Календарь

Дата
19.07.2013    Тур 01 Поли ТимишоараДинамо Бх 2:0
20.07.2013    Тур 01 ПандурийБрашов 3:1
20.07.2013    Тур 01 СэгеатаГаз Метан 1:0
20.07.2013    Тур 01 СтяуаЧахлэул 2:1
21.07.2013    Тур 01 БотошаниКлуж 0:0
21.07.2013    Тур 01 Университатя КлужПетролул 0:1
21.07.2013    Тур 01 ВииторулАстра 0:4
22.07.2013    Тур 01 КоронаОцелул 0:1
26.07.2013    Тур 02 Газ МетанБотошани 1:2
26.07.2013    Тур 02 ЧахлэулКорона 3:0
27.07.2013    Тур 02 ОцелулУниверситатя Клуж 2:1
27.07.2013    Тур 02 КлужПоли Тимишоара 2:2
28.07.2013    Тур 02 Динамо БхВаслуй 2:0
29.07.2013    Тур 02 БрашовСэгеата 1:1
29.07.2013    Тур 02 ПетролулПандурий 1:1
02.08.2013    Тур 03 Университатя КлужЧахлэул 1:1
03.08.2013    Тур 03 БотошаниСэгеата 1:1
04.08.2013    Тур 03 КоронаАстра 2:5
04.08.2013    Тур 03 ПетролулБрашов 0:0
04.08.2013    Тур 03 ПандурийОцелул 2:1
05.08.2013    Тур 03 Поли ТимишоараГаз Метан 2:1
05.08.2013    Тур 03 ВииторулДинамо Бх 0:0
05.08.2013    Тур 03 ВаслуйКлуж 4:0
09.08.2013    Тур 04 БрашовБотошани 1:2
10.08.2013    Тур 04 КонкордияКорона 1:0
10.08.2013    Тур 04 СэгеатаПоли Тимишоара 1:2
10.08.2013    Тур 04 КлужВииторул 2:1
11.08.2013    Тур 04 ОцелулПетролул 1:2
11.08.2013    Тур 04 АстраУниверситатя Клуж 3:1
11.08.2013    Тур 04 ЧахлэулПандурий 1:0
11.08.2013    Тур 04 Динамо БхСтяуа 1:2
12.08.2013    Тур 04 Газ МетанВаслуй 1:1
16.08.2013    Тур 05 Поли ТимишоараБотошани 0:1
16.08.2013    Тур 05 ОцелулБрашов 1:0
16.08.2013    Тур 05 КоронаДинамо Бх 1:1
17.08.2013    Тур 05 ПандурийАстра 1:3
17.08.2013    Тур 05 ПетролулЧахлэул 1:1
17.08.2013    Тур 05 СтяуаКлуж 3:0
18.08.2013    Тур 05 ВииторулГаз Метан 0:0
19.08.2013    Тур 05 Университатя КлужКонкордия 0:3
19.08.2013    Тур 05 ВаслуйСэгеата 1:0
23.08.2013    Тур 06 СэгеатаВииторул 3:1
23.08.2013    Тур 06 БрашовПоли Тимишоара 2:1
23.08.2013    Тур 06 Динамо БхУниверситатя Клуж 6:0
24.08.2013    Тур 06 ЧахлэулОцелул 2:0
24.08.2013    Тур 06 Газ МетанСтяуа 2:2
25.08.2013    Тур 06 БотошаниВаслуй 1:0
25.08.2013    Тур 06 КонкордияПандурий 1:5
25.08.2013    Тур 06 АстраПетролул 1:2
26.08.2013    Тур 06 КлужКорона 1:0
13.09.2013    Тур 07 ПандурийДинамо Бх 2:1
14.09.2013    Тур 07 СтяуаСэгеата 5:0
15.09.2013    Тур 07 КоронаГаз Метан 1:2
15.09.2013    Тур 07 ОцелулАстра 0:4
15.09.2013    Тур 07 ПетролулКонкордия 2:0
15.09.2013    Тур 07 Университатя КлужКлуж 0:0
16.09.2013    Тур 07 ВииторулБотошани 0:0
16.09.2013    Тур 07 ЧахлэулБрашов 1:1
16.09.2013    Тур 07 ВаслуйПоли Тимишоара 1:0
20.09.2013    Тур 08 СэгеатаКорона 1:0
20.09.2013    Тур 08 Газ МетанУниверситатя Клуж 2:1
20.09.2013    Тур 08 Поли ТимишоараВииторул 0:0
21.09.2013    Тур 08 БрашовВаслуй 1:1
21.09.2013    Тур 08 Динамо БхПетролул 1:1
22.09.2013    Тур 08 БотошаниСтяуа 1:2
22.09.2013    Тур 08 КлужПандурий 1:1
23.09.2013    Тур 08 КонкордияОцелул 1:1
23.09.2013    Тур 08 АстраЧахлэул 0:0
27.09.2013    Тур 09 Университатя КлужСэгеата 1:1
28.09.2013    Тур 09 ПандурийГаз Метан 1:2
28.09.2013    Тур 09 СтяуаПоли Тимишоара 3:0
29.09.2013    Тур 09 КоронаБотошани 1:2
29.09.2013    Тур 09 ВииторулВаслуй 2:0
29.09.2013    Тур 09 ОцелулДинамо Бх 1:2
30.09.2013    Тур 09 АстраБрашов 3:0
30.09.2013    Тур 09 ЧахлэулКонкордия 3:1
30.09.2013    Тур 09 ПетролулКлуж 3:2
04.10.2013    Тур 10 БрашовВииторул 4:0
04.10.2013    Тур 10 Поли ТимишоараКорона 0:0
05.10.2013    Тур 10 КонкордияАстра 3:1
05.10.2013    Тур 10 ВаслуйСтяуа 0:1
06.10.2013    Тур 10 Динамо БхЧахлэул 1:1
06.10.2013    Тур 10 СэгеатаПандурий 0:4
06.10.2013    Тур 10 Газ МетанПетролул 1:0
07.10.2013    Тур 10 БотошаниУниверситатя Клуж 1:1
07.10.2013    Тур 10 КлужОцелул 7:2
18.10.2013    Тур 11 КоронаВаслуй 2:1
18.10.2013    Тур 11 СтяуаВииторул 4:0
19.10.2013    Тур 11 ОцелулГаз Метан 1:1
19.10.2013    Тур 11 ПетролулСэгеата 3:0
20.10.2013    Тур 11 ПандурийБотошани 6:1
20.10.2013    Тур 11 ЧахлэулКлуж 0:1
20.10.2013    Тур 11 АстраДинамо Бх 2:1
21.10.2013    Тур 11 КонкордияБрашов 1:0
21.10.2013    Тур 11 Университатя КлужПоли Тимишоара 1:2
25.10.2013    Тур 12 ВииторулКорона 1:0
25.10.2013    Тур 12 ВаслуйУниверситатя Клуж 2:0
26.10.2013    Тур 12 БотошаниПетролул 1:2
26.10.2013    Тур 12 Газ МетанЧахлэул 3:1
26.10.2013    Тур 12 КлужАстра 0:0
27.10.2013    Тур 12 Поли ТимишоараПандурий 2:3
27.10.2013    Тур 12 БрашовСтяуа 1:2
28.10.2013    Тур 12 Динамо БхКонкордия 2:1
28.10.2013    Тур 12 СэгеатаОцелул 2:1
01.11.2013    Тур 13 ЧахлэулСэгеата 2:1
02.11.2013    Тур 13 ПандурийВаслуй 1:2
02.11.2013    Тур 13 КоронаСтяуа 1:1
03.11.2013    Тур 13 КонкордияКлуж 0:0
03.11.2013    Тур 13 АстраГаз Метан 3:1
03.11.2013    Тур 13 Динамо БхБрашов 2:1
04.11.2013    Тур 13 Университатя КлужВииторул 3:1
04.11.2013    Тур 13 ПетролулПоли Тимишоара 0:0
04.11.2013    Тур 13 ОцелулБотошани 2:1
07.11.2013    Тур 14 СэгеатаАстра 3:4
08.11.2013    Тур 14 ВаслуйПетролул 1:1
08.11.2013    Тур 14 КлужДинамо Бх 1:0
09.11.2013    Тур 14 БотошаниЧахлэул 0:1
10.11.2013    Тур 14 ВииторулПандурий 0:1
11.11.2013    Тур 14 Газ МетанКонкордия 1:0
11.11.2013    Тур 14 Поли ТимишоараОцелул 1:0
11.11.2013    Тур 14 КоронаБрашов 1:2
22.11.2013    Тур 15 КонкордияСэгеата 4:0
22.11.2013    Тур 15 ЧахлэулПоли Тимишоара 1:0
22.11.2013    Тур 15 ОцелулВаслуй 1:2
23.11.2013    Тур 15 ПандурийСтяуа 1:1
24.11.2013    Тур 15 АстраБотошани 5:0
24.11.2013    Тур 15 Динамо БхГаз Метан 1:0
25.11.2013    Тур 15 Университатя КлужКорона 3:2
25.11.2013    Тур 15 БрашовКлуж 0:0
25.11.2013    Тур 15 ПетролулВииторул 3:0
27.11.2013    Тур 01 ВаслуйКонкордия 0:0
29.11.2013    Тур 16 Университатя КлужБрашов 2:0
29.11.2013    Тур 16 Поли ТимишоараАстра 1:2
30.11.2013    Тур 16 ВииторулОцелул 4:3
30.11.2013    Тур 16 ВаслуйЧахлэул 3:0
30.11.2013    Тур 16 СэгеатаДинамо Бх 0:1
01.12.2013    Тур 16 БотошаниКонкордия 0:2
01.12.2013    Тур 16 КоронаПандурий 1:1
01.12.2013    Тур 16 СтяуаПетролул 1:1
02.12.2013    Тур 16 Газ МетанКлуж 2:0
06.12.2013    Тур 17 БрашовГаз Метан 0:0
06.12.2013    Тур 17 КонкордияПоли Тимишоара 2:1
07.12.2013    Тур 17 ПетролулКорона 3:0
07.12.2013    Тур 17 Динамо БхБотошани 1:0
08.12.2013    Тур 17 ПандурийУниверситатя Клуж 3:0
08.12.2013    Тур 17 ЧахлэулВииторул 0:0
08.12.2013    Тур 17 ОцелулСтяуа 1:1
09.12.2013    Тур 17 КлужСэгеата 6:1
09.12.2013    Тур 17 АстраВаслуй 1:0
13.12.2013    Тур 18 ОцелулКорона 2:1
13.12.2013    Тур 18 КонкордияВаслуй 0:1
13.12.2013    Тур 18 Динамо БхПоли Тимишоара 4:0
14.12.2013    Тур 18 АстраВииторул 2:0
14.12.2013    Тур 18 ЧахлэулСтяуа 0:2
15.12.2013    Тур 18 КлужБотошани 3:1
15.12.2013    Тур 18 ПетролулУниверситатя Клуж 2:0
16.12.2013    Тур 18 Газ МетанСэгеата 1:2
16.12.2013    Тур 18 БрашовПандурий 3:5
17.12.2013    Тур 19 КоронаЧахлэул 1:0
17.12.2013    Тур 19 ВииторулКонкордия 1:1
17.12.2013    Тур 19 ВаслуйДинамо Бх 1:1
18.12.2013    Тур 19 Поли ТимишоараКлуж 1:0
18.12.2013    Тур 19 СтяуаАстра 3:1
19.12.2013    Тур 19 БотошаниГаз Метан 2:2
19.12.2013    Тур 19 СэгеатаБрашов 0:0
19.12.2013    Тур 19 Университатя КлужОцелул 1:0
19.12.2013    Тур 19 ПандурийПетролул 0:1
21.12.2013    Тур 02 АстраСтяуа 1:1
21.12.2013    Тур 02 КонкордияВииторул 1:2
14.02.2014    Тур 03 СтяуаКонкордия 4:0
18.02.2014    Тур 14 СтяуаУниверситатя Клуж 2:0
21.02.2014    Тур 20 СэгеатаБотошани 1:0
21.02.2014    Тур 20 АстраКорона 3:0
22.02.2014    Тур 20 ОцелулПандурий 1:0
23.02.2014    Тур 20 Динамо БхВииторул 1:2
23.02.2014    Тур 20 КлужВаслуй 0:0
23.02.2014    Тур 20 БрашовПетролул 1:1
24.02.2014    Тур 20 ЧахлэулУниверситатя Клуж 1:1
24.02.2014    Тур 20 КонкордияСтяуа 1:4
24.02.2014    Тур 20 Газ МетанПоли Тимишоара 0:1
28.02.2014    Тур 21 ВииторулКлуж 1:1
28.02.2014    Тур 21 Университатя КлужАстра 1:0
01.03.2014    Тур 21 Поли ТимишоараСэгеата 1:1
01.03.2014    Тур 21 СтяуаДинамо Бх 1:1
02.03.2014    Тур 21 БотошаниБрашов 2:1
02.03.2014    Тур 21 ПетролулОцелул 2:0
02.03.2014    Тур 21 ПандурийЧахлэул 1:1
03.03.2014    Тур 21 КоронаКонкордия 2:2
03.03.2014    Тур 21 ВаслуйГаз Метан 1:0
07.03.2014    Тур 22 БрашовОцелул 1:3
08.03.2014    Тур 22 БотошаниПоли Тимишоара 1:0
08.03.2014    Тур 22 КонкордияУниверситатя Клуж 1:1
08.03.2014    Тур 22 КлужСтяуа 0:1
09.03.2014    Тур 22 Газ МетанВииторул 4:0
09.03.2014    Тур 22 ЧахлэулПетролул 0:0
10.03.2014    Тур 22 СэгеатаВаслуй 0:1
10.03.2014    Тур 22 АстраПандурий 2:0
10.03.2014    Тур 22 Динамо БхКорона 1:0
14.03.2014    Тур 23 ВииторулСэгеата 0:0
14.03.2014    Тур 23 КоронаКлуж 2:2
14.03.2014    Тур 23 Поли ТимишоараБрашов 0:1
15.03.2014    Тур 23 Университатя КлужДинамо Бх 0:1
15.03.2014    Тур 23 СтяуаГаз Метан 3:0
16.03.2014    Тур 23 ПетролулАстра 1:1
17.03.2014    Тур 23 ВаслуйБотошани 0:1
17.03.2014    Тур 23 ОцелулЧахлэул 0:1
17.03.2014    Тур 23 ПандурийКонкордия 0:1
21.03.2014    Тур 24 Газ МетанКорона 1:0
21.03.2014    Тур 24 АстраОцелул 1:1
22.03.2014    Тур 24 КонкордияПетролул 0:0
22.03.2014    Тур 24 Динамо БхПандурий 2:3
23.03.2014    Тур 24 БотошаниВииторул 3:1
23.03.2014    Тур 24 СэгеатаСтяуа 1:2
24.03.2014    Тур 24 Поли ТимишоараВаслуй 0:2
24.03.2014    Тур 24 БрашовЧахлэул 1:0
24.03.2014    Тур 24 КлужУниверситатя Клуж 1:2
28.03.2014    Тур 25 КоронаСэгеата 0:0
28.03.2014    Тур 25 ОцелулКонкордия 2:0
29.03.2014    Тур 25 ВииторулПоли Тимишоара 1:2
29.03.2014    Тур 25 ПандурийКлуж 0:1
30.03.2014    Тур 25 ЧахлэулАстра 0:2
30.03.2014    Тур 25 ПетролулДинамо Бх 2:2
31.03.2014    Тур 25 Университатя КлужГаз Метан 1:0
31.03.2014    Тур 25 ВаслуйБрашов 1:0
31.03.2014    Тур 25 СтяуаБотошани 4:0
04.04.2014    Тур 26 КонкордияЧахлэул 2:0
04.04.2014    Тур 26 ВаслуйВииторул 0:1
05.04.2014    Тур 26 БотошаниКорона 3:1
05.04.2014    Тур 26 Поли ТимишоараСтяуа 0:0
06.04.2014    Тур 26 БрашовАстра 2:1
06.04.2014    Тур 26 КлужПетролул 1:1
07.04.2014    Тур 26 Газ МетанПандурий 0:1
07.04.2014    Тур 26 СэгеатаУниверситатя Клуж 1:0
07.04.2014    Тур 26 Динамо БхОцелул 3:1
11.04.2014    Тур 27 КоронаПоли Тимишоара 0:0
11.04.2014    Тур 27 СтяуаВаслуй 0:1
12.04.2014    Тур 27 АстраКонкордия 1:0
12.04.2014    Тур 27 ПетролулГаз Метан 2:0
13.04.2014    Тур 27 ОцелулКлуж 0:1
13.04.2014    Тур 27 ЧахлэулДинамо Бх 0:1
14.04.2014    Тур 27 Университатя КлужБотошани 2:1
14.04.2014    Тур 27 ВииторулБрашов 0:0
14.04.2014    Тур 27 ПандурийСэгеата 0:0
18.04.2014    Тур 28 Газ МетанОцелул 0:2
19.04.2014    Тур 28 ВаслуйКорона 8:1
19.04.2014    Тур 28 КлужЧахлэул 2:0
20.04.2014    Тур 28 Динамо БхАстра 2:0
20.04.2014    Тур 28 БотошаниПандурий 3:2
20.04.2014    Тур 28 СэгеатаПетролул 2:3
21.04.2014    Тур 28 Поли ТимишоараУниверситатя Клуж 1:2
21.04.2014    Тур 28 БрашовКонкордия 3:1
21.04.2014    Тур 28 ВииторулСтяуа 0:3
25.04.2014    Тур 29 ЧахлэулГаз Метан 0:1
26.04.2014    Тур 29 ОцелулСэгеата 0:1
26.04.2014    Тур 29 Университатя КлужВаслуй 1:0
27.04.2014    Тур 29 АстраКлуж 1:0
27.04.2014    Тур 29 ПандурийПоли Тимишоара 0:1
27.04.2014    Тур 29 КонкордияДинамо Бх 1:3
28.04.2014    Тур 29 КоронаВииторул 0:4
28.04.2014    Тур 29 СтяуаБрашов 3:0
28.04.2014    Тур 29 ПетролулБотошани 3:0
02.05.2014    Тур 30 СэгеатаЧахлэул 0:2
02.05.2014    Тур 30 Газ МетанАстра 0:0
02.05.2014    Тур 30 КлужКонкордия 1:1
03.05.2014    Тур 30 ВаслуйПандурий 1:0
03.05.2014    Тур 30 Поли ТимишоараПетролул 0:3
03.05.2014    Тур 30 БрашовДинамо Бх 2:0
04.05.2014    Тур 30 БотошаниОцелул 3:1
04.05.2014    Тур 30 ВииторулУниверситатя Клуж 1:0
05.05.2014    Тур 30 СтяуаКорона 3:0
06.05.2014    Тур 31 КонкордияГаз Метан 1:0
06.05.2014    Тур 31 Динамо БхКлуж 0:3
07.05.2014    Тур 31 ЧахлэулБотошани 0:0
07.05.2014    Тур 31 ПетролулВаслуй 3:0
07.05.2014    Тур 31 АстраСэгеата 2:0
08.05.2014    Тур 31 БрашовКорона 1:0
08.05.2014    Тур 31 ПандурийВииторул 1:1
08.05.2014    Тур 31 ОцелулПоли Тимишоара 1:0
08.05.2014    Тур 31 Университатя КлужСтяуа 0:1
10.05.2014    Тур 32 СэгеатаКонкордия 4:0
10.05.2014    Тур 32 Газ МетанДинамо Бх 1:1
11.05.2014    Тур 32 ВаслуйОцелул 1:4
11.05.2014    Тур 32 Поли ТимишоараЧахлэул 1:1
11.05.2014    Тур 32 БотошаниАстра 0:2
11.05.2014    Тур 32 ВииторулПетролул 2:0
12.05.2014    Тур 32 КоронаУниверситатя Клуж 0:2
12.05.2014    Тур 32 КлужБрашов 1:0
12.05.2014    Тур 32 СтяуаПандурий 2:2
15.05.2014    Тур 33 ПандурийКорона 5:0
15.05.2014    Тур 33 КлужГаз Метан 3:1
16.05.2014    Тур 33 БрашовУниверситатя Клуж 0:0
16.05.2014    Тур 33 Динамо БхСэгеата 4:1
16.05.2014    Тур 33 ОцелулВииторул 4:1
16.05.2014    Тур 33 АстраПоли Тимишоара 5:1
17.05.2014    Тур 33 ЧахлэулВаслуй 2:0
17.05.2014    Тур 33 КонкордияБотошани 1:1
17.05.2014    Тур 33 ПетролулСтяуа 0:0
19.05.2014    Тур 34 ВаслуйАстра 1:4
20.05.2014    Тур 34 Университатя КлужПандурий 0:3
20.05.2014    Тур 34 КоронаПетролул 0:3
20.05.2014    Тур 34 СтяуаОцелул 2:2
21.05.2014    Тур 34 БотошаниДинамо Бх 1:2
21.05.2014    Тур 34 Газ МетанБрашов 1:1
21.05.2014    Тур 34 СэгеатаКлуж 2:1
21.05.2014    Тур 34 Поли ТимишоараКонкордия 1:0
21.05.2014    Тур 34 ВииторулЧахлэул 1:0
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2018.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх