Календарь

Дата
27.07.2008    Тур 01 ВартексЗагреб 2:1
27.07.2008    Тур 01 ИнтерШибеник 2:3
27.07.2008    Тур 01 Кроация СесветеОсиек 1:1
27.07.2008    Тур 01 ЦибальяСлавен 0:0
27.07.2008    Тур 01 ХайдукЗадар 1:0
27.07.2008    Тур 01 ДинамоРиека 2:0
03.08.2008    Тур 02 ДинамоИнтер 3:1
03.08.2008    Тур 02 РиекаЗагреб 0:1
03.08.2008    Тур 02 СлавенЗадар 2:1
03.08.2008    Тур 02 ОсиекЦибалья 2:0
03.08.2008    Тур 02 ШибеникКроация Сесвете 0:1
03.08.2008    Тур 02 ХайдукВартекс 1:1
09.08.2008    Тур 03 Кроация СесветеДинамо 0:1
10.08.2008    Тур 03 ИнтерРиека 2:2
10.08.2008    Тур 03 ЦибальяШибеник 2:0
10.08.2008    Тур 03 ЗадарОсиек 2:2
10.08.2008    Тур 03 ВартексСлавен 2:3
10.08.2008    Тур 03 ЗагребХайдук 3:0
17.08.2008    Тур 04 СлавенЗагреб 2:0
17.08.2008    Тур 04 ОсиекВартекс 2:1
17.08.2008    Тур 04 ШибеникЗадар 1:0
17.08.2008    Тур 04 ДинамоЦибалья 6:0
17.08.2008    Тур 04 ИнтерКроация Сесвете 3:2
17.08.2008    Тур 04 РиекаХайдук 3:1
23.08.2008    Тур 05 ХайдукСлавен 3:1
23.08.2008    Тур 05 ЗадарДинамо 2:3
24.08.2008    Тур 05 Кроация СесветеРиека 0:1
24.08.2008    Тур 05 ЦибальяИнтер 4:3
24.08.2008    Тур 05 ВартексШибеник 2:1
24.08.2008    Тур 05 ЗагребОсиек 2:1
31.08.2008    Тур 06 РиекаСлавен 2:0
31.08.2008    Тур 06 ОсиекХайдук 1:2
31.08.2008    Тур 06 ШибеникЗагреб 1:1
31.08.2008    Тур 06 ДинамоВартекс 2:1
31.08.2008    Тур 06 ИнтерЗадар 3:1
31.08.2008    Тур 06 Кроация СесветеЦибалья 1:1
14.09.2008    Тур 07 ЗадарКроация Сесвете 1:2
14.09.2008    Тур 07 ВартексИнтер 1:0
14.09.2008    Тур 07 ХайдукШибеник 1:0
14.09.2008    Тур 07 СлавенОсиек 4:2
14.09.2008    Тур 07 ЦибальяРиека 3:1
14.09.2008    Тур 07 ЗагребДинамо 2:2
21.09.2008    Тур 08 ШибеникСлавен 3:0
21.09.2008    Тур 08 ИнтерЗагреб 1:1
21.09.2008    Тур 08 Кроация СесветеВартекс 4:0
21.09.2008    Тур 08 ЦибальяЗадар 1:0
21.09.2008    Тур 08 РиекаОсиек 0:0
21.09.2008    Тур 08 ДинамоХайдук 0:2
26.09.2008    Тур 09 СлавенДинамо 2:0
28.09.2008    Тур 09 ВартексЦибалья 3:0
28.09.2008    Тур 09 ЗагребКроация Сесвете 1:1
28.09.2008    Тур 09 ХайдукИнтер 3:3
28.09.2008    Тур 09 ОсиекШибеник 1:3
28.09.2008    Тур 09 ЗадарРиека 0:3
05.10.2008    Тур 10 ИнтерСлавен 0:0
05.10.2008    Тур 10 Кроация СесветеХайдук 1:0
05.10.2008    Тур 10 ЦибальяЗагреб 0:1
05.10.2008    Тур 10 ЗадарВартекс 1:0
05.10.2008    Тур 10 РиекаШибеник 0:1
05.10.2008    Тур 10 ДинамоОсиек 1:0
19.10.2008    Тур 11 ВартексРиека 3:3
19.10.2008    Тур 11 ЗагребЗадар 0:0
19.10.2008    Тур 11 ХайдукЦибалья 2:0
19.10.2008    Тур 11 СлавенКроация Сесвете 4:0
19.10.2008    Тур 11 ОсиекИнтер 2:1
19.10.2008    Тур 11 ШибеникДинамо 2:2
26.10.2008    Тур 12 ЗагребВартекс 0:3
26.10.2008    Тур 12 ШибеникИнтер 1:1
26.10.2008    Тур 12 ОсиекКроация Сесвете 4:2
26.10.2008    Тур 12 СлавенЦибалья 1:0
26.10.2008    Тур 12 ЗадарХайдук 1:0
02.11.2008    Тур 13 ЗагребРиека 1:1
02.11.2008    Тур 13 ЗадарСлавен 1:1
02.11.2008    Тур 13 ЦибальяОсиек 0:3
02.11.2008    Тур 13 Кроация СесветеШибеник 0:0
02.11.2008    Тур 13 ИнтерДинамо 1:3
02.11.2008    Тур 13 ВартексХайдук 0:2
09.11.2008    Тур 14 РиекаИнтер 0:1
09.11.2008    Тур 14 ДинамоКроация Сесвете 6:1
09.11.2008    Тур 14 ШибеникЦибалья 4:0
09.11.2008    Тур 14 ОсиекЗадар 3:0
09.11.2008    Тур 14 СлавенВартекс 2:3
09.11.2008    Тур 14 ХайдукЗагреб 4:0
16.11.2008    Тур 15 ЗагребСлавен 2:0
16.11.2008    Тур 15 ВартексОсиек 0:0
16.11.2008    Тур 15 ЗадарШибеник 1:0
16.11.2008    Тур 15 ЦибальяДинамо 1:1
16.11.2008    Тур 15 Кроация СесветеИнтер 1:3
16.11.2008    Тур 15 ХайдукРиека 2:0
19.11.2008    Тур 12 РиекаДинамо 1:0
23.11.2008    Тур 16 РиекаКроация Сесвете 2:1
23.11.2008    Тур 16 ИнтерЦибалья 1:2
23.11.2008    Тур 16 ДинамоЗадар 2:0
23.11.2008    Тур 16 ШибеникВартекс 2:0
23.11.2008    Тур 16 ОсиекЗагреб 0:2
23.11.2008    Тур 16 СлавенХайдук 1:2
30.11.2008    Тур 17 ХайдукОсиек 3:1
30.11.2008    Тур 17 ЗагребШибеник 0:4
30.11.2008    Тур 17 ЗадарИнтер 1:1
30.11.2008    Тур 17 ЦибальяКроация Сесвете 3:1
30.11.2008    Тур 17 СлавенРиека 2:1
30.11.2008    Тур 17 ВартексДинамо 0:1
07.12.2008    Тур 18 Кроация СесветеЗадар 3:1
07.12.2008    Тур 18 ИнтерВартекс 2:3
07.12.2008    Тур 18 ДинамоЗагреб 3:1
07.12.2008    Тур 18 ОсиекСлавен 0:0
07.12.2008    Тур 18 РиекаЦибалья 1:0
07.12.2008    Тур 18 ШибеникХайдук 1:2
22.02.2009    Тур 19 СлавенШибеник 3:1
22.02.2009    Тур 19 ЗагребИнтер 0:1
22.02.2009    Тур 19 ВартексКроация Сесвете 2:1
22.02.2009    Тур 19 ЗадарЦибалья 2:1
22.02.2009    Тур 19 ОсиекРиека 2:2
22.02.2009    Тур 19 ХайдукДинамо 2:0
01.03.2009    Тур 20 ЦибальяВартекс 1:0
01.03.2009    Тур 20 Кроация СесветеЗагреб 1:4
01.03.2009    Тур 20 ИнтерХайдук 0:4
01.03.2009    Тур 20 ШибеникОсиек 1:1
01.03.2009    Тур 20 РиекаЗадар 2:1
01.03.2009    Тур 20 ДинамоСлавен 1:0
08.03.2009    Тур 21 ВартексЗадар 2:0
08.03.2009    Тур 21 ШибеникРиека 3:0
08.03.2009    Тур 21 СлавенИнтер 1:0
08.03.2009    Тур 21 ХайдукКроация Сесвете 1:0
08.03.2009    Тур 21 ЗагребЦибалья 0:0
08.03.2009    Тур 21 ОсиекДинамо 0:2
15.03.2009    Тур 22 ДинамоШибеник 3:0
15.03.2009    Тур 22 РиекаВартекс 2:1
15.03.2009    Тур 22 ЗадарЗагреб 2:1
15.03.2009    Тур 22 Кроация СесветеСлавен 0:0
15.03.2009    Тур 22 ИнтерОсиек 0:1
15.03.2009    Тур 22 ЦибальяХайдук 1:1
22.03.2009    Тур 23 ДинамоОсиек 0:0
22.03.2009    Тур 23 СлавенЦибалья 1:1
22.03.2009    Тур 23 ШибеникИнтер 4:0
22.03.2009    Тур 23 РиекаКроация Сесвете 3:2
22.03.2009    Тур 23 ВартексЗадар 0:0
22.03.2009    Тур 23 ХайдукЗагреб 2:0
05.04.2009    Тур 24 ОсиекХайдук 1:0
05.04.2009    Тур 24 ИнтерСлавен 1:0
05.04.2009    Тур 24 Кроация СесветеШибеник 0:1
05.04.2009    Тур 24 ЗадарРиека 3:1
05.04.2009    Тур 24 ВартексЗагреб 1:2
05.04.2009    Тур 24 ЦибальяДинамо 3:4
11.04.2009    Тур 25 ХайдукЦибалья 2:0
11.04.2009    Тур 25 ДинамоИнтер 1:0
11.04.2009    Тур 25 СлавенКроация Сесвете 5:1
11.04.2009    Тур 25 РиекаВартекс 4:1
11.04.2009    Тур 25 ЗагребОсиек 1:0
11.04.2009    Тур 25 ШибеникЗадар 0:0
19.04.2009    Тур 26 ИнтерХайдук 0:2
19.04.2009    Тур 26 Кроация СесветеДинамо 0:4
19.04.2009    Тур 26 ЗадарСлавен 0:1
19.04.2009    Тур 26 ВартексШибеник 2:2
19.04.2009    Тур 26 РиекаЗагреб 2:0
19.04.2009    Тур 26 ЦибальяОсиек 1:1
22.04.2009    Тур 27 ХайдукКроация Сесвете 5:0
22.04.2009    Тур 27 ДинамоЗадар 2:0
22.04.2009    Тур 27 СлавенВартекс 2:1
22.04.2009    Тур 27 ШибеникРиека 0:1
22.04.2009    Тур 27 ОсиекИнтер 1:1
22.04.2009    Тур 27 ЗагребЦибалья 4:0
26.04.2009    Тур 28 ЗадарХайдук 0:3
26.04.2009    Тур 28 ВартексДинамо 1:6
26.04.2009    Тур 28 РиекаСлавен 6:2
26.04.2009    Тур 28 ШибеникЗагреб 2:1
26.04.2009    Тур 28 Кроация СесветеОсиек 1:1
26.04.2009    Тур 28 ИнтерЦибалья 0:0
03.05.2009    Тур 29 ХайдукВартекс 0:1
03.05.2009    Тур 29 ДинамоРиека 4:0
03.05.2009    Тур 29 СлавенШибеник 1:0
03.05.2009    Тур 29 ОсиекЗадар 1:0
03.05.2009    Тур 29 ЦибальяКроация Сесвете 3:0
03.05.2009    Тур 29 ЗагребИнтер 1:0
10.05.2009    Тур 30 РиекаХайдук 2:1
10.05.2009    Тур 30 ШибеникДинамо 0:2
10.05.2009    Тур 30 СлавенЗагреб 2:1
10.05.2009    Тур 30 ВартексОсиек 2:3
10.05.2009    Тур 30 ЗадарЦибалья 3:1
10.05.2009    Тур 30 Кроация СесветеИнтер 0:3
17.05.2009    Тур 31 ХайдукШибеник 2:0
17.05.2009    Тур 31 ДинамоСлавен 2:0
17.05.2009    Тур 31 ОсиекРиека 1:2
17.05.2009    Тур 31 ЦибальяВартекс 2:1
17.05.2009    Тур 31 ИнтерЗадар 2:2
17.05.2009    Тур 31 ЗагребКроация Сесвете 0:0
24.05.2009    Тур 32 СлавенХайдук 1:1
24.05.2009    Тур 32 ДинамоЗагреб 0:1
24.05.2009    Тур 32 ШибеникОсиек 2:1
24.05.2009    Тур 32 РиекаЦибалья 2:0
24.05.2009    Тур 32 ВартексИнтер 0:1
24.05.2009    Тур 32 ЗадарКроация Сесвете 1:1
31.05.2009    Тур 33 ХайдукДинамо 2:2
31.05.2009    Тур 33 ОсиекСлавен 1:2
31.05.2009    Тур 33 ЦибальяШибеник 2:1
31.05.2009    Тур 33 ИнтерРиека 3:0
31.05.2009    Тур 33 Кроация СесветеВартекс 2:1
31.05.2009    Тур 33 ЗагребЗадар 3:1
© ОАО «Спортбокс» 2007 — 2017.
Для лиц старше 16 лет

Наверх
Сообщение о блокировке
Видео недоступно для просмотра из-за блокировщика рекламы. Пожалуйста, отключите блокировщик, и смотрите Спортбокс в полном объеме. Только благодаря рекламе мы можем предоставить Вам этот контент бесплатно. Спасибо за понимание.