Календарь

Дата
25.07.2014    Тур 01 Металлург ДДнепр 0:2
26.07.2014    Тур 01 ИльичевецВолынь 1:2
26.07.2014    Тур 01 ЧерноморецОлимпик 4:0
27.07.2014    Тур 01 ГоверлаКарпаты 2:2
27.07.2014    Тур 01 ШахтерМеталлург З 2:0
27.07.2014    Тур 01 ДинамоВорскла 1:0
27.07.2014    Тур 01 ЗаряМеталлист 1:2
01.08.2014    Тур 02 ВорсклаШахтер 1:2
02.08.2014    Тур 02 МеталлистДинамо 1:2
02.08.2014    Тур 02 ВолыньДнепр 0:1
02.08.2014    Тур 02 Металлург ЗГоверла 2:1
03.08.2014    Тур 02 ОлимпикЗаря 1:0
03.08.2014    Тур 02 КарпатыМеталлург Д 0:1
04.08.2014    Тур 02 ИльичевецЧерноморец 3:3
08.08.2014    Тур 03 ГоверлаВорскла 0:0
09.08.2014    Тур 03 Металлург ДМеталлург З 1:1
09.08.2014    Тур 03 ДинамоОлимпик 0:0
09.08.2014    Тур 03 ШахтерМеталлист 1:0
10.08.2014    Тур 03 ДнепрКарпаты 4:0
11.08.2014    Тур 03 ЧерноморецВолынь 1:0
11.08.2014    Тур 03 ЗаряИльичевец 1:0
15.08.2014    Тур 04 ОлимпикШахтер 0:5
15.08.2014    Тур 04 Металлург ЗДнепр 0:1
16.08.2014    Тур 04 ВорсклаМеталлург Д 2:1
16.08.2014    Тур 04 ЧерноморецЗаря 0:0
16.08.2014    Тур 04 МеталлистГоверла 1:0
17.08.2014    Тур 04 ВолыньКарпаты 0:2
17.08.2014    Тур 04 ИльичевецДинамо 1:4
29.08.2014    Тур 05 ШахтерИльичевец 3:0
30.08.2014    Тур 05 ГоверлаОлимпик 0:1
30.08.2014    Тур 05 ДинамоЧерноморец 2:0
31.08.2014    Тур 05 КарпатыМеталлург З 1:2
31.08.2014    Тур 05 Металлург ДМеталлист 1:1
31.08.2014    Тур 05 ЗаряВолынь 1:2
31.08.2014    Тур 05 ДнепрВорскла 1:1
13.09.2014    Тур 06 ОлимпикМеталлург Д 3:2
13.09.2014    Тур 06 МеталлистДнепр 2:5
13.09.2014    Тур 06 ЗаряДинамо 2:2
13.09.2014    Тур 06 ЧерноморецШахтер 0:2
14.09.2014    Тур 06 ВолыньМеталлург З 3:0
14.09.2014    Тур 06 ИльичевецГоверла 2:2
14.09.2014    Тур 06 ВорсклаКарпаты 2:0
20.09.2014    Тур 07 Металлург ДИльичевец 3:0
20.09.2014    Тур 07 Металлург ЗВорскла 0:3
21.09.2014    Тур 07 ШахтерЗаря 0:1
21.09.2014    Тур 07 КарпатыМеталлист 3:3
21.09.2014    Тур 07 ГоверлаЧерноморец 0:0
22.09.2014    Тур 07 ДинамоВолынь 4:1
22.09.2014    Тур 07 ДнепрОлимпик 5:0
03.10.2014    Тур 08 ВолыньВорскла 2:2
04.10.2014    Тур 08 ОлимпикКарпаты 1:0
04.10.2014    Тур 08 ЗаряГоверла 2:1
04.10.2014    Тур 08 ЧерноморецМеталлург Д 2:2
05.10.2014    Тур 08 ИльичевецДнепр 0:1
05.10.2014    Тур 08 МеталлистМеталлург З 2:1
05.10.2014    Тур 08 ДинамоШахтер 1:0 T
17.10.2014    Тур 09 ШахтерВолынь 6:2
18.10.2014    Тур 09 Металлург ЗОлимпик 2:2
18.10.2014    Тур 09 ВорсклаМеталлист 0:0
18.10.2014    Тур 09 ГоверлаДинамо 0:4
19.10.2014    Тур 09 КарпатыИльичевец 1:0
19.10.2014    Тур 09 Металлург ДЗаря 0:0
19.10.2014    Тур 09 ДнепрЧерноморец 2:1
31.10.2014    Тур 11 Металлург ДШахтер 2:1
01.11.2014    Тур 11 ВорсклаИльичевец 0:0
01.11.2014    Тур 11 Металлург ЗЧерноморец 0:0
02.11.2014    Тур 11 КарпатыЗаря 1:2
02.11.2014    Тур 11 МеталлистОлимпик 0:0
02.11.2014    Тур 11 ДнепрДинамо 0:3
03.11.2014    Тур 11 ГоверлаВолынь 0:0
08.11.2014    Тур 12 ГоверлаМеталлург Д 1:0
08.11.2014    Тур 12 ЗаряМеталлург З 3:0
08.11.2014    Тур 12 ЧерноморецВорскла 1:0
09.11.2014    Тур 12 ВолыньОлимпик 4:0
09.11.2014    Тур 12 ШахтерДнепр 0:0
09.11.2014    Тур 12 ИльичевецМеталлист 1:3
09.11.2014    Тур 12 ДинамоКарпаты 0:0
21.11.2014    Тур 13 КарпатыШахтер 0:2
22.11.2014    Тур 13 ОлимпикИльичевец 3:2
22.11.2014    Тур 13 ДнепрГоверла 1:1
23.11.2014    Тур 13 Металлург ДВолынь 1:2
23.11.2014    Тур 13 ВорсклаЗаря 2:0
23.11.2014    Тур 13 Металлург ЗДинамо 2:4
29.11.2014    Тур 14 ОлимпикЧерноморец 2:1
30.11.2014    Тур 14 Металлург ЗШахтер 0:4
30.11.2014    Тур 14 ВолыньИльичевец 3:1
30.11.2014    Тур 14 МеталлистЗаря 4:2
30.11.2014    Тур 14 ВорсклаДинамо 0:3
30.11.2014    Тур 14 КарпатыГоверла 1:0
01.12.2014    Тур 14 ДнепрМеталлург Д 1:1
05.12.2014    Тур 10 ДинамоМеталлург Д 3:0
05.12.2014    Тур 10 ШахтерГоверла 4:1
06.12.2014    Тур 10 ОлимпикВорскла 1:1
06.12.2014    Тур 10 ЗаряДнепр 2:1
07.12.2014    Тур 10 ВолыньМеталлист 0:3
07.12.2014    Тур 10 ИльичевецМеталлург З 1:2
07.12.2014    Тур 10 ЧерноморецКарпаты 0:0
27.02.2015    Тур 15 ЧерноморецИльичевец 0:0
28.02.2015    Тур 15 ЗаряОлимпик 5:1
28.02.2015    Тур 15 ШахтерВорскла 3:0
01.03.2015    Тур 15 ГоверлаМеталлург З 0:1
01.03.2015    Тур 15 ДнепрВолынь 5:0
01.03.2015    Тур 15 Металлург ДКарпаты 1:1
01.03.2015    Тур 15 ДинамоМеталлист 3:0
07.03.2015    Тур 16 ИльичевецЗаря 2:1
07.03.2015    Тур 16 МеталлистШахтер 2:2
07.03.2015    Тур 16 Металлург ЗМеталлург Д 0:1
08.03.2015    Тур 16 ОлимпикДинамо 0:1
08.03.2015    Тур 16 ВолыньЧерноморец 1:1
08.03.2015    Тур 16 ВорсклаГоверла 2:0
08.03.2015    Тур 16 КарпатыДнепр 0:1
13.03.2015    Тур 17 КарпатыВолынь 0:2
14.03.2015    Тур 17 Металлург ДВорскла 1:1
14.03.2015    Тур 17 ГоверлаМеталлист 2:2
15.03.2015    Тур 17 ЗаряЧерноморец 1:0
15.03.2015    Тур 17 ДнепрМеталлург З 1:0
15.03.2015    Тур 17 ШахтерОлимпик 6:0
15.03.2015    Тур 17 ДинамоИльичевец 5:0
03.04.2015    Тур 18 ОлимпикГоверла 1:2
04.04.2015    Тур 18 МеталлистМеталлург Д 1:0
04.04.2015    Тур 18 ВорсклаДнепр 1:3
04.04.2015    Тур 18 ЧерноморецДинамо 0:2
05.04.2015    Тур 18 ВолыньЗаря 1:2
05.04.2015    Тур 18 ИльичевецШахтер 2:6
05.04.2015    Тур 18 Металлург ЗКарпаты 2:1
10.04.2015    Тур 19 ГоверлаИльичевец 2:1
10.04.2015    Тур 19 Металлург ЗВолынь 1:1
11.04.2015    Тур 19 Металлург ДОлимпик 4:2
11.04.2015    Тур 19 ШахтерЧерноморец 5:0
11.04.2015    Тур 19 ДнепрМеталлист 0:0
12.04.2015    Тур 19 ДинамоЗаря 2:2
13.04.2015    Тур 19 КарпатыВорскла 0:0
18.04.2015    Тур 20 МеталлистКарпаты 0:0
18.04.2015    Тур 20 ИльичевецМеталлург Д 1:1
18.04.2015    Тур 20 ЗаряШахтер 1:4
19.04.2015    Тур 20 ОлимпикДнепр 0:5
19.04.2015    Тур 20 ЧерноморецГоверла 1:1
19.04.2015    Тур 20 ВорсклаМеталлург З 5:0
19.04.2015    Тур 20 ВолыньДинамо 1:3
25.04.2015    Тур 21 ГоверлаЗаря 1:2
25.04.2015    Тур 21 ВорсклаВолынь 2:0
25.04.2015    Тур 21 Металлург ДЧерноморец 1:0
26.04.2015    Тур 21 Металлург ЗМеталлист 0:0
26.04.2015    Тур 21 КарпатыОлимпик 4:1
26.04.2015    Тур 21 ДнепрИльичевец 1:0
26.04.2015    Тур 21 ШахтерДинамо 0:0
02.05.2015    Тур 22 ИльичевецКарпаты 1:0
02.05.2015    Тур 22 ЗаряМеталлург Д 4:2
03.05.2015    Тур 22 МеталлистВорскла 0:2
03.05.2015    Тур 22 ЧерноморецДнепр 0:3
04.05.2015    Тур 22 ОлимпикМеталлург З 0:0
04.05.2015    Тур 22 ДинамоГоверла 6:0
04.05.2015    Тур 22 ВолыньШахтер 0:0
09.05.2015    Тур 23 ГоверлаШахтер 3:7
09.05.2015    Тур 23 ВорсклаОлимпик 3:1
10.05.2015    Тур 23 Металлург ЗИльичевец 2:0
10.05.2015    Тур 23 КарпатыЧерноморец 2:0
10.05.2015    Тур 23 Металлург ДДинамо 0:6
10.05.2015    Тур 23 ДнепрЗаря 0:2
11.05.2015    Тур 23 МеталлистВолынь 3:3
15.05.2015    Тур 24 ЧерноморецМеталлург З 0:0
16.05.2015    Тур 24 ИльичевецВорскла 1:2
16.05.2015    Тур 24 ШахтерМеталлург Д 2:0
16.05.2015    Тур 24 ЗаряКарпаты 1:1
17.05.2015    Тур 24 ОлимпикМеталлист 2:1
17.05.2015    Тур 24 ВолыньГоверла 4:2
17.05.2015    Тур 24 ДинамоДнепр 1:0
20.05.2015    Тур 13 МеталлистЧерноморец 0:0
23.05.2015    Тур 25 ОлимпикВолынь 1:3
23.05.2015    Тур 25 Металлург ДГоверла 0:0
23.05.2015    Тур 25 ДнепрШахтер 3:2
24.05.2015    Тур 25 МеталлистИльичевец 3:1
24.05.2015    Тур 25 КарпатыДинамо 0:1
24.05.2015    Тур 25 Металлург ЗЗаря 0:1
24.05.2015    Тур 25 ВорсклаЧерноморец 2:0
29.05.2015    Тур 26 ВолыньМеталлург Д 1:1
29.05.2015    Тур 26 ЗаряВорскла 1:1
30.05.2015    Тур 26 ДинамоМеталлург З 2:2
30.05.2015    Тур 26 ИльичевецОлимпик 4:1
30.05.2015    Тур 26 ШахтерКарпаты 2:2
30.05.2015    Тур 26 ГоверлаДнепр 0:0
31.05.2015    Тур 26 ЧерноморецМеталлист отменен
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2018.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх