Календарь

Дата
10.09.2016    Тур 03 КеркираПлатаниас 0:1
10.09.2016    Тур 03 ПаниониосАстерас 3:0
10.09.2016    Тур 03 ЛевадиакосПанатинаикос 0:3
11.09.2016    Тур 03 АЕККсанти 4:1
11.09.2016    Тур 03 ПАОКПанаитоликос 2:1
11.09.2016    Тур 03 ПАСАтромитос 3:0
11.09.2016    Тур 03 ОлимпиакосВерия 6:1
12.09.2016    Тур 03 ЛарисаИраклис 2:2
17.09.2016    Тур 04 КсантиПаниониос 0:2
17.09.2016    Тур 04 ПлатаниасЛевадиакос 3:2
17.09.2016    Тур 04 ВерияАЕК 0:2
18.09.2016    Тур 04 ПанатинаикосПАС 4:0
18.09.2016    Тур 04 КеркираЛариса 2:0
18.09.2016    Тур 04 АтромитосПанаитоликос 0:2
18.09.2016    Тур 04 ИраклисОлимпиакос 1:2
19.09.2016    Тур 04 АстерасПАОК 1:2
24.09.2016    Тур 05 ПАСПлатаниас 0:0
24.09.2016    Тур 05 ПаниониосВерия 1:2
24.09.2016    Тур 05 ПанаитоликосПанатинаикос 0:0
25.09.2016    Тур 05 ПАОККсанти 0:0
25.09.2016    Тур 05 АтромитосАстерас 1:0
25.09.2016    Тур 05 ЛевадиакосКеркира 2:1
25.09.2016    Тур 05 ЛарисаОлимпиакос 1:0
26.09.2016    Тур 05 АЕКИраклис 0:0
01.10.2016    Тур 06 КеркираПАС 0:1
01.10.2016    Тур 06 ЛевадиакосЛариса 1:1
01.10.2016    Тур 06 ИраклисПаниониос 1:2
02.10.2016    Тур 06 ВерияПАОК 0:0
02.10.2016    Тур 06 ПанатинаикосАстерас 3:1
02.10.2016    Тур 06 ПлатаниасПанаитоликос 0:0
02.10.2016    Тур 06 ОлимпиакосАЕК 3:0
03.10.2016    Тур 06 КсантиАтромитос 0:0
15.10.2016    Тур 07 ПанаитоликосКеркира 4:0
15.10.2016    Тур 07 АстерасПлатаниас 2:0
15.10.2016    Тур 07 ПаниониосОлимпиакос 0:2
16.10.2016    Тур 07 ПанатинаикосКсанти 1:2
16.10.2016    Тур 07 АтромитосВерия 1:0
16.10.2016    Тур 07 ПАОКИраклис 1:0
17.10.2016    Тур 07 ЛарисаАЕК 1:2
22.10.2016    Тур 08 КеркираАстерас 2:0
22.10.2016    Тур 08 ПлатаниасКсанти 0:1
22.10.2016    Тур 08 АЕКПаниониос 0:0
23.10.2016    Тур 08 ИраклисАтромитос 1:2
23.10.2016    Тур 08 ЛевадиакосПанаитоликос 2:1
23.10.2016    Тур 08 ПАСЛариса 4:0
23.10.2016    Тур 08 ОлимпиакосПАОК 2:1
24.10.2016    Тур 08 ВерияПанатинаикос 1:1
29.10.2016    Тур 09 ЛарисаПаниониос 2:0
29.10.2016    Тур 09 КсантиКеркира 0:0
29.10.2016    Тур 09 АтромитосОлимпиакос 0:1
30.10.2016    Тур 09 ПанатинаикосИраклис 2:0
30.10.2016    Тур 09 АстерасЛевадиакос 1:0
30.10.2016    Тур 09 ВерияПлатаниас 0:0
30.10.2016    Тур 09 ПАОКАЕК 1:0
31.10.2016    Тур 09 ПанаитоликосПАС 1:2
05.11.2016    Тур 10 ПАСАстерас 1:2
05.11.2016    Тур 10 ЛевадиакосКсанти 1:1
05.11.2016    Тур 10 АЕКАтромитос 2:2
06.11.2016    Тур 10 ПанаитоликосЛариса 2:1
06.11.2016    Тур 10 КеркираВерия 2:0
06.11.2016    Тур 10 ПаниониосПАОК 1:0
06.11.2016    Тур 10 ОлимпиакосПанатинаикос 3:0
07.11.2016    Тур 10 ИраклисПлатаниас 1:1
23.11.2016    Тур 07 ПАСЛевадиакос 0:0
26.11.2016    Тур 12 ПАСВерия 2:0
26.11.2016    Тур 12 АстерасЛариса 1:1
26.11.2016    Тур 12 АЕКПлатаниас 3:0
27.11.2016    Тур 12 ОлимпиакосКеркира 0:0
27.11.2016    Тур 12 ЛевадиакосИраклис 3:0
27.11.2016    Тур 12 ПанаитоликосКсанти 2:3
27.11.2016    Тур 12 ПаниониосПанатинаикос 1:1
28.11.2016    Тур 12 ПАОКАтромитос 3:4
03.12.2016    Тур 13 ПлатаниасПаниониос 1:1
03.12.2016    Тур 13 ВерияПанаитоликос 1:1
03.12.2016    Тур 13 КеркираАЕК 1:1
04.12.2016    Тур 13 ОлимпиакосЛевадиакос 4:0
04.12.2016    Тур 13 ЛарисаАтромитос 1:2
04.12.2016    Тур 13 КсантиАстерас 3:1
04.12.2016    Тур 13 ПанатинаикосПАОК 1:0
05.12.2016    Тур 13 ИраклисПАС 2:1
10.12.2016    Тур 14 АстерасВерия 0:0
10.12.2016    Тур 14 КсантиЛариса 1:0
10.12.2016    Тур 14 АЕКЛевадиакос 4:0
11.12.2016    Тур 14 ПанаитоликосИраклис 2:0
11.12.2016    Тур 14 ПаниониосКеркира 1:0
11.12.2016    Тур 14 ПАОКПлатаниас 3:0
11.12.2016    Тур 14 АтромитосПанатинаикос 0:1
12.12.2016    Тур 14 ПАСОлимпиакос 0:2
17.12.2016    Тур 15 ВерияКсанти 0:4
17.12.2016    Тур 15 ПлатаниасАтромитос 3:0
17.12.2016    Тур 15 КеркираПАОК 0:5
18.12.2016    Тур 15 ОлимпиакосПанаитоликос 3:1
18.12.2016    Тур 15 ИраклисАстерас 1:1
18.12.2016    Тур 15 ЛевадиакосПаниониос 1:4
18.12.2016    Тур 15 ЛарисаПанатинаикос 0:0
19.12.2016    Тур 15 АЕКПАС 1:1
03.01.2017    Тур 01 ИраклисКсанти 0:1
03.01.2017    Тур 01 ЛевадиакосПАОК 0:1
04.01.2017    Тур 01 КеркираАтромитос 1:1
04.01.2017    Тур 01 ЛарисаВерия 2:1
04.01.2017    Тур 01 АЕКПанаитоликос 0:0
04.01.2017    Тур 01 ОлимпиакосАстерас 2:1
05.01.2017    Тур 01 ПаниониосПАС 1:1
05.01.2017    Тур 01 ПлатаниасПанатинаикос 1:0
07.01.2017    Тур 02 АтромитосЛевадиакос 2:0
07.01.2017    Тур 02 АстерасАЕК 3:2
08.01.2017    Тур 02 ПАОКПАС 0:1
08.01.2017    Тур 02 ПанаитоликосПаниониос 0:2
08.01.2017    Тур 02 ПлатаниасЛариса 3:2
08.01.2017    Тур 02 КсантиОлимпиакос 0:2
09.01.2017    Тур 02 ПанатинаикосКеркира 1:0
14.01.2017    Тур 11 ВерияЛевадиакос 2:0
14.01.2017    Тур 11 ПлатаниасОлимпиакос 2:2
15.01.2017    Тур 11 КсантиПАС 2:0
15.01.2017    Тур 11 АстерасПанаитоликос 4:1
15.01.2017    Тур 11 АтромитосПаниониос 1:2
15.01.2017    Тур 11 ПанатинаикосАЕК 0:0
18.01.2017    Тур 16 АтромитосКеркира 1:4
18.01.2017    Тур 16 ПАСПаниониос 1:0
18.01.2017    Тур 16 ПанаитоликосАЕК 3:2
18.01.2017    Тур 16 КсантиИраклис 3:1
18.01.2017    Тур 16 ВерияЛариса 1:1
18.01.2017    Тур 16 АстерасОлимпиакос 0:0
19.01.2017    Тур 16 ПАОКЛевадиакос 3:0
19.01.2017    Тур 16 ПанатинаикосПлатаниас 2:1
21.01.2017    Тур 17 ИраклисВерия 1:1
21.01.2017    Тур 17 ПаниониосПанаитоликос 2:0
21.01.2017    Тур 17 ОлимпиакосКсанти 2:0
22.01.2017    Тур 17 АЕКАстерас 2:0
22.01.2017    Тур 17 ЛарисаПлатаниас 0:0
22.01.2017    Тур 17 ЛевадиакосАтромитос 1:1
22.01.2017    Тур 17 КеркираПанатинаикос 1:1
23.01.2017    Тур 17 ПАСПАОК 0:1
25.01.2017    Тур 02 ВерияИраклис 0:2
28.01.2017    Тур 18 ИраклисЛариса 1:1
28.01.2017    Тур 18 АстерасПаниониос 1:1
28.01.2017    Тур 18 КсантиАЕК 0:0
29.01.2017    Тур 18 ПанатинаикосЛевадиакос 0:0
29.01.2017    Тур 18 АтромитосПАС 1:1
29.01.2017    Тур 18 ПанаитоликосПАОК 0:1
29.01.2017    Тур 18 ПлатаниасКеркира 2:1
29.01.2017    Тур 18 ВерияОлимпиакос 1:2
01.02.2017    Тур 11 ИраклисКеркира 0:0
01.02.2017    Тур 11 ЛарисаПАОК 0:2
04.02.2017    Тур 19 ЛарисаКеркира 1:1
04.02.2017    Тур 19 ПанаитоликосАтромитос 2:0
04.02.2017    Тур 19 ПАСПанатинаикос 1:1
05.02.2017    Тур 19 АЕКВерия 6:0
05.02.2017    Тур 19 ПаниониосКсанти 2:0
05.02.2017    Тур 19 ПАОКАстерас 3:2
05.02.2017    Тур 19 ОлимпиакосИраклис 3:0
06.02.2017    Тур 19 ЛевадиакосПлатаниас 1:2
11.02.2017    Тур 20 ВерияПаниониос 0:1
11.02.2017    Тур 20 АстерасАтромитос 0:1
11.02.2017    Тур 20 ОлимпиакосЛариса 2:0
12.02.2017    Тур 20 КеркираЛевадиакос 1:0
12.02.2017    Тур 20 ПлатаниасПАС 3:3
12.02.2017    Тур 20 КсантиПАОК 0:0
12.02.2017    Тур 20 ПанатинаикосПанаитоликос 4:0
13.02.2017    Тур 20 ИраклисАЕК 2:2
18.02.2017    Тур 21 АтромитосКсанти 2:1
18.02.2017    Тур 21 ПАСКеркира 1:0
18.02.2017    Тур 21 АстерасПанатинаикос 0:5
19.02.2017    Тур 21 ПаниониосИраклис 1:0
19.02.2017    Тур 21 ПанаитоликосПлатаниас 1:2
19.02.2017    Тур 21 ПАОКВерия 4:0
19.02.2017    Тур 21 АЕКОлимпиакос 1:0
20.02.2017    Тур 21 ЛарисаЛевадиакос 2:1
25.02.2017    Тур 22 ПлатаниасАстерас 3:0
25.02.2017    Тур 22 КеркираПанаитоликос 0:0
25.02.2017    Тур 22 КсантиПанатинаикос 1:0
26.02.2017    Тур 22 АЕКЛариса 3:0
26.02.2017    Тур 22 ИраклисПАОК 1:1
26.02.2017    Тур 22 ЛевадиакосПАС 2:1
26.02.2017    Тур 22 ОлимпиакосПаниониос 0:1
27.02.2017    Тур 22 ВерияАтромитос 0:1
04.03.2017    Тур 23 ЛарисаПАС 1:1
04.03.2017    Тур 23 ПанаитоликосЛевадиакос 2:0
04.03.2017    Тур 23 ПанатинаикосВерия 5:0
05.03.2017    Тур 23 АтромитосИраклис 1:0
05.03.2017    Тур 23 АстерасКеркира 1:2
05.03.2017    Тур 23 КсантиПлатаниас 1:0
05.03.2017    Тур 23 ПАОКОлимпиакос 2:0
06.03.2017    Тур 23 ПаниониосАЕК 1:1
11.03.2017    Тур 24 ПАСПанаитоликос 0:0
11.03.2017    Тур 24 ПаниониосЛариса 1:0
11.03.2017    Тур 24 ИраклисПанатинаикос 1:1
12.03.2017    Тур 24 КеркираКсанти 1:0
12.03.2017    Тур 24 ОлимпиакосАтромитос 2:0
12.03.2017    Тур 24 ПлатаниасВерия 1:0
12.03.2017    Тур 24 АЕКПАОК 3:0
13.03.2017    Тур 24 ЛевадиакосАстерас 1:1
18.03.2017    Тур 25 ВерияКеркира 4:0
18.03.2017    Тур 25 ЛарисаПанаитоликос 1:0
18.03.2017    Тур 25 АтромитосАЕК 0:1
19.03.2017    Тур 25 ПАОКПаниониос 1:0
19.03.2017    Тур 25 АстерасПАС 1:1
19.03.2017    Тур 25 КсантиЛевадиакос 2:2
19.03.2017    Тур 25 ПанатинаикосОлимпиакос 1:0
20.03.2017    Тур 25 ПлатаниасИраклис 1:0
01.04.2017    Тур 26 ПАСКсанти 1:1
01.04.2017    Тур 26 ЛевадиакосВерия 3:1
01.04.2017    Тур 26 ОлимпиакосПлатаниас 2:1
02.04.2017    Тур 26 ПаниониосАтромитос 2:1
02.04.2017    Тур 26 КеркираИраклис 0:3
02.04.2017    Тур 26 ПанаитоликосАстерас 1:1
02.04.2017    Тур 26 ПАОКЛариса 2:0
02.04.2017    Тур 26 АЕКПанатинаикос 2:3
05.04.2017    Тур 27 КсантиПанаитоликос 3:0
05.04.2017    Тур 27 АтромитосПАОК 0:2
05.04.2017    Тур 27 ИраклисЛевадиакос 1:0
05.04.2017    Тур 27 ЛарисаАстерас 1:4
05.04.2017    Тур 27 ВерияПАС 3:0
05.04.2017    Тур 27 КеркираОлимпиакос 0:2
06.04.2017    Тур 27 ПанатинаикосПаниониос 1:0
06.04.2017    Тур 27 ПлатаниасАЕК 0:2
09.04.2017    Тур 28 АЕККеркира 5:0
09.04.2017    Тур 28 АстерасКсанти 0:0
09.04.2017    Тур 28 АтромитосЛариса 0:0
09.04.2017    Тур 28 ЛевадиакосОлимпиакос 1:1
09.04.2017    Тур 28 ПанаитоликосВерия 1:0
09.04.2017    Тур 28 ПаниониосПлатаниас 1:1
09.04.2017    Тур 28 ПАОКПанатинаикос 3:0
09.04.2017    Тур 28 ПАСИраклис 1:2
23.04.2017    Тур 29 ИраклисПанаитоликос 2:1
23.04.2017    Тур 29 КеркираПаниониос 1:0
23.04.2017    Тур 29 ЛарисаКсанти 1:0
23.04.2017    Тур 29 ЛевадиакосАЕК 0:2
23.04.2017    Тур 29 ОлимпиакосПАС 5:0
23.04.2017    Тур 29 ПанатинаикосАтромитос 1:0
23.04.2017    Тур 29 ПлатаниасПАОК 1:3
23.04.2017    Тур 29 ВерияАстерас 4:3
30.04.2017    Тур 30 АстерасИраклис 2:2
30.04.2017    Тур 30 АтромитосПлатаниас 4:1
30.04.2017    Тур 30 ПанаитоликосОлимпиакос 0:2
30.04.2017    Тур 30 ПанатинаикосЛариса 2:0
30.04.2017    Тур 30 ПаниониосЛевадиакос 1:3
30.04.2017    Тур 30 ПАОККеркира 5:1
30.04.2017    Тур 30 ПАСАЕК 1:1
30.04.2017    Тур 30 КсантиВерия 3:0
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2018.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх