Календарь

Дата
03.09.2013    Тур 03 СунгульДинамо-Виктор 22:27
04.09.2013    Тур 01 ЭнергияКаустик 22:27
05.09.2013    Тур 01 Локомотив-ПолетДинамо-Виктор 26:28
06.09.2013    Тур 01 СКИФНара 30:24
06.09.2013    Тур 01 СунгульУниверситет-Нева 26:26
06.09.2013    Тур 01 Пермские медведиЧеховские медведи 31:26
06.09.2013    Тур 01 Заря КаспияФакел-ТКЗ 36:27
10.09.2013    Тур 02 Университет-НеваЭнергия 28:19
10.09.2013    Тур 02 Чеховские медведиСунгуль 40:24
10.09.2013    Тур 02 Динамо-ВикторПермские медведи 27:36
10.09.2013    Тур 02 Факел-ТКЗЛокомотив-Полет 30:24
10.09.2013    Тур 02 НараЗаря Каспия 28:32
11.09.2013    Тур 02 КаустикСКИФ 25:24
14.09.2013    Тур 03 ЭнергияЧеховские медведи 0:10
14.09.2013    Тур 03 Пермские медведиФакел-ТКЗ 31:27
14.09.2013    Тур 03 Локомотив-ПолетНара 32:28
14.09.2013    Тур 03 Заря КаспияКаустик 24:29
15.09.2013    Тур 03 Университет-НеваСКИФ 30:29
21.09.2013    Тур 04 Чеховские медведиСКИФ 34:16
21.09.2013    Тур 04 Динамо-ВикторЭнергия 29:23
21.09.2013    Тур 04 Факел-ТКЗСунгуль 31:31
21.09.2013    Тур 04 НараПермские медведи 31:36
22.09.2013    Тур 04 Локомотив-ПолетКаустик 26:30
23.09.2013    Тур 04 Университет-НеваЗаря Каспия 28:26
25.09.2013    Тур 05 Пермские медведиКаустик 26:24
28.09.2013    Тур 05 СКИФДинамо-Виктор 26:22
28.09.2013    Тур 05 ЭнергияФакел-ТКЗ 17:17
28.09.2013    Тур 05 СунгульНара 34:32
29.09.2013    Тур 05 Заря КаспияЧеховские медведи 27:30
01.10.2013    Тур 09 ЭнергияЛокомотив-Полет 25:23
03.10.2013    Тур 06 Чеховские медведиЛокомотив-Полет 42:29
04.10.2013    Тур 06 Факел-ТКЗСКИФ 24:33
04.10.2013    Тур 06 НараЭнергия 35:35
04.10.2013    Тур 06 Университет-НеваПермские медведи 31:30
04.10.2013    Тур 06 Динамо-ВикторЗаря Каспия 22:26
06.10.2013    Тур 06 КаустикСунгуль 29:23
07.10.2013    Тур 07 СКИФЗаря Каспия 28:33
09.10.2013    Тур 07 ЭнергияСунгуль 29:30
09.10.2013    Тур 07 Пермские медведиЛокомотив-Полет 30:30
09.10.2013    Тур 07 Факел-ТКЗНара 34:25
09.10.2013    Тур 07 Динамо-ВикторЧеховские медведи 26:29
09.10.2013    Тур 07 КаустикУниверситет-Нева 27:28
16.10.2013    Тур 08 Заря КаспияЭнергия 34:25
16.10.2013    Тур 08 КаустикФакел-ТКЗ 27:17
16.10.2013    Тур 08 НараДинамо-Виктор 21:32
20.10.2013    Тур 08 Университет-НеваЧеховские медведи 20:28
07.11.2013    Тур 09 СКИФПермские медведи 23:29
07.11.2013    Тур 09 СунгульЗаря Каспия 28:34
07.11.2013    Тур 09 Факел-ТКЗУниверситет-Нева 19:23
07.11.2013    Тур 09 Динамо-ВикторКаустик 23:31
07.11.2013    Тур 09 Чеховские медведиНара 39:34
12.11.2013    Тур 10 СунгульСКИФ 31:33
12.11.2013    Тур 10 Пермские медведиЭнергия 22:22
12.11.2013    Тур 10 Заря КаспияЛокомотив-Полет 37:25
12.11.2013    Тур 10 Чеховские медведиФакел-ТКЗ 47:24
12.11.2013    Тур 10 Университет-НеваДинамо-Виктор 23:18
12.11.2013    Тур 10 НараКаустик 27:28
18.11.2013    Тур 11 Заря КаспияПермские медведи 29:33
19.11.2013    Тур 11 ЭнергияСКИФ 30:34
19.11.2013    Тур 11 Локомотив-ПолетСунгуль 30:26
19.11.2013    Тур 11 Динамо-ВикторФакел-ТКЗ 30:30
19.11.2013    Тур 11 КаустикЧеховские медведи 33:31
23.11.2013    Тур 08 СунгульПермские медведи 26:32
24.11.2013    Тур 11 НараУниверситет-Нева 20:31
27.11.2013    Тур 12 НараСКИФ 26:28
27.11.2013    Тур 12 Динамо-ВикторЛокомотив-Полет 25:30
27.11.2013    Тур 12 Факел-ТКЗЗаря Каспия 36:31
29.11.2013    Тур 12 Чеховские медведиПермские медведи 32:30
03.12.2013    Тур 15 СунгульФакел-ТКЗ 30:25
04.12.2013    Тур 13 СКИФКаустик 24:23
04.12.2013    Тур 13 Пермские медведиДинамо-Виктор 28:22
04.12.2013    Тур 17 Локомотив-ПолетЧеховские медведи 26:34
06.12.2013    Тур 13 ЭнергияУниверситет-Нева 20:24
06.12.2013    Тур 13 СунгульЧеховские медведи 33:39
06.12.2013    Тур 13 Локомотив-ПолетФакел-ТКЗ 28:19
06.12.2013    Тур 13 Заря КаспияНара 31:25
11.12.2013    Тур 14 СКИФУниверситет-Нева 24:23
11.12.2013    Тур 14 Чеховские медведиЭнергия 38:25
11.12.2013    Тур 14 Факел-ТКЗПермские медведи 31:32
11.12.2013    Тур 14 КаустикЗаря Каспия 30:23
13.12.2013    Тур 15 КаустикЛокомотив-Полет 26:26
15.12.2013    Тур 15 Заря КаспияУниверситет-Нева 31:28
17.12.2013    Тур 15 СКИФЧеховские медведи 30:32
17.12.2013    Тур 15 ЭнергияДинамо-Виктор 18:21
17.12.2013    Тур 15 Пермские медведиНара 32:25
20.12.2013    Тур 05 Локомотив-ПолетУниверситет-Нева 31:27
20.12.2013    Тур 12 КаустикЭнергия 31:20
30.01.2014    Тур 16 Динамо-ВикторСКИФ 31:29
30.01.2014    Тур 16 Факел-ТКЗЭнергия 10:0
30.01.2014    Тур 16 НараСунгуль 26:29
30.01.2014    Тур 16 КаустикПермские медведи 27:29
30.01.2014    Тур 16 Университет-НеваЛокомотив-Полет 30:26
30.01.2014    Тур 16 Чеховские медведиЗаря Каспия 30:29
04.02.2014    Тур 17 ЭнергияНара 21:25
04.02.2014    Тур 17 СунгульКаустик 30:29
04.02.2014    Тур 17 Пермские медведиУниверситет-Нева 29:17
05.02.2014    Тур 17 СКИФФакел-ТКЗ 27:26
09.02.2014    Тур 20 Локомотив-ПолетЭнергия 29:25
12.02.2014    Тур 18 СунгульЭнергия 32:36
12.02.2014    Тур 18 Локомотив-ПолетПермские медведи 31:31
12.02.2014    Тур 18 НараФакел-ТКЗ 30:29
12.02.2014    Тур 18 Чеховские медведиДинамо-Виктор 34:30
12.02.2014    Тур 18 Университет-НеваКаустик 35:24
13.02.2014    Тур 18 Заря КаспияСКИФ 31:24
19.02.2014    Тур 19 СКИФЛокомотив-Полет 30:31
19.02.2014    Тур 19 ЭнергияЗаря Каспия 24:27
19.02.2014    Тур 19 Пермские медведиСунгуль 36:32
19.02.2014    Тур 19 Факел-ТКЗКаустик 23:20
19.02.2014    Тур 19 Динамо-ВикторНара 26:18
26.02.2014    Тур 20 Пермские медведиСКИФ 33:22
26.02.2014    Тур 20 Заря КаспияСунгуль 31:31
26.02.2014    Тур 20 Университет-НеваФакел-ТКЗ 34:29
26.02.2014    Тур 20 КаустикДинамо-Виктор 25:24
26.02.2014    Тур 20 НараЧеховские медведи 29:43
28.02.2014    Тур 08 Локомотив-ПолетСКИФ 36:28
01.03.2014    Тур 14 Динамо-ВикторСунгуль 28:29
04.03.2014    Тур 21 СКИФСунгуль 25:26
04.03.2014    Тур 21 ЭнергияПермские медведи 25:35
04.03.2014    Тур 21 Факел-ТКЗЧеховские медведи 25:41
04.03.2014    Тур 21 Динамо-ВикторУниверситет-Нева 27:30
04.03.2014    Тур 21 КаустикНара 41:28
05.03.2014    Тур 21 Локомотив-ПолетЗаря Каспия 31:29
08.03.2014    Тур 22 СКИФЭнергия 28:31
09.03.2014    Тур 22 СунгульЛокомотив-Полет 32:30
09.03.2014    Тур 22 Пермские медведиЗаря Каспия 37:31
09.03.2014    Тур 22 Факел-ТКЗДинамо-Виктор 21:26
09.03.2014    Тур 22 Чеховские медведиКаустик 44:32
09.03.2014    Тур 22 Университет-НеваНара 32:21
13.03.2014    Тур 12 Университет-НеваСунгуль 44:28
14.03.2014    Тур 14 НараЛокомотив-Полет 37:36
15.03.2014    Тур 17 Заря КаспияДинамо-Виктор 29:31
18.03.2014    Тур 19 Чеховские медведиУниверситет-Нева 32:26
16.04.2014    1/4 финала СунгульЧеховские медведи 32:42
16.04.2014    1/4 финала Динамо-ВикторПермские медведи 28:29
16.04.2014    1/4 финала Локомотив-ПолетУниверситет-Нева 28:28
16.04.2014    1/4 финала Заря КаспияКаустик 30:30
23.04.2014    1/4 финала Чеховские медведиСунгуль 40:31
23.04.2014    1/4 финала Пермские медведиДинамо-Виктор 38:23
23.04.2014    1/4 финала Университет-НеваЛокомотив-Полет 30:27
23.04.2014    1/4 финала КаустикЗаря Каспия 30:25
08.05.2014    Полуфинал КаустикЧеховские медведи 27:31
08.05.2014    Полуфинал Университет-НеваПермские медведи 30:30
13.05.2014    Полуфинал Чеховские медведиКаустик 40:33
13.05.2014    Полуфинал Пермские медведиУниверситет-Нева 25:27
18.05.2014    Финал Университет-НеваЧеховские медведи 36:35
18.05.2014    Полуфинал КаустикПермские медведи 24:25
22.05.2014    Полуфинал Пермские медведиКаустик 29:32
23.05.2014    Финал Чеховские медведиУниверситет-Нева 30:23
23.05.2014    Полуфинал Пермские медведиКаустик 31:30
24.05.2014    Финал Чеховские медведиУниверситет-Нева 24:18
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2018.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх