Календарь

Дата
10.03.2012    Тур 01 Немме КальюЛевадия 0:0
10.03.2012    Тур 01 ПайдеКурессааре 2:1
10.03.2012    Тур 01 Калев СФлора 0:2
10.03.2012    Тур 01 Калев ТВильяди 2:1
17.03.2012    Тур 02 ЛевадияТранс 4:0
17.03.2012    Тур 02 ВильядиФлора 0:2
17.03.2012    Тур 02 ТаммекаКалев С 0:0
17.03.2012    Тур 02 Калев ТПайде 1:0
20.03.2012    Тур 04 ЛевадияФлора 1:1
20.03.2012    Тур 04 Калев ТТранс 0:0
24.03.2012    Тур 03 ПайдеВильяди 0:1
24.03.2012    Тур 03 Немме КальюКалев Т 3:1
24.03.2012    Тур 03 Калев СЛевадия 0:0
24.03.2012    Тур 03 ФлораТаммека 4:0
27.03.2012    Тур 04 ПайдеНемме Калью 1:3
31.03.2012    Тур 05 ФлораКурессааре 0:1
31.03.2012    Тур 05 Калев СКалев Т 4:1
31.03.2012    Тур 05 Немме КальюВильяди 4:0
31.03.2012    Тур 05 ТаммекаЛевадия 0:1
07.04.2012    Тур 06 Немме КальюТранс 4:1
07.04.2012    Тур 06 ПайдеКалев С 1:1
07.04.2012    Тур 06 ВильядиЛевадия 0:3
07.04.2012    Тур 06 Калев ТФлора 0:3
10.04.2012    Тур 07 Калев СНемме Калью 0:2
10.04.2012    Тур 07 ФлораПайде 1:0
10.04.2012    Тур 07 ТаммекаКалев Т 2:1
10.04.2012    Тур 07 ЛевадияКурессааре 5:0
14.04.2012    Тур 08 Немме КальюФлора 2:0
14.04.2012    Тур 08 ВильядиКурессааре 3:1
14.04.2012    Тур 08 Калев ТЛевадия 1:2
14.04.2012    Тур 08 ПайдеТаммека 2:0
14.04.2012    Тур 08 ТрансКалев С 0:2
21.04.2012    Тур 09 ФлораТранс 2:1
21.04.2012    Тур 09 Калев СВильяди 2:0
21.04.2012    Тур 09 ТаммекаНемме Калью 0:4
21.04.2012    Тур 09 ЛевадияПайде 1:0
21.04.2012    Тур 09 КурессаареКалев Т 3:3
28.04.2012    Тур 10 ТрансФлора 1:2
28.04.2012    Тур 10 ВильядиКалев С 0:3
28.04.2012    Тур 10 Немме КальюТаммека 3:0
28.04.2012    Тур 10 ПайдеЛевадия 1:5
28.04.2012    Тур 10 Калев ТКурессааре 2:1
05.05.2012    Тур 11 ФлораНемме Калью 1:0
05.05.2012    Тур 11 КурессаареВильяди 0:0
05.05.2012    Тур 11 ЛевадияКалев Т 0:0
05.05.2012    Тур 11 ТаммекаПайде 1:2
05.05.2012    Тур 11 Калев СТранс 0:1
08.05.2012    Тур 06 КурессаареТаммека 1:1
12.05.2012    Тур 12 Калев ТТаммека 1:0
12.05.2012    Тур 12 ВильядиТранс 0:1
12.05.2012    Тур 12 Немме КальюКалев С 5:0
12.05.2012    Тур 12 ПайдеФлора 0:5
12.05.2012    Тур 12 КурессаареЛевадия 0:2
19.05.2012    Тур 13 ТаммекаКурессааре 0:0
19.05.2012    Тур 13 ЛевадияВильяди 2:0
19.05.2012    Тур 13 Калев СПайде 1:1
19.05.2012    Тур 13 ТрансНемме Калью 1:2
19.05.2012    Тур 13 ФлораКалев Т 5:0
22.05.2012    Тур 14 ВильядиНемме Калью 0:3
22.05.2012    Тур 14 ПайдеТранс 0:0
22.05.2012    Тур 14 Калев ТКалев С 1:2
22.05.2012    Тур 14 КурессаареФлора 1:3
22.05.2012    Тур 14 ЛевадияТаммека 1:0
02.06.2012    Тур 01 ТрансТаммека 2:0
09.06.2012    Тур 15 ФлораЛевадия 0:1
09.06.2012    Тур 15 ТаммекаВильяди 1:1
09.06.2012    Тур 15 Калев СКурессааре 0:0
09.06.2012    Тур 15 ТрансКалев Т 5:1
09.06.2012    Тур 15 Немме КальюПайде 1:0
16.06.2012    Тур 16 Калев ТНемме Калью 0:5
16.06.2012    Тур 16 ВильядиПайде 0:2
16.06.2012    Тур 16 КурессаареТранс 0:0
16.06.2012    Тур 16 ЛевадияКалев С 1:1
16.06.2012    Тур 16 ТаммекаФлора 0:2
26.06.2012    Тур 17 ФлораВильяди 5:0
26.06.2012    Тур 17 Калев СТаммека 2:0
26.06.2012    Тур 17 ТрансЛевадия 1:2
26.06.2012    Тур 17 Немме КальюКурессааре 2:0
26.06.2012    Тур 17 ПайдеКалев Т 1:0
30.06.2012    Тур 18 ФлораКалев С 3:0
30.06.2012    Тур 18 ЛевадияНемме Калью 1:1
30.06.2012    Тур 18 ТаммекаТранс 2:3
14.07.2012    Тур 19 КурессаареКалев Т 2:1
14.07.2012    Тур 19 Калев СВильяди 2:2
14.07.2012    Тур 19 ТаммекаНемме Калью 1:4
17.07.2012    Тур 04 КурессаареКалев С 2:2
17.07.2012    Тур 05 ТрансПайде 2:0
17.07.2012    Тур 04 ВильядиТаммека 3:2
21.07.2012    Тур 20 ВильядиКурессааре 6:0
21.07.2012    Тур 20 Немме КальюФлора 2:0
21.07.2012    Тур 20 ПайдеТаммека 4:1
21.07.2012    Тур 20 ТрансКалев С 0:1
23.07.2012    Тур 20 Калев ТЛевадия 0:6
28.07.2012    Тур 21 ТаммекаКалев Т 1:1
28.07.2012    Тур 21 Калев СНемме Калью 0:2
28.07.2012    Тур 21 ТрансВильяди 1:1
30.07.2012    Тур 21 ФлораПайде 3:0
30.07.2012    Тур 21 ЛевадияКурессааре 7:0
31.07.2012    Тур 07 ТрансВильяди 3:1
04.08.2012    Тур 22 ВильядиЛевадия 0:5
04.08.2012    Тур 22 КурессаареТаммека 3:2
04.08.2012    Тур 22 Калев ТФлора 1:1
04.08.2012    Тур 22 ПайдеКалев С 2:0
06.08.2012    Тур 22 Немме КальюТранс 1:0
07.08.2012    Тур 19 ЛевадияПайде 4:0
11.08.2012    Тур 23 Немме КальюВильяди 3:0
11.08.2012    Тур 23 ТрансПайде 0:0
11.08.2012    Тур 23 ТаммекаЛевадия 0:3
11.08.2012    Тур 23 Калев СКалев Т 3:0
11.08.2012    Тур 23 ФлораКурессааре 2:0
14.08.2012    Тур 18 ВильядиКалев Т 1:1
18.08.2012    Тур 24 КурессаареКалев С 1:2
18.08.2012    Тур 24 ПайдеНемме Калью 0:2
18.08.2012    Тур 24 ВильядиТаммека 0:0
20.08.2012    Тур 24 Калев ТТранс 0:1
20.08.2012    Тур 24 ЛевадияФлора 5:4
25.08.2012    Тур 25 ПайдеВильяди 0:2
25.08.2012    Тур 25 ТрансКурессааре 2:0
25.08.2012    Тур 25 Калев СЛевадия 1:1
25.08.2012    Тур 25 ФлораТаммека 5:1
28.08.2012    Тур 26 ВильядиФлора 0:2
28.08.2012    Тур 26 Калев ТПайде 0:3
28.08.2012    Тур 26 ТаммекаКалев С 0:3
28.08.2012    Тур 26 ЛевадияТранс 0:2
28.08.2012    Тур 26 КурессаареНемме Калью 0:9
01.09.2012    Тур 27 Немме КальюЛевадия 2:2
01.09.2012    Тур 27 Калев ТВильяди 2:2
01.09.2012    Тур 27 ПайдеКурессааре 1:1
01.09.2012    Тур 27 ТрансТаммека 4:0
01.09.2012    Тур 27 Калев СФлора 1:2
04.09.2012    Тур 03 ТрансКурессааре 1:2
04.09.2012    Тур 25 Немме КальюКалев Т 7:0
08.09.2012    Тур 18 КурессаареПайде 0:1
15.09.2012    Тур 28 ЛевадияНемме Калью 0:1
15.09.2012    Тур 28 ВильядиКалев Т 2:1
15.09.2012    Тур 28 КурессаареПайде 1:1
15.09.2012    Тур 28 ТаммекаТранс 2:1
15.09.2012    Тур 28 ФлораКалев С 4:0
18.09.2012    Тур 29 Калев СТаммека 3:1
18.09.2012    Тур 29 ТрансЛевадия 0:6
18.09.2012    Тур 29 Немме КальюКурессааре 6:1
18.09.2012    Тур 29 ПайдеКалев Т 0:0
18.09.2012    Тур 29 ФлораВильяди 5:0
22.09.2012    Тур 30 ЛевадияКалев С 0:2
22.09.2012    Тур 30 ТаммекаФлора 0:3
22.09.2012    Тур 30 ВильядиПайде 0:2
22.09.2012    Тур 30 Калев ТНемме Калью 1:3
22.09.2012    Тур 30 КурессаареТранс 0:3
29.09.2012    Тур 31 ФлораЛевадия 1:2
29.09.2012    Тур 31 ТаммекаВильяди 4:0
29.09.2012    Тур 31 Калев СКурессааре 2:1
29.09.2012    Тур 31 ТрансКалев Т 1:1
29.09.2012    Тур 31 Немме КальюПайде 1:1
02.10.2012    Тур 32 ВильядиНемме Калью 1:9
02.10.2012    Тур 32 ПайдеТранс 2:3
02.10.2012    Тур 32 Калев ТКалев С 0:3
02.10.2012    Тур 32 КурессаареФлора 0:2
02.10.2012    Тур 32 ЛевадияТаммека 3:0
06.10.2012    Тур 33 ТрансНемме Калью 0:2
06.10.2012    Тур 33 Калев СПайде 1:2
06.10.2012    Тур 33 ЛевадияВильяди 2:1
06.10.2012    Тур 33 ТаммекаКурессааре 2:2
06.10.2012    Тур 33 ФлораКалев Т 3:1
09.10.2012    Тур 02 КурессаареНемме Калью 0:1
09.10.2012    Тур 19 ФлораТранс 0:1
20.10.2012    Тур 34 Калев ТТаммека 1:4
20.10.2012    Тур 34 ВильядиТранс 2:5
20.10.2012    Тур 34 Немме КальюКалев С 2:2
20.10.2012    Тур 34 ПайдеФлора 0:6
20.10.2012    Тур 34 КурессаареЛевадия 0:1
27.10.2012    Тур 35 ФлораНемме Калью 1:0
27.10.2012    Тур 35 ЛевадияКалев Т 4:1
27.10.2012    Тур 35 ТаммекаПайде 1:1
27.10.2012    Тур 35 Калев СТранс 0:3
27.10.2012    Тур 35 КурессаареВильяди 3:3
03.11.2012    Тур 36 ТрансФлора 2:2
03.11.2012    Тур 36 Немме КальюТаммека 5:1
03.11.2012    Тур 36 ВильядиКалев С 0:5
03.11.2012    Тур 36 ПайдеЛевадия 1:2
03.11.2012    Тур 36 Калев ТКурессааре 0:3
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2018.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх