Календарь

Дата
09.08.2019    Тур 01 ПортимоненсеБелененсеш 0:0
10.08.2019    Тур 01 Санта-КлараФамаликау 0:2
10.08.2019    Тур 01 Жил ВисентеПорту 2:1 T
10.08.2019    Тур 01 БенфикаПасуш-де-Феррейра 5:0 T
11.08.2019    Тур 01 БоавиштаАвиш 2:1
11.08.2019    Тур 01 МаритимуСпортинг 1:1
11.08.2019    Тур 01 БрагаМорейренсе 3:1
12.08.2019    Тур 01 Витория СТондела 0:0
16.08.2019    Тур 02 ФамаликауРиу Ави 1:0
17.08.2019    Тур 02 МорейренсеЖил Висенте 3:0
17.08.2019    Тур 02 БелененсешБенфика 0:2
17.08.2019    Тур 02 ПортуВитория С 4:0
18.08.2019    Тур 02 Пасуш-де-ФеррейраСанта-Клара 0:1
18.08.2019    Тур 02 АвишМаритиму 3:1
18.08.2019    Тур 02 Витория ГБоавишта 1:1
18.08.2019    Тур 02 СпортингБрага 2:1 T
19.08.2019    Тур 02 ТонделаПортимоненсе 1:2
23.08.2019    Тур 03 Витория СМорейренсе 0:0
23.08.2019    Тур 03 Риу АвиАвиш 5:1
24.08.2019    Тур 03 БенфикаПорту 0:2 T
24.08.2019    Тур 03 БоавиштаПасуш-де-Феррейра 1:1
25.08.2019    Тур 03 МаритимуТондела 2:3
25.08.2019    Тур 03 Санта-КлараБелененсеш 0:0
25.08.2019    Тур 03 ПортимоненсеСпортинг 1:3
25.08.2019    Тур 03 Жил ВисентеБрага 1:1
25.08.2019    Тур 03 Витория ГФамаликау 1:1
30.08.2019    Тур 04 МорейренсеПортимоненсе 1:0
30.08.2019    Тур 04 БелененсешБоавишта 0:1
31.08.2019    Тур 04 Пасуш-де-ФеррейраМаритиму 0:1
31.08.2019    Тур 04 АвишФамаликау 2:3
31.08.2019    Тур 04 СпортингРиу Ави 2:3 T
31.08.2019    Тур 04 Жил ВисентеВитория С 0:0
01.09.2019    Тур 04 ТонделаСанта-Клара 0:0
01.09.2019    Тур 04 ПортуВитория Г 3:0 T
01.09.2019    Тур 04 БрагаБенфика 0:4 T
08.09.2019    Тур 01 Риу АвиВитория Г 1:1
13.09.2019    Тур 05 Витория СБрага 1:0
14.09.2019    Тур 05 ФамаликауПасуш-де-Феррейра 4:2
14.09.2019    Тур 05 БенфикаЖил Висенте 2:0
14.09.2019    Тур 05 Витория ГАвиш 5:1
15.09.2019    Тур 05 Санта-КлараМорейренсе 2:0
15.09.2019    Тур 05 Риу АвиТондела 2:4
15.09.2019    Тур 05 МаритимуБелененсеш 1:3
15.09.2019    Тур 05 ПортимоненсеПорту 2:3
15.09.2019    Тур 05 БоавиштаСпортинг 1:1
20.09.2019    Тур 06 Пасуш-де-ФеррейраАвиш 2:1
21.09.2019    Тур 06 БелененсешРиу Ави 0:2
21.09.2019    Тур 06 МорейренсеБенфика 1:2
22.09.2019    Тур 06 Жил ВисентеБоавишта 0:0
22.09.2019    Тур 06 ТонделаВитория Г 1:3
22.09.2019    Тур 06 Витория СПортимоненсе 0:0
22.09.2019    Тур 06 ПортуСанта-Клара 2:0
23.09.2019    Тур 06 БрагаМаритиму 2:2
23.09.2019    Тур 06 СпортингФамаликау 1:2
27.09.2019    Тур 07 БоавиштаТондела 0:0
28.09.2019    Тур 07 МаритимуМорейренсе 2:1
28.09.2019    Тур 07 БенфикаВитория С 1:0
28.09.2019    Тур 07 ФамаликауБелененсеш 3:1
29.09.2019    Тур 07 Санта-КлараЖил Висенте 1:0
29.09.2019    Тур 07 Витория ГПасуш-де-Феррейра 1:0
29.09.2019    Тур 07 ПортимоненсеБрага 0:1
29.09.2019    Тур 07 Риу АвиПорту 0:1
30.09.2019    Тур 07 АвишСпортинг 0:1
05.10.2019    Тур 09 АвишТондела 0:1
25.10.2019    Тур 08 Пасуш-де-ФеррейраРиу Ави 0:0
26.10.2019    Тур 08 Жил ВисентеПортимоненсе 1:1
26.10.2019    Тур 08 БелененсешАвиш 3:2
26.10.2019    Тур 08 Витория СМаритиму 0:0
26.10.2019    Тур 08 МорейренсеБоавишта 1:1
27.10.2019    Тур 08 ТонделаБенфика 0:1
27.10.2019    Тур 08 ПортуФамаликау 3:0
27.10.2019    Тур 08 СпортингВитория Г 3:1
28.10.2019    Тур 08 БрагаСанта-Клара 2:0
30.10.2019    Тур 09 Риу АвиМорейренсе 1:1
30.10.2019    Тур 09 МаритимуПорту 1:1
30.10.2019    Тур 09 Витория ГБелененсеш 5:0
30.10.2019    Тур 09 БенфикаПортимоненсе 4:0
31.10.2019    Тур 09 ФамаликауЖил Висенте 2:1
31.10.2019    Тур 09 Пасуш-де-ФеррейраСпортинг 1:2
31.10.2019    Тур 09 БоавиштаБрага 2:0
31.10.2019    Тур 09 Санта-КлараВитория С 1:1
02.11.2019    Тур 10 БенфикаРиу Ави 2:0
02.11.2019    Тур 10 МорейренсеВитория Г 1:1
03.11.2019    Тур 10 Жил ВисентеМаритиму 2:0
03.11.2019    Тур 10 ТонделаСпортинг 1:0
03.11.2019    Тур 10 ПортуАвиш 1:0
03.11.2019    Тур 10 БрагаФамаликау 2:2
04.11.2019    Тур 10 БелененсешПасуш-де-Феррейра 1:0
05.11.2019    Тур 10 Витория СБоавишта 1:0
05.11.2019    Тур 10 ПортимоненсеСанта-Клара 1:1
08.11.2019    Тур 11 АвишЖил Висенте 1:2
09.11.2019    Тур 11 Риу АвиВитория С 1:0
09.11.2019    Тур 11 Санта-КлараБенфика 1:2
09.11.2019    Тур 11 ФамаликауМорейренсе 3:3
10.11.2019    Тур 11 Пасуш-де-ФеррейраТондела 1:0
10.11.2019    Тур 11 МаритимуПортимоненсе 1:1
10.11.2019    Тур 11 СпортингБелененсеш 2:0
10.11.2019    Тур 11 Витория ГБрага 0:2
11.11.2019    Тур 11 БоавиштаПорту 0:1
29.11.2019    Тур 12 Санта-КлараБоавишта 1:2
30.11.2019    Тур 12 МорейренсеАвиш 3:2
30.11.2019    Тур 12 БенфикаМаритиму 4:0
30.11.2019    Тур 12 ПортимоненсеФамаликау 2:1
01.12.2019    Тур 12 ТонделаБелененсеш 0:1
01.12.2019    Тур 12 Витория СВитория Г 1:1
01.12.2019    Тур 12 Жил ВисентеСпортинг 3:1
02.12.2019    Тур 12 БрагаРиу Ави 2:0
02.12.2019    Тур 12 ПортуПасуш-де-Феррейра 2:0
06.12.2019    Тур 13 БоавиштаБенфика 1:4
07.12.2019    Тур 13 МаритимуСанта-Клара 2:2
07.12.2019    Тур 13 ФамаликауТондела 2:3
07.12.2019    Тур 13 АвишБрага 1:0
08.12.2019    Тур 13 Пасуш-де-ФеррейраВитория С 2:3
08.12.2019    Тур 13 Витория ГПортимоненсе 2:0
08.12.2019    Тур 13 СпортингМорейренсе 1:0
08.12.2019    Тур 13 БелененсешПорту 1:1
09.12.2019    Тур 13 Риу АвиЖил Висенте 1:0
13.12.2019    Тур 14 ПортимоненсеРиу Ави 1:1
14.12.2019    Тур 14 МаритимуБоавишта 1:0
14.12.2019    Тур 14 БенфикаФамаликау 4:0
14.12.2019    Тур 14 Витория САвиш 1:0
15.12.2019    Тур 14 МорейренсеБелененсеш 2:1
15.12.2019    Тур 14 Жил ВисентеВитория Г 2:2
15.12.2019    Тур 14 БрагаПасуш-де-Феррейра 0:1
16.12.2019    Тур 14 Санта-КлараСпортинг 0:4
16.12.2019    Тур 14 ПортуТондела 3:0
04.01.2020    Тур 15 АвишСанта-Клара 0:1
04.01.2020    Тур 15 БоавиштаПортимоненсе 1:1
04.01.2020    Тур 15 БелененсешБрага 1:7
04.01.2020    Тур 15 Витория ГБенфика 0:1
05.01.2020    Тур 15 Пасуш-де-ФеррейраМорейренсе 1:0
05.01.2020    Тур 15 ТонделаЖил Висенте 1:1
05.01.2020    Тур 15 Риу АвиМаритиму 0:1
05.01.2020    Тур 15 СпортингПорту 1:2 T
05.01.2020    Тур 15 ФамаликауВитория С 3:0
10.01.2020    Тур 16 Санта-КлараРиу Ави 0:1
10.01.2020    Тур 16 БенфикаАвиш 2:1
11.01.2020    Тур 16 МорейренсеПорту 2:4
11.01.2020    Тур 16 ПортимоненсеПасуш-де-Феррейра 0:0
11.01.2020    Тур 16 БоавиштаФамаликау 0:1
11.01.2020    Тур 16 Витория ССпортинг 1:3
12.01.2020    Тур 16 Жил ВисентеБелененсеш 2:0
12.01.2020    Тур 16 МаритимуВитория Г 0:0
12.01.2020    Тур 16 БрагаТондела 2:1
17.01.2020    Тур 17 ПортуБрага 1:2 T
18.01.2020    Тур 17 СпортингБенфика 0:2 T
18.01.2020    Тур 17 АвишПортимоненсе 3:0
18.01.2020    Тур 17 Витория ГСанта-Клара 1:0
18.01.2020    Тур 17 ТонделаМорейренсе 1:1
18.01.2020    Тур 17 БелененсешВитория С 0:1
19.01.2020    Тур 17 Пасуш-де-ФеррейраЖил Висенте 0:0
19.01.2020    Тур 17 ФамаликауМаритиму 1:1
19.01.2020    Тур 17 Риу АвиБоавишта 2:0
26.01.2020    Тур 18 ТонделаВитория С 0:3
26.01.2020    Тур 18 ФамаликауСанта-Клара 0:1
26.01.2020    Тур 18 БелененсешПортимоненсе 2:1
26.01.2020    Тур 18 Пасуш-де-ФеррейраБенфика 0:2
26.01.2020    Тур 18 АвишБоавишта 0:1
27.01.2020    Тур 18 Витория ГРиу Ави 1:2
27.01.2020    Тур 18 СпортингМаритиму 1:0
28.01.2020    Тур 18 ПортуЖил Висенте 2:1
29.01.2020    Тур 18 МорейренсеБрага 1:2
31.01.2020    Тур 19 БенфикаБелененсеш 3:2
01.02.2020    Тур 19 Риу АвиФамаликау 2:2
01.02.2020    Тур 19 ПортимоненсеТондела 0:1
01.02.2020    Тур 19 Витория СПорту 0:4
02.02.2020    Тур 19 МаритимуАвиш 1:2
02.02.2020    Тур 19 Жил ВисентеМорейренсе 1:5
02.02.2020    Тур 19 Санта-КлараПасуш-де-Феррейра 2:1
02.02.2020    Тур 19 БрагаСпортинг 1:0 T
02.02.2020    Тур 19 БоавиштаВитория Г 2:0
07.02.2020    Тур 20 Пасуш-де-ФеррейраБоавишта 0:1
08.02.2020    Тур 20 ФамаликауВитория Г 0:7
08.02.2020    Тур 20 БелененсешСанта-Клара 0:2
08.02.2020    Тур 20 БрагаЖил Висенте 2:2
08.02.2020    Тур 20 ПортуБенфика 3:2 T
09.02.2020    Тур 20 ТонделаМаритиму 0:0
09.02.2020    Тур 20 МорейренсеВитория С 1:1
09.02.2020    Тур 20 СпортингПортимоненсе 2:1
09.02.2020    Тур 20 АвишРиу Ави 0:4
14.02.2020    Тур 21 Витория СЖил Висенте 1:2
15.02.2020    Тур 21 ПортимоненсеМорейренсе 1:1
15.02.2020    Тур 21 Санта-КлараТондела 1:0
15.02.2020    Тур 21 БенфикаБрага 0:1 T
15.02.2020    Тур 21 Риу АвиСпортинг 1:1
16.02.2020    Тур 21 МаритимуПасуш-де-Феррейра 3:0
16.02.2020    Тур 21 БоавиштаБелененсеш 1:2
16.02.2020    Тур 21 Витория ГПорту 1:2
16.02.2020    Тур 21 ФамаликауАвиш 1:1
21.02.2020    Тур 22 АвишВитория Г 0:2
22.02.2020    Тур 22 ТонделаРиу Ави 1:2
22.02.2020    Тур 22 БелененсешМаритиму 1:0
23.02.2020    Тур 22 Пасуш-де-ФеррейраФамаликау 2:1
23.02.2020    Тур 22 МорейренсеСанта-Клара 2:1
23.02.2020    Тур 22 СпортингБоавишта 2:0
23.02.2020    Тур 22 БрагаВитория С 3:1
23.02.2020    Тур 22 ПортуПортимоненсе 1:0
24.02.2020    Тур 22 Жил ВисентеБенфика 0:1
28.02.2020    Тур 23 ПортимоненсеВитория С 0:0
29.02.2020    Тур 23 Риу АвиБелененсеш 0:0
29.02.2020    Тур 23 БоавиштаЖил Висенте 0:1
01.03.2020    Тур 23 АвишПасуш-де-Феррейра 1:3
01.03.2020    Тур 23 МаритимуБрага 1:2
01.03.2020    Тур 23 Витория ГТондела 2:0
02.03.2020    Тур 23 Санта-КлараПорту 0:2
02.03.2020    Тур 23 БенфикаМорейренсе 1:1
03.03.2020    Тур 23 ФамаликауСпортинг 3:1
06.03.2020    Тур 24 БрагаПортимоненсе 3:1
07.03.2020    Тур 24 ТонделаБоавишта 1:1
07.03.2020    Тур 24 Витория СБенфика 1:1
07.03.2020    Тур 24 ПортуРиу Ави 1:1
08.03.2020    Тур 24 БелененсешФамаликау 0:0
08.03.2020    Тур 24 МорейренсеМаритиму 2:0
08.03.2020    Тур 24 Жил ВисентеСанта-Клара 1:1
08.03.2020    Тур 24 СпортингАвиш 2:0
08.03.2020    Тур 24 Пасуш-де-ФеррейраВитория Г 1:2
03.06.2020    Тур 25 ПортимоненсеЖил Висенте 1:0
03.06.2020    Тур 25 ФамаликауПорту 2:1 T
04.06.2020    Тур 25 МаритимуВитория С 1:1
04.06.2020    Тур 25 БенфикаТондела 0:0 T
04.06.2020    Тур 25 Витория ГСпортинг 2:2 T
05.06.2020    Тур 25 Санта-КлараБрага 3:2
05.06.2020    Тур 25 АвишБелененсеш 0:2
06.06.2020    Тур 25 БоавиштаМорейренсе 0:1
07.06.2020    Тур 25 Риу АвиПасуш-де-Феррейра 2:3
09.06.2020    Тур 26 Жил ВисентеФамаликау 1:3
10.06.2020    Тур 26 Витория ССанта-Клара 2:2
10.06.2020    Тур 26 ПортимоненсеБенфика 2:2 T
10.06.2020    Тур 26 ПортуМаритиму 1:0 T
11.06.2020    Тур 26 БелененсешВитория Г 1:1
11.06.2020    Тур 26 ТонделаАвиш 2:0
12.06.2020    Тур 26 МорейренсеРиу Ави 0:1
12.06.2020    Тур 26 СпортингПасуш-де-Феррейра 1:0 T
13.06.2020    Тур 26 БрагаБоавишта 0:1
15.06.2020    Тур 27 МаритимуЖил Висенте 2:1
16.06.2020    Тур 27 Санта-КлараПортимоненсе 1:1
16.06.2020    Тур 27 АвишПорту 0:0 T
17.06.2020    Тур 27 Пасуш-де-ФеррейраБелененсеш 2:1
17.06.2020    Тур 27 Риу АвиБенфика 1:2 T
18.06.2020    Тур 27 БоавиштаВитория С 3:1
18.06.2020    Тур 27 СпортингТондела 2:0 T
19.06.2020    Тур 27 Витория ГМорейренсе 1:1
19.06.2020    Тур 27 ФамаликауБрага 0:0
21.06.2020    Тур 28 Жил ВисентеАвиш 3:0
22.06.2020    Тур 28 ПортимоненсеМаритиму 3:2
23.06.2020    Тур 28 Витория СРиу Ави 1:2
23.06.2020    Тур 28 БенфикаСанта-Клара 3:4
23.06.2020    Тур 28 ПортуБоавишта 4:0
24.06.2020    Тур 28 ТонделаПасуш-де-Феррейра 1:3
24.06.2020    Тур 28 МорейренсеФамаликау 1:1
25.06.2020    Тур 28 БрагаВитория Г 3:2
26.06.2020    Тур 28 БелененсешСпортинг 1:3
28.06.2020    Тур 29 БоавиштаСанта-Клара 1:0
29.06.2020    Тур 29 АвишМорейренсе 0:1
29.06.2020    Тур 29 МаритимуБенфика 2:0 T
29.06.2020    Тур 29 Пасуш-де-ФеррейраПорту 0:1 T
30.06.2020    Тур 29 ФамаликауПортимоненсе 0:1
30.06.2020    Тур 29 Витория ГВитория С 2:0
30.06.2020    Тур 29 Риу АвиБрага 4:3
01.07.2020    Тур 29 БелененсешТондела 1:1
01.07.2020    Тур 29 СпортингЖил Висенте 2:1
03.07.2020    Тур 30 Санта-КлараМаритиму 0:1
04.07.2020    Тур 30 Витория СПасуш-де-Феррейра 2:3
04.07.2020    Тур 30 ПортимоненсеВитория Г 0:1
04.07.2020    Тур 30 БенфикаБоавишта 3:1
04.07.2020    Тур 30 БрагаАвиш 4:0
05.07.2020    Тур 30 Жил ВисентеРиу Ави 1:0
05.07.2020    Тур 30 ТонделаФамаликау 0:1
05.07.2020    Тур 30 ПортуБелененсеш 5:0
06.07.2020    Тур 30 МорейренсеСпортинг 0:0
08.07.2020    Тур 31 БоавиштаМаритиму 0:1
08.07.2020    Тур 31 АвишВитория С 1:0
09.07.2020    Тур 31 Риу АвиПортимоненсе 2:1
09.07.2020    Тур 31 ТонделаПорту 1:3
09.07.2020    Тур 31 ФамаликауБенфика 1:1
10.07.2020    Тур 31 Витория ГЖил Висенте 1:2
10.07.2020    Тур 31 СпортингСанта-Клара 1:0
10.07.2020    Тур 31 Пасуш-де-ФеррейраБрага 1:5
11.07.2020    Тур 31 БелененсешМорейренсе 0:1
13.07.2020    Тур 32 МаритимуРиу Ави 0:0
13.07.2020    Тур 32 Витория СФамаликау 1:2
14.07.2020    Тур 32 Санта-КлараАвиш 3:0
14.07.2020    Тур 32 ПортимоненсеБоавишта 2:1
14.07.2020    Тур 32 Жил ВисентеТондела 3:2
14.07.2020    Тур 32 БенфикаВитория Г 2:0
15.07.2020    Тур 32 МорейренсеПасуш-де-Феррейра 1:1
15.07.2020    Тур 32 БрагаБелененсеш 1:1
15.07.2020    Тур 32 ПортуСпортинг 2:0 T
18.07.2020    Тур 33 Риу АвиСанта-Клара 2:2
18.07.2020    Тур 33 ФамаликауБоавишта 2:2
19.07.2020    Тур 33 БелененсешЖил Висенте 1:0
19.07.2020    Тур 33 Витория ГМаритиму 1:0
20.07.2020    Тур 33 Пасуш-де-ФеррейраПортимоненсе 2:1
20.07.2020    Тур 33 ТонделаБрага 1:0
20.07.2020    Тур 33 ПортуМорейренсе 6:1
21.07.2020    Тур 33 СпортингВитория С 0:0
21.07.2020    Тур 33 АвишБенфика 0:4
24.07.2020    Тур 34 Санта-КлараВитория Г 2:2
24.07.2020    Тур 34 Жил ВисентеПасуш-де-Феррейра 3:3
25.07.2020    Тур 34 МаритимуФамаликау 3:3
25.07.2020    Тур 34 БоавиштаРиу Ави 0:2
25.07.2020    Тур 34 БенфикаСпортинг 2:1 T
25.07.2020    Тур 34 БрагаПорту 2:1 T
26.07.2020    Тур 34 ПортимоненсеАвиш 2:0
26.07.2020    Тур 34 Витория СБелененсеш 2:0
26.07.2020    Тур 34 МорейренсеТондела 1:2
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2021.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх