Календарь

Дата
11.03.2018    Тур 01 Буде-ГлимтЛиллестрем 3:1
11.03.2018    Тур 01 СтартТромсе 4:1
11.03.2018    Тур 01 МельдеСандефьорд 5:0
11.03.2018    Тур 01 ОддХаугесунд 1:2
11.03.2018    Тур 01 СтремсгодсетСтабек 2:2
11.03.2018    Тур 01 СарпсборгРусенборг 1:0
12.03.2018    Тур 01 КристиансуннВолеренга 0:1
17.03.2018    Тур 02 ЛиллестремСарпсборг 2:2
17.03.2018    Тур 02 РусенборгКристиансунн 2:2
18.03.2018    Тур 02 ХаугесундМельде 0:1
18.03.2018    Тур 02 БраннБуде-Глимт 2:0
18.03.2018    Тур 02 ВолеренгаОдд 2:1
02.04.2018    Тур 03 Буде-ГлимтХаугесунд 0:3
02.04.2018    Тур 03 СтартСандефьорд 1:4
02.04.2018    Тур 03 КристиансуннЛиллестрем 2:1
02.04.2018    Тур 03 МельдеТромсе 2:1
02.04.2018    Тур 03 РанхеймСтабек 4:1
02.04.2018    Тур 03 СарпсборгВолеренга 3:0
02.04.2018    Тур 03 СтремсгодсетБранн 1:1
02.04.2018    Тур 03 ОддРусенборг 1:1
07.04.2018    Тур 04 ВолеренгаСтремсгодсет 1:4
08.04.2018    Тур 04 ХаугесундСарпсборг 1:1
08.04.2018    Тур 04 ОддБуде-Глимт 1:0
08.04.2018    Тур 04 СандефьордСтабек 1:1
08.04.2018    Тур 04 БраннКристиансунн 1:0
08.04.2018    Тур 04 ТромсеРанхейм 4:0
08.04.2018    Тур 04 РусенборгМельде 4:0
09.04.2018    Тур 04 ЛиллестремСтарт 1:0
11.04.2018    Тур 02 СандефьордРанхейм 1:2
11.04.2018    Тур 02 ТромсеСтремсгодсет 3:1
14.04.2018    Тур 05 СтартВолеренга 1:6
15.04.2018    Тур 05 МельдеЛиллестрем 2:1
15.04.2018    Тур 05 РанхеймХаугесунд 4:2
15.04.2018    Тур 05 СандефьордКристиансунн 3:3
15.04.2018    Тур 05 СтабекТромсе 1:1
15.04.2018    Тур 05 СтремсгодсетОдд 3:0
15.04.2018    Тур 05 СарпсборгБранн 1:2
16.04.2018    Тур 05 Буде-ГлимтРусенборг 0:1
21.04.2018    Тур 06 БраннСтабек 3:0
22.04.2018    Тур 06 ХаугесундСтремсгодсет 1:0
22.04.2018    Тур 06 КристиансуннБуде-Глимт 1:1
22.04.2018    Тур 06 ЛиллестремРанхейм 0:1
22.04.2018    Тур 06 РусенборгСтарт 2:0
22.04.2018    Тур 06 ТромсеСандефьорд 4:1
22.04.2018    Тур 06 ВолеренгаМельде 0:0
23.04.2018    Тур 06 ОддСарпсборг 3:1
25.04.2018    Тур 01 РанхеймБранн 0:2
25.04.2018    Тур 02 СтабекСтарт 1:1
28.04.2018    Тур 07 РанхеймВолеренга 2:2
29.04.2018    Тур 07 СтартХаугесунд 0:1
29.04.2018    Тур 07 МельдеОдд 0:1
29.04.2018    Тур 07 СандефьордБранн 0:1
29.04.2018    Тур 07 СарпсборгБуде-Глимт 0:0
29.04.2018    Тур 07 ТромсеКристиансунн 0:0
29.04.2018    Тур 07 СтремсгодсетРусенборг 0:1
30.04.2018    Тур 07 СтабекЛиллестрем 3:2
05.05.2018    Тур 08 РусенборгРанхейм 1:1
06.05.2018    Тур 08 Буде-ГлимтСтремсгодсет 2:2
06.05.2018    Тур 08 КристиансуннСтабек 1:0
06.05.2018    Тур 08 ЛиллестремСандефьорд 1:0
06.05.2018    Тур 08 ОддСтарт 3:0
06.05.2018    Тур 08 ВолеренгаХаугесунд 2:2
06.05.2018    Тур 08 БраннТромсе 3:0
07.05.2018    Тур 08 СарпсборгМельде 2:2
12.05.2018    Тур 09 СандефьордВолеренга 0:1
12.05.2018    Тур 09 СтартБранн 0:1
13.05.2018    Тур 09 ХаугесундКристиансунн 3:2
13.05.2018    Тур 09 МельдеБуде-Глимт 1:2
13.05.2018    Тур 09 РанхеймОдд 3:1
13.05.2018    Тур 09 СтремсгодсетСарпсборг 1:2
13.05.2018    Тур 09 ТромсеЛиллестрем 1:2
13.05.2018    Тур 09 СтабекРусенборг 0:1
16.05.2018    Тур 10 Буде-ГлимтТромсе 0:1
16.05.2018    Тур 10 КристиансуннРанхейм 1:3
16.05.2018    Тур 10 МельдеСтремсгодсет 2:0
16.05.2018    Тур 10 ОддСандефьорд 5:0
16.05.2018    Тур 10 РусенборгЛиллестрем 3:0
16.05.2018    Тур 10 СарпсборгСтарт 4:0
16.05.2018    Тур 10 БраннХаугесунд 1:1
16.05.2018    Тур 10 ВолеренгаСтабек 1:0
21.05.2018    Тур 11 ХаугесундРусенборг 1:2
21.05.2018    Тур 11 СтартБуде-Глимт 1:0
21.05.2018    Тур 11 КристиансуннСтремсгодсет 4:0
21.05.2018    Тур 11 РанхеймМельде 3:1
21.05.2018    Тур 11 СандефьордСарпсборг 0:1
21.05.2018    Тур 11 СтабекОдд 2:1
21.05.2018    Тур 11 ТромсеВолеренга 3:0
21.05.2018    Тур 11 ЛиллестремБранн 1:1
26.05.2018    Тур 12 ВолеренгаЛиллестрем 1:0
27.05.2018    Тур 12 Буде-ГлимтРанхейм 4:0
27.05.2018    Тур 12 ХаугесундТромсе 1:0
27.05.2018    Тур 12 МельдеСтарт 3:1
27.05.2018    Тур 12 ОддКристиансунн 1:2
27.05.2018    Тур 12 СтремсгодсетСандефьорд 2:0
27.05.2018    Тур 12 РусенборгБранн 1:2
28.05.2018    Тур 12 СарпсборгСтабек 4:2
09.06.2018    Тур 13 КристиансуннМельде 1:0
10.06.2018    Тур 13 СтартСтремсгодсет 1:1
10.06.2018    Тур 13 ЛиллестремОдд 0:0
10.06.2018    Тур 13 РанхеймСарпсборг 2:1
10.06.2018    Тур 13 СандефьордХаугесунд 0:2
10.06.2018    Тур 13 СтабекБуде-Глимт 0:0
10.06.2018    Тур 13 БраннВолеренга 0:0
11.06.2018    Тур 13 ТромсеРусенборг 2:1
23.06.2018    Тур 14 МельдеСтабек 3:0
24.06.2018    Тур 14 Буде-ГлимтСандефьорд 1:1
24.06.2018    Тур 14 ХаугесундЛиллестрем 2:2
24.06.2018    Тур 14 СтартКристиансунн 2:0
24.06.2018    Тур 14 СарпсборгТромсе 2:3
24.06.2018    Тур 14 СтремсгодсетРанхейм 3:0
24.06.2018    Тур 14 РусенборгВолеренга 3:0
25.06.2018    Тур 14 ОддБранн 0:1
30.06.2018    Тур 15 ВолеренгаБуде-Глимт 2:2
01.07.2018    Тур 15 КристиансуннСарпсборг 1:1
01.07.2018    Тур 15 РанхеймСтарт 2:0
01.07.2018    Тур 15 СандефьордРусенборг 0:1
01.07.2018    Тур 15 БраннМельде 0:4
01.07.2018    Тур 15 ТромсеОдд 2:1
01.07.2018    Тур 15 СтабекХаугесунд 2:1
02.07.2018    Тур 15 ЛиллестремСтремсгодсет 1:1
07.07.2018    Тур 16 РусенборгТромсе 2:1
08.07.2018    Тур 16 Буде-ГлимтБранн 2:2
08.07.2018    Тур 16 ХаугесундСандефьорд 4:2
08.07.2018    Тур 16 СтартСтабек 2:1
08.07.2018    Тур 16 ОддЛиллестрем 3:1
08.07.2018    Тур 16 СарпсборгРанхейм 4:1
08.07.2018    Тур 16 МельдеВолеренга 5:1
09.07.2018    Тур 16 СтремсгодсетКристиансунн 2:3
04.08.2018    Тур 17 РанхеймРусенборг 1:3
05.08.2018    Тур 17 КристиансуннОдд 1:1
05.08.2018    Тур 17 СтабекСарпсборг 1:3
05.08.2018    Тур 17 СтремсгодсетБуде-Глимт 4:0
05.08.2018    Тур 17 ТромсеХаугесунд 1:2
05.08.2018    Тур 17 ВолеренгаСандефьорд 2:2
05.08.2018    Тур 17 ЛиллестремМельде 2:2
06.08.2018    Тур 17 БраннСтарт 4:1
10.08.2018    Тур 18 СандефьордТромсе 1:0
12.08.2018    Тур 18 Буде-ГлимтКристиансунн 3:0
12.08.2018    Тур 18 СтартРанхейм 0:0
12.08.2018    Тур 18 МельдеБранн 5:1
12.08.2018    Тур 18 РусенборгСтабек 1:1
12.08.2018    Тур 18 СарпсборгЛиллестрем 2:0
12.08.2018    Тур 18 ОддСтремсгодсет 2:2
13.08.2018    Тур 18 ХаугесундВолеренга 1:0
19.08.2018    Тур 19 КристиансуннРусенборг 0:2
19.08.2018    Тур 19 ЛиллестремХаугесунд 1:1
19.08.2018    Тур 19 РанхеймСандефьорд 1:1
19.08.2018    Тур 19 БраннСарпсборг 2:0
19.08.2018    Тур 19 СтабекМельде 3:1
19.08.2018    Тур 19 СтремсгодсетСтарт 1:1
19.08.2018    Тур 19 ВолеренгаТромсе 3:0
20.08.2018    Тур 19 Буде-ГлимтОдд 1:1
25.08.2018    Тур 20 ТромсеБуде-Глимт 1:2
26.08.2018    Тур 20 ХаугесундСтабек 2:0
26.08.2018    Тур 20 МельдеРанхейм 2:3
26.08.2018    Тур 20 РусенборгСтремсгодсет 4:3
26.08.2018    Тур 20 СандефьордЛиллестрем 1:3
26.08.2018    Тур 20 СарпсборгКристиансунн 1:2
26.08.2018    Тур 20 ВолеренгаБранн 2:0
27.08.2018    Тур 20 СтартОдд 0:1
01.09.2018    Тур 21 СтремсгодсетТромсе 2:4
01.09.2018    Тур 21 СтабекСандефьорд 3:3
02.09.2018    Тур 21 Буде-ГлимтСарпсборг 3:1
02.09.2018    Тур 21 КристиансуннСтарт 1:1
02.09.2018    Тур 21 ОддМельде 1:1
02.09.2018    Тур 21 РусенборгХаугесунд 1:0
02.09.2018    Тур 21 БраннРанхейм 1:0
02.09.2018    Тур 21 ЛиллестремВолеренга 0:1
15.09.2018    Тур 22 ХаугесундБранн 1:3
16.09.2018    Тур 22 СтартЛиллестрем 3:0
16.09.2018    Тур 22 РанхеймСтремсгодсет 1:1
16.09.2018    Тур 22 СандефьордБуде-Глимт 1:1
16.09.2018    Тур 22 СарпсборгОдд 1:2
16.09.2018    Тур 22 ТромсеСтабек 0:0
16.09.2018    Тур 22 ВолеренгаРусенборг 2:3
17.09.2018    Тур 22 МельдеКристиансунн 3:2
22.09.2018    Тур 23 ОддВолеренга 3:2
23.09.2018    Тур 23 Буде-ГлимтСтарт 1:2
23.09.2018    Тур 23 КристиансуннХаугесунд 2:1
23.09.2018    Тур 23 БраннСандефьорд 1:1
23.09.2018    Тур 23 СтабекРанхейм 3:2
23.09.2018    Тур 23 СтремсгодсетМельде 1:2
23.09.2018    Тур 23 РусенборгСарпсборг 3:1
24.09.2018    Тур 23 ЛиллестремТромсе 1:0
29.09.2018    Тур 24 СандефьордОдд 1:1
30.09.2018    Тур 24 ХаугесундБуде-Глимт 1:0
30.09.2018    Тур 24 ЛиллестремСтабек 3:2
30.09.2018    Тур 24 РанхеймКристиансунн 2:1
30.09.2018    Тур 24 СарпсборгСтремсгодсет 0:1
30.09.2018    Тур 24 ВолеренгаСтарт 3:2
30.09.2018    Тур 24 МельдеРусенборг 1:0
01.10.2018    Тур 24 ТромсеБранн 2:1
06.10.2018    Тур 25 СтабекВолеренга 1:1
06.10.2018    Тур 25 СтремсгодсетХаугесунд 0:1
07.10.2018    Тур 25 Буде-ГлимтМельде 0:1
07.10.2018    Тур 25 СтартСарпсборг 1:0
07.10.2018    Тур 25 КристиансуннТромсе 5:1
07.10.2018    Тур 25 ОддРанхейм 2:0
07.10.2018    Тур 25 РусенборгСандефьорд 1:1
07.10.2018    Тур 25 БраннЛиллестрем 1:1
20.10.2018    Тур 26 МельдеСарпсборг 2:2
20.10.2018    Тур 26 СандефьордСтремсгодсет 2:1
21.10.2018    Тур 26 ХаугесундОдд 2:0
21.10.2018    Тур 26 ЛиллестремРусенборг 0:0
21.10.2018    Тур 26 РанхеймБуде-Глимт 0:0
21.10.2018    Тур 26 ТромсеСтарт 1:2
21.10.2018    Тур 26 ВолеренгаКристиансунн 0:2
21.10.2018    Тур 26 СтабекБранн 1:2
27.10.2018    Тур 27 СтремсгодсетВолеренга 2:0
28.10.2018    Тур 27 Буде-ГлимтСтабек 1:1
28.10.2018    Тур 27 КристиансуннСандефьорд 3:2
28.10.2018    Тур 27 ОддТромсе 1:0
28.10.2018    Тур 27 РанхеймЛиллестрем 3:2
28.10.2018    Тур 27 СарпсборгХаугесунд 2:1
28.10.2018    Тур 27 БраннРусенборг 1:2
29.10.2018    Тур 27 СтартМельде 1:3
03.11.2018    Тур 28 СтабекКристиансунн 0:1
04.11.2018    Тур 28 ХаугесундРанхейм 2:0
04.11.2018    Тур 28 РусенборгОдд 3:1
04.11.2018    Тур 28 СандефьордСтарт 4:1
04.11.2018    Тур 28 ТромсеМельде 2:4
04.11.2018    Тур 28 ВолеренгаСарпсборг 0:0
04.11.2018    Тур 28 БраннСтремсгодсет 3:1
05.11.2018    Тур 28 ЛиллестремБуде-Глимт 1:1
11.11.2018    Тур 29 Буде-ГлимтВолеренга 1:1
11.11.2018    Тур 29 СтартРусенборг 0:1
11.11.2018    Тур 29 КристиансуннБранн 3:1
11.11.2018    Тур 29 МельдеХаугесунд 2:0
11.11.2018    Тур 29 ОддСтабек 0:3
11.11.2018    Тур 29 РанхеймТромсе 1:2
11.11.2018    Тур 29 СарпсборгСандефьорд 1:1
11.11.2018    Тур 29 СтремсгодсетЛиллестрем 2:2
24.11.2018    Тур 30 ХаугесундСтарт 3:1
24.11.2018    Тур 30 ЛиллестремКристиансунн 2:0
24.11.2018    Тур 30 РусенборгБуде-Глимт 1:1
24.11.2018    Тур 30 СандефьордМельде 1:3
24.11.2018    Тур 30 БраннОдд 1:0
24.11.2018    Тур 30 СтабекСтремсгодсет 2:2
24.11.2018    Тур 30 ТромсеСарпсборг 0:2
24.11.2018    Тур 30 ВолеренгаРанхейм 2:1
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2021.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх