Календарь

Дата
23.04.2002    Тур 01 Арсенал-2Авангард Кр 2:0
23.04.2002    Тур 01 Локомотив КгСалют-Энергия 1:1
23.04.2002    Тур 01 Металлург ЛпЛокомотив Лс 2:0
23.04.2002    Тур 01 Спартак ТмЕлец 1:0
23.04.2002    Тур 01 Динамо БрФабус 1:0
23.04.2002    Тур 01 ОрелСпартак-Орехово 1:0
23.04.2002    Тур 01 МострансгазРязань-Агрокомплект 3:1
23.04.2002    Тур 01 Витязь ПдДон 4:0
26.04.2002    Тур 02 КосмосТитан 1:0
26.04.2002    Тур 02 КоломнаСпартак Лх 0:1
26.04.2002    Тур 02 Арсенал-2Салют-Энергия 0:2
26.04.2002    Тур 02 Локомотив КгАвангард Кр 3:3
26.04.2002    Тур 02 Локомотив ЛсЕлец 1:1
26.04.2002    Тур 02 Спартак ТмМеталлург Лп 0:3
26.04.2002    Тур 02 Динамо БрСпартак-Орехово 0:0
26.04.2002    Тур 02 ОрелФабус 2:0
26.04.2002    Тур 02 МострансгазДон 1:0
26.04.2002    Тур 02 Витязь ПдРязань-Агрокомплект 1:1
04.05.2002    Тур 03 КоломнаАрсенал-2 1:1
04.05.2002    Тур 03 Спартак ЛхЛокомотив Кг 1:2
04.05.2002    Тур 03 Рязань-АгрокомплектКосмос 1:1
04.05.2002    Тур 03 ДонТитан 0:2
04.05.2002    Тур 03 ФабусМострансгаз 0:0
04.05.2002    Тур 03 Спартак-ОреховоВитязь Пд 0:0
04.05.2002    Тур 03 ЕлецДинамо Бр 1:1
04.05.2002    Тур 03 Металлург ЛпОрел 2:0
04.05.2002    Тур 03 Авангард КрЛокомотив Лс 1:0
04.05.2002    Тур 03 Салют-ЭнергияСпартак Тм 3:1
07.05.2002    Тур 04 КоломнаЛокомотив Кг 3:1
07.05.2002    Тур 04 Спартак ЛхАрсенал-2 1:0
07.05.2002    Тур 04 Рязань-АгрокомплектТитан 0:0
07.05.2002    Тур 04 ДонКосмос 0:1
07.05.2002    Тур 04 ФабусВитязь Пд 0:1
07.05.2002    Тур 04 Спартак-ОреховоМострансгаз 0:0
07.05.2002    Тур 04 ЕлецОрел 0:0
07.05.2002    Тур 04 Металлург ЛпДинамо Бр 0:0
07.05.2002    Тур 04 Авангард КрСпартак Тм 4:1
07.05.2002    Тур 04 Салют-ЭнергияЛокомотив Лс 0:0
13.05.2002    Тур 05 Локомотив ЛсКоломна 0:2
13.05.2002    Тур 05 Спартак ТмСпартак Лх 4:1
13.05.2002    Тур 05 Салют-ЭнергияДинамо Бр 1:2
13.05.2002    Тур 05 ОрелАвангард Кр 1:0
13.05.2002    Тур 05 МострансгазЕлец 3:1
13.05.2002    Тур 05 Витязь ПдМеталлург Лп 2:1
13.05.2002    Тур 05 КосмосФабус 2:0
13.05.2002    Тур 05 ТитанСпартак-Орехово 0:1
14.05.2002    Тур 05 Арсенал-2Локомотив Кг 4:1
14.05.2002    Тур 05 Рязань-АгрокомплектДон 2:0
16.05.2002    Тур 06 Локомотив ЛсСпартак Лх 1:3
16.05.2002    Тур 06 Спартак ТмКоломна 2:1
16.05.2002    Тур 06 Динамо БрАвангард Кр 3:1
16.05.2002    Тур 06 ОрелСалют-Энергия 0:0
16.05.2002    Тур 06 МострансгазМеталлург Лп 1:4
16.05.2002    Тур 06 Витязь ПдЕлец 2:1
16.05.2002    Тур 06 КосмосСпартак-Орехово 2:0
16.05.2002    Тур 06 ТитанФабус 0:0
23.05.2002    Тур 07 КоломнаДинамо Бр 0:1
23.05.2002    Тур 07 Спартак ЛхОрел 1:1
23.05.2002    Тур 07 Арсенал-2Локомотив Лс 1:0
23.05.2002    Тур 07 Локомотив КгСпартак Тм 0:0
23.05.2002    Тур 07 ФабусРязань-Агрокомплект 2:2
23.05.2002    Тур 07 Спартак-ОреховоДон 1:2
23.05.2002    Тур 07 ЕлецКосмос 3:2
23.05.2002    Тур 07 Металлург ЛпТитан 0:0
23.05.2002    Тур 07 Авангард КрМострансгаз 2:1
23.05.2002    Тур 07 Салют-ЭнергияВитязь Пд 1:1
26.05.2002    Тур 08 КоломнаОрел 1:0
26.05.2002    Тур 08 Спартак ЛхДинамо Бр 0:2
26.05.2002    Тур 08 Арсенал-2Спартак Тм 1:1
26.05.2002    Тур 08 Локомотив КгЛокомотив Лс 1:0
26.05.2002    Тур 08 ФабусДон 1:1
26.05.2002    Тур 08 Спартак-ОреховоРязань-Агрокомплект 0:0
26.05.2002    Тур 08 ЕлецТитан 0:0
26.05.2002    Тур 08 Металлург ЛпКосмос 2:1
26.05.2002    Тур 08 Авангард КрВитязь Пд 0:3
26.05.2002    Тур 08 Салют-ЭнергияМострансгаз 1:0
02.06.2002    Тур 09 Динамо БрАрсенал-2 1:0
02.06.2002    Тур 09 ОрелЛокомотив Кг 1:0
02.06.2002    Тур 09 МострансгазКоломна 3:1
02.06.2002    Тур 09 Витязь ПдСпартак Лх 3:0
02.06.2002    Тур 09 КосмосАвангард Кр 1:1
02.06.2002    Тур 09 ТитанСалют-Энергия 0:1
02.06.2002    Тур 09 Рязань-АгрокомплектЕлец 2:0
02.06.2002    Тур 09 ДонМеталлург Лп 0:2
04.06.2002    Тур 10 Локомотив ЛсСпартак Тм 0:2
04.06.2002    Тур 10 ФабусСпартак-Орехово 0:1
05.06.2002    Тур 10 Динамо БрЛокомотив Кг 3:0
05.06.2002    Тур 10 ОрелАрсенал-2 0:2
05.06.2002    Тур 10 МострансгазСпартак Лх 1:1
05.06.2002    Тур 10 Витязь ПдКоломна 3:0
05.06.2002    Тур 10 КосмосСалют-Энергия 0:2
05.06.2002    Тур 10 ТитанАвангард Кр 4:1
05.06.2002    Тур 10 Рязань-АгрокомплектМеталлург Лп 1:1
05.06.2002    Тур 10 ДонЕлец 0:0
12.06.2002    Тур 11 КоломнаКосмос 0:1
12.06.2002    Тур 11 Спартак ЛхТитан 2:0
12.06.2002    Тур 11 Арсенал-2Мострансгаз 0:0
12.06.2002    Тур 11 Локомотив КгВитязь Пд 1:2
12.06.2002    Тур 11 Локомотив ЛсДинамо Бр 0:3
12.06.2002    Тур 11 Спартак ТмОрел 3:1
12.06.2002    Тур 11 ЕлецФабус 1:1
12.06.2002    Тур 11 Металлург ЛпСпартак-Орехово 1:0
12.06.2002    Тур 11 Авангард КрРязань-Агрокомплект 1:1
12.06.2002    Тур 11 Салют-ЭнергияДон 3:2
15.06.2002    Тур 12 КоломнаТитан 2:3
15.06.2002    Тур 12 Спартак ЛхКосмос 0:0
15.06.2002    Тур 12 Арсенал-2Витязь Пд 0:1
15.06.2002    Тур 12 Локомотив КгМострансгаз 2:1
15.06.2002    Тур 12 Локомотив ЛсОрел 1:3
15.06.2002    Тур 12 Спартак ТмДинамо Бр 1:0
15.06.2002    Тур 12 ЕлецСпартак-Орехово 2:2
15.06.2002    Тур 12 Металлург ЛпФабус 4:0
15.06.2002    Тур 12 Авангард КрДон 1:0
15.06.2002    Тур 12 Салют-ЭнергияРязань-Агрокомплект 1:0
22.06.2002    Тур 13 МострансгазЛокомотив Лс 0:0
22.06.2002    Тур 13 Витязь ПдСпартак Тм 2:1
22.06.2002    Тур 13 КосмосАрсенал-2 3:0
22.06.2002    Тур 13 ТитанЛокомотив Кг 0:1
22.06.2002    Тур 13 Рязань-АгрокомплектКоломна 2:1
22.06.2002    Тур 13 ДонСпартак Лх 0:0
22.06.2002    Тур 13 ФабусАвангард Кр 1:1
22.06.2002    Тур 13 Спартак-ОреховоСалют-Энергия 1:0
24.06.2002    Тур 14 ЕлецМеталлург Лп 0:1
24.06.2002    Тур 14 Динамо БрОрел 0:0
25.06.2002    Тур 14 МострансгазСпартак Тм 2:3
25.06.2002    Тур 14 Витязь ПдЛокомотив Лс 1:0
25.06.2002    Тур 14 КосмосЛокомотив Кг 0:0
25.06.2002    Тур 14 ТитанАрсенал-2 2:0
25.06.2002    Тур 14 Рязань-АгрокомплектСпартак Лх 1:1
25.06.2002    Тур 14 ДонКоломна 1:1
25.06.2002    Тур 14 ФабусСалют-Энергия 2:0
25.06.2002    Тур 14 Спартак-ОреховоАвангард Кр 1:0
30.06.2002    Тур 15 ДонАрсенал-2 2:0
30.06.2002    Тур 15 Локомотив КгРязань-Агрокомплект 2:0
01.07.2002    Тур 15 Спартак-ОреховоКоломна 2:0
01.07.2002    Тур 15 Спартак ЛхФабус 0:0
01.07.2002    Тур 15 Локомотив ЛсКосмос 0:1
01.07.2002    Тур 15 Спартак ТмТитан 3:6
01.07.2002    Тур 15 Динамо БрМострансгаз 2:1
01.07.2002    Тур 15 ОрелВитязь Пд 1:0
01.07.2002    Тур 15 Авангард КрЕлец 2:1
01.07.2002    Тур 15 Салют-ЭнергияМеталлург Лп 2:1
03.07.2002    Тур 16 Арсенал-2Рязань-Агрокомплект 1:0
03.07.2002    Тур 16 Локомотив КгДон 2:2
04.07.2002    Тур 16 КоломнаФабус 0:2
04.07.2002    Тур 16 Спартак ЛхСпартак-Орехово 1:0
04.07.2002    Тур 16 Локомотив ЛсТитан 1:1
04.07.2002    Тур 16 Спартак ТмКосмос 1:0
04.07.2002    Тур 16 Динамо БрВитязь Пд 2:1
04.07.2002    Тур 16 ОрелМострансгаз 2:1
04.07.2002    Тур 16 Авангард КрМеталлург Лп 1:3
04.07.2002    Тур 16 Салют-ЭнергияЕлец 0:2
09.07.2002    Тур 17 КосмосДинамо Бр 1:1
09.07.2002    Тур 17 ТитанОрел 0:2
09.07.2002    Тур 17 Рязань-АгрокомплектЛокомотив Лс 4:1
09.07.2002    Тур 17 ДонСпартак Тм 1:0
09.07.2002    Тур 17 ФабусАрсенал-2 1:2
09.07.2002    Тур 17 Спартак-ОреховоЛокомотив Кг 2:3
09.07.2002    Тур 17 ЕлецКоломна 2:1
09.07.2002    Тур 17 Металлург ЛпСпартак Лх 1:0
11.07.2002    Тур 18 МострансгазВитязь Пд 1:0
11.07.2002    Тур 18 Авангард КрСалют-Энергия 2:2
12.07.2002    Тур 18 КосмосОрел 1:1
12.07.2002    Тур 18 ТитанДинамо Бр 1:5
12.07.2002    Тур 18 Рязань-АгрокомплектСпартак Тм 1:0
12.07.2002    Тур 18 ДонЛокомотив Лс 2:1
12.07.2002    Тур 18 ФабусЛокомотив Кг 0:1
12.07.2002    Тур 18 Спартак-ОреховоАрсенал-2 1:0
12.07.2002    Тур 18 ЕлецСпартак Лх 1:0
12.07.2002    Тур 18 Металлург ЛпКоломна 1:0
18.07.2002    Тур 19 КоломнаАвангард Кр 1:0
18.07.2002    Тур 19 Спартак ЛхСалют-Энергия 1:1
18.07.2002    Тур 19 Локомотив ЛсФабус 0:2
18.07.2002    Тур 19 Спартак ТмСпартак-Орехово 1:1
18.07.2002    Тур 19 Динамо БрРязань-Агрокомплект 1:0
18.07.2002    Тур 19 ОрелДон 2:1
18.07.2002    Тур 19 МострансгазКосмос 2:0
18.07.2002    Тур 19 Витязь ПдТитан 5:1
19.07.2002    Тур 19 Арсенал-2Елец 0:0
19.07.2002    Тур 19 Локомотив КгМеталлург Лп 1:1
21.07.2002    Тур 20 КоломнаСалют-Энергия 0:1
21.07.2002    Тур 20 Спартак ЛхАвангард Кр 1:1
21.07.2002    Тур 20 Локомотив ЛсСпартак-Орехово 0:0
21.07.2002    Тур 20 Спартак ТмФабус 4:1
21.07.2002    Тур 20 Динамо БрДон 2:1
21.07.2002    Тур 20 ОрелРязань-Агрокомплект 2:0
21.07.2002    Тур 20 ТитанМострансгаз 2:0
21.07.2002    Тур 20 Витязь ПдКосмос 2:1
22.07.2002    Тур 20 Арсенал-2Металлург Лп 1:4
22.07.2002    Тур 20 Локомотив КгЕлец 2:0
02.08.2002    Тур 21 Рязань-АгрокомплектМострансгаз 1:2
02.08.2002    Тур 21 ДонВитязь Пд 0:2
02.08.2002    Тур 21 Авангард КрАрсенал-2 1:0
02.08.2002    Тур 21 Салют-ЭнергияЛокомотив Кг 3:1
02.08.2002    Тур 21 Локомотив ЛсМеталлург Лп 1:3
02.08.2002    Тур 21 ЕлецСпартак Тм 0:1
02.08.2002    Тур 21 ФабусДинамо Бр 0:1
02.08.2002    Тур 21 Спартак-ОреховоОрел 0:0
05.08.2002    Тур 22 ТитанКосмос 4:0
05.08.2002    Тур 22 Спартак ЛхКоломна 1:0
05.08.2002    Тур 22 Салют-ЭнергияАрсенал-2 1:0
05.08.2002    Тур 22 Авангард КрЛокомотив Кг 1:1
05.08.2002    Тур 22 ЕлецЛокомотив Лс 2:0
05.08.2002    Тур 22 Металлург ЛпСпартак Тм 1:0
05.08.2002    Тур 22 Спартак-ОреховоДинамо Бр 1:0
05.08.2002    Тур 22 ФабусОрел 0:0
05.08.2002    Тур 22 ДонМострансгаз 1:0
05.08.2002    Тур 22 Рязань-АгрокомплектВитязь Пд 0:2
10.08.2002    Тур 23 Арсенал-2Коломна 1:1
10.08.2002    Тур 23 Локомотив КгСпартак Лх 0:1
10.08.2002    Тур 23 КосмосРязань-Агрокомплект 1:2
10.08.2002    Тур 23 ТитанДон 1:3
10.08.2002    Тур 23 МострансгазФабус 2:0
10.08.2002    Тур 23 Витязь ПдСпартак-Орехово 1:0
10.08.2002    Тур 23 Динамо БрЕлец 0:2
10.08.2002    Тур 23 ОрелМеталлург Лп 2:1
10.08.2002    Тур 23 Локомотив ЛсАвангард Кр 1:3
10.08.2002    Тур 23 Спартак ТмСалют-Энергия 1:3
13.08.2002    Тур 24 Локомотив КгКоломна 0:0
13.08.2002    Тур 24 Арсенал-2Спартак Лх 2:1
13.08.2002    Тур 24 ТитанРязань-Агрокомплект 2:3
13.08.2002    Тур 24 КосмосДон 0:0
13.08.2002    Тур 24 Витязь ПдФабус 0:0
13.08.2002    Тур 24 МострансгазСпартак-Орехово 1:0
13.08.2002    Тур 24 ОрелЕлец 2:0
13.08.2002    Тур 24 Динамо БрМеталлург Лп 0:1
13.08.2002    Тур 24 Спартак ТмАвангард Кр 1:0
13.08.2002    Тур 24 Локомотив ЛсСалют-Энергия 2:4
19.08.2002    Тур 25 Динамо БрСалют-Энергия 0:1
20.08.2002    Тур 25 КоломнаЛокомотив Лс 3:1
20.08.2002    Тур 25 Спартак ЛхСпартак Тм 1:0
20.08.2002    Тур 25 Авангард КрОрел 0:3
20.08.2002    Тур 25 ЕлецМострансгаз 2:0
20.08.2002    Тур 25 Металлург ЛпВитязь Пд 1:0
20.08.2002    Тур 25 ФабусКосмос 1:0
20.08.2002    Тур 25 Спартак-ОреховоТитан 0:1
21.08.2002    Тур 26 Локомотив КгАрсенал-2 2:2
21.08.2002    Тур 26 ДонРязань-Агрокомплект 0:0
23.08.2002    Тур 26 Спартак ЛхЛокомотив Лс 1:0
23.08.2002    Тур 26 КоломнаСпартак Тм 2:1
23.08.2002    Тур 26 Авангард КрДинамо Бр 1:2
23.08.2002    Тур 26 Салют-ЭнергияОрел 3:0
23.08.2002    Тур 26 Металлург ЛпМострансгаз 2:0
23.08.2002    Тур 26 ЕлецВитязь Пд 5:3
23.08.2002    Тур 26 Спартак-ОреховоКосмос 2:0
23.08.2002    Тур 26 ФабусТитан 1:1
29.08.2002    Тур 27 Динамо БрКоломна 1:0
29.08.2002    Тур 27 ОрелСпартак Лх 2:0
29.08.2002    Тур 27 Локомотив ЛсАрсенал-2 3:1
29.08.2002    Тур 27 Спартак ТмЛокомотив Кг 2:0
29.08.2002    Тур 27 Рязань-АгрокомплектФабус 4:0
29.08.2002    Тур 27 ДонСпартак-Орехово 1:1
29.08.2002    Тур 27 КосмосЕлец 0:0
29.08.2002    Тур 27 ТитанМеталлург Лп 0:5
29.08.2002    Тур 27 МострансгазАвангард Кр 3:1
29.08.2002    Тур 27 Витязь ПдСалют-Энергия 2:1
01.09.2002    Тур 28 ОрелКоломна 2:1
01.09.2002    Тур 28 Динамо БрСпартак Лх 3:1
01.09.2002    Тур 28 Спартак ТмАрсенал-2 0:1
01.09.2002    Тур 28 Локомотив ЛсЛокомотив Кг 1:0
01.09.2002    Тур 28 ДонФабус 2:0
01.09.2002    Тур 28 Рязань-АгрокомплектСпартак-Орехово 4:0
01.09.2002    Тур 28 ТитанЕлец 1:3
01.09.2002    Тур 28 КосмосМеталлург Лп 1:2
01.09.2002    Тур 28 Витязь ПдАвангард Кр 2:0
01.09.2002    Тур 28 МострансгазСалют-Энергия 0:0
07.09.2002    Тур 29 Арсенал-2Динамо Бр 1:1
07.09.2002    Тур 29 Локомотив КгОрел 0:2
07.09.2002    Тур 29 КоломнаМострансгаз 0:0
07.09.2002    Тур 29 Спартак ЛхВитязь Пд 1:1
07.09.2002    Тур 29 Авангард КрКосмос 0:1
07.09.2002    Тур 29 Салют-ЭнергияТитан 0:2
07.09.2002    Тур 29 ЕлецРязань-Агрокомплект 0:0
07.09.2002    Тур 29 Металлург ЛпДон 0:0
09.09.2002    Тур 30 Спартак ТмЛокомотив Лс 5:1
09.09.2002    Тур 30 Спартак-ОреховоФабус 0:0
10.09.2002    Тур 30 Локомотив КгДинамо Бр 2:2
10.09.2002    Тур 30 Арсенал-2Орел 0:1
10.09.2002    Тур 30 Спартак ЛхМострансгаз 3:1
10.09.2002    Тур 30 КоломнаВитязь Пд 0:3
10.09.2002    Тур 30 Салют-ЭнергияКосмос 1:0
10.09.2002    Тур 30 Авангард КрТитан 4:0
10.09.2002    Тур 30 Металлург ЛпРязань-Агрокомплект 1:0
10.09.2002    Тур 30 ЕлецДон 0:2
17.09.2002    Тур 31 КосмосКоломна 1:0
17.09.2002    Тур 31 ТитанСпартак Лх 0:1
17.09.2002    Тур 31 МострансгазАрсенал-2 2:1
17.09.2002    Тур 31 Витязь ПдЛокомотив Кг 1:0
17.09.2002    Тур 31 Динамо БрЛокомотив Лс 3:0
17.09.2002    Тур 31 ОрелСпартак Тм 0:0
17.09.2002    Тур 31 ФабусЕлец 0:2
17.09.2002    Тур 31 Спартак-ОреховоМеталлург Лп 1:3
17.09.2002    Тур 31 Рязань-АгрокомплектАвангард Кр 1:0
17.09.2002    Тур 31 ДонСалют-Энергия 4:1
20.09.2002    Тур 32 ТитанКоломна 2:1
20.09.2002    Тур 32 КосмосСпартак Лх 0:0
20.09.2002    Тур 32 Витязь ПдАрсенал-2 4:1
20.09.2002    Тур 32 МострансгазЛокомотив Кг 1:3
20.09.2002    Тур 32 ОрелЛокомотив Лс 2:1
20.09.2002    Тур 32 Динамо БрСпартак Тм 2:1
20.09.2002    Тур 32 Спартак-ОреховоЕлец 1:1
20.09.2002    Тур 32 ФабусМеталлург Лп 0:2
20.09.2002    Тур 32 ДонАвангард Кр 1:0
20.09.2002    Тур 32 Рязань-АгрокомплектСалют-Энергия 1:0
26.09.2002    Тур 33 Локомотив ЛсМострансгаз 1:0
26.09.2002    Тур 33 Спартак ТмВитязь Пд 2:2
26.09.2002    Тур 33 Арсенал-2Космос 1:1
26.09.2002    Тур 33 Локомотив КгТитан 1:1
26.09.2002    Тур 33 КоломнаРязань-Агрокомплект 2:1
26.09.2002    Тур 33 Спартак ЛхДон 0:1
26.09.2002    Тур 33 Авангард КрФабус 1:1
26.09.2002    Тур 33 Салют-ЭнергияСпартак-Орехово 2:0
27.09.2002    Тур 34 ОрелДинамо Бр 1:0
27.09.2002    Тур 34 Металлург ЛпЕлец 5:0
29.09.2002    Тур 34 Спартак ТмМострансгаз 2:1
29.09.2002    Тур 34 Локомотив ЛсВитязь Пд 1:4
29.09.2002    Тур 34 Локомотив КгКосмос 1:1
29.09.2002    Тур 34 Арсенал-2Титан 2:1
29.09.2002    Тур 34 Спартак ЛхРязань-Агрокомплект 1:0
29.09.2002    Тур 34 КоломнаДон 1:0
29.09.2002    Тур 34 Салют-ЭнергияФабус 2:1
29.09.2002    Тур 34 Авангард КрСпартак-Орехово 1:0
04.10.2002    Тур 35 КоломнаСпартак-Орехово 2:0
04.10.2002    Тур 35 ФабусСпартак Лх 0:1
04.10.2002    Тур 35 Арсенал-2Дон 1:4
04.10.2002    Тур 35 Рязань-АгрокомплектЛокомотив Кг 1:2
04.10.2002    Тур 35 КосмосЛокомотив Лс 2:0
04.10.2002    Тур 35 ТитанСпартак Тм 4:2
04.10.2002    Тур 35 МострансгазДинамо Бр 0:1
04.10.2002    Тур 35 Витязь ПдОрел 2:1
04.10.2002    Тур 35 ЕлецАвангард Кр 1:0
04.10.2002    Тур 35 Металлург ЛпСалют-Энергия 1:0
07.10.2002    Тур 36 ФабусКоломна 1:1
07.10.2002    Тур 36 Спартак-ОреховоСпартак Лх 0:0
07.10.2002    Тур 36 Рязань-АгрокомплектАрсенал-2 0:0
07.10.2002    Тур 36 ДонЛокомотив Кг 0:0
07.10.2002    Тур 36 ТитанЛокомотив Лс 1:3
07.10.2002    Тур 36 КосмосСпартак Тм 2:0
07.10.2002    Тур 36 Витязь ПдДинамо Бр 3:0
07.10.2002    Тур 36 МострансгазОрел 1:0
07.10.2002    Тур 36 Металлург ЛпАвангард Кр 3:0
07.10.2002    Тур 36 ЕлецСалют-Энергия 1:2
10.10.2002    Тур 38 КоломнаМеталлург Лп 1:2
13.10.2002    Тур 37 Арсенал-2Фабус 2:2
13.10.2002    Тур 37 Локомотив КгСпартак-Орехово 2:1
14.10.2002    Тур 37 Динамо БрКосмос 1:1
14.10.2002    Тур 37 ОрелТитан 1:0
14.10.2002    Тур 37 Локомотив ЛсРязань-Агрокомплект 0:1
14.10.2002    Тур 37 Спартак ТмДон 1:0
14.10.2002    Тур 37 КоломнаЕлец 4:3
14.10.2002    Тур 37 Спартак ЛхМеталлург Лп 1:0
15.10.2002    Тур 38 Витязь ПдМострансгаз 1:0
15.10.2002    Тур 38 Салют-ЭнергияАвангард Кр 3:0
16.10.2002    Тур 38 Локомотив КгФабус 0:0
16.10.2002    Тур 38 Арсенал-2Спартак-Орехово 2:0
17.10.2002    Тур 38 ОрелКосмос 1:0
17.10.2002    Тур 38 Динамо БрТитан 2:1
17.10.2002    Тур 38 Спартак ТмРязань-Агрокомплект 2:1
17.10.2002    Тур 38 Локомотив ЛсДон 0:3
17.10.2002    Тур 38 Спартак ЛхЕлец 2:3
23.10.2002    Тур 39 Авангард КрКоломна 2:1
23.10.2002    Тур 39 Салют-ЭнергияСпартак Лх 1:0
23.10.2002    Тур 39 ЕлецАрсенал-2 3:1
23.10.2002    Тур 39 Металлург ЛпЛокомотив Кг 4:1
23.10.2002    Тур 39 ФабусЛокомотив Лс 4:0
23.10.2002    Тур 39 Спартак-ОреховоСпартак Тм 1:1
23.10.2002    Тур 39 Рязань-АгрокомплектДинамо Бр 1:0
23.10.2002    Тур 39 ДонОрел 4:1
23.10.2002    Тур 39 МострансгазТитан 0:1
23.10.2002    Тур 39 КосмосВитязь Пд 2:2
26.10.2002    Тур 40 КосмосМострансгаз 1:0
26.10.2002    Тур 40 ТитанВитязь Пд 2:0
26.10.2002    Тур 40 Салют-ЭнергияКоломна 2:0
26.10.2002    Тур 40 Авангард КрСпартак Лх 3:0
26.10.2002    Тур 40 Металлург ЛпАрсенал-2 3:0
26.10.2002    Тур 40 ЕлецЛокомотив Кг 2:1
26.10.2002    Тур 40 Спартак-ОреховоЛокомотив Лс 3:0
26.10.2002    Тур 40 ФабусСпартак Тм 1:2
26.10.2002    Тур 40 ДонДинамо Бр 1:1
26.10.2002    Тур 40 Рязань-АгрокомплектОрел 2:0
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2021.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх