Календарь

Дата
06.08.2016    Тур 01 РейнджерсХэмилтон 1:1
06.08.2016    Тур 01 КилмарнокМотеруэлл 1:2
06.08.2016    Тур 01 Партик ТистлИнвернесс 2:0
06.08.2016    Тур 01 Росс КаунтиДанди 1:3
07.08.2016    Тур 01 Сент-ДжонстонАбердин 0:0
07.08.2016    Тур 01 ХартСелтик 1:2
13.08.2016    Тур 02 ДандиРейнджерс 1:2
13.08.2016    Тур 02 АбердинХарт 0:0
13.08.2016    Тур 02 ХэмилтонКилмарнок 1:2
13.08.2016    Тур 02 ИнвернессРосс Каунти 2:3
13.08.2016    Тур 02 МотеруэллСент-Джонстон 1:2
19.08.2016    Тур 03 ДандиХэмилтон 1:1
20.08.2016    Тур 03 АбердинПартик Тистл 2:1
20.08.2016    Тур 03 ХартИнвернесс 5:1
20.08.2016    Тур 03 РейнджерсМотеруэлл 2:1
20.08.2016    Тур 03 Росс КаунтиКилмарнок 2:0
20.08.2016    Тур 03 Сент-ДжонстонСелтик 2:4
26.08.2016    Тур 04 КилмарнокРейнджерс 1:1
27.08.2016    Тур 04 СелтикАбердин 4:1
27.08.2016    Тур 04 ХэмилтонРосс Каунти 1:0
27.08.2016    Тур 04 ИнвернессСент-Джонстон 2:1
27.08.2016    Тур 04 МотеруэллДанди 0:0
27.08.2016    Тур 04 Партик ТистлХарт 1:2
10.09.2016    Тур 05 СелтикРейнджерс 5:1
10.09.2016    Тур 05 АбердинИнвернесс 1:1
10.09.2016    Тур 05 ДандиКилмарнок 1:1
10.09.2016    Тур 05 ХартХэмилтон 3:1
10.09.2016    Тур 05 Партик ТистлСент-Джонстон 0:2
10.09.2016    Тур 05 Росс КаунтиМотеруэлл 1:1
17.09.2016    Тур 06 КилмарнокПартик Тистл 2:2
17.09.2016    Тур 06 МотеруэллХэмилтон 4:2
17.09.2016    Тур 06 РейнджерсРосс Каунти 0:0
17.09.2016    Тур 06 Сент-ДжонстонХарт 1:0
18.09.2016    Тур 06 ДандиАбердин 1:3
18.09.2016    Тур 06 ИнвернессСелтик 2:2
24.09.2016    Тур 07 СелтикКилмарнок 6:1
24.09.2016    Тур 07 ХартРосс Каунти 0:0
24.09.2016    Тур 07 ИнвернессДанди 3:1
24.09.2016    Тур 07 Партик ТистлМотеруэлл 1:1
25.09.2016    Тур 07 АбердинРейнджерс 2:1
25.09.2016    Тур 07 ХэмилтонСент-Джонстон 1:1
30.09.2016    Тур 08 МотеруэллХарт 1:3
01.10.2016    Тур 08 ДандиСелтик 0:1
01.10.2016    Тур 08 ХэмилтонИнвернесс 1:1
01.10.2016    Тур 08 КилмарнокАбердин 0:4
01.10.2016    Тур 08 РейнджерсПартик Тистл 2:0
01.10.2016    Тур 08 Росс КаунтиСент-Джонстон 0:2
14.10.2016    Тур 09 ИнвернессРейнджерс 0:1
15.10.2016    Тур 09 АбердинРосс Каунти 4:0
15.10.2016    Тур 09 СелтикМотеруэлл 2:0
15.10.2016    Тур 09 ХартДанди 2:0
15.10.2016    Тур 09 Партик ТистлХэмилтон 2:2
15.10.2016    Тур 09 Сент-ДжонстонКилмарнок 0:1
22.10.2016    Тур 10 ИнвернессКилмарнок 1:1
22.10.2016    Тур 10 Партик ТистлРосс Каунти 1:1
23.10.2016    Тур 10 Сент-ДжонстонДанди 2:1
25.10.2016    Тур 11 ХэмилтонАбердин 1:0
26.10.2016    Тур 11 ДандиПартик Тистл 0:2
26.10.2016    Тур 11 КилмарнокХарт 2:0
26.10.2016    Тур 11 МотеруэллИнвернесс 0:3
26.10.2016    Тур 11 РейнджерсСент-Джонстон 1:1
26.10.2016    Тур 11 Росс КаунтиСелтик 0:4
29.10.2016    Тур 12 АбердинСелтик 0:1
29.10.2016    Тур 12 ХэмилтонДанди 0:1
29.10.2016    Тур 12 ИнвернессХарт 3:3
29.10.2016    Тур 12 МотеруэллРосс Каунти 4:1
29.10.2016    Тур 12 РейнджерсКилмарнок 3:0
29.10.2016    Тур 12 Сент-ДжонстонПартик Тистл 1:2
04.11.2016    Тур 13 Партик ТистлАбердин 1:2
05.11.2016    Тур 13 СелтикИнвернесс 3:0
05.11.2016    Тур 13 ДандиМотеруэлл 2:0
05.11.2016    Тур 13 ХартСент-Джонстон 2:2
05.11.2016    Тур 13 КилмарнокХэмилтон 0:0
06.11.2016    Тур 13 Росс КаунтиРейнджерс 1:1
18.11.2016    Тур 14 КилмарнокСелтик 0:1
19.11.2016    Тур 14 ИнвернессАбердин 1:2
19.11.2016    Тур 14 МотеруэллПартик Тистл 2:0
19.11.2016    Тур 14 РейнджерсДанди 1:0
19.11.2016    Тур 14 Сент-ДжонстонРосс Каунти 2:4
21.11.2016    Тур 14 ХэмилтонХарт 3:3
26.11.2016    Тур 15 Партик ТистлРейнджерс 1:2
26.11.2016    Тур 15 ДандиИнвернесс 2:1
26.11.2016    Тур 15 ХартМотеруэлл 3:0
26.11.2016    Тур 15 Росс КаунтиХэмилтон 1:1
30.11.2016    Тур 10 ХартРейнджерс 2:0
03.12.2016    Тур 16 МотеруэллСелтик 3:4
03.12.2016    Тур 16 ХэмилтонПартик Тистл 1:1
03.12.2016    Тур 16 КилмарнокДанди 2:0
03.12.2016    Тур 16 РейнджерсАбердин 2:1
03.12.2016    Тур 16 Росс КаунтиХарт 2:2
03.12.2016    Тур 16 Сент-ДжонстонИнвернесс 3:0
06.12.2016    Тур 15 АбердинКилмарнок 5:1
09.12.2016    Тур 17 Партик ТистлСелтик 1:4
10.12.2016    Тур 17 АбердинСент-Джонстон 0:0
10.12.2016    Тур 17 ДандиРосс Каунти 0:0
10.12.2016    Тур 17 ИнвернессХэмилтон 1:1
10.12.2016    Тур 17 МотеруэллКилмарнок 0:0
10.12.2016    Тур 17 РейнджерсХарт 2:0
13.12.2016    Тур 10 СелтикХэмилтон 1:0
16.12.2016    Тур 18 ХэмилтонРейнджерс 1:2
17.12.2016    Тур 18 СелтикДанди 2:1
17.12.2016    Тур 18 ХартПартик Тистл 1:1
17.12.2016    Тур 18 КилмарнокИнвернесс 1:1
17.12.2016    Тур 18 Росс КаунтиАбердин 2:1
17.12.2016    Тур 18 Сент-ДжонстонМотеруэлл 1:1
20.12.2016    Тур 02 СелтикПартик Тистл 1:0
23.12.2016    Тур 19 ДандиХарт 3:2
23.12.2016    Тур 19 КилмарнокСент-Джонстон 0:1
23.12.2016    Тур 19 МотеруэллАбердин 1:3
23.12.2016    Тур 19 Росс КаунтиПартик Тистл 1:3
24.12.2016    Тур 19 ХэмилтонСелтик 0:3
24.12.2016    Тур 19 РейнджерсИнвернесс 1:0
27.12.2016    Тур 20 АбердинХэмилтон 2:1
27.12.2016    Тур 20 ХартКилмарнок 4:0
28.12.2016    Тур 20 СелтикРосс Каунти 2:0
28.12.2016    Тур 20 ИнвернессМотеруэлл 1:2
28.12.2016    Тур 20 Партик ТистлДанди 2:0
28.12.2016    Тур 20 Сент-ДжонстонРейнджерс 1:1
30.12.2016    Тур 21 ХартАбердин 0:1
31.12.2016    Тур 21 РейнджерсСелтик 1:2
31.12.2016    Тур 21 ХэмилтонМотеруэлл 1:1
31.12.2016    Тур 21 ДандиСент-Джонстон 3:0
31.12.2016    Тур 21 Партик ТистлКилмарнок 0:0
31.12.2016    Тур 21 Росс КаунтиИнвернесс 3:2
25.01.2017    Тур 15 СелтикСент-Джонстон 1:0
27.01.2017    Тур 22 АбердинДанди 3:0
28.01.2017    Тур 22 МотеруэллРейнджерс 0:2
28.01.2017    Тур 22 ИнвернессПартик Тистл 0:0
28.01.2017    Тур 22 КилмарнокРосс Каунти 3:2
28.01.2017    Тур 22 Сент-ДжонстонХэмилтон 3:0
29.01.2017    Тур 22 СелтикХарт 4:0
31.01.2017    Тур 23 ХэмилтонИнвернесс 3:0
31.01.2017    Тур 23 Росс КаунтиМотеруэлл 1:2
01.02.2017    Тур 23 СелтикАбердин 1:0
01.02.2017    Тур 23 ХартРейнджерс 4:1
01.02.2017    Тур 23 Партик ТистлСент-Джонстон 0:1
04.02.2017    Тур 24 МотеруэллХарт 0:3
04.02.2017    Тур 24 АбердинПартик Тистл 2:0
04.02.2017    Тур 24 ХэмилтонКилмарнок 1:1
04.02.2017    Тур 24 ИнвернессДанди 2:2
04.02.2017    Тур 24 РейнджерсРосс Каунти 1:1
05.02.2017    Тур 24 Сент-ДжонстонСелтик 2:5
11.02.2017    Тур 23 ДандиКилмарнок 1:1
15.02.2017    Тур 10 АбердинМотеруэлл 7:2
18.02.2017    Тур 25 СелтикМотеруэлл 2:0
18.02.2017    Тур 25 ХартИнвернесс 1:1
18.02.2017    Тур 25 Партик ТистлХэмилтон 2:0
18.02.2017    Тур 25 Росс КаунтиСент-Джонстон 1:2
19.02.2017    Тур 25 КилмарнокАбердин 1:2
19.02.2017    Тур 25 ДандиРейнджерс 2:1
24.02.2017    Тур 26 ИнвернессРейнджерс 2:1
25.02.2017    Тур 26 АбердинРосс Каунти 1:0
25.02.2017    Тур 26 СелтикХэмилтон 2:0
25.02.2017    Тур 26 МотеруэллДанди 1:5
25.02.2017    Тур 26 Партик ТистлХарт 2:0
25.02.2017    Тур 26 Сент-ДжонстонКилмарнок 0:2
28.02.2017    Тур 27 ХэмилтонАбердин 1:0
01.03.2017    Тур 27 ДандиПартик Тистл 0:1
01.03.2017    Тур 27 ХартРосс Каунти 0:1
01.03.2017    Тур 27 ИнвернессСелтик 0:4
01.03.2017    Тур 27 РейнджерсСент-Джонстон 3:2
04.03.2017    Тур 27 КилмарнокМотеруэлл 1:2
11.03.2017    Тур 28 АбердинМотеруэлл 1:0
11.03.2017    Тур 28 ХартХэмилтон 4:0
11.03.2017    Тур 28 Партик ТистлИнвернесс 1:1
11.03.2017    Тур 28 Росс КаунтиКилмарнок 1:2
11.03.2017    Тур 28 Сент-ДжонстонДанди 2:0
12.03.2017    Тур 28 СелтикРейнджерс 1:1
18.03.2017    Тур 29 АбердинХарт 2:0
18.03.2017    Тур 29 ИнвернессРосс Каунти 1:1
18.03.2017    Тур 29 КилмарнокПартик Тистл 1:1
18.03.2017    Тур 29 МотеруэллСент-Джонстон 1:2
18.03.2017    Тур 29 РейнджерсХэмилтон 4:0
19.03.2017    Тур 29 ДандиСелтик 1:2
31.03.2017    Тур 30 ДандиАбердин 0:7
01.04.2017    Тур 30 ХэмилтонСент-Джонстон 1:0
01.04.2017    Тур 30 ИнвернессКилмарнок 1:1
01.04.2017    Тур 30 Партик ТистлРосс Каунти 2:1
01.04.2017    Тур 30 РейнджерсМотеруэлл 1:1
02.04.2017    Тур 30 ХартСелтик 0:5
04.04.2017    Тур 31 АбердинИнвернесс 1:0
04.04.2017    Тур 31 Росс КаунтиДанди 2:1
05.04.2017    Тур 31 СелтикПартик Тистл 1:1
05.04.2017    Тур 31 КилмарнокРейнджерс 0:0
05.04.2017    Тур 31 МотеруэллХэмилтон 0:0
05.04.2017    Тур 31 Сент-ДжонстонХарт 1:0
08.04.2017    Тур 32 СелтикКилмарнок 3:1
08.04.2017    Тур 32 ХэмилтонРосс Каунти 1:1
08.04.2017    Тур 32 ХартДанди 1:0
08.04.2017    Тур 32 ИнвернессСент-Джонстон 0:3
08.04.2017    Тур 32 Партик ТистлМотеруэлл 1:0
09.04.2017    Тур 32 АбердинРейнджерс 0:3
14.04.2017    Тур 33 КилмарнокХарт 0:0
15.04.2017    Тур 33 ДандиХэмилтон 0:2
15.04.2017    Тур 33 МотеруэллИнвернесс 4:2
15.04.2017    Тур 33 РейнджерсПартик Тистл 2:0
15.04.2017    Тур 33 Сент-ДжонстонАбердин 1:2
16.04.2017    Тур 33 Росс КаунтиСелтик 2:2
28.04.2017    Тур 34 Росс КаунтиИнвернесс 4:0
29.04.2017    Тур 34 РейнджерсСелтик 1:5
29.04.2017    Тур 34 АбердинСент-Джонстон 0:2
29.04.2017    Тур 34 ХартПартик Тистл 2:2
29.04.2017    Тур 34 ХэмилтонКилмарнок 2:2
29.04.2017    Тур 34 МотеруэллДанди 2:3
06.05.2017    Тур 35 ИнвернессХэмилтон 2:1
06.05.2017    Тур 35 СелтикСент-Джонстон 4:1
06.05.2017    Тур 35 КилмарнокДанди 0:1
06.05.2017    Тур 35 МотеруэллРосс Каунти 0:1
07.05.2017    Тур 35 Партик ТистлРейнджерс 1:2
07.05.2017    Тур 35 ХартАбердин 1:2
12.05.2017    Тур 36 АбердинСелтик 1:3
13.05.2017    Тур 36 РейнджерсХарт 2:1
13.05.2017    Тур 36 Сент-ДжонстонПартик Тистл 1:0
13.05.2017    Тур 36 ДандиРосс Каунти 1:1
13.05.2017    Тур 36 ХэмилтонМотеруэлл 0:1
13.05.2017    Тур 36 КилмарнокИнвернесс 2:1
16.05.2017    Тур 37 МотеруэллКилмарнок 3:1
16.05.2017    Тур 37 Росс КаунтиХэмилтон 3:2
17.05.2017    Тур 37 РейнджерсАбердин 1:2
17.05.2017    Тур 37 Сент-ДжонстонХарт 1:0
17.05.2017    Тур 37 ДандиИнвернесс 0:2
18.05.2017    Тур 37 Партик ТистлСелтик 0:5
20.05.2017    Тур 38 ИнвернессМотеруэлл 3:2
20.05.2017    Тур 38 КилмарнокРосс Каунти 1:2
20.05.2017    Тур 38 ХэмилтонДанди 4:0
21.05.2017    Тур 38 СелтикХарт 2:0
21.05.2017    Тур 38 Партик ТистлАбердин 0:6
21.05.2017    Тур 38 Сент-ДжонстонРейнджерс 1:2
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2021.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх