Календарь

Дата
25.07.2014    Тур 01 КонкордияАстра 0:2
25.07.2014    Тур 01 Университатя КрПандурий 1:1
26.07.2014    Тур 01 Тыргу-МурешУниверситатя Кл 0:0
26.07.2014    Тур 01 Рапид БхСтяуа 1:3
27.07.2014    Тур 01 БотошаниГаз Метан 0:3
27.07.2014    Тур 01 КлужЧахлэул 4:0
27.07.2014    Тур 01 БрашовПетролул 0:1
28.07.2014    Тур 01 ЯссыВииторул 0:0
28.07.2014    Тур 01 Динамо БхОцелул 4:0
01.08.2014    Тур 02 ЧахлэулТыргу-Муреш 1:4
01.08.2014    Тур 02 ВииторулРапид Бх 1:2
02.08.2014    Тур 02 ОцелулКонкордия 1:2
02.08.2014    Тур 02 СтяуаУниверситатя Кр 3:1
03.08.2014    Тур 02 ПетролулБотошани 4:1
03.08.2014    Тур 02 АстраБрашов 5:0
03.08.2014    Тур 02 ПандурийКлуж 0:0
04.08.2014    Тур 02 Газ МетанЯссы 0:0
04.08.2014    Тур 02 Университатя КлДинамо Бх 2:3
08.08.2014    Тур 03 Университатя КрВииторул 2:2
08.08.2014    Тур 03 Рапид БхГаз Метан 1:1
09.08.2014    Тур 03 ПандурийЧахлэул 0:1
09.08.2014    Тур 03 Динамо БхТыргу-Муреш 1:1
10.08.2014    Тур 03 БотошаниАстра 1:0
10.08.2014    Тур 03 ЯссыПетролул 1:5
10.08.2014    Тур 03 КлужСтяуа 0:1
11.08.2014    Тур 03 КонкордияУниверситатя Кл 0:2
11.08.2014    Тур 03 БрашовОцелул 1:1
15.08.2014    Тур 04 Газ МетанУниверситатя Кр 1:0
15.08.2014    Тур 04 СтяуаПандурий 6:0
16.08.2014    Тур 04 АстраЯссы 2:1
16.08.2014    Тур 04 ПетролулРапид Бх 0:0
17.08.2014    Тур 04 Тыргу-МурешКонкордия 2:0
17.08.2014    Тур 04 ОцелулБотошани 0:1
17.08.2014    Тур 04 ЧахлэулДинамо Бх 1:1
18.08.2014    Тур 04 Университатя КлБрашов 1:1
18.08.2014    Тур 04 ВииторулКлуж 0:2
22.08.2014    Тур 05 БрашовТыргу-Муреш 2:1
22.08.2014    Тур 05 КонкордияДинамо Бх 0:0
23.08.2014    Тур 05 ПандурийВииторул 1:1
23.08.2014    Тур 05 СтяуаЧахлэул 0:1
24.08.2014    Тур 05 БотошаниУниверситатя Кл 1:0
24.08.2014    Тур 05 Рапид БхАстра 0:2
24.08.2014    Тур 05 Университатя КрПетролул 0:2
25.08.2014    Тур 05 ЯссыОцелул 0:0
25.08.2014    Тур 05 КлужГаз Метан 4:1
29.08.2014    Тур 06 Газ МетанПандурий 0:2
29.08.2014    Тур 06 ЧахлэулКонкордия 2:0
30.08.2014    Тур 06 Динамо БхБрашов 2:1
30.08.2014    Тур 06 ВииторулСтяуа 0:1
31.08.2014    Тур 06 Тыргу-МурешБотошани 2:1
31.08.2014    Тур 06 АстраУниверситатя Кр 5:0
31.08.2014    Тур 06 ПетролулКлуж 1:2
01.09.2014    Тур 06 ОцелулРапид Бх 2:0
01.09.2014    Тур 06 Университатя КлЯссы 2:0
12.09.2014    Тур 07 БрашовКонкордия 4:1
12.09.2014    Тур 07 СтяуаГаз Метан 3:1
13.09.2014    Тур 07 ВииторулЧахлэул 2:0
13.09.2014    Тур 07 КлужАстра 4:1
14.09.2014    Тур 07 ЯссыТыргу-Муреш 2:2
14.09.2014    Тур 07 Рапид БхУниверситатя Кл 2:1
14.09.2014    Тур 07 БотошаниДинамо Бх 3:2
15.09.2014    Тур 07 Университатя КрОцелул 1:0
15.09.2014    Тур 07 ПандурийПетролул 1:1
19.09.2014    Тур 08 Газ МетанВииторул 3:1
19.09.2014    Тур 08 Тыргу-МурешРапид Бх 1:0
20.09.2014    Тур 08 КонкордияБотошани 3:3
20.09.2014    Тур 08 ОцелулКлуж 0:1
20.09.2014    Тур 08 Динамо БхЯссы 1:0
21.09.2014    Тур 08 ЧахлэулБрашов 2:2
21.09.2014    Тур 08 АстраПандурий 2:1
21.09.2014    Тур 08 ПетролулСтяуа 2:3
22.09.2014    Тур 08 Университатя КлУниверситатя Кр 0:2
26.09.2014    Тур 09 ЯссыКонкордия 1:2
27.09.2014    Тур 09 Газ МетанЧахлэул 2:2
27.09.2014    Тур 09 БотошаниБрашов 0:0
27.09.2014    Тур 09 Рапид БхДинамо Бх 0:3
28.09.2014    Тур 09 Университатя КрТыргу-Муреш 1:0
28.09.2014    Тур 09 ВииторулПетролул 1:3
28.09.2014    Тур 09 СтяуаАстра 0:0
29.09.2014    Тур 09 ПандурийОцелул 4:0
29.09.2014    Тур 09 КлужУниверситатя Кл 1:0
03.10.2014    Тур 10 БрашовЯссы 2:0
03.10.2014    Тур 10 КонкордияРапид Бх 0:0
04.10.2014    Тур 10 ЧахлэулБотошани 0:1
04.10.2014    Тур 10 Университатя КлПандурий 2:0
04.10.2014    Тур 10 ПетролулГаз Метан 1:0
05.10.2014    Тур 10 ОцелулСтяуа 0:3
05.10.2014    Тур 10 АстраВииторул 0:1
05.10.2014    Тур 10 Динамо БхУниверситатя Кр 1:1
06.10.2014    Тур 10 Тыргу-МурешКлуж 2:0
17.10.2014    Тур 11 ЯссыБотошани 2:2
17.10.2014    Тур 11 Рапид БхБрашов 0:1
18.10.2014    Тур 11 ВииторулОцелул 3:0
18.10.2014    Тур 11 ПандурийТыргу-Муреш 1:1
18.10.2014    Тур 11 КлужДинамо Бх 2:1
19.10.2014    Тур 11 Университатя КрКонкордия 1:1
19.10.2014    Тур 11 Газ МетанАстра 1:1
19.10.2014    Тур 11 СтяуаУниверситатя Кл 4:1
20.10.2014    Тур 11 ПетролулЧахлэул 2:0
24.10.2014    Тур 12 ОцелулГаз Метан 1:1
24.10.2014    Тур 12 БрашовУниверситатя Кр 2:3
25.10.2014    Тур 12 ЧахлэулЯссы 2:2
25.10.2014    Тур 12 Университатя КлВииторул 2:2
25.10.2014    Тур 12 БотошаниРапид Бх 3:0
26.10.2014    Тур 12 КонкордияКлуж 1:1
26.10.2014    Тур 12 Динамо БхПандурий 3:2
26.10.2014    Тур 12 Тыргу-МурешСтяуа 1:0
27.10.2014    Тур 12 АстраПетролул 0:0
31.10.2014    Тур 13 СтяуаДинамо Бх 3:0
01.11.2014    Тур 13 Газ МетанУниверситатя Кл 1:1
01.11.2014    Тур 13 Университатя КрБотошани 2:1
01.11.2014    Тур 13 АстраЧахлэул 2:1
03.11.2014    Тур 13 ВииторулТыргу-Муреш 0:0
03.11.2014    Тур 13 ПетролулОцелул 0:0
03.11.2014    Тур 13 КлужБрашов 1:2
04.11.2014    Тур 13 Рапид БхЯссы 0:1
04.11.2014    Тур 13 ПандурийКонкордия 1:1
07.11.2014    Тур 14 Тыргу-МурешГаз Метан 2:0
07.11.2014    Тур 14 Динамо БхВииторул 2:3
08.11.2014    Тур 14 БрашовПандурий 0:3
08.11.2014    Тур 14 БотошаниКлуж 0:1
08.11.2014    Тур 14 Университатя КлПетролул 0:3
09.11.2014    Тур 14 ЯссыУниверситатя Кр 1:3
09.11.2014    Тур 14 ОцелулАстра 1:1
09.11.2014    Тур 14 КонкордияСтяуа 0:1
10.11.2014    Тур 14 Рапид БхЧахлэул 1:1
21.11.2014    Тур 15 ВииторулКонкордия 2:2
21.11.2014    Тур 15 Газ МетанДинамо Бх 1:2
22.11.2014    Тур 15 АстраУниверситатя Кл 1:1
22.11.2014    Тур 15 ЧахлэулОцелул 0:1
22.11.2014    Тур 15 СтяуаБрашов 2:0
23.11.2014    Тур 15 ПандурийБотошани 1:2
23.11.2014    Тур 15 КлужЯссы 4:0
23.11.2014    Тур 15 ПетролулТыргу-Муреш 2:0
24.11.2014    Тур 15 Университатя КрРапид Бх 2:0
28.11.2014    Тур 16 КонкордияГаз Метан 2:0
28.11.2014    Тур 16 ЯссыПандурий 3:0
29.11.2014    Тур 16 Университатя КрЧахлэул 2:0
29.11.2014    Тур 16 Университатя КлОцелул 0:0
29.11.2014    Тур 16 Рапид БхКлуж 0:0
30.11.2014    Тур 16 БрашовВииторул 1:3
30.11.2014    Тур 16 Тыргу-МурешАстра 0:0
30.11.2014    Тур 16 Динамо БхПетролул 0:0
01.12.2014    Тур 16 БотошаниСтяуа 0:2
05.12.2014    Тур 17 Газ МетанБрашов 2:1
05.12.2014    Тур 17 ВииторулБотошани 1:2
06.12.2014    Тур 17 ЧахлэулУниверситатя Кл 0:6
06.12.2014    Тур 17 ПандурийРапид Бх 2:0
06.12.2014    Тур 17 АстраДинамо Бх 6:1
07.12.2014    Тур 17 ОцелулТыргу-Муреш 0:2
07.12.2014    Тур 17 СтяуаЯссы 1:0
07.12.2014    Тур 17 КлужУниверситатя Кр 0:0
08.12.2014    Тур 17 ПетролулКонкордия 2:2
20.02.2015    Тур 18 ВииторулЯссы 0:3
20.02.2015    Тур 18 ПетролулБрашов 1:0
21.02.2015    Тур 18 Газ МетанБотошани 1:1
21.02.2015    Тур 18 ОцелулДинамо Бх 0:1
22.02.2015    Тур 18 АстраКонкордия 2:2
22.02.2015    Тур 18 Университатя КлТыргу-Муреш 0:3
22.02.2015    Тур 18 СтяуаРапид Бх 0:1
23.02.2015    Тур 18 ЧахлэулКлуж 0:0
23.02.2015    Тур 18 ПандурийУниверситатя Кр 0:1
27.02.2015    Тур 19 КонкордияОцелул 3:0
27.02.2015    Тур 19 БотошаниПетролул 0:1
28.02.2015    Тур 19 ЯссыГаз Метан 1:0
28.02.2015    Тур 19 Динамо БхУниверситатя Кл 3:0
01.03.2015    Тур 19 Университатя КрСтяуа 0:0
01.03.2015    Тур 19 КлужПандурий 0:4
01.03.2015    Тур 19 БрашовАстра 1:1
02.03.2015    Тур 19 Тыргу-МурешЧахлэул 3:0
02.03.2015    Тур 19 Рапид БхВииторул 0:0
06.03.2015    Тур 20 ЧахлэулПандурий 1:1
06.03.2015    Тур 20 Тыргу-МурешДинамо Бх 2:1
07.03.2015    Тур 20 ОцелулБрашов 1:1
07.03.2015    Тур 20 АстраБотошани 2:0
08.03.2015    Тур 20 Университатя КлКонкордия 0:0
08.03.2015    Тур 20 ВииторулУниверситатя Кр 1:1
08.03.2015    Тур 20 СтяуаКлуж 1:0
09.03.2015    Тур 20 ПетролулЯссы 0:2
09.03.2015    Тур 20 Газ МетанРапид Бх 0:1
13.03.2015    Тур 21 КонкордияТыргу-Муреш 0:0
13.03.2015    Тур 21 БрашовУниверситатя Кл 1:0
13.03.2015    Тур 21 Рапид БхПетролул 1:1
14.03.2015    Тур 21 Университатя КрГаз Метан 1:1
14.03.2015    Тур 21 БотошаниОцелул 1:1
14.03.2015    Тур 21 Динамо БхЧахлэул 3:1
15.03.2015    Тур 21 ЯссыАстра 1:0
15.03.2015    Тур 21 КлужВииторул 1:2
15.03.2015    Тур 21 ПандурийСтяуа 3:1
16.03.2015    Тур 22 Тыргу-МурешБрашов 1:0
17.03.2015    Тур 22 Университатя КлБотошани 0:0
17.03.2015    Тур 22 Динамо БхКонкордия 0:3
17.03.2015    Тур 22 ПетролулУниверситатя Кр 1:2
18.03.2015    Тур 22 ОцелулЯссы 0:0
18.03.2015    Тур 22 АстраРапид Бх 2:0
18.03.2015    Тур 22 ЧахлэулСтяуа 0:1
19.03.2015    Тур 22 ВииторулПандурий 4:0
19.03.2015    Тур 22 Газ МетанКлуж 0:0
20.03.2015    Тур 23 БотошаниТыргу-Муреш 1:2
21.03.2015    Тур 23 Университатя КрАстра 0:0
21.03.2015    Тур 23 Рапид БхОцелул 2:0
21.03.2015    Тур 23 БрашовДинамо Бх 1:0
22.03.2015    Тур 23 ПандурийГаз Метан 0:1
22.03.2015    Тур 23 КлужПетролул 0:1
22.03.2015    Тур 23 СтяуаВииторул 4:1
23.03.2015    Тур 23 КонкордияЧахлэул 0:1
23.03.2015    Тур 23 ЯссыУниверситатя Кл 2:0
03.04.2015    Тур 24 Тыргу-МурешЯссы 1:0
03.04.2015    Тур 24 Динамо БхБотошани 0:0
04.04.2015    Тур 24 ОцелулУниверситатя Кр 0:1
04.04.2015    Тур 24 АстраКлуж 0:1
04.04.2015    Тур 24 Университатя КлРапид Бх 1:0
05.04.2015    Тур 24 КонкордияБрашов 1:1
05.04.2015    Тур 24 ЧахлэулВииторул 1:2
05.04.2015    Тур 24 Газ МетанСтяуа 1:2
06.04.2015    Тур 24 ПетролулПандурий 0:1
07.04.2015    Тур 25 Университатя КрУниверситатя Кл 3:0
07.04.2015    Тур 25 КлужОцелул 1:0
07.04.2015    Тур 25 ЯссыДинамо Бх 1:0
08.04.2015    Тур 25 БотошаниКонкордия 3:0
08.04.2015    Тур 25 ВииторулГаз Метан 1:0
08.04.2015    Тур 25 Рапид БхТыргу-Муреш 1:2
09.04.2015    Тур 25 БрашовЧахлэул 0:2
09.04.2015    Тур 25 ПандурийАстра 1:1
09.04.2015    Тур 25 СтяуаПетролул 0:1
10.04.2015    Тур 26 Университатя КлКлуж 1:0
11.04.2015    Тур 26 КонкордияЯссы 2:1
11.04.2015    Тур 26 Тыргу-МурешУниверситатя Кр 2:1
11.04.2015    Тур 26 Динамо БхРапид Бх 2:0
12.04.2015    Тур 26 БрашовБотошани 0:1
12.04.2015    Тур 26 АстраСтяуа 0:0
13.04.2015    Тур 26 ОцелулПандурий 0:2
13.04.2015    Тур 26 ЧахлэулГаз Метан 0:0
13.04.2015    Тур 26 ПетролулВииторул 1:2
17.04.2015    Тур 27 ЯссыБрашов 1:0
17.04.2015    Тур 27 КлужТыргу-Муреш 2:2
18.04.2015    Тур 27 БотошаниЧахлэул 2:0
18.04.2015    Тур 27 ВииторулАстра 2:0
18.04.2015    Тур 27 Газ МетанПетролул 0:0
19.04.2015    Тур 27 Университатя КрДинамо Бх 0:0
19.04.2015    Тур 27 СтяуаОцелул 1:2
20.04.2015    Тур 27 ПандурийУниверситатя Кл 0:1
20.04.2015    Тур 27 Рапид БхКонкордия 1:0
24.04.2015    Тур 28 КонкордияУниверситатя Кр 2:2
24.04.2015    Тур 28 БрашовРапид Бх 1:2
24.04.2015    Тур 28 Динамо БхКлуж 1:1
25.04.2015    Тур 28 БотошаниЯссы 0:0
25.04.2015    Тур 28 Тыргу-МурешПандурий 2:1
25.04.2015    Тур 28 Университатя КлСтяуа 0:3
26.04.2015    Тур 28 ОцелулВииторул 3:0
26.04.2015    Тур 28 АстраГаз Метан 1:2
27.04.2015    Тур 28 ЧахлэулПетролул 1:1
28.04.2015    Тур 29 КлужКонкордия 2:1
28.04.2015    Тур 29 Рапид БхБотошани 2:2
28.04.2015    Тур 29 ПандурийДинамо Бх 3:2
29.04.2015    Тур 29 Университатя КрБрашов 0:1
29.04.2015    Тур 29 ВииторулУниверситатя Кл 1:1
29.04.2015    Тур 29 СтяуаТыргу-Муреш 0:1
30.04.2015    Тур 29 Газ МетанОцелул 0:0
30.04.2015    Тур 29 ЯссыЧахлэул 2:0
30.04.2015    Тур 29 ПетролулАстра 1:2
01.05.2015    Тур 30 КонкордияПандурий 1:0
02.05.2015    Тур 30 БрашовКлуж 2:2
02.05.2015    Тур 30 Тыргу-МурешВииторул 6:1
02.05.2015    Тур 30 БотошаниУниверситатя Кр 2:0
03.05.2015    Тур 30 ЧахлэулАстра 1:3
03.05.2015    Тур 30 Университатя КлГаз Метан 1:1
03.05.2015    Тур 30 Динамо БхСтяуа 1:3
04.05.2015    Тур 30 ОцелулПетролул 1:1
04.05.2015    Тур 30 ЯссыРапид Бх 0:0
08.05.2015    Тур 31 ПандурийБрашов 2:0
08.05.2015    Тур 31 ВииторулДинамо Бх 0:2
09.05.2015    Тур 31 Университатя КрЯссы 0:1
09.05.2015    Тур 31 ПетролулУниверситатя Кл 1:0
10.05.2015    Тур 31 КлужБотошани 4:0
10.05.2015    Тур 31 Газ МетанТыргу-Муреш 1:0
10.05.2015    Тур 31 СтяуаКонкордия 2:2
11.05.2015    Тур 31 АстраОцелул 4:1
11.05.2015    Тур 31 ЧахлэулРапид Бх 0:1
15.05.2015    Тур 32 БотошаниПандурий 1:1
15.05.2015    Тур 32 Динамо БхГаз Метан 1:1
16.05.2015    Тур 32 ЯссыКлуж 0:3
16.05.2015    Тур 32 БрашовСтяуа 2:3
16.05.2015    Тур 32 Тыргу-МурешПетролул 1:0
17.05.2015    Тур 32 КонкордияВииторул 2:0
17.05.2015    Тур 32 ОцелулЧахлэул 4:1
17.05.2015    Тур 32 Рапид БхУниверситатя Кр 1:2
18.05.2015    Тур 32 Университатя КлАстра 0:0
22.05.2015    Тур 33 Газ МетанКонкордия 2:0
22.05.2015    Тур 33 ПетролулДинамо Бх 0:3
23.05.2015    Тур 33 ОцелулУниверситатя Кл 2:1
23.05.2015    Тур 33 ВииторулБрашов 0:2
23.05.2015    Тур 33 КлужРапид Бх 2:1
24.05.2015    Тур 33 ЧахлэулУниверситатя Кр 2:1
24.05.2015    Тур 33 ПандурийЯссы 5:2
24.05.2015    Тур 33 АстраТыргу-Муреш 3:1
24.05.2015    Тур 33 СтяуаБотошани 2:0
27.05.2015    Тур 34 Университатя КлЧахлэул 2:0
27.05.2015    Тур 34 Рапид БхПандурий 0:3
27.05.2015    Тур 34 БрашовГаз Метан 0:0
27.05.2015    Тур 34 КонкордияПетролул 3:2
28.05.2015    Тур 34 Тыргу-МурешОцелул 1:2
28.05.2015    Тур 34 ЯссыСтяуа 0:0
29.05.2015    Тур 34 БотошаниВииторул 4:4
29.05.2015    Тур 34 Динамо БхАстра 0:2
30.05.2015    Тур 34 Университатя КрКлуж 3:0
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2018.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх