Календарь

Дата
19.07.2013    Тур 01 ЗаглембеПогонь 0:2
19.07.2013    Тур 01 ВислаГурник 0:0
20.07.2013    Тур 01 ЗавишаЯгеллония 0:1
20.07.2013    Тур 01 ЛегияВидзев 5:1
21.07.2013    Тур 01 КоронаШленск 0:0
21.07.2013    Тур 01 КраковияПяст 2:3
21.07.2013    Тур 01 РухЛех 1:1
22.07.2013    Тур 01 ЛехияПодбескидже 2:2
26.07.2013    Тур 02 РухЛехия 1:1
26.07.2013    Тур 02 ВидзевЗавиша 2:1
27.07.2013    Тур 02 ПодбескиджеГурник 1:2
27.07.2013    Тур 02 ПогоньЛегия 0:3
28.07.2013    Тур 02 ПястЗаглембе 2:1
28.07.2013    Тур 02 ШленскЯгеллония 2:3
28.07.2013    Тур 02 ЛехКраковия 1:1
29.07.2013    Тур 02 КоронаВисла 2:3
02.08.2013    Тур 03 КраковияРух 2:1
02.08.2013    Тур 03 ЗавишаПогонь 1:1
03.08.2013    Тур 03 ВидзевКорона 2:1
03.08.2013    Тур 03 ЛегияПодбескидже 4:0
04.08.2013    Тур 03 ГурникПяст 2:1
04.08.2013    Тур 03 ШленскВисла 0:0
04.08.2013    Тур 03 ЗаглембеЛех 0:0
05.08.2013    Тур 03 ЛехияЯгеллония 2:0
09.08.2013    Тур 04 ПодбескиджеЗаглембе 0:0
09.08.2013    Тур 04 ВислаЯгеллония 1:1
10.08.2013    Тур 04 ВидзевГурник 0:3
10.08.2013    Тур 04 ЛехияКраковия 3:1
10.08.2013    Тур 04 РухЛегия 2:1
11.08.2013    Тур 04 ПогоньШленск 2:2
11.08.2013    Тур 04 ЛехКорона 2:0
12.08.2013    Тур 04 ПястЗавиша 1:1
23.08.2013    Тур 05 ЗаглембеКраковия 0:1
23.08.2013    Тур 05 ГурникРух 2:2
24.08.2013    Тур 05 ЗавишаПодбескидже 2:2
24.08.2013    Тур 05 ЯгеллонияПогонь 2:3
24.08.2013    Тур 05 ЛегияЛехия 0:1
25.08.2013    Тур 05 ШленскВидзев 3:1
25.08.2013    Тур 05 ВислаЛех 2:0
26.08.2013    Тур 05 КоронаПяст 2:0
30.08.2013    Тур 06 РухЗаглембе 0:2
30.08.2013    Тур 06 ЛехияГурник 1:1
31.08.2013    Тур 06 ВидзевЯгеллония 1:1
31.08.2013    Тур 06 ПогоньВисла 0:0
31.08.2013    Тур 06 КраковияЛегия 0:1
01.09.2013    Тур 06 ПястШленск 1:1
01.09.2013    Тур 06 ЛехЗавиша 3:2
02.09.2013    Тур 06 ПодбескиджеКорона 1:0
13.09.2013    Тур 07 ВидзевПодбескидже 1:1
13.09.2013    Тур 07 ВислаПяст 3:0
14.09.2013    Тур 07 ЗавишаКраковия 2:0
14.09.2013    Тур 07 ШленскЛех 2:0
14.09.2013    Тур 07 КоронаЛегия 3:5
15.09.2013    Тур 07 ЯгеллонияРух 6:0
15.09.2013    Тур 07 ПогоньЛехия 1:1
16.09.2013    Тур 07 ГурникЗаглембе 2:1
19.09.2013    Тур 08 ПодбескиджеЯгеллония 0:1
20.09.2013    Тур 08 ПястВидзев 3:0
20.09.2013    Тур 08 ЛехПогонь 1:2
21.09.2013    Тур 08 ЛехияЗавиша 1:1
21.09.2013    Тур 08 КраковияВисла 1:1
21.09.2013    Тур 08 ЗаглембеКорона 2:0
22.09.2013    Тур 08 РухШленск 1:1
22.09.2013    Тур 08 ЛегияГурник 2:1
23.09.2013    Тур 09 ПогоньПодбескидже 2:1
23.09.2013    Тур 09 ПястЛех 0:2
24.09.2013    Тур 09 ЗавишаЗаглембе 2:0
24.09.2013    Тур 09 ВислаЛехия 3:0
25.09.2013    Тур 09 ШленскКраковия 0:3
25.09.2013    Тур 09 ВидзевРух 0:1
25.09.2013    Тур 09 ЯгеллонияЛегия 2:3
26.09.2013    Тур 09 КоронаГурник 2:2
27.09.2013    Тур 10 ПодбескиджеПяст 0:1
28.09.2013    Тур 10 КраковияПогонь 0:1
28.09.2013    Тур 10 РухВисла 1:1
28.09.2013    Тур 10 ЛегияШленск 2:1
29.09.2013    Тур 10 ЗаглембеЯгеллония 1:1
29.09.2013    Тур 10 ЛехВидзев 1:0
30.09.2013    Тур 10 ГурникЗавиша 3:2
30.09.2013    Тур 10 ЛехияКорона 2:2
04.10.2013    Тур 11 ЗавишаКорона 0:1
04.10.2013    Тур 11 ШленскЗаглембе 2:0
05.10.2013    Тур 11 ЯгеллонияКраковия 1:2
05.10.2013    Тур 11 ПогоньГурник 1:4
05.10.2013    Тур 11 ПодбескиджеЛех 0:0
06.10.2013    Тур 11 ВислаЛегия 1:0
06.10.2013    Тур 11 ВидзевЛехия 4:1
07.10.2013    Тур 11 ПястРух 0:2
18.10.2013    Тур 12 КоронаЯгеллония 4:1
18.10.2013    Тур 12 ГурникШленск 3:2
19.10.2013    Тур 12 ЗавишаВисла 3:1
19.10.2013    Тур 12 ЗаглембеВидзев 3:1
19.10.2013    Тур 12 ЛехияЛех 1:4
20.10.2013    Тур 12 КраковияПодбескидже 4:2
20.10.2013    Тур 12 ЛегияПяст 4:1
21.10.2013    Тур 12 РухПогонь 1:1
24.10.2013    Тур 13 ПодбескиджеРух 0:0
25.10.2013    Тур 13 ВидзевКраковия 1:3
25.10.2013    Тур 13 ЯгеллонияГурник 0:1
26.10.2013    Тур 13 ПогоньКорона 3:2
26.10.2013    Тур 13 ПястЛехия 0:0
26.10.2013    Тур 13 ВислаЗаглембе 1:0
27.10.2013    Тур 13 ШленскЗавиша 1:2
27.10.2013    Тур 13 ЛехЛегия 1:1
28.10.2013    Тур 14 ГурникКраковия 0:1
29.10.2013    Тур 14 ПогоньПяст 4:0
29.10.2013    Тур 14 ВислаВидзев 3:0
30.10.2013    Тур 14 ЗаглембеЛехия 1:3
30.10.2013    Тур 14 КоронаРух 1:4
30.10.2013    Тур 14 ЗавишаЛегия 3:1
31.10.2013    Тур 14 ШленскПодбескидже 4:0
31.10.2013    Тур 14 ЯгеллонияЛех 2:0
02.11.2013    Тур 15 КраковияКорона 1:2
02.11.2013    Тур 15 ВидзевПогонь 2:1
02.11.2013    Тур 15 ЛегияЗаглембе 2:0
03.11.2013    Тур 15 ЛехияШленск 1:2
03.11.2013    Тур 15 ЛехГурник 3:1
04.11.2013    Тур 15 ПястЯгеллония 2:1
04.11.2013    Тур 15 ПодбескиджеВисла 0:0
05.11.2013    Тур 15 РухЗавиша 1:0
08.11.2013    Тур 16 ЯгеллонияЗавиша 1:1
08.11.2013    Тур 16 ГурникВисла 3:2
09.11.2013    Тур 16 ПястКраковия 1:1
09.11.2013    Тур 16 ПодбескиджеЛехия 3:1
09.11.2013    Тур 16 ЛехРух 4:2
10.11.2013    Тур 16 ШленскКорона 1:1
10.11.2013    Тур 16 ВидзевЛегия 0:1
11.11.2013    Тур 16 ПогоньЗаглембе 1:1
22.11.2013    Тур 17 ЗаглембеПяст 0:2
22.11.2013    Тур 17 ВислаКорона 1:0
23.11.2013    Тур 17 ЗавишаВидзев 2:0
23.11.2013    Тур 17 ЯгеллонияШленск 3:1
23.11.2013    Тур 17 ЛегияПогонь 3:1
24.11.2013    Тур 17 ЛехияРух 0:0
24.11.2013    Тур 17 ГурникПодбескидже 2:0
25.11.2013    Тур 17 КраковияЛех 1:6
28.11.2013    Тур 18 ЯгеллонияЛехия 0:1
29.11.2013    Тур 18 ПогоньЗавиша 1:1
29.11.2013    Тур 18 ВислаШленск 3:0
30.11.2013    Тур 18 КоронаВидзев 2:1
30.11.2013    Тур 18 ПястГурник 2:0
30.11.2013    Тур 18 ЛехЗаглембе 1:1
01.12.2013    Тур 18 РухКраковия 3:2
01.12.2013    Тур 18 ПодбескиджеЛегия 1:0
02.12.2013    Тур 19 ЯгеллонияВисла 5:2
02.12.2013    Тур 19 ШленскПогонь 1:1
03.12.2013    Тур 19 ГурникВидзев 3:2
03.12.2013    Тур 19 ЗавишаПяст 6:0
03.12.2013    Тур 19 КоронаЛех 1:0
04.12.2013    Тур 19 КраковияЛехия 2:1
04.12.2013    Тур 19 ЛегияРух 2:0
05.12.2013    Тур 19 ЗаглембеПодбескидже 3:2
06.12.2013    Тур 20 ПястКорона 1:1
06.12.2013    Тур 20 ЛехВисла 2:0
07.12.2013    Тур 20 ВидзевШленск 0:0
07.12.2013    Тур 20 ПогоньЯгеллония 1:1
07.12.2013    Тур 20 РухГурник 2:1
08.12.2013    Тур 20 ПодбескиджеЗавиша 0:0
08.12.2013    Тур 20 ЛехияЛегия 2:0
09.12.2013    Тур 20 КраковияЗаглембе 2:0
13.12.2013    Тур 21 ЯгеллонияВидзев 1:0
13.12.2013    Тур 21 ЗавишаЛех 2:2
14.12.2013    Тур 21 КоронаПодбескидже 2:1
14.12.2013    Тур 21 ШленскПяст 0:0
14.12.2013    Тур 21 ГурникЛехия 0:0
15.12.2013    Тур 21 ЗаглембеРух 1:2
15.12.2013    Тур 21 ЛегияКраковия 4:1
16.12.2013    Тур 21 ВислаПогонь 2:1
14.02.2014    Тур 22 ПодбескиджеВидзев 1:0
14.02.2014    Тур 22 ЛегияКорона 1:0
15.02.2014    Тур 22 КраковияЗавиша 0:2
15.02.2014    Тур 22 ЛехияПогонь 2:3
16.02.2014    Тур 22 РухЯгеллония 1:0
16.02.2014    Тур 22 ЗаглембеГурник 3:0
16.02.2014    Тур 22 ЛехШленск 2:1
17.02.2014    Тур 22 ПястВисла 0:1
21.02.2014    Тур 23 ЯгеллонияПодбескидже 2:2
21.02.2014    Тур 23 ПогоньЛех 5:1
22.02.2014    Тур 23 ВидзевПяст 1:1
22.02.2014    Тур 23 ГурникЛегия 0:3
23.02.2014    Тур 23 КоронаЗаглембе 1:1
23.02.2014    Тур 23 ВислаКраковия 3:1
23.02.2014    Тур 23 ШленскРух 2:3
24.02.2014    Тур 23 ЗавишаЛехия 0:3
28.02.2014    Тур 24 РухВидзев 2:1
28.02.2014    Тур 24 ЛехияВисла 0:0
01.03.2014    Тур 24 ГурникКорона 0:0
01.03.2014    Тур 24 ЛехПяст 4:0
02.03.2014    Тур 24 КраковияШленск 0:1
02.03.2014    Тур 24 ЗаглембеЗавиша 3:1
02.03.2014    Тур 24 ЛегияЯгеллония 0:3 прерван при счете 0:0
03.03.2014    Тур 24 ПодбескиджеПогонь 0:0
07.03.2014    Тур 25 КоронаЛехия 1:0
07.03.2014    Тур 25 ЗавишаГурник 3:1
08.03.2014    Тур 25 ЯгеллонияЗаглембе 1:0
08.03.2014    Тур 25 ВислаРух 0:1
09.03.2014    Тур 25 ПогоньКраковия 0:0
09.03.2014    Тур 25 ПястПодбескидже 0:0
09.03.2014    Тур 25 ШленскЛегия 1:1
10.03.2014    Тур 25 ВидзевЛех 2:2
14.03.2014    Тур 26 КоронаЗавиша 1:1
14.03.2014    Тур 26 ЛехПодбескидже 2:1
15.03.2014    Тур 26 ЛехияВидзев 2:0
15.03.2014    Тур 26 ГурникПогонь 1:1
16.03.2014    Тур 26 ЛегияВисла 2:2
16.03.2014    Тур 26 ЗаглембеШленск 2:2
16.03.2014    Тур 26 РухПяст 0:2
17.03.2014    Тур 26 КраковияЯгеллония 1:0
21.03.2014    Тур 27 ВидзевЗаглембе 0:0
21.03.2014    Тур 27 ВислаЗавиша 0:1
22.03.2014    Тур 27 ЯгеллонияКорона 1:1
22.03.2014    Тур 27 ЛехЛехия 2:1
23.03.2014    Тур 27 ПодбескиджеКраковия 1:1
23.03.2014    Тур 27 ПогоньРух 3:1
23.03.2014    Тур 27 ШленскГурник 1:1
24.03.2014    Тур 27 ПястЛегия 1:2
28.03.2014    Тур 28 РухПодбескидже 0:1
28.03.2014    Тур 28 КоронаПогонь 2:2
29.03.2014    Тур 28 ЛегияЛех 1:0
29.03.2014    Тур 28 КраковияВидзев 1:1
29.03.2014    Тур 28 ЛехияПяст 3:1
30.03.2014    Тур 28 ЗавишаШленск 1:0
30.03.2014    Тур 28 ГурникЯгеллония 3:3
31.03.2014    Тур 28 ЗаглембеВисла 3:1
04.04.2014    Тур 29 ПодбескиджеШленск 3:3
04.04.2014    Тур 29 КраковияГурник 2:0
05.04.2014    Тур 29 ЛехияЗаглембе 2:1
05.04.2014    Тур 29 ВидзевВисла 2:1
05.04.2014    Тур 29 ЛехЯгеллония 6:1
06.04.2014    Тур 29 ПястПогонь 2:2
06.04.2014    Тур 29 ЛегияЗавиша 3:0
07.04.2014    Тур 29 РухКорона 2:0
12.04.2014    Тур 30 ЗавишаРух 0:3
12.04.2014    Тур 30 КоронаКраковия 1:0
12.04.2014    Тур 30 ШленскЛехия 1:0
12.04.2014    Тур 30 ЗаглембеЛегия 1:3
12.04.2014    Тур 30 ПогоньВидзев 1:0
12.04.2014    Тур 30 ЯгеллонияПяст 1:1
12.04.2014    Тур 30 ВислаПодбескидже 0:1
12.04.2014    Тур 30 ГурникЛех 0:3
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2018.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх