Календарь

Дата
13.03.2010    Тур 01 БраннХаугесунд 0:0
14.03.2010    Тур 01 СтартСандефьорд 2:0
14.03.2010    Тур 01 СтремсгодсетКонгсвингер 2:0
14.03.2010    Тур 01 ТромсеХенефосс 2:0
14.03.2010    Тур 01 Одд ГренланнСтабек 2:3
14.03.2010    Тур 01 ОлесуннЛиллестрем 3:0
14.03.2010    Тур 01 МельдеРусенборг 1:2
15.03.2010    Тур 01 ВалеренгаВикинг 2:0
20.03.2010    Тур 02 СтабекВалеренга 1:1
21.03.2010    Тур 02 СандефьордМельде 3:1
21.03.2010    Тур 02 ЛиллестремТромсе 2:0
21.03.2010    Тур 02 ХенефоссОлесунн 0:2
21.03.2010    Тур 02 КонгсвингерОдд Гренланн 1:2
21.03.2010    Тур 02 ХаугесундСтремсгодсет 2:2
21.03.2010    Тур 02 ВикингБранн 4:0
22.03.2010    Тур 02 РусенборгСтарт 3:3
27.03.2010    Тур 03 СтартМельде 1:1
28.03.2010    Тур 03 ЛиллестремХенефосс 6:0
28.03.2010    Тур 03 СтремсгодсетВикинг 2:1
28.03.2010    Тур 03 ТромсеКонгсвингер 1:0
28.03.2010    Тур 03 Одд ГренланнХаугесунд 4:1
28.03.2010    Тур 03 ОлесуннСтабек 2:2
28.03.2010    Тур 03 ВалеренгаРусенборг 0:0
29.03.2010    Тур 03 БраннСандефьорд 3:2
05.04.2010    Тур 04 СтартВалеренга 5:3
05.04.2010    Тур 04 КонгсвингерОлесунн 1:2
05.04.2010    Тур 04 СандефьордОдд Гренланн 1:1
05.04.2010    Тур 04 СтабекТромсе 0:1
05.04.2010    Тур 04 ВикингЛиллестрем 0:0
05.04.2010    Тур 04 РусенборгСтремсгодсет 3:0
05.04.2010    Тур 04 ХаугесундХенефосс 5:1
05.04.2010    Тур 04 МельдеБранн 3:2
10.04.2010    Тур 05 ЛиллестремСтабек 0:0
11.04.2010    Тур 05 БраннСтарт 3:4
11.04.2010    Тур 05 СтремсгодсетСандефьорд 4:2
11.04.2010    Тур 05 ТромсеХаугесунд 2:0
11.04.2010    Тур 05 ХенефоссКонгсвингер 1:2
11.04.2010    Тур 05 ОлесуннВикинг 3:1
11.04.2010    Тур 05 Одд ГренланнРусенборг 1:3
12.04.2010    Тур 05 ВалеренгаМельде 2:1
14.04.2010    Тур 06 СтартОдд Гренланн 1:1
14.04.2010    Тур 06 ВикингТромсе 1:1
14.04.2010    Тур 06 КонгсвингерЛиллестрем 0:0
14.04.2010    Тур 06 ХаугесундОлесунн 2:1
14.04.2010    Тур 06 РусенборгБранн 3:0
15.04.2010    Тур 06 МельдеСтремсгодсет 3:2
15.04.2010    Тур 06 СандефьордВалеренга 0:1
17.04.2010    Тур 07 ХенефоссВикинг 0:1
18.04.2010    Тур 07 ЛиллестремХаугесунд 1:1
18.04.2010    Тур 07 СтабекКонгсвингер 4:2
18.04.2010    Тур 07 СтремсгодсетСтарт 3:1
18.04.2010    Тур 07 Одд ГренланнМельде 1:1
18.04.2010    Тур 07 БраннВалеренга 1:1
19.04.2010    Тур 07 ОлесуннРусенборг 1:1
21.04.2010    Тур 06 СтабекХенефосс 0:1
21.04.2010    Тур 07 ТромсеСандефьорд 2:1
24.04.2010    Тур 08 ВикингСтабек 2:0
25.04.2010    Тур 08 СандефьордОлесунн 0:1
25.04.2010    Тур 08 СтартХенефосс 2:0
25.04.2010    Тур 08 БраннСтремсгодсет 4:0
25.04.2010    Тур 08 ВалеренгаОдд Гренланн 6:1
25.04.2010    Тур 08 ХаугесундКонгсвингер 3:0
25.04.2010    Тур 08 РусенборгЛиллестрем 0:0
26.04.2010    Тур 08 МельдеТромсе 2:3
01.05.2010    Тур 09 СтремсгодсетВалеренга 1:0
02.05.2010    Тур 09 ЛиллестремСандефьорд 4:0
02.05.2010    Тур 09 СтабекХаугесунд 0:0
02.05.2010    Тур 09 ХенефоссМельде 1:1
02.05.2010    Тур 09 КонгсвингерВикинг 1:1
02.05.2010    Тур 09 Одд ГренланнБранн 0:0
02.05.2010    Тур 09 ТромсеРусенборг 0:0
03.05.2010    Тур 09 ОлесуннСтарт 2:0
05.05.2010    Тур 10 ЛиллестремСтарт -:-
05.05.2010    Тур 10 СандефьордКонгсвингер 0:1
05.05.2010    Тур 10 БраннТромсе 0:1
05.05.2010    Тур 10 СтремсгодсетОдд Гренланн 0:4
05.05.2010    Тур 10 ВикингХаугесунд 1:0
05.05.2010    Тур 10 РусенборгСтабек 2:0
05.05.2010    Тур 10 ВалеренгаХенефосс 0:0
06.05.2010    Тур 10 МельдеОлесунн 2:1
08.05.2010    Тур 11 КонгсвингерВалеренга 1:2
09.05.2010    Тур 11 ЛиллестремСтремсгодсет 3:1
09.05.2010    Тур 11 ТромсеСтарт 1:0
09.05.2010    Тур 11 ХенефоссСандефьорд 1:0
09.05.2010    Тур 11 ХаугесундРусенборг 0:0
09.05.2010    Тур 11 ОлесуннОдд Гренланн 2:3
09.05.2010    Тур 11 СтабекБранн 2:1
10.05.2010    Тур 11 ВикингМельде 4:1
16.05.2010    Тур 12 МельдеХаугесунд 2:1
16.05.2010    Тур 12 ВалеренгаОлесунн 3:0
16.05.2010    Тур 12 СандефьордВикинг 0:0
16.05.2010    Тур 12 СтартКонгсвингер 3:0
16.05.2010    Тур 12 СтремсгодсетСтабек 1:3
16.05.2010    Тур 12 РусенборгХенефосс 3:0
16.05.2010    Тур 12 Одд ГренланнТромсе 1:1
16.05.2010    Тур 12 БраннЛиллестрем 1:1
24.05.2010    Тур 13 СтабекСтарт 3:0
24.05.2010    Тур 13 ТромсеВалеренга 2:1
24.05.2010    Тур 13 ХенефоссБранн 2:0
24.05.2010    Тур 13 КонгсвингерМельде 3:1
24.05.2010    Тур 13 ХаугесундСандефьорд 2:0
24.05.2010    Тур 13 ОлесуннСтремсгодсет 3:1
24.05.2010    Тур 13 ВикингРусенборг 1:2
25.05.2010    Тур 13 ЛиллестремОдд Гренланн 2:2
05.06.2010    Тур 14 СтремсгодсетТромсе 2:1
06.06.2010    Тур 14 СандефьордСтабек 1:1
06.06.2010    Тур 14 РусенборгКонгсвингер 4:0
06.06.2010    Тур 14 МельдеЛиллестрем 3:3
06.06.2010    Тур 14 ВалеренгаХаугесунд 5:2
06.06.2010    Тур 14 Одд ГренланнХенефосс 1:0
06.06.2010    Тур 14 БраннОлесунн 2:1
07.06.2010    Тур 14 СтартВикинг 1:1
03.07.2010    Тур 15 РусенборгСандефьорд 1:0
04.07.2010    Тур 15 ВикингОдд Гренланн 3:1
04.07.2010    Тур 15 ТромсеОлесунн 0:1
04.07.2010    Тур 15 ХенефоссСтремсгодсет 1:1
04.07.2010    Тур 15 КонгсвингерБранн 0:3
04.07.2010    Тур 15 ХаугесундСтарт 4:2
04.07.2010    Тур 15 ЛиллестремВалеренга 1:4
05.07.2010    Тур 15 СтабекМельде 4:3
10.07.2010    Тур 16 ОлесуннМельде 0:0
10.07.2010    Тур 16 СандефьордСтарт 1:2
10.07.2010    Тур 16 ЛиллестремРусенборг 1:2
10.07.2010    Тур 16 СтабекВикинг 2:3
10.07.2010    Тур 16 ХенефоссТромсе 2:2
10.07.2010    Тур 16 ХаугесундБранн 1:1
11.07.2010    Тур 16 КонгсвингерСтремсгодсет 0:2
12.07.2010    Тур 16 Одд ГренланнВалеренга 1:2
17.07.2010    Тур 17 ВалеренгаКонгсвингер 5:2
18.07.2010    Тур 17 СтартОлесунн 1:0
18.07.2010    Тур 17 БраннСтабек 2:2
18.07.2010    Тур 17 СтремсгодсетХаугесунд 2:1
18.07.2010    Тур 17 ВикингХенефосс 4:0
18.07.2010    Тур 17 МельдеСандефьорд 0:0
18.07.2010    Тур 17 РусенборгОдд Гренланн 1:1
19.07.2010    Тур 17 ТромсеЛиллестрем 0:0
24.07.2010    Тур 18 ОлесуннВалеренга 1:0
25.07.2010    Тур 18 СандефьордБранн 1:4
25.07.2010    Тур 18 МельдеСтарт 1:2
25.07.2010    Тур 18 КонгсвингерТромсе 1:1
25.07.2010    Тур 18 ХаугесундВикинг 4:0
25.07.2010    Тур 18 Одд ГренланнСтремсгодсет 2:0
25.07.2010    Тур 18 СтабекРусенборг 1:2
26.07.2010    Тур 18 ХенефоссЛиллестрем 3:2
31.07.2010    Тур 19 ЛиллестремКонгсвингер 2:2
01.08.2010    Тур 19 СтремсгодсетОлесунн 3:1
01.08.2010    Тур 19 ВикингСандефьорд 0:0
01.08.2010    Тур 19 РусенборгХаугесунд 4:3
01.08.2010    Тур 19 ТромсеСтабек 3:0
01.08.2010    Тур 19 ХенефоссОдд Гренланн 2:1
01.08.2010    Тур 19 БраннМельде 1:1
07.08.2010    Тур 20 СандефьордРусенборг 1:3
08.08.2010    Тур 20 СтартБранн 3:1
08.08.2010    Тур 20 СтабекСтремсгодсет 1:2
08.08.2010    Тур 20 МельдеВикинг 2:2
08.08.2010    Тур 20 КонгсвингерХенефосс 3:3
08.08.2010    Тур 20 ХаугесундВалеренга 2:0
08.08.2010    Тур 20 ОлесуннТромсе 2:0
09.08.2010    Тур 20 Одд ГренланнЛиллестрем 2:1
21.08.2010    Тур 21 СтремсгодсетБранн 1:1
22.08.2010    Тур 21 ВикингСтарт -:-
22.08.2010    Тур 19 ВикингСтарт 2:2
22.08.2010    Тур 21 ЛиллестремОлесунн 1:0
22.08.2010    Тур 21 ТромсеОдд Гренланн 3:1
22.08.2010    Тур 21 ХенефоссСтабек 0:4
22.08.2010    Тур 21 КонгсвингерХаугесунд 0:1
22.08.2010    Тур 21 РусенборгМельде 3:1
23.08.2010    Тур 21 ВалеренгаСандефьорд 3:0
28.08.2010    Тур 22 ХаугесундТромсе 0:0
29.08.2010    Тур 22 СандефьордСтремсгодсет 0:3
29.08.2010    Тур 22 СтабекЛиллестрем 2:1
29.08.2010    Тур 22 МельдеВалеренга 0:1
29.08.2010    Тур 22 Одд ГренланнКонгсвингер 0:0
29.08.2010    Тур 22 ОлесуннХенефосс 1:3
29.08.2010    Тур 22 СтартРусенборг 2:3
30.08.2010    Тур 22 БраннВикинг 3:3
11.09.2010    Тур 23 ТромсеБранн 0:3
12.09.2010    Тур 23 ЛиллестремСтарт 3:2
12.09.2010    Тур 23 РусенборгВикинг 1:1
12.09.2010    Тур 23 ХенефоссХаугесунд 0:2
12.09.2010    Тур 23 КонгсвингерСандефьорд 1:0
12.09.2010    Тур 23 Одд ГренланнОлесунн 2:1
12.09.2010    Тур 23 ВалеренгаСтабек 3:2
13.09.2010    Тур 23 СтремсгодсетМельде 1:3
18.09.2010    Тур 24 ВикингВалеренга 3:4
19.09.2010    Тур 24 СандефьордТромсе 3:5
19.09.2010    Тур 24 СтартСтремсгодсет 4:2
19.09.2010    Тур 24 СтабекОдд Гренланн 0:3
19.09.2010    Тур 24 МельдеХенефосс 1:0
19.09.2010    Тур 24 ОлесуннКонгсвингер 2:0
19.09.2010    Тур 24 БраннРусенборг 2:3
20.09.2010    Тур 24 ХаугесундЛиллестрем 3:3
25.09.2010    Тур 25 ЛиллестремМельде 1:1
26.09.2010    Тур 25 СтремсгодсетРусенборг 1:1
26.09.2010    Тур 25 ТромсеВикинг 1:0
26.09.2010    Тур 25 КонгсвингерСтабек 1:2
26.09.2010    Тур 25 Одд ГренланнСандефьорд 5:0
26.09.2010    Тур 25 ОлесуннХаугесунд 2:1
26.09.2010    Тур 25 ВалеренгаБранн 1:0
27.09.2010    Тур 25 ХенефоссСтарт 0:0
02.10.2010    Тур 26 БраннХенефосс 3:2
03.10.2010    Тур 26 СандефьордЛиллестрем 0:1
03.10.2010    Тур 26 СтартТромсе 1:1
03.10.2010    Тур 26 СтабекОлесунн 2:1
03.10.2010    Тур 26 МельдеКонгсвингер 2:0
03.10.2010    Тур 26 ХаугесундОдд Гренланн 3:0
03.10.2010    Тур 26 РусенборгВалеренга 3:1
04.10.2010    Тур 26 ВикингСтремсгодсет 3:1
16.10.2010    Тур 27 ВалеренгаСтремсгодсет 4:1
17.10.2010    Тур 27 ЛиллестремБранн 3:2
17.10.2010    Тур 27 КонгсвингерСтарт 3:3
17.10.2010    Тур 27 ХаугесундСтабек 2:1
17.10.2010    Тур 27 Одд ГренланнВикинг 2:1
17.10.2010    Тур 27 ОлесуннСандефьорд 2:2
17.10.2010    Тур 27 ХенефоссРусенборг 0:2
18.10.2010    Тур 27 ТромсеМельде 0:1
23.10.2010    Тур 28 ВалеренгаЛиллестрем 2:1
24.10.2010    Тур 28 СандефьордХаугесунд 0:1
24.10.2010    Тур 28 СтартСтабек 3:2
24.10.2010    Тур 28 СтремсгодсетХенефосс 4:1
24.10.2010    Тур 28 ВикингОлесунн 1:3
24.10.2010    Тур 28 МельдеОдд Гренланн 0:0
24.10.2010    Тур 28 РусенборгТромсе 1:0
25.10.2010    Тур 28 БраннКонгсвингер 3:1
31.10.2010    Тур 29 ЛиллестремВикинг 1:1
31.10.2010    Тур 29 СтабекСандефьорд 2:1
31.10.2010    Тур 29 ТромсеСтремсгодсет 2:1
31.10.2010    Тур 29 ХенефоссВалеренга 3:1
31.10.2010    Тур 29 КонгсвингерРусенборг 0:0
31.10.2010    Тур 29 ХаугесундМельде 1:2
31.10.2010    Тур 29 Одд ГренланнСтарт 2:1
31.10.2010    Тур 29 ОлесуннБранн 3:1
07.11.2010    Тур 30 СандефьордХенефосс 6:1
07.11.2010    Тур 30 СтартХаугесунд 3:3
07.11.2010    Тур 30 БраннОдд Гренланн 1:1
07.11.2010    Тур 30 СтремсгодсетЛиллестрем 5:4
07.11.2010    Тур 30 ВикингКонгсвингер 3:1
07.11.2010    Тур 30 РусенборгОлесунн 2:2
07.11.2010    Тур 30 МельдеСтабек 1:0
07.11.2010    Тур 30 ВалеренгаТромсе 3:0
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2021.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх