Календарь

Дата
20.08.1996    Тур 01 РодаФейенорд 1:1
21.08.1996    Тур 01 СпартаФортуна 0:0
21.08.1996    Тур 01 АяксНАК 1:0
21.08.1996    Тур 01 УтрехтВалвейк 2:2
21.08.1996    Тур 01 ХеренвенТвенте 1:3
21.08.1996    Тур 01 ГронингенВиллем II 0:0
21.08.1996    Тур 01 ВолендамДе Графсхап 1:1
21.08.1996    Тур 01 АЗВитесс 0:2
22.08.1996    Тур 01 НЕК НеймегенПСВ 1:4
24.08.1996    Тур 02 НАКСпарта 1:0
24.08.1996    Тур 02 ХеренвенАякс 2:0
24.08.1996    Тур 02 Виллем IIФортуна 0:1
24.08.1996    Тур 02 Де ГрафсхапВалвейк 3:2
25.08.1996    Тур 02 ПСВГронинген 4:1
25.08.1996    Тур 02 ТвентеРода 1:1
25.08.1996    Тур 02 ВитессУтрехт 1:0
25.08.1996    Тур 02 ФейенордВолендам 3:0
25.08.1996    Тур 02 НЕК НеймегенАЗ 0:0
27.08.1996    Тур 03 ФортунаХеренвен 2:4
28.08.1996    Тур 03 ВолендамПСВ 1:3
28.08.1996    Тур 03 УтрехтТвенте 0:0
28.08.1996    Тур 03 АяксАЗ 1:0
28.08.1996    Тур 03 Виллем IIВалвейк 1:3
28.08.1996    Тур 03 ВитессСпарта 1:1
28.08.1996    Тур 03 ФейенордДе Графсхап 2:1
28.08.1996    Тур 03 ГронингенРода 1:1
29.08.1996    Тур 03 НАКНЕК Неймеген 1:1
03.09.1996    Тур 04 УтрехтГронинген 0:0
03.09.1996    Тур 04 ХеренвенНАК 0:1
03.09.1996    Тур 04 ФортунаФейенорд 0:2
04.09.1996    Тур 04 Виллем IIВитесс 2:1
04.09.1996    Тур 04 СпартаТвенте 1:2
04.09.1996    Тур 04 Де ГрафсхапНЕК Неймеген 4:0
04.09.1996    Тур 04 РодаАякс 0:0
04.09.1996    Тур 04 АЗВолендам 2:1
05.09.1996    Тур 04 ПСВВалвейк 4:0
06.09.1996    Тур 05 ГронингенХеренвен 1:5
07.09.1996    Тур 05 ФейенордВиллем II 4:1
07.09.1996    Тур 05 РодаВолендам 3:0
07.09.1996    Тур 05 АЗФортуна 0:1
08.09.1996    Тур 05 ТвентеДе Графсхап 1:0
08.09.1996    Тур 05 СпартаУтрехт 3:2
08.09.1996    Тур 05 ПСВНАК 5:0
08.09.1996    Тур 05 НЕК НеймегенАякс 2:0
13.09.1996    Тур 05 ВитессХеренвен 1:1
14.09.1996    Тур 06 НАКАЗ 1:0
14.09.1996    Тур 06 ФортунаУтрехт 1:3
15.09.1996    Тур 06 ВолендамВиллем II 2:1
15.09.1996    Тур 06 Де ГрафсхапПСВ 2:1
15.09.1996    Тур 06 ТвентеФейенорд 0:1
15.09.1996    Тур 06 ВалвейкРода 0:2
15.09.1996    Тур 06 ГронингенНЕК Неймеген 2:4
15.09.1996    Тур 06 АяксСпарта 2:0
20.09.1996    Тур 06 ХеренвенНЕК Неймеген 1:1
21.09.1996    Тур 07 Виллем IIТвенте 1:2
21.09.1996    Тур 07 СпартаФейенорд 0:1
21.09.1996    Тур 07 НАКРода 0:1
21.09.1996    Тур 07 ФортунаВолендам 1:1
22.09.1996    Тур 07 ГронингенВалвейк 1:2
22.09.1996    Тур 07 АяксДе Графсхап 1:1
22.09.1996    Тур 07 АЗУтрехт 3:1
22.09.1996    Тур 07 ПСВВитесс 0:0
26.09.1996    Тур 07 ВалвейкВитесс 0:1
28.09.1996    Тур 08 РодаФортуна 0:1
28.09.1996    Тур 08 Де ГрафсхапВиллем II 2:2
29.09.1996    Тур 08 УтрехтПСВ 2:2
29.09.1996    Тур 08 ТвентеАякс 1:1
29.09.1996    Тур 08 ВалвейкНАК 1:2
29.09.1996    Тур 08 ВолендамХеренвен 2:2
29.09.1996    Тур 08 СпартаНЕК Неймеген 1:0
29.09.1996    Тур 08 ГронингенАЗ 1:0
29.09.1996    Тур 08 ВитессФейенорд 4:2
08.10.1996    Тур 09 ФортунаДе Графсхап 0:3
08.10.1996    Тур 09 ПСВТвенте 2:0
09.10.1996    Тур 09 НАКУтрехт 3:3
09.10.1996    Тур 09 НЕК НеймегенХеренвен 1:1
09.10.1996    Тур 09 ВалвейкВолендам 0:0
09.10.1996    Тур 09 ФейенордГронинген 3:1
09.10.1996    Тур 09 АяксВиллем II 3:0
09.10.1996    Тур 09 АЗСпарта 1:2
09.10.1996    Тур 09 ВитессРода 1:2
11.10.1996    Тур 10 ФортунаПСВ 1:1
12.10.1996    Тур 10 ХеренвенСпарта 0:0
12.10.1996    Тур 10 НАКТвенте 1:2
12.10.1996    Тур 10 РодаАЗ 0:2
12.10.1996    Тур 10 ВалвейкФейенорд 1:1
12.10.1996    Тур 10 Виллем IIГронинген 3:1
13.10.1996    Тур 10 УтрехтАякс 1:1
13.10.1996    Тур 10 ВолендамНЕК Неймеген 1:0
13.10.1996    Тур 10 Де ГрафсхапВитесс 2:1
18.10.1996    Тур 11 НЕК НеймегенУтрехт 2:2
19.10.1996    Тур 11 АЗДе Графсхап 2:3
19.10.1996    Тур 11 Виллем IIХеренвен 2:2
20.10.1996    Тур 11 ТвентеВалвейк 3:0
20.10.1996    Тур 11 СпартаРода 4:0
20.10.1996    Тур 11 ВитессНАК 3:0
20.10.1996    Тур 11 АяксВолендам 1:1
20.10.1996    Тур 11 ГронингенФортуна 2:0
20.10.1996    Тур 11 ПСВФейенорд 7:2
22.10.1996    Тур 12 УтрехтВиллем II 0:0
23.10.1996    Тур 12 РодаВитесс 1:1
23.10.1996    Тур 12 НЕК НеймегенФортуна 1:1
23.10.1996    Тур 12 ФейенордАЗ 1:0
23.10.1996    Тур 12 НАКГронинген 1:1
23.10.1996    Тур 12 СпартаВолендам 0:3
23.10.1996    Тур 12 ХеренвенПСВ 0:1
24.10.1996    Тур 12 АяксВалвейк 2:0
26.10.1996    Тур 12 ПСВРода 8:0
26.10.1996    Тур 13 Де ГрафсхапФортуна 2:0
26.10.1996    Тур 13 ФейенордУтрехт 2:1
27.10.1996    Тур 13 ВалвейкХеренвен 0:3
27.10.1996    Тур 13 АЗНЕК Неймеген 2:2
27.10.1996    Тур 13 ВолендамГронинген 2:2
27.10.1996    Тур 13 Виллем IIНАК 2:0
27.10.1996    Тур 13 ВитессАякс 1:4
27.10.1996    Тур 13 ТвентеСпарта 0:2
01.11.1996    Тур 13 ФортунаВитесс 1:5
02.11.1996    Тур 14 РодаДе Графсхап 3:0
02.11.1996    Тур 14 АЗХеренвен 0:2
02.11.1996    Тур 14 НЕК НеймегенСпарта 3:2
03.11.1996    Тур 14 УтрехтНАК 3:1
03.11.1996    Тур 14 ГронингенФейенорд 0:1
03.11.1996    Тур 14 ТвентеПСВ 1:2
03.11.1996    Тур 14 Виллем IIАякс 0:1
03.11.1996    Тур 14 ВолендамВалвейк 1:0
05.11.1996    Тур 14 СпартаАЗ 1:2
06.11.1996    Тур 15 УтрехтВолендам 1:0
12.11.1996    Тур 15 ФейенордНАК 1:0
12.11.1996    Тур 15 ХеренвенДе Графсхап 2:1
13.11.1996    Тур 15 АяксФортуна 2:2
13.11.1996    Тур 15 ТвентеВиллем II 5:0
13.11.1996    Тур 15 ВитессВалвейк 2:2
13.11.1996    Тур 15 РодаНЕК Неймеген 2:0
14.11.1996    Тур 15 ПСВСпарта 2:1
15.11.1996    Тур 15 ХеренвенФейенорд 1:0
16.11.1996    Тур 16 АЗВалвейк 2:1
16.11.1996    Тур 16 Де ГрафсхапВолендам 1:0
16.11.1996    Тур 16 УтрехтРода 1:1
16.11.1996    Тур 16 ФортунаТвенте 1:1
17.11.1996    Тур 16 НЕК НеймегенВитесс 0:1
17.11.1996    Тур 16 СпартаГронинген 0:2
17.11.1996    Тур 16 Виллем IIПСВ 1:0
17.11.1996    Тур 16 НАКАякс 2:0
21.11.1996    Тур 16 ТвентеХеренвен 2:1
21.11.1996    Тур 17 Де ГрафсхапГронинген 2:0
23.11.1996    Тур 17 СпартаВиллем II 4:1
24.11.1996    Тур 17 НЕК НеймегенТвенте 0:3
24.11.1996    Тур 17 ФейенордАякс 2:2
24.11.1996    Тур 17 АЗПСВ 0:2
24.11.1996    Тур 17 ГронингенВитесс 3:2
24.11.1996    Тур 17 ВалвейкФортуна 1:1
24.11.1996    Тур 17 УтрехтДе Графсхап 2:0
24.11.1996    Тур 17 ВолендамНАК 4:1
30.11.1996    Тур 18 Виллем IIРода 0:1
30.11.1996    Тур 18 НАКДе Графсхап 2:1
30.11.1996    Тур 18 ХеренвенУтрехт 2:2
30.11.1996    Тур 18 ПСВНЕК Неймеген 4:1
01.12.1996    Тур 18 ВитессАЗ 1:0
01.12.1996    Тур 18 ВалвейкСпарта 2:0
01.12.1996    Тур 18 АяксГронинген 1:1
01.12.1996    Тур 18 ВолендамТвенте 0:1
06.12.1996    Тур 18 ВалвейкВиллем II 1:2
07.12.1996    Тур 19 РодаГронинген 2:0
07.12.1996    Тур 19 ПСВВолендам 6:0
07.12.1996    Тур 19 ХеренвенФортуна 2:2
08.12.1996    Тур 19 НЕК НеймегенНАК 0:3
08.12.1996    Тур 19 Де ГрафсхапФейенорд 0:4
08.12.1996    Тур 19 ТвентеУтрехт 2:0
08.12.1996    Тур 19 АЗАякс 1:1
08.12.1996    Тур 19 СпартаВитесс 1:2
18.12.1996    Тур 19 ФортунаНАК 2:2
18.12.1996    Тур 20 ФейенордРода 1:0
20.12.1996    Тур 20 Виллем IIУтрехт 3:0
21.12.1996    Тур 20 РодаХеренвен 6:1
21.12.1996    Тур 20 ФортунаВалвейк 0:0
22.12.1996    Тур 20 НЕК НеймегенФейенорд 1:2
22.12.1996    Тур 20 АяксПСВ 0:2
22.12.1996    Тур 20 ТвентеАЗ 1:0
22.12.1996    Тур 20 ВолендамВитесс 1:1
09.02.1997    Тур 20 ГронингенДе Графсхап 2:4
15.02.1997    Тур 21 Виллем IIНЕК Неймеген 3:1
15.02.1997    Тур 21 ХеренвенАЗ 0:0
15.02.1997    Тур 21 РодаТвенте 1:3
16.02.1997    Тур 21 УтрехтФортуна 0:1
16.02.1997    Тур 21 СпартаНАК 2:4
16.02.1997    Тур 21 ВолендамФейенорд 0:2
16.02.1997    Тур 21 ВитессПСВ 1:0
16.02.1997    Тур 21 Де ГрафсхапАякс 0:2
16.02.1997    Тур 21 ВалвейкГронинген 1:1
22.02.1997    Тур 22 ПСВАЗ 2:1
22.02.1997    Тур 22 Де ГрафсхапТвенте 1:2
22.02.1997    Тур 22 РодаВиллем II 2:1
22.02.1997    Тур 22 НАКХеренвен 2:2
23.02.1997    Тур 22 ВолендамФортуна 2:0
23.02.1997    Тур 22 АяксФейенорд 3:0
23.02.1997    Тур 22 ВитессГронинген 6:1
23.02.1997    Тур 22 УтрехтСпарта 0:1
23.02.1997    Тур 22 ВалвейкНЕК Неймеген 3:1
01.03.1997    Тур 23 ФейенордНЕК Неймеген 2:0
01.03.1997    Тур 23 ФортунаВиллем II 2:0
02.03.1997    Тур 23 ТвентеВитесс 1:0
02.03.1997    Тур 23 ВалвейкПСВ 1:4
02.03.1997    Тур 23 Де ГрафсхапУтрехт 1:2
02.03.1997    Тур 23 ГронингенВолендам 1:1
02.03.1997    Тур 23 ХеренвенРода 3:1
02.03.1997    Тур 23 АЗНАК 0:1
07.03.1997    Тур 23 ХеренвенВитесс 3:0
08.03.1997    Тур 24 Виллем IIАЗ 2:2
08.03.1997    Тур 24 СпартаДе Графсхап 1:1
08.03.1997    Тур 24 НАКВолендам 3:0
08.03.1997    Тур 24 НЕК НеймегенВалвейк 3:1
08.03.1997    Тур 24 ФортунаРода 0:3
09.03.1997    Тур 24 ФейенордПСВ 0:0
09.03.1997    Тур 24 АяксУтрехт 1:0
09.03.1997    Тур 24 ГронингенТвенте 3:1
14.03.1997    Тур 24 АяксРода 3:1
15.03.1997    Тур 25 НЕК НеймегенГронинген 0:0
15.03.1997    Тур 25 ПСВФортуна 1:0
15.03.1997    Тур 25 ФейенордВалвейк 5:0
15.03.1997    Тур 25 НАКВиллем II 0:1
16.03.1997    Тур 25 ВитессДе Графсхап 3:2
16.03.1997    Тур 25 ТвентеВолендам 4:0
16.03.1997    Тур 25 УтрехтАЗ 1:1
21.03.1997    Тур 25 ГронингенНАК 2:2
22.03.1997    Тур 25 ПСВХеренвен 0:1
22.03.1997    Тур 26 ФортунаСпарта 2:1
23.03.1997    Тур 26 ВалвейкАякс 1:2
23.03.1997    Тур 26 АЗФейенорд 0:2
23.03.1997    Тур 26 ВолендамРода 2:1
23.03.1997    Тур 26 ТвентеНЕК Неймеген 3:0
26.03.1997    Тур 26 Де ГрафсхапАЗ 1:1
26.03.1997    Тур 26 НЕК НеймегенВолендам 3:0
26.03.1997    Тур 26 РодаУтрехт 1:1
26.03.1997    Тур 26 СпартаХеренвен 0:3
05.04.1997    Тур 27 ФортунаГронинген 0:2
05.04.1997    Тур 27 Де ГрафсхапСпарта 0:2
05.04.1997    Тур 27 ХеренвенВиллем II 3:1
06.04.1997    Тур 27 ВолендамАякс 0:3
06.04.1997    Тур 27 НАКПСВ 2:2
06.04.1997    Тур 27 УтрехтНЕК Неймеген 1:1
06.04.1997    Тур 27 ФейенордВитесс 0:0
06.04.1997    Тур 27 ВалвейкТвенте 3:2
12.04.1997    Тур 27 ФортунаАЗ 1:0
12.04.1997    Тур 28 РодаСпарта 4:1
13.04.1997    Тур 28 ПСВАякс 2:0
13.04.1997    Тур 28 Де ГрафсхапНАК 2:2
13.04.1997    Тур 28 ВитессВолендам 1:1
13.04.1997    Тур 28 УтрехтХеренвен 2:2
13.04.1997    Тур 28 Виллем IIФейенорд 0:2
13.04.1997    Тур 28 ТвентеГронинген 0:1
18.04.1997    Тур 28 АяксНЕК Неймеген 5:0
19.04.1997    Тур 28 НАКВитесс 1:1
19.04.1997    Тур 29 Виллем IIСпарта 1:1
19.04.1997    Тур 29 ФейенордФортуна 4:4
19.04.1997    Тур 29 ПСВДе Графсхап 5:0
19.04.1997    Тур 29 АЗРода 1:3
20.04.1997    Тур 29 ГронингенУтрехт 2:2
20.04.1997    Тур 29 ХеренвенВалвейк 2:0
25.04.1997    Тур 29 ВитессТвенте 4:2
26.04.1997    Тур 29 НЕК НеймегенВиллем II 0:0
26.04.1997    Тур 29 РодаВалвейк 4:0
02.05.1997    Тур 30 ВалвейкУтрехт 1:0
03.05.1997    Тур 30 ТвентеФортуна 2:1
03.05.1997    Тур 30 Де ГрафсхапХеренвен 2:1
04.05.1997    Тур 30 СпартаАякс 2:1
04.05.1997    Тур 30 ВитессВиллем II 2:0
04.05.1997    Тур 30 НАКФейенорд 0:2
04.05.1997    Тур 30 ВолендамАЗ 2:2
07.05.1997    Тур 30 СпартаПСВ 1:3
07.05.1997    Тур 30 ГронингенАякс 1:1
10.05.1997    Тур 31 АЗВиллем II 1:0
10.05.1997    Тур 31 ФортунаНЕК Неймеген 3:1
11.05.1997    Тур 31 ВалвейкДе Графсхап 0:3
11.05.1997    Тур 31 ВолендамСпарта 0:3
11.05.1997    Тур 31 УтрехтВитесс 1:0
11.05.1997    Тур 31 ГронингенПСВ 0:1
11.05.1997    Тур 31 АяксХеренвен 2:1
11.05.1997    Тур 31 ФейенордТвенте 1:1
12.05.1997    Тур 31 РодаНАК 2:1
16.05.1997    Тур 32 НЕК НеймегенРода 2:1
17.05.1997    Тур 32 НАКВалвейк 0:2
17.05.1997    Тур 32 ХеренвенВолендам 1:2
17.05.1997    Тур 32 АЗГронинген 1:4
17.05.1997    Тур 32 ПСВУтрехт 6:1
17.05.1997    Тур 32 ВитессФортуна 2:1
17.05.1997    Тур 32 АяксТвенте 3:2
17.05.1997    Тур 32 Виллем IIДе Графсхап 2:0
19.05.1997    Тур 32 ФейенордСпарта 6:1
25.05.1997    Тур 33 ГронингенСпарта 1:2
25.05.1997    Тур 33 ПСВВиллем II 3:1
25.05.1997    Тур 33 ВолендамУтрехт 5:2
25.05.1997    Тур 33 ВалвейкАЗ 5:0
25.05.1997    Тур 33 ВитессНЕК Неймеген 1:1
25.05.1997    Тур 33 Де ГрафсхапРода 5:2
25.05.1997    Тур 33 ТвентеНАК 4:0
25.05.1997    Тур 33 ФортунаАякс 2:1
25.05.1997    Тур 33 ФейенордХеренвен 4:2
31.05.1997    Тур 34 НЕК НеймегенДе Графсхап 2:1
01.06.1997    Тур 34 СпартаВалвейк 1:3
01.06.1997    Тур 34 РодаПСВ 3:1
01.06.1997    Тур 34 Виллем IIВолендам 0:0
01.06.1997    Тур 34 ХеренвенГронинген 1:3
01.06.1997    Тур 34 АЗТвенте 1:2
01.06.1997    Тур 34 НАКФортуна 1:1
01.06.1997    Тур 34 АяксВитесс 4:0
01.06.1997    Тур 34 УтрехтФейенорд 2:1
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2021.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх