Календарь

Дата
12.03.2016    Тур 01 ЖетысуАтырау 1:1
12.03.2016    Тур 01 ТаразКайрат 2:1
12.03.2016    Тур 01 АстанаШахтер К 2:1
13.03.2016    Тур 01 ИртышОкжетпес 1:0
13.03.2016    Тур 01 ОрдабасыАктобе 3:1
13.03.2016    Тур 01 ТоболАкжайык 1:0
19.03.2016    Тур 02 АкжайыкИртыш 0:3
19.03.2016    Тур 02 ОкжетпесКайрат 1:1
19.03.2016    Тур 02 ТаразАктобе 1:1
20.03.2016    Тур 02 ОрдабасыАстана 1:3
20.03.2016    Тур 02 Шахтер КЖетысу 0:0
03.04.2016    Тур 03 ЖетысуОрдабасы 1:2
03.04.2016    Тур 03 ИртышАтырау 3:0
03.04.2016    Тур 03 ТаразОкжетпес 1:3
03.04.2016    Тур 03 ТоболШахтер К 3:0
03.04.2016    Тур 03 АстанаАктобе 1:0
03.04.2016    Тур 03 АкжайыкКайрат 2:1
09.04.2016    Тур 04 ОрдабасыТобол 2:2
09.04.2016    Тур 04 Шахтер КИртыш 0:2
09.04.2016    Тур 04 АкжайыкОкжетпес 0:2
09.04.2016    Тур 04 АстанаТараз 2:1
09.04.2016    Тур 04 АтырауКайрат 0:1
09.04.2016    Тур 04 АктобеЖетысу 3:2
13.04.2016    Тур 05 ЖетысуАстана 0:1
13.04.2016    Тур 05 ОкжетпесАтырау 2:0
13.04.2016    Тур 05 ТоболАктобе 1:2
13.04.2016    Тур 05 ИртышОрдабасы 2:0
13.04.2016    Тур 05 ТаразАкжайык 0:1
13.04.2016    Тур 05 КайратШахтер К 0:0
17.04.2016    Тур 06 ОрдабасыКайрат 1:0
17.04.2016    Тур 06 Шахтер КОкжетпес 0:1
17.04.2016    Тур 06 АстанаТобол 1:0
17.04.2016    Тур 06 ЖетысуТараз 2:1
17.04.2016    Тур 06 АктобеИртыш 1:1
17.04.2016    Тур 06 АтырауАкжайык 2:0
23.04.2016    Тур 07 АкжайыкШахтер К 0:1
23.04.2016    Тур 07 ИртышАстана 2:2
23.04.2016    Тур 07 КайратАктобе 3:0
23.04.2016    Тур 07 ОкжетпесОрдабасы 2:0
23.04.2016    Тур 07 ТаразАтырау 0:0
23.04.2016    Тур 07 ТоболЖетысу 2:2
01.05.2016    Тур 08 АстанаКайрат 1:0
01.05.2016    Тур 08 ЖетысуИртыш 0:3
01.05.2016    Тур 08 ОрдабасыАкжайык 1:0
01.05.2016    Тур 08 ТоболТараз 1:0
01.05.2016    Тур 08 Шахтер КАтырау 0:0
01.05.2016    Тур 08 АктобеОкжетпес 1:0
05.05.2016    Тур 09 ОкжетпесАстана 0:1
05.05.2016    Тур 09 АкжайыкАктобе 0:0
05.05.2016    Тур 09 ИртышТобол 3:1
05.05.2016    Тур 09 ТаразШахтер К 1:2
05.05.2016    Тур 09 АтырауОрдабасы 2:2
05.05.2016    Тур 09 КайратЖетысу 2:0
09.05.2016    Тур 10 АктобеАтырау 1:0
09.05.2016    Тур 10 ИртышТараз 2:1
09.05.2016    Тур 10 ОрдабасыШахтер К 2:0
10.05.2016    Тур 10 АстанаАкжайык 2:0
10.05.2016    Тур 10 ЖетысуОкжетпес 1:4
10.05.2016    Тур 10 ТоболКайрат 1:2
14.05.2016    Тур 11 Шахтер КАктобе 0:2
14.05.2016    Тур 11 ТаразОрдабасы 1:2
15.05.2016    Тур 11 ОкжетпесТобол 1:1
15.05.2016    Тур 11 АкжайыкЖетысу 1:2
15.05.2016    Тур 11 АтырауАстана 1:0
15.05.2016    Тур 11 КайратИртыш 1:0
21.05.2016    Тур 12 АстанаОрдабасы 3:1
21.05.2016    Тур 12 ТоболАтырау 1:2
21.05.2016    Тур 12 ЖетысуШахтер К 2:0
21.05.2016    Тур 12 ИртышАкжайык 0:0
21.05.2016    Тур 12 КайратОкжетпес 6:0
21.05.2016    Тур 12 АктобеТараз 2:2
29.05.2016    Тур 13 ОрдабасыЖетысу 0:1
29.05.2016    Тур 13 Шахтер КТобол 1:0
29.05.2016    Тур 13 КайратАкжайык 3:2
29.05.2016    Тур 13 ОкжетпесТараз 0:0
29.05.2016    Тур 13 АтырауИртыш 0:1
29.05.2016    Тур 13 АктобеАстана 0:1
02.06.2016    Тур 14 ОкжетпесАкжайык 4:2
02.06.2016    Тур 14 ТаразАстана 0:2
02.06.2016    Тур 14 ЖетысуАктобе 1:1
02.06.2016    Тур 14 ТоболОрдабасы 1:0
02.06.2016    Тур 14 ИртышШахтер К 0:0
02.06.2016    Тур 14 КайратАтырау 5:2
11.06.2016    Тур 15 АстанаЖетысу 1:0
11.06.2016    Тур 15 Шахтер ККайрат 0:5
11.06.2016    Тур 15 ОрдабасыИртыш 2:0
11.06.2016    Тур 15 АкжайыкТараз 2:1
11.06.2016    Тур 15 АктобеТобол 0:1
11.06.2016    Тур 15 АтырауОкжетпес 2:1
15.06.2016    Тур 16 ИртышАктобе 4:1
15.06.2016    Тур 16 ОкжетпесШахтер К 3:0
15.06.2016    Тур 16 ТаразЖетысу 2:3
15.06.2016    Тур 16 ТоболАстана 1:2
15.06.2016    Тур 16 АкжайыкАтырау 0:4
15.06.2016    Тур 16 КайратОрдабасы 2:2
19.06.2016    Тур 17 АстанаИртыш 1:1
19.06.2016    Тур 17 АтырауТараз 1:0
19.06.2016    Тур 17 Шахтер КАкжайык 3:1
19.06.2016    Тур 17 АктобеКайрат 2:6
19.06.2016    Тур 17 ЖетысуТобол 0:1
19.06.2016    Тур 17 ОрдабасыОкжетпес 2:2
23.06.2016    Тур 18 КайратАстана 1:0
24.06.2016    Тур 18 ОкжетпесАктобе 4:1
24.06.2016    Тур 18 АкжайыкОрдабасы 0:1
25.06.2016    Тур 18 ИртышЖетысу 3:1
25.06.2016    Тур 18 ТаразТобол 2:0
25.06.2016    Тур 18 АтырауШахтер К 0:0
29.06.2016    Тур 02 АтырауТобол 0:0
02.07.2016    Тур 19 Шахтер КТараз 0:1
03.07.2016    Тур 19 ЖетысуКайрат 1:1
03.07.2016    Тур 19 ОрдабасыАтырау 2:1
03.07.2016    Тур 19 ТоболИртыш 3:2
03.07.2016    Тур 19 АктобеАкжайык 1:0
05.07.2016    Тур 19 АстанаОкжетпес 1:0
08.07.2016    Тур 20 АкжайыкАстана 1:5
09.07.2016    Тур 20 ТаразИртыш 1:0
10.07.2016    Тур 20 Шахтер КОрдабасы 0:0
10.07.2016    Тур 20 ОкжетпесЖетысу 2:0
10.07.2016    Тур 20 АтырауАктобе 1:1
10.07.2016    Тур 20 КайратТобол 3:2
16.07.2016    Тур 21 АстанаАтырау 2:1
16.07.2016    Тур 21 ЖетысуАкжайык 2:0
16.07.2016    Тур 21 ТоболОкжетпес 0:1
17.07.2016    Тур 21 ОрдабасыТараз 0:3
17.07.2016    Тур 21 ИртышКайрат 2:3
17.07.2016    Тур 21 АктобеШахтер К 2:0
24.07.2016    Тур 22 ОкжетпесИртыш 0:2
24.07.2016    Тур 22 АкжайыкТобол 0:5
24.07.2016    Тур 22 АктобеОрдабасы 0:0
24.07.2016    Тур 22 АтырауЖетысу 1:0
24.07.2016    Тур 22 КайратТараз 3:1
07.08.2016    Тур 22 Шахтер КАстана 2:0
12.08.2016    Тур 23 АстанаИртыш 3:0
13.08.2016    Тур 23 ОкжетпесКайрат 1:3
13.08.2016    Тур 23 АктобеОрдабасы 4:4
14.08.2016    Тур 23 Шахтер КТараз 1:0
14.08.2016    Тур 23 АкжайыкЖетысу 1:0
14.08.2016    Тур 23 ТоболАтырау 0:0
20.08.2016    Тур 24 ИртышОкжетпес 0:2
20.08.2016    Тур 24 КайратАктобе 3:1
21.08.2016    Тур 24 АстанаОрдабасы 2:0
21.08.2016    Тур 24 ЖетысуТобол 2:0
21.08.2016    Тур 24 Шахтер КАкжайык 0:1
21.08.2016    Тур 24 ТаразАтырау 1:0
26.08.2016    Тур 25 ОрдабасыКайрат 2:1
26.08.2016    Тур 25 АктобеИртыш 1:0
26.08.2016    Тур 25 АкжайыкТараз 2:0
26.08.2016    Тур 25 ТоболШахтер К 2:0
26.08.2016    Тур 25 АтырауЖетысу 3:3
10.09.2016    Тур 26 АстанаКайрат 1:4
10.09.2016    Тур 26 ТаразЖетысу 3:2
10.09.2016    Тур 26 Шахтер КАтырау 3:0
10.09.2016    Тур 26 АкжайыкТобол 1:0
11.09.2016    Тур 26 ИртышОрдабасы 1:2
12.09.2016    Тур 26 ОкжетпесАктобе 0:3
17.09.2016    Тур 27 ОрдабасыОкжетпес 1:0
17.09.2016    Тур 27 КайратИртыш 2:1
17.09.2016    Тур 27 АтырауАкжайык 1:2
18.09.2016    Тур 27 АктобеАстана 1:2
18.09.2016    Тур 27 ТоболТараз 3:1
18.09.2016    Тур 27 ЖетысуШахтер К 1:2
24.09.2016    Тур 28 ТоболЖетысу 3:2
24.09.2016    Тур 28 АкжайыкШахтер К 1:2
25.09.2016    Тур 28 ОрдабасыАстана 0:1
25.09.2016    Тур 28 ОкжетпесИртыш 1:4
25.09.2016    Тур 28 АтырауТараз 1:0
25.09.2016    Тур 28 АктобеКайрат 0:1
01.10.2016    Тур 29 ЖетысуАтырау 4:3
01.10.2016    Тур 29 ИртышАктобе 5:1
01.10.2016    Тур 29 КайратОрдабасы 1:1
01.10.2016    Тур 29 ТаразАкжайык 2:1
01.10.2016    Тур 29 Шахтер КТобол 2:3
02.10.2016    Тур 29 АстанаОкжетпес 3:0
16.10.2016    Тур 30 КайратАстана 2:0
16.10.2016    Тур 30 ОрдабасыИртыш 3:3
16.10.2016    Тур 30 АктобеОкжетпес 2:2
16.10.2016    Тур 30 ЖетысуТараз 0:0
16.10.2016    Тур 30 АтырауШахтер К 2:0
16.10.2016    Тур 30 ТоболАкжайык 0:1
22.10.2016    Тур 31 ТаразТобол 2:1
22.10.2016    Тур 31 АкжайыкАтырау 3:1
22.10.2016    Тур 31 Шахтер КЖетысу 4:1
23.10.2016    Тур 31 АстанаАктобе 1:0
23.10.2016    Тур 31 ОкжетпесОрдабасы 3:0
23.10.2016    Тур 31 ИртышКайрат 1:3
26.10.2016    Тур 25 ОкжетпесАстана 0:0
29.10.2016    Тур 32 ИртышАстана 0:0
29.10.2016    Тур 32 КайратОкжетпес 5:0
29.10.2016    Тур 32 ОрдабасыАктобе 2:1
29.10.2016    Тур 32 ТаразШахтер К 2:1
29.10.2016    Тур 32 ЖетысуАкжайык 0:2
29.10.2016    Тур 32 АтырауТобол 3:0
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2018.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх