Календарь

Дата
02.08.2013    Тур 01 ВитессХераклес 3:1
02.08.2013    Тур 01 АДО Ден ХагПСВ 2:3
02.08.2013    Тур 01 ЗволлеФейенорд 2:1
02.08.2013    Тур 01 НЕКГронинген 1:4
02.08.2013    Тур 01 ХеренвенАЗ 4:2
02.08.2013    Тур 01 АяксРода 3:0
02.08.2013    Тур 01 КамбюрНАК 0:0
02.08.2013    Тур 01 УтрехтГоу Эхед Иглс 1:1
03.08.2013    Тур 01 ТвентеРКС Ваалвейк 0:0
09.08.2013    Тур 02 АЗАякс 3:2
09.08.2013    Тур 02 ХераклесЗволле 1:3
09.08.2013    Тур 02 ФейенордТвенте 1:4
09.08.2013    Тур 02 ГронингенУтрехт 2:0
09.08.2013    Тур 02 Гоу Эхед ИглсАДО Ден Хаг 2:1
09.08.2013    Тур 02 НАКХеренвен 0:2
09.08.2013    Тур 02 РодаКамбюр 2:0
09.08.2013    Тур 02 ПСВНЕК 5:0
11.08.2013    Тур 02 РКС ВаалвейкВитесс 4:2
17.08.2013    Тур 03 АяксФейенорд 2:1
17.08.2013    Тур 03 КамбюрГронинген 4:1
17.08.2013    Тур 03 ТвентеУтрехт 6:0
17.08.2013    Тур 03 ХеренвенХераклес 2:4
17.08.2013    Тур 03 РКС ВаалвейкАЗ 1:2
17.08.2013    Тур 03 ПСВГоу Эхед Иглс 3:0
17.08.2013    Тур 03 НЕКЗволле 1:5
17.08.2013    Тур 03 РодаВитесс 1:1
17.08.2013    Тур 03 НАКАДО Ден Хаг 1:2
24.08.2013    Тур 04 Гоу Эхед ИглсГронинген 3:3
24.08.2013    Тур 04 ХеренвенАякс 3:3
24.08.2013    Тур 04 ФейенордНАК 3:1
24.08.2013    Тур 04 ХераклесПСВ 1:1
24.08.2013    Тур 04 ВитессТвенте 1:0
24.08.2013    Тур 04 УтрехтАЗ 2:0
24.08.2013    Тур 04 НЕКРКС Ваалвейк 2:2
24.08.2013    Тур 04 АДО Ден ХагРода 0:4
24.08.2013    Тур 04 ЗволлеКамбюр 2:0
30.08.2013    Тур 05 ПСВКамбюр 0:0
30.08.2013    Тур 05 ГронингенАякс 1:1
30.08.2013    Тур 05 ХераклесАДО Ден Хаг 1:0
30.08.2013    Тур 05 АЗВитесс 1:1
30.08.2013    Тур 05 РКС ВаалвейкГоу Эхед Иглс 1:4
30.08.2013    Тур 05 НАКНЕК 1:1
30.08.2013    Тур 05 ЗволлеУтрехт 1:1
30.08.2013    Тур 05 ТвентеХеренвен 1:1
01.09.2013    Тур 05 ФейенордРода 4:0
15.09.2013    Тур 06 НЕКФейенорд 3:3
15.09.2013    Тур 06 РодаНАК 1:5
15.09.2013    Тур 06 ХеренвенГронинген 4:2
15.09.2013    Тур 06 УтрехтРКС Ваалвейк 2:1
15.09.2013    Тур 06 АяксЗволле 2:1
15.09.2013    Тур 06 АЗГоу Эхед Иглс 3:0
15.09.2013    Тур 06 АДО Ден ХагВитесс 2:1
15.09.2013    Тур 06 ТвентеПСВ 2:2
15.09.2013    Тур 06 КамбюрХераклес 2:0
21.09.2013    Тур 07 ХераклесТвенте 0:3
21.09.2013    Тур 07 ПСВАякс 4:0
21.09.2013    Тур 07 ВитессЗволле 3:0
21.09.2013    Тур 07 ГронингенРКС Ваалвейк 4:1
21.09.2013    Тур 07 АДО Ден ХагНЕК 1:1
21.09.2013    Тур 07 РодаХеренвен 3:3
21.09.2013    Тур 07 ФейенордУтрехт 1:0
21.09.2013    Тур 07 Гоу Эхед ИглсКамбюр 0:0
21.09.2013    Тур 07 НАКАЗ 3:0
28.09.2013    Тур 08 ХеренвенКамбюр 2:1
28.09.2013    Тур 08 ФейенордАДО Ден Хаг 4:2
28.09.2013    Тур 08 ТвентеГронинген 5:0
28.09.2013    Тур 08 РКС ВаалвейкХераклес 1:4
28.09.2013    Тур 08 ЗволлеНАК 0:0
28.09.2013    Тур 08 УтрехтРода 3:3
28.09.2013    Тур 08 АяксГоу Эхед Иглс 6:0
28.09.2013    Тур 08 АЗПСВ 2:1
29.09.2013    Тур 08 НЕКВитесс 2:3
05.10.2013    Тур 09 АяксУтрехт 3:0
05.10.2013    Тур 09 ВитессФейенорд 1:2
05.10.2013    Тур 09 ГронингенАЗ 2:1
05.10.2013    Тур 09 КамбюрТвенте 0:1
05.10.2013    Тур 09 РодаЗволле 0:0
05.10.2013    Тур 09 Гоу Эхед ИглсНЕК 4:3
05.10.2013    Тур 09 НАКХераклес 2:1
05.10.2013    Тур 09 АДО Ден ХагХеренвен 1:1
06.10.2013    Тур 09 ПСВРКС Ваалвейк 2:1
19.10.2013    Тур 10 ГронингенПСВ 1:0
19.10.2013    Тур 10 ЗволлеАДО Ден Хаг 6:1
19.10.2013    Тур 10 РКС ВаалвейкРода 1:2
19.10.2013    Тур 10 Гоу Эхед ИглсФейенорд 2:2
19.10.2013    Тур 10 ТвентеАякс 1:1
19.10.2013    Тур 10 УтрехтНАК 4:2
19.10.2013    Тур 10 ХеренвенВитесс 2:3
19.10.2013    Тур 10 АЗКамбюр 3:1
20.10.2013    Тур 10 ХераклесНЕК 1:1
25.10.2013    Тур 11 ВитессГронинген 2:2
25.10.2013    Тур 11 АДО Ден ХагТвенте 3:2
25.10.2013    Тур 11 ФейенордХераклес 1:2
25.10.2013    Тур 11 НЕКХеренвен 2:1
25.10.2013    Тур 11 КамбюрУтрехт 3:1
25.10.2013    Тур 11 НАКГоу Эхед Иглс 5:0
25.10.2013    Тур 11 ЗволлеАЗ 0:2
26.10.2013    Тур 11 АяксРКС Ваалвейк 0:0
27.10.2013    Тур 11 РодаПСВ 2:1
01.11.2013    Тур 12 КамбюрФейенорд 0:2
01.11.2013    Тур 12 АяксВитесс 0:1
01.11.2013    Тур 12 УтрехтХеренвен 2:0
01.11.2013    Тур 12 АЗАДО Ден Хаг 2:0
01.11.2013    Тур 12 ПСВЗволле 1:1
01.11.2013    Тур 12 РКС ВаалвейкНАК 3:0
01.11.2013    Тур 12 Гоу Эхед ИглсХераклес 1:1
02.11.2013    Тур 12 ТвентеНЕК 2:2
03.11.2013    Тур 12 ГронингенРода 3:3
08.11.2013    Тур 13 ВитессУтрехт 3:1
08.11.2013    Тур 13 ЗволлеТвенте 1:1
08.11.2013    Тур 13 ХераклесГронинген 0:3
08.11.2013    Тур 13 АДО Ден ХагКамбюр 3:0
08.11.2013    Тур 13 ХеренвенРКС Ваалвейк 5:2
08.11.2013    Тур 13 НАКПСВ 2:1
08.11.2013    Тур 13 ФейенордАЗ 2:2
09.11.2013    Тур 13 РодаГоу Эхед Иглс 1:4
10.11.2013    Тур 13 НЕКАякс 0:3
23.11.2013    Тур 14 УтрехтАДО Ден Хаг 3:0
23.11.2013    Тур 14 ГронингенЗволле 0:0
23.11.2013    Тур 14 АяксХераклес 3:0
23.11.2013    Тур 14 Гоу Эхед ИглсВитесс 0:3
23.11.2013    Тур 14 ПСВХеренвен 1:1
23.11.2013    Тур 14 КамбюрНЕК 2:1
23.11.2013    Тур 14 АЗРода 2:2
23.11.2013    Тур 14 ТвентеНАК 5:2
24.11.2013    Тур 14 РКС ВаалвейкФейенорд 1:0
29.11.2013    Тур 15 АДО Ден ХагАякс 0:4
29.11.2013    Тур 15 НАКГронинген 2:2
29.11.2013    Тур 15 ФейенордПСВ 3:1
29.11.2013    Тур 15 ХеренвенГоу Эхед Иглс 3:1
29.11.2013    Тур 15 ВитессКамбюр 3:0
29.11.2013    Тур 15 РодаТвенте 1:2
29.11.2013    Тур 15 ХераклесУтрехт 1:2
30.11.2013    Тур 15 ЗволлеРКС Ваалвейк 1:1
01.12.2013    Тур 15 НЕКАЗ 3:2
06.12.2013    Тур 16 ПСВВитесс 2:6
06.12.2013    Тур 16 АяксНАК 4:0
06.12.2013    Тур 16 АЗТвенте 1:2
06.12.2013    Тур 16 Гоу Эхед ИглсЗволле 4:1
06.12.2013    Тур 16 ГронингенАДО Ден Хаг 1:2
06.12.2013    Тур 16 ХеренвенФейенорд 1:2
06.12.2013    Тур 16 УтрехтНЕК 2:0
07.12.2013    Тур 16 РКС ВаалвейкКамбюр 2:2
08.12.2013    Тур 16 РодаХераклес 1:3
14.12.2013    Тур 17 КамбюрАякс 1:2
14.12.2013    Тур 17 ФейенордГронинген 1:0
14.12.2013    Тур 17 ЗволлеХеренвен 1:2
14.12.2013    Тур 17 УтрехтПСВ 1:5
14.12.2013    Тур 17 ТвентеГоу Эхед Иглс 3:1
14.12.2013    Тур 17 ВитессНАК 3:2
14.12.2013    Тур 17 НЕКРода 4:3
14.12.2013    Тур 17 АДО Ден ХагРКС Ваалвейк 1:2
14.12.2013    Тур 17 ХераклесАЗ 2:0
20.12.2013    Тур 18 РКС ВаалвейкТвенте 1:1
22.12.2013    Тур 18 РодаАякс 1:2
22.12.2013    Тур 18 ГронингенНЕК 5:2
22.12.2013    Тур 18 АЗХеренвен 1:5
22.12.2013    Тур 18 Гоу Эхед ИглсУтрехт 2:1
22.12.2013    Тур 18 ХераклесВитесс 2:2
22.12.2013    Тур 18 ФейенордЗволле 3:0
22.12.2013    Тур 18 НАККамбюр 1:0
22.12.2013    Тур 18 ПСВАДО Ден Хаг 2:0
18.01.2014    Тур 19 ЗволлеВитесс 1:2
18.01.2014    Тур 19 АЗНАК 3:0
18.01.2014    Тур 19 УтрехтФейенорд 2:5
18.01.2014    Тур 19 КамбюрГоу Эхед Иглс 2:0
18.01.2014    Тур 19 АяксПСВ 1:0
18.01.2014    Тур 19 РКС ВаалвейкГронинген 1:1
18.01.2014    Тур 19 ТвентеХераклес 3:1
18.01.2014    Тур 19 ХеренвенРода 2:2
19.01.2014    Тур 19 НЕКАДО Ден Хаг 3:1
24.01.2014    Тур 20 АДО Ден ХагФейенорд 3:2
24.01.2014    Тур 20 КамбюрХеренвен 3:1
24.01.2014    Тур 20 ВитессНЕК 1:1
24.01.2014    Тур 20 НАКЗволле 1:2
24.01.2014    Тур 20 ГронингенТвенте 1:1
24.01.2014    Тур 20 Гоу Эхед ИглсАякс 0:1
24.01.2014    Тур 20 ПСВАЗ 1:0
24.01.2014    Тур 20 ХераклесРКС Ваалвейк 2:1
25.01.2014    Тур 20 РодаУтрехт 1:0
01.02.2014    Тур 21 УтрехтАякс 1:1
01.02.2014    Тур 21 ФейенордВитесс 1:1
01.02.2014    Тур 21 АЗГронинген 2:0
01.02.2014    Тур 21 ХераклесНАК 1:2
01.02.2014    Тур 21 ЗволлеРода 3:1
01.02.2014    Тур 21 ХеренвенАДО Ден Хаг 3:0
01.02.2014    Тур 21 ТвентеКамбюр 3:1
02.02.2014    Тур 21 НЕКГоу Эхед Иглс 1:1
02.02.2014    Тур 21 РКС ВаалвейкПСВ 2:0
04.02.2014    Тур 22 ХеренвенТвенте 0:2
04.02.2014    Тур 22 АДО Ден ХагХераклес 0:3
04.02.2014    Тур 22 УтрехтЗволле 1:2
04.02.2014    Тур 22 КамбюрПСВ 1:2
04.02.2014    Тур 22 РодаФейенорд 1:2
04.02.2014    Тур 22 Гоу Эхед ИглсРКС Ваалвейк 2:2
04.02.2014    Тур 22 НЕКНАК 1:1
04.02.2014    Тур 22 АяксГронинген 2:1
04.02.2014    Тур 22 ВитессАЗ 0:2
08.02.2014    Тур 23 ЗволлеАякс 1:1
08.02.2014    Тур 24 ПСВХераклес 2:1
08.02.2014    Тур 23 ПСВТвенте 3:2
08.02.2014    Тур 23 ГронингенХеренвен 1:3
08.02.2014    Тур 24 ТвентеВитесс 2:0
08.02.2014    Тур 24 НАКФейенорд 1:1
08.02.2014    Тур 24 КамбюрЗволле 3:1
08.02.2014    Тур 23 ВитессАДО Ден Хаг 0:0
08.02.2014    Тур 23 ХераклесКамбюр 1:1
08.02.2014    Тур 23 НАКРода 2:0
08.02.2014    Тур 23 Гоу Эхед ИглсАЗ 2:1
08.02.2014    Тур 24 РКС ВаалвейкНЕК 1:3
08.02.2014    Тур 24 РодаАДО Ден Хаг 0:1
08.02.2014    Тур 24 ГронингенГоу Эхед Иглс 1:0
08.02.2014    Тур 23 ФейенордНЕК 5:1
08.02.2014    Тур 24 АЗУтрехт 1:1
08.02.2014    Тур 24 АяксХеренвен 3:0
09.02.2014    Тур 23 РКС ВаалвейкУтрехт 5:2
22.02.2014    Тур 25 УтрехтГронинген 1:0
22.02.2014    Тур 25 ТвентеФейенорд 2:2
22.02.2014    Тур 25 АДО Ден ХагГоу Эхед Иглс 3:2
22.02.2014    Тур 25 ХеренвенНАК 0:0
22.02.2014    Тур 25 ЗволлеХераклес 1:1
22.02.2014    Тур 25 КамбюрРода 1:0
22.02.2014    Тур 25 НЕКПСВ 0:2
22.02.2014    Тур 25 АяксАЗ 4:0
23.02.2014    Тур 25 ВитессРКС Ваалвейк 3:1
01.03.2014    Тур 26 ФейенордАякс 1:2
01.03.2014    Тур 26 ГронингенКамбюр 1:1
01.03.2014    Тур 26 УтрехтТвенте 1:1
01.03.2014    Тур 26 АЗРКС Ваалвейк 4:0
01.03.2014    Тур 26 Гоу Эхед ИглсПСВ 2:3
01.03.2014    Тур 26 ЗволлеНЕК 3:3
01.03.2014    Тур 26 ХераклесХеренвен 1:2
01.03.2014    Тур 26 АДО Ден ХагНАК 1:1
01.03.2014    Тур 26 ВитессРода 3:0
08.03.2014    Тур 27 Гоу Эхед ИглсТвенте 1:0
08.03.2014    Тур 27 ГронингенФейенорд 0:2
08.03.2014    Тур 27 АяксКамбюр 1:1
08.03.2014    Тур 27 АЗХераклес 4:0
08.03.2014    Тур 27 РодаНЕК 3:1
08.03.2014    Тур 27 ХеренвенЗволле 3:0
08.03.2014    Тур 27 НАКВитесс 1:2
08.03.2014    Тур 27 ПСВУтрехт 1:0
09.03.2014    Тур 27 РКС ВаалвейкАДО Ден Хаг 1:1
14.03.2014    Тур 28 АДО Ден ХагГронинген 2:1
14.03.2014    Тур 28 ЗволлеГоу Эхед Иглс 2:0
14.03.2014    Тур 28 НЕКУтрехт 2:2
14.03.2014    Тур 28 ТвентеАЗ 2:1
14.03.2014    Тур 28 НАКАякс 0:0
14.03.2014    Тур 28 ФейенордХеренвен 2:0
14.03.2014    Тур 28 ХераклесРода 2:1
14.03.2014    Тур 28 КамбюрРКС Ваалвейк 3:2
14.03.2014    Тур 28 ВитессПСВ 1:2
22.03.2014    Тур 29 АЗЗволле 2:1
22.03.2014    Тур 29 ГронингенВитесс 3:1
22.03.2014    Тур 29 УтрехтКамбюр 1:0
22.03.2014    Тур 29 РКС ВаалвейкАякс 0:2
22.03.2014    Тур 29 Гоу Эхед ИглсНАК 2:1
22.03.2014    Тур 29 ХераклесФейенорд 1:2
22.03.2014    Тур 29 ТвентеАДО Ден Хаг 1:1
22.03.2014    Тур 29 ХеренвенНЕК 2:2
22.03.2014    Тур 29 ПСВРода 3:1
29.03.2014    Тур 30 ФейенордГоу Эхед Иглс 5:0
29.03.2014    Тур 30 РодаРКС Ваалвейк 0:1
29.03.2014    Тур 30 АяксТвенте 3:0
29.03.2014    Тур 30 ПСВГронинген 2:3
29.03.2014    Тур 30 АДО Ден ХагЗволле 1:1
29.03.2014    Тур 30 НАКУтрехт 2:2
29.03.2014    Тур 30 ВитессХеренвен 2:2
29.03.2014    Тур 30 НЕКХераклес 1:2
29.03.2014    Тур 30 КамбюрАЗ 0:0
06.04.2014    Тур 31 НАКТвенте 0:2
06.04.2014    Тур 31 ФейенордРКС Ваалвейк 2:0
06.04.2014    Тур 31 ЗволлеГронинген 0:1
06.04.2014    Тур 31 РодаАЗ 2:2
06.04.2014    Тур 31 ХеренвенПСВ 3:0
06.04.2014    Тур 31 АДО Ден ХагУтрехт 4:1
06.04.2014    Тур 31 НЕККамбюр 1:1
06.04.2014    Тур 31 ХераклесАякс 1:1
06.04.2014    Тур 31 ВитессГоу Эхед Иглс 2:2
12.04.2014    Тур 32 АяксАДО Ден Хаг 3:2
12.04.2014    Тур 32 Гоу Эхед ИглсХеренвен 0:2
12.04.2014    Тур 32 АЗНЕК 1:1
12.04.2014    Тур 32 УтрехтХераклес 2:1
12.04.2014    Тур 32 ГронингенНАК 2:1
12.04.2014    Тур 32 ПСВФейенорд 0:2
12.04.2014    Тур 32 ТвентеРода 3:0
12.04.2014    Тур 32 КамбюрВитесс 4:3
13.04.2014    Тур 32 РКС ВаалвейкЗволле 1:1
27.04.2014    Тур 33 ФейенордКамбюр 5:1
27.04.2014    Тур 33 НАКРКС Ваалвейк 1:1
27.04.2014    Тур 33 ХераклесГоу Эхед Иглс 1:2
27.04.2014    Тур 33 НЕКТвенте 2:5
27.04.2014    Тур 33 РодаГронинген 1:2
27.04.2014    Тур 33 ВитессАякс 1:1
27.04.2014    Тур 33 ХеренвенУтрехт 4:1
27.04.2014    Тур 33 ЗволлеПСВ 1:2
27.04.2014    Тур 33 АДО Ден ХагАЗ 2:1
03.05.2014    Тур 34 АЗФейенорд 1:1
03.05.2014    Тур 34 УтрехтВитесс 2:1
03.05.2014    Тур 34 ТвентеЗволле 2:2
03.05.2014    Тур 34 ГронингенХераклес 3:1
03.05.2014    Тур 34 КамбюрАДО Ден Хаг 1:2
03.05.2014    Тур 34 ПСВНАК 2:0
03.05.2014    Тур 34 РКС ВаалвейкХеренвен 0:3
03.05.2014    Тур 34 Гоу Эхед ИглсРода 0:1
03.05.2014    Тур 34 АяксНЕК 2:2
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2018.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх