Календарь

Дата
24.07.2010    Тур 01 ШерифТирасполь 3:0
25.07.2010    Тур 01 КостуленьНистру 2:1
25.07.2010    Тур 01 РапидМилсами 0:1
25.07.2010    Тур 01 Сфынтул ГеоргеЗимбру 0:3
26.07.2010    Тур 01 Академия UTMОлимпия 0:1
26.07.2010    Тур 01 Динамо БдИскра-Сталь 0:1
26.07.2010    Тур 01 ДачияГагаузия 1:0
01.08.2010    Тур 02 ГагаузияЗимбру 0:0
01.08.2010    Тур 02 МилсамиСфынтул Георге 2:1
01.08.2010    Тур 02 Искра-СтальРапид 1:0
01.08.2010    Тур 02 ОлимпияШериф 0:0
01.08.2010    Тур 02 НиструАкадемия UTM 0:1
01.08.2010    Тур 02 ДачияКостулень 3:1
01.08.2010    Тур 02 ТираспольДинамо Бд 4:1
07.08.2010    Тур 03 Динамо БдОлимпия 0:8
07.08.2010    Тур 03 РапидТирасполь 2:0
07.08.2010    Тур 03 Сфынтул ГеоргеИскра-Сталь 2:2
07.08.2010    Тур 03 ЗимбруМилсами 0:0
07.08.2010    Тур 03 КостуленьГагаузия 2:1
07.08.2010    Тур 03 Академия UTMДачия 0:0
07.08.2010    Тур 03 ШерифНистру 1:0
14.08.2010    Тур 04 ДачияШериф 0:0
15.08.2010    Тур 04 ГагаузияМилсами 0:2
15.08.2010    Тур 04 Искра-СтальЗимбру 2:1
15.08.2010    Тур 04 ТираспольСфынтул Георге 1:0
15.08.2010    Тур 04 ОлимпияРапид 3:0
15.08.2010    Тур 04 НиструДинамо Бд 0:2
15.08.2010    Тур 04 КостуленьАкадемия UTM 1:5
21.08.2010    Тур 05 Академия UTMГагаузия 3:0
21.08.2010    Тур 05 ШерифКостулень 1:1
21.08.2010    Тур 05 Динамо БдДачия 0:2
21.08.2010    Тур 05 РапидНистру 1:0
21.08.2010    Тур 05 Сфынтул ГеоргеОлимпия 0:2
21.08.2010    Тур 05 ЗимбруТирасполь 1:0
21.08.2010    Тур 05 МилсамиИскра-Сталь 0:0
25.08.2010    Тур 06 ГагаузияИскра-Сталь 0:4
25.08.2010    Тур 06 ТираспольМилсами 1:2
25.08.2010    Тур 06 ОлимпияЗимбру 1:1
25.08.2010    Тур 06 НиструСфынтул Георге 1:0
25.08.2010    Тур 06 ДачияРапид 1:0
25.08.2010    Тур 06 КостуленьДинамо Бд 0:0
29.08.2010    Тур 07 ШерифГагаузия 3:0
29.08.2010    Тур 07 Динамо БдАкадемия UTM 1:5
29.08.2010    Тур 07 РапидКостулень 1:0
29.08.2010    Тур 07 Сфынтул ГеоргеДачия 0:2
29.08.2010    Тур 07 ЗимбруНистру 2:0
29.08.2010    Тур 07 МилсамиОлимпия 0:0
29.08.2010    Тур 07 Искра-СтальТирасполь 4:2
09.09.2010    Тур 08 КостуленьСфынтул Георге 0:3
11.09.2010    Тур 08 ГагаузияТирасполь 1:3
11.09.2010    Тур 08 ОлимпияИскра-Сталь 0:1
11.09.2010    Тур 08 НиструМилсами 0:1
11.09.2010    Тур 08 ДачияЗимбру 1:1
11.09.2010    Тур 08 Академия UTMРапид 0:0
11.09.2010    Тур 08 ШерифДинамо Бд 2:0
18.09.2010    Тур 09 Динамо БдГагаузия 0:4
18.09.2010    Тур 09 Сфынтул ГеоргеАкадемия UTM 1:1
18.09.2010    Тур 09 ЗимбруКостулень 1:0
18.09.2010    Тур 09 МилсамиДачия 1:2
18.09.2010    Тур 09 Искра-СтальНистру 1:1
18.09.2010    Тур 09 ТираспольОлимпия 1:3
22.09.2010    Тур 06 Академия UTMШериф 1:0
25.09.2010    Тур 10 Академия UTMЗимбру 0:1
26.09.2010    Тур 10 ГагаузияОлимпия 1:2
26.09.2010    Тур 10 НиструТирасполь 4:2
26.09.2010    Тур 10 ДачияИскра-Сталь 0:0
26.09.2010    Тур 10 КостуленьМилсами 0:7
26.09.2010    Тур 10 ШерифСфынтул Георге 4:0
26.09.2010    Тур 10 Динамо БдРапид 0:1
01.10.2010    Тур 11 ОлимпияНистру 1:0
02.10.2010    Тур 11 РапидГагаузия 2:1
02.10.2010    Тур 11 Сфынтул ГеоргеДинамо Бд 1:2
02.10.2010    Тур 11 МилсамиАкадемия UTM 1:1
02.10.2010    Тур 11 Искра-СтальКостулень 5:0
02.10.2010    Тур 11 ТираспольДачия 0:0
03.10.2010    Тур 11 ЗимбруШериф 1:1
10.10.2010    Тур 09 РапидШериф 1:1
16.10.2010    Тур 12 ГагаузияНистру 5:1
16.10.2010    Тур 12 ДачияОлимпия 3:1
16.10.2010    Тур 12 КостуленьТирасполь 1:2
16.10.2010    Тур 12 Академия UTMИскра-Сталь 0:0
16.10.2010    Тур 12 ШерифМилсами 2:0
16.10.2010    Тур 12 Динамо БдЗимбру 1:0
16.10.2010    Тур 12 РапидСфынтул Георге 2:0
23.10.2010    Тур 13 Сфынтул ГеоргеГагаузия 2:2
23.10.2010    Тур 13 ЗимбруРапид 0:0
23.10.2010    Тур 13 МилсамиДинамо Бд 1:1
23.10.2010    Тур 13 ОлимпияКостулень 4:1
23.10.2010    Тур 13 НиструДачия 1:1
25.10.2010    Тур 13 Искра-СтальШериф 0:1
31.10.2010    Тур 14 ГагаузияДачия 1:4
31.10.2010    Тур 14 НиструКостулень 1:0
31.10.2010    Тур 14 ТираспольШериф 0:3
31.10.2010    Тур 14 Искра-СтальДинамо Бд 4:0
31.10.2010    Тур 14 МилсамиРапид 3:0
31.10.2010    Тур 14 ЗимбруСфынтул Георге 2:1
01.11.2010    Тур 14 ОлимпияАкадемия UTM 3:2
06.11.2010    Тур 15 ЗимбруГагаузия 1:0
06.11.2010    Тур 15 Сфынтул ГеоргеМилсами 0:4
06.11.2010    Тур 15 РапидИскра-Сталь 0:0
06.11.2010    Тур 15 Динамо БдТирасполь 0:3
06.11.2010    Тур 15 Академия UTMНистру 1:0
06.11.2010    Тур 15 КостуленьДачия 1:2
06.11.2010    Тур 15 ШерифОлимпия 1:1
14.11.2010    Тур 16 ГагаузияКостулень 0:3
14.11.2010    Тур 16 ДачияАкадемия UTM 3:1
14.11.2010    Тур 16 НиструШериф 0:3
14.11.2010    Тур 16 ОлимпияДинамо Бд 1:0
14.11.2010    Тур 16 ТираспольРапид 1:0
14.11.2010    Тур 16 Искра-СтальСфынтул Георге 4:0
14.11.2010    Тур 16 МилсамиЗимбру 1:0
20.11.2010    Тур 17 МилсамиГагаузия 2:1
20.11.2010    Тур 17 ЗимбруИскра-Сталь 0:1
20.11.2010    Тур 17 Сфынтул ГеоргеТирасполь 0:2
20.11.2010    Тур 17 РапидОлимпия 1:1
20.11.2010    Тур 17 Динамо БдНистру 3:2
20.11.2010    Тур 17 ШерифДачия 3:0
20.11.2010    Тур 17 Академия UTMКостулень 0:1
24.11.2010    Тур 21 МилсамиНистру 5:0
28.11.2010    Тур 18 ГагаузияАкадемия UTM 0:3
28.11.2010    Тур 18 КостуленьШериф 0:0
28.11.2010    Тур 18 ДачияДинамо Бд 5:0
28.11.2010    Тур 18 НиструРапид 0:4
28.11.2010    Тур 18 ОлимпияСфынтул Георге 4:1
28.11.2010    Тур 18 ТираспольЗимбру 0:2
28.11.2010    Тур 18 Искра-СтальМилсами 0:1
04.12.2010    Тур 19 Искра-СтальГагаузия 1:0
04.12.2010    Тур 19 МилсамиТирасполь 5:1
04.12.2010    Тур 19 ЗимбруОлимпия 0:0
04.12.2010    Тур 19 Сфынтул ГеоргеНистру 2:1
04.12.2010    Тур 19 РапидДачия 0:2
04.12.2010    Тур 19 Динамо БдКостулень 1:0
06.12.2010    Тур 19 ШерифАкадемия UTM 1:1
08.12.2010    Тур 21 Искра-СтальОлимпия 0:0
09.12.2010    Тур 13 ТираспольАкадемия UTM 2:1
11.12.2010    Тур 20 НиструЗимбру 1:5
12.12.2010    Тур 20 ГагаузияШериф 0:4
12.12.2010    Тур 20 Академия UTMДинамо Бд 1:1
12.12.2010    Тур 20 ДачияСфынтул Георге 7:0
12.12.2010    Тур 20 ОлимпияМилсами 0:0
12.12.2010    Тур 20 КостуленьРапид 1:2
12.12.2010    Тур 20 ТираспольИскра-Сталь 0:0
16.12.2010    Тур 21 ЗимбруДачия 0:1
16.12.2010    Тур 21 Сфынтул ГеоргеКостулень 1:2
16.12.2010    Тур 21 РапидАкадемия UTM 2:0
16.12.2010    Тур 21 ТираспольГагаузия 5:0
18.12.2010    Тур 21 Динамо БдШериф 0:7
16.02.2011    Тур 22 Академия UTMСфынтул Георге 2:0
16.02.2011    Тур 22 КостуленьЗимбру 0:2
16.02.2011    Тур 22 ДачияМилсами 0:0
16.02.2011    Тур 22 ОлимпияТирасполь 0:4
16.02.2011    Тур 22 НиструИскра-Сталь 0:1
16.02.2011    Тур 22 ШерифРапид 4:0
17.02.2011    Тур 22 ГагаузияДинамо Бд 5:4
20.02.2011    Тур 23 Искра-СтальДачия 1:2
20.02.2011    Тур 23 ЗимбруАкадемия UTM 1:0
20.02.2011    Тур 23 РапидДинамо Бд 2:0
20.02.2011    Тур 23 МилсамиКостулень 2:0
20.02.2011    Тур 23 ТираспольНистру 4:0
21.02.2011    Тур 23 ОлимпияГагаузия 1:0
21.02.2011    Тур 23 Сфынтул ГеоргеШериф 1:1
25.02.2011    Тур 24 ГагаузияРапид 1:2
26.02.2011    Тур 24 Академия UTMМилсами 1:0
26.02.2011    Тур 24 КостуленьИскра-Сталь 1:3
26.02.2011    Тур 24 ДачияТирасполь 2:0
26.02.2011    Тур 24 НиструОлимпия 0:2
26.02.2011    Тур 24 Динамо БдСфынтул Георге 0:2
26.02.2011    Тур 24 ШерифЗимбру 1:0
01.03.2011    Тур 25 ОлимпияДачия 1:2
02.03.2011    Тур 25 НиструГагаузия 3:0
02.03.2011    Тур 25 МилсамиШериф 0:1
02.03.2011    Тур 25 ЗимбруДинамо Бд 6:1
02.03.2011    Тур 25 Искра-СтальАкадемия UTM 0:0
02.03.2011    Тур 25 Сфынтул ГеоргеРапид 0:0
02.03.2011    Тур 25 ТираспольКостулень 3:0
06.03.2011    Тур 26 РапидЗимбру 0:0
06.03.2011    Тур 26 ДачияНистру 1:1
06.03.2011    Тур 26 Академия UTMТирасполь 3:0
06.03.2011    Тур 26 КостуленьОлимпия 0:1
06.03.2011    Тур 26 ГагаузияСфынтул Георге 2:1
06.03.2011    Тур 26 Динамо БдМилсами 0:3
06.03.2011    Тур 26 ШерифИскра-Сталь 1:0
11.03.2011    Тур 27 ДачияСфынтул Георге 3:0
12.03.2011    Тур 27 Искра-СтальДинамо Бд 6:1
12.03.2011    Тур 27 РапидАкадемия UTM 4:2
12.03.2011    Тур 27 ЗимбруТирасполь 1:0
12.03.2011    Тур 27 МилсамиНистру 1:2
12.03.2011    Тур 27 ОлимпияКостулень 0:0
12.03.2011    Тур 27 ШерифГагаузия 5:1
15.03.2011    Тур 28 Динамо БдЗимбру 1:6
16.03.2011    Тур 28 КостуленьИскра-Сталь 0:1
16.03.2011    Тур 28 ДачияШериф 1:1
16.03.2011    Тур 28 Сфынтул ГеоргеАкадемия UTM 0:2
16.03.2011    Тур 28 НиструОлимпия 0:3
16.03.2011    Тур 28 ГагаузияМилсами 0:3
16.03.2011    Тур 28 ТираспольРапид 0:0
19.03.2011    Тур 29 ОлимпияГагаузия 4:2
20.03.2011    Тур 29 Искра-СтальНистру 2:1
20.03.2011    Тур 29 ЗимбруКостулень 2:1
20.03.2011    Тур 29 РапидДинамо Бд 2:0
20.03.2011    Тур 29 Академия UTMТирасполь 1:1
20.03.2011    Тур 29 МилсамиДачия 0:0
20.03.2011    Тур 29 ШерифСфынтул Георге 6:0
02.04.2011    Тур 30 Сфынтул ГеоргеТирасполь 0:1
02.04.2011    Тур 30 Динамо БдАкадемия UTM 1:1
02.04.2011    Тур 30 КостуленьРапид 0:0
02.04.2011    Тур 30 НиструЗимбру 2:4
02.04.2011    Тур 30 ГагаузияИскра-Сталь 0:3
02.04.2011    Тур 30 ДачияОлимпия 2:0
02.04.2011    Тур 30 ШерифМилсами 2:1
06.04.2011    Тур 31 Искра-СтальДачия 0:1
06.04.2011    Тур 31 ЗимбруГагаузия 3:1
06.04.2011    Тур 31 РапидНистру 3:2
06.04.2011    Тур 31 Академия UTMКостулень 1:0
06.04.2011    Тур 31 МилсамиСфынтул Георге 4:0
06.04.2011    Тур 31 ОлимпияШериф 1:0
06.04.2011    Тур 31 ТираспольДинамо Бд 7:0
09.04.2011    Тур 32 НиструАкадемия UTM 1:0
10.04.2011    Тур 32 КостуленьТирасполь 0:0
10.04.2011    Тур 32 ГагаузияРапид 1:3
10.04.2011    Тур 32 Сфынтул ГеоргеДинамо Бд 2:0
10.04.2011    Тур 32 ДачияЗимбру 1:0
10.04.2011    Тур 32 МилсамиОлимпия 2:1
10.04.2011    Тур 32 ШерифИскра-Сталь 2:1
16.04.2011    Тур 33 Динамо БдКостулень 0:1
16.04.2011    Тур 33 ОлимпияСфынтул Георге 1:1
16.04.2011    Тур 33 Академия UTMГагаузия 1:0
16.04.2011    Тур 33 РапидДачия 0:0
16.04.2011    Тур 33 Искра-СтальМилсами 2:2
16.04.2011    Тур 33 ТираспольНистру 1:0
16.04.2011    Тур 33 ЗимбруШериф 1:0
23.04.2011    Тур 34 НиструДинамо Бд 4:0
23.04.2011    Тур 34 ОлимпияИскра-Сталь 2:1
23.04.2011    Тур 34 Сфынтул ГеоргеКостулень 2:0
23.04.2011    Тур 34 ГагаузияТирасполь 1:2
23.04.2011    Тур 34 МилсамиЗимбру 1:2
23.04.2011    Тур 34 ШерифРапид 2:1
23.04.2011    Тур 34 ДачияАкадемия UTM 2:0
26.04.2011    Тур 35 Академия UTMШериф 1:0
30.04.2011    Тур 35 КостуленьНистру 2:0
30.04.2011    Тур 35 Искра-СтальСфынтул Георге 3:0
30.04.2011    Тур 35 РапидМилсами 0:1
30.04.2011    Тур 35 Динамо БдГагаузия 1:0
30.04.2011    Тур 35 ЗимбруОлимпия 0:0
30.04.2011    Тур 35 ТираспольДачия 0:1
08.05.2011    Тур 36 ГагаузияКостулень 2:1
08.05.2011    Тур 36 ДачияДинамо Бд 3:1
08.05.2011    Тур 36 Сфынтул ГеоргеНистру 1:1
08.05.2011    Тур 36 МилсамиАкадемия UTM 1:0
08.05.2011    Тур 36 ОлимпияРапид 2:1
08.05.2011    Тур 36 Искра-СтальЗимбру 0:0
08.05.2011    Тур 36 ШерифТирасполь 0:0
13.05.2011    Тур 37 НиструГагаузия 1:2
13.05.2011    Тур 37 ЗимбруСфынтул Георге 3:0
13.05.2011    Тур 37 РапидИскра-Сталь 1:2
13.05.2011    Тур 37 Академия UTMОлимпия 0:2
13.05.2011    Тур 37 Динамо БдШериф 0:7
13.05.2011    Тур 37 КостуленьДачия 0:1
13.05.2011    Тур 37 ТираспольМилсами 0:1
17.05.2011    Тур 38 Сфынтул ГеоргеГагаузия 1:3
17.05.2011    Тур 38 ДачияНистру 2:0
17.05.2011    Тур 38 ШерифКостулень 4:0
17.05.2011    Тур 38 МилсамиДинамо Бд 7:2
17.05.2011    Тур 38 ОлимпияТирасполь 0:3
17.05.2011    Тур 38 Искра-СтальАкадемия UTM 3:2
17.05.2011    Тур 38 ЗимбруРапид 1:0
22.05.2011    Тур 39 РапидСфынтул Георге 1:3
22.05.2011    Тур 39 Академия UTMЗимбру 0:2
22.05.2011    Тур 39 ТираспольИскра-Сталь 1:2
22.05.2011    Тур 39 Динамо БдОлимпия 0:2
22.05.2011    Тур 39 КостуленьМилсами 0:3
22.05.2011    Тур 39 НиструШериф 1:3
22.05.2011    Тур 39 ГагаузияДачия 0:2
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2018.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх