Календарь

Дата
13.03    Тур 03 ФКИ ЛевадияВапрус 5:0
13.03    Тур 03 КурессаареТулевик 2:3
14.03    Тур 03 ПайдеТранс 5:1
20.03    Тур 02 КурессаареТаммека 1:3
20.03    Тур 02 ФКИ ЛевадияЛегион 4:3
20.03    Тур 02 ТрансВапрус 1:1
21.03    Тур 02 ТулевикПайде 0:1
28.03    Тур 03 ЛегионНымме Калью 0:1
03.04    Тур 04 Нымме КальюТранс 0:1
04.04    Тур 01 ТрансПайде 1:1
04.04    Тур 04 ТулевикФКИ Левадия 0:4
07.04    Тур 05 КурессаареНымме Калью 0:2
07.04    Тур 05 ТрансЛегион 0:0
10.04    Тур 06 ПайдеКурессааре 1:0
11.04    Тур 06 ВапрусТаммека 1:2
11.04    Тур 06 ТрансТулевик 6:2
11.04    Тур 06 Нымме КальюФКИ Левадия 0:1
11.04    Тур 06 ЛегионФлора 1:2
16.04    Тур 07 ТаммекаТулевик 1:1
16.04    Тур 07 ЛегионКурессааре 1:0
17.04    Тур 07 ФлораТранс 5:0
18.04    Тур 07 ФКИ ЛевадияПайде 0:4
18.04    Тур 07 Нымме КальюВапрус 0:1
20.04    Тур 08 ТулевикФлора 3:3
20.04    Тур 08 ТаммекаЛегион 0:1
21.04    Тур 08 КурессаареВапрус 2:1
21.04    Тур 08 ПайдеНымме Калью 2:1
21.04    Тур 08 ФКИ ЛевадияТранс 3:2
24.04    Тур 09 ЛегионТулевик 2:1
25.04    Тур 09 ВапрусПайде 1:3
25.04    Тур 09 ТрансКурессааре 2:0
25.04    Тур 09 ФлораФКИ Левадия 0:0
25.04    Тур 09 Нымме КальюТаммека 4:1
30.04    Тур 10 КурессаареФлора 0:4
01.05    Тур 10 ПайдеЛегион 1:0
01.05    Тур 10 ТулевикНымме Калью 1:3
02.05    Тур 10 ТаммекаФКИ Левадия 1:2
04.05    Тур 11 КурессаареПайде 2:2
05.05    Тур 11 ФКИ ЛевадияТулевик 4:1
05.05    Тур 11 ТрансТаммека 2:1
05.05    Тур 11 Нымме КальюФлора 1:2
08.05    Тур 12 ФлораЛегион 2:1
08.05    Тур 12 ТаммекаКурессааре 0:1
08.05    Тур 12 ТрансНымме Калью 1:2
09.05    Тур 12 ПайдеФКИ Левадия 1:2
11.05    Тур 11 ЛегионВапрус 7:1
15.05    Тур 13 ВапрусФКИ Левадия 0:4
15.05    Тур 13 ТулевикКурессааре 1:2
15.05    Тур 13 ТрансЛегион 0:3
15.05  19:00    Тур 13 ФлораТаммека перенесён
16.05    Тур 13 Нымме КальюПайде 0:0
18.05    Тур 14 КурессаареТранс 1:2
19.05    Тур 14 ПайдеТулевик 0:1
19.05    Тур 14 ВапрусНымме Калью 1:7
19.05    Тур 14 ФКИ ЛевадияФлора 2:4
25.05    Тур 15 ТулевикЛегион 1:0
25.05    Тур 15 ПайдеВапрус 2:1
26.05    Тур 15 ТаммекаНымме Калью 2:2
26.05    Тур 15 КурессаареФКИ Левадия 2:3
26.05    Тур 15 ТрансФлора 0:2
29.05    Тур 16 ТрансПайде 0:1
29.05    Тур 16 ФлораТулевик 3:0
29.05    Тур 16 ЛегионФКИ Левадия 2:3
30.05    Тур 16 ТаммекаВапрус 2:2
30.05    Тур 16 КурессаареНымме Калью 0:2
13.06    Тур 01 ФлораВапрус 2:0
21.06    Тур 03 ТаммекаФлора 0:3
21.06    Тур 12 ВапрусТулевик 0:1
25.06    Тур 04 ТаммекаПайде 0:2
25.06    Тур 05 ТулевикВапрус 3:1
25.06    Тур 02 ФлораНымме Калью 1:0
26.06    Тур 01 ФКИ ЛевадияКурессааре 3:0
30.06    Тур 01 Нымме КальюТулевик 5:1
30.06    Тур 18 ФлораПайде 3:3
01.07    Тур 05 ФКИ ЛевадияТаммека 2:1
01.07    Тур 04 ВапрусЛегион 1:4
04.07    Тур 14 ТаммекаЛегион 0:2
04.07    Тур 10 ВапрусТранс 2:1
13.07    Тур 01 ТаммекаТранс 3:2
16.07    Тур 17 ВапрусФлора 0:4
17.07    Тур 17 ТулевикТранс 0:1
17.07    Тур 17 КурессаареЛегион 1:1
18.07    Тур 17 ФКИ ЛевадияНымме Калью 4:1
18.07    Тур 17 ПайдеТаммека 1:1
30.07    Тур 18 ВапрусКурессааре 2:1
31.07  13:00    Тур 18 ТулевикТаммека -:-
01.08    Тур 05 ПайдеФлора -:-
01.08  15:00    Тур 18 Нымме КальюЛегион -:-
01.08  19:00    Тур 18 ТрансФКИ Левадия -:-
06.08    Тур 23 ТаммекаЛегион -:-
06.08    Тур 23 ВапрусФлора -:-
07.08    Тур 23 ТрансТулевик -:-
08.08    Тур 23 ПайдеФКИ Левадия -:-
08.08    Тур 23 Нымме КальюКурессааре -:-
09.08    Тур 19 ЛегионВапрус -:-
09.08    Тур 19 ФКИ ЛевадияКурессааре -:-
10.08    Тур 04 ФлораКурессааре -:-
10.08    Тур 19 ФлораТранс -:-
11.08    Тур 19 ТаммекаНымме Калью -:-
11.08    Тур 19 ПайдеТулевик -:-
13.08    Тур 24 КурессаареВапрус -:-
14.08    Тур 24 ФКИ ЛевадияТранс -:-
14.08    Тур 24 ТаммекаПайде -:-
14.08    Тур 24 ЛегионТулевик -:-
15.08    Тур 24 ФлораНымме Калью -:-
16.08    Тур 20 КурессаареФлора -:-
17.08    Тур 20 ТрансЛегион -:-
17.08    Тур 20 ТаммекаФКИ Левадия -:-
17.08    Тур 20 Нымме КальюТулевик -:-
18.08    Тур 20 ВапрусПайде -:-
20.08    Тур 25 ТулевикФлора -:-
20.08    Тур 25 ЛегионФКИ Левадия -:-
20.08    Тур 25 ВапрусТаммека -:-
20.08    Тур 21 ЛегионПайде -:-
20.08    Тур 21 КурессаареТаммека -:-
21.08    Тур 25 Нымме КальюПайде -:-
21.08    Тур 25 ТрансКурессааре -:-
21.08    Тур 21 ТулевикВапрус -:-
22.08    Тур 21 Нымме КальюТранс -:-
22.08    Тур 21 ФКИ ЛевадияФлора -:-
24.08    Тур 26 ФлораТаммека -:-
25.08    Тур 26 ПайдеТранс -:-
25.08    Тур 26 Нымме КальюЛегион -:-
25.08    Тур 26 КурессаареТулевик -:-
25.08    Тур 26 ФКИ ЛевадияВапрус -:-
27.08    Тур 22 ТулевикТаммека -:-
28.08    Тур 27 КурессаареЛегион -:-
28.08    Тур 27 ТаммекаТранс -:-
28.08    Тур 22 ТрансВапрус -:-
28.08    Тур 22 ПайдеКурессааре -:-
29.08    Тур 27 ТулевикФКИ Левадия -:-
29.08    Тур 27 ПайдеФлора -:-
29.08    Тур 27 ВапрусНымме Калью -:-
29.08    Тур 22 ФлораЛегион -:-
29.08    Тур 22 ФКИ ЛевадияНымме Калью -:-
10.09    Тур 28 ВапрусКурессааре -:-
11.09    Тур 28 ЛегионТаммека -:-
11.09    Тур 28 ТрансФлора -:-
11.09    Тур 28 ТулевикПайде -:-
12.09    Тур 28 Нымме КальюФКИ Левадия -:-
14.09    Тур 29 ФлораТулевик -:-
14.09    Тур 29 ТаммекаКурессааре -:-
15.09    Тур 29 ПайдеВапрус -:-
15.09    Тур 29 ФКИ ЛевадияЛегион -:-
15.09    Тур 29 ТрансНымме Калью -:-
18.09    Тур 30 ТулевикТранс -:-
18.09    Тур 30 ВапрусФКИ Левадия -:-
18.09    Тур 30 ЛегионФлора -:-
19.09    Тур 30 Нымме КальюТаммека -:-
19.09    Тур 30 КурессаареПайде -:-
25.09    Тур 31 ФлораВапрус -:-
25.09    Тур 31 ЛегионНымме Калью -:-
26.09    Тур 31 КурессаареТранс -:-
26.09    Тур 31 ФКИ ЛевадияТулевик -:-
26.09    Тур 31 ПайдеТаммека -:-
01.10    Тур 32 ТаммекаТулевик -:-
02.10    Тур 32 ТрансФКИ Левадия -:-
02.10    Тур 32 ВапрусЛегион -:-
03.10    Тур 32 ФлораКурессааре -:-
03.10    Тур 32 ПайдеНымме Калью -:-
15.10    Тур 33 ТаммекаФлора -:-
16.10    Тур 33 ТулевикКурессааре -:-
16.10    Тур 33 ЛегионТранс -:-
17.10    Тур 33 Нымме КальюВапрус -:-
17.10    Тур 33 ФКИ ЛевадияПайде -:-
23.10    Тур 34 КурессаареНымме Калью -:-
23.10    Тур 34 ТрансТаммека -:-
23.10    Тур 34 ВапрусТулевик -:-
24.10    Тур 34 ПайдеЛегион -:-
24.10    Тур 34 ФлораФКИ Левадия -:-
30.10    Тур 35 КурессаареФКИ Левадия -:-
30.10    Тур 35 ТулевикЛегион -:-
30.10    Тур 35 ТрансПайде -:-
31.10    Тур 35 Нымме КальюФлора -:-
31.10    Тур 35 ТаммекаВапрус -:-
06.11    Тур 36 ФлораПайде -:-
06.11    Тур 36 ТулевикНымме Калью -:-
06.11    Тур 36 ЛегионКурессааре -:-
06.11    Тур 36 ФКИ ЛевадияТаммека -:-
06.11    Тур 36 ВапрусТранс -:-
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2021.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх