Календарь

Дата
15.08.2008    Тур 01 БаварияГамбург 2:2
16.08.2008    Тур 01 ШалькеГанновер 3:0
16.08.2008    Тур 01 ВольфсбургКельн 2:1
16.08.2008    Тур 01 БайерБоруссия Д 2:3
16.08.2008    Тур 01 КарлсруэБохум 1:0
16.08.2008    Тур 01 ЭнергиХоффенхайм 0:3
16.08.2008    Тур 01 АрминияВердер 2:2
17.08.2008    Тур 01 АйнтрахтГерта 0:2
17.08.2008    Тур 01 Боруссия МШтутгарт 1:3
22.08.2008    Тур 02 ГанноверЭнерги 0:0
23.08.2008    Тур 02 ВердерШальке 1:1
23.08.2008    Тур 02 ГамбургКарлсруэ 2:1
23.08.2008    Тур 02 ШтутгартБайер 0:2
23.08.2008    Тур 02 ГертаАрминия 1:1
23.08.2008    Тур 02 Боруссия ДБавария 1:1
23.08.2008    Тур 02 ХоффенхаймБоруссия М 1:0
24.08.2008    Тур 02 БохумВольфсбург 2:2
24.08.2008    Тур 02 КельнАйнтрахт 1:1
29.08.2008    Тур 03 КарлсруэКельн 0:2
30.08.2008    Тур 03 ШалькеБохум 1:0
30.08.2008    Тур 03 ВольфсбургАйнтрахт 2:2
30.08.2008    Тур 03 БайерХоффенхайм 5:2
30.08.2008    Тур 03 ЭнергиБоруссия Д 0:1
30.08.2008    Тур 03 АрминияГамбург 2:4
30.08.2008    Тур 03 Боруссия МВердер 3:2
31.08.2008    Тур 03 БаварияГерта 4:1
31.08.2008    Тур 03 ШтутгартГанновер 2:0
13.09.2008    Тур 04 ВердерЭнерги 3:0
13.09.2008    Тур 04 ГамбургБайер 3:2
13.09.2008    Тур 04 ГертаВольфсбург 2:2
13.09.2008    Тур 04 Боруссия ДШальке 3:3
13.09.2008    Тур 04 ХоффенхаймШтутгарт 0:0
13.09.2008    Тур 04 КельнБавария 0:3
14.09.2008    Тур 04 ГанноверБоруссия М 5:1
14.09.2008    Тур 04 БохумАрминия 2:0
19.09.2008    Тур 05 БайерГанновер 4:0
20.09.2008    Тур 05 БаварияВердер 2:5
20.09.2008    Тур 05 ШалькеАйнтрахт 1:0
20.09.2008    Тур 05 ЭнергиБохум 1:1
20.09.2008    Тур 05 АрминияКельн 2:0
20.09.2008    Тур 05 Боруссия МГерта 0:1
21.09.2008    Тур 05 ВольфсбургГамбург 3:0
21.09.2008    Тур 05 ШтутгартКарлсруэ 3:1
21.09.2008    Тур 05 ХоффенхаймБоруссия Д 4:1
26.09.2008    Тур 06 КельнШальке 1:0
27.09.2008    Тур 06 ВердерХоффенхайм 5:4
27.09.2008    Тур 06 ГамбургБоруссия М 1:0
27.09.2008    Тур 06 ГанноверБавария 1:0
27.09.2008    Тур 06 ГертаЭнерги 0:1
27.09.2008    Тур 06 БохумБайер 2:3
27.09.2008    Тур 06 Боруссия ДШтутгарт 3:0
28.09.2008    Тур 06 АйнтрахтАрминия 1:1
28.09.2008    Тур 06 КарлсруэВольфсбург 2:1
03.10.2008    Тур 07 АрминияКарлсруэ 1:2
04.10.2008    Тур 07 БаварияБохум 3:3
04.10.2008    Тур 07 ШтутгартВердер 4:1
04.10.2008    Тур 07 БайерГерта 0:1
04.10.2008    Тур 07 Боруссия МКельн 1:2
04.10.2008    Тур 07 ХоффенхаймАйнтрахт 2:1
05.10.2008    Тур 07 ШалькеВольфсбург 2:2
05.10.2008    Тур 07 Боруссия ДГанновер 1:1
05.10.2008    Тур 07 ЭнергиГамбург 1:2
17.10.2008    Тур 08 БохумБоруссия М 2:2
18.10.2008    Тур 08 ВердерБоруссия Д 3:3
18.10.2008    Тур 08 ВольфсбургАрминия 4:1
18.10.2008    Тур 08 ГанноверХоффенхайм 2:5
18.10.2008    Тур 08 АйнтрахтБайер 0:2
18.10.2008    Тур 08 ГертаШтутгарт 2:1
18.10.2008    Тур 08 КарлсруэБавария 0:1
18.10.2008    Тур 08 КельнЭнерги 1:0
19.10.2008    Тур 08 ГамбургШальке 1:1
22.10.2008    Тур 04 АйнтрахтКарлсруэ 2:1
24.10.2008    Тур 09 БайерКельн 2:0
25.10.2008    Тур 09 БаварияВольфсбург 4:2
25.10.2008    Тур 09 ШалькеАрминия 0:0
25.10.2008    Тур 09 ГанноверВердер 1:1
25.10.2008    Тур 09 ЭнергиАйнтрахт 2:3
25.10.2008    Тур 09 Боруссия МКарлсруэ 1:0
26.10.2008    Тур 09 ШтутгартБохум 2:0
26.10.2008    Тур 09 Боруссия ДГерта 1:1
26.10.2008    Тур 09 ХоффенхаймГамбург 3:0
28.10.2008    Тур 10 ВердерБайер 0:2
28.10.2008    Тур 10 ВольфсбургБоруссия М 3:0
28.10.2008    Тур 10 КарлсруэШальке 0:3
28.10.2008    Тур 10 АрминияЭнерги 1:1
29.10.2008    Тур 10 ГамбургШтутгарт 2:0
29.10.2008    Тур 10 АйнтрахтБавария 1:2
29.10.2008    Тур 10 ГертаГанновер 3:0
29.10.2008    Тур 10 БохумХоффенхайм 1:3
29.10.2008    Тур 10 КельнБоруссия Д 0:1
31.10.2008    Тур 11 БайерВольфсбург 2:0
01.11.2008    Тур 11 БаварияАрминия 3:1
01.11.2008    Тур 11 ВердерГерта 5:1
01.11.2008    Тур 11 ШтутгартКельн 1:3
01.11.2008    Тур 11 ГанноверГамбург 3:0
01.11.2008    Тур 11 ЭнергиШальке 0:2
01.11.2008    Тур 11 ХоффенхаймКарлсруэ 4:1
02.11.2008    Тур 11 Боруссия ДБохум 1:1
02.11.2008    Тур 11 Боруссия МАйнтрахт 1:2
07.11.2008    Тур 12 КельнГанновер 2:1
08.11.2008    Тур 12 ГамбургБоруссия Д 2:1
08.11.2008    Тур 12 ВольфсбургЭнерги 3:0
08.11.2008    Тур 12 КарлсруэБайер 3:3
08.11.2008    Тур 12 БохумВердер 0:0
08.11.2008    Тур 12 АрминияБоруссия М 0:2
09.11.2008    Тур 12 ШалькеБавария 1:2
09.11.2008    Тур 12 АйнтрахтШтутгарт 2:2
09.11.2008    Тур 12 ГертаХоффенхайм 1:0
14.11.2008    Тур 13 ГанноверБохум 1:1
15.11.2008    Тур 13 ШтутгартАрминия 0:0
15.11.2008    Тур 13 БайерШальке 2:1
15.11.2008    Тур 13 ГертаГамбург 2:1
15.11.2008    Тур 13 Боруссия ДАйнтрахт 4:0
15.11.2008    Тур 13 ЭнергиКарлсруэ 1:0
15.11.2008    Тур 13 Боруссия МБавария 2:2
15.11.2008    Тур 13 ХоффенхаймВольфсбург 3:2
16.11.2008    Тур 13 ВердерКельн 3:1
21.11.2008    Тур 14 КарлсруэБоруссия Д 0:1
22.11.2008    Тур 14 БаварияЭнерги 4:1
22.11.2008    Тур 14 ШалькеБоруссия М 3:1
22.11.2008    Тур 14 ВольфсбургШтутгарт 4:1
22.11.2008    Тур 14 АйнтрахтГанновер 4:0
22.11.2008    Тур 14 БохумГерта 2:3
22.11.2008    Тур 14 АрминияБайер 2:1
22.11.2008    Тур 14 КельнХоффенхайм 1:3
23.11.2008    Тур 14 ГамбургВердер 2:1
28.11.2008    Тур 15 ГертаКельн 2:1
29.11.2008    Тур 15 ВердерАйнтрахт 5:0
29.11.2008    Тур 15 БайерБавария 0:2
29.11.2008    Тур 15 ГанноверКарлсруэ 3:2
29.11.2008    Тур 15 Боруссия МЭнерги 1:3
29.11.2008    Тур 15 ХоффенхаймАрминия 3:0
30.11.2008    Тур 15 ШтутгартШальке 2:0
30.11.2008    Тур 15 БохумГамбург 1:1
30.11.2008    Тур 15 Боруссия ДВольфсбург 0:0
05.12.2008    Тур 16 БаварияХоффенхайм 2:1
06.12.2008    Тур 16 ШалькеГерта 1:0
06.12.2008    Тур 16 АйнтрахтБохум 4:0
06.12.2008    Тур 16 КарлсруэВердер 1:0
06.12.2008    Тур 16 ЭнергиШтутгарт 0:3
06.12.2008    Тур 16 АрминияБоруссия Д 0:0
06.12.2008    Тур 16 Боруссия МБайер 1:3
07.12.2008    Тур 16 ВольфсбургГанновер 2:1
07.12.2008    Тур 16 КельнГамбург 1:2
12.12.2008    Тур 17 Боруссия ДБоруссия М 2:1
13.12.2008    Тур 17 ВердерВольфсбург 2:1
13.12.2008    Тур 17 ГамбургАйнтрахт 1:0
13.12.2008    Тур 17 ШтутгартБавария 2:2
13.12.2008    Тур 17 БайерЭнерги 1:1
13.12.2008    Тур 17 ГанноверАрминия 1:1
13.12.2008    Тур 17 ГертаКарлсруэ 4:0
13.12.2008    Тур 17 БохумКельн 1:2
14.12.2008    Тур 17 ХоффенхаймШальке 1:1
30.01.2009    Тур 18 ГамбургБавария 1:0
31.01.2009    Тур 18 ГанноверШальке 1:0
31.01.2009    Тур 18 КельнВольфсбург 1:1
31.01.2009    Тур 18 Боруссия ДБайер 1:1
31.01.2009    Тур 18 ГертаАйнтрахт 2:1
31.01.2009    Тур 18 ХоффенхаймЭнерги 2:0
31.01.2009    Тур 18 ШтутгартБоруссия М 2:0
01.02.2009    Тур 18 БохумКарлсруэ 2:0
01.02.2009    Тур 18 ВердерАрминия 1:2
06.02.2009    Тур 19 АрминияГерта 1:1
07.02.2009    Тур 19 ШалькеВердер 1:0
07.02.2009    Тур 19 КарлсруэГамбург 3:2
07.02.2009    Тур 19 БайерШтутгарт 2:4
07.02.2009    Тур 19 ВольфсбургБохум 2:0
07.02.2009    Тур 19 Боруссия МХоффенхайм 1:1
07.02.2009    Тур 19 АйнтрахтКельн 2:2
08.02.2009    Тур 19 ЭнергиГанновер 3:1
08.02.2009    Тур 19 БаварияБоруссия Д 3:1
13.02.2009    Тур 20 ХоффенхаймБайер 1:4
14.02.2009    Тур 20 ГертаБавария 2:1
14.02.2009    Тур 20 БохумШальке 2:1
14.02.2009    Тур 20 АйнтрахтВольфсбург 0:2
14.02.2009    Тур 20 ГанноверШтутгарт 3:3
14.02.2009    Тур 20 КельнКарлсруэ 0:0
14.02.2009    Тур 20 ВердерБоруссия М 1:1
15.02.2009    Тур 20 Боруссия ДЭнерги 1:1
15.02.2009    Тур 20 ГамбургАрминия 2:0
20.02.2009    Тур 21 ШалькеБоруссия Д 1:1
21.02.2009    Тур 21 ЭнергиВердер 2:1
21.02.2009    Тур 21 Боруссия МГанновер 3:2
21.02.2009    Тур 21 КарлсруэАйнтрахт 0:1
21.02.2009    Тур 21 ВольфсбургГерта 2:1
21.02.2009    Тур 21 АрминияБохум 1:1
21.02.2009    Тур 21 ШтутгартХоффенхайм 3:3
21.02.2009    Тур 21 БаварияКельн 1:2
22.02.2009    Тур 21 БайерГамбург 1:2
27.02.2009    Тур 22 КельнАрминия 1:1
28.02.2009    Тур 22 АйнтрахтШальке 1:2
28.02.2009    Тур 22 ГанноверБайер 1:0
28.02.2009    Тур 22 БохумЭнерги 3:2
28.02.2009    Тур 22 ГертаБоруссия М 2:1
28.02.2009    Тур 22 Боруссия ДХоффенхайм 0:0
01.03.2009    Тур 22 ВердерБавария 0:0
01.03.2009    Тур 22 ГамбургВольфсбург 1:3
01.03.2009    Тур 22 КарлсруэШтутгарт 0:2
06.03.2009    Тур 23 ШалькеКельн 1:0
07.03.2009    Тур 23 ХоффенхаймВердер 0:0
07.03.2009    Тур 23 Боруссия МГамбург 4:1
07.03.2009    Тур 23 БаварияГанновер 5:1
07.03.2009    Тур 23 ЭнергиГерта 1:3
07.03.2009    Тур 23 ВольфсбургКарлсруэ 1:0
07.03.2009    Тур 23 ШтутгартБоруссия Д 2:1
08.03.2009    Тур 23 АрминияАйнтрахт 0:0
08.03.2009    Тур 23 БайерБохум 1:1
13.03.2009    Тур 24 ВольфсбургШальке 4:3
14.03.2009    Тур 24 БохумБавария 0:3
14.03.2009    Тур 24 ГертаБайер 1:0
14.03.2009    Тур 24 ГанноверБоруссия Д 4:4
14.03.2009    Тур 24 КарлсруэАрминия 0:1
14.03.2009    Тур 24 КельнБоруссия М 2:4
14.03.2009    Тур 24 АйнтрахтХоффенхайм 1:1
15.03.2009    Тур 24 ВердерШтутгарт 4:0
15.03.2009    Тур 24 ГамбургЭнерги 2:0
20.03.2009    Тур 25 Боруссия МБохум 0:1
21.03.2009    Тур 25 Боруссия ДВердер 1:0
21.03.2009    Тур 25 АрминияВольфсбург 0:3
21.03.2009    Тур 25 ХоффенхаймГанновер 2:2
21.03.2009    Тур 25 БайерАйнтрахт 1:1
21.03.2009    Тур 25 ШтутгартГерта 2:0
21.03.2009    Тур 25 БаварияКарлсруэ 1:0
21.03.2009    Тур 25 ЭнергиКельн 0:2
22.03.2009    Тур 25 ШалькеГамбург 1:2
03.04.2009    Тур 26 АрминияШальке 0:2
04.04.2009    Тур 26 ВольфсбургБавария 5:1
04.04.2009    Тур 26 БохумШтутгарт 1:2
04.04.2009    Тур 26 ГертаБоруссия Д 1:3
04.04.2009    Тур 26 АйнтрахтЭнерги 2:1
04.04.2009    Тур 26 ГамбургХоффенхайм 1:0
05.04.2009    Тур 26 КельнБайер 0:2
05.04.2009    Тур 26 ВердерГанновер 4:1
05.04.2009    Тур 26 КарлсруэБоруссия М 0:0
11.04.2009    Тур 27 Боруссия МВольфсбург 1:2
11.04.2009    Тур 27 БаварияАйнтрахт 4:0
11.04.2009    Тур 27 ГанноверГерта 2:0
11.04.2009    Тур 27 ШалькеКарлсруэ 2:0
11.04.2009    Тур 27 ХоффенхаймБохум 0:3
11.04.2009    Тур 27 ЭнергиАрминия 2:1
11.04.2009    Тур 27 Боруссия ДКельн 3:1
12.04.2009    Тур 27 БайерВердер 1:1
12.04.2009    Тур 27 ШтутгартГамбург 1:0
17.04.2009    Тур 28 ШалькеЭнерги 4:0
18.04.2009    Тур 28 АрминияБавария 0:1
18.04.2009    Тур 28 КельнШтутгарт 0:3
18.04.2009    Тур 28 ВольфсбургБайер 2:1
18.04.2009    Тур 28 БохумБоруссия Д 0:2
18.04.2009    Тур 28 АйнтрахтБоруссия М 4:1
18.04.2009    Тур 28 КарлсруэХоффенхайм 2:2
19.04.2009    Тур 28 ГертаВердер 2:1
19.04.2009    Тур 28 ГамбургГанновер 2:1
24.04.2009    Тур 29 ХоффенхаймГерта 0:1
25.04.2009    Тур 29 БаварияШальке 0:1
25.04.2009    Тур 29 Боруссия ДГамбург 2:0
25.04.2009    Тур 29 ШтутгартАйнтрахт 2:0
25.04.2009    Тур 29 БайерКарлсруэ 0:1
25.04.2009    Тур 29 ВердерБохум 3:2
25.04.2009    Тур 29 ГанноверКельн 2:1
26.04.2009    Тур 29 ЭнергиВольфсбург 2:0
26.04.2009    Тур 29 Боруссия МАрминия 1:1
01.05.2009    Тур 30 БохумГанновер 0:2
02.05.2009    Тур 30 АрминияШтутгарт 2:2
02.05.2009    Тур 30 ШалькеБайер 1:2
02.05.2009    Тур 30 АйнтрахтБоруссия Д 0:2
02.05.2009    Тур 30 КарлсруэЭнерги 0:0
02.05.2009    Тур 30 БаварияБоруссия М 2:1
02.05.2009    Тур 30 ВольфсбургХоффенхайм 4:0
03.05.2009    Тур 30 КельнВердер 1:0
03.05.2009    Тур 30 ГамбургГерта 1:1
08.05.2009    Тур 31 БайерАрминия 2:2
09.05.2009    Тур 31 ЭнергиБавария 1:3
09.05.2009    Тур 31 ШтутгартВольфсбург 4:1
09.05.2009    Тур 31 ГанноверАйнтрахт 1:1
09.05.2009    Тур 31 Боруссия ДКарлсруэ 4:0
09.05.2009    Тур 31 ГертаБохум 2:0
09.05.2009    Тур 31 ХоффенхаймКельн 2:0
10.05.2009    Тур 31 Боруссия МШальке 1:0
10.05.2009    Тур 31 ВердерГамбург 2:0
12.05.2009    Тур 32 БаварияБайер 3:0
12.05.2009    Тур 32 КарлсруэГанновер 2:3
12.05.2009    Тур 32 КельнГерта 1:2
12.05.2009    Тур 32 ВольфсбургБоруссия Д 3:0
13.05.2009    Тур 32 АйнтрахтВердер 0:5
13.05.2009    Тур 32 ШалькеШтутгарт 1:2
13.05.2009    Тур 32 ГамбургБохум 3:1
13.05.2009    Тур 32 ЭнергиБоруссия М 0:1
13.05.2009    Тур 32 АрминияХоффенхайм 0:2
16.05.2009    Тур 33 ХоффенхаймБавария 2:2
16.05.2009    Тур 33 ГертаШальке 0:0
16.05.2009    Тур 33 ГанноверВольфсбург 0:5
16.05.2009    Тур 33 БохумАйнтрахт 2:0
16.05.2009    Тур 33 ВердерКарлсруэ 1:3
16.05.2009    Тур 33 ШтутгартЭнерги 2:0
16.05.2009    Тур 33 Боруссия ДАрминия 6:0
16.05.2009    Тур 33 БайерБоруссия М 5:0
16.05.2009    Тур 33 ГамбургКельн 0:1
23.05.2009    Тур 34 ВольфсбургВердер 5:1
23.05.2009    Тур 34 АйнтрахтГамбург 2:3
23.05.2009    Тур 34 БаварияШтутгарт 2:1
23.05.2009    Тур 34 ЭнергиБайер 3:0
23.05.2009    Тур 34 АрминияГанновер 2:2
23.05.2009    Тур 34 КарлсруэГерта 4:0
23.05.2009    Тур 34 КельнБохум 1:1
23.05.2009    Тур 34 Боруссия МБоруссия Д 1:1
23.05.2009    Тур 34 ШалькеХоффенхайм 2:3
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2018.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх