Календарь

Дата
30.08.2008    Тур 01 ПантракикосЭрготелис 1:2
30.08.2008    Тур 01 ОФИПАОК 0:2
30.08.2008    Тур 01 ОлимпиакосАстерас 3:1
31.08.2008    Тур 01 ИраклисПансерраикос 1:2
31.08.2008    Тур 01 АрисЛевадиакос 2:0
31.08.2008    Тур 01 ПаниониосКсанти 0:1
31.08.2008    Тур 01 АЕКПанатинаикос 2:1
31.08.2008    Тур 01 ЛарисаТрасивулос 3:0
13.09.2008    Тур 02 ИраклисОФИ 1:1
13.09.2008    Тур 02 КсантиОлимпиакос 0:1
13.09.2008    Тур 02 ПанатинаикосПантракикос 3:0
13.09.2008    Тур 02 ПансерраикосПаниониос 0:1
14.09.2008    Тур 02 АстерасЛариса 0:0
14.09.2008    Тур 02 ЛевадиакосТрасивулос 1:0
14.09.2008    Тур 02 ЭрготелисАрис 3:0
14.09.2008    Тур 02 ПАОКАЕК 1:1
20.09.2008    Тур 03 ЛарисаКсанти 0:1
20.09.2008    Тур 03 ПантракикосПАОК 0:1
20.09.2008    Тур 03 АрисПанатинаикос 1:2
21.09.2008    Тур 03 ЭрготелисЛевадиакос 1:1
21.09.2008    Тур 03 ТрасивулосАстерас 0:2
21.09.2008    Тур 03 ПаниониосОФИ 1:1
21.09.2008    Тур 03 ОлимпиакосПансерраикос 4:1
21.09.2008    Тур 03 АЕКИраклис 1:0
27.09.2008    Тур 04 ПансерраикосЛариса 1:3
27.09.2008    Тур 04 ОФИОлимпиакос 0:0
28.09.2008    Тур 04 ИраклисПантракикос 0:0
28.09.2008    Тур 04 ЛевадиакосАстерас 1:0
28.09.2008    Тур 04 ПаниониосАЕК 2:2
28.09.2008    Тур 04 КсантиТрасивулос 1:0
28.09.2008    Тур 04 ПАОКАрис 1:0
04.10.2008    Тур 05 ЛарисаОФИ 4:3
04.10.2008    Тур 05 АрисИраклис 1:0
04.10.2008    Тур 05 ЭрготелисПАОК 0:0
05.10.2008    Тур 05 АстерасКсанти 0:0
05.10.2008    Тур 05 ПанатинаикосЛевадиакос 2:0
05.10.2008    Тур 05 ТрасивулосПансерраикос 0:1
05.10.2008    Тур 05 ПантракикосПаниониос 1:0
05.10.2008    Тур 05 ОлимпиакосАЕК 2:0
18.10.2008    Тур 06 ПансерраикосАстерас 0:0
18.10.2008    Тур 06 ИраклисЭрготелис 0:0
18.10.2008    Тур 06 ПаниониосАрис 2:1
19.10.2008    Тур 06 ЛевадиакосКсанти 0:0
19.10.2008    Тур 06 ОФИТрасивулос 1:3
19.10.2008    Тур 06 АЕКЛариса 1:1
19.10.2008    Тур 06 ПАОКПанатинаикос 0:0
19.10.2008    Тур 06 ОлимпиакосПантракикос 2:0
25.10.2008    Тур 07 ЛарисаПантракикос 1:2
25.10.2008    Тур 07 ПАОКЛевадиакос 3:1
25.10.2008    Тур 07 АстерасОФИ 2:2
26.10.2008    Тур 07 КсантиПансерраикос 2:1
26.10.2008    Тур 07 ПанатинаикосИраклис 2:2
26.10.2008    Тур 07 ЭрготелисПаниониос 2:5
26.10.2008    Тур 07 ТрасивулосАЕК 3:3
26.10.2008    Тур 07 АрисОлимпиакос 1:0
29.10.2008    Тур 04 ПанатинаикосЭрготелис 2:3
01.11.2008    Тур 08 ЛевадиакосПансерраикос 0:0
01.11.2008    Тур 08 ПаниониосПанатинаикос 1:2
01.11.2008    Тур 08 АрисЛариса 0:0
02.11.2008    Тур 08 ПантракикосТрасивулос 1:0
02.11.2008    Тур 08 ОФИКсанти 0:2
02.11.2008    Тур 08 АЕКАстерас 2:1
02.11.2008    Тур 08 ОлимпиакосЭрготелис 2:0
02.11.2008    Тур 08 ИраклисПАОК 1:1
08.11.2008    Тур 09 ПансерраикосОФИ 1:2
08.11.2008    Тур 09 ПАОКПаниониос 2:0
08.11.2008    Тур 09 КсантиАЕК 1:1
09.11.2008    Тур 09 ТрасивулосАрис 1:2
09.11.2008    Тур 09 АстерасПантракикос 0:0
09.11.2008    Тур 09 ЭрготелисЛариса 2:1
09.11.2008    Тур 09 ПанатинаикосОлимпиакос 0:0
09.11.2008    Тур 09 ИраклисЛевадиакос 1:0
15.11.2008    Тур 10 ЛарисаПанатинаикос 1:1
15.11.2008    Тур 10 АрисАстерас 1:1
15.11.2008    Тур 10 АЕКПансерраикос 0:0
16.11.2008    Тур 10 ЭрготелисТрасивулос 1:2
16.11.2008    Тур 10 ЛевадиакосОФИ 2:1
16.11.2008    Тур 10 ПантракикосКсанти 0:0
16.11.2008    Тур 10 ОлимпиакосПАОК 2:0
16.11.2008    Тур 10 ПаниониосИраклис 0:2
22.11.2008    Тур 11 ПансерраикосПантракикос 1:2
22.11.2008    Тур 11 ИраклисОлимпиакос 0:3
22.11.2008    Тур 11 ПанатинаикосТрасивулос 3:0
23.11.2008    Тур 11 ПаниониосЛевадиакос 1:0
23.11.2008    Тур 11 АстерасЭрготелис 3:1
23.11.2008    Тур 11 ОФИАЕК 1:1
23.11.2008    Тур 11 КсантиАрис 1:1
23.11.2008    Тур 11 ПАОКЛариса 1:0
29.11.2008    Тур 12 ЛарисаИраклис 2:0
29.11.2008    Тур 12 ТрасивулосПАОК 1:2
29.11.2008    Тур 12 ПанатинаикосАстерас 1:1
30.11.2008    Тур 12 АрисПансерраикос 2:0
30.11.2008    Тур 12 ЛевадиакосАЕК 0:0
30.11.2008    Тур 12 ЭрготелисКсанти 0:0
30.11.2008    Тур 12 ОлимпиакосПаниониос 4:1
30.11.2008    Тур 12 ПантракикосОФИ 2:0
06.12.2008    Тур 13 ОФИАрис 0:1
06.12.2008    Тур 13 ПансерраикосЭрготелис 0:2
06.12.2008    Тур 13 КсантиПанатинаикос 1:2
07.12.2008    Тур 13 ПаниониосЛариса 1:1
07.12.2008    Тур 13 ИраклисТрасивулос 1:1
07.12.2008    Тур 13 ПАОКАстерас 1:1
07.12.2008    Тур 13 ОлимпиакосЛевадиакос 1:0
07.12.2008    Тур 13 АЕКПантракикос 1:0
13.12.2008    Тур 14 ЛарисаОлимпиакос 1:1
13.12.2008    Тур 14 АстерасИраклис 1:2
13.12.2008    Тур 14 ПАОККсанти 1:0
14.12.2008    Тур 14 ЛевадиакосПантракикос 2:0
14.12.2008    Тур 14 ТрасивулосПаниониос 1:3
14.12.2008    Тур 14 ПанатинаикосПансерраикос 3:0
14.12.2008    Тур 14 АрисАЕК 1:1
14.12.2008    Тур 14 ЭрготелисОФИ 1:3
20.12.2008    Тур 15 ПансерраикосПАОК 1:1
20.12.2008    Тур 15 ИраклисКсанти 1:0
20.12.2008    Тур 15 ПаниониосАстерас 3:0
21.12.2008    Тур 15 ПантракикосАрис 0:0
21.12.2008    Тур 15 ЛарисаЛевадиакос 2:1
21.12.2008    Тур 15 АЕКЭрготелис 3:2
21.12.2008    Тур 15 ОлимпиакосТрасивулос 2:1
21.12.2008    Тур 15 ОФИПанатинаикос 0:3
03.01.2009    Тур 16 ЭрготелисПантракикос 0:1
03.01.2009    Тур 16 КсантиПаниониос 0:0
03.01.2009    Тур 16 АстерасОлимпиакос 0:1
04.01.2009    Тур 16 ЛевадиакосАрис 2:0
04.01.2009    Тур 16 ПАОКОФИ 2:0
04.01.2009    Тур 16 ПанатинаикосАЕК 0:0
04.01.2009    Тур 16 ТрасивулосЛариса 0:0
07.01.2009    Тур 16 ПансерраикосИраклис 0:0
10.01.2009    Тур 17 ПантракикосПанатинаикос 1:3
10.01.2009    Тур 17 ПаниониосПансерраикос 2:0
10.01.2009    Тур 17 ОлимпиакосКсанти 2:1
11.01.2009    Тур 17 ТрасивулосЛевадиакос 2:1
11.01.2009    Тур 17 ОФИИраклис 2:3
11.01.2009    Тур 17 ЛарисаАстерас 2:1
11.01.2009    Тур 17 АрисЭрготелис 0:0
11.01.2009    Тур 17 АЕКПАОК 1:0
17.01.2009    Тур 18 ПансерраикосОлимпиакос 0:1
17.01.2009    Тур 18 ИраклисАЕК 0:1
17.01.2009    Тур 18 АстерасТрасивулос 3:0
18.01.2009    Тур 18 ЛевадиакосЭрготелис 4:0
18.01.2009    Тур 18 ОФИПаниониос 2:0
18.01.2009    Тур 18 КсантиЛариса 1:1
18.01.2009    Тур 18 ПанатинаикосАрис 4:0
18.01.2009    Тур 18 ПАОКПантракикос 2:0
24.01.2009    Тур 19 ЭрготелисПанатинаикос 1:0
24.01.2009    Тур 19 ОлимпиакосОФИ 2:1
25.01.2009    Тур 19 ПантракикосИраклис 1:0
25.01.2009    Тур 19 АстерасЛевадиакос 2:0
25.01.2009    Тур 19 ТрасивулосКсанти 1:1
25.01.2009    Тур 19 ЛарисаПансерраикос 1:1
25.01.2009    Тур 19 АрисПАОК 0:0
25.01.2009    Тур 19 АЕКПаниониос 3:0
31.01.2009    Тур 20 ОФИЛариса 1:2
31.01.2009    Тур 20 ИраклисАрис 0:1
01.02.2009    Тур 20 ПаниониосПантракикос 3:0
01.02.2009    Тур 20 ПансерраикосТрасивулос 1:0
01.02.2009    Тур 20 ПАОКЭрготелис 2:0
01.02.2009    Тур 20 ЛевадиакосПанатинаикос 1:2
01.02.2009    Тур 20 КсантиАстерас 0:0
01.02.2009    Тур 20 АЕКОлимпиакос 0:1
07.02.2009    Тур 21 ПантракикосОлимпиакос 0:2
07.02.2009    Тур 21 АстерасПансерраикос 3:0
07.02.2009    Тур 21 АрисПаниониос 1:0
08.02.2009    Тур 21 КсантиЛевадиакос 4:0
08.02.2009    Тур 21 ЛарисаАЕК 1:1
08.02.2009    Тур 21 ЭрготелисИраклис 0:1
08.02.2009    Тур 21 ПанатинаикосПАОК 3:0
08.02.2009    Тур 21 ТрасивулосОФИ 1:2
14.02.2009    Тур 22 ПаниониосЭрготелис 0:0
14.02.2009    Тур 22 ЛевадиакосПАОК 0:3
14.02.2009    Тур 22 АЕКТрасивулос 1:0
14.02.2009    Тур 22 ОлимпиакосАрис 2:1
15.02.2009    Тур 22 ОФИАстерас 1:1
15.02.2009    Тур 22 ПантракикосЛариса 0:1
15.02.2009    Тур 22 ПансерраикосКсанти 1:0
15.02.2009    Тур 22 ИраклисПанатинаикос 0:0
21.02.2009    Тур 23 КсантиОФИ 0:0
21.02.2009    Тур 23 ПАОКИраклис 1:0
21.02.2009    Тур 23 ПанатинаикосПаниониос 2:1
22.02.2009    Тур 23 ПансерраикосЛевадиакос 1:0
22.02.2009    Тур 23 ЛарисаАрис 1:1
22.02.2009    Тур 23 ТрасивулосПантракикос 0:2
22.02.2009    Тур 23 ЭрготелисОлимпиакос 1:0
22.02.2009    Тур 23 АстерасАЕК 0:1
28.02.2009    Тур 24 ЛарисаЭрготелис 3:2
28.02.2009    Тур 24 АЕККсанти 2:1
28.02.2009    Тур 24 АрисТрасивулос 2:1
01.03.2009    Тур 24 ЛевадиакосИраклис 3:0
01.03.2009    Тур 24 ОФИПансерраикос 0:0
01.03.2009    Тур 24 ПаниониосПАОК 1:2
01.03.2009    Тур 24 ОлимпиакосПанатинаикос 0:0
01.03.2009    Тур 24 ПантракикосАстерас 0:0
07.03.2009    Тур 25 ИраклисПаниониос 2:1
07.03.2009    Тур 25 АстерасАрис 4:0
07.03.2009    Тур 25 ПанатинаикосЛариса 3:0
08.03.2009    Тур 25 ТрасивулосЭрготелис 1:3
08.03.2009    Тур 25 ОФИЛевадиакос 0:2
08.03.2009    Тур 25 ПансерраикосАЕК 1:5
08.03.2009    Тур 25 ПАОКОлимпиакос 0:0
08.03.2009    Тур 25 КсантиПантракикос 1:0
14.03.2009    Тур 26 ЛарисаПАОК 0:0
14.03.2009    Тур 26 АЕКОФИ 1:0
14.03.2009    Тур 26 АрисКсанти 0:1
15.03.2009    Тур 26 ЭрготелисАстерас 0:1
15.03.2009    Тур 26 ЛевадиакосПаниониос 1:1
15.03.2009    Тур 26 ПантракикосПансерраикос 2:1
15.03.2009    Тур 26 ОлимпиакосИраклис 5:0
15.03.2009    Тур 26 ТрасивулосПанатинаикос 0:1
22.03.2009    Тур 27 ПансерраикосАрис 1:2
22.03.2009    Тур 27 АстерасПанатинаикос 1:1
22.03.2009    Тур 27 АЕКЛевадиакос 3:1
22.03.2009    Тур 27 ОФИПантракикос 4:3
22.03.2009    Тур 27 КсантиЭрготелис 0:1
22.03.2009    Тур 27 ИраклисЛариса 0:2
22.03.2009    Тур 27 ПаниониосОлимпиакос 2:3
22.03.2009    Тур 27 ПАОКТрасивулос 2:1
05.04.2009    Тур 28 ЛевадиакосОлимпиакос 1:2
05.04.2009    Тур 28 ЭрготелисПансерраикос 2:2
05.04.2009    Тур 28 ТрасивулосИраклис 1:1
05.04.2009    Тур 28 ЛарисаПаниониос 0:0
05.04.2009    Тур 28 ПантракикосАЕК 1:1
05.04.2009    Тур 28 ПанатинаикосКсанти 2:0
05.04.2009    Тур 28 АрисОФИ 4:1
05.04.2009    Тур 28 АстерасПАОК 0:2
12.04.2009    Тур 29 АЕКАрис 0:1
12.04.2009    Тур 29 ПансерраикосПанатинаикос 0:0
12.04.2009    Тур 29 ПаниониосТрасивулос 4:1
12.04.2009    Тур 29 КсантиПАОК 1:2
12.04.2009    Тур 29 ОФИЭрготелис 0:0
12.04.2009    Тур 29 ИраклисАстерас 2:1
12.04.2009    Тур 29 ОлимпиакосЛариса 0:1
12.04.2009    Тур 29 ПантракикосЛевадиакос 1:3
26.04.2009    Тур 30 АстерасПаниониос 3:4
26.04.2009    Тур 30 АрисПантракикос 3:2
26.04.2009    Тур 30 ПАОКПансерраикос 4:1
26.04.2009    Тур 30 ЛевадиакосЛариса 0:1
26.04.2009    Тур 30 ПанатинаикосОФИ 3:1
26.04.2009    Тур 30 ТрасивулосОлимпиакос 0:2
26.04.2009    Тур 30 КсантиИраклис 4:1
26.04.2009    Тур 30 ЭрготелисАЕК 1:1
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© АО «Спортбокс» 2007 — 2018.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-65642 от 04.05.2016
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: АО «Спортбокс», ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх