Календарь

Дата
05.09.2012    Тур 01 Чеховские медведиНара 47:23
05.09.2012    Тур 01 КаустикСКИФ 25:24
05.09.2012    Тур 01 Динамо АсПермские медведи 28:29
05.09.2012    Тур 01 РГУФК-Чеховские медведиЛокомотив-Полет 32:26
06.09.2012    Тур 05 Чеховские медведиЛокомотив-Полет 42:22
07.09.2012    Тур 01 Университет-НеваЭнергия 30:26
08.09.2012    Тур 12 НараЧеховские медведи 17:35
10.09.2012    Тур 01 Динамо-ВикторСунгуль 33:31
12.09.2012    Тур 02 ЭнергияЧеховские медведи 17:40
12.09.2012    Тур 02 Динамо-ВикторУниверситет-Нева 32:26
12.09.2012    Тур 02 СКИФСунгуль 28:23
12.09.2012    Тур 02 Локомотив-ПолетКаустик 24:23
12.09.2012    Тур 02 Пермские медведиРГУФК-Чеховские медведи 33:29
12.09.2012    Тур 02 НараДинамо Ас 25:39
19.09.2012    Тур 03 Чеховские медведиДинамо-Виктор 41:18
19.09.2012    Тур 03 Университет-НеваСКИФ 21:20
19.09.2012    Тур 03 СунгульЛокомотив-Полет 27:26
19.09.2012    Тур 03 КаустикПермские медведи 24:21
19.09.2012    Тур 03 Динамо АсЭнергия 36:26
19.09.2012    Тур 03 РГУФК-Чеховские медведиНара 36:30
20.09.2012    Тур 05 РГУФК-Чеховские медведиДинамо-Виктор 34:30
23.09.2012    Тур 04 Локомотив-ПолетУниверситет-Нева 24:29
24.09.2012    Тур 04 СКИФЧеховские медведи 22:31
24.09.2012    Тур 04 Пермские медведиСунгуль 35:21
24.09.2012    Тур 04 НараКаустик 20:24
24.09.2012    Тур 04 ЭнергияРГУФК-Чеховские медведи 29:26
24.09.2012    Тур 04 Динамо-ВикторДинамо Ас 33:34
29.09.2012    Тур 05 СунгульНара 35:24
29.09.2012    Тур 05 КаустикЭнергия 32:24
29.09.2012    Тур 05 Динамо АсСКИФ 27:27
30.09.2012    Тур 06 Пермские медведиЧеховские медведи 34:41
02.10.2012    Тур 16 Динамо-ВикторРГУФК-Чеховские медведи 33:28
03.10.2012    Тур 06 НараУниверситет-Нева 31:25
04.10.2012    Тур 06 Динамо-ВикторКаустик 28:20
04.10.2012    Тур 06 СКИФРГУФК-Чеховские медведи 31:28
06.10.2012    Тур 06 ЭнергияСунгуль 27:22
06.10.2012    Тур 06 Локомотив-ПолетДинамо Ас 22:35
07.10.2012    Тур 07 КаустикРГУФК-Чеховские медведи 32:29
08.10.2012    Тур 07 НараПермские медведи 30:38
09.10.2012    Тур 07 Чеховские медведиДинамо Ас 42:21
09.10.2012    Тур 07 Университет-НеваСунгуль 30:28
09.10.2012    Тур 07 Локомотив-ПолетСКИФ 26:28
09.10.2012    Тур 07 ЭнергияДинамо-Виктор 20:27
17.10.2012    Тур 08 ЭнергияПермские медведи 29:22
17.10.2012    Тур 08 Динамо-ВикторСКИФ 22:25
21.10.2012    Тур 08 РГУФК-Чеховские медведиЧеховские медведи 35:47
27.10.2012    Тур 08 СунгульКаустик 21:21
06.11.2012    Тур 09 СКИФНара 24:27
07.11.2012    Тур 09 Чеховские медведиКаустик 28:22
07.11.2012    Тур 09 Университет-НеваРГУФК-Чеховские медведи 27:25
07.11.2012    Тур 09 СунгульДинамо Ас 34:27
07.11.2012    Тур 09 Пермские медведиДинамо-Виктор 31:23
07.11.2012    Тур 09 Локомотив-ПолетЭнергия 28:24
11.11.2012    Тур 10 КаустикУниверситет-Нева 27:23
11.11.2012    Тур 10 Динамо АсРГУФК-Чеховские медведи 29:25
11.11.2012    Тур 10 СКИФПермские медведи 34:30
11.11.2012    Тур 10 НараЭнергия 23:27
16.11.2012    Тур 11 РГУФК-Чеховские медведиСунгуль 31:29
16.11.2012    Тур 11 Динамо АсКаустик 27:27
16.11.2012    Тур 11 Локомотив-ПолетПермские медведи 27:31
16.11.2012    Тур 11 ЭнергияСКИФ 33:29
16.11.2012    Тур 11 НараДинамо-Виктор 30:34
19.11.2012    Тур 16 НараСунгуль 24:28
20.11.2012    Тур 12 ЭнергияУниверситет-Нева 21:30
21.11.2012    Тур 12 СКИФКаустик 26:25
21.11.2012    Тур 12 Пермские медведиДинамо Ас 39:30
28.11.2012    Тур 13 Динамо АсНара 26:24
28.11.2012    Тур 13 Университет-НеваДинамо-Виктор 28:25
28.11.2012    Тур 13 КаустикЛокомотив-Полет 28:26
29.11.2012    Тур 13 РГУФК-Чеховские медведиПермские медведи 32:31
05.12.2012    Тур 14 Динамо-ВикторЧеховские медведи 22:35
05.12.2012    Тур 14 СКИФУниверситет-Нева 33:25
05.12.2012    Тур 14 Локомотив-ПолетСунгуль 30:29
05.12.2012    Тур 14 ЭнергияДинамо Ас 29:31
06.12.2012    Тур 14 Пермские медведиКаустик 37:37
09.12.2012    Тур 13 Чеховские медведиЭнергия 36:17
10.12.2012    Тур 15 Чеховские медведиСКИФ 41:24
10.12.2012    Тур 15 КаустикНара 28:26
10.12.2012    Тур 15 РГУФК-Чеховские медведиЭнергия 26:27
10.12.2012    Тур 15 Динамо АсДинамо-Виктор 34:33
11.12.2012    Тур 15 СунгульПермские медведи 33:27
14.12.2012    Тур 16 Локомотив-ПолетЧеховские медведи 22:38
14.12.2012    Тур 16 ЭнергияКаустик 26:32
15.12.2012    Тур 16 СКИФДинамо Ас 30:27
16.12.2012    Тур 10 СунгульЧеховские медведи 24:29
16.12.2012    Тур 16 Пермские медведиУниверситет-Нева 22:22
18.12.2012    Тур 11 Чеховские медведиУниверситет-Нева 37:19
27.01.2013    Тур 17 КаустикДинамо-Виктор 27:30
30.01.2013    Тур 17 РГУФК-Чеховские медведиСКИФ 28:28
31.01.2013    Тур 17 Университет-НеваНара 31:21
31.01.2013    Тур 17 СунгульЭнергия 26:25
02.02.2013    Тур 17 Чеховские медведиПермские медведи 43:36
04.02.2013    Тур 18 СунгульУниверситет-Нева 20:35
05.02.2013    Тур 18 РГУФК-Чеховские медведиКаустик 30:37
05.02.2013    Тур 18 НараПермские медведи 26:31
05.02.2013    Тур 18 СКИФЛокомотив-Полет 35:26
08.02.2013    Тур 17 Динамо АсЛокомотив-Полет 30:28
09.02.2013    Тур 14 НараРГУФК-Чеховские медведи 33:26
11.02.2013    Тур 12 СунгульДинамо-Виктор 33:28
12.02.2013    Тур 21 Локомотив-ПолетДинамо-Виктор 31:37
13.02.2013    Тур 19 Чеховские медведиРГУФК-Чеховские медведи 46:29
18.02.2013    Тур 18 Динамо-ВикторЭнергия 28:27
21.02.2013    Тур 08 НараЛокомотив-Полет 27:36
24.02.2013    Тур 19 СКИФДинамо-Виктор 37:29
27.02.2013    Тур 19 Пермские медведиЭнергия 34:29
27.02.2013    Тур 19 Локомотив-ПолетНара 28:24
28.02.2013    Тур 19 Университет-НеваДинамо Ас 30:25
01.03.2013    Тур 19 КаустикСунгуль 33:23
04.03.2013    Тур 20 КаустикЧеховские медведи 26:37
04.03.2013    Тур 20 РГУФК-Чеховские медведиУниверситет-Нева 28:30
04.03.2013    Тур 20 Динамо АсСунгуль 22:18
04.03.2013    Тур 20 Динамо-ВикторПермские медведи 28:28
04.03.2013    Тур 20 ЭнергияЛокомотив-Полет 29:26
04.03.2013    Тур 20 НараСКИФ 25:34
06.03.2013    Тур 18 Динамо АсЧеховские медведи 31:40
10.03.2013    Тур 13 СунгульСКИФ 31:30
10.03.2013    Тур 21 Университет-НеваКаустик 27:27
13.03.2013    Тур 15 Университет-НеваЛокомотив-Полет 28:25
13.03.2013    Тур 21 РГУФК-Чеховские медведиДинамо Ас 33:24
13.03.2013    Тур 21 Пермские медведиСКИФ 35:23
13.03.2013    Тур 21 ЭнергияНара 32:22
16.03.2013    Тур 21 Чеховские медведиСунгуль 37:24
17.03.2013    Тур 05 Университет-НеваПермские медведи 31:24
17.03.2013    Тур 12 Локомотив-ПолетРГУФК-Чеховские медведи 36:38
19.03.2013    Тур 22 СунгульРГУФК-Чеховские медведи 35:25
19.03.2013    Тур 22 Университет-НеваЧеховские медведи 30:34
20.03.2013    Тур 22 КаустикДинамо Ас 23:31
20.03.2013    Тур 22 СКИФЭнергия 29:26
20.03.2013    Тур 22 Динамо-ВикторНара 26:26
23.03.2013    Тур 22 Пермские медведиЛокомотив-Полет 35:34
24.03.2013    Тур 08 Динамо АсУниверситет-Нева 29:32
26.03.2013    Тур 10 Динамо-ВикторЛокомотив-Полет 29:30
10.04.2013    1/4 финала Динамо АсСКИФ 30:31
10.04.2013    1/4 финала Пермские медведиКаустик 28:26
12.04.2013    1/4 финала Динамо-ВикторУниверситет-Нева 26:27
15.04.2013    1/4 финала СКИФДинамо Ас 25:27
15.04.2013    1/4 финала КаустикПермские медведи 28:31
15.04.2013    1/4 финала СунгульЧеховские медведи 25:43
16.04.2013    1/4 финала СКИФДинамо Ас 26:24
16.04.2013    1/4 финала Чеховские медведиСунгуль 40:24
17.04.2013    1/4 финала Университет-НеваДинамо-Виктор 30:26
05.05.2013    Полуфинал СКИФУниверситет-Нева 28:26
07.05.2013    Полуфинал Пермские медведиЧеховские медведи 27:31
10.05.2013    Полуфинал Университет-НеваСКИФ 32:25
11.05.2013    Полуфинал Университет-НеваСКИФ 29:23
14.05.2013    Полуфинал Чеховские медведиПермские медведи 33:24
20.05.2013    Матч за 3 место Пермские медведиСКИФ 31:26
20.05.2013    Финал Университет-НеваЧеховские медведи 26:31
25.05.2013    Матч за 3 место СКИФПермские медведи 27:26
25.05.2013    Финал Чеховские медведиУниверситет-Нева 30:26 .
26.05.2013    Матч за 3 место СКИФПермские медведи 30:23
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2018.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх