Календарь

Дата
21.07.2018    Тур 01 ЛюцернКсамакс 0:2
21.07.2018    Тур 01 БазельСанкт-Галлен 1:2
22.07.2018    Тур 01 Янг БойзГрассхоппер 2:0
22.07.2018    Тур 01 ЦюрихТун 2:1
22.07.2018    Тур 01 СьонЛугано 1:2
28.07.2018    Тур 02 ГрассхопперЦюрих 0:2
28.07.2018    Тур 02 КсамаксБазель 1:1
29.07.2018    Тур 02 Санкт-ГалленСьон 2:4
29.07.2018    Тур 02 ТунЛюцерн 2:1
29.07.2018    Тур 02 ЛуганоЯнг Бойз 0:2
04.08.2018    Тур 03 БазельГрассхоппер 4:2
04.08.2018    Тур 03 ЛюцернЛугано 4:2
05.08.2018    Тур 03 СьонКсамакс 3:0
05.08.2018    Тур 03 Янг БойзЦюрих 4:0
05.08.2018    Тур 03 Санкт-ГалленТун 3:2
11.08.2018    Тур 04 БазельСьон 3:2
11.08.2018    Тур 04 ЛуганоГрассхоппер 2:2
11.08.2018    Тур 04 КсамаксТун 1:5
12.08.2018    Тур 04 ЛюцернЯнг Бойз 2:3
12.08.2018    Тур 04 ЦюрихСанкт-Галлен 0:0
25.08.2018    Тур 05 ГрассхопперСьон 2:1
25.08.2018    Тур 05 Янг БойзКсамакс 5:2
26.08.2018    Тур 05 ЦюрихБазель 1:1
26.08.2018    Тур 05 Санкт-ГалленЛюцерн 0:1
26.08.2018    Тур 05 ТунЛугано 1:1
01.09.2018    Тур 06 ЛуганоЦюрих 1:0
01.09.2018    Тур 06 СьонЯнг Бойз 0:3
02.09.2018    Тур 06 ЛюцернГрассхоппер 2:1
02.09.2018    Тур 06 КсамаксСанкт-Галлен 2:3
02.09.2018    Тур 06 БазельТун 1:1
22.09.2018    Тур 07 ГрассхопперКсамакс 3:1
22.09.2018    Тур 07 ТунСьон 4:1
23.09.2018    Тур 07 Янг БойзБазель 7:1
23.09.2018    Тур 07 Санкт-ГалленЛугано 2:2
23.09.2018    Тур 07 ЦюрихЛюцерн 1:0
25.09.2018    Тур 08 ГрассхопперТун 0:2
26.09.2018    Тур 08 Янг БойзСанкт-Галлен 2:0
26.09.2018    Тур 08 БазельЛюцерн 2:1
26.09.2018    Тур 08 КсамаксЛугано 2:1
27.09.2018    Тур 08 СьонЦюрих 1:2
29.09.2018    Тур 09 ТунЯнг Бойз 1:4
29.09.2018    Тур 09 Санкт-ГалленГрассхоппер 2:1
30.09.2018    Тур 09 ЛуганоБазель 2:2
30.09.2018    Тур 09 ЦюрихКсамакс 0:0
30.09.2018    Тур 09 ЛюцернСьон 1:3
06.10.2018    Тур 10 Санкт-ГалленБазель 1:3
06.10.2018    Тур 10 Янг БойзЛюцерн 2:3
07.10.2018    Тур 10 ГрассхопперЛугано 2:1
07.10.2018    Тур 10 КсамаксСьон 1:1
07.10.2018    Тур 10 ТунЦюрих 2:2
20.10.2018    Тур 11 ЛюцернТун 0:2
20.10.2018    Тур 11 ЦюрихЯнг Бойз 3:3
21.10.2018    Тур 11 БазельКсамакс 1:1
21.10.2018    Тур 11 ЛуганоСанкт-Галлен 3:1
21.10.2018    Тур 11 СьонГрассхоппер 0:0
27.10.2018    Тур 12 ГрассхопперБазель 1:3
27.10.2018    Тур 12 Янг БойзСьон 3:2
28.10.2018    Тур 12 КсамаксЛюцерн 1:2
28.10.2018    Тур 12 Санкт-ГалленЦюрих 3:2
28.10.2018    Тур 12 ЛуганоТун 2:1
03.11.2018    Тур 13 ГрассхопперЯнг Бойз 0:3
03.11.2018    Тур 13 ТунКсамакс 2:2
04.11.2018    Тур 13 БазельЛугано 3:2
04.11.2018    Тур 13 ЛюцернЦюрих 2:5
04.11.2018    Тур 13 СьонСанкт-Галлен 0:1
10.11.2018    Тур 14 ЛуганоЛюцерн 1:4
10.11.2018    Тур 14 ТунБазель 4:2
11.11.2018    Тур 14 КсамаксГрассхоппер 2:3
11.11.2018    Тур 14 Санкт-ГалленЯнг Бойз 2:3
11.11.2018    Тур 14 ЦюрихСьон 1:2
24.11.2018    Тур 15 КсамаксЦюрих 3:3
24.11.2018    Тур 15 Янг БойзЛугано 1:0
25.11.2018    Тур 15 ГрассхопперСанкт-Галлен 2:1
25.11.2018    Тур 15 ЛюцернБазель 1:1
25.11.2018    Тур 15 СьонТун 2:1
01.12.2018    Тур 16 СьонЛюцерн 2:0
01.12.2018    Тур 16 ТунСанкт-Галлен 2:0
02.12.2018    Тур 16 БазельЯнг Бойз 1:3
02.12.2018    Тур 16 ЛуганоКсамакс 2:2
02.12.2018    Тур 16 ЦюрихГрассхоппер 2:0
08.12.2018    Тур 17 Санкт-ГалленКсамакс 3:2
08.12.2018    Тур 17 Янг БойзТун 3:2
09.12.2018    Тур 17 БазельЦюрих 2:0
09.12.2018    Тур 17 ЛуганоСьон 2:2
09.12.2018    Тур 17 ГрассхопперЛюцерн 2:3
15.12.2018    Тур 18 ТунГрассхоппер 1:0
15.12.2018    Тур 18 СьонБазель 1:2
16.12.2018    Тур 18 КсамаксЯнг Бойз 1:4
16.12.2018    Тур 18 ЛюцернСанкт-Галлен 2:1
16.12.2018    Тур 18 ЦюрихЛугано 0:0
02.02    Тур 19 Янг БойзКсамакс 2:0
03.02    Тур 19 ГрассхопперБазель 0:4
06.02    Тур 19 ЛуганоТун 1:3
06.02    Тур 19 Санкт-ГалленЦюрих 3:1
09.02    Тур 20 БазельСанкт-Галлен 1:1
09.02    Тур 20 ЦюрихГрассхоппер 3:1
10.02    Тур 20 КсамаксЛюцерн 2:1
10.02    Тур 20 СьонЛугано 2:2
10.02    Тур 20 ТунЯнг Бойз 1:1
13.02    Тур 19 ЛюцернСьон 1:3
16.02    Тур 21 ЛюцернЛугано 0:3
16.02    Тур 21 Санкт-ГалленТун 1:3
17.02    Тур 21 БазельСьон 1:0
17.02    Тур 21 ГрассхопперКсамакс 0:1
17.02    Тур 21 Янг БойзЦюрих 2:0
23.02    Тур 22 КсамаксБазель 0:2
23.02    Тур 22 СьонСанкт-Галлен 2:2
24.02    Тур 22 ЛуганоЯнг Бойз 0:1
24.02    Тур 22 ТунГрассхоппер 1:1
24.02    Тур 22 ЦюрихЛюцерн 1:1
02.03    Тур 23 ГрассхопперЛюцерн 1:3
02.03    Тур 23 Янг БойзСьон 1:0
03.03    Тур 23 БазельТун 3:1
03.03    Тур 23 Санкт-ГалленКсамакс 3:0
03.03    Тур 23 ЦюрихЛугано 0:1
09.03    Тур 24 ГрассхопперЯнг Бойз 0:1
09.03    Тур 24 КсамаксСьон 3:1
10.03    Тур 24 ЛуганоБазель 1:1
10.03    Тур 24 ЛюцернСанкт-Галлен 3:0
10.03    Тур 24 ТунЦюрих 2:2
16.03    Тур 25 СьонГрассхоппер 3:0
16.03    Тур 25 Санкт-ГалленЛугано 0:2
17.03    Тур 25 БазельЯнг Бойз 2:2
17.03    Тур 25 ТунЛюцерн 1:1
17.03    Тур 25 ЦюрихКсамакс 2:1
30.03    Тур 26 ЛюцернБазель 0:1
30.03    Тур 26 СьонЦюрих 1:0
31.03    Тур 26 ГрассхопперЛугано 1:1
31.03    Тур 26 КсамаксТун 3:2
31.03    Тур 26 Янг БойзСанкт-Галлен 3:2
03.04    Тур 27 ЛуганоКсамакс 0:0
03.04    Тур 27 Санкт-ГалленГрассхоппер 0:0
03.04    Тур 27 ЦюрихБазель 0:2
04.04    Тур 27 ТунСьон 1:2
06.04    Тур 28 ГрассхопперЦюрих 1:1
06.04    Тур 28 КсамаксСанкт-Галлен 0:1
07.04    Тур 28 БазельЛугано 1:1
07.04    Тур 28 СьонЛюцерн 2:2
07.04    Тур 28 Янг БойзТун 5:1
10.04    Тур 27 ЛюцернЯнг Бойз 1:3
13.04    Тур 29 БазельГрассхоппер 0:0
13.04    Тур 29 ЛюцернКсамакс 0:1
14.04    Тур 29 ЛуганоСьон 1:1
14.04    Тур 29 ТунСанкт-Галлен 0:0
14.04    Тур 29 ЦюрихЯнг Бойз 0:1
19.04    Тур 30 ЛуганоЦюрих 3:0
19.04    Тур 30 СьонБазель 0:3
20.04    Тур 30 ГрассхопперТун 1:1
20.04    Тур 30 Санкт-ГалленЛюцерн 1:2
22.04    Тур 30 КсамаксЯнг Бойз 1:0
27.04    Тур 31 КсамаксГрассхоппер 1:1
27.04    Тур 31 ЛюцернТун 3:1
28.04    Тур 31 Санкт-ГалленБазель 0:3
28.04    Тур 31 Янг БойзЛугано 2:2
28.04    Тур 31 ЦюрихСьон 1:0
04.05    Тур 32 БазельЦюрих 3:0
04.05    Тур 32 ГрассхопперСанкт-Галлен 0:1
05.05    Тур 32 ЛуганоЛюцерн 1:0
05.05    Тур 32 ТунКсамакс 0:2
05.05    Тур 32 СьонЯнг Бойз 0:4
11.05    Тур 33 КсамаксЦюрих 1:2
11.05    Тур 33 ТунЛугано 1:0
12.05    Тур 33 ЛюцернГрассхоппер 4:0
12.05    Тур 33 Санкт-ГалленСьон 2:1
12.05    Тур 33 Янг БойзБазель 3:1
15.05    Тур 34 БазельЛюцерн 3:2
15.05    Тур 34 СьонКсамакс 1:0
15.05    Тур 34 ЦюрихТун 3:0
16.05    Тур 34 ЛуганоСанкт-Галлен 1:0
16.05    Тур 34 Янг БойзГрассхоппер 6:1
22.05    Тур 35 ГрассхопперСьон 0:3
22.05    Тур 35 КсамаксЛугано 1:1
22.05    Тур 35 ЛюцернЦюрих 3:0
22.05    Тур 35 Санкт-ГалленЯнг Бойз 4:1
22.05    Тур 35 ТунБазель 1:2
25.05    Тур 36 БазельКсамакс 4:1
25.05    Тур 36 ЛуганоГрассхоппер 3:3
25.05    Тур 36 СьонТун 0:1
25.05    Тур 36 Янг БойзЛюцерн 4:0
25.05    Тур 36 ЦюрихСанкт-Галлен 1:1
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2019.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх