Календарь

Дата
12.08.2016    Тур 01 Риу АвиПорту 1:3
13.08.2016    Тур 01 МорейренсеПасуш-де-Феррейра 1:1
13.08.2016    Тур 01 СпортингМаритиму 2:0
13.08.2016    Тур 01 ТонделаБенфика 0:2
14.08.2016    Тур 01 БоавиштаАрока 2:0
14.08.2016    Тур 01 Витория СБелененсеш 2:0
14.08.2016    Тур 01 Витория ГБрага 0:1
15.08.2016    Тур 01 ЭшторилФейренсе 0:2
19.08.2016    Тур 02 БелененсешБоавишта 0:0
20.08.2016    Тур 02 МаритимуВитория Г 0:2
20.08.2016    Тур 02 ШавишТондела 1:1
20.08.2016    Тур 02 Пасуш-де-ФеррейраСпортинг 0:1
20.08.2016    Тур 02 ПортуЭшторил 1:0
21.08.2016    Тур 02 ФейренсеМорейренсе 0:3
21.08.2016    Тур 02 АрокаНасьонал 2:0
21.08.2016    Тур 02 БенфикаВитория С 1:1
22.08.2016    Тур 02 БрагаРиу Ави 1:1
26.08.2016    Тур 03 Витория ГПасуш-де-Феррейра 5:3
27.08.2016    Тур 03 ТонделаБелененсеш 0:1
27.08.2016    Тур 03 ЭшторилБрага 1:3
27.08.2016    Тур 03 НасьоналБенфика 1:3
28.08.2016    Тур 03 БоавиштаШавиш 2:2
28.08.2016    Тур 03 МорейренсеМаритиму 0:1
28.08.2016    Тур 03 СпортингПорту 2:1
28.08.2016    Тур 03 Риу АвиФейренсе 1:0
28.08.2016    Тур 03 Витория САрока 2:0
04.09.2016    Тур 01 НасьоналШавиш 0:1
09.09.2016    Тур 04 АрокаБенфика 1:2
10.09.2016    Тур 04 БелененсешНасьонал 2:1
10.09.2016    Тур 04 СпортингМорейренсе 3:0
10.09.2016    Тур 04 ПортуВитория Г 3:0
11.09.2016    Тур 04 Пасуш-де-ФеррейраЭшторил 0:0
11.09.2016    Тур 04 МаритимуРиу Ави 0:1
11.09.2016    Тур 04 БрагаБоавишта 3:0
11.09.2016    Тур 04 ШавишВитория С 0:0
12.09.2016    Тур 04 ФейренсеТондела 2:1
16.09.2016    Тур 05 НасьоналМаритиму 2:0
17.09.2016    Тур 05 ЭшторилМорейренсе 2:0
17.09.2016    Тур 05 Витория СПасуш-де-Феррейра 1:4
17.09.2016    Тур 05 Витория ГБелененсеш 1:1
18.09.2016    Тур 05 АрокаШавиш 0:1
18.09.2016    Тур 05 БоавиштаФейренсе 1:2
18.09.2016    Тур 05 ТонделаПорту 0:0
18.09.2016    Тур 05 Риу АвиСпортинг 3:1
19.09.2016    Тур 05 БенфикаБрага 3:1
23.09.2016    Тур 06 ПортуБоавишта 3:1
23.09.2016    Тур 06 СпортингЭшторил 4:2
24.09.2016    Тур 06 ФейренсеНасьонал 0:3
24.09.2016    Тур 06 ШавишБенфика 0:2
24.09.2016    Тур 06 БрагаВитория С 2:1
25.09.2016    Тур 06 МаритимуТондела 2:0
25.09.2016    Тур 06 Пасуш-де-ФеррейраРиу Ави 2:1
25.09.2016    Тур 06 МорейренсеВитория Г 0:1
26.09.2016    Тур 06 БелененсешАрока 1:1
30.09.2016    Тур 07 ТонделаПасуш-де-Феррейра 2:1
01.10.2016    Тур 07 Риу АвиЭшторил 1:2
01.10.2016    Тур 07 ШавишБелененсеш 3:1
01.10.2016    Тур 07 Витория ГСпортинг 3:3
01.10.2016    Тур 07 НасьоналПорту 0:4
02.10.2016    Тур 07 БенфикаФейренсе 4:0
02.10.2016    Тур 07 Витория СМаритиму 0:1
02.10.2016    Тур 07 БоавиштаМорейренсе 2:0
02.10.2016    Тур 07 АрокаБрага 1:1
21.10.2016    Тур 08 Пасуш-де-ФеррейраНасьонал 1:1
21.10.2016    Тур 08 МаритимуБоавишта 1:1
22.10.2016    Тур 08 ФейренсеВитория С 1:1
22.10.2016    Тур 08 СпортингТондела 1:1
22.10.2016    Тур 08 ПортуАрока 3:0
23.10.2016    Тур 08 МорейренсеРиу Ави 1:1
23.10.2016    Тур 08 ЭшторилВитория Г 0:2
23.10.2016    Тур 08 БелененсешБенфика 0:2
24.10.2016    Тур 08 БрагаШавиш 1:0
28.10.2016    Тур 09 БенфикаПасуш-де-Феррейра 3:0
28.10.2016    Тур 09 НасьоналСпортинг 0:0
29.10.2016    Тур 09 ТонделаМорейренсе 1:2
29.10.2016    Тур 09 Витория СПорту 0:0
29.10.2016    Тур 09 БоавиштаЭшторил 0:0
30.10.2016    Тур 09 АрокаМаритиму 1:0
30.10.2016    Тур 09 Риу АвиВитория Г 0:3
30.10.2016    Тур 09 БрагаБелененсеш 2:1
31.10.2016    Тур 09 ШавишФейренсе 1:1
04.11.2016    Тур 10 Витория ГНасьонал 2:1
05.11.2016    Тур 10 ЭшторилТондела 2:0
05.11.2016    Тур 10 Пасуш-де-ФеррейраШавиш 1:1
05.11.2016    Тур 10 ФейренсеБелененсеш 0:1
05.11.2016    Тур 10 Риу АвиБоавишта 1:2
06.11.2016    Тур 10 МорейренсеВитория С 1:2
06.11.2016    Тур 10 ПортуБенфика 1:1
06.11.2016    Тур 10 СпортингАрока 3:0
06.11.2016    Тур 10 МаритимуБрага 1:0
25.11.2016    Тур 11 Витория СРиу Ави 0:1
26.11.2016    Тур 11 ШавишМаритиму 0:0
26.11.2016    Тур 11 НасьоналЭшторил 0:1
26.11.2016    Тур 11 БоавиштаСпортинг 0:1
26.11.2016    Тур 11 БелененсешПорту 0:0
27.11.2016    Тур 11 АрокаПасуш-де-Феррейра 1:0
27.11.2016    Тур 11 БенфикаМорейренсе 3:0
27.11.2016    Тур 11 ТонделаВитория Г 2:1
28.11.2016    Тур 11 БрагаФейренсе 6:2
02.12.2016    Тур 12 МаритимуБенфика 2:1
03.12.2016    Тур 12 Риу АвиТондела 3:1
03.12.2016    Тур 12 СпортингВитория С 2:0
03.12.2016    Тур 12 ПортуБрага 1:0
04.12.2016    Тур 12 МорейренсеНасьонал 3:1
04.12.2016    Тур 12 ФейренсеАрока 0:2
04.12.2016    Тур 12 ЭшторилБелененсеш 1:1
04.12.2016    Тур 12 Витория ГШавиш 1:1
05.12.2016    Тур 12 Пасуш-де-ФеррейраБоавишта 2:1
09.12.2016    Тур 13 Витория СЭшторил 2:0
10.12.2016    Тур 13 БелененсешМаритиму 1:0
10.12.2016    Тур 13 ШавишМорейренсе 2:1
10.12.2016    Тур 13 БоавиштаВитория Г 1:2
11.12.2016    Тур 13 ФейренсеПорту 0:4
11.12.2016    Тур 13 НасьоналТондела 3:2
11.12.2016    Тур 13 БенфикаСпортинг 2:1
11.12.2016    Тур 13 БрагаПасуш-де-Феррейра 3:0
12.12.2016    Тур 13 АрокаРиу Ави 0:2
15.12.2016    Тур 15 ПортуМаритиму 2:1
16.12.2016    Тур 14 Пасуш-де-ФеррейраБелененсеш 1:0
17.12.2016    Тур 14 МорейренсеАрока 1:4
17.12.2016    Тур 14 ЭшторилБенфика 0:1
18.12.2016    Тур 14 ТонделаБоавишта 1:1
18.12.2016    Тур 14 Риу АвиНасьонал 2:1
18.12.2016    Тур 14 Витория ГВитория С 3:1
18.12.2016    Тур 14 СпортингБрага 0:1
19.12.2016    Тур 14 МаритимуФейренсе 2:0
19.12.2016    Тур 14 ПортуШавиш 2:1
21.12.2016    Тур 15 БенфикаРиу Ави 2:0
22.12.2016    Тур 15 НасьоналБоавишта 0:2
22.12.2016    Тур 15 БрагаМорейренсе 2:1
22.12.2016    Тур 15 ФейренсеПасуш-де-Феррейра 2:0
23.12.2016    Тур 15 БелененсешСпортинг 0:1
23.12.2016    Тур 15 ШавишЭшторил 1:0
23.12.2016    Тур 15 Витория СТондела 3:0
24.12.2016    Тур 15 АрокаВитория Г 0:1
07.01.2017    Тур 16 НасьоналБрага 0:0
07.01.2017    Тур 16 ЭшторилМаритиму 0:1
07.01.2017    Тур 16 Витория ГБенфика 0:2
07.01.2017    Тур 16 Пасуш-де-ФеррейраПорту 0:0
08.01.2017    Тур 16 ТонделаАрока 1:2
08.01.2017    Тур 16 Риу АвиШавиш 2:2
08.01.2017    Тур 16 БоавиштаВитория С 1:0
08.01.2017    Тур 16 СпортингФейренсе 2:1
09.01.2017    Тур 16 МорейренсеБелененсеш 1:0
13.01.2017    Тур 17 АрокаЭшторил 2:1
14.01.2017    Тур 17 БенфикаБоавишта 3:3
14.01.2017    Тур 17 Витория СНасьонал 1:0
14.01.2017    Тур 17 ШавишСпортинг 2:2
14.01.2017    Тур 17 ФейренсеВитория Г 0:0
15.01.2017    Тур 17 МаритимуПасуш-де-Феррейра 3:1
15.01.2017    Тур 17 ПортуМорейренсе 3:0
15.01.2017    Тур 17 БелененсешРиу Ави 1:0
16.01.2017    Тур 17 БрагаТондела 2:0
20.01.2017    Тур 18 Пасуш-де-ФеррейраМорейренсе 0:2
21.01.2017    Тур 18 ПортуРиу Ави 4:2
21.01.2017    Тур 18 МаритимуСпортинг 2:2
21.01.2017    Тур 18 АрокаБоавишта 1:2
22.01.2017    Тур 18 ФейренсеЭшторил 1:0
22.01.2017    Тур 18 БенфикаТондела 4:0
22.01.2017    Тур 18 БелененсешВитория С 1:2
22.01.2017    Тур 18 БрагаВитория Г 1:2
23.01.2017    Тур 18 ШавишНасьонал 2:0
27.01.2017    Тур 19 БоавиштаБелененсеш 0:1
28.01.2017    Тур 19 ТонделаШавиш 2:0
28.01.2017    Тур 19 НасьоналАрока 1:1
28.01.2017    Тур 19 Витория ГМаритиму 0:0
28.01.2017    Тур 19 ЭшторилПорту 1:2
28.01.2017    Тур 19 СпортингПасуш-де-Феррейра 4:2
30.01.2017    Тур 19 Витория СБенфика 1:0
02.02.2017    Тур 19 МорейренсеФейренсе 1:1
03.02.2017    Тур 19 Риу АвиБрага 1:0
03.02.2017    Тур 20 Пасуш-де-ФеррейраВитория Г 2:0
04.02.2017    Тур 20 ШавишБоавишта 0:0
04.02.2017    Тур 20 ПортуСпортинг 2:1
05.02.2017    Тур 20 АрокаВитория С 2:1
05.02.2017    Тур 20 БенфикаНасьонал 3:0
05.02.2017    Тур 20 БелененсешТондела 0:0
06.02.2017    Тур 20 МаритимуМорейренсе 1:0
07.02.2017    Тур 20 БрагаЭшторил 1:1
07.02.2017    Тур 20 ФейренсеРиу Ави 2:1
10.02.2017    Тур 21 БенфикаАрока 3:0
11.02.2017    Тур 21 ТонделаФейренсе 0:1
11.02.2017    Тур 21 Витория СШавиш 0:0
11.02.2017    Тур 21 ЭшторилПасуш-де-Феррейра 2:1
11.02.2017    Тур 21 Витория ГПорту 0:2
12.02.2017    Тур 21 НасьоналБелененсеш 1:1
12.02.2017    Тур 21 МорейренсеСпортинг 2:3
12.02.2017    Тур 21 БоавиштаБрага 1:1
13.02.2017    Тур 21 Риу АвиМаритиму 0:0
17.02.2017    Тур 22 ПортуТондела 4:0
18.02.2017    Тур 22 ШавишАрока 2:0
18.02.2017    Тур 22 МорейренсеЭшторил 1:1
18.02.2017    Тур 22 ФейренсеБоавишта 0:1
18.02.2017    Тур 22 СпортингРиу Ави 1:0
19.02.2017    Тур 22 Пасуш-де-ФеррейраВитория С 2:1
19.02.2017    Тур 22 БелененсешВитория Г 1:1
19.02.2017    Тур 22 БрагаБенфика 0:1
20.02.2017    Тур 22 МаритимуНасьонал 0:0
24.02.2017    Тур 23 Витория ГМорейренсе 1:0
25.02.2017    Тур 23 БенфикаШавиш 3:1
25.02.2017    Тур 23 ТонделаМаритиму 1:1
25.02.2017    Тур 23 ЭшторилСпортинг 0:2
25.02.2017    Тур 23 Риу АвиПасуш-де-Феррейра 0:0
26.02.2017    Тур 23 НасьоналФейренсе 0:0
26.02.2017    Тур 23 Витория СБрага 1:1
26.02.2017    Тур 23 БоавиштаПорту 0:1
27.02.2017    Тур 23 АрокаБелененсеш 1:2
03.03.2017    Тур 24 МорейренсеБоавишта 0:0
04.03.2017    Тур 24 БрагаАрока 3:1
04.03.2017    Тур 24 ПортуНасьонал 7:0
04.03.2017    Тур 24 ФейренсеБенфика 0:1
05.03.2017    Тур 24 Пасуш-де-ФеррейраТондела 0:0
05.03.2017    Тур 24 МаритимуВитория С 1:0
05.03.2017    Тур 24 БелененсешШавиш 2:1
05.03.2017    Тур 24 СпортингВитория Г 1:1
06.03.2017    Тур 24 ЭшторилРиу Ави 0:2
10.03.2017    Тур 25 АрокаПорту 0:4
11.03.2017    Тур 25 Витория СФейренсе 1:2
11.03.2017    Тур 25 ШавишБрага 0:0
11.03.2017    Тур 25 ТонделаСпортинг 1:4
12.03.2017    Тур 25 БоавиштаМаритиму 3:0
12.03.2017    Тур 25 Риу АвиМорейренсе 3:2
12.03.2017    Тур 25 Витория ГЭшторил 3:3
13.03.2017    Тур 25 НасьоналПасуш-де-Феррейра 1:1
13.03.2017    Тур 25 БенфикаБелененсеш 4:0
17.03.2017    Тур 26 ЭшторилБоавишта 0:0
18.03.2017    Тур 26 БелененсешБрага 1:2
18.03.2017    Тур 26 МорейренсеТондела 1:1
18.03.2017    Тур 26 СпортингНасьонал 2:0
18.03.2017    Тур 26 Пасуш-де-ФеррейраБенфика 0:0
19.03.2017    Тур 26 МаритимуАрока 3:1
19.03.2017    Тур 26 ФейренсеШавиш 3:2
19.03.2017    Тур 26 ПортуВитория С 1:1
19.03.2017    Тур 26 Витория ГРиу Ави 3:0
31.03.2017    Тур 27 ШавишПасуш-де-Феррейра 1:0
31.03.2017    Тур 27 НасьоналВитория Г 1:2
01.04.2017    Тур 27 ТонделаЭшторил 0:2
01.04.2017    Тур 27 БоавиштаРиу Ави 0:1
01.04.2017    Тур 27 БенфикаПорту 1:1
02.04.2017    Тур 27 Витория СМорейренсе 2:0
02.04.2017    Тур 27 БелененсешФейренсе 1:2
02.04.2017    Тур 27 АрокаСпортинг 1:2
02.04.2017    Тур 27 БрагаМаритиму 3:3
07.04.2017    Тур 28 ФейренсеБрага 0:1
08.04.2017    Тур 28 Пасуш-де-ФеррейраАрока 1:1
08.04.2017    Тур 28 ПортуБелененсеш 3:0
08.04.2017    Тур 28 СпортингБоавишта 4:0
09.04.2017    Тур 28 ЭшторилНасьонал 0:1
09.04.2017    Тур 28 Риу АвиВитория С 0:0
09.04.2017    Тур 28 Витория ГТондела 2:1
09.04.2017    Тур 28 МорейренсеБенфика 0:1
10.04.2017    Тур 28 МаритимуШавиш 2:1
14.04.2017    Тур 29 БелененсешЭшторил 1:3
14.04.2017    Тур 29 БоавиштаПасуш-де-Феррейра 0:0
14.04.2017    Тур 29 БенфикаМаритиму 3:0
14.04.2017    Тур 29 Витория ССпортинг 0:3
15.04.2017    Тур 29 АрокаФейренсе 2:0
15.04.2017    Тур 29 ШавишВитория Г 2:3
15.04.2017    Тур 29 ТонделаРиу Ави 2:1
15.04.2017    Тур 29 БрагаПорту 1:1
17.04.2017    Тур 29 НасьоналМорейренсе 0:1
21.04.2017    Тур 30 Риу АвиАрока 3:0
22.04.2017    Тур 30 МаритимуБелененсеш 3:0
22.04.2017    Тур 30 ТонделаНасьонал 2:0
22.04.2017    Тур 30 ЭшторилВитория С 3:0
22.04.2017    Тур 30 СпортингБенфика 1:1
23.04.2017    Тур 30 Пасуш-де-ФеррейраБрага 3:1
23.04.2017    Тур 30 Витория ГБоавишта 2:0
23.04.2017    Тур 30 ПортуФейренсе 0:0
24.04.2017    Тур 30 МорейренсеШавиш 0:0
28.04.2017    Тур 31 Витория СВитория Г 0:2
29.04.2017    Тур 31 БоавиштаТондела 1:0
29.04.2017    Тур 31 НасьоналРиу Ави 0:2
29.04.2017    Тур 31 БенфикаЭшторил 2:1
29.04.2017    Тур 31 ШавишПорту 0:2
30.04.2017    Тур 31 АрокаМорейренсе 2:2
30.04.2017    Тур 31 ФейренсеМаритиму 2:1
30.04.2017    Тур 31 БрагаСпортинг 2:3
30.04.2017    Тур 31 БелененсешПасуш-де-Феррейра 1:2
05.05.2017    Тур 32 МорейренсеБрага 2:1
06.05.2017    Тур 32 БоавиштаНасьонал 2:2
06.05.2017    Тур 32 Пасуш-де-ФеррейраФейренсе 0:1
06.05.2017    Тур 32 МаритимуПорту 1:1
07.05.2017    Тур 32 СпортингБелененсеш 1:3
07.05.2017    Тур 32 ТонделаВитория С 2:1
07.05.2017    Тур 32 Витория ГАрока 1:0
07.05.2017    Тур 32 Риу АвиБенфика 0:1
08.05.2017    Тур 32 ЭшторилШавиш 2:1
12.05.2017    Тур 33 БелененсешМорейренсе 1:1
13.05.2017    Тур 33 АрокаТондела 1:2
13.05.2017    Тур 33 БенфикаВитория Г 5:0
13.05.2017    Тур 33 ФейренсеСпортинг 2:1
14.05.2017    Тур 33 МаритимуЭшторил 1:1
14.05.2017    Тур 33 ШавишРиу Ави 2:2
14.05.2017    Тур 33 ПортуПасуш-де-Феррейра 4:1
14.05.2017    Тур 33 БрагаНасьонал 4:0
15.05.2017    Тур 33 Витория СБоавишта 0:1
20.05.2017    Тур 34 Риу АвиБелененсеш 2:0
20.05.2017    Тур 34 Пасуш-де-ФеррейраМаритиму 0:0
20.05.2017    Тур 34 НасьоналВитория С 1:2
20.05.2017    Тур 34 Витория ГФейренсе 0:1
20.05.2017    Тур 34 БоавиштаБенфика 2:2
21.05.2017    Тур 34 ЭшторилАрока 4:2
21.05.2017    Тур 34 ТонделаБрага 2:0
21.05.2017    Тур 34 МорейренсеПорту 3:1
21.05.2017    Тур 34 СпортингШавиш 4:1
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2018.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх