Календарь

Дата
17.08.2001    Тур 01 ТвентеВалвейк 1:0
18.08.2001    Тур 01 ГронингенПСВ 2:2
18.08.2001    Тур 01 НАКУтрехт 1:0
18.08.2001    Тур 01 Ден БосхХеренвен 0:0
18.08.2001    Тур 01 Де ГрафсхапАЗ 3:0
19.08.2001    Тур 01 Виллем IIНЕК Неймеген 3:1
19.08.2001    Тур 01 АяксРода 1:1
19.08.2001    Тур 01 ФейенордСпарта 5:0
19.08.2001    Тур 01 ФортунаВитесс 0:0
21.08.2001    Тур 02 НАКТвенте 3:3
22.08.2001    Тур 02 РодаФейенорд 0:2
22.08.2001    Тур 02 ГронингенВиллем II 1:0
22.08.2001    Тур 02 НЕК НеймегенВалвейк 1:0
22.08.2001    Тур 02 СпартаУтрехт 3:1
22.08.2001    Тур 02 ПСВДен Босх 3:2
22.08.2001    Тур 02 ВитессАЗ 1:0
22.08.2001    Тур 02 ФортунаДе Графсхап 2:1
24.08.2001    Тур 03 ХеренвенНАК 5:0
25.08.2001    Тур 03 Виллем IIПСВ 3:1
25.08.2001    Тур 03 ТвентеРода 3:0
25.08.2001    Тур 03 Де ГрафсхапНЕК Неймеген 1:1
25.08.2001    Тур 03 ВитессУтрехт 1:0
25.08.2001    Тур 03 АЗСпарта 3:0
26.08.2001    Тур 03 ФейенордАякс 1:2
26.08.2001    Тур 03 ВалвейкГронинген 4:0
26.08.2001    Тур 03 Ден БосхФортуна 4:0
07.09.2001    Тур 04 ХеренвенВитесс 1:1
08.09.2001    Тур 04 РодаДе Графсхап 0:1
08.09.2001    Тур 04 ТвентеАякс 0:2
08.09.2001    Тур 04 ПСВФортуна 3:0
08.09.2001    Тур 04 АЗНАК 2:1
08.09.2001    Тур 04 НЕК НеймегенФейенорд 0:3
09.09.2001    Тур 04 СпартаВалвейк 0:0
09.09.2001    Тур 04 Виллем IIДен Босх 1:1
09.09.2001    Тур 04 УтрехтГронинген 3:1
14.09.2001    Тур 05 ФортунаВиллем II 1:2
15.09.2001    Тур 05 НАКПСВ 2:0
15.09.2001    Тур 05 ВитессСпарта 1:1
15.09.2001    Тур 05 ФейенордДе Графсхап 2:0
16.09.2001    Тур 05 ВалвейкХеренвен 2:1
16.09.2001    Тур 05 АяксАЗ 1:0
16.09.2001    Тур 05 Ден БосхНЕК Неймеген 2:1
16.09.2001    Тур 05 ГронингенТвенте 3:0
16.09.2001    Тур 05 УтрехтРода 4:1
21.09.2001    Тур 06 РодаДен Босх 4:1
22.09.2001    Тур 06 ХеренвенПСВ 4:1
22.09.2001    Тур 06 ВалвейкФортуна 1:0
23.09.2001    Тур 06 Де ГрафсхапВитесс 0:2
23.09.2001    Тур 06 АяксСпарта 3:0
23.09.2001    Тур 06 АЗУтрехт 1:0
23.09.2001    Тур 06 НЕК НеймегенГронинген 1:0
28.09.2001    Тур 07 Де ГрафсхапНАК 4:2
29.09.2001    Тур 07 Виллем IIАЗ 2:2
29.09.2001    Тур 07 ПСВВитесс 0:2
29.09.2001    Тур 07 ФортунаНЕК Неймеген 2:2
30.09.2001    Тур 07 ГронингенАякс 1:4
30.09.2001    Тур 07 Ден БосхФейенорд 0:0
30.09.2001    Тур 07 УтрехтВалвейк 2:1
30.09.2001    Тур 07 РодаХеренвен 0:2
30.09.2001    Тур 07 СпартаТвенте 1:1
07.10.2001    Тур 08 СпартаДен Босх 1:1
09.10.2001    Тур 08 АЗПСВ 1:1
09.10.2001    Тур 08 НАКРода 2:1
09.10.2001    Тур 08 ВалвейкДе Графсхап 2:0
09.10.2001    Тур 08 ТвентеВиллем II 0:0
10.10.2001    Тур 08 ХеренвенУтрехт 1:2
10.10.2001    Тур 08 АяксНЕК Неймеген 5:0
12.10.2001    Тур 09 РодаПСВ 0:1
13.10.2001    Тур 09 ФортунаСпарта 3:4
13.10.2001    Тур 09 ВалвейкАякс 0:2
13.10.2001    Тур 09 ХеренвенАЗ 2:1
14.10.2001    Тур 09 НЕК НеймегенВитесс 1:0
14.10.2001    Тур 09 НАКДен Босх 0:0
14.10.2001    Тур 09 ФейенордГронинген 1:0
14.10.2001    Тур 09 УтрехтВиллем II 3:1
14.10.2001    Тур 09 Де ГрафсхапТвенте 4:2
17.10.2001    Тур 06 НАКВиллем II 1:1
17.10.2001    Тур 08 ВитессГронинген 1:0
20.10.2001    Тур 10 ПСВДе Графсхап 4:0
20.10.2001    Тур 10 Виллем IIВалвейк 3:1
20.10.2001    Тур 10 ВитессНАК 1:0
20.10.2001    Тур 10 АЗФейенорд 1:3
20.10.2001    Тур 10 СпартаРода 0:3
21.10.2001    Тур 10 Ден БосхУтрехт 1:1
21.10.2001    Тур 10 ГронингенХеренвен 1:1
21.10.2001    Тур 10 НЕК НеймегенТвенте 2:0
24.10.2001    Тур 02 ХеренвенАякс 5:1
26.10.2001    Тур 11 РодаНЕК Неймеген 0:0
27.10.2001    Тур 11 ХеренвенДе Графсхап 1:0
27.10.2001    Тур 11 ПСВВалвейк 2:0
27.10.2001    Тур 11 ТвентеВитесс 0:0
27.10.2001    Тур 11 АЗФортуна 3:0
28.10.2001    Тур 11 АяксВиллем II 4:1
28.10.2001    Тур 11 ФейенордУтрехт 4:0
28.10.2001    Тур 11 ГронингенДен Босх 2:0
30.10.2001    Тур 11 СпартаНАК 2:3
02.11.2001    Тур 12 Виллем IIВитесс 1:1
03.11.2001    Тур 12 СпартаПСВ 2:1
03.11.2001    Тур 12 ФортунаХеренвен 1:0
03.11.2001    Тур 12 ВалвейкДен Босх 3:3
03.11.2001    Тур 12 НЕК НеймегенАЗ 1:0
04.11.2001    Тур 12 РодаГронинген 3:1
04.11.2001    Тур 12 НАКФейенорд 2:1
04.11.2001    Тур 12 Де ГрафсхапАякс 1:1
04.11.2001    Тур 12 УтрехтТвенте 1:1
16.11.2001    Тур 13 ХеренвенСпарта 3:0
17.11.2001    Тур 13 Ден БосхТвенте 1:3
17.11.2001    Тур 13 ПСВНЕК Неймеген 3:1
17.11.2001    Тур 13 ФейенордВитесс 3:2
17.11.2001    Тур 13 АЗВалвейк 0:1
17.11.2001    Тур 13 Виллем IIРода 1:1
18.11.2001    Тур 13 УтрехтДе Графсхап 6:0
18.11.2001    Тур 13 АяксНАК 1:3
18.11.2001    Тур 13 ГронингенФортуна 4:2
23.11.2001    Тур 14 АЗДен Босх 3:2
24.11.2001    Тур 14 Де ГрафсхапСпарта 3:0
24.11.2001    Тур 14 ТвентеХеренвен 0:0
24.11.2001    Тур 14 ФортунаВалвейк 1:4
24.11.2001    Тур 14 НАКГронинген 5:0
24.11.2001    Тур 14 ВитессРода 2:0
25.11.2001    Тур 14 АяксПСВ 1:3
25.11.2001    Тур 14 ФейенордВиллем II 3:1
25.11.2001    Тур 14 НЕК НеймегенУтрехт 0:3
27.11.2001    Тур 15 ГронингенАЗ 0:1
27.11.2001    Тур 15 Ден БосхДе Графсхап 3:1
28.11.2001    Тур 15 УтрехтПСВ 3:3
28.11.2001    Тур 15 НЕК НеймегенНАК 1:3
28.11.2001    Тур 15 ВалвейкФейенорд 2:3
28.11.2001    Тур 15 РодаФортуна 1:0
28.11.2001    Тур 15 СпартаВиллем II 3:2
28.11.2001    Тур 15 АяксТвенте 3:2
30.11.2001    Тур 16 Де ГрафсхапГронинген 1:2
01.12.2001    Тур 16 ТвентеФортуна 1:1
01.12.2001    Тур 16 ПСВАЗ 3:0
01.12.2001    Тур 16 ХеренвенФейенорд 1:0
01.12.2001    Тур 16 ВалвейкРода 3:0
02.12.2001    Тур 16 Виллем IIНАК 2:2
02.12.2001    Тур 16 УтрехтВитесс 3:1
02.12.2001    Тур 16 СпартаНЕК Неймеген 0:0
04.12.2001    Тур 10 АяксФортуна 4:0
07.12.2001    Тур 17 ФортунаДен Босх 1:3
07.12.2001    Тур 17 ВитессДе Графсхап 2:1
08.12.2001    Тур 17 НАКВалвейк 0:1
08.12.2001    Тур 17 Виллем IIХеренвен 2:2
08.12.2001    Тур 17 АЗРода 1:2
09.12.2001    Тур 17 ФейенордНЕК Неймеген 5:0
09.12.2001    Тур 17 ПСВТвенте 1:0
09.12.2001    Тур 17 ГронингенСпарта 0:0
14.12.2001    Тур 18 ФортунаНАК 2:3
15.12.2001    Тур 18 ТвентеАЗ 0:0
15.12.2001    Тур 18 Де ГрафсхапВиллем II 1:1
15.12.2001    Тур 18 РодаАякс 1:1
15.12.2001    Тур 18 Ден БосхВитесс 4:1
16.12.2001    Тур 18 ВалвейкСпарта 1:1
16.12.2001    Тур 18 ФейенордПСВ 0:0
16.12.2001    Тур 18 НЕК НеймегенХеренвен 1:0
16.12.2001    Тур 18 ГронингенУтрехт 2:2
19.12.2001    Тур 06 ТвентеФейенорд 3:2
19.12.2001    Тур 15 ХеренвенДен Босх 2:0
19.12.2001    Тур 17 АяксВитесс 5:1
19.12.2001    Тур 19 ФортунаУтрехт 3:3
22.12.2001    Тур 19 НАКХеренвен 2:1
22.12.2001    Тур 19 ПСВГронинген 8:0
22.12.2001    Тур 19 Виллем IIТвенте 3:3
22.12.2001    Тур 19 ВитессВалвейк 1:1
23.12.2001    Тур 19 УтрехтАякс 3:1
23.12.2001    Тур 19 НЕК НеймегенРода 1:0
25.01.2002    Тур 20 СпартаХеренвен 1:4
26.01.2002    Тур 20 РодаТвенте 2:1
26.01.2002    Тур 20 ПСВНАК 3:1
26.01.2002    Тур 20 Де ГрафсхапФортуна 5:0
26.01.2002    Тур 23 АЗГронинген 3:2
27.01.2002    Тур 16 Ден БосхАякс 0:1
27.01.2002    Тур 20 УтрехтФейенорд 2:2
27.01.2002    Тур 20 ВитессНЕК Неймеген 2:1
27.01.2002    Тур 20 ВалвейкВиллем II 0:1
31.01.2002    Тур 24 Виллем IIГронинген 3:1
01.02.2002    Тур 21 НЕК НеймегенСпарта 1:1
02.02.2002    Тур 21 ФортунаПСВ 0:1
02.02.2002    Тур 21 Ден БосхВалвейк 1:0
02.02.2002    Тур 21 ТвентеДе Графсхап 0:0
02.02.2002    Тур 21 АЗВитесс 0:0
03.02.2002    Тур 21 ФейенордРода 5:0
03.02.2002    Тур 21 ГронингенНАК 3:0
03.02.2002    Тур 21 УтрехтХеренвен 0:0
03.02.2002    Тур 21 Виллем IIАякс 1:2
05.02.2002    Тур 22 ВалвейкПСВ 2:0
06.02.2002    Тур 08 ФейенордФортуна 1:0
06.02.2002    Тур 22 НАКСпарта 1:1
06.02.2002    Тур 22 РодаУтрехт 1:0
08.02.2002    Тур 22 ТвентеДен Босх 4:0
09.02.2002    Тур 22 ВитессФортуна 1:1
09.02.2002    Тур 22 АЗХеренвен 0:2
09.02.2002    Тур 22 СпартаДе Графсхап 1:3
10.02.2002    Тур 22 ГронингенФейенорд 0:1
10.02.2002    Тур 22 АяксВалвейк 3:1
10.02.2002    Тур 22 УтрехтНЕК Неймеген 1:4
15.02.2002    Тур 23 Ден БосхСпарта 1:1
16.02.2002    Тур 23 НЕК НеймегенПСВ 0:4
16.02.2002    Тур 23 ХеренвенВиллем II 3:0
16.02.2002    Тур 23 Де ГрафсхапРода 2:1
17.02.2002    Тур 20 АЗАякс 0:0
17.02.2002    Тур 23 ВитессФейенорд 2:1
17.02.2002    Тур 23 ТвентеНАК 1:2
20.02.2002    Тур 19 СпартаАЗ 0:4
20.02.2002    Тур 20 Ден БосхГронинген 1:4
23.02.2002    Тур 24 РодаВиллем II 2:0
23.02.2002    Тур 24 ВитессДен Босх 1:1
24.02.2002    Тур 24 НАКАякс 0:1
24.02.2002    Тур 24 ФейенордТвенте 1:2
24.02.2002    Тур 24 ВалвейкАЗ 3:2
24.02.2002    Тур 24 ПСВУтрехт 4:0
27.02.2002    Тур 23 ФортунаАякс 1:1
01.03.2002    Тур 25 НАКАЗ 3:1
02.03.2002    Тур 25 Де ГрафсхапДен Босх 0:1
02.03.2002    Тур 25 Виллем IIУтрехт 4:2
03.03.2002    Тур 25 АяксФейенорд 1:1
03.03.2002    Тур 25 СпартаФортуна 0:0
03.03.2002    Тур 25 ТвентеНЕК Неймеген 2:0
03.03.2002    Тур 25 ГронингенВалвейк 1:1
04.03.2002    Тур 25 РодаВитесс 0:2
08.03.2002    Тур 26 УтрехтСпарта 4:2
09.03.2002    Тур 26 ФортунаГронинген 0:1
09.03.2002    Тур 26 ПСВРода 4:1
09.03.2002    Тур 26 ХеренвенВалвейк 2:0
09.03.2002    Тур 26 Ден БосхНАК 1:2
09.03.2002    Тур 26 ВитессТвенте 2:0
10.03.2002    Тур 26 НЕК НеймегенВиллем II 3:0
10.03.2002    Тур 26 ФейенордАЗ 4:1
10.03.2002    Тур 26 АяксДе Графсхап 4:0
13.03.2002    Тур 24 НЕК НеймегенДе Графсхап 3:1
13.03.2002    Тур 24 ХеренвенФортуна 3:1
15.03.2002    Тур 27 РодаНАК 1:1
16.03.2002    Тур 27 Виллем IIСпарта 4:0
16.03.2002    Тур 27 АЗДе Графсхап 2:1
17.03.2002    Тур 27 АяксХеренвен 2:0
17.03.2002    Тур 27 ФейенордДен Босх 3:0
17.03.2002    Тур 27 ВитессПСВ 0:0
17.03.2002    Тур 27 ТвентеГронинген 0:1
17.03.2002    Тур 27 ВалвейкНЕК Неймеген 2:1
17.03.2002    Тур 27 УтрехтФортуна 3:0
22.03.2002    Тур 28 ФортунаАЗ 0:1
23.03.2002    Тур 28 Ден БосхВиллем II 1:2
23.03.2002    Тур 28 НАКВитесс 3:3
23.03.2002    Тур 28 ХеренвенНЕК Неймеген 4:0
24.03.2002    Тур 28 ПСВАякс 1:1
24.03.2002    Тур 28 СпартаФейенорд 0:5
24.03.2002    Тур 28 Де ГрафсхапУтрехт 0:0
24.03.2002    Тур 28 ВалвейкТвенте 3:1
24.03.2002    Тур 28 ГронингенРода 0:2
30.03.2002    Тур 29 НАКДе Графсхап 1:0
30.03.2002    Тур 29 РодаСпарта 3:0
30.03.2002    Тур 29 АЗТвенте 0:2
30.03.2002    Тур 29 НЕК НеймегенФортуна 3:1
31.03.2002    Тур 29 ВитессАякс 3:1
31.03.2002    Тур 29 ФейенордВалвейк 1:1
01.04.2002    Тур 25 ПСВХеренвен 4:1
01.04.2002    Тур 29 УтрехтДен Босх 3:1
03.04.2002    Тур 32 АяксГронинген 4:3
05.04.2002    Тур 30 ТвентеСпарта 2:0
06.04.2002    Тур 30 Виллем IIФортуна 3:0
06.04.2002    Тур 30 РодаАЗ 0:0
06.04.2002    Тур 30 Де ГрафсхапВалвейк 3:1
06.04.2002    Тур 30 ВитессХеренвен 0:0
07.04.2002    Тур 30 Ден БосхПСВ 0:1
07.04.2002    Тур 30 ГронингенНЕК Неймеген 2:1
07.04.2002    Тур 30 ФейенордНАК 0:0
13.04.2002    Тур 31 НАКНЕК Неймеген 1:3
13.04.2002    Тур 31 Ден БосхРода 3:1
13.04.2002    Тур 31 Де ГрафсхапХеренвен 1:2
13.04.2002    Тур 31 ФортунаТвенте 2:0
13.04.2002    Тур 31 АЗВиллем II 2:2
14.04.2002    Тур 31 СпартаАякс 0:4
14.04.2002    Тур 31 ПСВФейенорд 2:0
14.04.2002    Тур 31 ГронингенВитесс 0:1
14.04.2002    Тур 31 ВалвейкУтрехт 1:2
19.04.2002    Тур 32 ФортунаФейенорд 1:2
20.04.2002    Тур 32 Виллем IIДе Графсхап 2:2
20.04.2002    Тур 32 ТвентеПСВ 1:1
20.04.2002    Тур 32 ХеренвенРода 0:0
20.04.2002    Тур 32 СпартаВитесс 0:1
20.04.2002    Тур 32 ВалвейкНАК 4:1
21.04.2002    Тур 30 АяксУтрехт 1:0
21.04.2002    Тур 32 НЕК НеймегенДен Босх 2:1
24.04.2002    Тур 29 ХеренвенГронинген 2:0
24.04.2002    Тур 29 ПСВВиллем II 6:0
24.04.2002    Тур 32 УтрехтАЗ 3:2
25.04.2002    Тур 19 Де ГрафсхапФейенорд 1:0
28.04.2002    Тур 33 ВитессВиллем II 4:2
28.04.2002    Тур 33 ТвентеУтрехт 2:0
28.04.2002    Тур 33 РодаВалвейк 1:0
28.04.2002    Тур 33 АЗНЕК Неймеген 5:0
28.04.2002    Тур 33 ГронингенДе Графсхап 2:0
28.04.2002    Тур 33 НАКФортуна 3:1
28.04.2002    Тур 33 ФейенордХеренвен 3:2
28.04.2002    Тур 33 АяксДен Босх 2:0
28.04.2002    Тур 33 ПСВСпарта 3:0
05.05.2002    Тур 34 Виллем IIФейенорд 0:0
05.05.2002    Тур 34 Де ГрафсхапПСВ 2:2
05.05.2002    Тур 34 Ден БосхАЗ 0:1
05.05.2002    Тур 34 УтрехтНАК 0:0
05.05.2002    Тур 34 ФортунаРода 0:0
05.05.2002    Тур 34 НЕК НеймегенАякс 0:2
05.05.2002    Тур 34 ВалвейкВитесс 3:2
05.05.2002    Тур 34 ХеренвенТвенте 0:0
05.05.2002    Тур 34 СпартаГронинген 0:0
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2021.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх