Календарь

Дата
08.08.2020    Тур 01 БрюггеШарлеруа 0:1
08.08.2020    Тур 01 СтандардСеркль Брюгге 1:0
08.08.2020    Тур 01 АнтверпенМускрон 1:1
09.08.2020    Тур 01 Сент-ТруйденГент 2:1
09.08.2020    Тур 01 Зюлте-ВарегемГенк 1:2
09.08.2020    Тур 01 МехеленАндерлехт 2:2
09.08.2020    Тур 01 КортрейкВасланд-Беверен 1:3
10.08.2020    Тур 01 ОстендеБеерсхот 1:2
10.08.2020    Тур 01 ЛевенЭйпен 1:1
14.08.2020    Тур 02 МускронМехелен 0:1
15.08.2020    Тур 02 ГенкЛевен 1:1
15.08.2020    Тур 02 ГентКортрейк 1:2
15.08.2020    Тур 02 ШарлеруаОстенде 1:0
16.08.2020    Тур 02 Серкль БрюггеАнтверпен 2:1
16.08.2020    Тур 02 ЭйпенБрюгге 0:4
16.08.2020    Тур 02 БеерсхотЗюлте-Варегем 3:1
16.08.2020    Тур 02 АндерлехтСент-Труйден 3:1
17.08.2020    Тур 02 Васланд-БеверенСтандард 1:2
21.08.2020    Тур 03 КортрейкЭйпен 0:0
22.08.2020    Тур 03 Зюлте-ВарегемВасланд-Беверен 4:1
22.08.2020    Тур 03 МехеленСеркль Брюгге 2:3
22.08.2020    Тур 03 ЛевенШарлеруа 1:3
22.08.2020    Тур 03 АнтверпенГент 1:0
23.08.2020    Тур 03 СтандардГенк 0:0
23.08.2020    Тур 03 БрюггеБеерсхот 0:1
23.08.2020    Тур 03 АндерлехтМускрон 1:1
24.08.2020    Тур 03 Сент-ТруйденОстенде 0:0
28.08.2020    Тур 04 ОстендеАндерлехт 2:2
29.08.2020    Тур 04 ЭйпенСент-Труйден 1:1
29.08.2020    Тур 04 Васланд-БеверенЛевен 1:3
29.08.2020    Тур 04 Серкль БрюггеКортрейк 0:1
29.08.2020    Тур 04 МускронЗюлте-Варегем 0:1
30.08.2020    Тур 04 ГенкБрюгге 1:2
30.08.2020    Тур 04 БеерсхотСтандард 0:3
30.08.2020    Тур 04 ШарлеруаАнтверпен 2:0
30.08.2020    Тур 04 ГентМехелен 1:0
11.09.2020    Тур 05 ЭйпенГент 2:1
12.09.2020    Тур 05 МехеленОстенде 0:1
12.09.2020    Тур 05 ЛевенСтандард 1:0
12.09.2020    Тур 05 БрюггеВасланд-Беверен 4:1
13.09.2020    Тур 05 АндерлехтСеркль Брюгге 2:0
13.09.2020    Тур 05 Сент-ТруйденАнтверпен 2:3
13.09.2020    Тур 05 Зюлте-ВарегемШарлеруа 0:2
13.09.2020    Тур 05 КортрейкМускрон 3:0
14.09.2020    Тур 05 БеерсхотГенк 5:2
18.09.2020    Тур 06 ШарлеруаБеерсхот 3:1
19.09.2020    Тур 06 ОстендеЛевен 3:1
19.09.2020    Тур 06 МускронГент 0:1
19.09.2020    Тур 06 Васланд-БеверенАндерлехт 2:4
20.09.2020    Тур 06 Зюлте-ВарегемБрюгге 0:6
20.09.2020    Тур 06 СтандардКортрейк 2:1
20.09.2020    Тур 06 АнтверпенЭйпен 2:2
20.09.2020    Тур 06 ГенкМехелен 3:1
21.09.2020    Тур 06 Серкль БрюггеСент-Труйден 3:0
25.09.2020    Тур 07 КортрейкАнтверпен 1:3
26.09.2020    Тур 07 БеерсхотВасланд-Беверен 3:2
26.09.2020    Тур 07 МехеленСент-Труйден 2:0
26.09.2020    Тур 07 ГентЛевен 2:3
27.09.2020    Тур 07 СтандардЗюлте-Варегем 2:2
27.09.2020    Тур 07 АндерлехтЭйпен 1:1
27.09.2020    Тур 07 БрюггеСеркль Брюгге 2:1
27.09.2020    Тур 07 МускронШарлеруа 1:1
28.09.2020    Тур 07 ГенкОстенде 2:2
02.10.2020    Тур 08 АнтверпенМехелен 4:1
03.10.2020    Тур 08 Васланд-БеверенГенк 1:1
03.10.2020    Тур 08 ЭйпенСеркль Брюгге 1:2
03.10.2020    Тур 08 ЛевенЗюлте-Варегем 2:1
03.10.2020    Тур 08 Сент-ТруйденКортрейк 0:0
04.10.2020    Тур 08 БрюггеАндерлехт 3:0 T
04.10.2020    Тур 08 ГентБеерсхот 5:1
04.10.2020    Тур 08 ШарлеруаСтандард 1:2
04.10.2020    Тур 08 ОстендеМускрон 3:0
17.10.2020    Тур 09 Серкль БрюггеГент 5:2
17.10.2020    Тур 09 МехеленКортрейк 1:2
17.10.2020    Тур 09 БеерсхотСент-Труйден 6:3
17.10.2020    Тур 09 СтандардБрюгге 1:1 T
18.10.2020    Тур 09 Зюлте-ВарегемАнтверпен 1:3
18.10.2020    Тур 09 МускронЭйпен 0:2
18.10.2020    Тур 09 ГенкШарлеруа 2:1
18.10.2020    Тур 09 АндерлехтЛевен 2:2
23.10.2020    Тур 10 КортрейкАндерлехт 1:3
24.10.2020    Тур 10 ЛевенБрюгге 2:1
25.10.2020    Тур 10 АнтверпенБеерсхот 3:2
25.10.2020    Тур 10 ОстендеЗюлте-Варегем 3:0
25.10.2020    Тур 10 Сент-ТруйденСтандард 2:0
26.10.2020    Тур 10 ГентГенк 1:2
30.10.2020    Тур 11 ГенкЭйпен 4:0
31.10.2020    Тур 11 БеерсхотЛевен 4:2
31.10.2020    Тур 11 ШарлеруаСеркль Брюгге 3:0
31.10.2020    Тур 11 БрюггеМехелен 2:2
01.11.2020    Тур 11 АндерлехтАнтверпен 1:0
01.11.2020    Тур 11 СтандардОстенде 1:0
01.11.2020    Тур 11 Васланд-БеверенГент 1:4
02.11.2020    Тур 11 Зюлте-ВарегемКортрейк 1:1
06.11.2020    Тур 12 МехеленШарлеруа 3:3
07.11.2020    Тур 12 КортрейкБеерсхот 5:5
07.11.2020    Тур 12 ЭйпенВасланд-Беверен 1:1
07.11.2020    Тур 12 Сент-ТруйденГенк 1:2
08.11.2020    Тур 12 АнтверпенСтандард 1:1
08.11.2020    Тур 12 ОстендеБрюгге 1:3
08.11.2020    Тур 12 ГентАндерлехт 1:1
08.11.2020    Тур 12 Серкль БрюггеЗюлте-Варегем 1:3
21.11.2020    Тур 13 СтандардЭйпен 2:2
21.11.2020    Тур 13 ОстендеАнтверпен 1:1
21.11.2020    Тур 13 Васланд-БеверенСеркль Брюгге 0:2
21.11.2020    Тур 13 БрюггеКортрейк 1:0
22.11.2020    Тур 13 БеерсхотАндерлехт 2:1
22.11.2020    Тур 13 Зюлте-ВарегемМехелен 1:2
22.11.2020    Тур 13 ШарлеруаГент 0:1
22.11.2020    Тур 13 ГенкМускрон 4:1
23.11.2020    Тур 13 ЛевенСент-Труйден 2:2
24.11.2020    Тур 09 Васланд-БеверенОстенде 2:0
25.11.2020    Тур 10 Серкль БрюггеМускрон 1:2
27.11.2020    Тур 14 ЭйпенШарлеруа 3:1
28.11.2020    Тур 14 Сент-ТруйденВасланд-Беверен 1:1
28.11.2020    Тур 14 Серкль БрюггеГенк 1:5
28.11.2020    Тур 14 МускронБрюгге 0:0
29.11.2020    Тур 14 МехеленБеерсхот 2:3
29.11.2020    Тур 14 ГентЗюлте-Варегем 0:3
29.11.2020    Тур 14 АндерлехтСтандард 0:0
29.11.2020    Тур 14 КортрейкОстенде 3:1
30.11.2020    Тур 14 АнтверпенЛевен 3:2
01.12.2020    Тур 11 МускронСент-Труйден 3:2
02.12.2020    Тур 10 ШарлеруаВасланд-Беверен 0:2
03.12.2020    Тур 10 ЭйпенМехелен 1:1
04.12.2020    Тур 15 Зюлте-ВарегемАндерлехт 2:2
05.12.2020    Тур 15 Васланд-БеверенМускрон 2:0
05.12.2020    Тур 15 ЛевенСеркль Брюгге 2:1
05.12.2020    Тур 15 БрюггеСент-Труйден 1:0
06.12.2020    Тур 15 ГенкАнтверпен 4:2
06.12.2020    Тур 15 БеерсхотЭйпен 0:1
06.12.2020    Тур 15 СтандардМехелен 2:2
06.12.2020    Тур 15 ОстендеГент 2:1
07.12.2020    Тур 15 ШарлеруаКортрейк 0:0
08.12.2020    Тур 12 ЛевенМускрон 2:0
11.12.2020    Тур 16 АндерлехтГенк 1:0
12.12.2020    Тур 16 МускронБеерсхот 3:1
12.12.2020    Тур 16 Серкль БрюггеОстенде 0:1
12.12.2020    Тур 16 КортрейкЛевен 0:3
12.12.2020    Тур 16 Сент-ТруйденШарлеруа 1:2
13.12.2020    Тур 16 АнтверпенБрюгге 0:2
13.12.2020    Тур 16 ГентСтандард 2:1
13.12.2020    Тур 16 МехеленВасланд-Беверен 2:3
15.12.2020    Тур 18 Серкль БрюггеШарлеруа 3:4
15.12.2020    Тур 18 МускронЛевен 2:2
15.12.2020    Тур 18 АндерлехтОстенде 2:1
16.12.2020    Тур 18 АнтверпенЗюлте-Варегем 0:1
16.12.2020    Тур 18 ГентВасланд-Беверен 3:0
16.12.2020    Тур 18 КортрейкСтандард 2:1
17.12.2020    Тур 18 МехеленБрюгге 0:3
18.12.2020    Тур 17 ШарлеруаАндерлехт 1:0
19.12.2020    Тур 17 Зюлте-ВарегемСент-Труйден 0:2
19.12.2020    Тур 17 ГенкКортрейк 2:0
20.12.2020    Тур 17 БрюггеГент 0:1
20.12.2020    Тур 17 ЛевенМехелен 1:2
20.12.2020    Тур 17 СтандардМускрон 0:1
20.12.2020    Тур 17 Васланд-БеверенАнтверпен 0:3
26.12.2020    Тур 19 БрюггеЭйпен 3:0
26.12.2020    Тур 19 Зюлте-ВарегемСеркль Брюгге 1:0
26.12.2020    Тур 19 ЛевенОстенде 1:2
26.12.2020    Тур 19 КортрейкГент 1:0
26.12.2020    Тур 19 СтандардСент-Труйден 1:2
27.12.2020    Тур 19 АнтверпенШарлеруа 2:1
27.12.2020    Тур 19 ГенкВасланд-Беверен 1:1
27.12.2020    Тур 19 АндерлехтБеерсхот 2:0
27.12.2020    Тур 19 МехеленМускрон 2:1
29.12.2020    Тур 16 ЭйпенЗюлте-Варегем 2:3
30.12.2020    Тур 18 Сент-ТруйденБеерсхот 1:0
06.01    Тур 18 ЭйпенГенк 1:4
09.01    Тур 30 Зюлте-ВарегемМускрон 1:0
09.01    Тур 30 Серкль БрюггеЭйпен 1:2
09.01    Тур 30 КортрейкГенк 2:1
09.01    Тур 30 ОстендеШарлеруа 3:2
10.01    Тур 30 МехеленАнтверпен 3:0
10.01    Тур 30 БеерсхотГент 1:1
10.01    Тур 30 ЛевенАндерлехт 1:0
10.01    Тур 30 Сент-ТруйденБрюгге 1:2
11.01    Тур 30 СтандардВасланд-Беверен 3:1
12.01    Тур 17 ОстендеЭйпен 1:1
13.01    Тур 17 БеерсхотСеркль Брюгге 1:1
15.01    Тур 20 ЭйпенАндерлехт 2:0
16.01    Тур 20 ОстендеКортрейк 2:1
16.01    Тур 20 МускронГенк 2:0
16.01    Тур 20 Васланд-БеверенЗюлте-Варегем 1:5
16.01    Тур 20 ШарлеруаМехелен 0:1
17.01    Тур 20 ГентАнтверпен 0:1
17.01    Тур 20 Серкль БрюггеСтандард 0:1
17.01    Тур 20 БеерсхотБрюгге 0:3
17.01    Тур 20 Сент-ТруйденЛевен 3:1
19.01    Тур 25 МускронВасланд-Беверен 1:1
19.01    Тур 25 АндерлехтШарлеруа 3:0
20.01    Тур 25 КортрейкСент-Труйден 0:2
20.01    Тур 25 ЭйпенБеерсхот 3:1
20.01    Тур 25 МехеленСтандард 0:4
20.01    Тур 25 АнтверпенСеркль Брюгге 1:0
20.01    Тур 25 БрюггеОстенде 2:1
21.01    Тур 25 Зюлте-ВарегемЛевен 2:3
21.01    Тур 25 ГенкГент 1:1
22.01    Тур 21 АндерлехтВасланд-Беверен 0:0
23.01    Тур 21 Зюлте-ВарегемБеерсхот -:-
23.01    Тур 21 МехеленЭйпен 3:0
23.01    Тур 21 КортрейкСеркль Брюгге 1:2
23.01    Тур 21 Сент-ТруйденМускрон 0:2
23.01    Тур 21 АнтверпенОстенде 1:2
24.01    Тур 21 БрюггеГенк 3:2
24.01    Тур 21 СтандардШарлеруа 3:2
24.01    Тур 21 ЛевенГент 0:3
26.01    Тур 22 ЭйпенАнтверпен 0:2
26.01    Тур 22 Васланд-БеверенМехелен 2:3
26.01    Тур 22 МускронАндерлехт 1:1
27.01    Тур 22 БеерсхотКортрейк 0:0
27.01    Тур 22 ГенкЗюлте-Варегем 3:2
27.01    Тур 22 ГентСент-Труйден 1:1
27.01    Тур 22 ШарлеруаЛевен 1:1
28.01    Тур 22 Серкль БрюггеБрюгге 1:2
28.01    Тур 22 ОстендеСтандард 2:2
29.01    Тур 23 АнтверпенВасланд-Беверен 3:2
30.01    Тур 23 МехеленГенк 0:0
30.01    Тур 23 ЭйпенМускрон 1:1
30.01    Тур 23 ЛевенБеерсхот 0:1
30.01    Тур 23 КортрейкШарлеруа 1:3
31.01    Тур 23 БрюггеСтандард 3:1
31.01    Тур 23 Зюлте-ВарегемОстенде 2:1
31.01    Тур 23 АндерлехтГент 0:0
31.01    Тур 23 Сент-ТруйденСеркль Брюгге 3:0
05.02    Тур 24 МускронКортрейк 0:3
06.02    Тур 24 ОстендеСент-Труйден 3:1
06.02    Тур 24 Серкль БрюггеМехелен 0:1
06.02    Тур 24 Васланд-БеверенБрюгге 0:2
06.02    Тур 24 СтандардЛевен 1:1
07.02    Тур 24 БеерсхотАнтверпен 1:2
07.02    Тур 24 ШарлеруаЗюлте-Варегем 1:1
07.02    Тур 24 ГенкАндерлехт 1:2
07.02    Тур 24 ГентЭйпен 2:2
12.02    Тур 26 ЛевенКортрейк 3:1
13.02    Тур 26 Сент-ТруйденЗюлте-Варегем 1:2
14.02    Тур 26 СтандардАнтверпен 1:1
14.02    Тур 26 БеерсхотМехелен 1:2
14.02    Тур 26 Серкль БрюггеАндерлехт 0:0
15.02    Тур 26 ГентМускрон 4:0
17.02    Тур 26 Васланд-БеверенЭйпен 1:0
17.02    Тур 26 ОстендеГенк 3:1
19.02    Тур 27 МехеленГент 1:1
20.02    Тур 27 ЭйпенОстенде 1:1
20.02    Тур 27 МускронСеркль Брюгге 1:2
20.02    Тур 27 Васланд-БеверенШарлеруа 1:1
21.02    Тур 27 АндерлехтКортрейк 0:2
21.02    Тур 27 Зюлте-ВарегемСтандард 3:2
21.02    Тур 27 ГенкБеерсхот 1:2
21.02    Тур 27 АнтверпенСент-Труйден 0:0
22.02    Тур 27 БрюггеЛевен 3:0
26.02    Тур 28 ШарлеруаГенк 1:2
27.02    Тур 28 Серкль БрюггеВасланд-Беверен 2:0
27.02    Тур 28 ОстендеМехелен 2:0
27.02    Тур 28 КортрейкЗюлте-Варегем 1:2
28.02    Тур 28 СтандардАндерлехт 1:3
28.02    Тур 28 БеерсхотМускрон 2:2
28.02    Тур 28 Сент-ТруйденЭйпен 0:2
01.03    Тур 28 ЛевенАнтверпен 2:0
05.03    Тур 29 ШарлеруаСент-Труйден 0:0
06.03    Тур 29 ЭйпенЛевен 3:3
06.03    Тур 29 Васланд-БеверенБеерсхот 1:2
06.03    Тур 29 АнтверпенКортрейк 4:2
07.03    Тур 29 МускронСтандард 1:0
07.03    Тур 29 БрюггеЗюлте-Варегем 3:0
07.03    Тур 29 АндерлехтМехелен 1:1
07.03    Тур 29 ГенкСеркль Брюгге 2:0
08.03    Тур 29 ГентОстенде 1:0
12.03    Тур 26 ШарлеруаБрюгге 1:1
15.03    Тур 28 ГентБрюгге 0:4
19.03    Тур 31 ГенкСтандард 2:2
20.03    Тур 31 МускронОстенде 0:1
20.03    Тур 31 ЭйпенКортрейк 2:0
21.03    Тур 31 БрюггеАнтверпен 0:2
21.03    Тур 31 МехеленЛевен 2:2
21.03    Тур 31 АндерлехтЗюлте-Варегем 4:1
21.03    Тур 31 ГентСеркль Брюгге 1:0
03.04    Тур 32 ОстендеВасланд-Беверен 0:2
03.04    Тур 32 Сент-ТруйденМехелен 2:1
03.04    Тур 32 КортрейкБрюгге 1:2
04.04    Тур 32 Серкль БрюггеБеерсхот 2:1
04.04    Тур 32 СтандардГент 2:1
04.04    Тур 32 ШарлеруаМускрон 1:1
05.04    Тур 32 ЛевенГенк 2:3
05.04    Тур 32 Зюлте-ВарегемЭйпен 2:1
05.04    Тур 32 АнтверпенАндерлехт 1:4
06.04    Тур 31 Васланд-БеверенСент-Труйден 2:4
07.04    Тур 31 БеерсхотШарлеруа 2:1
09.04    Тур 33 ЭйпенСтандард 0:4
10.04    Тур 33 Серкль БрюггеЛевен 3:0
10.04    Тур 33 МехеленЗюлте-Варегем 4:2
10.04    Тур 33 ГентШарлеруа 4:0
11.04    Тур 33 ГенкСент-Труйден 4:0
11.04    Тур 33 Васланд-БеверенКортрейк 3:4
11.04    Тур 33 АндерлехтБрюгге 2:1
11.04    Тур 33 БеерсхотОстенде 1:2
12.04    Тур 33 МускронАнтверпен 2:3
18.04  19:00    Тур 34 АнтверпенГенк -:-
18.04  19:00    Тур 34 БрюггеМускрон -:-
18.04  19:00    Тур 34 КортрейкМехелен -:-
18.04  19:00    Тур 34 ОстендеСеркль Брюгге -:-
18.04  19:00    Тур 34 ЛевенВасланд-Беверен -:-
18.04  19:00    Тур 34 ШарлеруаЭйпен -:-
18.04  19:00    Тур 34 СтандардБеерсхот -:-
18.04  19:00    Тур 34 Зюлте-ВарегемГент -:-
18.04  19:00    Тур 34 Сент-ТруйденАндерлехт -:-
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2021.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх