Календарь

Дата
05.04.2009    Тур 01 АстраханьСтаврополь 0:3
05.04.2009    Тур 01 ДагдизельЭнергия 1:2
05.04.2009    Тур 01 АвтодорРотор 1:1
05.04.2009    Тур 01 Батайск-2007Жемчужина-Сочи 1:5
05.04.2009    Тур 01 ТаганрогМашук-КМВ 0:2
05.04.2009    Тур 01 ДружбаКавказтрансгаз-2005 2:1
05.04.2009    Тур 01 ВолгоградТорпедо 3:1
05.04.2009    Тур 01 Краснодар-2000СКА 0:2
05.04.2009    Тур 01 Ставрополье-2009Абинск -:-
11.04.2009    Тур 02 ЭнергияАвтодор 1:0
11.04.2009    Тур 02 РоторАнгушт 2:1
11.04.2009    Тур 02 Жемчужина-СочиТаганрог 7:0
11.04.2009    Тур 02 Машук-КМВДружба 1:1
11.04.2009    Тур 02 Кавказтрансгаз-2005Волгоград 0:1
11.04.2009    Тур 02 ТорпедоКраснодар-2000 1:1
11.04.2009    Тур 02 СКАСтаврополье-2009 0:0
11.04.2009    Тур 02 СтавропольАбинск -:-
12.04.2009    Тур 02 АстраханьДагдизель 3:1
17.04.2009    Тур 03 АвтодорАстрахань 0:0
17.04.2009    Тур 03 ДагдизельСтаврополь 2:2
17.04.2009    Тур 03 АнгуштЭнергия 0:2
17.04.2009    Тур 03 Батайск-2007Ротор 0:0
17.04.2009    Тур 03 ДружбаЖемчужина-Сочи 1:3
17.04.2009    Тур 03 ВолгоградМашук-КМВ 1:2
17.04.2009    Тур 03 Краснодар-2000Кавказтрансгаз-2005 1:1
17.04.2009    Тур 03 Ставрополье-2009Торпедо 0:1
17.04.2009    Тур 03 АбинскСКА -:-
24.04.2009    Тур 04 АстраханьАнгушт 2:0
24.04.2009    Тур 04 ДагдизельАвтодор 1:1
24.04.2009    Тур 04 ЭнергияБатайск-2007 0:0
24.04.2009    Тур 04 РоторТаганрог 1:1
24.04.2009    Тур 04 Жемчужина-СочиВолгоград 2:0
24.04.2009    Тур 04 Машук-КМВКраснодар-2000 1:0
24.04.2009    Тур 04 Кавказтрансгаз-2005Ставрополье-2009 0:1
24.04.2009    Тур 04 ТорпедоАбинск -:-
24.04.2009    Тур 04 СтавропольСКА 1:0
30.04.2009    Тур 05 Батайск-2007Астрахань 1:0
30.04.2009    Тур 05 АнгуштДагдизель 2:0
30.04.2009    Тур 05 АвтодорСтаврополь 1:1
30.04.2009    Тур 05 ТаганрогЭнергия 1:1
30.04.2009    Тур 05 ДружбаРотор 1:2
30.04.2009    Тур 05 Краснодар-2000Жемчужина-Сочи 0:0
30.04.2009    Тур 05 Ставрополье-2009Машук-КМВ 0:0
30.04.2009    Тур 05 АбинскКавказтрансгаз-2005 -:-
30.04.2009    Тур 05 СКАТорпедо 0:0
07.05.2009    Тур 06 АстраханьТаганрог 1:1
07.05.2009    Тур 06 ДагдизельБатайск-2007 2:1
07.05.2009    Тур 06 АвтодорАнгушт 2:1
07.05.2009    Тур 06 ЭнергияДружба 1:2
07.05.2009    Тур 06 РоторВолгоград 2:3
07.05.2009    Тур 06 Жемчужина-СочиСтаврополье-2009 3:2
07.05.2009    Тур 06 Машук-КМВАбинск -:-
07.05.2009    Тур 06 Кавказтрансгаз-2005СКА 1:0
07.05.2009    Тур 06 СтавропольТорпедо 1:0
13.05.2009    Тур 07 ДружбаАстрахань 0:1
13.05.2009    Тур 07 ТаганрогДагдизель 1:3
13.05.2009    Тур 07 Батайск-2007Автодор 0:1
13.05.2009    Тур 07 АнгуштСтаврополь 2:3
13.05.2009    Тур 07 ВолгоградЭнергия 1:0
13.05.2009    Тур 07 Краснодар-2000Ротор 0:4
13.05.2009    Тур 07 АбинскЖемчужина-Сочи -:-
13.05.2009    Тур 07 СКАМашук-КМВ 2:2
13.05.2009    Тур 07 ТорпедоКавказтрансгаз-2005 2:0
16.05.2009    Тур 08 ВолгоградАстрахань 2:0
16.05.2009    Тур 08 ДружбаДагдизель 2:1
16.05.2009    Тур 08 ТаганрогАвтодор 0:2
16.05.2009    Тур 08 Ставрополье-2009Ротор 1:0
16.05.2009    Тур 08 СКАЖемчужина-Сочи 0:4
17.05.2009    Тур 08 Батайск-2007Ангушт 2:2
17.05.2009    Тур 08 Краснодар-2000Энергия 2:2
17.05.2009    Тур 08 ТорпедоМашук-КМВ 2:1
17.05.2009    Тур 08 Кавказтрансгаз-2005Ставрополь 1:3
24.05.2009    Тур 09 АстраханьКраснодар-2000 0:2
24.05.2009    Тур 09 ДагдизельВолгоград 1:0
24.05.2009    Тур 09 АвтодорДружба 2:1
24.05.2009    Тур 09 АнгуштТаганрог 3:2
24.05.2009    Тур 09 СтавропольБатайск-2007 2:1
24.05.2009    Тур 09 ЭнергияСтаврополье-2009 2:2
24.05.2009    Тур 09 РоторАбинск -:-
24.05.2009    Тур 09 Жемчужина-СочиТорпедо 5:2
24.05.2009    Тур 09 Машук-КМВКавказтрансгаз-2005 0:1
27.05.2009    Тур 10 АстраханьСтаврополье-2009 2:2
27.05.2009    Тур 10 ДагдизельКраснодар-2000 0:1
27.05.2009    Тур 10 АвтодорВолгоград 0:0
27.05.2009    Тур 10 АнгуштДружба 1:0
27.05.2009    Тур 10 ЭнергияАбинск -:-
27.05.2009    Тур 10 РоторСКА 0:0
28.05.2009    Тур 10 Батайск-2007Таганрог 4:0
28.05.2009    Тур 10 Жемчужина-СочиКавказтрансгаз-2005 4:1
28.05.2009    Тур 10 СтавропольМашук-КМВ 2:1
02.06.2009    Тур 11 АбинскАстрахань -:-
02.06.2009    Тур 11 Ставрополье-2009Дагдизель 6:1
02.06.2009    Тур 11 Краснодар-2000Автодор 1:1
02.06.2009    Тур 11 ВолгоградАнгушт 4:1
02.06.2009    Тур 11 ДружбаБатайск-2007 3:0
02.06.2009    Тур 11 ТаганрогСтаврополь 2:4
02.06.2009    Тур 11 СКАЭнергия 1:3
02.06.2009    Тур 11 ТорпедоРотор 2:0
02.06.2009    Тур 11 Машук-КМВЖемчужина-Сочи 0:1
05.06.2009    Тур 12 СКААстрахань 2:2
05.06.2009    Тур 12 АбинскДагдизель -:-
05.06.2009    Тур 12 Ставрополье-2009Автодор 0:1
05.06.2009    Тур 12 Краснодар-2000Ангушт 1:0
05.06.2009    Тур 12 ТорпедоЭнергия 1:1
05.06.2009    Тур 12 Кавказтрансгаз-2005Ротор 0:2
06.06.2009    Тур 12 ВолгоградБатайск-2007 3:1
06.06.2009    Тур 12 ДружбаТаганрог 3:0
06.06.2009    Тур 12 Жемчужина-СочиСтаврополь 0:0
13.06.2009    Тур 13 Батайск-2007Краснодар-2000 2:0
13.06.2009    Тур 13 ТаганрогВолгоград 0:4
13.06.2009    Тур 13 СтавропольДружба 3:1
13.06.2009    Тур 13 АнгуштСтаврополье-2009 1:1
14.06.2009    Тур 13 АстраханьТорпедо 0:0
14.06.2009    Тур 13 ЭнергияКавказтрансгаз-2005 1:0
14.06.2009    Тур 13 РоторМашук-КМВ 1:2
14.06.2009    Тур 13 ДагдизельСКА 4:2
14.06.2009    Тур 13 АвтодорАбинск -:-
16.06.2009    Тур 14 ДружбаВолгоград 1:2
17.06.2009    Тур 14 ЭнергияМашук-КМВ 0:1
17.06.2009    Тур 14 АстраханьКавказтрансгаз-2005 4:1
17.06.2009    Тур 14 ДагдизельТорпедо 2:4
17.06.2009    Тур 14 АвтодорСКА 3:0
17.06.2009    Тур 14 АнгуштАбинск -:-
17.06.2009    Тур 14 Батайск-2007Ставрополье-2009 2:0
17.06.2009    Тур 14 ТаганрогКраснодар-2000 1:2
17.06.2009    Тур 14 РоторЖемчужина-Сочи 1:3
22.06.2009    Тур 15 Машук-КМВАстрахань 2:1
22.06.2009    Тур 15 Кавказтрансгаз-2005Дагдизель 1:0
22.06.2009    Тур 15 ТорпедоАвтодор 3:2
22.06.2009    Тур 15 СКААнгушт 5:2
22.06.2009    Тур 15 АбинскБатайск-2007 -:-
22.06.2009    Тур 15 Ставрополье-2009Таганрог 2:0
22.06.2009    Тур 15 Краснодар-2000Дружба 1:0
22.06.2009    Тур 15 ВолгоградСтаврополь 2:0
22.06.2009    Тур 15 Жемчужина-СочиЭнергия 1:0
27.06.2009    Тур 16 ВолгоградКраснодар-2000 2:1
28.06.2009    Тур 16 АстраханьЖемчужина-Сочи 1:2
28.06.2009    Тур 16 ДагдизельМашук-КМВ 1:0
28.06.2009    Тур 16 АвтодорКавказтрансгаз-2005 3:1
28.06.2009    Тур 16 АнгуштТорпедо 1:2
28.06.2009    Тур 16 Батайск-2007СКА 4:1
28.06.2009    Тур 16 ДружбаСтаврополье-2009 0:1
28.06.2009    Тур 16 СтавропольРотор 4:1
05.07.2009    Тур 17 Жемчужина-СочиДагдизель 3:1
05.07.2009    Тур 17 Машук-КМВАвтодор 3:3
05.07.2009    Тур 17 Кавказтрансгаз-2005Ангушт 2:1
05.07.2009    Тур 17 ТорпедоБатайск-2007 2:1
05.07.2009    Тур 17 СКАТаганрог 2:2
05.07.2009    Тур 17 Ставрополье-2009Волгоград 1:1
05.07.2009    Тур 17 Краснодар-2000Ставрополь 4:3
05.07.2009    Тур 17 РоторЭнергия 1:1
11.07.2009    Тур 18 АстраханьРотор 3:1
11.07.2009    Тур 18 АвтодорЖемчужина-Сочи 1:0
11.07.2009    Тур 18 АнгуштМашук-КМВ 0:2
11.07.2009    Тур 18 Батайск-2007Кавказтрансгаз-2005 2:0
11.07.2009    Тур 18 ТаганрогТорпедо 1:5
11.07.2009    Тур 18 ДружбаСКА 6:1
11.07.2009    Тур 18 Краснодар-2000Ставрополье-2009 3:3
11.07.2009    Тур 18 СтавропольЭнергия 1:0
18.07.2009    Тур 19 ЭнергияАстрахань 1:1
18.07.2009    Тур 19 РоторДагдизель 3:0
18.07.2009    Тур 19 Жемчужина-СочиАнгушт 4:0
18.07.2009    Тур 19 Машук-КМВБатайск-2007 0:0
18.07.2009    Тур 19 Кавказтрансгаз-2005Таганрог 3:1
18.07.2009    Тур 19 ТорпедоДружба 1:0
18.07.2009    Тур 19 СКАВолгоград 1:4
18.07.2009    Тур 19 СтавропольСтаврополье-2009 3:1
30.07.2009    Тур 20 ДагдизельАстрахань 2:1
30.07.2009    Тур 20 АвтодорЭнергия 2:1
30.07.2009    Тур 20 АнгуштРотор 1:1
30.07.2009    Тур 20 ТаганрогЖемчужина-Сочи 1:2
30.07.2009    Тур 20 ДружбаМашук-КМВ 2:1
30.07.2009    Тур 20 ВолгоградКавказтрансгаз-2005 6:0
30.07.2009    Тур 20 Краснодар-2000Торпедо 1:2
30.07.2009    Тур 20 Ставрополье-2009СКА 2:3
06.08.2009    Тур 21 АстраханьАвтодор 1:1
06.08.2009    Тур 21 СтавропольДагдизель 5:1
06.08.2009    Тур 21 ЭнергияАнгушт 1:0
06.08.2009    Тур 21 РоторБатайск-2007 0:3
06.08.2009    Тур 21 Жемчужина-СочиДружба 4:2
06.08.2009    Тур 21 Машук-КМВВолгоград 1:0
06.08.2009    Тур 21 Кавказтрансгаз-2005Краснодар-2000 1:2
06.08.2009    Тур 21 ТорпедоСтаврополье-2009 0:2
12.08.2009    Тур 22 АнгуштАстрахань 1:0
12.08.2009    Тур 22 АвтодорДагдизель 2:0
12.08.2009    Тур 22 Батайск-2007Энергия 2:0
12.08.2009    Тур 22 ТаганрогРотор 3:0
12.08.2009    Тур 22 ВолгоградЖемчужина-Сочи 0:1
12.08.2009    Тур 22 Краснодар-2000Машук-КМВ 0:0
12.08.2009    Тур 22 Ставрополье-2009Кавказтрансгаз-2005 0:1
12.08.2009    Тур 22 СКАСтаврополь 0:3
18.08.2009    Тур 23 АстраханьБатайск-2007 1:0
18.08.2009    Тур 23 ДагдизельАнгушт 1:1
18.08.2009    Тур 23 СтавропольАвтодор 1:1
18.08.2009    Тур 23 ЭнергияТаганрог 3:0
18.08.2009    Тур 23 РоторДружба 0:3
18.08.2009    Тур 23 Жемчужина-СочиКраснодар-2000 2:0
18.08.2009    Тур 23 Машук-КМВСтаврополье-2009 0:0
18.08.2009    Тур 23 ТорпедоСКА 1:2
25.08.2009    Тур 24 ТаганрогАстрахань 2:0
25.08.2009    Тур 24 Батайск-2007Дагдизель 2:3
25.08.2009    Тур 24 АнгуштАвтодор 2:0
25.08.2009    Тур 24 ДружбаЭнергия 2:2
25.08.2009    Тур 24 ВолгоградРотор 3:0
25.08.2009    Тур 24 Ставрополье-2009Жемчужина-Сочи 0:2
25.08.2009    Тур 24 СКАКавказтрансгаз-2005 1:0
25.08.2009    Тур 24 ТорпедоСтаврополь 1:2
31.08.2009    Тур 25 АстраханьДружба 1:0
31.08.2009    Тур 25 ДагдизельТаганрог 1:0
31.08.2009    Тур 25 АвтодорБатайск-2007 2:1
31.08.2009    Тур 25 СтавропольАнгушт 1:0
31.08.2009    Тур 25 ЭнергияВолгоград 1:1
31.08.2009    Тур 25 РоторКраснодар-2000 0:3
31.08.2009    Тур 25 Машук-КМВСКА 2:1
31.08.2009    Тур 25 Кавказтрансгаз-2005Торпедо 0:2
03.09.2009    Тур 26 АстраханьВолгоград 2:1
03.09.2009    Тур 26 ДагдизельДружба 1:2
03.09.2009    Тур 26 АвтодорТаганрог 1:0
03.09.2009    Тур 26 АнгуштБатайск-2007 2:0
03.09.2009    Тур 26 ЭнергияКраснодар-2000 1:1
03.09.2009    Тур 26 Жемчужина-СочиСКА 2:0
04.09.2009    Тур 26 РоторСтаврополье-2009 0:3
04.09.2009    Тур 26 Машук-КМВТорпедо 0:4
04.09.2009    Тур 26 СтавропольКавказтрансгаз-2005 2:0
10.09.2009    Тур 27 Краснодар-2000Астрахань 0:0
10.09.2009    Тур 27 ВолгоградДагдизель 4:2
10.09.2009    Тур 27 ДружбаАвтодор 1:0
10.09.2009    Тур 27 ТаганрогАнгушт 2:2
10.09.2009    Тур 27 Батайск-2007Ставрополь 0:0
10.09.2009    Тур 27 Ставрополье-2009Энергия 0:1
10.09.2009    Тур 27 ТорпедоЖемчужина-Сочи 0:1
10.09.2009    Тур 27 Кавказтрансгаз-2005Машук-КМВ 1:2
13.09.2009    Тур 28 Ставрополье-2009Астрахань 1:1
13.09.2009    Тур 28 Краснодар-2000Дагдизель 2:0
13.09.2009    Тур 28 ВолгоградАвтодор 0:0
13.09.2009    Тур 28 ДружбаАнгушт 0:0
13.09.2009    Тур 28 СКАРотор 3:0
13.09.2009    Тур 28 Кавказтрансгаз-2005Жемчужина-Сочи 1:3
14.09.2009    Тур 28 ТаганрогБатайск-2007 0:0
14.09.2009    Тур 28 Машук-КМВСтаврополь 0:1
20.09.2009    Тур 29 ДагдизельСтаврополье-2009 4:2
20.09.2009    Тур 29 АвтодорКраснодар-2000 1:2
20.09.2009    Тур 29 АнгуштВолгоград 2:2
20.09.2009    Тур 29 Батайск-2007Дружба 3:1
20.09.2009    Тур 29 СтавропольТаганрог 3:1
20.09.2009    Тур 29 ЭнергияСКА 0:0
20.09.2009    Тур 29 РоторТорпедо 0:3
20.09.2009    Тур 29 Жемчужина-СочиМашук-КМВ 5:1
23.09.2009    Тур 30 АстраханьСКА 0:2
23.09.2009    Тур 30 АвтодорСтаврополье-2009 4:3
23.09.2009    Тур 30 АнгуштКраснодар-2000 2:1
23.09.2009    Тур 30 Батайск-2007Волгоград 1:1
23.09.2009    Тур 30 ТаганрогДружба 2:0
23.09.2009    Тур 30 ЭнергияТорпедо 0:1
24.09.2009    Тур 30 РоторКавказтрансгаз-2005 0:3
24.09.2009    Тур 30 СтавропольЖемчужина-Сочи 0:4
30.09.2009    Тур 31 ТорпедоАстрахань 2:0
30.09.2009    Тур 31 СКАДагдизель 1:1
30.09.2009    Тур 31 Ставрополье-2009Ангушт 3:0
30.09.2009    Тур 31 Краснодар-2000Батайск-2007 0:0
30.09.2009    Тур 31 ВолгоградТаганрог 3:0
30.09.2009    Тур 31 ДружбаСтаврополь 1:6
30.09.2009    Тур 31 Кавказтрансгаз-2005Энергия 2:1
30.09.2009    Тур 31 Машук-КМВРотор 3:0
03.10.2009    Тур 32 Кавказтрансгаз-2005Астрахань 1:0
03.10.2009    Тур 32 ТорпедоДагдизель 3:1
03.10.2009    Тур 32 СКААвтодор 4:0
03.10.2009    Тур 32 Машук-КМВЭнергия 3:1
03.10.2009    Тур 32 Жемчужина-СочиРотор 3:0
04.10.2009    Тур 32 Ставрополье-2009Батайск-2007 1:1
04.10.2009    Тур 32 Краснодар-2000Таганрог 2:0
04.10.2009    Тур 32 ВолгоградДружба 0:0
09.10.2009    Тур 33 АстраханьМашук-КМВ 1:0
09.10.2009    Тур 33 ДагдизельКавказтрансгаз-2005 1:0
09.10.2009    Тур 33 АвтодорТорпедо 0:0
09.10.2009    Тур 33 АнгуштСКА 2:3
09.10.2009    Тур 33 ТаганрогСтаврополье-2009 0:1
09.10.2009    Тур 33 ДружбаКраснодар-2000 3:0
09.10.2009    Тур 33 СтавропольВолгоград 1:2
09.10.2009    Тур 33 ЭнергияЖемчужина-Сочи 1:0
15.10.2009    Тур 34 Жемчужина-СочиАстрахань 4:2
15.10.2009    Тур 34 Машук-КМВДагдизель 2:2
15.10.2009    Тур 34 Кавказтрансгаз-2005Автодор 0:0
15.10.2009    Тур 34 ТорпедоАнгушт 2:0
15.10.2009    Тур 34 СКАБатайск-2007 1:4
15.10.2009    Тур 34 Ставрополье-2009Дружба 1:3
15.10.2009    Тур 34 Краснодар-2000Волгоград 1:2
15.10.2009    Тур 34 РоторСтаврополь 0:3
21.10.2009    Тур 35 ДагдизельЖемчужина-Сочи 0:1
21.10.2009    Тур 35 АвтодорМашук-КМВ 5:2
21.10.2009    Тур 35 АнгуштКавказтрансгаз-2005 1:2
21.10.2009    Тур 35 Батайск-2007Торпедо 2:1
21.10.2009    Тур 35 ТаганрогСКА 0:1
21.10.2009    Тур 35 ВолгоградСтаврополье-2009 3:0
21.10.2009    Тур 35 СтавропольКраснодар-2000 2:1
21.10.2009    Тур 35 ЭнергияРотор 3:0
27.10.2009    Тур 36 РоторАстрахань 0:3
27.10.2009    Тур 36 Жемчужина-СочиАвтодор 6:1
27.10.2009    Тур 36 Машук-КМВАнгушт 5:0
27.10.2009    Тур 36 Кавказтрансгаз-2005Батайск-2007 1:2
27.10.2009    Тур 36 ТорпедоТаганрог 2:0
27.10.2009    Тур 36 СКАДружба 4:1
27.10.2009    Тур 36 Ставрополье-2009Краснодар-2000 1:1
27.10.2009    Тур 36 ЭнергияСтаврополь 3:0
01.11.2009    Тур 37 ВолгоградСКА 2:1
02.11.2009    Тур 37 АстраханьЭнергия 1:1
02.11.2009    Тур 37 ДагдизельРотор 3:0
02.11.2009    Тур 37 АнгуштЖемчужина-Сочи 2:1
02.11.2009    Тур 37 Батайск-2007Машук-КМВ 0:1
02.11.2009    Тур 37 ТаганрогКавказтрансгаз-2005 3:1
02.11.2009    Тур 37 ДружбаТорпедо 0:0
02.11.2009    Тур 37 Ставрополье-2009Ставрополь 2:0
05.11.2009    Тур 38 Жемчужина-СочиБатайск-2007 3:0
07.11.2009    Тур 38 СКАКраснодар-2000 3:3
08.11.2009    Тур 38 СтавропольАстрахань 0:1
08.11.2009    Тур 38 ЭнергияДагдизель 3:2
08.11.2009    Тур 38 РоторАвтодор 0:3
08.11.2009    Тур 38 Машук-КМВТаганрог 2:0
08.11.2009    Тур 38 Кавказтрансгаз-2005Дружба 0:0
08.11.2009    Тур 38 ТорпедоВолгоград 1:2
© ОАО «Спортбокс» 2007 — 2017.
Для лиц старше 16 лет

Наверх
Сообщение о блокировке
Видео недоступно для просмотра из-за блокировщика рекламы. Пожалуйста, отключите блокировщик, и смотрите Спортбокс в полном объеме. Только благодаря рекламе мы можем предоставить Вам этот контент бесплатно. Спасибо за понимание.