Календарь

Дата
23.08.2014    Тур 01 КеркираПантракикос 2:1
23.08.2014    Тур 01 ОФИПанаитоликос 1:0
23.08.2014    Тур 01 ОлимпиакосНики Волос 3:1
24.08.2014    Тур 01 АтромитосПлатаниас 1:0
24.08.2014    Тур 01 ВерияКсанти 3:2
24.08.2014    Тур 01 ПАОККаллони 1:1
24.08.2014    Тур 01 ПАСАстерас 3:1
24.08.2014    Тур 01 ЛевадиакосПанатинаикос 1:1
25.08.2014    Тур 01 ПаниониосЭрготелис 2:1
30.08.2014    Тур 02 КаллониЭрготелис 2:0
30.08.2014    Тур 02 ПантракикосПАС 1:1
30.08.2014    Тур 02 ПанаитоликосОлимпиакос 1:1
31.08.2014    Тур 02 АстерасЛевадиакос 2:1
31.08.2014    Тур 02 КсантиКеркира 0:0
31.08.2014    Тур 02 Ники ВолосАтромитос 0:1
31.08.2014    Тур 02 ПлатаниасПАОК 0:4
31.08.2014    Тур 02 ПанатинаикосПаниониос 2:1
01.09.2014    Тур 02 ОФИВерия 0:1
13.09.2014    Тур 03 ВерияКеркира 2:1
13.09.2014    Тур 03 ПАОКНики Волос 3:0
13.09.2014    Тур 03 ОлимпиакосОФИ 3:0
14.09.2014    Тур 03 ПаниониосАстерас 2:1
14.09.2014    Тур 03 АтромитосПанаитоликос 0:0
14.09.2014    Тур 03 ЛевадиакосПантракикос 1:1
14.09.2014    Тур 03 ПАСКсанти 2:2
14.09.2014    Тур 03 КаллониПанатинаикос 1:0
15.09.2014    Тур 03 ЭрготелисПлатаниас 0:3
20.09.2014    Тур 04 КсантиЛевадиакос 2:0
20.09.2014    Тур 04 ОФИАтромитос 1:0
20.09.2014    Тур 04 ОлимпиакосВерия 3:0
21.09.2014    Тур 04 АстерасКаллони 1:0
21.09.2014    Тур 04 КеркираПАС 2:0
21.09.2014    Тур 04 Ники ВолосЭрготелис 1:4
21.09.2014    Тур 04 ПантракикосПаниониос 1:0
21.09.2014    Тур 04 ПлатаниасПанатинаикос 2:3
22.09.2014    Тур 04 ПанаитоликосПАОК 0:1
27.09.2014    Тур 05 ПлатаниасАстерас 0:1
27.09.2014    Тур 05 ПаниониосКсанти 1:1
27.09.2014    Тур 05 АтромитосОлимпиакос 1:0
28.09.2014    Тур 05 ПанатинаикосНики Волос 1:0
28.09.2014    Тур 05 ВерияПАС 2:0
28.09.2014    Тур 05 ЛевадиакосКеркира 2:3
28.09.2014    Тур 05 ЭрготелисПанаитоликос 1:1
28.09.2014    Тур 05 ПАОКОФИ 4:0
29.09.2014    Тур 05 КаллониПантракикос 2:0
18.10.2014    Тур 07 Ники ВолосПантракикос 1:0
18.10.2014    Тур 07 АстерасПанаитоликос 1:1
18.10.2014    Тур 07 ЭрготелисОлимпиакос 2:3
19.10.2014    Тур 07 ПанатинаикосОФИ 1:2
19.10.2014    Тур 07 ВерияЛевадиакос 2:1
19.10.2014    Тур 07 КаллониКеркира 1:0
19.10.2014    Тур 07 ПлатаниасКсанти 1:0
19.10.2014    Тур 07 ПАОКАтромитос 2:1
20.10.2014    Тур 07 ПаниониосПАС 0:1
25.10.2014    Тур 08 ПАСКаллони 0:0
25.10.2014    Тур 08 ЛевадиакосПаниониос 1:0
25.10.2014    Тур 08 АтромитосЭрготелис 1:1
26.10.2014    Тур 08 ОФИАстерас 2:3
26.10.2014    Тур 08 КеркираПлатаниас 1:2
26.10.2014    Тур 08 ПАОКВерия 4:1
26.10.2014    Тур 08 ПанаитоликосПантракикос 3:1
26.10.2014    Тур 08 ОлимпиакосПанатинаикос 1:0
27.10.2014    Тур 08 КсантиНики Волос 2:0
01.11.2014    Тур 09 ПлатаниасПАС 0:0
01.11.2014    Тур 09 ВерияПаниониос 2:2
01.11.2014    Тур 09 АстерасОлимпиакос 0:0
02.11.2014    Тур 09 ЭрготелисПАОК 0:2
02.11.2014    Тур 09 Ники ВолосКеркира 0:0
02.11.2014    Тур 09 ПанаитоликосКсанти 5:2
02.11.2014    Тур 09 ПантракикосОФИ 0:0
02.11.2014    Тур 09 ПанатинаикосАтромитос 2:0
03.11.2014    Тур 09 КаллониЛевадиакос 0:0
08.11.2014    Тур 10 ЭрготелисВерия 2:2
08.11.2014    Тур 10 КеркираПанаитоликос 1:2
08.11.2014    Тур 10 КсантиОФИ 2:1
09.11.2014    Тур 10 ОлимпиакосПантракикос 5:1
09.11.2014    Тур 10 ЛевадиакосПлатаниас 0:0
09.11.2014    Тур 10 ПАСНики Волос 4:0
09.11.2014    Тур 10 ПаниониосКаллони 0:2
09.11.2014    Тур 10 ПАОКПанатинаикос 1:2
10.11.2014    Тур 10 АтромитосАстерас 4:3
29.11.2014    Тур 12 КаллониПлатаниас 0:0
29.11.2014    Тур 12 ЛевадиакосПанаитоликос 0:0
29.11.2014    Тур 12 АтромитосКсанти 2:0
30.11.2014    Тур 12 КеркираОлимпиакос 0:4
30.11.2014    Тур 12 ПАОКПантракикос 3:2
30.11.2014    Тур 12 ПАСОФИ 3:0
30.11.2014    Тур 12 ПаниониосНики Волос 2:1
30.11.2014    Тур 12 ЭрготелисАстерас 1:4
30.11.2014    Тур 12 ПанатинаикосВерия 2:1
03.12.2014    Тур 06 ПантракикосПлатаниас 1:0
03.12.2014    Тур 06 АтромитосВерия 0:0
03.12.2014    Тур 06 КеркираПаниониос 1:0
03.12.2014    Тур 06 КсантиКаллони 2:1
03.12.2014    Тур 06 ПАСЛевадиакос 0:4
03.12.2014    Тур 06 ОлимпиакосПАОК 1:2
04.12.2014    Тур 06 Ники ВолосАстерас 0:2
04.12.2014    Тур 06 ПанаитоликосПанатинаикос 0:1
04.12.2014    Тур 06 ОФИЭрготелис 1:0
06.12.2014    Тур 13 ВерияПлатаниас 2:0
06.12.2014    Тур 13 КеркираАтромитос 1:1
06.12.2014    Тур 13 ОлимпиакосПАС 2:2
07.12.2014    Тур 13 КсантиПАОК 4:2
07.12.2014    Тур 13 Ники ВолосКаллони 2:0
07.12.2014    Тур 13 ОФИЛевадиакос 0:2
07.12.2014    Тур 13 ПанаитоликосПаниониос 2:1
07.12.2014    Тур 13 АстерасПанатинаикос 1:1
08.12.2014    Тур 13 ПантракикосЭрготелис 0:0
13.12.2014    Тур 14 ПлатаниасНики Волос 3:1
13.12.2014    Тур 14 КаллониПанаитоликос 0:0
13.12.2014    Тур 14 ЛевадиакосОлимпиакос 1:2
14.12.2014    Тур 14 ПаниониосОФИ 2:0
14.12.2014    Тур 14 АстерасВерия 2:0
14.12.2014    Тур 14 ПАОККеркира 2:1
14.12.2014    Тур 14 ПАСАтромитос 1:0
14.12.2014    Тур 14 ЭрготелисКсанти 0:2
14.12.2014    Тур 14 ПанатинаикосПантракикос 4:0
17.12.2014    Тур 15 КеркираЭрготелис 3:1
17.12.2014    Тур 15 ПантракикосАстерас 1:1
17.12.2014    Тур 15 АтромитосЛевадиакос 1:0
17.12.2014    Тур 15 ВерияНики Волос 2:0
17.12.2014    Тур 15 ОФИКаллони 1:1
17.12.2014    Тур 15 ПанаитоликосПлатаниас 1:0
17.12.2014    Тур 15 ОлимпиакосПаниониос 2:0
18.12.2014    Тур 15 ПАСПАОК 3:0
18.12.2014    Тур 15 КсантиПанатинаикос 4:2
20.12.2014    Тур 16 ПантракикосВерия 1:1
20.12.2014    Тур 16 ПлатаниасОФИ 1:0
20.12.2014    Тур 16 КаллониОлимпиакос 0:5
21.12.2014    Тур 16 ПаниониосАтромитос 2:2
21.12.2014    Тур 16 АстерасКсанти 2:1
21.12.2014    Тур 16 Ники ВолосПанаитоликос 0:3
21.12.2014    Тур 16 ЭрготелисПАС 1:0
21.12.2014    Тур 16 ЛевадиакосПАОК 1:2
22.12.2014    Тур 16 ПанатинаикосКеркира 2:0
03.01.2015    Тур 17 ВерияПанаитоликос 1:3
03.01.2015    Тур 17 ОФИНики Волос 3:0
03.01.2015    Тур 17 КеркираАстерас 1:0
03.01.2015    Тур 17 ПАОКПаниониос 3:2
04.01.2015    Тур 17 ОлимпиакосПлатаниас 2:1
04.01.2015    Тур 17 АтромитосКаллони 0:0
04.01.2015    Тур 17 ЛевадиакосЭрготелис 1:1
05.01.2015    Тур 17 ПАСПанатинаикос 0:0
05.01.2015    Тур 17 КсантиПантракикос 0:0
10.01.2015    Тур 11 ВерияКаллони 1:1
10.01.2015    Тур 11 ПлатаниасПаниониос 3:0
10.01.2015    Тур 11 АстерасПАОК 3:0
11.01.2015    Тур 11 ПанаитоликосПАС 0:0
11.01.2015    Тур 11 ОФИКеркира 3:2
11.01.2015    Тур 11 ПанатинаикосЭрготелис 5:0
11.01.2015    Тур 11 ПантракикосАтромитос 1:1
11.01.2015    Тур 11 КсантиОлимпиакос 1:3
12.01.2015    Тур 11 Ники ВолосЛевадиакос 0:3
14.01.2015    Тур 18 ПантракикосКеркира 1:0
14.01.2015    Тур 18 АстерасПАС 2:2
14.01.2015    Тур 18 КсантиВерия 2:2
14.01.2015    Тур 18 ПанатинаикосЛевадиакос 1:0
14.01.2015    Тур 18 ПанаитоликосОФИ 3:1
14.01.2015    Тур 18 КаллониПАОК 1:2
15.01.2015  20:30    Тур 18 Ники ВолосОлимпиакос -:-
15.01.2015    Тур 18 ПлатаниасАтромитос 0:0
17.01.2015    Тур 19 ВерияОФИ 4:1
17.01.2015    Тур 19 КеркираКсанти 0:0
17.01.2015    Тур 19 ПаниониосПанатинаикос 1:1
18.01.2015    Тур 19 ЛевадиакосАстерас 3:1
18.01.2015    Тур 19 ПАОКПлатаниас 1:0
18.01.2015    Тур 19 ПАСПантракикос 2:2
18.01.2015    Тур 19 ОлимпиакосПанаитоликос 2:0
19.01.2015    Тур 19 ЭрготелисКаллони 3:3
19.01.2015    Тур 19 АтромитосНики Волос 3:0
24.01.2015    Тур 20 КсантиПАС 1:1
24.01.2015    Тур 20 АстерасПаниониос 2:0
24.01.2015    Тур 20 КеркираВерия 4:0
24.01.2015    Тур 20 ПанатинаикосКаллони 1:0
24.01.2015    Тур 20 ПантракикосЛевадиакос 1:0
24.01.2015    Тур 20 ОФИОлимпиакос 0:3
25.01.2015    Тур 20 Ники ВолосПАОК 0:3
26.01.2015    Тур 20 ПанаитоликосАтромитос 1:1
26.01.2015    Тур 20 ПлатаниасЭрготелис 1:2
31.01.2015    Тур 21 ПаниониосПантракикос 2:1
31.01.2015    Тур 21 КаллониАстерас 1:0
31.01.2015    Тур 21 ПАОКПанаитоликос 1:2
01.02.2015    Тур 21 ПанатинаикосПлатаниас 3:0
01.02.2015    Тур 21 АтромитосОФИ 3:0
01.02.2015    Тур 21 ЛевадиакосКсанти 1:2
01.02.2015    Тур 21 ПАСКеркира 2:1
01.02.2015    Тур 21 ВерияОлимпиакос 0:2
01.02.2015    Тур 21 ЭрготелисНики Волос 3:0
04.02.2015    Тур 22 КеркираЛевадиакос 0:0
04.02.2015    Тур 22 ПанаитоликосЭрготелис 4:0
04.02.2015    Тур 22 АстерасПлатаниас 1:0
04.02.2015    Тур 22 КсантиПаниониос 1:1
04.02.2015    Тур 22 ОФИПАОК 3:1
04.02.2015    Тур 22 ПАСВерия 4:1
04.02.2015    Тур 22 ОлимпиакосАтромитос 2:1
05.02.2015    Тур 22 ПантракикосКаллони 3:2
05.02.2015    Тур 22 Ники ВолосПанатинаикос 0:3
07.02.2015    Тур 23 ЛевадиакосПАС 1:2
07.02.2015    Тур 23 ЭрготелисОФИ 3:2
07.02.2015    Тур 23 ВерияАтромитос 1:1
08.02.2015    Тур 23 АстерасНики Волос 3:0
08.02.2015    Тур 23 ПаниониосКеркира 0:0
08.02.2015    Тур 23 ПанатинаикосПанаитоликос 1:0
08.02.2015    Тур 23 ПлатаниасПантракикос 2:0
08.02.2015    Тур 23 ПАОКОлимпиакос 0:0
09.02.2015    Тур 23 КаллониКсанти 2:2
13.02.2015    Тур 24 ПантракикосНики Волос 3:0
14.02.2015    Тур 24 ПанаитоликосАстерас 2:0
14.02.2015    Тур 24 ПАСПаниониос 1:3
14.02.2015    Тур 24 ОлимпиакосЭрготелис 3:0
15.02.2015    Тур 24 ОФИПанатинаикос 2:3
15.02.2015    Тур 24 КеркираКаллони 2:0
15.02.2015    Тур 24 ЛевадиакосВерия 0:2
15.02.2015    Тур 24 АтромитосПАОК 4:0
16.02.2015    Тур 24 КсантиПлатаниас 0:0
18.02.2015    Тур 18 ЭрготелисПаниониос 2:2
20.02.2015    Тур 25 Ники ВолосКсанти 0:3
21.02.2015    Тур 25 ПантракикосПанаитоликос 0:0
21.02.2015    Тур 25 КаллониПАС 1:0
21.02.2015    Тур 25 ВерияПАОК 1:3
22.02.2015    Тур 25 АстерасОФИ 6:1
22.02.2015    Тур 25 ПаниониосЛевадиакос 1:0
22.02.2015    Тур 25 ПлатаниасКеркира 1:1
22.02.2015    Тур 25 ПанатинаикосОлимпиакос 2:1
23.02.2015    Тур 25 ЭрготелисАтромитос 1:2
27.02.2015    Тур 26 КеркираНики Волос 3:0
06.03.2015    Тур 27 Ники ВолосПАС 0:3
07.03.2015    Тур 27 ВерияЭрготелис 0:1
07.03.2015    Тур 27 АстерасАтромитос 1:0
08.03.2015    Тур 27 КаллониПаниониос 1:0
08.03.2015    Тур 27 ОФИКсанти 0:1
08.03.2015    Тур 27 ПанаитоликосКеркира 0:1
08.03.2015    Тур 27 ПанатинаикосПАОК 4:3
09.03.2015    Тур 27 ПлатаниасЛевадиакос 1:3
13.03.2015    Тур 28 ЛевадиакосНики Волос 3:0
14.03.2015    Тур 28 ЭрготелисПанатинаикос 0:2
14.03.2015    Тур 28 АтромитосПантракикос 2:0
14.03.2015    Тур 28 ПАОКАстерас 0:0
15.03.2015    Тур 28 ПАСПанаитоликос 0:0
15.03.2015    Тур 28 КаллониВерия 4:1
15.03.2015    Тур 28 КеркираОФИ 4:1
15.03.2015    Тур 28 ПаниониосПлатаниас 0:0
15.03.2015    Тур 28 ОлимпиакосКсанти 2:0
18.03.2015    Тур 26 ОФИПантракикос 0:1
18.03.2015    Тур 26 ПАСПлатаниас 1:0
18.03.2015    Тур 26 КсантиПанаитоликос 3:0
18.03.2015    Тур 26 ЛевадиакосКаллони 3:0
18.03.2015    Тур 26 ПАОКЭрготелис 1:0
18.03.2015    Тур 26 ПаниониосВерия 4:2
18.03.2015    Тур 26 АтромитосПанатинаикос 2:0
19.03.2015    Тур 26 ОлимпиакосАстерас 2:0
20.03.2015    Тур 29 Ники ВолосПаниониос 0:3
21.03.2015    Тур 29 ОФИПАС 0:3
21.03.2015    Тур 29 ПанаитоликосЛевадиакос 0:1
21.03.2015    Тур 29 ПантракикосПАОК 3:1
22.03.2015    Тур 29 КсантиАтромитос 1:0
22.03.2015    Тур 29 АстерасЭрготелис 2:1
22.03.2015    Тур 29 ОлимпиакосКеркира 3:0
22.03.2015    Тур 29 ВерияПанатинаикос 1:0
23.03.2015    Тур 29 ПлатаниасКаллони 1:0
04.04.2015    Тур 30 КаллониНики Волос 3:0
04.04.2015    Тур 30 ЛевадиакосОФИ 3:0
04.04.2015    Тур 30 ПлатаниасВерия 1:0
04.04.2015    Тур 30 ПанатинаикосАстерас 2:2
05.04.2015    Тур 30 ПаниониосПанаитоликос 3:0
05.04.2015    Тур 30 ПАОККсанти 2:1
05.04.2015    Тур 30 ЭрготелисПантракикос 2:1
05.04.2015    Тур 30 ПАСОлимпиакос 3:1
06.04.2015    Тур 30 АтромитосКеркира 2:1
15.04.2015    Тур 31 Ники ВолосПлатаниас 0:3
15.04.2015    Тур 31 ОФИПаниониос 0:3
15.04.2015    Тур 27 ПантракикосОлимпиакос 1:3
18.04.2015    Тур 31 ПанаитоликосКаллони 2:0
18.04.2015    Тур 31 КсантиЭрготелис 0:1
18.04.2015    Тур 31 КеркираПАОК 0:1
19.04.2015    Тур 31 ПантракикосПанатинаикос 2:1
19.04.2015    Тур 31 АтромитосПАС 1:1
19.04.2015    Тур 31 ОлимпиакосЛевадиакос 4:0
20.04.2015    Тур 31 ВерияАстерас 4:0
25.04.2015    Тур 32 КаллониОФИ 3:0
25.04.2015    Тур 32 Ники ВолосВерия 0:3
25.04.2015    Тур 32 ПанатинаикосКсанти 2:0
26.04.2015    Тур 32 ПАОКПАС 1:1
26.04.2015    Тур 32 АстерасПантракикос 2:1
26.04.2015    Тур 32 ЛевадиакосАтромитос 2:1
26.04.2015    Тур 32 ПлатаниасПанаитоликос 2:0
26.04.2015    Тур 32 ПаниониосОлимпиакос 2:2
27.04.2015    Тур 32 ЭрготелисКеркира 1:2
01.05.2015    Тур 33 ОФИПлатаниас 0:3
01.05.2015    Тур 33 ПанаитоликосНики Волос 3:0
03.05.2015    Тур 33 АтромитосПаниониос 3:1
03.05.2015    Тур 33 ВерияПантракикос 0:1
03.05.2015    Тур 33 КеркираПанатинаикос 1:1
03.05.2015    Тур 33 КсантиАстерас 0:0
03.05.2015    Тур 33 ОлимпиакосКаллони 5:0
03.05.2015    Тур 33 ПАОКЛевадиакос 1:0
03.05.2015    Тур 33 ПАСЭрготелис 0:0
08.05.2015  01:00    Тур 34 Ники ВолосОФИ -:-
10.05.2015    Тур 34 АстерасКеркира 2:0
10.05.2015    Тур 34 КаллониАтромитос 1:1
10.05.2015    Тур 34 ПанатинаикосПАС 3:1
10.05.2015    Тур 34 ПанаитоликосВерия 2:0
10.05.2015    Тур 34 ПаниониосПАОК 0:0
10.05.2015    Тур 34 ПантракикосКсанти 2:0
10.05.2015    Тур 34 ПлатаниасОлимпиакос 1:1
10.05.2015    Тур 34 ЭрготелисЛевадиакос 0:2
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2018.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх