Календарь

Дата
16.07.2008    Тур 01 ТаврияДнепр 0:0
18.07.2008    Тур 01 ХарьковВорскла 0:1
19.07.2008    Тур 01 Металлург ДнКарпаты 1:0
19.07.2008    Тур 01 ДинамоИльичевец 2:0
19.07.2008    Тур 01 КривбассМеталлург Зп 1:0
20.07.2008    Тур 01 ЗаряМеталлист 1:1
20.07.2008    Тур 01 ЧерноморецАрсенал 0:1
20.07.2008    Тур 01 ЛьвовШахтер 2:0
25.07.2008    Тур 02 ДнепрДинамо 1:3
26.07.2008    Тур 02 АрсеналКривбасс 1:1
26.07.2008    Тур 02 Металлург ДнЧерноморец 1:0
26.07.2008    Тур 02 ВорсклаЗаря 0:1
27.07.2008    Тур 02 ИльичевецЛьвов 2:0
27.07.2008    Тур 02 Металлург ЗпХарьков 0:0
27.07.2008    Тур 02 КарпатыШахтер 1:1
30.07.2008    Тур 02 МеталлистТаврия 3:0
01.08.2008    Тур 03 ЧерноморецКарпаты 3:0
02.08.2008    Тур 03 ЛьвовДнепр 0:1
02.08.2008    Тур 03 ХарьковАрсенал 1:1
02.08.2008    Тур 03 КривбассМеталлург Дн 1:2
02.08.2008    Тур 03 ДинамоМеталлист 1:2
03.08.2008    Тур 03 ЗаряМеталлург Зп 0:0
03.08.2008    Тур 03 ШахтерИльичевец 3:0
03.08.2008    Тур 03 ТаврияВорскла 1:3
08.08.2008    Тур 04 ДнепрШахтер 0:0
09.08.2008    Тур 04 КарпатыИльичевец 1:0
09.08.2008    Тур 04 Металлург ДнХарьков 3:0
09.08.2008    Тур 04 ВорсклаДинамо 2:2
09.08.2008    Тур 04 ЧерноморецКривбасс 2:0
10.08.2008    Тур 04 АрсеналЗаря 1:1
10.08.2008    Тур 04 МеталлистЛьвов 0:0
10.08.2008    Тур 04 Металлург ЗпТаврия 1:0
15.08.2008    Тур 05 КривбассКарпаты 1:1
16.08.2008    Тур 05 ЗаряМеталлург Дн 0:2
16.08.2008    Тур 05 ЛьвовВорскла 0:0
16.08.2008    Тур 05 ХарьковЧерноморец 1:1
16.08.2008    Тур 05 ТаврияАрсенал 3:1
17.08.2008    Тур 05 ИльичевецДнепр 1:2
17.08.2008    Тур 05 ШахтерМеталлист 2:2
17.08.2008    Тур 05 ДинамоМеталлург Зп 2:0
22.08.2008    Тур 06 МеталлистИльичевец 2:0
23.08.2008    Тур 06 КарпатыДнепр 0:0
23.08.2008    Тур 06 ВорсклаШахтер 1:0
23.08.2008    Тур 06 КривбассХарьков 1:1
23.08.2008    Тур 06 ЧерноморецЗаря 1:3
23.08.2008    Тур 06 АрсеналДинамо 0:2
24.08.2008    Тур 06 Металлург ДнТаврия 2:1
24.08.2008    Тур 06 Металлург ЗпЛьвов 2:1
29.08.2008    Тур 07 ЛьвовАрсенал 0:1
30.08.2008    Тур 07 ИльичевецВорскла 1:3
30.08.2008    Тур 07 ХарьковКарпаты 1:1
30.08.2008    Тур 07 ТаврияЧерноморец 1:3
31.08.2008    Тур 07 ЗаряКривбасс 1:2
31.08.2008    Тур 07 ШахтерМеталлург Зп 2:2
31.08.2008    Тур 07 ДинамоМеталлург Дн 1:0
01.09.2008    Тур 07 ДнепрМеталлист 2:0
19.09.2008    Тур 08 Металлург ЗпИльичевец 2:0
20.09.2008    Тур 08 КривбассТаврия 1:1
20.09.2008    Тур 08 Металлург ДнЛьвов 2:0
20.09.2008    Тур 08 ХарьковЗаря 2:3
21.09.2008    Тур 08 КарпатыМеталлист 0:2
21.09.2008    Тур 08 АрсеналШахтер 0:0
21.09.2008    Тур 08 ВорсклаДнепр 1:0
21.09.2008    Тур 08 ЧерноморецДинамо 0:3
26.09.2008    Тур 09 ДинамоКривбасс 3:0
27.09.2008    Тур 09 ЛьвовЧерноморец 0:2
27.09.2008    Тур 09 ШахтерМеталлург Дн 1:1
27.09.2008    Тур 09 МеталлистВорскла 3:1
27.09.2008    Тур 09 ТаврияХарьков 1:1
28.09.2008    Тур 09 ЗаряКарпаты 1:0
28.09.2008    Тур 09 ИльичевецАрсенал 2:1
28.09.2008    Тур 09 ДнепрМеталлург Зп 1:2
03.10.2008    Тур 10 АрсеналДнепр 0:1
03.10.2008    Тур 10 Металлург ДнИльичевец 2:0
04.10.2008    Тур 10 ЗаряТаврия 1:1
04.10.2008    Тур 10 ХарьковДинамо 0:4
04.10.2008    Тур 10 КривбассЛьвов 2:0
04.10.2008    Тур 10 КарпатыВорскла 0:0
05.10.2008    Тур 10 ЧерноморецШахтер 0:3
05.10.2008    Тур 10 Металлург ЗпМеталлист 1:0
17.10.2008    Тур 11 ДинамоЗаря 5:0
18.10.2008    Тур 11 ШахтерКривбасс 4:2
18.10.2008    Тур 11 ИльичевецЧерноморец 1:0
18.10.2008    Тур 11 ЛьвовХарьков 1:0
18.10.2008    Тур 11 МеталлистАрсенал 3:1
19.10.2008    Тур 11 ДнепрМеталлург Дн 1:1
19.10.2008    Тур 11 ТаврияКарпаты 1:4
19.10.2008    Тур 11 ВорсклаМеталлург Зп 1:1
24.10.2008    Тур 12 АрсеналВорскла 0:0
25.10.2008    Тур 12 ЗаряЛьвов 1:1
25.10.2008    Тур 12 ТаврияДинамо 1:3
25.10.2008    Тур 12 КарпатыМеталлург Зп 0:0
25.10.2008    Тур 12 КривбассИльичевец 0:0
25.10.2008    Тур 12 ЧерноморецДнепр 1:1
26.10.2008    Тур 12 ХарьковШахтер 0:0
26.10.2008    Тур 12 Металлург ДнМеталлист 0:2
01.11.2008    Тур 13 ШахтерЗаря 3:1
01.11.2008    Тур 13 Металлург ЗпАрсенал 2:1
01.11.2008    Тур 13 ИльичевецХарьков 1:1
01.11.2008    Тур 13 ДинамоКарпаты 4:0
01.11.2008    Тур 13 МеталлистЧерноморец 2:0
02.11.2008    Тур 13 ВорсклаМеталлург Дн 1:0
02.11.2008    Тур 13 ЛьвовТаврия 2:4
02.11.2008    Тур 13 ДнепрКривбасс 1:0
07.11.2008    Тур 14 ХарьковДнепр 0:2
08.11.2008    Тур 14 ЗаряИльичевец 2:1
08.11.2008    Тур 14 КарпатыАрсенал 3:2
08.11.2008    Тур 14 ТаврияШахтер 0:2
08.11.2008    Тур 14 Металлург ДнМеталлург Зп 3:1
09.11.2008    Тур 14 ЧерноморецВорскла 0:1
09.11.2008    Тур 14 КривбассМеталлист 1:3
09.11.2008    Тур 14 ДинамоЛьвов 1:0
14.11.2008    Тур 15 Металлург ЗпЧерноморец 1:3
15.11.2008    Тур 15 ИльичевецТаврия 3:3
15.11.2008    Тур 15 ВорсклаКривбасс 0:0
15.11.2008    Тур 15 ЛьвовКарпаты 2:4
16.11.2008    Тур 15 АрсеналМеталлург Дн 0:1
16.11.2008    Тур 15 ШахтерДинамо 1:0
16.11.2008    Тур 15 ДнепрЗаря 1:1
16.11.2008    Тур 15 МеталлистХарьков 1:1
21.11.2008    Тур 16 ШахтерЛьвов 2:0
21.11.2008    Тур 16 МеталлистЗаря 2:1
21.11.2008    Тур 16 Металлург ЗпКривбасс 0:0
23.11.2008    Тур 16 КарпатыМеталлург Дн 1:1
23.11.2008    Тур 16 АрсеналЧерноморец 1:0
23.11.2008    Тур 16 ВорсклаХарьков 2:1
23.11.2008    Тур 16 ДнепрТаврия 0:1
28.11.2008    Тур 17 ЧерноморецМеталлург Дн 2:1
29.11.2008    Тур 17 ЗаряВорскла 0:2
29.11.2008    Тур 17 ЛьвовИльичевец 2:1
29.11.2008    Тур 17 КривбассАрсенал 1:0
29.11.2008    Тур 17 ХарьковМеталлург Зп 0:2
30.11.2008    Тур 17 ШахтерКарпаты 1:0
30.11.2008    Тур 17 ДинамоДнепр 2:1
30.11.2008    Тур 17 ТаврияМеталлист 0:1
05.12.2008    Тур 16 ИльичевецДинамо 3:4
27.02.2009    Тур 18 Металлург ДнКривбасс 1:1
28.02.2009    Тур 18 Металлург ЗпЗаря 2:1
28.02.2009    Тур 18 ВорсклаТаврия 1:0
28.02.2009    Тур 18 ДнепрЛьвов 1:1
01.03.2009    Тур 18 АрсеналХарьков 1:0
01.03.2009    Тур 18 КарпатыЧерноморец 3:0
02.03.2009    Тур 18 ИльичевецШахтер 1:2
04.03.2009    Тур 18 МеталлистДинамо 0:2
06.03.2009    Тур 19 ТаврияМеталлург Зп 2:0
07.03.2009    Тур 19 ХарьковМеталлург Дн 1:0
07.03.2009    Тур 19 ШахтерДнепр 1:0
07.03.2009    Тур 19 КривбассЧерноморец 0:2
07.03.2009    Тур 19 ИльичевецКарпаты 1:5
08.03.2009    Тур 19 ЗаряАрсенал 0:1
08.03.2009    Тур 19 ЛьвовМеталлист 1:1
08.03.2009    Тур 19 ДинамоВорскла 4:1
13.03.2009    Тур 20 ВорсклаЛьвов 0:0
14.03.2009    Тур 20 ЧерноморецХарьков 3:1
14.03.2009    Тур 20 Металлург ДнЗаря 3:0
14.03.2009    Тур 20 КарпатыКривбасс 3:0
14.03.2009    Тур 20 ДнепрИльичевец 0:0
15.03.2009    Тур 20 Металлург ЗпДинамо 1:3
15.03.2009    Тур 20 МеталлистШахтер 0:3
20.03.2009    Тур 21 ТаврияМеталлург Дн 4:1
21.03.2009    Тур 21 ЗаряЧерноморец 2:1
21.03.2009    Тур 21 ЛьвовМеталлург Зп 1:2
21.03.2009    Тур 21 ДнепрКарпаты 1:0
22.03.2009    Тур 21 ШахтерВорскла 1:0
22.03.2009    Тур 21 ХарьковКривбасс 0:1
23.03.2009    Тур 21 ДинамоАрсенал 3:0
04.04.2009    Тур 22 ЧерноморецТаврия 0:2
04.04.2009    Тур 22 АрсеналЛьвов 0:0
04.04.2009    Тур 22 ВорсклаИльичевец 2:3
04.04.2009    Тур 22 КривбассЗаря 2:1
04.04.2009    Тур 22 КарпатыХарьков 0:2
05.04.2009    Тур 22 Металлург ДнДинамо 0:2
05.04.2009    Тур 22 Металлург ЗпШахтер 1:0
05.04.2009    Тур 22 МеталлистДнепр 3:2
09.04.2009    Тур 21 ИльичевецМеталлист 0:2
11.04.2009    Тур 23 ЗаряХарьков 2:0
11.04.2009    Тур 23 ЛьвовМеталлург Дн 0:1
11.04.2009    Тур 23 ТаврияКривбасс 0:1
11.04.2009    Тур 23 ДнепрВорскла 2:1
12.04.2009    Тур 23 ИльичевецМеталлург Зп 1:1
12.04.2009    Тур 23 МеталлистКарпаты 1:1
12.04.2009    Тур 23 ШахтерАрсенал 3:0
12.04.2009    Тур 23 ДинамоЧерноморец 3:1
17.04.2009    Тур 24 АрсеналИльичевец 4:0
17.04.2009    Тур 24 ХарьковТаврия 0:3
18.04.2009    Тур 24 Металлург ЗпДнепр 0:1
18.04.2009    Тур 24 ВорсклаМеталлист 0:1
18.04.2009    Тур 24 КарпатыЗаря 1:1
19.04.2009    Тур 24 Металлург ДнШахтер 1:2
19.04.2009    Тур 24 КривбассДинамо 2:1
19.04.2009    Тур 24 ЧерноморецЛьвов 1:0
22.04.2009    Тур 20 АрсеналТаврия 1:1
24.04.2009    Тур 25 ЛьвовКривбасс 1:0
25.04.2009    Тур 25 ШахтерЧерноморец 1:0
25.04.2009    Тур 25 ДнепрАрсенал 2:1
25.04.2009    Тур 25 ИльичевецМеталлург Дн 0:1
26.04.2009    Тур 25 ДинамоХарьков 1:0
26.04.2009    Тур 25 ВорсклаКарпаты 2:1
26.04.2009    Тур 25 МеталлистМеталлург Зп 1:1
26.04.2009    Тур 25 ТаврияЗаря 2:1
01.05.2009    Тур 26 АрсеналМеталлист 0:2
02.05.2009    Тур 26 КарпатыТаврия 0:1
02.05.2009    Тур 26 ЧерноморецИльичевец 3:2
02.05.2009    Тур 26 Металлург ДнДнепр 1:1
02.05.2009    Тур 26 ХарьковЛьвов 2:3
03.05.2009    Тур 26 Металлург ЗпВорскла 1:0
03.05.2009    Тур 26 ЗаряДинамо 0:1
03.05.2009    Тур 26 КривбассШахтер 0:1
08.05.2009    Тур 27 ВорсклаАрсенал 1:0
08.05.2009    Тур 27 МеталлистМеталлург Дн 1:1
09.05.2009    Тур 27 ЛьвовЗаря 3:1
09.05.2009    Тур 27 ИльичевецКривбасс 2:0
09.05.2009    Тур 27 ДнепрЧерноморец 4:1
10.05.2009    Тур 27 ДинамоТаврия 3:2
10.05.2009    Тур 27 ШахтерХарьков 3:0
10.05.2009    Тур 27 Металлург ЗпКарпаты 0:0
15.05.2009    Тур 28 ХарьковИльичевец 1:2
15.05.2009    Тур 28 ТаврияЛьвов 2:2
16.05.2009    Тур 28 КривбассДнепр 0:1
16.05.2009    Тур 28 КарпатыДинамо 1:4
16.05.2009    Тур 28 ЧерноморецМеталлист 1:0
16.05.2009    Тур 28 АрсеналМеталлург Зп 2:0
16.05.2009    Тур 28 Металлург ДнВорскла 2:1
16.05.2009    Тур 28 ЗаряШахтер 0:3
23.05.2009    Тур 29 ЛьвовДинамо 0:1
23.05.2009    Тур 29 Металлург ЗпМеталлург Дн 2:1
23.05.2009    Тур 29 ШахтерТаврия 2:0
23.05.2009    Тур 29 ИльичевецЗаря 1:0
23.05.2009    Тур 29 ДнепрХарьков 4:1
23.05.2009    Тур 29 МеталлистКривбасс 1:0
23.05.2009    Тур 29 АрсеналКарпаты 4:0
23.05.2009    Тур 29 ВорсклаЧерноморец 2:1
26.05.2009    Тур 30 ЗаряДнепр 2:0
26.05.2009    Тур 30 ХарьковМеталлист 1:2
26.05.2009    Тур 30 КривбассВорскла 0:2
26.05.2009    Тур 30 КарпатыЛьвов 2:1
26.05.2009    Тур 30 ЧерноморецМеталлург Зп 2:1
26.05.2009    Тур 30 ДинамоШахтер 1:0
26.05.2009    Тур 30 Металлург ДнАрсенал 0:0
26.05.2009    Тур 30 ТаврияИльичевец 3:2
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© АО «Спортбокс» 2007 — 2018.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-65642 от 04.05.2016
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: АО «Спортбокс», ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх