Календарь

Дата
15.08.2014    Тур 01 ПортуМаритиму 2:0
16.08.2014    Тур 01 Жил ВисентеВитория Г 1:3
16.08.2014    Тур 01 АкадемикаСпортинг 1:1
17.08.2014    Тур 01 Риу АвиВитория С 2:0
17.08.2014    Тур 01 НасьоналМорейренсе 0:1
17.08.2014    Тур 01 ПенафиелБелененсеш 1:3
17.08.2014    Тур 01 БрагаБоавишта 3:0
17.08.2014    Тур 01 БенфикаПасуш-де-Феррейра 2:0
18.08.2014    Тур 01 АрокаЭшторил 1:1
22.08.2014    Тур 02 Витория ГПенафиел 3:0
23.08.2014    Тур 02 МаритимуАкадемика 2:1
23.08.2014    Тур 02 Пасуш-де-ФеррейраПорту 0:1
23.08.2014    Тур 02 СпортингАрока 1:0
24.08.2014    Тур 02 БелененсешНасьонал 3:1
24.08.2014    Тур 02 Витория СЖил Висенте 2:0
24.08.2014    Тур 02 ЭшторилРиу Ави 1:5
24.08.2014    Тур 02 БоавиштаБенфика 0:1
25.08.2014    Тур 02 МорейренсеБрага 0:0
29.08.2014    Тур 03 АкадемикаВитория С 1:1
30.08.2014    Тур 03 БелененсешВитория Г 0:3
30.08.2014    Тур 03 БрагаЭшторил 2:1
31.08.2014    Тур 03 Жил ВисентеМаритиму 1:2
31.08.2014    Тур 03 ПенафиелПасуш-де-Феррейра 0:1
31.08.2014    Тур 03 НасьоналАрока 2:0
31.08.2014    Тур 03 ПортуМорейренсе 3:0
31.08.2014    Тур 03 БенфикаСпортинг 1:1
01.09.2014    Тур 03 Риу АвиБоавишта 4:0
12.09.2014    Тур 04 Витория СБенфика 0:5
13.09.2014    Тур 04 МорейренсеРиу Ави 1:1
13.09.2014    Тур 04 АрокаБрага 1:0
13.09.2014    Тур 04 СпортингБелененсеш 1:1
14.09.2014    Тур 04 БоавиштаАкадемика 1:0
14.09.2014    Тур 04 МаритимуПенафиел 2:0
14.09.2014    Тур 04 Витория ГПорту 1:1
14.09.2014    Тур 04 Пасуш-де-ФеррейраЖил Висенте 1:1
14.09.2014    Тур 04 ЭшторилНасьонал 2:1
19.09.2014    Тур 05 Витория ГПасуш-де-Феррейра 1:1
20.09.2014    Тур 05 ПенафиелВитория С 2:0
20.09.2014    Тур 05 НасьоналБрага 1:1
21.09.2014    Тур 05 Риу АвиАрока 1:2
21.09.2014    Тур 05 БелененсешМаритиму 1:0
21.09.2014    Тур 05 БенфикаМорейренсе 3:1
21.09.2014    Тур 05 Жил ВисентеСпортинг 0:4
22.09.2014    Тур 05 ПортуБоавишта 0:0
22.09.2014    Тур 05 АкадемикаЭшторил 2:2
26.09.2014    Тур 06 СпортингПорту 1:1
27.09.2014    Тур 06 ЭшторилБенфика 2:3
27.09.2014    Тур 06 БрагаРиу Ави 3:0
28.09.2014    Тур 06 МаритимуВитория Г 4:0
28.09.2014    Тур 06 МорейренсеПенафиел 0:0
28.09.2014    Тур 06 БоавиштаЖил Висенте 3:2
28.09.2014    Тур 06 АрокаАкадемика 0:1
28.09.2014    Тур 06 Витория СНасьонал 2:0
29.09.2014    Тур 06 Пасуш-де-ФеррейраБелененсеш 2:0
03.10.2014    Тур 07 Витория ГБоавишта 3:0
04.10.2014    Тур 07 ПенафиелСпортинг 0:4
05.10.2014    Тур 07 Жил ВисентеЭшторил 1:1
05.10.2014    Тур 07 АкадемикаМорейренсе 0:0
05.10.2014    Тур 07 Пасуш-де-ФеррейраМаритиму 3:2
05.10.2014    Тур 07 БенфикаАрока 4:0
05.10.2014    Тур 07 ПортуБрага 2:1
05.10.2014    Тур 07 НасьоналРиу Ави 0:0
05.10.2014    Тур 07 БелененсешВитория С 1:1
24.10.2014    Тур 08 Витория СВитория Г 0:1
25.10.2014    Тур 08 МорейренсеЖил Висенте 2:0
25.10.2014    Тур 08 БоавиштаПасуш-де-Феррейра 1:2
25.10.2014    Тур 08 АрокаПорту 0:5
26.10.2014    Тур 08 ЭшторилБелененсеш 1:2
26.10.2014    Тур 08 НасьоналАкадемика 1:0
26.10.2014    Тур 08 СпортингМаритиму 4:2
26.10.2014    Тур 08 БрагаБенфика 2:1
27.10.2014    Тур 08 Риу АвиПенафиел 3:2
31.10.2014    Тур 09 БенфикаРиу Ави 1:0
01.11.2014    Тур 09 ПенафиелЭшторил 1:2
01.11.2014    Тур 09 Витория ГСпортинг 3:0
01.11.2014    Тур 09 ПортуНасьонал 2:0
02.11.2014    Тур 09 Жил ВисентеАрока 1:1
02.11.2014    Тур 09 МаритимуМорейренсе 1:2
02.11.2014    Тур 09 Пасуш-де-ФеррейраВитория С 4:1
02.11.2014    Тур 09 АкадемикаБрага 1:1
03.11.2014    Тур 09 БелененсешБоавишта 3:1
07.11.2014    Тур 10 АрокаВитория Г 1:2
08.11.2014    Тур 10 БрагаЖил Висенте 2:0
09.11.2014    Тур 10 МорейренсеБелененсеш 0:1
09.11.2014    Тур 10 НасьоналБенфика 1:2
09.11.2014    Тур 10 Витория СМаритиму 1:0
09.11.2014    Тур 10 БоавиштаПенафиел 1:0
09.11.2014    Тур 10 СпортингПасуш-де-Феррейра 1:1
09.11.2014    Тур 10 ЭшторилПорту 2:2
10.11.2014    Тур 10 Риу АвиАкадемика 3:0
28.11.2014    Тур 11 Витория ГМорейренсе 2:1
29.11.2014    Тур 11 БелененсешАрока 0:0
29.11.2014    Тур 11 ПенафиелБрага 1:6
29.11.2014    Тур 11 СпортингВитория С 3:0
30.11.2014    Тур 11 МаритимуБоавишта 4:0
30.11.2014    Тур 11 Жил ВисентеНасьонал 0:0
30.11.2014    Тур 11 АкадемикаБенфика 0:2
30.11.2014    Тур 11 ПортуРиу Ави 5:0
01.12.2014    Тур 11 Пасуш-де-ФеррейраЭшторил 1:1
05.12.2014    Тур 12 БоавиштаСпортинг 1:3
06.12.2014    Тур 12 Риу АвиЖил Висенте 0:0
06.12.2014    Тур 12 БенфикаБелененсеш 3:0
06.12.2014    Тур 12 ЭшторилВитория С 1:0
06.12.2014    Тур 12 АкадемикаПорту 0:3
07.12.2014    Тур 12 МорейренсеПасуш-де-Феррейра 2:0
07.12.2014    Тур 12 АрокаПенафиел 0:1
07.12.2014    Тур 12 БрагаВитория Г 0:0
08.12.2014    Тур 12 НасьоналМаритиму 3:0
12.12.2014    Тур 13 Витория СБоавишта 0:1
13.12.2014    Тур 13 Пасуш-де-ФеррейраАрока 2:1
13.12.2014    Тур 13 Жил ВисентеАкадемика 1:1
13.12.2014    Тур 13 ПенафиелНасьонал 2:1
13.12.2014    Тур 13 БелененсешБрага 0:1
14.12.2014    Тур 13 Витория ГРиу Ави 0:0
14.12.2014    Тур 13 СпортингМорейренсе 1:1
14.12.2014    Тур 13 ПортуБенфика 0:2
14.12.2014    Тур 13 МаритимуЭшторил 0:0
19.12.2014    Тур 14 ПортуВитория С 4:0
20.12.2014    Тур 14 ЭшторилВитория Г 1:0
21.12.2014    Тур 14 МорейренсеБоавишта 1:0
21.12.2014    Тур 14 АрокаМаритиму 1:0
21.12.2014    Тур 14 АкадемикаПенафиел 1:1
21.12.2014    Тур 14 БенфикаЖил Висенте 1:0
21.12.2014    Тур 14 НасьоналСпортинг 0:1
22.12.2014    Тур 14 БрагаПасуш-де-Феррейра 3:0
23.12.2014    Тур 14 Риу АвиБелененсеш 0:0
02.01.2015    Тур 15 БелененсешАкадемика 0:0
03.01.2015    Тур 15 МаритимуБрага 2:1
03.01.2015    Тур 15 Пасуш-де-ФеррейраРиу Ави 1:2
03.01.2015    Тур 15 СпортингЭшторил 3:0
03.01.2015    Тур 15 Жил ВисентеПорту 1:5
04.01.2015    Тур 15 Витория СМорейренсе 2:1
04.01.2015    Тур 15 БоавиштаАрока 3:1
04.01.2015    Тур 15 Витория ГНасьонал 4:0
04.01.2015    Тур 15 ПенафиелБенфика 0:3
09.01.2015    Тур 16 ЭшторилМорейренсе 1:1
10.01.2015    Тур 16 БенфикаВитория Г 3:0
10.01.2015    Тур 16 АкадемикаПасуш-де-Феррейра 2:2
10.01.2015    Тур 16 ПортуБелененсеш 3:0
11.01.2015    Тур 16 Жил ВисентеПенафиел 2:1
11.01.2015    Тур 16 Риу АвиМаритиму 0:0
11.01.2015    Тур 16 АрокаВитория С 1:0
11.01.2015    Тур 16 НасьоналБоавишта 2:1
11.01.2015    Тур 16 БрагаСпортинг 0:1
17.01.2015    Тур 17 Витория ГАкадемика 4:0
17.01.2015    Тур 17 ПенафиелПорту 1:3
18.01.2015    Тур 17 МорейренсеАрока 1:0
18.01.2015    Тур 17 Витория СБрага 1:3
18.01.2015    Тур 17 БоавиштаЭшторил 1:2
18.01.2015    Тур 17 БелененсешЖил Висенте 2:0
18.01.2015    Тур 17 Пасуш-де-ФеррейраНасьонал 2:3
18.01.2015    Тур 17 МаритимуБенфика 0:4
18.01.2015    Тур 17 СпортингРиу Ави 4:2
24.01.2015    Тур 18 Витория ГЖил Висенте 2:2
25.01.2015    Тур 18 Витория СРиу Ави 4:1
25.01.2015    Тур 18 БелененсешПенафиел 0:0
25.01.2015    Тур 18 МорейренсеНасьонал 2:3
25.01.2015    Тур 18 СпортингАкадемика 1:0
25.01.2015    Тур 18 ЭшторилАрока 1:0
25.01.2015    Тур 18 МаритимуПорту 1:0
25.01.2015    Тур 18 БоавиштаБрага 1:0
26.01.2015    Тур 18 Пасуш-де-ФеррейраБенфика 1:0
30.01.2015    Тур 19 БрагаМорейренсе 1:0
31.01.2015    Тур 19 БенфикаБоавишта 3:0
31.01.2015    Тур 19 НасьоналБелененсеш 2:1
31.01.2015    Тур 19 ПенафиелВитория Г 1:1
01.02.2015    Тур 19 Жил ВисентеВитория С 1:1
01.02.2015    Тур 19 АкадемикаМаритиму 1:1
01.02.2015    Тур 19 Риу АвиЭшторил 2:1
01.02.2015    Тур 19 АрокаСпортинг 1:3
01.02.2015    Тур 19 ПортуПасуш-де-Феррейра 5:0
07.02.2015    Тур 20 МорейренсеПорту 0:2
08.02.2015    Тур 20 Пасуш-де-ФеррейраПенафиел 2:1
08.02.2015    Тур 20 МаритимуЖил Висенте 1:2
08.02.2015    Тур 20 АрокаНасьонал 3:3
08.02.2015    Тур 20 Витория ГБелененсеш 0:1
08.02.2015    Тур 20 Витория САкадемика 0:0
08.02.2015    Тур 20 ЭшторилБрага 0:2
08.02.2015    Тур 20 СпортингБенфика 1:1
09.02.2015    Тур 20 БоавиштаРиу Ави 1:1
13.02.2015    Тур 21 ПортуВитория Г 1:0
14.02.2015    Тур 21 Жил ВисентеПасуш-де-Феррейра 1:0
14.02.2015    Тур 21 БелененсешСпортинг 1:1
15.02.2015    Тур 21 ПенафиелМаритиму 3:4
15.02.2015    Тур 21 Риу АвиМорейренсе 1:1
15.02.2015    Тур 21 АкадемикаБоавишта 0:0
15.02.2015    Тур 21 БенфикаВитория С 3:0
15.02.2015    Тур 21 БрагаАрока 2:0
16.02.2015    Тур 21 НасьоналЭшторил 1:0
20.02.2015    Тур 22 Пасуш-де-ФеррейраВитория Г 2:2
21.02.2015    Тур 22 БрагаНасьонал 3:1
21.02.2015    Тур 22 Витория СПенафиел 0:1
21.02.2015    Тур 22 МорейренсеБенфика 1:3
22.02.2015    Тур 22 АрокаРиу Ави 1:0
22.02.2015    Тур 22 МаритимуБелененсеш 1:2
22.02.2015    Тур 22 ЭшторилАкадемика 1:2
22.02.2015    Тур 22 СпортингЖил Висенте 2:0
23.02.2015    Тур 22 БоавиштаПорту 0:2
27.02.2015    Тур 23 Витория ГМаритиму 1:0
28.02.2015    Тур 23 Жил ВисентеБоавишта 1:1
28.02.2015    Тур 23 БенфикаЭшторил 6:0
28.02.2015    Тур 23 Риу АвиБрага 0:2
01.03.2015    Тур 23 ПенафиелМорейренсе 1:2
01.03.2015    Тур 23 НасьоналВитория С 3:0
01.03.2015    Тур 23 АкадемикаАрока 1:1
01.03.2015    Тур 23 ПортуСпортинг 3:0
02.03.2015    Тур 23 БелененсешПасуш-де-Феррейра 0:1
06.03.2015    Тур 24 БрагаПорту 0:1
07.03.2015    Тур 24 Витория СБелененсеш 1:1
08.03.2015    Тур 24 АрокаБенфика 1:3
08.03.2015    Тур 24 МорейренсеАкадемика 0:2
08.03.2015    Тур 24 МаритимуПасуш-де-Феррейра 2:1
08.03.2015    Тур 24 ЭшторилЖил Висенте 1:1
08.03.2015    Тур 24 БоавиштаВитория Г 3:1
09.03.2015    Тур 24 Риу АвиНасьонал 1:1
09.03.2015    Тур 24 СпортингПенафиел 3:2
13.03.2015    Тур 25 Пасуш-де-ФеррейраБоавишта 1:0
14.03.2015    Тур 25 БенфикаБрага 2:0
14.03.2015    Тур 25 Витория ГВитория С 0:1
15.03.2015    Тур 25 БелененсешЭшторил 2:2
15.03.2015    Тур 25 Жил ВисентеМорейренсе 0:1
15.03.2015    Тур 25 ПенафиелРиу Ави 0:2
15.03.2015    Тур 25 АкадемикаНасьонал 2:1
15.03.2015    Тур 25 МаритимуСпортинг 0:1
15.03.2015    Тур 25 ПортуАрока 1:0
20.03.2015    Тур 26 БрагаАкадемика 0:0
21.03.2015    Тур 26 ЭшторилПенафиел 3:3
21.03.2015    Тур 26 Риу АвиБенфика 2:1
21.03.2015    Тур 26 НасьоналПорту 1:1
22.03.2015    Тур 26 АрокаЖил Висенте 3:1
22.03.2015    Тур 26 МорейренсеМаритиму 1:1
22.03.2015    Тур 26 БоавиштаБелененсеш 1:0
22.03.2015    Тур 26 СпортингВитория Г 4:1
23.03.2015    Тур 26 Витория СПасуш-де-Феррейра 0:0
03.04.2015    Тур 27 АкадемикаРиу Ави 0:0
03.04.2015    Тур 27 Витория ГАрока 1:0
03.04.2015    Тур 27 Жил ВисентеБрага 0:2
04.04.2015    Тур 27 ПенафиелБоавишта 2:2
04.04.2015    Тур 27 БенфикаНасьонал 3:1
04.04.2015    Тур 27 БелененсешМорейренсе 2:0
04.04.2015    Тур 27 Пасуш-де-ФеррейраСпортинг 1:1
06.04.2015    Тур 27 МаритимуВитория С 1:1
06.04.2015    Тур 27 ПортуЭшторил 5:0
10.04.2015    Тур 28 АрокаБелененсеш 0:1
11.04.2015    Тур 28 БоавиштаМаритиму 0:2
11.04.2015    Тур 28 БенфикаАкадемика 5:1
11.04.2015    Тур 28 Риу АвиПорту 1:3
11.04.2015    Тур 28 МорейренсеВитория Г 2:1
12.04.2015    Тур 28 НасьоналЖил Висенте 3:2
12.04.2015    Тур 28 БрагаПенафиел 4:0
12.04.2015    Тур 28 Витория ССпортинг 1:2
13.04.2015    Тур 28 ЭшторилПасуш-де-Феррейра 1:0
17.04.2015    Тур 29 Витория ГБрага 1:0
18.04.2015    Тур 29 БелененсешБенфика 0:2
18.04.2015    Тур 29 ПортуАкадемика 1:0
19.04.2015    Тур 29 Пасуш-де-ФеррейраМорейренсе 0:0
19.04.2015    Тур 29 Жил ВисентеРиу Ави 0:0
19.04.2015    Тур 29 ПенафиелАрока 0:2
19.04.2015    Тур 29 Витория СЭшторил 1:2
19.04.2015    Тур 29 СпортингБоавишта 2:1
20.04.2015    Тур 29 МаритимуНасьонал 1:1
24.04.2015    Тур 30 БрагаБелененсеш 1:1
25.04.2015    Тур 30 АкадемикаЖил Висенте 1:2
25.04.2015    Тур 30 ЭшторилМаритиму 1:1
25.04.2015    Тур 30 Риу АвиВитория Г 1:1
26.04.2015    Тур 30 АрокаПасуш-де-Феррейра 1:3
26.04.2015    Тур 30 НасьоналПенафиел 2:0
26.04.2015    Тур 30 БенфикаПорту 0:0
26.04.2015    Тур 30 БоавиштаВитория С 0:0
27.04.2015    Тур 30 МорейренсеСпортинг 1:4
01.05.2015    Тур 31 Витория ГЭшторил 2:0
02.05.2015    Тур 31 Жил ВисентеБенфика 0:5
02.05.2015    Тур 31 СпортингНасьонал 2:0
03.05.2015    Тур 31 БоавиштаМорейренсе 3:1
03.05.2015    Тур 31 ПенафиелАкадемика 0:0
03.05.2015    Тур 31 МаритимуАрока 1:1
03.05.2015    Тур 31 Витория СПорту 0:2
04.05.2015    Тур 31 БелененсешРиу Ави 1:3
04.05.2015    Тур 31 Пасуш-де-ФеррейраБрага 2:2
09.05.2015    Тур 32 Риу АвиПасуш-де-Феррейра 0:0
09.05.2015    Тур 32 БенфикаПенафиел 4:0
09.05.2015    Тур 32 АкадемикаБелененсеш 1:1
09.05.2015    Тур 32 БрагаМаритиму 1:3
10.05.2015    Тур 32 МорейренсеВитория С 3:1
10.05.2015    Тур 32 АрокаБоавишта 0:0
10.05.2015    Тур 32 ЭшторилСпортинг 1:1
10.05.2015    Тур 32 ПортуЖил Висенте 2:0
11.05.2015    Тур 32 НасьоналВитория Г 2:2
17.05.2015    Тур 33 ПенафиелЖил Висенте 2:1
17.05.2015    Тур 33 МаритимуРиу Ави 4:0
17.05.2015    Тур 33 МорейренсеЭшторил 1:1
17.05.2015    Тур 33 БелененсешПорту 1:1
17.05.2015    Тур 33 СпортингБрага 4:1
17.05.2015    Тур 33 Витория САрока 2:1
17.05.2015    Тур 33 Пасуш-де-ФеррейраАкадемика 3:2
17.05.2015    Тур 33 Витория ГБенфика 0:0
18.05.2015    Тур 33 БоавиштаНасьонал 0:1
22.05.2015    Тур 34 ПортуПенафиел 2:0
23.05.2015    Тур 34 ЭшторилБоавишта 2:0
23.05.2015    Тур 34 АрокаМорейренсе 1:2
23.05.2015    Тур 34 Риу АвиСпортинг 0:1
23.05.2015    Тур 34 НасьоналПасуш-де-Феррейра 3:0
23.05.2015    Тур 34 Жил ВисентеБелененсеш 0:2
23.05.2015    Тур 34 БенфикаМаритиму 4:1
23.05.2015    Тур 34 БрагаВитория С 5:0
23.05.2015    Тур 34 АкадемикаВитория Г 2:4
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2018.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх