:0
16.10.1999    Тур 27 ШинникКрылья Советов 1:2
16.10.1999    Тур 27 УраланАлания 3:0
23.10.1999    Тур 28 АланияШинник 3:1
23.10.1999    Тур 28 Крылья СоветовЗенит 3:2
23.10.1999    Тур 28 ДинамоСпартак М 1:1
23.10.1999    Тур 28 Локомотив МЦСКА 1:0
23.10.1999    Тур 28 ЖемчужинаРотор 2:2
23.10.1999    Тур 28 СатурнРостсельмаш 1:1
23.10.1999    Тур 28 Локомотив ННТорпедо 0:1
23.10.1999    Тур 28 УраланЧерноморец 3:1
30.10.1999    Тур 29 ШинникУралан 1:0
30.10.1999    Тур 29 ЗенитАлания 2:2
30.10.1999    Тур 29 ЦСКАДинамо 4:1
30.10.1999    Тур 29 РоторЛокомотив М 1:0
30.10.1999    Тур 29 РостсельмашЖемчужина 2:1
30.10.1999    Тур 29 ТорпедоСатурн 0:2
30.10.1999    Тур 29 Локомотив ННЧерноморец 3:2
08.11.1999    Тур 30 ЧерноморецШинник 1:1
08.11.1999    Тур 30 УраланЗенит 0:0
08.11.1999    Тур 30 Спартак МАлания 3:0
08.11.1999    Тур 30 Крылья СоветовЦСКА 1:1
08.11.1999    Тур 30 ДинамоРотор 2:1
08.11.1999    Тур 30 Локомотив МРостсельмаш 3:0
08.11.1999    Тур 30 ЖемчужинаТорпедо 1:1
08.11.1999    Тур 30 СатурнЛокомотив НН 1:1
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2018.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх