Календарь

Дата
19.08.2016    Тур 01 АданаспорБурсаспор 1:2
20.08.2016    Тур 01 ТрабзонспорКасымпаша 2:0
20.08.2016    Тур 01 РизеспорКоньяспор 1:1
20.08.2016    Тур 01 БешикташАланьяспор 4:1
21.08.2016    Тур 01 КайсериспорАкхисар 0:2
21.08.2016    Тур 01 ГенчлербирлигиГазиантепспор 2:0
21.08.2016    Тур 01 АнтальяспорОсманлыспор 0:0
21.08.2016    Тур 01 Истанбул ББФенербахче 1:0
22.08.2016    Тур 01 ГалатасарайКарабюкспор 1:0
26.08.2016    Тур 02 КоньяспорБешикташ 2:2
26.08.2016    Тур 02 АланьяспорАнтальяспор 2:1
27.08.2016    Тур 02 КасымпашаАданаспор 1:1
27.08.2016    Тур 02 ГазиантепспорТрабзонспор 1:0
27.08.2016    Тур 02 АкхисарГалатасарай 1:3
28.08.2016    Тур 02 БурсаспорИстанбул ББ 0:2
28.08.2016    Тур 02 КарабюкспорРизеспор 3:0
28.08.2016    Тур 02 ФенербахчеКайсериспор 3:3
28.08.2016    Тур 02 ОсманлыспорГенчлербирлиги 2:2
10.09.2016    Тур 03 Истанбул ББКасымпаша 3:1
10.09.2016    Тур 03 КайсериспорГалатасарай 1:1
10.09.2016    Тур 03 ГенчлербирлигиАланьяспор 0:0
10.09.2016    Тур 03 АданаспорГазиантепспор 0:0
10.09.2016    Тур 03 БешикташКарабюкспор 3:1
11.09.2016    Тур 03 ТрабзонспорОсманлыспор 0:2
11.09.2016    Тур 03 РизеспорАкхисар 1:0
11.09.2016    Тур 03 АнтальяспорКоньяспор 1:3
11.09.2016    Тур 03 ФенербахчеБурсаспор 0:1
16.09.2016    Тур 04 КарабюкспорАнтальяспор 3:2
16.09.2016    Тур 04 БурсаспорКайсериспор 3:1
17.09.2016    Тур 04 АланьяспорТрабзонспор 3:0
17.09.2016    Тур 04 ГалатасарайРизеспор 2:0
18.09.2016    Тур 04 КоньяспорГенчлербирлиги 1:1
18.09.2016    Тур 04 ОсманлыспорАданаспор 1:0
18.09.2016    Тур 04 ГазиантепспорИстанбул ББ 0:1
18.09.2016    Тур 04 АкхисарБешикташ 0:2
19.09.2016    Тур 04 КасымпашаФенербахче 1:5
23.09.2016    Тур 05 АнтальяспорАкхисар 0:0
24.09.2016    Тур 05 Истанбул ББОсманлыспор 2:2
24.09.2016    Тур 05 ТрабзонспорКоньяспор 1:0
24.09.2016    Тур 05 БешикташГалатасарай 2:2
25.09.2016    Тур 05 КайсериспорРизеспор 2:1
25.09.2016    Тур 05 БурсаспорКасымпаша 1:0
25.09.2016    Тур 05 ФенербахчеГазиантепспор 2:1
25.09.2016    Тур 05 ГенчлербирлигиКарабюкспор 2:0
26.09.2016    Тур 05 АданаспорАланьяспор 3:2
30.09.2016    Тур 06 АкхисарГенчлербирлиги 0:0
01.10.2016    Тур 06 КарабюкспорТрабзонспор 4:0
01.10.2016    Тур 06 КасымпашаКайсериспор 3:1
01.10.2016    Тур 06 РизеспорБешикташ 0:1
01.10.2016    Тур 06 ГазиантепспорБурсаспор 3:2
02.10.2016    Тур 06 ГалатасарайАнтальяспор 3:1
02.10.2016    Тур 06 АланьяспорИстанбул ББ 0:5
02.10.2016    Тур 06 КоньяспорАданаспор 1:0
02.10.2016    Тур 06 ОсманлыспорФенербахче 1:1
15.10.2016    Тур 07 КасымпашаГазиантепспор 0:0
15.10.2016    Тур 07 КайсериспорБешикташ 0:1
15.10.2016    Тур 07 АданаспорКарабюкспор 1:2
15.10.2016    Тур 07 ГенчлербирлигиГалатасарай 0:1
16.10.2016    Тур 07 Истанбул ББКоньяспор 1:1
16.10.2016    Тур 07 БурсаспорОсманлыспор 0:0
16.10.2016    Тур 07 ФенербахчеАланьяспор 1:1
16.10.2016    Тур 07 ТрабзонспорАкхисар 0:0
17.10.2016    Тур 07 АнтальяспорРизеспор 1:1
21.10.2016    Тур 08 РизеспорГенчлербирлиги 2:1
21.10.2016    Тур 08 ГазиантепспорКайсериспор 1:2
22.10.2016    Тур 08 АланьяспорБурсаспор 0:2
22.10.2016    Тур 08 ГалатасарайТрабзонспор 0:1
22.10.2016    Тур 08 АкхисарАданаспор 1:0
23.10.2016    Тур 08 КарабюкспорИстанбул ББ 0:2
23.10.2016    Тур 08 ОсманлыспорКасымпаша 1:2
23.10.2016    Тур 08 БешикташАнтальяспор 3:0
24.10.2016    Тур 08 КоньяспорФенербахче 0:1
28.10.2016    Тур 09 ГенчлербирлигиБешикташ 1:1
29.10.2016    Тур 09 ГазиантепспорОсманлыспор 3:1
29.10.2016    Тур 09 БурсаспорКоньяспор 2:0
29.10.2016    Тур 09 АданаспорГалатасарай 0:1
30.10.2016    Тур 09 Истанбул ББАкхисар 5:1
30.10.2016    Тур 09 ТрабзонспорРизеспор 2:2
30.10.2016    Тур 09 ФенербахчеКарабюкспор 5:0
31.10.2016    Тур 09 КасымпашаАланьяспор 2:1
31.10.2016    Тур 09 КайсериспорАнтальяспор 0:1
04.11.2016    Тур 10 ГалатасарайИстанбул ББ 1:2
05.11.2016    Тур 10 АланьяспорГазиантепспор 4:3
05.11.2016    Тур 10 КарабюкспорБурсаспор 0:0
05.11.2016    Тур 10 БешикташТрабзонспор 2:1
05.11.2016    Тур 10 АнтальяспорГенчлербирлиги 1:0
06.11.2016    Тур 10 РизеспорАданаспор 2:2
06.11.2016    Тур 10 ОсманлыспорКайсериспор 1:1
06.11.2016    Тур 10 КоньяспорКасымпаша 2:1
06.11.2016    Тур 10 АкхисарФенербахче 1:3
19.11.2016    Тур 11 ГазиантепспорКоньяспор 0:3
19.11.2016    Тур 11 БурсаспорАкхисар 0:0
19.11.2016    Тур 11 ОсманлыспорАланьяспор 2:0
19.11.2016    Тур 11 АданаспорБешикташ 1:2
20.11.2016    Тур 11 КасымпашаКарабюкспор 2:2
20.11.2016    Тур 11 КайсериспорГенчлербирлиги 0:2
20.11.2016    Тур 11 ФенербахчеГалатасарай 2:0
21.11.2016    Тур 11 Истанбул ББРизеспор 2:1
21.11.2016    Тур 11 ТрабзонспорАнтальяспор 0:1
25.11.2016    Тур 12 ГалатасарайБурсаспор 3:1
25.11.2016    Тур 12 АланьяспорКайсериспор 3:0
26.11.2016    Тур 12 КарабюкспорГазиантепспор 2:0
26.11.2016    Тур 12 АкхисарКасымпаша 1:0
26.11.2016    Тур 12 БешикташИстанбул ББ 1:1
26.11.2016    Тур 12 АнтальяспорАданаспор 1:0
27.11.2016    Тур 12 ГенчлербирлигиТрабзонспор 0:0
27.11.2016    Тур 12 РизеспорФенербахче 1:5
28.11.2016    Тур 12 КоньяспорОсманлыспор 1:1
03.12.2016    Тур 13 Истанбул ББАнтальяспор 2:2
03.12.2016    Тур 13 ФенербахчеБешикташ 0:0
04.12.2016    Тур 13 АланьяспорКоньяспор 2:3
04.12.2016    Тур 13 ГазиантепспорАкхисар 1:2
04.12.2016    Тур 13 ОсманлыспорКарабюкспор 2:1
04.12.2016    Тур 13 КасымпашаГалатасарай 1:2
04.12.2016    Тур 13 АданаспорГенчлербирлиги 0:2
05.12.2016    Тур 13 КайсериспорТрабзонспор 0:1
05.12.2016    Тур 13 БурсаспорРизеспор 2:1
09.12.2016    Тур 14 ТрабзонспорАданаспор 4:1
10.12.2016    Тур 14 РизеспорКасымпаша 0:1
10.12.2016    Тур 14 ГенчлербирлигиИстанбул ББ 0:0
10.12.2016    Тур 14 БешикташБурсаспор 2:1
11.12.2016    Тур 14 КарабюкспорАланьяспор 0:2
11.12.2016    Тур 14 АкхисарОсманлыспор 1:2
11.12.2016    Тур 14 ГалатасарайГазиантепспор 3:1
11.12.2016    Тур 14 КоньяспорКайсериспор 1:0
12.12.2016    Тур 14 АнтальяспорФенербахче 1:0
17.12.2016    Тур 15 Истанбул ББТрабзонспор 1:0
17.12.2016    Тур 15 КасымпашаБешикташ 2:1
18.12.2016    Тур 15 КарабюкспорКоньяспор 1:1
18.12.2016    Тур 15 ГазиантепспорРизеспор 1:2
18.12.2016    Тур 15 АданаспорКайсериспор 2:1
18.12.2016    Тур 15 АланьяспорАкхисар 0:0
18.12.2016    Тур 15 ОсманлыспорГалатасарай 2:2
19.12.2016    Тур 15 ФенербахчеГенчлербирлиги 3:0
19.12.2016    Тур 15 БурсаспорАнтальяспор 2:1
24.12.2016    Тур 16 АданаспорИстанбул ББ 1:1
24.12.2016    Тур 16 БешикташГазиантепспор 1:0
25.12.2016    Тур 16 РизеспорОсманлыспор 0:1
25.12.2016    Тур 16 АкхисарКоньяспор 1:0
25.12.2016    Тур 16 КайсериспорКарабюкспор 2:0
25.12.2016    Тур 16 ГалатасарайАланьяспор 5:1
25.12.2016    Тур 16 АнтальяспорКасымпаша 2:1
26.12.2016    Тур 16 ГенчлербирлигиБурсаспор 3:1
26.12.2016    Тур 16 ТрабзонспорФенербахче 0:3
13.01.2017    Тур 17 БурсаспорТрабзонспор 1:2
14.01.2017    Тур 17 АланьяспорРизеспор 2:3
14.01.2017    Тур 17 КарабюкспорАкхисар 1:0
14.01.2017    Тур 17 Истанбул ББКайсериспор 5:0
14.01.2017    Тур 17 КоньяспорГалатасарай 0:1
15.01.2017    Тур 17 КасымпашаГенчлербирлиги 3:0
15.01.2017    Тур 17 ГазиантепспорАнтальяспор 0:3
15.01.2017    Тур 17 ФенербахчеАданаспор 2:2
16.01.2017    Тур 17 ОсманлыспорБешикташ 0:2
21.01.2017    Тур 18 АкхисарКайсериспор 0:0
21.01.2017    Тур 18 КоньяспорРизеспор 2:1
21.01.2017    Тур 18 БурсаспорАданаспор 0:1
21.01.2017    Тур 18 КарабюкспорГалатасарай 2:1
22.01.2017    Тур 18 ОсманлыспорАнтальяспор 1:2
22.01.2017    Тур 18 КасымпашаТрабзонспор 0:1
22.01.2017    Тур 18 ФенербахчеИстанбул ББ 1:0
23.01.2017    Тур 18 АланьяспорБешикташ 1:4
28.01.2017    Тур 19 РизеспорКарабюкспор 1:0
28.01.2017    Тур 19 АнтальяспорАланьяспор 2:1
28.01.2017    Тур 19 ГалатасарайАкхисар 6:0
29.01.2017    Тур 19 ГенчлербирлигиОсманлыспор 1:1
29.01.2017    Тур 19 Истанбул БББурсаспор 1:0
29.01.2017    Тур 19 ТрабзонспорГазиантепспор 4:0
29.01.2017    Тур 19 КайсериспорФенербахче 4:1
30.01.2017    Тур 19 БешикташКоньяспор 5:1
30.01.2017    Тур 19 АданаспорКасымпаша 3:0
10.02.2017    Тур 20 КарабюкспорБешикташ 2:1
11.02.2017    Тур 20 АланьяспорГенчлербирлиги 3:0
11.02.2017    Тур 20 ОсманлыспорТрабзонспор 0:1
11.02.2017    Тур 20 БурсаспорФенербахче 1:1
12.02.2017    Тур 20 АкхисарРизеспор 1:0
12.02.2017    Тур 20 КасымпашаИстанбул ББ 4:0
12.02.2017    Тур 20 КоньяспорАнтальяспор 1:1
12.02.2017    Тур 20 ГалатасарайКайсериспор 1:2
13.02.2017    Тур 20 ГазиантепспорАданаспор 1:0
17.02.2017    Тур 21 КайсериспорБурсаспор 2:0
18.02.2017    Тур 21 АнтальяспорКарабюкспор 1:0
18.02.2017    Тур 21 Истанбул ББГазиантепспор 0:0
18.02.2017    Тур 21 РизеспорГалатасарай 1:1
19.02.2017    Тур 21 ГенчлербирлигиКоньяспор 2:0
19.02.2017    Тур 21 ФенербахчеКасымпаша 0:0
19.02.2017    Тур 21 АданаспорОсманлыспор 1:5
19.02.2017    Тур 21 БешикташАкхисар 3:1
20.02.2017    Тур 21 ТрабзонспорАланьяспор 0:0
24.02.2017    Тур 22 РизеспорКайсериспор 2:4
24.02.2017    Тур 22 КасымпашаБурсаспор 4:0
25.02.2017    Тур 22 АланьяспорАданаспор 4:1
25.02.2017    Тур 22 АкхисарАнтальяспор 3:0
25.02.2017    Тур 22 КоньяспорТрабзонспор 1:1
26.02.2017    Тур 22 КарабюкспорГенчлербирлиги 1:0
26.02.2017    Тур 22 ОсманлыспорИстанбул ББ 0:1
26.02.2017    Тур 22 ГазиантепспорФенербахче 1:1
27.02.2017    Тур 22 ГалатасарайБешикташ 0:1
03.03.2017    Тур 23 ТрабзонспорКарабюкспор 1:0
04.03.2017    Тур 23 БурсаспорГазиантепспор 2:1
04.03.2017    Тур 23 БешикташРизеспор 1:0
05.03.2017    Тур 23 Истанбул ББАланьяспор 2:1
05.03.2017    Тур 23 АданаспорКоньяспор 0:1
05.03.2017    Тур 23 КайсериспорКасымпаша 2:2
05.03.2017    Тур 23 ФенербахчеОсманлыспор 1:0
06.03.2017    Тур 23 ГенчлербирлигиАкхисар 2:0
06.03.2017    Тур 23 АнтальяспорГалатасарай 2:3
10.03.2017    Тур 24 АланьяспорФенербахче 2:3
11.03.2017    Тур 24 КарабюкспорАданаспор 2:0
11.03.2017    Тур 24 ОсманлыспорБурсаспор 1:1
11.03.2017    Тур 24 ГалатасарайГенчлербирлиги 3:2
11.03.2017    Тур 24 ГазиантепспорКасымпаша 0:2
12.03.2017    Тур 24 КоньяспорИстанбул ББ 0:3
12.03.2017    Тур 24 РизеспорАнтальяспор 1:2
12.03.2017    Тур 24 БешикташКайсериспор 2:2
13.03.2017    Тур 24 АкхисарТрабзонспор 1:3
17.03.2017    Тур 25 ФенербахчеКоньяспор 2:3
18.03.2017    Тур 25 КасымпашаОсманлыспор 3:2
18.03.2017    Тур 25 КайсериспорГазиантепспор 3:4
18.03.2017    Тур 25 ТрабзонспорГалатасарай 2:0
18.03.2017    Тур 25 АданаспорАкхисар 2:1
19.03.2017    Тур 25 ГенчлербирлигиРизеспор 1:0
19.03.2017    Тур 25 БурсаспорАланьяспор 1:3
19.03.2017    Тур 25 Истанбул ББКарабюкспор 3:3
19.03.2017    Тур 25 АнтальяспорБешикташ 0:0
01.04.2017    Тур 26 АкхисарИстанбул ББ 2:1
01.04.2017    Тур 26 АланьяспорКасымпаша 3:1
01.04.2017    Тур 26 АнтальяспорКайсериспор 2:1
01.04.2017    Тур 26 КарабюкспорФенербахче 0:1
02.04.2017    Тур 26 РизеспорТрабзонспор 0:1
02.04.2017    Тур 26 ОсманлыспорГазиантепспор 0:2
02.04.2017    Тур 26 КоньяспорБурсаспор 2:0
02.04.2017    Тур 26 БешикташГенчлербирлиги 3:0
03.04.2017    Тур 26 ГалатасарайАданаспор 4:0
07.04.2017    Тур 27 БурсаспорКарабюкспор 3:0
08.04.2017    Тур 27 ГенчлербирлигиАнтальяспор 1:1
08.04.2017    Тур 27 ГазиантепспорАланьяспор 2:3
08.04.2017    Тур 27 ТрабзонспорБешикташ 3:4
09.04.2017    Тур 27 КайсериспорОсманлыспор 1:4
09.04.2017    Тур 27 ФенербахчеАкхисар 3:1
09.04.2017    Тур 27 АданаспорРизеспор 1:3
10.04.2017    Тур 27 Истанбул ББГалатасарай 4:0
10.04.2017    Тур 27 КасымпашаКоньяспор 1:1
12.04.2017    Тур 18 ГазиантепспорГенчлербирлиги 0:1
21.04.2017    Тур 28 КоньяспорГазиантепспор 1:2
21.04.2017    Тур 28 КарабюкспорКасымпаша 0:0
22.04.2017    Тур 28 РизеспорИстанбул ББ 3:3
22.04.2017    Тур 28 АланьяспорОсманлыспор 0:1
22.04.2017    Тур 28 ГенчлербирлигиКайсериспор 2:1
22.04.2017    Тур 28 АнтальяспорТрабзонспор 0:3
23.04.2017    Тур 28 АкхисарБурсаспор 5:1
23.04.2017    Тур 28 ГалатасарайФенербахче 0:1
24.04.2017    Тур 28 БешикташАданаспор 3:2
28.04.2017    Тур 29 ГазиантепспорКарабюкспор 0:0
29.04.2017    Тур 29 КайсериспорАланьяспор 3:0
29.04.2017    Тур 29 ТрабзонспорГенчлербирлиги 0:0
30.04.2017    Тур 29 КасымпашаАкхисар 0:2
30.04.2017    Тур 29 ФенербахчеРизеспор 2:1
30.04.2017    Тур 29 Истанбул БББешикташ 3:1
30.04.2017    Тур 29 АданаспорАнтальяспор 2:5
01.05.2017    Тур 29 БурсаспорГалатасарай 0:5
01.05.2017    Тур 29 ОсманлыспорКоньяспор 0:0
05.05.2017    Тур 30 АнтальяспорИстанбул ББ 0:1
06.05.2017    Тур 30 ГенчлербирлигиАданаспор 0:1
06.05.2017    Тур 30 ТрабзонспорКайсериспор 2:3
06.05.2017    Тур 30 ГалатасарайКасымпаша 1:3
06.05.2017    Тур 30 КоньяспорАланьяспор 2:3
07.05.2017    Тур 30 РизеспорБурсаспор 6:0
07.05.2017    Тур 30 БешикташФенербахче 1:1
08.05.2017    Тур 30 КарабюкспорОсманлыспор 1:0
08.05.2017    Тур 30 АкхисарГазиантепспор 6:0
12.05.2017    Тур 31 КайсериспорКоньяспор 2:1
12.05.2017    Тур 31 КасымпашаРизеспор 4:2
13.05.2017    Тур 31 Истанбул ББГенчлербирлиги 2:1
13.05.2017    Тур 31 ФенербахчеАнтальяспор 0:1
13.05.2017    Тур 31 АданаспорТрабзонспор 1:1
14.05.2017    Тур 31 ОсманлыспорАкхисар 0:4
14.05.2017    Тур 31 ГазиантепспорГалатасарай 1:2
14.05.2017    Тур 31 АланьяспорКарабюкспор 4:2
15.05.2017    Тур 31 БурсаспорБешикташ 0:2
19.05.2017    Тур 32 ГалатасарайОсманлыспор 2:0
20.05.2017    Тур 32 РизеспорГазиантепспор 2:0
20.05.2017    Тур 32 КайсериспорАданаспор 1:1
20.05.2017    Тур 32 АнтальяспорБурсаспор 2:1
20.05.2017    Тур 32 БешикташКасымпаша 4:1
21.05.2017    Тур 32 КоньяспорКарабюкспор 3:0
21.05.2017    Тур 32 ТрабзонспорИстанбул ББ 0:0
22.05.2017    Тур 32 ГенчлербирлигиФенербахче 1:2
22.05.2017    Тур 32 АкхисарАланьяспор 3:0
27.05.2017    Тур 33 КасымпашаАнтальяспор 0:3
27.05.2017    Тур 33 КоньяспорАкхисар 0:3
27.05.2017    Тур 33 Истанбул ББАданаспор 2:1
27.05.2017    Тур 33 ФенербахчеТрабзонспор 1:1
28.05.2017    Тур 33 КарабюкспорКайсериспор 2:2
28.05.2017    Тур 33 БурсаспорГенчлербирлиги 1:2
28.05.2017    Тур 33 ОсманлыспорРизеспор 1:2
28.05.2017    Тур 33 ГазиантепспорБешикташ 0:4
29.05.2017    Тур 33 АланьяспорГалатасарай 2:3
02.06.2017    Тур 34 ГенчлербирлигиКасымпаша 1:0
02.06.2017    Тур 34 АкхисарКарабюкспор 2:3
02.06.2017    Тур 34 АнтальяспорГазиантепспор 4:1
03.06.2017    Тур 34 КайсериспорИстанбул ББ 0:1
03.06.2017    Тур 34 ТрабзонспорБурсаспор 1:2
03.06.2017    Тур 34 РизеспорАланьяспор 1:0
03.06.2017    Тур 34 ГалатасарайКоньяспор 2:1
03.06.2017    Тур 34 АданаспорФенербахче 1:3
03.06.2017    Тур 34 БешикташОсманлыспор 4:0
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2020.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх