Календарь

Дата
20.07.2012    Тур 01 ПандурийУниверситатя Кл 6:2
20.07.2012    Тур 01 Турну СеверинДинамо Бх 1:2
21.07.2012    Тур 01 ПетролулЧахлэул 5:0
21.07.2012    Тур 01 КлужГаз Метан 1:1
22.07.2012    Тур 01 ЯссыОцелул 1:2
22.07.2012    Тур 01 Глория БсАстра 1:2
22.07.2012    Тур 01 Рапид БхВаслуй 2:2
23.07.2012    Тур 01 ВииторулБрашов 2:2
23.07.2012    Тур 01 СтяуаКонкордия 1:0
27.07.2012    Тур 02 БрашовТурну Северин 2:1
27.07.2012    Тур 02 Газ МетанПандурий 0:2
28.07.2012    Тур 02 ЧахлэулКлуж 2:2
28.07.2012    Тур 02 АстраСтяуа 3:4
28.07.2012    Тур 02 ВаслуйПетролул 3:0
29.07.2012    Тур 02 Университатя КлГлория Бс 1:0
29.07.2012    Тур 02 Динамо БхЯссы 5:2
30.07.2012    Тур 02 КонкордияВииторул 1:1
30.07.2012    Тур 02 ОцелулРапид Бх 1:1
03.08.2012    Тур 03 ПандурийЧахлэул 3:1
03.08.2012    Тур 03 Глория БсГаз Метан 1:1
04.08.2012    Тур 03 Турну СеверинКонкордия 0:1
04.08.2012    Тур 03 ПетролулОцелул 2:1
04.08.2012    Тур 03 КлужВаслуй 3:0
05.08.2012    Тур 03 СтяуаУниверситатя Кл 5:1
05.08.2012    Тур 03 ВииторулАстра 0:0
06.08.2012    Тур 03 БрашовДинамо Бх 2:2
06.08.2012    Тур 03 Рапид БхЯссы 1:0
10.08.2012    Тур 04 АстраТурну Северин 1:1
10.08.2012    Тур 04 ЯссыПетролул 2:2
12.08.2012    Тур 04 Университатя КлВииторул 2:1
12.08.2012    Тур 04 ВаслуйПандурий 0:0
12.08.2012    Тур 04 Газ МетанСтяуа 1:1
13.08.2012    Тур 04 ОцелулКлуж 1:2
13.08.2012    Тур 04 ЧахлэулГлория Бс 2:0
13.08.2012    Тур 04 КонкордияБрашов 2:1
17.08.2012    Тур 05 Турну СеверинУниверситатя Кл 1:1
17.08.2012    Тур 05 КонкордияДинамо Бх 0:0
17.08.2012    Тур 05 КлужЯссы 2:2
18.08.2012    Тур 05 Глория БсВаслуй 0:3
18.08.2012    Тур 05 ПетролулРапид Бх 0:0
19.08.2012    Тур 05 СтяуаЧахлэул 3:0
20.08.2012    Тур 05 ВииторулГаз Метан 0:1
20.08.2012    Тур 05 ПандурийОцелул 3:2
20.08.2012    Тур 05 БрашовАстра 1:2
24.08.2012    Тур 06 Газ МетанТурну Северин 2:0
25.08.2012    Тур 06 Рапид БхКлуж 3:2
25.08.2012    Тур 06 ОцелулГлория Бс 1:1
25.08.2012    Тур 06 АстраКонкордия 6:3
26.08.2012    Тур 06 ЯссыПандурий 0:1
26.08.2012    Тур 06 Динамо БхПетролул 2:1
27.08.2012    Тур 06 ЧахлэулВииторул 0:3
27.08.2012    Тур 06 Университатя КлБрашов 1:1
27.08.2012    Тур 06 ВаслуйСтяуа 3:1
31.08.2012    Тур 07 Глория БсЯссы 1:0
01.09.2012    Тур 07 БрашовГаз Метан 3:1
01.09.2012    Тур 07 ПандурийРапид Бх 2:0
02.09.2012    Тур 07 АстраДинамо Бх 1:0
02.09.2012    Тур 07 СтяуаОцелул 2:1
02.09.2012    Тур 07 КлужПетролул 2:2
02.09.2012    Тур 07 КонкордияУниверситатя Кл 0:2
02.09.2012    Тур 07 ВииторулВаслуй 2:2
03.09.2012    Тур 07 Турну СеверинЧахлэул 1:1
14.09.2012    Тур 08 ЧахлэулБрашов 2:1
14.09.2012    Тур 08 Динамо БхКлуж 0:1
15.09.2012    Тур 08 ОцелулВииторул 1:1
15.09.2012    Тур 08 Газ МетанКонкордия 1:3
15.09.2012    Тур 08 Рапид БхГлория Бс 3:1
16.09.2012    Тур 08 ПетролулПандурий 4:0
16.09.2012    Тур 08 ЯссыСтяуа 0:3
17.09.2012    Тур 08 Университатя КлАстра 1:3
17.09.2012    Тур 08 ВаслуйТурну Северин 2:1
21.09.2012    Тур 09 КонкордияЧахлэул 2:1
21.09.2012    Тур 09 Глория БсПетролул 1:1
22.09.2012    Тур 09 Турну СеверинОцелул 1:1
22.09.2012    Тур 09 Университатя КлДинамо Бх 1:2
23.09.2012    Тур 09 БрашовВаслуй 2:1
23.09.2012    Тур 09 АстраГаз Метан 4:0
23.09.2012    Тур 09 ПандурийКлуж 2:1
24.09.2012    Тур 09 ВииторулЯссы 1:0
24.09.2012    Тур 09 СтяуаРапид Бх 1:0
29.09.2012    Тур 10 Газ МетанУниверситатя Кл 2:1
29.09.2012    Тур 10 КлужГлория Бс 5:1
29.09.2012    Тур 10 ВаслуйКонкордия 3:0
30.09.2012    Тур 10 ОцелулБрашов 0:0
30.09.2012    Тур 10 ЯссыТурну Северин 1:0
30.09.2012    Тур 10 Рапид БхВииторул 2:1
30.09.2012    Тур 10 ПетролулСтяуа 1:2
01.10.2012    Тур 10 ЧахлэулАстра 3:2
01.10.2012    Тур 10 Динамо БхПандурий 3:0
05.10.2012    Тур 11 Университатя КлЧахлэул 1:0
05.10.2012    Тур 11 АстраВаслуй 1:1
06.10.2012    Тур 11 ВииторулПетролул 1:2
06.10.2012    Тур 11 Турну СеверинРапид Бх 0:1
06.10.2012    Тур 11 Газ МетанДинамо Бх 2:2
07.10.2012    Тур 11 Глория БсПандурий 1:3
07.10.2012    Тур 11 СтяуаКлуж 1:0
08.10.2012    Тур 11 БрашовЯссы 1:0
08.10.2012    Тур 11 КонкордияОцелул 0:0
18.10.2012    Тур 12 КлужВииторул 0:1
19.10.2012    Тур 12 ЧахлэулГаз Метан 2:1
19.10.2012    Тур 12 Рапид БхБрашов 1:2
19.10.2012    Тур 12 Динамо БхГлория Бс 1:2
20.10.2012    Тур 12 ОцелулАстра 2:1
20.10.2012    Тур 12 ПетролулТурну Северин 1:0
21.10.2012    Тур 12 ВаслуйУниверситатя Кл 1:0
21.10.2012    Тур 12 ПандурийСтяуа 0:0
22.10.2012    Тур 12 ЯссыКонкордия 0:1
22.10.2012    Тур 04 Динамо БхРапид Бх 2:1
26.10.2012    Тур 13 Университатя КлОцелул 1:1
26.10.2012    Тур 13 БрашовПетролул 0:1
26.10.2012    Тур 13 АстраЯссы 1:0
27.10.2012    Тур 13 Турну СеверинКлуж 1:3
27.10.2012    Тур 13 КонкордияРапид Бх 0:0
27.10.2012    Тур 13 ЧахлэулДинамо Бх 0:0
28.10.2012    Тур 13 Газ МетанВаслуй 1:0
28.10.2012    Тур 13 СтяуаГлория Бс 4:0
29.10.2012    Тур 13 ВииторулПандурий 2:0
02.11.2012    Тур 14 Глория БсВииторул 1:1
02.11.2012    Тур 14 ЯссыУниверситатя Кл 4:0
03.11.2012    Тур 14 КлужБрашов 5:0
03.11.2012    Тур 14 ВаслуйЧахлэул 4:3
04.11.2012    Тур 14 ОцелулГаз Метан 2:0
04.11.2012    Тур 14 СтяуаДинамо Бх 3:1
05.11.2012    Тур 14 ПандурийТурну Северин 2:2
05.11.2012    Тур 14 ПетролулКонкордия 0:0
05.11.2012    Тур 14 Рапид БхАстра 0:2
09.11.2012    Тур 15 Турну СеверинГлория Бс 1:0
09.11.2012    Тур 15 Газ МетанЯссы 0:1
10.11.2012    Тур 15 ЧахлэулОцелул 4:1
10.11.2012    Тур 15 АстраПетролул 1:1
10.11.2012    Тур 15 Динамо БхВаслуй 0:1
11.11.2012    Тур 15 КонкордияКлуж 1:2
11.11.2012    Тур 15 БрашовПандурий 0:1
11.11.2012    Тур 15 ВииторулСтяуа 0:4
12.11.2012    Тур 15 Университатя КлРапид Бх 1:2
16.11.2012    Тур 16 КлужАстра 0:2
16.11.2012    Тур 16 ПетролулУниверситатя Кл 2:0
16.11.2012    Тур 16 Глория БсБрашов 1:1
17.11.2012    Тур 16 ЯссыЧахлэул 1:0
17.11.2012    Тур 16 ВииторулДинамо Бх 1:1
18.11.2012    Тур 16 СтяуаТурну Северин 2:1
19.11.2012    Тур 16 ПандурийКонкордия 2:1
19.11.2012    Тур 16 ОцелулВаслуй 2:0
19.11.2012    Тур 16 Рапид БхГаз Метан 2:1
23.11.2012    Тур 17 Газ МетанПетролул 2:0
23.11.2012    Тур 17 КонкордияГлория Бс 2:1
23.11.2012    Тур 17 Динамо БхОцелул 2:1
24.11.2012    Тур 17 Университатя КлКлуж 1:2
24.11.2012    Тур 17 ЧахлэулРапид Бх 0:0
25.11.2012    Тур 17 АстраПандурий 4:1
26.11.2012    Тур 17 Турну СеверинВииторул 2:2
26.11.2012    Тур 17 ВаслуйЯссы 3:0
26.11.2012    Тур 17 БрашовСтяуа 3:1
30.11.2012    Тур 18 Университатя КлПандурий 1:1
30.11.2012    Тур 18 КонкордияСтяуа 0:6
01.12.2012    Тур 18 БрашовВииторул 3:1
01.12.2012    Тур 18 Газ МетанКлуж 1:1
02.12.2012    Тур 18 ЧахлэулПетролул 0:2
02.12.2012    Тур 18 ВаслуйРапид Бх 1:0
03.12.2012    Тур 18 ОцелулЯссы 0:3
03.12.2012    Тур 18 АстраГлория Бс 4:0
03.12.2012    Тур 18 Динамо БхТурну Северин 4:2
07.12.2012    Тур 19 Глория БсУниверситатя Кл 0:0
07.12.2012    Тур 19 ПандурийГаз Метан 1:1
08.12.2012    Тур 19 ПетролулВаслуй 0:0
08.12.2012    Тур 19 Рапид БхОцелул 2:3
09.12.2012    Тур 19 КлужЧахлэул 3:2
09.12.2012    Тур 19 ЯссыДинамо Бх 1:1
10.12.2012    Тур 19 ВииторулКонкордия 1:1
10.12.2012    Тур 19 Турну СеверинБрашов 2:1
10.12.2012    Тур 19 СтяуаАстра 2:0
22.02.2013    Тур 20 Газ МетанГлория Бс 3:1
23.02.2013    Тур 20 КонкордияТурну Северин 1:1
23.02.2013    Тур 20 ЧахлэулПандурий 0:1
23.02.2013    Тур 20 ЯссыРапид Бх 0:1
24.02.2013    Тур 20 ОцелулПетролул 0:1
24.02.2013    Тур 20 Динамо БхБрашов 2:1
25.02.2013    Тур 20 АстраВииторул 2:0
25.02.2013    Тур 20 Университатя КлСтяуа 0:1
25.02.2013    Тур 20 ВаслуйКлуж 0:0
01.03.2013    Тур 21 Глория БсЧахлэул 0:0
02.03.2013    Тур 21 СтяуаГаз Метан 3:0
02.03.2013    Тур 21 ВииторулУниверситатя Кл 1:1
02.03.2013    Тур 21 КлужОцелул 0:1
03.03.2013    Тур 21 ПетролулЯссы 2:1
03.03.2013    Тур 21 Рапид БхДинамо Бх 0:1
04.03.2013    Тур 21 БрашовКонкордия 3:2
04.03.2013    Тур 21 ПандурийВаслуй 2:1
04.03.2013    Тур 21 Турну СеверинАстра 0:0
08.03.2013    Тур 22 Газ МетанВииторул 4:1
09.03.2013    Тур 22 ЯссыКлуж 1:1
09.03.2013    Тур 22 АстраБрашов 3:0
09.03.2013    Тур 22 Рапид БхПетролул 0:0
10.03.2013    Тур 22 ОцелулПандурий 1:0
10.03.2013    Тур 22 ЧахлэулСтяуа 3:4
11.03.2013    Тур 22 Университатя КлТурну Северин 1:0
11.03.2013    Тур 22 Динамо БхКонкордия 2:0
11.03.2013    Тур 22 ВаслуйГлория Бс 1:1
15.03.2013    Тур 23 Турну СеверинГаз Метан 2:0
15.03.2013    Тур 23 КонкордияАстра 0:2
15.03.2013    Тур 23 Глория БсОцелул 2:1
16.03.2013    Тур 23 ПандурийЯссы 3:1
16.03.2013    Тур 23 ПетролулДинамо Бх 2:1
17.03.2013    Тур 23 ВииторулЧахлэул 2:2
17.03.2013    Тур 23 СтяуаВаслуй 1:0
18.03.2013    Тур 23 БрашовУниверситатя Кл 0:0
18.03.2013    Тур 23 КлужРапид Бх 0:0
29.03.2013    Тур 24 Университатя КлКонкордия 1:0
30.03.2013    Тур 24 Газ МетанБрашов 0:0
30.03.2013    Тур 24 Рапид БхПандурий 2:0
31.03.2013    Тур 24 ЧахлэулТурну Северин 1:0
31.03.2013    Тур 24 ПетролулКлуж 1:1
31.03.2013    Тур 24 Динамо БхАстра 1:0
01.04.2013    Тур 24 ЯссыГлория Бс 2:1
01.04.2013    Тур 24 ВаслуйВииторул 3:2
01.04.2013    Тур 24 ОцелулСтяуа 1:1
05.04.2013    Тур 25 БрашовЧахлэул 1:0
05.04.2013    Тур 25 АстраУниверситатя Кл 1:2
05.04.2013    Тур 25 Турну СеверинВаслуй 2:0
06.04.2013    Тур 25 ПандурийПетролул 1:3
06.04.2013    Тур 25 КлужДинамо Бх 0:1
07.04.2013    Тур 25 Глория БсРапид Бх 0:1
07.04.2013    Тур 25 СтяуаЯссы 3:1
08.04.2013    Тур 25 ВииторулОцелул 0:0
08.04.2013    Тур 25 КонкордияГаз Метан 0:1
12.04.2013    Тур 26 Газ МетанАстра 2:1
12.04.2013    Тур 26 КлужПандурий 2:3
13.04.2013    Тур 26 ОцелулТурну Северин 2:0
13.04.2013    Тур 26 ЧахлэулКонкордия 3:0
13.04.2013    Тур 26 ПетролулГлория Бс 4:0
13.04.2013    Тур 26 Динамо БхУниверситатя Кл 1:1
14.04.2013    Тур 26 Рапид БхСтяуа 1:1
15.04.2013    Тур 26 ВаслуйБрашов 1:1
15.04.2013    Тур 26 ЯссыВииторул 1:2
19.04.2013    Тур 27 Университатя КлГаз Метан 3:4
20.04.2013    Тур 27 Турну СеверинЯссы 2:1
20.04.2013    Тур 27 ВииторулРапид Бх 1:2
21.04.2013    Тур 27 АстраЧахлэул 4:2
21.04.2013    Тур 27 Глория БсКлуж 0:5
21.04.2013    Тур 27 КонкордияВаслуй 1:1
21.04.2013    Тур 27 ПандурийДинамо Бх 2:0
22.04.2013    Тур 27 БрашовОцелул 3:2
22.04.2013    Тур 27 СтяуаПетролул 2:2
26.04.2013    Тур 28 ЧахлэулУниверситатя Кл 2:1
26.04.2013    Тур 28 Рапид БхТурну Северин 1:0
27.04.2013    Тур 28 ПетролулВииторул 3:0
27.04.2013    Тур 28 ВаслуйАстра 2:1
28.04.2013    Тур 28 Динамо БхГаз Метан 2:0
28.04.2013    Тур 28 КлужСтяуа 0:0
29.04.2013    Тур 28 ПандурийГлория Бс 4:0
29.04.2013    Тур 28 ОцелулКонкордия 2:1
29.04.2013    Тур 28 ЯссыБрашов 1:2
03.05.2013    Тур 29 Газ МетанЧахлэул 3:1
03.05.2013    Тур 29 СтяуаПандурий 2:0
03.05.2013    Тур 29 Глория БсДинамо Бх 1:2
04.05.2013    Тур 29 БрашовРапид Бх 2:0
04.05.2013    Тур 29 АстраОцелул 0:0
04.05.2013    Тур 29 Турну СеверинПетролул 2:2
04.05.2013    Тур 29 Университатя КлВаслуй 2:1
05.05.2013    Тур 29 ВииторулКлуж 0:2
06.05.2013    Тур 29 КонкордияЯссы 1:1
07.05.2013    Тур 30 Динамо БхЧахлэул 1:1
07.05.2013    Тур 30 ВаслуйГаз Метан 1:1
07.05.2013    Тур 30 Глория БсСтяуа 0:1
08.05.2013    Тур 30 ОцелулУниверситатя Кл 0:2
08.05.2013    Тур 30 ПетролулБрашов 6:4
09.05.2013    Тур 30 КлужТурну Северин 1:3
09.05.2013    Тур 30 Рапид БхКонкордия 0:0
09.05.2013    Тур 30 ЯссыАстра 0:2
09.05.2013    Тур 30 ПандурийВииторул 4:1
10.05.2013    Тур 31 Динамо БхСтяуа 0:2
11.05.2013    Тур 31 Газ МетанОцелул 1:2
11.05.2013    Тур 31 ЧахлэулВаслуй 0:2
12.05.2013    Тур 31 КонкордияПетролул 1:1
12.05.2013    Тур 31 Турну СеверинПандурий 1:3
12.05.2013    Тур 31 АстраРапид Бх 3:2
13.05.2013    Тур 31 Университатя КлЯссы 0:2
13.05.2013    Тур 31 БрашовКлуж 0:0
13.05.2013    Тур 31 ВииторулГлория Бс 2:0
17.05.2013    Тур 32 КлужКонкордия 1:1
17.05.2013    Тур 32 ОцелулЧахлэул 3:2
18.05.2013    Тур 32 ПандурийБрашов 2:3
18.05.2013    Тур 32 ПетролулАстра 1:1
18.05.2013    Тур 32 ВаслуйДинамо Бх 4:1
19.05.2013    Тур 32 СтяуаВииторул 2:5
20.05.2013    Тур 32 Глория БсТурну Северин 0:0
20.05.2013    Тур 32 Рапид БхУниверситатя Кл 1:4
20.05.2013    Тур 32 ЯссыГаз Метан 0:2
23.05.2013    Тур 33 БрашовГлория Бс 4:1
24.05.2013    Тур 33 ВаслуйОцелул 1:0
24.05.2013    Тур 33 Динамо БхВииторул 2:3
24.05.2013    Тур 33 Газ МетанРапид Бх 1:1
26.05.2013    Тур 33 Университатя КлПетролул 2:4
26.05.2013    Тур 33 Турну СеверинСтяуа 1:1
26.05.2013    Тур 33 АстраКлуж 3:3
27.05.2013    Тур 33 КонкордияПандурий 0:1
27.05.2013    Тур 33 ЧахлэулЯссы 1:0
28.05.2013    Тур 34 СтяуаБрашов 4:0
28.05.2013    Тур 34 ОцелулДинамо Бх 0:1
29.05.2013    Тур 34 КлужУниверситатя Кл 3:1
29.05.2013    Тур 34 ПетролулГаз Метан 1:1
29.05.2013    Тур 34 ПандурийАстра 1:1
30.05.2013    Тур 34 ЯссыВаслуй 1:2
30.05.2013    Тур 34 ВииторулТурну Северин 3:4
30.05.2013    Тур 34 Рапид БхЧахлэул 2:0
31.05.2013    Тур 34 Глория БсКонкордия 1:3
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2018.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх