Календарь

Дата
21.08.2020    Тур 01 АрджешБотошани 2:3
22.08.2020    Тур 01 ВииторулУта Арад 1:1
22.08.2020    Тур 01 СепсиУниверситатя 0:1
22.08.2020    Тур 01 АстраСтяуа 0:3
23.08.2020    Тур 01 ПолитехникаКиндия 1:0
23.08.2020    Тур 01 АкадемикаКлуж 1:2
24.08.2020    Тур 01 ВолунтариГаз Метан 2:1
24.08.2020    Тур 01 Динамо БхГерманштадт 1:1
28.08.2020    Тур 02 Газ МетанАрджеш 2:0
28.08.2020    Тур 02 Ута АрадВолунтари 0:0
29.08.2020    Тур 02 ГерманштадтАкадемика 2:2
29.08.2020    Тур 02 КлужСепси 0:0
30.08.2020    Тур 02 БотошаниПолитехника 4:0
30.08.2020    Тур 02 УниверситатяАстра 2:0
30.08.2020    Тур 02 СтяуаВииторул 3:0
31.08.2020    Тур 02 КиндияДинамо Бх 1:0
11.09.2020    Тур 03 АрджешУта Арад 1:1
11.09.2020    Тур 03 Динамо БхБотошани 1:1
12.09.2020    Тур 03 АкадемикаКиндия 0:0
12.09.2020    Тур 03 ПолитехникаГаз Метан 1:4
12.09.2020    Тур 03 ВолунтариСтяуа 2:1
13.09.2020    Тур 03 АстраСепси 2:2
13.09.2020    Тур 03 КлужГерманштадт 1:0
14.09.2020    Тур 03 ВииторулУниверситатя 1:4
18.09.2020    Тур 04 КиндияГерманштадт 1:3
18.09.2020    Тур 04 АстраКлуж 0:2
19.09.2020    Тур 04 СепсиВииторул 1:1
19.09.2020    Тур 04 УниверситатяВолунтари 2:1
20.09.2020    Тур 04 БотошаниАкадемика 0:0
20.09.2020    Тур 04 Ута АрадПолитехника 2:3
20.09.2020    Тур 04 СтяуаАрджеш 3:0
21.09.2020    Тур 04 Газ МетанДинамо Бх 1:3
25.09.2020    Тур 05 ВолунтариСепси 1:2
25.09.2020    Тур 05 АрджешУниверситатя 1:2
26.09.2020    Тур 05 АкадемикаГаз Метан 2:0
26.09.2020    Тур 05 ВииторулАстра 4:1
27.09.2020    Тур 05 КлужКиндия 0:0
27.09.2020    Тур 05 ПолитехникаСтяуа 5:2
28.09.2020    Тур 05 ГерманштадтБотошани 2:1
28.09.2020    Тур 05 Динамо БхУта Арад 0:1
02.10.2020    Тур 06 УниверситатяПолитехника 1:0
03.10.2020    Тур 06 СепсиАрджеш 1:0
03.10.2020    Тур 06 АстраВолунтари 2:3
03.10.2020    Тур 06 СтяуаДинамо Бх 3:2
04.10.2020    Тур 06 БотошаниКиндия 0:2
04.10.2020    Тур 06 Газ МетанГерманштадт 1:1
04.10.2020    Тур 06 ВииторулКлуж 1:1
05.10.2020    Тур 06 Ута АрадАкадемика 0:0
16.10.2020    Тур 07 АрджешАстра 1:0
17.10.2020    Тур 07 КиндияГаз Метан 1:0
17.10.2020    Тур 07 ПолитехникаСепси 1:4
17.10.2020    Тур 07 КлужБотошани 2:1
18.10.2020    Тур 07 ГерманштадтУта Арад 1:1
18.10.2020    Тур 07 Динамо БхУниверситатя 0:1
19.10.2020    Тур 07 ВолунтариВииторул 0:2
19.10.2020    Тур 07 АкадемикаСтяуа 0:2
23.10.2020    Тур 08 Газ МетанБотошани 1:2
23.10.2020    Тур 08 УниверситатяАкадемика 0:1
24.10.2020    Тур 08 Ута АрадКиндия 1:0
24.10.2020    Тур 08 АстраПолитехника 4:0
24.10.2020    Тур 08 СепсиДинамо Бх 2:0
25.10.2020    Тур 08 ВииторулАрджеш 2:2
25.10.2020    Тур 08 ВолунтариКлуж 0:1
26.10.2020    Тур 08 СтяуаГерманштадт 5:0
30.10.2020    Тур 09 АрджешВолунтари 2:1
31.10.2020    Тур 09 АкадемикаСепси 2:0
31.10.2020    Тур 09 БотошаниУта Арад 2:3
31.10.2020    Тур 09 ГерманштадтУниверситатя 0:1
01.11.2020    Тур 09 ПолитехникаВииторул 0:3 -/+
01.11.2020    Тур 09 КлужГаз Метан 1:2
02.11.2020    Тур 09 КиндияСтяуа 0:2
06.11.2020    Тур 10 АстраАкадемика 0:2
06.11.2020    Тур 10 УниверситатяКиндия 0:1
07.11.2020    Тур 10 ВолунтариПолитехника 4:0
07.11.2020    Тур 10 СепсиГерманштадт 1:1
07.11.2020    Тур 10 СтяуаБотошани 4:1
08.11.2020    Тур 10 АрджешКлуж 0:2
08.11.2020    Тур 10 ВииторулДинамо Бх 2:1
09.11.2020    Тур 10 Ута АрадГаз Метан 1:3
14.11.2020    Тур 09 Динамо БхАстра 1:1
20.11.2020    Тур 11 ПолитехникаАрджеш 1:1
20.11.2020    Тур 11 Динамо БхВолунтари 3:0
21.11.2020    Тур 11 АкадемикаВииторул 1:0
21.11.2020    Тур 11 БотошаниУниверситатя 0:0
22.11.2020    Тур 11 ГерманштадтАстра 0:1
22.11.2020    Тур 11 КлужУта Арад 0:1
23.11.2020    Тур 11 КиндияСепси 1:2
23.11.2020    Тур 11 Газ МетанСтяуа 2:3
04.12.2020    Тур 12 ВолунтариАкадемика 3:3
04.12.2020    Тур 12 АрджешДинамо Бх 0:1
05.12.2020    Тур 12 СепсиБотошани 2:2
05.12.2020    Тур 12 СтяуаУта Арад 3:0
06.12.2020    Тур 12 ПолитехникаКлуж 0:2
07.12.2020    Тур 12 АстраКиндия 0:0
07.12.2020    Тур 12 УниверситатяГаз Метан 3:1
11.12.2020    Тур 13 БотошаниАстра 1:1
11.12.2020    Тур 13 Динамо БхПолитехника 4:1
12.12.2020    Тур 13 Газ МетанСепси 0:3
12.12.2020    Тур 13 КиндияВииторул 1:1
13.12.2020    Тур 13 АкадемикаАрджеш 1:0
13.12.2020    Тур 13 ГерманштадтВолунтари 3:2
13.12.2020    Тур 13 КлужСтяуа 2:0
14.12.2020    Тур 13 Ута АрадУниверситатя 1:2
15.12.2020    Тур 14 АстраГаз Метан 3:0
15.12.2020    Тур 14 ВииторулБотошани 1:2
16.12.2020    Тур 14 ПолитехникаАкадемика 0:0
16.12.2020    Тур 14 АрджешГерманштадт 2:2
16.12.2020    Тур 14 ВолунтариКиндия 0:2
17.12.2020    Тур 14 СепсиУта Арад 3:0
17.12.2020    Тур 14 Динамо БхКлуж 0:2
18.12.2020    Тур 14 УниверситатяСтяуа 0:2
19.12.2020    Тур 15 КиндияАрджеш 2:2
19.12.2020    Тур 15 Газ МетанВииторул 1:0
20.12.2020    Тур 15 ГерманштадтПолитехника 0:1
20.12.2020    Тур 15 БотошаниВолунтари 1:1
20.12.2020    Тур 15 АкадемикаДинамо Бх 1:1
21.12.2020    Тур 15 Ута АрадАстра 0:6
21.12.2020    Тур 15 СтяуаСепси 1:1
22.12.2020    Тур 15 КлужУниверситатя 0:0
10.01    Тур 12 ВииторулГерманштадт 2:1
12.01    Тур 16 Газ МетанВолунтари 2:0
12.01    Тур 16 УниверситатяСепси 0:0
13.01    Тур 16 КиндияПолитехника 1:1
13.01    Тур 16 ГерманштадтДинамо Бх 0:2
14.01    Тур 16 БотошаниАрджеш 0:1
14.01    Тур 16 КлужАкадемика 3:1
15.01    Тур 16 Ута АрадВииторул 0:0
15.01    Тур 16 СтяуаАстра 3:0
16.01    Тур 17 Динамо БхКиндия 0:1
17.01    Тур 17 АрджешГаз Метан 1:1
17.01    Тур 17 СепсиКлуж 0:1
17.01    Тур 17 АкадемикаГерманштадт 0:0
18.01    Тур 17 ПолитехникаБотошани 0:1
18.01    Тур 17 АстраУниверситатя 1:1
19.01    Тур 17 ВолунтариУта Арад 0:1
19.01    Тур 17 ВииторулСтяуа 2:2
22.01    Тур 18 КиндияАкадемика 2:1
22.01    Тур 18 СтяуаВолунтари 2:1
23.01    Тур 18 СепсиАстра 4:1
23.01    Тур 18 Ута АрадАрджеш 1:2
23.01    Тур 18 УниверситатяВииторул 1:1
24.01    Тур 18 Газ МетанПолитехника 2:1
24.01    Тур 18 БотошаниДинамо Бх 4:0
25.01    Тур 18 ГерманштадтКлуж 1:3
26.01    Тур 19 ВииторулСепси 3:3
26.01    Тур 19 ВолунтариУниверситатя 1:1
26.01    Тур 19 АрджешСтяуа 0:0
27.01    Тур 19 АкадемикаБотошани 2:1
27.01    Тур 19 ПолитехникаУта Арад 1:2
27.01    Тур 19 Динамо БхГаз Метан 2:1
28.01    Тур 19 ГерманштадтКиндия 1:1
28.01    Тур 19 КлужАстра 1:1
29.01    Тур 20 УниверситатяАрджеш 1:1
30.01    Тур 20 Газ МетанАкадемика 1:1
30.01    Тур 20 СепсиВолунтари 2:2
30.01    Тур 20 СтяуаПолитехника 3:1
31.01    Тур 20 БотошаниГерманштадт 1:0
31.01    Тур 20 АстраВииторул 1:1
31.01    Тур 20 Ута АрадДинамо Бх 0:1
01.02    Тур 20 КиндияКлуж 0:1
02.02    Тур 21 ПолитехникаУниверситатя 0:3
03.02    Тур 21 ГерманштадтГаз Метан 1:1
03.02    Тур 21 ВолунтариАстра 1:3
03.02    Тур 21 Динамо БхСтяуа 0:1
04.02    Тур 21 АкадемикаУта Арад 0:3
04.02    Тур 21 КиндияБотошани 2:3
04.02    Тур 21 КлужВииторул 2:1
05.02    Тур 22 СепсиПолитехника 3:3
06.02    Тур 22 АстраАрджеш 0:2
06.02    Тур 22 УниверситатяДинамо Бх 1:0
07.02    Тур 22 Ута АрадГерманштадт 1:1
07.02    Тур 22 Газ МетанКиндия 1:0
07.02    Тур 22 СтяуаАкадемика 0:1
08.02    Тур 22 ВииторулВолунтари 0:1
08.02    Тур 22 БотошаниКлуж 2:1
12.02    Тур 23 АрджешВииторул 1:0
13.02    Тур 23 КиндияУта Арад 1:1
13.02    Тур 23 Динамо БхСепси 0:0
14.02    Тур 23 ПолитехникаАстра 2:3
14.02    Тур 23 АкадемикаУниверситатя 0:0
14.02    Тур 23 ГерманштадтСтяуа 1:0
15.02    Тур 23 БотошаниГаз Метан 2:1
15.02    Тур 23 КлужВолунтари 0:0
16.02    Тур 21 АрджешСепси 1:1
19.02    Тур 24 ВолунтариАрджеш 0:1
19.02    Тур 24 УниверситатяГерманштадт 1:0
20.02    Тур 24 СепсиАкадемика 0:0
20.02    Тур 24 СтяуаКиндия 1:0
21.02    Тур 24 Газ МетанКлуж 0:1
21.02    Тур 24 АстраДинамо Бх 2:0
22.02    Тур 24 Ута АрадБотошани 0:0
26.02    Тур 25 Динамо БхВииторул 0:5
27.02    Тур 25 Газ МетанУта Арад 1:2
27.02    Тур 25 АкадемикаАстра 1:1
27.02    Тур 25 КиндияУниверситатя 1:0
28.02    Тур 25 ГерманштадтСепси 1:2
28.02    Тур 25 БотошаниСтяуа 0:2
01.03    Тур 25 ПолитехникаВолунтари 0:2
01.03    Тур 25 КлужАрджеш 5:0
05.03    Тур 26 СепсиКиндия 0:1
05.03    Тур 26 ВииторулАкадемика 1:1
06.03    Тур 26 УниверситатяБотошани 1:0
06.03    Тур 26 Ута АрадКлуж 0:1
07.03    Тур 26 АстраГерманштадт 2:1
07.03    Тур 26 СтяуаГаз Метан 1:0
08.03    Тур 26 АрджешПолитехника 2:1
08.03    Тур 26 ВолунтариДинамо Бх 1:1
12.03    Тур 27 Газ МетанУниверситатя 0:2
13.03    Тур 27 АкадемикаВолунтари 0:1
13.03    Тур 27 ГерманштадтВииторул 0:0
13.03    Тур 27 Ута АрадСтяуа 0:1
14.03    Тур 27 КиндияАстра 0:1
14.03    Тур 27 КлужПолитехника 4:0
15.03    Тур 27 БотошаниСепси 1:2
15.03    Тур 27 Динамо БхАрджеш 1:2
16.03    Тур 28 УниверситатяУта Арад 2:0
17.03    Тур 28 ВииторулКиндия 0:0
18.03    Тур 28 АстраБотошани 1:1
19.03    Тур 28 ВолунтариГерманштадт 1:0
19.03    Тур 28 СтяуаКлуж 3:0
20.03    Тур 28 АрджешАкадемика 1:1
20.03    Тур 28 ПолитехникаДинамо Бх 1:0
21.03    Тур 28 СепсиГаз Метан 1:1
02.04    Тур 29 АкадемикаПолитехника 2:1
02.04    Тур 29 Газ МетанАстра 0:0
03.04    Тур 29 ГерманштадтАрджеш 4:1
04.04    Тур 29 БотошаниВииторул 1:0
04.04    Тур 29 Ута АрадСепси 2:0
04.04    Тур 29 СтяуаУниверситатя 0:0
05.04    Тур 29 КиндияВолунтари 1:0
05.04    Тур 29 КлужДинамо Бх 1:0
08.04    Тур 24 ВииторулПолитехника 1:2
09.04    Тур 30 АстраУта Арад 0:0
09.04    Тур 30 Динамо БхАкадемика 1:3
09.04    Тур 30 АрджешКиндия 3:1
09.04    Тур 30 ВолунтариБотошани 1:1
10.04    Тур 30 СепсиСтяуа 1:1
11.04    Тур 30 УниверситатяКлуж 0:0
12.04    Тур 30 ПолитехникаГерманштадт 1:0
12.04    Тур 30 ВииторулГаз Метан 0:2
16.04    Тур 31 Ута АрадВииторул 1:0
16.04    Тур 31 АстраДинамо Бх 0:0
17.04    Тур 31 УниверситатяСепси 0:0
17.04    Тур 31 КиндияГерманштадт 2:0
17.04    Тур 31 Газ МетанВолунтари 1:1
18.04    Тур 31 КлужАкадемика 3:0
18.04    Тур 31 СтяуаБотошани 2:1
18.04    Тур 31 АрджешПолитехника 0:0
20.04    Тур 32 ГерманштадтАстра 1:3
20.04    Тур 32 ВииторулГаз Метан 1:0
20.04    Тур 32 Динамо БхУта Арад 0:1
21.04    Тур 32 БотошаниУниверситатя 1:1
21.04    Тур 32 СепсиКлуж 0:1
21.04    Тур 32 АрджешКиндия 0:1
22.04    Тур 32 АкадемикаСтяуа 0:2
22.04    Тур 32 ПолитехникаВолунтари 0:1
23.04    Тур 33 Ута АрадГерманштадт 0:1
23.04    Тур 33 Газ МетанДинамо Бх 4:1
24.04    Тур 33 КлужУниверситатя 1:2
24.04    Тур 33 АстраАрджеш 0:1
25.04    Тур 33 БотошаниАкадемика 2:1
25.04    Тур 33 СтяуаСепси 1:2
25.04    Тур 33 КиндияПолитехника 2:0
26.04    Тур 33 ВолунтариВииторул 1:0
27.04    Тур 34 ГерманштадтГаз Метан 1:2
27.04    Тур 34 АрджешУта Арад 4:1
28.04    Тур 34 КиндияАстра 0:0
28.04    Тур 34 СепсиАкадемика 1:0
28.04    Тур 34 КлужБотошани 2:0
29.04    Тур 34 ПолитехникаВииторул 0:3
29.04    Тур 34 Динамо БхВолунтари 2:0
29.04    Тур 34 УниверситатяСтяуа 2:0
30.04    Тур 35 Газ МетанАрджеш 1:1
01.05    Тур 35 Ута АрадКиндия 0:1
01.05    Тур 35 БотошаниСепси 2:1
02.05    Тур 35 АстраПолитехника 1:2
02.05    Тур 35 ВолунтариГерманштадт 0:1
02.05    Тур 35 ВииторулДинамо Бх 1:2
02.05    Тур 35 АкадемикаУниверситатя 1:0
03.05    Тур 35 СтяуаКлуж 1:1
04.05    Тур 36 КиндияГаз Метан 1:1
05.05    Тур 36 АстраУта Арад 1:2
05.05    Тур 36 ГерманштадтВииторул 0:0
05.05    Тур 36 ПолитехникаДинамо Бх 1:2
05.05    Тур 36 СепсиУниверситатя 2:0
06.05    Тур 36 АрджешВолунтари 3:0
06.05    Тур 36 АкадемикаКлуж 0:1
06.05    Тур 36 БотошаниСтяуа 1:3
08.05    Тур 37 Газ МетанАстра 2:1
08.05    Тур 37 Динамо БхГерманштадт 2:0
09.05    Тур 37 Ута АрадПолитехника 1:2
09.05    Тур 37 ВииторулАрджеш 1:0
09.05    Тур 37 УниверситатяБотошани 2:3
10.05    Тур 37 ВолунтариКиндия 0:0
10.05    Тур 37 КлужСепси 0:1
10.05    Тур 37 СтяуаАкадемика 2:2
14.05    Тур 38 КиндияВииторул 0:2
14.05    Тур 38 АкадемикаБотошани 4:3
15.05    Тур 38 АстраВолунтари 0:3
15.05    Тур 38 ПолитехникаГерманштадт 0:1
15.05    Тур 38 УниверситатяКлуж 1:3
16.05    Тур 38 Ута АрадГаз Метан 1:0
16.05    Тур 38 АрджешДинамо Бх 1:2
16.05    Тур 38 СепсиСтяуа 2:2
18.05    Тур 39 БотошаниКлуж 0:1
19.05    Тур 39 ГерманштадтАрджеш 1:0
19.05    Тур 39 Динамо БхКиндия 0:0
19.05    Тур 39 ВииторулАстра 1:0
19.05    Тур 39 ВолунтариУта Арад 0:0
19.05    Тур 39 Газ МетанПолитехника 4:2
19.05    Тур 39 СтяуаУниверситатя 0:1
20.05    Тур 39 АкадемикаСепси 2:1
25.05    Тур 40 КлужСтяуа 2:0
26.05    Тур 40 УниверситатяАкадемика 0:0
27.05    Тур 40 СепсиБотошани 1:0
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2021.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх