Календарь

Дата
20.07.2018    Тур 01 МедзьПогонь 1:0
23.07.2018    Тур 01 Заглембе СПяст 1:2
27.07.2018    Тур 02 Висла КрМедзь 2:1
28.07.2018    Тур 02 Заглембе ЛЗаглембе С 2:1
03.08.2018    Тур 03 Заглембе СПогонь 3:0
05.08.2018    Тур 03 МедзьГурник 1:3
10.08.2018    Тур 04 ЛехияМедзь 2:0
12.08.2018    Тур 04 ЛехЗаглембе С 4:0
17.08.2018    Тур 05 МедзьКорона 1:1
19.08.2018    Тур 05 ЛегияЗаглембе С 2:1
26.08.2018    Тур 06 ЯгеллонияМедзь 2:3
27.08.2018    Тур 06 Заглембе СШленск 3:3
01.09.2018    Тур 07 АркаЗаглембе С 2:2
02.09.2018    Тур 07 МедзьЗаглембе Л 2:0
15.09.2018    Тур 08 Висла ПлМедзь 2:2
17.09.2018    Тур 08 Заглембе СГурник 1:1
22.09.2018    Тур 09 МедзьЛегия 1:4
24.09.2018    Тур 09 КоронаЗаглембе С 3:1
30.09.2018    Тур 10 Заглембе СКраковия 1:1
30.09.2018    Тур 10 ЛехМедзь 2:1
05.10.2018    Тур 11 МедзьПяст 2:2
06.10.2018    Тур 11 ЛехияЗаглембе С 4:1
20.10.2018    Тур 12 Заглембе СМедзь 3:1
26.10.2018    Тур 13 МедзьШленск 0:5
29.10.2018    Тур 13 Висла КрЗаглембе С 2:2
03.11.2018    Тур 14 КраковияМедзь 0:0
05.11.2018    Тур 14 Заглембе СЯгеллония 1:4
10.11.2018    Тур 15 Висла ПлЗаглембе С 2:0
11.11.2018    Тур 15 МедзьАрка 0:4
23.11.2018    Тур 16 ПястЗаглембе С 0:0
25.11.2018    Тур 16 ПогоньМедзь 2:0
01.12.2018    Тур 17 МедзьВисла Кр 2:0
02.12.2018    Тур 17 Заглембе СЗаглембе Л 1:2
08.12.2018    Тур 18 ПогоньЗаглембе С 1:0
09.12.2018    Тур 18 ГурникМедзь 1:3
16.12.2018    Тур 19 Заглембе СЛех 0:6
17.12.2018    Тур 19 МедзьЛехия 0:0
20.12.2018    Тур 20 Заглембе СЛегия 2:3
22.12.2018    Тур 20 КоронаМедзь 0:0
08.02    Тур 21 МедзьЯгеллония 0:3
09.02    Тур 21 ШленскЗаглембе С 2:0
16.02    Тур 22 Заглембе САрка 3:2
17.02    Тур 22 Заглембе ЛМедзь 3:0
23.02    Тур 23 ГурникЗаглембе С 2:1
24.02    Тур 23 МедзьВисла Пл 2:1
01.03    Тур 24 ЛегияМедзь 2:0
02.03    Тур 24 Заглембе СКорона 4:1
09.03    Тур 25 КраковияЗаглембе С 2:1
10.03    Тур 25 МедзьЛех 3:2
16.03    Тур 26 Заглембе СЛехия 0:1
17.03    Тур 26 ПястМедзь 2:1
30.03    Тур 27 МедзьЗаглембе С 0:2
02.04    Тур 28 ШленскМедзь 0:0
03.04    Тур 28 Заглембе СВисла Кр 4:3
05.04    Тур 29 МедзьКраковия 2:1
06.04    Тур 29 ЯгеллонияЗаглембе С 2:1
13.04    Тур 30 АркаМедзь 1:1
13.04    Тур 30 Заглембе СВисла Пл 1:3
20.04    Тур 31 ЛехияПяст 0:2
20.04    Тур 31 Заглембе ЛПогонь 2:3
20.04    Тур 31 ЯгеллонияЛех 3:3
20.04    Тур 31 ЛегияКраковия 1:0
22.04    Тур 31 Висла КрВисла Пл 2:3
22.04    Тур 31 МедзьЗаглембе С 2:2
22.04    Тур 31 КоронаШленск 2:0
22.04    Тур 31 ГурникАрка 1:0
23.04    Тур 32 ПястЗаглембе Л 1:0
23.04    Тур 32 КраковияЯгеллония 0:1
24.04    Тур 32 ПогоньЛехия 3:4
24.04    Тур 32 ЛехЛегия 1:0
25.04    Тур 32 Висла ПлКорона 2:1
25.04    Тур 32 АркаМедзь 2:0
25.04    Тур 32 Заглембе СВисла Кр 2:1
25.04    Тур 32 ШленскГурник 1:2
26.04    Тур 33 Заглембе ЛЯгеллония 2:0
26.04    Тур 33 ПястКраковия 3:1
27.04    Тур 33 ПогоньЛех 1:1
27.04    Тур 33 ЛехияЛегия 1:3
28.04    Тур 33 МедзьВисла Пл 3:2
28.04    Тур 33 КоронаАрка 0:2
28.04    Тур 33 Висла КрШленск 1:1
29.04    Тур 33 ГурникЗаглембе С 4:0
03.05    Тур 34 Висла ПлАрка 1:1
03.05    Тур 34 ГурникВисла Кр 1:2
04.05    Тур 34 КоронаМедзь 0:0
04.05    Тур 34 ЛехЗаглембе Л 1:1
04.05    Тур 34 ЛегияПяст 0:1
05.05    Тур 34 Заглембе СШленск 2:4
05.05    Тур 34 КраковияЛехия 2:0
06.05    Тур 34 ЯгеллонияПогонь 4:2
10.05    Тур 35 АркаЗаглембе С 2:0
10.05    Тур 35 Висла КрКорона 1:0
11.05    Тур 35 ШленскВисла Пл 2:1
11.05    Тур 35 МедзьГурник 0:1
11.05    Тур 35 КраковияЛех 1:0
12.05    Тур 35 ПястЯгеллония 2:1
12.05    Тур 35 ЛегияПогонь 1:1
12.05    Тур 35 ЛехияЗаглембе Л 1:1
13.05    Тур 36 АркаВисла Кр 3:1
14.05    Тур 36 МедзьШленск 0:2
14.05    Тур 36 Заглембе СКорона 2:4
14.05    Тур 36 ГурникВисла Пл 0:1
15.05    Тур 36 ЛехЛехия 2:1
15.05    Тур 36 Заглембе ЛКраковия 1:2
15.05    Тур 36 ЯгеллонияЛегия 1:0
15.05    Тур 36 ПогоньПяст 0:0
18.05    Тур 37 Висла КрМедзь 4:5
18.05    Тур 37 ШленскАрка 4:0
18.05    Тур 37 КоронаГурник 0:3
18.05    Тур 37 Висла ПлЗаглембе С 0:0
19.05    Тур 37 ЛехияЯгеллония 2:0
19.05    Тур 37 ЛегияЗаглембе Л 2:2
19.05    Тур 37 ПястЛех 1:0
19.05    Тур 37 КраковияПогонь 0:3
19.07    Тур 02 АркаЯгеллония 0:2
20.07    Тур 30 Заглембе ЛВисла Кр 3:1
20.07    Тур 22 Висла КрШленск 1:0
20.07    Тур 22 ПястЛех 4:0
21.07    Тур 20 Заглембе ЛКраковия 1:2
21.07    Тур 30 ЛегияПогонь 3:1
22.07    Тур 17 Висла ПлГурник 0:4
26.07    Тур 13 ГурникЗаглембе Л 2:0
26.07    Тур 16 ЛехВисла Пл 2:1
27.07    Тур 09 ШленскПяст 4:1
28.07    Тур 02 КоронаЛегия 1:2
28.07    Тур 23 ЛехияВисла Кр 1:0
29.07    Тур 29 ПогоньАрка 3:3
03.08    Тур 04 Заглембе ЛЯгеллония 0:2
03.08    Тур 06 Висла КрГурник 3:0
03.08    Тур 10 Висла ПлЛехия 1:0
03.08    Тур 17 ПястПогонь 3:0
03.08    Тур 21 АркаКорона 1:2
03.08    Тур 26 ЛегияШленск 1:0
10.08    Тур 09 ПогоньВисла Кр 2:1
10.08    Тур 16 ЛехияЯгеллония 3:2
10.08    Тур 18 ЛехШленск 2:0
10.08    Тур 21 Висла ПлЛегия 0:1
10.08    Тур 26 Заглембе ЛАрка 0:0
10.08    Тур 28 КраковияКорона 2:1
17.08    Тур 01 ШленскКраковия 3:1
17.08    Тур 01 ЛегияЗаглембе Л 1:3
17.08    Тур 09 АркаЛех 1:0
17.08    Тур 23 КоронаПогонь 1:1
17.08    Тур 24 ЯгеллонияГурник 2:2
17.08    Тур 28 ПястВисла Пл 1:0
24.08    Тур 01 ГурникКорона 1:1
24.08    Тур 02 ЛехияШленск 1:1
24.08    Тур 03 ЯгеллонияВисла Кр 1:0
24.08    Тур 03 КраковияАрка 0:0
24.08    Тур 11 ПогоньВисла Пл 4:0
24.08    Тур 18 Заглембе ЛПяст 2:2
31.08    Тур 02 ЛехКраковия 2:0
31.08    Тур 04 АркаГурник 1:1
31.08    Тур 05 ШленскПогонь 0:0
31.08    Тур 11 КоронаЯгеллония 1:1
31.08    Тур 12 ПястЛехия 1:1
31.08    Тур 15 Висла КрЗаглембе Л 3:2
14.09    Тур 12 Заглембе ЛВисла Пл 3:3
14.09    Тур 13 ЯгеллонияЛегия 1:1
14.09    Тур 15 ГурникШленск 2:2
14.09    Тур 21 КраковияПяст 2:1
14.09    Тур 25 КоронаВисла Кр 2:6
14.09    Тур 29 ЛехияЛех 1:0
21.09    Тур 07 КраковияЛегия 0:0
21.09    Тур 07 ЛехияКорона 2:0
21.09    Тур 19 Висла ПлВисла Кр 1:2
21.09    Тур 22 ПогоньГурник 3:1
21.09    Тур 23 ШленскЗаглембе Л 2:0
21.09    Тур 30 ЛехЯгеллония 0:2
28.09    Тур 03 ЛегияЛехия 0:0
28.09    Тур 04 КоронаШленск 2:1
28.09    Тур 11 ГурникЛех 2:2
28.09    Тур 12 ЯгеллонияПогонь 2:1
28.09    Тур 23 АркаПяст 1:2
28.09    Тур 26 Висла КрКраковия 3:2
05.10    Тур 04 ПястЛегия 1:3
05.10    Тур 05 ЛехВисла Кр 2:5
05.10    Тур 05 Висла ПлАрка 1:3
05.10    Тур 09 ЛехияЗаглембе Л 3:3
05.10    Тур 12 КраковияГурник 2:0
05.10    Тур 25 ШленскЯгеллония 2:0
19.10    Тур 08 ЯгеллонияКраковия 3:1
19.10    Тур 08 ЛегияЛех 1:0
19.10    Тур 10 Заглембе ЛПогонь 0:2
19.10    Тур 18 КоронаВисла Пл 2:2
19.10    Тур 28 АркаЛехия 0:0
19.10    Тур 29 Висла КрПяст 2:2
26.10    Тур 07 Висла ПлЯгеллония 1:1
26.10    Тур 12 ЛегияВисла Кр 3:3
26.10    Тур 12 ШленскАрка 1:2
26.10    Тур 19 КраковияПогонь 2:1
26.10    Тур 20 ЛехияГурник 4:0
26.10    Тур 21 ЛехЗаглембе Л 1:2
26.10    Тур 30 ПястКорона 4:0
02.11    Тур 13 ПогоньЛех 3:0
02.11    Тур 14 ШленскВисла Пл 0:3
02.11    Тур 25 АркаЛегия 1:2
02.11    Тур 25 ГурникПяст 0:2
02.11    Тур 29 КоронаЗаглембе Л 0:2
02.11    Тур 30 КраковияЛехия 4:2
09.11    Тур 01 Висла КрАрка 0:0
09.11    Тур 12 ЛехКорона 2:1
09.11    Тур 14 ЛегияГурник 4:0
09.11    Тур 20 ПястЯгеллония 1:1
09.11    Тур 21 ЛехияПогонь 2:1
09.11    Тур 24 Висла ПлКраковия 3:2
23.11    Тур 02 ГурникВисла Пл 1:1
23.11    Тур 05 КраковияЗаглембе Л 0:1
23.11    Тур 07 ЛехПяст 1:1
23.11    Тур 07 ШленскВисла Кр 0:1
23.11    Тур 15 ПогоньЛегия 2:1
23.11    Тур 17 ЯгеллонияАрка 3:1
30.11    Тур 01 Висла ПлЛех 1:2
30.11    Тур 08 Висла КрЛехия 5:2
30.11    Тур 14 АркаПогонь 2:3
30.11    Тур 17 ЛегияКорона 3:0
30.11    Тур 24 ПястШленск 2:0
30.11    Тур 28 Заглембе ЛГурник 1:1
07.12    Тур 02 ПогоньПяст 0:2
07.12    Тур 06 КоронаАрка 2:1
07.12    Тур 11 ШленскЛегия 0:1
07.12    Тур 19 ЯгеллонияЗаглембе Л 0:4
07.12    Тур 21 ГурникВисла Кр 2:0
07.12    Тур 25 ЛехияВисла Пл 1:1
14.12    Тур 01 ЯгеллонияЛехия 0:1
14.12    Тур 03 ШленскЛех 0:1
14.12    Тур 06 ЛегияВисла Пл 1:4
14.12    Тур 11 АркаЗаглембе Л 3:1
14.12    Тур 13 КоронаКраковия 0:1
14.12    Тур 24 Висла КрПогонь 2:3
21.12    Тур 08 ПогоньКорона 1:1
21.12    Тур 09 ГурникЯгеллония 1:3
21.12    Тур 13 Висла ПлПяст 1:1
21.12    Тур 16 КраковияШленск 1:1
21.12    Тур 16 Заглембе ЛЛегия 0:1
21.12    Тур 24 ЛехАрка 1:0
08.02.2020    Тур 03 ПястЗаглембе Л 2:1
08.02.2020    Тур 16 КоронаГурник 4:2
08.02.2020    Тур 17 ШленскЛехия 0:2
08.02.2020    Тур 18 АркаКраковия 0:3
08.02.2020    Тур 18 Висла КрЯгеллония 2:2
08.02.2020    Тур 26 Висла ПлПогонь 0:2
15.02.2020    Тур 17 КраковияЛех 1:0
15.02.2020    Тур 19 ГурникАрка 1:1
15.02.2020    Тур 20 ПогоньШленск 2:1
15.02.2020    Тур 26 ЯгеллонияКорона 1:3
15.02.2020    Тур 27 ЛехияПяст 2:0
22.02.2020    Тур 06 ПястКраковия 3:1
22.02.2020    Тур 10 Висла КрКорона 0:1
22.02.2020    Тур 14 ЛехЛехия 0:1
22.02.2020    Тур 27 Висла ПлЗаглембе Л 0:1
22.02.2020    Тур 28 ЛегияЯгеллония 3:0
22.02.2020    Тур 30 ШленскГурник 0:1
29.02.2020    Тур 04 Висла КрВисла Пл 1:1
29.02.2020    Тур 07 ГурникПогонь 1:1
29.02.2020    Тур 08 Заглембе ЛШленск 4:0
29.02.2020    Тур 15 ЯгеллонияЛех 2:2
29.02.2020    Тур 22 КоронаЛехия 0:0
29.02.2020    Тур 22 ЛегияКраковия 0:2
04.03.2020    Тур 08 ПястАрка 1:0
04.03.2020    Тур 11 КраковияВисла Кр 0:2
04.03.2020    Тур 18 ЛехияЛегия 0:0
04.03.2020    Тур 19 ШленскКорона 1:1
04.03.2020    Тур 26 ЛехГурник 0:3
04.03.2020    Тур 27 ПогоньЯгеллония 0:0
07.03.2020    Тур 10 ЯгеллонияШленск 0:4
07.03.2020    Тур 19 ЛегияПяст 2:0
07.03.2020    Тур 20 АркаВисла Пл 3:3
07.03.2020    Тур 20 Висла КрЛех 0:1
07.03.2020    Тур 24 Заглембе ЛЛехия 2:1
07.03.2020    Тур 27 ГурникКраковия 0:1
14.03.2020    Тур 03 Висла ПлКорона 1:2
14.03.2020    Тур 13 ЛехияАрка 2:1
14.03.2020    Тур 14 ПястВисла Кр 2:0
14.03.2020    Тур 23 КраковияЯгеллония 1:0
14.03.2020    Тур 23 ЛехЛегия 2:0
14.03.2020    Тур 25 ПогоньЗаглембе Л 0:3
21.03.2020    Тур 04 ПогоньКраковия 1:1
21.03.2020    Тур 05 ГурникЛехия 0:2
21.03.2020    Тур 06 Заглембе ЛЛех 2:1
21.03.2020    Тур 15 КоронаПяст 1:0
21.03.2020    Тур 22 ЯгеллонияВисла Пл 1:0
21.03.2020    Тур 27 АркаШленск 0:2
21.03.2020    Тур 27 Висла КрЛегия 4:0
04.04.2020    Тур 10 ЛегияАрка 1:1
04.04.2020    Тур 10 ПястГурник 1:0
04.04.2020    Тур 14 Заглембе ЛКорона 0:1
04.04.2020    Тур 15 ЛехияКраковия 1:0
04.04.2020    Тур 28 ЛехПогонь 3:2
04.04.2020    Тур 29 Висла ПлШленск 2:0
11.04.2020    Тур 05 ЯгеллонияПяст 2:1
11.04.2020    Тур 06 ПогоньЛехия 2:3
11.04.2020    Тур 09 КраковияВисла Пл 3:1
11.04.2020    Тур 16 АркаВисла Кр 4:1
11.04.2020    Тур 27 КоронаЛех 0:0
11.04.2020    Тур 29 ГурникЛегия 1:2
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2019.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх