Календарь

Дата
16.07.2015    Тур 01 Спартак-мУфа-м 2:3
17.07.2015    Тур 01 Ростов-мТерек-м 1:1
17.07.2015    Тур 01 ЦСКА-мРубин-м 5:0
18.07.2015    Тур 01 Зенит-мДинамо-м 1:0
18.07.2015    Тур 01 Мордовия-мЛокомотив-м 1:0
18.07.2015    Тур 01 Анжи-мКрылья Советов-м 7:0
19.07.2015    Тур 01 Кубань-мУрал-м 5:0
20.07.2015    Тур 01 Амкар-мКраснодар-м 1:3
23.07.2015    Тур 02 Крылья Советов-мЦСКА-м 0:0
24.07.2015    Тур 02 Динамо-мМордовия-м 3:0
24.07.2015    Тур 02 Терек-мКубань-м 2:3
25.07.2015    Тур 02 Уфа-мРостов-м 0:1
25.07.2015    Тур 02 Урал-мЗенит-м 3:1
25.07.2015    Тур 02 Рубин-мАмкар-м 2:1
25.07.2015    Тур 02 Краснодар-мСпартак-м 2:3
26.07.2015    Тур 02 Анжи-мЛокомотив-м 1:1
30.07.2015    Тур 03 Кубань-мУфа-м 2:2
31.07.2015    Тур 03 ЦСКА-мАнжи-м 0:0
31.07.2015    Тур 03 Зенит-мТерек-м 3:0
31.07.2015    Тур 03 Амкар-мКрылья Советов-м 6:2
01.08.2015    Тур 03 Локомотив-мДинамо-м 1:1
01.08.2015    Тур 03 Ростов-мКраснодар-м 2:1
01.08.2015    Тур 03 Мордовия-мУрал-м 3:1
02.08.2015    Тур 03 Спартак-мРубин-м 6:1
06.08.2015    Тур 04 Терек-мМордовия-м 1:0
07.08.2015    Тур 04 Анжи-мДинамо-м 0:2
08.08.2015    Тур 04 Урал-мЛокомотив-м 1:3
08.08.2015    Тур 04 Уфа-мЗенит-м 1:2
08.08.2015    Тур 04 ЦСКА-мАмкар-м 3:2
08.08.2015    Тур 04 Крылья Советов-мСпартак-м 0:4
09.08.2015    Тур 04 Рубин-мРостов-м 1:0
09.08.2015    Тур 04 Краснодар-мКубань-м 1:1
13.08.2015    Тур 05 Амкар-мАнжи-м 1:1
13.08.2015    Тур 05 Спартак-мЦСКА-м 1:1 T
15.08.2015    Тур 05 Зенит-мКраснодар-м 2:0
15.08.2015    Тур 05 Кубань-мРубин-м 1:0
15.08.2015    Тур 05 Локомотив-мТерек-м 4:0
15.08.2015    Тур 05 Динамо-мУрал-м 2:1
15.08.2015    Тур 05 Ростов-мКрылья Советов-м 2:0
16.08.2015    Тур 05 Мордовия-мУфа-м 1:0
20.08.2015    Тур 06 Терек-мДинамо-м 2:0
21.08.2015    Тур 06 Амкар-мСпартак-м 1:3
21.08.2015    Тур 06 ЦСКА-мРостов-м 2:2
21.08.2015    Тур 06 Анжи-мУрал-м 1:1
22.08.2015    Тур 06 Рубин-мЗенит-м 4:2
22.08.2015    Тур 06 Уфа-мЛокомотив-м 1:3
22.08.2015    Тур 06 Краснодар-мМордовия-м 2:1
23.08.2015    Тур 06 Крылья Советов-мКубань-м 2:5
28.08.2015    Тур 07 Урал-мТерек-м 1:0
28.08.2015    Тур 07 Ростов-мАмкар-м 1:1
28.08.2015    Тур 07 Динамо-мУфа-м 1:2
28.08.2015    Тур 07 Спартак-мАнжи-м 1:0
28.08.2015    Тур 07 Зенит-мКрылья Советов-м 0:0
29.08.2015    Тур 07 Кубань-мЦСКА-м 1:1
29.08.2015    Тур 07 Локомотив-мКраснодар-м 1:1
29.08.2015    Тур 07 Мордовия-мРубин-м 3:1
11.09.2015    Тур 08 ЦСКА-мЗенит-м 1:3 T
11.09.2015    Тур 08 Амкар-мКубань-м 3:2
12.09.2015    Тур 08 Рубин-мЛокомотив-м 2:1
12.09.2015    Тур 08 Краснодар-мДинамо-м 0:0
12.09.2015    Тур 08 Анжи-мТерек-м 2:1
12.09.2015    Тур 08 Спартак-мРостов-м 0:1
13.09.2015    Тур 08 Уфа-мУрал-м 0:2
13.09.2015    Тур 08 Крылья Советов-мМордовия-м 2:2
17.09.2015    Тур 09 Ростов-мАнжи-м 0:2
18.09.2015    Тур 09 Кубань-мСпартак-м 4:0
18.09.2015    Тур 09 Терек-мУфа-м 1:2
19.09.2015    Тур 09 Локомотив-мКрылья Советов-м 5:0
19.09.2015    Тур 09 Мордовия-мЦСКА-м 0:1
20.09.2015    Тур 09 Зенит-мАмкар-м 4:0
20.09.2015    Тур 09 Динамо-мРубин-м 0:1
21.09.2015    Тур 09 Урал-мКраснодар-м 1:2
25.09.2015    Тур 10 Спартак-мЗенит-м 2:1
25.09.2015    Тур 10 Анжи-мУфа-м 3:0
25.09.2015    Тур 10 ЦСКА-мЛокомотив-м 3:0
26.09.2015    Тур 10 Крылья Советов-мДинамо-м 1:3
26.09.2015    Тур 10 Рубин-мУрал-м 3:0
26.09.2015    Тур 10 Краснодар-мТерек-м 4:0
27.09.2015    Тур 10 Ростов-мКубань-м 1:0
27.09.2015    Тур 10 Амкар-мМордовия-м 0:1
02.10.2015    Тур 11 Урал-мКрылья Советов-м 2:3
02.10.2015    Тур 11 Кубань-мАнжи-м 1:0
02.10.2015    Тур 11 Зенит-мРостов-м 2:0
03.10.2015    Тур 11 Мордовия-мСпартак-м 0:3
03.10.2015    Тур 11 Динамо-мЦСКА-м 4:1
03.10.2015    Тур 11 Локомотив-мАмкар-м 7:0
03.10.2015    Тур 11 Терек-мРубин-м 1:1
04.10.2015    Тур 11 Уфа-мКраснодар-м 0:0
15.10.2015    Тур 12 Кубань-мЗенит-м 1:2
16.10.2015    Тур 12 Амкар-мДинамо-м 1:1
16.10.2015    Тур 12 ЦСКА-мУрал-м 2:0
17.10.2015    Тур 12 Рубин-мУфа-м 2:1
17.10.2015    Тур 12 Крылья Советов-мТерек-м 2:1
17.10.2015    Тур 12 Анжи-мКраснодар-м 6:0
17.10.2015    Тур 12 Спартак-мЛокомотив-м 0:1
19.10.2015    Тур 12 Ростов-мМордовия-м 4:1
22.10.2015    Тур 13 Уфа-мКрылья Советов-м 1:1
23.10.2015    Тур 13 Урал-мАмкар-м 2:2
23.10.2015    Тур 13 Мордовия-мКубань-м 2:3
24.10.2015    Тур 13 Зенит-мАнжи-м 0:0
24.10.2015    Тур 13 Динамо-мСпартак-м 3:0
24.10.2015    Тур 13 Терек-мЦСКА-м 3:2
24.10.2015    Тур 13 Краснодар-мРубин-м 1:2
25.10.2015    Тур 13 Локомотив-мРостов-м 4:3
30.10.2015    Тур 14 ЦСКА-мУфа-м 1:0
30.10.2015    Тур 14 Зенит-мМордовия-м 0:0
31.10.2015    Тур 14 Крылья Советов-мКраснодар-м 2:2
31.10.2015    Тур 14 Кубань-мЛокомотив-м 2:0
31.10.2015    Тур 14 Анжи-мРубин-м 2:3
31.10.2015    Тур 14 Спартак-мУрал-м 1:0
01.11.2015    Тур 14 Ростов-мДинамо-м 1:0
02.11.2015    Тур 14 Амкар-мТерек-м 1:1
06.11.2015    Тур 15 Мордовия-мАнжи-м 1:2
06.11.2015    Тур 15 Уфа-мАмкар-м 0:0
06.11.2015    Тур 15 Динамо-мКубань-м 1:1
07.11.2015    Тур 15 Урал-мРостов-м 2:3
07.11.2015    Тур 15 Локомотив-мЗенит-м 0:1
07.11.2015    Тур 15 Терек-мСпартак-м 1:0
07.11.2015    Тур 15 Рубин-мКрылья Советов-м 1:0
07.11.2015    Тур 15 Краснодар-мЦСКА-м 1:3
20.11.2015    Тур 16 Зенит-мУрал-м 2:2
20.11.2015    Тур 16 ЦСКА-мКрылья Советов-м 4:1
20.11.2015    Тур 16 Локомотив-мАнжи-м 3:0
20.11.2015    Тур 16 Амкар-мРубин-м 2:3
21.11.2015    Тур 16 Кубань-мТерек-м 1:1
21.11.2015    Тур 16 Мордовия-мДинамо-м 1:2
22.11.2015    Тур 16 Спартак-мКраснодар-м 1:3
23.11.2015    Тур 16 Ростов-мУфа-м 1:0
27.11.2015    Тур 17 Урал-мМордовия-м 0:0
27.11.2015    Тур 17 Терек-мЗенит-м 1:0
27.11.2015    Тур 17 Уфа-мКубань-м 1:2
27.11.2015    Тур 17 Крылья Советов-мАмкар-м 1:0
28.11.2015    Тур 17 Анжи-мЦСКА-м 0:0
29.11.2015    Тур 17 Рубин-мСпартак-м 2:1
29.11.2015    Тур 17 Краснодар-мРостов-м 2:0
29.11.2015    Тур 17 Динамо-мЛокомотив-м 3:1
02.12.2015    Тур 18 Зенит-мУфа-м 2:1
03.12.2015    Тур 18 Амкар-мЦСКА-м 0:4
03.12.2015    Тур 18 Спартак-мКрылья Советов-м 4:0
03.12.2015    Тур 18 Мордовия-мТерек-м 2:1
03.12.2015    Тур 18 Кубань-мКраснодар-м 1:3
03.12.2015    Тур 18 Динамо-мАнжи-м 1:3
03.12.2015    Тур 18 Локомотив-мУрал-м 4:1
04.12.2015    Тур 18 Ростов-мРубин-м 3:1
04.03.2016    Тур 19 Краснодар-мЗенит-м 3:1
04.03.2016    Тур 19 Крылья Советов-мРостов-м 1:4
04.03.2016    Тур 19 Рубин-мКубань-м 1:2
05.03.2016    Тур 19 ЦСКА-мСпартак-м 3:0 T
05.03.2016    Тур 19 Уфа-мМордовия-м 2:1
05.03.2016    Тур 19 Терек-мЛокомотив-м 1:0
06.03.2016    Тур 19 Урал-мДинамо-м 1:6
07.03.2016    Тур 19 Анжи-мАмкар-м 2:0
10.03.2016    Тур 20 Кубань-мКрылья Советов-м 3:3
11.03.2016    Тур 20 Урал-мАнжи-м 1:2
11.03.2016    Тур 20 Спартак-мАмкар-м 2:1
12.03.2016    Тур 20 Локомотив-мУфа-м 1:0
12.03.2016    Тур 20 Ростов-мЦСКА-м 1:1
13.03.2016    Тур 20 Мордовия-мКраснодар-м 0:1
13.03.2016    Тур 20 Зенит-мРубин-м 1:0
13.03.2016    Тур 20 Динамо-мТерек-м 0:2
17.03.2016    Тур 21 Анжи-мСпартак-м 2:1
18.03.2016    Тур 21 Амкар-мРостов-м 0:1
18.03.2016    Тур 21 ЦСКА-мКубань-м 2:0
18.03.2016    Тур 21 Уфа-мДинамо-м 0:2
19.03.2016    Тур 21 Краснодар-мЛокомотив-м 2:5
19.03.2016    Тур 21 Терек-мУрал-м 2:0
19.03.2016    Тур 21 Крылья Советов-мЗенит-м 0:0
19.03.2016    Тур 21 Рубин-мМордовия-м 0:3
01.04.2016    Тур 22 Урал-мУфа-м 1:0
01.04.2016    Тур 22 Ростов-мСпартак-м 0:3
01.04.2016    Тур 22 Терек-мАнжи-м 1:1
02.04.2016    Тур 22 Кубань-мАмкар-м 0:1
02.04.2016    Тур 22 Мордовия-мКрылья Советов-м 2:0
02.04.2016    Тур 22 Локомотив-мРубин-м 4:1
02.04.2016    Тур 22 Зенит-мЦСКА-м 3:4
03.04.2016    Тур 22 Динамо-мКраснодар-м 2:1
07.04.2016    Тур 23 Анжи-мРостов-м 4:2
08.04.2016    Тур 23 Амкар-мЗенит-м 2:1
08.04.2016    Тур 23 ЦСКА-мМордовия-м 4:1
08.04.2016    Тур 23 Рубин-мДинамо-м 1:3
09.04.2016    Тур 23 Спартак-мКубань-м 0:0
09.04.2016    Тур 23 Краснодар-мУрал-м 0:0
09.04.2016    Тур 23 Уфа-мТерек-м 0:1
10.04.2016    Тур 23 Крылья Советов-мЛокомотив-м 0:2
15.04.2016    Тур 24 Зенит-мСпартак-м 0:1
15.04.2016    Тур 24 Локомотив-мЦСКА-м 3:2
15.04.2016    Тур 24 Мордовия-мАмкар-м 2:3
16.04.2016    Тур 24 Терек-мКраснодар-м 2:2
16.04.2016    Тур 24 Уфа-мАнжи-м 2:2
16.04.2016    Тур 24 Динамо-мКрылья Советов-м 4:1
16.04.2016    Тур 24 Кубань-мРостов-м 1:2
17.04.2016    Тур 24 Урал-мРубин-м 1:3
22.04.2016    Тур 25 Спартак-мМордовия-м 4:0
22.04.2016    Тур 25 Крылья Советов-мУрал-м 0:2
22.04.2016    Тур 25 Рубин-мТерек-м 4:0
23.04.2016    Тур 25 ЦСКА-мДинамо-м 0:4
23.04.2016    Тур 25 Ростов-мЗенит-м 2:1
23.04.2016    Тур 25 Краснодар-мУфа-м 2:0
23.04.2016    Тур 25 Анжи-мКубань-м 1:3
23.04.2016    Тур 25 Амкар-мЛокомотив-м 1:4
27.04.2016    Тур 26 Зенит-мКубань-м 1:0
28.04.2016    Тур 26 Урал-мЦСКА-м 3:4
28.04.2016    Тур 26 Динамо-мАмкар-м 2:0
29.04.2016    Тур 26 Локомотив-мСпартак-м 1:1
30.04.2016    Тур 26 Уфа-мРубин-м 0:3
30.04.2016    Тур 26 Мордовия-мРостов-м 1:3
30.04.2016    Тур 26 Краснодар-мАнжи-м 2:1
30.04.2016    Тур 26 Терек-мКрылья Советов-м 5:1
05.05.2016    Тур 27 Крылья Советов-мУфа-м 1:0
06.05.2016    Тур 27 Ростов-мЛокомотив-м 1:2
06.05.2016    Тур 27 ЦСКА-мТерек-м 3:1
06.05.2016    Тур 27 Анжи-мЗенит-м 2:1
06.05.2016    Тур 27 Кубань-мМордовия-м 0:0
07.05.2016    Тур 27 Амкар-мУрал-м 0:1
07.05.2016    Тур 27 Рубин-мКраснодар-м 4:2
07.05.2016    Тур 27 Спартак-мДинамо-м 0:1
10.05.2016    Тур 28 Локомотив-мКубань-м 2:1
10.05.2016    Тур 28 Мордовия-мЗенит-м 2:1
11.05.2016    Тур 28 Уфа-мЦСКА-м 2:3
11.05.2016    Тур 28 Урал-мСпартак-м 0:2
11.05.2016    Тур 28 Рубин-мАнжи-м 2:0
11.05.2016    Тур 28 Краснодар-мКрылья Советов-м 3:0
11.05.2016    Тур 28 Динамо-мРостов-м 2:1
12.05.2016    Тур 28 Терек-мАмкар-м 0:1
14.05.2016    Тур 29 Зенит-мЛокомотив-м 1:4
14.05.2016    Тур 29 Крылья Советов-мРубин-м 0:2
14.05.2016    Тур 29 Анжи-мМордовия-м 0:0
15.05.2016    Тур 29 Спартак-мТерек-м 3:1
15.05.2016    Тур 29 Амкар-мУфа-м 2:0
15.05.2016    Тур 29 Кубань-мДинамо-м 2:1
15.05.2016    Тур 29 Ростов-мУрал-м 1:1
16.05.2016    Тур 29 ЦСКА-мКраснодар-м 4:0
20.05.2016    Тур 30 Уфа-мСпартак-м 1:3
20.05.2016    Тур 30 Динамо-мЗенит-м 0:0
20.05.2016    Тур 30 Локомотив-мМордовия-м 3:1
20.05.2016    Тур 30 Урал-мКубань-м 0:1
20.05.2016    Тур 30 Крылья Советов-мАнжи-м 1:2
20.05.2016    Тур 30 Краснодар-мАмкар-м 1:2
20.05.2016    Тур 30 Терек-мРостов-м 2:1
20.05.2016    Тур 30 Рубин-мЦСКА-м 3:2
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2020.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх