Календарь

Дата
13.09.2014    Тур 04 Динамо-ВикторЧеховские медведи 18:35
13.09.2014    Тур 04 СГАУ-СаратовПермские медведи 26:29
13.09.2014    Тур 04 Динамо АсУниверситет-Нева 22:30
13.09.2014    Тур 04 ЭнергияСКИФ 26:27
13.09.2014    Тур 04 СунгульЛокомотив-Полет 27:28
01.09.2015    Тур 01 СКИФСГАУ-Саратов 27:21
02.09.2015    Тур 01 Чеховские медведиУГНТУ-ВНЗМ 35:25
02.09.2015    Тур 01 Пермские медведиЭнергия 10:0
02.09.2015    Тур 01 Университет-НеваСунгуль 28:20
02.09.2015    Тур 01 КаустикДинамо-Виктор 21:28
02.09.2015    Тур 01 Локомотив-ПолетДинамо Ас 30:29
06.09.2015    Тур 02 СунгульПермские медведи 28:35
06.09.2015    Тур 02 Динамо-ВикторУниверситет-Нева 21:27
06.09.2015    Тур 02 СГАУ-СаратовКаустик 28:29
06.09.2015    Тур 02 Динамо АсСКИФ 33:27
06.09.2015    Тур 02 УГНТУ-ВНЗМЛокомотив-Полет 26:28
09.09.2015    Тур 03 Чеховские медведиСунгуль 41:30
09.09.2015    Тур 03 Пермские медведиДинамо-Виктор 30:29
09.09.2015    Тур 03 Университет-НеваСГАУ-Саратов 29:21
09.09.2015    Тур 03 КаустикДинамо Ас 31:23
09.09.2015    Тур 03 СКИФУГНТУ-ВНЗМ 32:25
16.09.2015    Тур 05 Пермские медведиДинамо Ас 27:25
16.09.2015    Тур 05 Университет-НеваУГНТУ-ВНЗМ 32:21
16.09.2015    Тур 05 КаустикЭнергия 28:26
23.09.2015    Тур 06 УГНТУ-ВНЗМПермские медведи 23:33
23.09.2015    Тур 06 ЭнергияУниверситет-Нева 26:31
23.09.2015    Тур 06 СунгульКаустик 29:27
23.09.2015    Тур 06 Динамо-ВикторСКИФ 25:25
23.09.2015    Тур 06 СГАУ-СаратовЛокомотив-Полет 28:25
23.09.2015    Тур 17 Чеховские медведиДинамо Ас 30:31
30.09.2015    Тур 07 Пермские медведиУниверситет-Нева 29:29
30.09.2015    Тур 07 КаустикСКИФ 30:26
30.09.2015    Тур 07 Динамо АсУГНТУ-ВНЗМ 35:22
30.09.2015    Тур 07 СГАУ-СаратовДинамо-Виктор 32:26
30.09.2015    Тур 07 ЭнергияСунгуль 30:26
03.10.2015    Тур 05 Чеховские медведиСГАУ-Саратов 31:24
03.10.2015    Тур 05 СКИФСунгуль 32:32
04.10.2015    Тур 05 Локомотив-ПолетДинамо-Виктор 22:27
06.10.2015    Тур 08 СКИФЧеховские медведи 28:30
06.10.2015    Тур 08 СунгульДинамо-Виктор 22:31
07.10.2015    Тур 08 Локомотив-ПолетПермские медведи 21:31
07.10.2015    Тур 08 ЭнергияДинамо Ас 20:27
07.10.2015    Тур 08 УГНТУ-ВНЗМСГАУ-Саратов 26:27
07.10.2015    Тур 19 КаустикУниверситет-Нева 18:19
14.10.2015    Тур 09 Чеховские медведиКаустик 31:22
14.10.2015    Тур 09 Динамо АсСунгуль 34:30
14.10.2015    Тур 09 СГАУ-СаратовЭнергия 30:24
14.10.2015    Тур 09 Динамо-ВикторУГНТУ-ВНЗМ 28:23
20.10.2015    Тур 10 КаустикПермские медведи 19:38
20.10.2015    Тур 10 Динамо-ВикторДинамо Ас 22:22
21.10.2015    Тур 10 Локомотив-ПолетСКИФ 36:29
21.10.2015    Тур 10 СунгульСГАУ-Саратов 23:28
21.10.2015    Тур 10 УГНТУ-ВНЗМЭнергия 28:21
24.10.2015    Тур 09 Пермские медведиСКИФ 38:28
24.10.2015    Тур 16 УГНТУ-ВНЗМУниверситет-Нева 19:24
04.11.2015    Тур 02 ЭнергияЧеховские медведи 27:38
22.11.2015    Тур 11 Пермские медведиЧеховские медведи 33:33
25.11.2015    Тур 11 СКИФУниверситет-Нева 24:32
25.11.2015    Тур 11 СГАУ-СаратовДинамо Ас 25:28
25.11.2015    Тур 11 УГНТУ-ВНЗМСунгуль 27:26
30.11.2015    Тур 12 УГНТУ-ВНЗМЧеховские медведи 19:35
02.12.2015    Тур 12 Динамо-ВикторКаустик 10:0
02.12.2015    Тур 12 СГАУ-СаратовСКИФ 30:28
02.12.2015    Тур 12 Динамо АсЛокомотив-Полет 32:33
03.12.2015    Тур 12 СунгульУниверситет-Нева 23:28
07.12.2015    Тур 13 СКИФДинамо Ас 36:29
09.12.2015    Тур 13 Чеховские медведиЭнергия 38:23
09.12.2015    Тур 13 Пермские медведиСунгуль 36:29
09.12.2015    Тур 13 Университет-НеваДинамо-Виктор 31:23
09.12.2015    Тур 13 Локомотив-ПолетУГНТУ-ВНЗМ 22:22
12.12.2015    Тур 14 СунгульЧеховские медведи 28:36
13.12.2015    Тур 14 Динамо-ВикторПермские медведи 27:30
13.12.2015    Тур 14 СГАУ-СаратовУниверситет-Нева 22:22
13.12.2015    Тур 14 Динамо АсКаустик 10:0
13.12.2015    Тур 14 УГНТУ-ВНЗМСКИФ 26:22
13.12.2015    Тур 14 ЭнергияЛокомотив-Полет 23:27
27.01.2016    Тур 11 Локомотив-ПолетКаустик 32:31
30.01.2016    Тур 13 КаустикСГАУ-Саратов 22:31
02.02.2016    Тур 03 Локомотив-ПолетЭнергия 27:23
04.02.2016    Тур 15 СКИФЭнергия 34:21
06.02.2016    Тур 15 Чеховские медведиДинамо-Виктор 35:22
06.02.2016    Тур 15 Пермские медведиСГАУ-Саратов 28:28
06.02.2016    Тур 15 Университет-НеваДинамо Ас 20:26
06.02.2016    Тур 15 КаустикУГНТУ-ВНЗМ 28:27
06.02.2016    Тур 15 Локомотив-ПолетСунгуль 29:25
10.02.2016    Тур 16 СГАУ-СаратовЧеховские медведи 30:41
10.02.2016    Тур 16 Динамо АсПермские медведи 25:26
10.02.2016    Тур 16 ЭнергияКаустик 32:24
10.02.2016    Тур 16 СунгульСКИФ 25:36
10.02.2016    Тур 16 Динамо-ВикторЛокомотив-Полет 22:20
17.02.2016    Тур 17 Пермские медведиУГНТУ-ВНЗМ 24:21
17.02.2016    Тур 17 Университет-НеваЭнергия 39:26
17.02.2016    Тур 17 КаустикСунгуль 26:29
17.02.2016    Тур 17 СКИФДинамо-Виктор 29:24
17.02.2016    Тур 17 Локомотив-ПолетСГАУ-Саратов 30:32
18.02.2016    Тур 06 Динамо АсЧеховские медведи 24:27
21.02.2016    Тур 18 СКИФКаустик 32:20
24.02.2016    Тур 18 Локомотив-ПолетЧеховские медведи 24:28
24.02.2016    Тур 18 УГНТУ-ВНЗМДинамо Ас 18:29
24.02.2016    Тур 18 Динамо-ВикторСГАУ-Саратов 29:29
24.02.2016    Тур 18 СунгульЭнергия 34:28
26.02.2016    Тур 18 Университет-НеваПермские медведи 28:26
02.03.2016    Тур 08 Университет-НеваКаустик 42:25
02.03.2016    Тур 19 Чеховские медведиСКИФ 26:25
02.03.2016    Тур 19 Пермские медведиЛокомотив-Полет 26:24
02.03.2016    Тур 19 Динамо АсЭнергия 33:21
02.03.2016    Тур 19 СГАУ-СаратовУГНТУ-ВНЗМ 38:30
02.03.2016    Тур 19 Динамо-ВикторСунгуль 25:19
05.03.2016    Тур 10 Университет-НеваЧеховские медведи 25:30
09.03.2016    Тур 20 КаустикЧеховские медведи 26:41
09.03.2016    Тур 20 СКИФПермские медведи 26:31
09.03.2016    Тур 20 Локомотив-ПолетУниверситет-Нева 25:27
09.03.2016    Тур 20 СунгульДинамо Ас 25:31
09.03.2016    Тур 20 ЭнергияСГАУ-Саратов 21:39
09.03.2016    Тур 20 УГНТУ-ВНЗМДинамо-Виктор 21:21
12.03.2016    Тур 21 Динамо АсДинамо-Виктор 28:24
13.03.2016    Тур 21 Чеховские медведиУниверситет-Нева 29:25
13.03.2016    Тур 21 Пермские медведиКаустик 30:26
13.03.2016    Тур 21 СКИФЛокомотив-Полет 31:29
13.03.2016    Тур 21 СГАУ-СаратовСунгуль 32:21
13.03.2016    Тур 21 ЭнергияУГНТУ-ВНЗМ 24:28
16.03.2016    Тур 22 Чеховские медведиПермские медведи 26:26
16.03.2016    Тур 22 Университет-НеваСКИФ 29:28
16.03.2016    Тур 22 КаустикЛокомотив-Полет 28:31
16.03.2016    Тур 22 Динамо-ВикторЭнергия 34:25
16.03.2016    Тур 22 СунгульУГНТУ-ВНЗМ 29:29
17.03.2016    Тур 22 Динамо АсСГАУ-Саратов 32:23
19.03.2016    Тур 07 Чеховские медведиЛокомотив-Полет 28:23
19.03.2016    Тур 12 ЭнергияПермские медведи 18:36
22.03.2016    Тур 04 УГНТУ-ВНЗМКаустик 30:22
23.03.2016    Тур 11 ЭнергияДинамо-Виктор 26:28
28.03.2016    Тур 09 Университет-НеваЛокомотив-Полет 28:22
14.04.2016    финальный этап, 1 тур Чеховские медведиДинамо Ас 29:24
14.04.2016    финальный этап, 1 тур Пермские медведиСГАУ-Саратов 29:27
14.04.2016    финальный этап, 1 тур Университет-НеваДинамо-Виктор 30:17
18.04.2016    финальный этап, 2 тур Университет-НеваЧеховские медведи 30:23
18.04.2016    финальный этап, 2 тур Динамо АсПермские медведи 22:27
18.04.2016    финальный этап, 2 тур Динамо-ВикторСГАУ-Саратов 27:27
22.04.2016    финальный этап, 3 тур Чеховские медведиДинамо-Виктор 35:19
22.04.2016    финальный этап, 3 тур Пермские медведиУниверситет-Нева 27:25
22.04.2016    финальный этап, 3 тур СГАУ-СаратовДинамо Ас 29:27
27.04.2016    финальный этап, 4 тур Динамо АсУниверситет-Нева 30:34
27.04.2016    финальный этап, 4 тур СГАУ-СаратовЧеховские медведи 28:36
28.04.2016    финальный этап, 4 тур Динамо-ВикторПермские медведи 25:33
01.05.2016    финальный этап, 5 тур Динамо АсДинамо-Виктор 34:22
01.05.2016    финальный этап, 5 тур Университет-НеваСГАУ-Саратов 31:26
01.05.2016    финальный этап, 5 тур Чеховские медведиПермские медведи 28:27
04.05.2016    финальный этап, 6 тур СГАУ-СаратовПермские медведи 27:33
05.05.2016    финальный этап, 6 тур Динамо АсЧеховские медведи 28:29
06.05.2016    финальный этап, 6 тур Динамо-ВикторУниверситет-Нева 15:24
09.05.2016    финальный этап, 7 тур Чеховские медведиУниверситет-Нева 33:26
09.05.2016    финальный этап, 7 тур Пермские медведиДинамо Ас 36:27
09.05.2016    финальный этап, 7 тур СГАУ-СаратовДинамо-Виктор 22:20
13.05.2016    финальный этап, 8 тур Динамо-ВикторЧеховские медведи 21:39
13.05.2016    финальный этап, 8 тур Динамо АсСГАУ-Саратов 36:31
14.05.2016    финальный этап, 8 тур Университет-НеваПермские медведи 23:26
20.05.2016    финальный этап, 9 тур Университет-НеваДинамо Ас 26:25
20.05.2016    финальный этап, 9 тур Чеховские медведиСГАУ-Саратов 35:30
20.05.2016    финальный этап, 9 тур Пермские медведиДинамо-Виктор 30:22
24.05.2016    финальный этап, 10 тур Динамо-ВикторДинамо Ас 31:30
24.05.2016    финальный этап, 10 тур СГАУ-СаратовУниверситет-Нева 27:28
24.05.2016    финальный этап, 10 тур Пермские медведиЧеховские медведи 22:31
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2018.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх