Календарь

Дата
07.08.2009    Тур 01 ВольфсбургШтутгарт 2:0
08.08.2009    Тур 01 Боруссия ДКельн 1:0
08.08.2009    Тур 01 НюрнбергШальке 1:2
08.08.2009    Тур 01 ВердерАйнтрахт 2:3
08.08.2009    Тур 01 ГертаГанновер 1:0
08.08.2009    Тур 01 МайнцБайер 2:2
08.08.2009    Тур 01 ХоффенхаймБавария 1:1
09.08.2009    Тур 01 ФрайбургГамбург 1:1
09.08.2009    Тур 01 БохумБоруссия М 3:3
15.08.2009    Тур 02 БаварияВердер 1:1
15.08.2009    Тур 02 ШтутгартФрайбург 4:2
15.08.2009    Тур 02 ГамбургБоруссия Д 4:1
15.08.2009    Тур 02 БайерХоффенхайм 1:0
15.08.2009    Тур 02 ГанноверМайнц 1:1
15.08.2009    Тур 02 КельнВольфсбург 1:3
15.08.2009    Тур 02 АйнтрахтНюрнберг 1:1
16.08.2009    Тур 02 ШалькеБохум 3:0
16.08.2009    Тур 02 Боруссия МГерта 2:1
21.08.2009    Тур 03 ХоффенхаймШальке 0:0
22.08.2009    Тур 03 Боруссия ДШтутгарт 1:1
22.08.2009    Тур 03 КельнАйнтрахт 0:0
22.08.2009    Тур 03 ФрайбургБайер 0:5
22.08.2009    Тур 03 МайнцБавария 2:1
22.08.2009    Тур 03 НюрнбергГанновер 0:2
23.08.2009    Тур 03 ВольфсбургГамбург 2:4
23.08.2009    Тур 03 ВердерБоруссия М 3:0
23.08.2009    Тур 03 БохумГерта 1:0
28.08.2009    Тур 04 Боруссия ММайнц 2:0
29.08.2009    Тур 04 БаварияВольфсбург 3:0
29.08.2009    Тур 04 ШтутгартНюрнберг 0:0
29.08.2009    Тур 04 ШалькеФрайбург 0:1
29.08.2009    Тур 04 БайерБохум 2:1
29.08.2009    Тур 04 ГанноверХоффенхайм 0:1
29.08.2009    Тур 04 АйнтрахтБоруссия Д 1:1
30.08.2009    Тур 04 ГертаВердер 2:3
30.08.2009    Тур 04 ГамбургКельн 3:1
12.09.2009    Тур 05 ВольфсбургБайер 2:3
12.09.2009    Тур 05 ГамбургШтутгарт 3:1
12.09.2009    Тур 05 Боруссия ДБавария 1:5
12.09.2009    Тур 05 ХоффенхаймБохум 3:0
12.09.2009    Тур 05 ФрайбургАйнтрахт 0:2
12.09.2009    Тур 05 МайнцГерта 2:1
12.09.2009    Тур 05 НюрнбергБоруссия М 1:0
13.09.2009    Тур 05 ВердерГанновер 0:0
13.09.2009    Тур 05 КельнШальке 1:2
18.09.2009    Тур 06 ШалькеВольфсбург 1:2
19.09.2009    Тур 06 БаварияНюрнберг 2:1
19.09.2009    Тур 06 ШтутгартКельн 0:2
19.09.2009    Тур 06 ГанноверБоруссия Д 1:1
19.09.2009    Тур 06 БохумМайнц 2:3
19.09.2009    Тур 06 Боруссия МХоффенхайм 2:4
20.09.2009    Тур 06 ГертаФрайбург 0:4
20.09.2009    Тур 06 БайерВердер 0:0
20.09.2009    Тур 06 АйнтрахтГамбург 1:1
25.09.2009    Тур 07 НюрнбергБохум 0:1
26.09.2009    Тур 07 ВольфсбургГанновер 4:2
26.09.2009    Тур 07 ГамбургБавария 1:0
26.09.2009    Тур 07 Боруссия ДШальке 0:1
26.09.2009    Тур 07 ВердерМайнц 3:0
26.09.2009    Тур 07 КельнБайер 0:1
26.09.2009    Тур 07 АйнтрахтШтутгарт 0:3
27.09.2009    Тур 07 ХоффенхаймГерта 5:1
27.09.2009    Тур 07 ФрайбургБоруссия М 3:0
02.10.2009    Тур 08 ШалькеАйнтрахт 2:0
03.10.2009    Тур 08 БаварияКельн 0:0
03.10.2009    Тур 08 БайерНюрнберг 4:0
03.10.2009    Тур 08 ГанноверФрайбург 5:2
03.10.2009    Тур 08 БохумВольфсбург 1:1
03.10.2009    Тур 08 Боруссия МБоруссия Д 0:1
03.10.2009    Тур 08 МайнцХоффенхайм 2:1
04.10.2009    Тур 08 ШтутгартВердер 0:2
04.10.2009    Тур 08 ГертаГамбург 1:3
17.10.2009    Тур 09 ШтутгартШальке 1:2
17.10.2009    Тур 09 ГамбургБайер 0:0
17.10.2009    Тур 09 ВердерХоффенхайм 2:0
17.10.2009    Тур 09 КельнМайнц 1:0
17.10.2009    Тур 09 АйнтрахтГанновер 2:1
17.10.2009    Тур 09 ФрайбургБавария 1:2
17.10.2009    Тур 09 НюрнбергГерта 3:0
18.10.2009    Тур 09 ВольфсбургБоруссия М 2:1
18.10.2009    Тур 09 Боруссия ДБохум 2:0
23.10.2009    Тур 10 БайерБоруссия Д 1:1
24.10.2009    Тур 10 БаварияАйнтрахт 2:1
24.10.2009    Тур 10 ХоффенхаймНюрнберг 3:0
24.10.2009    Тур 10 ГанноверШтутгарт 1:0
24.10.2009    Тур 10 Боруссия МКельн 0:0
24.10.2009    Тур 10 МайнцФрайбург 3:0
25.10.2009    Тур 10 ГертаВольфсбург 0:0
25.10.2009    Тур 10 ШалькеГамбург 3:3
25.10.2009    Тур 10 БохумВердер 1:4
30.10.2009    Тур 11 Боруссия ДГерта 2:0
31.10.2009    Тур 11 ВольфсбургМайнц 3:3
31.10.2009    Тур 11 ШтутгартБавария 0:0
31.10.2009    Тур 11 ГамбургБоруссия М 2:3
31.10.2009    Тур 11 ШалькеБайер 2:2
31.10.2009    Тур 11 КельнГанновер 0:1
31.10.2009    Тур 11 НюрнбергВердер 2:2
01.11.2009    Тур 11 АйнтрахтБохум 2:1
01.11.2009    Тур 11 ФрайбургХоффенхайм 0:1
06.11.2009    Тур 12 БайерАйнтрахт 4:0
07.11.2009    Тур 12 БаварияШальке 1:1
07.11.2009    Тур 12 ХоффенхаймВольфсбург 1:2
07.11.2009    Тур 12 БохумФрайбург 1:2
07.11.2009    Тур 12 Боруссия МШтутгарт 0:0
07.11.2009    Тур 12 МайнцНюрнберг 1:0
08.11.2009    Тур 12 ГертаКельн 0:1
08.11.2009    Тур 12 ВердерБоруссия Д 1:1
08.11.2009    Тур 12 ГанноверГамбург 2:2
21.11.2009    Тур 13 ВольфсбургНюрнберг 2:3
21.11.2009    Тур 13 ШтутгартГерта 1:1
21.11.2009    Тур 13 Боруссия ДМайнц 0:0
21.11.2009    Тур 13 ШалькеГанновер 2:0
21.11.2009    Тур 13 КельнХоффенхайм 0:4
21.11.2009    Тур 13 АйнтрахтБоруссия М 1:2
21.11.2009    Тур 13 ФрайбургВердер 0:6
22.11.2009    Тур 13 БаварияБайер 1:1
22.11.2009    Тур 13 ГамбургБохум 0:1
27.11.2009    Тур 14 БохумКельн 0:0
28.11.2009    Тур 14 ГертаАйнтрахт 1:3
28.11.2009    Тур 14 ХоффенхаймБоруссия Д 1:2
28.11.2009    Тур 14 ВердерВольфсбург 2:2
28.11.2009    Тур 14 Боруссия МШальке 1:0
28.11.2009    Тур 14 МайнцГамбург 1:1
28.11.2009    Тур 14 НюрнбергФрайбург 0:1
29.11.2009    Тур 14 БайерШтутгарт 4:0
29.11.2009    Тур 14 ГанноверБавария 0:3
04.12.2009    Тур 15 БаварияБоруссия М 2:1
05.12.2009    Тур 15 ВольфсбургФрайбург 2:2
05.12.2009    Тур 15 ШтутгартБохум 1:1
05.12.2009    Тур 15 ГамбургХоффенхайм 0:0
05.12.2009    Тур 15 Боруссия ДНюрнберг 4:0
05.12.2009    Тур 15 ГанноверБайер 0:0
05.12.2009    Тур 15 АйнтрахтМайнц 2:0
06.12.2009    Тур 15 ШалькеГерта 2:0
06.12.2009    Тур 15 КельнВердер 0:0
11.12.2009    Тур 16 ГертаБайер 2:2
12.12.2009    Тур 16 ХоффенхаймАйнтрахт 1:1
12.12.2009    Тур 16 ВердерШальке 0:2
12.12.2009    Тур 16 БохумБавария 1:5
12.12.2009    Тур 16 Боруссия МГанновер 5:3
12.12.2009    Тур 16 ФрайбургКельн 0:0
12.12.2009    Тур 16 НюрнбергГамбург 0:4
13.12.2009    Тур 16 ВольфсбургБоруссия Д 1:3
13.12.2009    Тур 16 МайнцШтутгарт 1:1
18.12.2009    Тур 17 ШалькеМайнц 1:0
19.12.2009    Тур 17 БаварияГерта 5:2
19.12.2009    Тур 17 ШтутгартХоффенхайм 3:1
19.12.2009    Тур 17 Боруссия ДФрайбург 1:0
19.12.2009    Тур 17 БайерБоруссия М 3:2
19.12.2009    Тур 17 ГанноверБохум 2:3
19.12.2009    Тур 17 АйнтрахтВольфсбург 2:2
20.12.2009    Тур 17 ГамбургВердер 2:1
20.12.2009    Тур 17 КельнНюрнберг 3:0
15.01.2010    Тур 18 БаварияХоффенхайм 2:0
16.01.2010    Тур 18 ШтутгартВольфсбург 3:1
16.01.2010    Тур 18 ГамбургФрайбург 2:0
16.01.2010    Тур 18 АйнтрахтВердер 1:0
16.01.2010    Тур 18 ГанноверГерта 0:3
16.01.2010    Тур 18 БайерМайнц 4:2
16.01.2010    Тур 18 Боруссия МБохум 1:2
17.01.2010    Тур 18 КельнБоруссия Д 2:3
17.01.2010    Тур 18 ШалькеНюрнберг 1:0
22.01.2010    Тур 19 ФрайбургШтутгарт 0:1
23.01.2010    Тур 19 ВердерБавария 2:3
23.01.2010    Тур 19 Боруссия ДГамбург 1:0
23.01.2010    Тур 19 БохумШальке 2:2
23.01.2010    Тур 19 МайнцГанновер 1:0
23.01.2010    Тур 19 НюрнбергАйнтрахт 1:1
23.01.2010    Тур 19 ГертаБоруссия М 0:0
24.01.2010    Тур 19 ХоффенхаймБайер 0:3
24.01.2010    Тур 19 ВольфсбургКельн 2:3
29.01.2010    Тур 20 ГамбургВольфсбург 1:1
30.01.2010    Тур 20 ШалькеХоффенхайм 2:0
30.01.2010    Тур 20 Боруссия МВердер 4:3
30.01.2010    Тур 20 АйнтрахтКельн 1:2
30.01.2010    Тур 20 ГертаБохум 0:0
30.01.2010    Тур 20 БаварияМайнц 3:0
30.01.2010    Тур 20 ГанноверНюрнберг 1:3
31.01.2010    Тур 20 ШтутгартБоруссия Д 4:1
31.01.2010    Тур 20 БайерФрайбург 3:1
05.02.2010    Тур 21 ВердерГерта 2:1
06.02.2010    Тур 21 ВольфсбургБавария 1:3
06.02.2010    Тур 21 НюрнбергШтутгарт 1:2
06.02.2010    Тур 21 КельнГамбург 3:3
06.02.2010    Тур 21 ФрайбургШальке 0:0
06.02.2010    Тур 21 БохумБайер 1:1
06.02.2010    Тур 21 ХоффенхаймГанновер 2:1
07.02.2010    Тур 21 Боруссия ДАйнтрахт 2:3
07.02.2010    Тур 21 МайнцБоруссия М 1:0
12.02.2010    Тур 22 Боруссия МНюрнберг 2:1
13.02.2010    Тур 22 БайерВольфсбург 2:1
13.02.2010    Тур 22 ШтутгартГамбург 1:3
13.02.2010    Тур 22 БаварияБоруссия Д 3:1
13.02.2010    Тур 22 БохумХоффенхайм 2:1
13.02.2010    Тур 22 ГанноверВердер 1:5
13.02.2010    Тур 22 ГертаМайнц 1:1
14.02.2010    Тур 22 ШалькеКельн 2:0
14.02.2010    Тур 22 АйнтрахтФрайбург 2:1
19.02.2010    Тур 23 ХоффенхаймБоруссия М 2:2
20.02.2010    Тур 23 НюрнбергБавария 1:1
20.02.2010    Тур 23 КельнШтутгарт 1:5
20.02.2010    Тур 23 Боруссия ДГанновер 4:1
20.02.2010    Тур 23 ГамбургАйнтрахт 0:0
20.02.2010    Тур 23 МайнцБохум 0:0
21.02.2010    Тур 23 ФрайбургГерта 0:3
21.02.2010    Тур 23 ВольфсбургШальке 2:1
21.02.2010    Тур 23 ВердерБайер 2:2
26.02.2010    Тур 24 ШалькеБоруссия Д 2:1
27.02.2010    Тур 24 ГертаХоффенхайм 0:2
27.02.2010    Тур 24 МайнцВердер 1:2
27.02.2010    Тур 24 БайерКельн 0:0
27.02.2010    Тур 24 ШтутгартАйнтрахт 2:1
27.02.2010    Тур 24 Боруссия МФрайбург 1:1
27.02.2010    Тур 24 БохумНюрнберг 0:0
28.02.2010    Тур 24 ГанноверВольфсбург 0:1
28.02.2010    Тур 24 БаварияГамбург 1:0
06.03.2010    Тур 25 КельнБавария 1:1
06.03.2010    Тур 25 ВердерШтутгарт 2:2
06.03.2010    Тур 25 ГамбургГерта 1:0
06.03.2010    Тур 25 АйнтрахтШальке 1:4
06.03.2010    Тур 25 ФрайбургГанновер 1:2
06.03.2010    Тур 25 ВольфсбургБохум 4:1
06.03.2010    Тур 25 Боруссия ДБоруссия М 3:0
07.03.2010    Тур 25 НюрнбергБайер 3:2
07.03.2010    Тур 25 ХоффенхаймМайнц 0:1
12.03.2010    Тур 26 ШалькеШтутгарт 2:1
13.03.2010    Тур 26 Боруссия МВольфсбург 0:4
13.03.2010    Тур 26 БохумБоруссия Д 1:4
13.03.2010    Тур 26 МайнцКельн 1:0
13.03.2010    Тур 26 ГанноверАйнтрахт 2:1
13.03.2010    Тур 26 БаварияФрайбург 2:1
13.03.2010    Тур 26 ГертаНюрнберг 1:2
14.03.2010    Тур 26 БайерГамбург 4:2
14.03.2010    Тур 26 ХоффенхаймВердер 0:1
19.03.2010    Тур 27 КельнБоруссия М 1:1
20.03.2010    Тур 27 АйнтрахтБавария 2:1
20.03.2010    Тур 27 НюрнбергХоффенхайм 0:0
20.03.2010    Тур 27 Боруссия ДБайер 3:0
20.03.2010    Тур 27 ШтутгартГанновер 2:0
20.03.2010    Тур 27 ВердерБохум 3:2
20.03.2010    Тур 27 ФрайбургМайнц 1:0
21.03.2010    Тур 27 ВольфсбургГерта 1:5
21.03.2010    Тур 27 ГамбургШальке 2:2
26.03.2010    Тур 28 БохумАйнтрахт 1:2
27.03.2010    Тур 28 МайнцВольфсбург 0:2
27.03.2010    Тур 28 БаварияШтутгарт 1:2
27.03.2010    Тур 28 ГертаБоруссия Д 0:0
27.03.2010    Тур 28 БайерШальке 0:2
27.03.2010    Тур 28 ГанноверКельн 1:4
27.03.2010    Тур 28 ВердерНюрнберг 4:2
28.03.2010    Тур 28 Боруссия МГамбург 1:0
28.03.2010    Тур 28 ХоффенхаймФрайбург 1:1
03.04.2010    Тур 29 ШалькеБавария 1:2
03.04.2010    Тур 29 КельнГерта 0:3
03.04.2010    Тур 29 АйнтрахтБайер 3:2
03.04.2010    Тур 29 Боруссия ДВердер 2:1
03.04.2010    Тур 29 ФрайбургБохум 1:1
03.04.2010    Тур 29 ШтутгартБоруссия М 2:1
03.04.2010    Тур 29 НюрнбергМайнц 2:0
04.04.2010    Тур 29 ВольфсбургХоффенхайм 4:0
04.04.2010    Тур 29 ГамбургГанновер 0:0
09.04.2010    Тур 30 Боруссия МАйнтрахт 2:0
10.04.2010    Тур 30 БайерБавария 1:1
10.04.2010    Тур 30 ГертаШтутгарт 0:1
10.04.2010    Тур 30 МайнцБоруссия Д 1:0
10.04.2010    Тур 30 ГанноверШальке 4:2
10.04.2010    Тур 30 ХоффенхаймКельн 0:2
10.04.2010    Тур 30 ВердерФрайбург 4:0
11.04.2010    Тур 30 НюрнбергВольфсбург 0:2
11.04.2010    Тур 30 БохумГамбург 1:2
16.04.2010    Тур 31 КельнБохум 2:0
17.04.2010    Тур 31 ШтутгартБайер 2:1
17.04.2010    Тур 31 ВольфсбургВердер 2:4
17.04.2010    Тур 31 БаварияГанновер 7:0
17.04.2010    Тур 31 ШалькеБоруссия М 3:1
17.04.2010    Тур 31 ГамбургМайнц 0:1
17.04.2010    Тур 31 ФрайбургНюрнберг 2:1
18.04.2010    Тур 31 АйнтрахтГерта 2:2
18.04.2010    Тур 31 Боруссия ДХоффенхайм 1:1
23.04.2010    Тур 32 БохумШтутгарт 0:2
24.04.2010    Тур 32 Боруссия МБавария 1:1
24.04.2010    Тур 32 НюрнбергБоруссия Д 2:3
24.04.2010    Тур 32 ГертаШальке 0:1
24.04.2010    Тур 32 БайерГанновер 3:0
24.04.2010    Тур 32 ВердерКельн 1:0
24.04.2010    Тур 32 МайнцАйнтрахт 3:3
25.04.2010    Тур 32 ФрайбургВольфсбург 1:0
25.04.2010    Тур 32 ХоффенхаймГамбург 5:1
01.05.2010    Тур 33 Боруссия ДВольфсбург 1:1
01.05.2010    Тур 33 БайерГерта 1:1
01.05.2010    Тур 33 АйнтрахтХоффенхайм 1:2
01.05.2010    Тур 33 ШалькеВердер 0:2
01.05.2010    Тур 33 БаварияБохум 3:1
01.05.2010    Тур 33 ГанноверБоруссия М 6:1
01.05.2010    Тур 33 КельнФрайбург 2:2
01.05.2010    Тур 33 ШтутгартМайнц 2:2
01.05.2010    Тур 33 ГамбургНюрнберг 4:0
08.05.2010    Тур 34 ГертаБавария 1:3
08.05.2010    Тур 34 ХоффенхаймШтутгарт 1:1
08.05.2010    Тур 34 ВердерГамбург 1:1
08.05.2010    Тур 34 ФрайбургБоруссия Д 3:1
08.05.2010    Тур 34 МайнцШальке 0:0
08.05.2010    Тур 34 Боруссия МБайер 1:1
08.05.2010    Тур 34 БохумГанновер 0:3
08.05.2010    Тур 34 НюрнбергКельн 1:0
08.05.2010    Тур 34 ВольфсбургАйнтрахт 3:1
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2020.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх