Календарь

Дата
31.03    Тур 01 ФалькенбергЭребру 1:0
31.03    Тур 01 КальмарСириус 0:2
31.03    Тур 01 АИКЭстерсунд 0:0
31.03    Тур 01 ХельсингборгНоррчепинг 3:1
31.03    Тур 01 АФК ЭскильстунаГетеборг 3:1
01.04    Тур 01 ЭльфсборгХаммарбю 1:1
01.04    Тур 01 МальмеХекен 1:1
01.04    Тур 01 ЮргорденСундсвалль 2:2
06.04    Тур 02 ХекенХельсингборг 2:1
06.04    Тур 02 СундсвалльМальме 3:1
07.04    Тур 02 ГетеборгЭльфсборг 3:0
07.04    Тур 02 ЭстерсундФалькенберг 3:2
07.04    Тур 02 ХаммарбюКальмар 1:1
08.04    Тур 02 НоррчепингАИК 0:0
08.04    Тур 02 ЭребруЮргорден 0:3
08.04    Тур 02 СириусАФК Эскильстуна 3:2
12.04    Тур 03 АФК ЭскильстунаЭребру 1:1
13.04    Тур 03 ФалькенбергХекен 0:3
13.04    Тур 03 КальмарНоррчепинг 2:2
14.04    Тур 03 АИКСириус 2:1
14.04    Тур 03 ЭльфсборгСундсвалль 3:1
14.04    Тур 03 МальмеЭстерсунд 2:0
15.04    Тур 03 ЮргорденГетеборг 2:1
15.04    Тур 03 ХельсингборгХаммарбю 2:1
19.04    Тур 04 ЭстерсундЭльфсборг 1:1
19.04    Тур 04 НоррчепингФалькенберг 4:3
19.04    Тур 04 ЭребруАИК 2:1
20.04    Тур 04 СундсвалльКальмар 1:2
20.04    Тур 04 СириусМальме 0:1
21.04    Тур 04 ХекенЮргорден 0:1
21.04    Тур 04 ХаммарбюАФК Эскильстуна 3:1
22.04    Тур 04 ГетеборгХельсингборг 3:1
24.04    Тур 05 АФК ЭскильстунаЭстерсунд 0:1
24.04    Тур 05 АИКХекен 1:0
24.04    Тур 05 ЭльфсборгЭребру 4:2
24.04    Тур 05 ФалькенбергСириус 0:0
24.04    Тур 05 МальмеХаммарбю 4:1
25.04    Тур 05 ЮргорденНоррчепинг 1:1
25.04    Тур 05 ХельсингборгСундсвалль 1:1
25.04    Тур 05 КальмарГетеборг 1:1
27.04    Тур 06 СириусЭльфсборг 2:4
28.04    Тур 06 ХекенАФК Эскильстуна 3:0
28.04    Тур 06 ХаммарбюЮргорден 2:1
28.04    Тур 06 НоррчепингМальме 1:1
29.04    Тур 06 ГетеборгАИК 3:0
29.04    Тур 06 ЭребруКальмар 1:1
29.04    Тур 06 ЭстерсундХельсингборг 3:0
29.04    Тур 06 СундсвалльФалькенберг 3:1
04.05    Тур 07 АИКАФК Эскильстуна 2:1
04.05    Тур 07 СириусГетеборг 2:4
05.05    Тур 07 ФалькенбергМальме 1:2
05.05    Тур 07 ХекенСундсвалль 1:0
05.05    Тур 07 КальмарЭстерсунд 1:1
05.05    Тур 07 ЭребруХаммарбю 2:3
06.05    Тур 07 ЭльфсборгНоррчепинг 0:0
06.05    Тур 07 ХельсингборгЮргорден 1:1
10.05    Тур 08 ХаммарбюСириус 2:0
11.05    Тур 08 ЭстерсундХекен 1:1
11.05    Тур 08 АФК ЭскильстунаФалькенберг 0:0
11.05    Тур 08 КальмарХельсингборг 1:0
11.05    Тур 08 СундсвалльЭребру 1:2
12.05    Тур 08 ЮргорденАИК 0:2
12.05    Тур 08 МальмеЭльфсборг 4:1
13.05    Тур 08 НоррчепингГетеборг 1:2
14.05    Тур 09 ХаммарбюЭстерсунд 4:0
15.05    Тур 09 ЭльфсборгАФК Эскильстуна 1:0
15.05    Тур 09 ФалькенбергЮргорден 0:3
15.05    Тур 09 ХекенКальмар 1:0
15.05    Тур 09 ХельсингборгАИК 1:3
15.05    Тур 09 СириусСундсвалль 1:0
16.05    Тур 09 ГетеборгМальме 0:0
16.05    Тур 09 ЭребруНоррчепинг 1:2
18.05    Тур 10 АФК ЭскильстунаХельсингборг 1:1
19.05    Тур 10 МальмеКальмар 1:0
19.05    Тур 10 СириусХекен 3:4
19.05    Тур 10 ЮргорденЭльфсборг 2:0
20.05    Тур 10 АИКФалькенберг 2:0
20.05    Тур 10 ГетеборгХаммарбю 0:0
20.05    Тур 10 НоррчепингСундсвалль 2:0
20.05    Тур 10 ЭстерсундЭребру 1:3
24.05    Тур 11 СундсвалльАИК 1:1
25.05    Тур 11 ХекенГетеборг 1:2
25.05    Тур 11 МальмеАФК Эскильстуна 5:0
25.05    Тур 11 ХельсингборгФалькенберг 1:1
26.05    Тур 11 ЮргорденЭстерсунд 3:1
26.05    Тур 11 КальмарЭльфсборг 1:1
27.05    Тур 11 ХаммарбюНоррчепинг 2:2
27.05    Тур 11 ЭребруСириус 0:2
28.05    Тур 18 МальмеСундсвалль 2:1
01.06    Тур 12 ГетеборгЭребру 0:1
01.06    Тур 12 СириусЮргорден 0:2
01.06    Тур 12 ФалькенбергКальмар 0:0
01.06    Тур 12 ЭстерсундСундсвалль 1:1
02.06    Тур 12 АФК ЭскильстунаНоррчепинг 0:2
02.06    Тур 12 АИКХаммарбю 2:0
02.06    Тур 12 ЭльфсборгХекен 0:0
02.06    Тур 12 ХельсингборгМальме 0:1
25.06  20:00    Тур 18 АИКНоррчепинг -:-
28.06  19:00    Тур 13 ЭребруХельсингборг -:-
29.06  17:00    Тур 13 ЭстерсундГетеборг -:-
29.06  19:00    Тур 13 ФалькенбергЭльфсборг -:-
30.06  00:00    Тур 13 СундсвалльАФК Эскильстуна -:-
30.06  16:00    Тур 13 АИКМальме -:-
30.06  18:30    Тур 13 НоррчепингСириус -:-
01.07  20:00    Тур 13 ЮргорденКальмар -:-
01.07  20:00    Тур 13 ХекенХаммарбю -:-
06.07  17:00    Тур 14 ГетеборгСундсвалль -:-
06.07  17:00    Тур 14 КальмарАИК -:-
06.07  17:00    Тур 14 СириусЭстерсунд -:-
06.07  19:00    Тур 14 МальмеЭребру -:-
07.07  16:00    Тур 14 НоррчепингХекен -:-
07.07  18:30    Тур 14 ХаммарбюФалькенберг -:-
08.07  20:00    Тур 14 АФК ЭскильстунаЮргорден -:-
08.07  20:00    Тур 14 ЭльфсборгХельсингборг -:-
13.07  17:00    Тур 15 АИКЭльфсборг -:-
13.07  17:00    Тур 15 ФалькенбергГетеборг -:-
13.07  19:00    Тур 15 АФК ЭскильстунаКальмар -:-
14.07  16:00    Тур 15 ХекенЭребру -:-
14.07  16:00    Тур 15 ЭстерсундНоррчепинг -:-
14.07  18:30    Тур 15 ЮргорденМальме -:-
15.07  20:00    Тур 15 ХельсингборгСириус -:-
15.07  20:00    Тур 15 СундсвалльХаммарбю -:-
20.07  17:00    Тур 16 АИКХельсингборг -:-
20.07  17:00    Тур 16 ЭребруФалькенберг -:-
20.07  19:00    Тур 16 СундсвалльХекен -:-
21.07  16:00    Тур 16 ГетеборгАФК Эскильстуна -:-
21.07  16:00    Тур 16 МальмеСириус -:-
21.07  18:30    Тур 16 НоррчепингЭстерсунд -:-
22.07  20:00    Тур 16 ХаммарбюЭльфсборг -:-
22.07  20:00    Тур 16 КальмарЮргорден -:-
27.07  17:00    Тур 17 ФалькенбергСундсвалль -:-
27.07  17:00    Тур 17 СириусАИК -:-
27.07  19:00    Тур 17 АФК ЭскильстунаХаммарбю -:-
28.07  16:00    Тур 17 ЮргорденХекен -:-
28.07  16:00    Тур 17 ЭстерсундМальме -:-
28.07  18:30    Тур 17 ГетеборгНоррчепинг -:-
29.07  20:00    Тур 17 ЭльфсборгКальмар -:-
29.07  20:00    Тур 17 ХельсингборгЭребру -:-
03.08  17:00    Тур 18 ЭстерсундАФК Эскильстуна -:-
03.08  19:00    Тур 18 ФалькенбергХельсингборг -:-
04.08  16:00    Тур 18 КальмарХаммарбю -:-
04.08  18:30    Тур 18 ХекенСириус -:-
05.08  20:00    Тур 18 ЭльфсборгЮргорден -:-
05.08  20:00    Тур 18 ЭребруГетеборг -:-
10.08  17:00    Тур 19 ЮргорденСириус -:-
10.08  19:00    Тур 19 СундсвалльЭстерсунд -:-
11.08  16:00    Тур 19 ХекенМальме -:-
11.08  18:30    Тур 19 ХаммарбюХельсингборг -:-
11.08  18:30    Тур 19 НоррчепингЭльфсборг -:-
11.08  20:00    Тур 19 АФК ЭскильстунаАИК -:-
12.08  20:00    Тур 19 ГетеборгФалькенберг -:-
12.08  20:00    Тур 19 КальмарЭребру -:-
17.08  17:00    Тур 20 АИККальмар -:-
17.08  17:00    Тур 20 ХаммарбюСундсвалль -:-
18.08  16:00    Тур 20 ЭребруХекен -:-
18.08  16:00    Тур 20 СириусНоррчепинг -:-
18.08  18:30    Тур 20 МальмеФалькенберг -:-
19.08  20:00    Тур 20 ЮргорденАФК Эскильстуна -:-
19.08  20:00    Тур 20 ЭльфсборгЭстерсунд -:-
19.08  20:00    Тур 20 ХельсингборгГетеборг -:-
24.08  14:30    Тур 21 ЭстерсундАИК -:-
24.08  17:00    Тур 21 СириусЭребру -:-
25.08  16:00    Тур 21 АФК ЭскильстунаХекен -:-
25.08  16:00    Тур 21 НоррчепингХельсингборг -:-
25.08  18:30    Тур 21 МальмеЮргорден -:-
26.08  20:00    Тур 21 ФалькенбергХаммарбю -:-
26.08  20:00    Тур 21 ГетеборгКальмар -:-
26.08  20:00    Тур 21 СундсвалльЭльфсборг -:-
30.08  20:00    Тур 22 ХельсингборгЭстерсунд -:-
31.08  14:30    Тур 22 ЭльфсборгСириус -:-
31.08  17:00    Тур 22 ЭребруАФК Эскильстуна -:-
01.09  16:00    Тур 22 АИКЮргорден -:-
01.09  16:00    Тур 22 КальмарМальме -:-
01.09  16:00    Тур 22 СундсвалльГетеборг -:-
01.09  18:30    Тур 22 ХекенФалькенберг -:-
01.09  18:30    Тур 22 НоррчепингХаммарбю -:-
13.09  20:00    Тур 23 СириусФалькенберг -:-
14.09  14:30    Тур 23 ЭребруСундсвалль -:-
14.09  17:00    Тур 23 ЭстерсундКальмар -:-
15.09  16:00    Тур 23 ХекенАИК -:-
15.09  16:00    Тур 23 ХаммарбюГетеборг -:-
15.09  18:30    Тур 23 МальмеНоррчепинг -:-
16.09  20:00    Тур 23 АФК ЭскильстунаЭльфсборг -:-
16.09  20:00    Тур 23 ЮргорденХельсингборг -:-
20.09  20:00    Тур 24 СундсвалльЮргорден -:-
21.09  14:30    Тур 24 ФалькенбергЭстерсунд -:-
21.09  17:00    Тур 24 КальмарХекен -:-
21.09  17:00    Тур 24 НоррчепингЭребру -:-
21.09  19:00    Тур 24 ГетеборгСириус -:-
22.09  16:00    Тур 24 ХаммарбюАИК -:-
22.09  18:30    Тур 24 ЭльфсборгМальме -:-
22.09  18:30    Тур 24 ХельсингборгАФК Эскильстуна -:-
24.09  20:00    Тур 25 ЮргорденФалькенберг -:-
24.09  20:00    Тур 25 КальмарСундсвалль -:-
25.09  20:00    Тур 25 АИКГетеборг -:-
25.09  20:00    Тур 25 ХекенЭльфсборг -:-
25.09  20:00    Тур 25 ЭребруЭстерсунд -:-
25.09  20:00    Тур 25 СириусХаммарбю -:-
26.09  20:00    Тур 25 МальмеХельсингборг -:-
26.09  20:00    Тур 25 НоррчепингАФК Эскильстуна -:-
29.09  16:00    Тур 26 ЭльфсборгАИК -:-
29.09  16:00    Тур 26 ГетеборгХекен -:-
29.09  16:00    Тур 26 СундсвалльСириус -:-
29.09  18:30    Тур 26 АФК ЭскильстунаМальме -:-
29.09  18:30    Тур 26 ФалькенбергНоррчепинг -:-
30.09  20:00    Тур 26 ХаммарбюЭребру -:-
30.09  20:00    Тур 26 ХельсингборгКальмар -:-
30.09  20:00    Тур 26 ЭстерсундЮргорден -:-
05.10  14:30    Тур 27 СундсвалльНоррчепинг -:-
05.10  17:00    Тур 27 АИКЭребру -:-
05.10  17:00    Тур 27 СириусХельсингборг -:-
06.10  16:00    Тур 27 ЮргорденХаммарбю -:-
06.10  16:00    Тур 27 ХекенЭстерсунд -:-
06.10  16:00    Тур 27 КальмарАФК Эскильстуна -:-
06.10  18:30    Тур 27 ЭльфсборгФалькенберг -:-
06.10  18:30    Тур 27 МальмеГетеборг -:-
18.10  20:00    Тур 28 АФК ЭскильстунаСундсвалль -:-
19.10  14:30    Тур 28 ХельсингборгХекен -:-
19.10  17:00    Тур 28 ЭстерсундСириус -:-
20.10  16:00    Тур 28 ФалькенбергАИК -:-
20.10  16:00    Тур 28 ХаммарбюМальме -:-
20.10  18:30    Тур 28 НоррчепингКальмар -:-
21.10  20:00    Тур 28 ГетеборгЮргорден -:-
21.10  20:00    Тур 28 ЭребруЭльфсборг -:-
27.10  21:00    Тур 29 АФК ЭскильстунаСириус -:-
27.10  21:00    Тур 29 ЮргорденЭребру -:-
27.10  21:00    Тур 29 ЭльфсборгГетеборг -:-
27.10  21:00    Тур 29 ХекенНоррчепинг -:-
27.10  21:00    Тур 29 КальмарФалькенберг -:-
27.10  21:00    Тур 29 МальмеАИК -:-
27.10  21:00    Тур 29 ЭстерсундХаммарбю -:-
27.10  21:00    Тур 29 СундсвалльХельсингборг -:-
02.11  21:00    Тур 30 АИКСундсвалль -:-
02.11  21:00    Тур 30 ФалькенбергАФК Эскильстуна -:-
02.11  21:00    Тур 30 ГетеборгЭстерсунд -:-
02.11  21:00    Тур 30 ХаммарбюХекен -:-
02.11  21:00    Тур 30 ХельсингборгЭльфсборг -:-
02.11  21:00    Тур 30 НоррчепингЮргорден -:-
02.11  21:00    Тур 30 ЭребруМальме -:-
02.11  21:00    Тур 30 СириусКальмар -:-
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2019.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх