Календарь

Дата
16.08.2013    Тур 01 Пасуш-де-ФеррейраБрага 0:2
17.08.2013    Тур 01 ЭшторилНасьонал 3:1
17.08.2013    Тур 01 Витория ГОльяненси 2:0
18.08.2013    Тур 01 СпортингАрока 5:1
18.08.2013    Тур 01 БелененсешРиу Ави 0:3
18.08.2013    Тур 01 Жил ВисентеАкадемика 2:0
18.08.2013    Тур 01 МаритимуБенфика 2:1
18.08.2013    Тур 01 Витория СПорту 1:3
24.08.2013    Тур 02 ОльяненсиПасуш-де-Феррейра 1:0
24.08.2013    Тур 02 АкадемикаСпортинг 0:4
25.08.2013    Тур 02 Риу АвиВитория С 2:0
25.08.2013    Тур 02 НасьоналВитория Г 1:1
25.08.2013    Тур 02 БенфикаЖил Висенте 2:1
25.08.2013    Тур 02 АрокаЭшторил 1:2
25.08.2013    Тур 02 ПортуМаритиму 3:0
26.08.2013    Тур 02 БрагаБелененсеш 2:1
31.08.2013    Тур 03 Витория ГВитория С 1:4
31.08.2013    Тур 03 СпортингБенфика 1:1
01.09.2013    Тур 03 АрокаРиу Ави 1:0
01.09.2013    Тур 03 МаритимуОльяненси 1:1
01.09.2013    Тур 03 БелененсешНасьонал 2:3
01.09.2013    Тур 03 Пасуш-де-ФеррейраПорту 0:1
01.09.2013    Тур 03 Жил ВисентеБрага 1:0
02.09.2013    Тур 03 ЭшторилАкадемика 1:1
14.09.2013    Тур 04 Риу АвиВитория Г 0:1
14.09.2013    Тур 04 БенфикаПасуш-де-Феррейра 3:1
14.09.2013    Тур 04 ПортуЖил Висенте 2:0
15.09.2013    Тур 04 АкадемикаБелененсеш 2:1
15.09.2013    Тур 04 Витория СМаритиму 2:4
15.09.2013    Тур 04 НасьоналАрока 0:1
15.09.2013    Тур 04 ОльяненсиСпортинг 0:2
15.09.2013    Тур 04 БрагаЭшторил 3:2
21.09.2013    Тур 05 АрокаБрага 0:1
21.09.2013    Тур 05 Жил ВисентеОльяненси 1:1
21.09.2013    Тур 05 БелененсешМаритиму 1:0
21.09.2013    Тур 05 СпортингРиу Ави 1:1
22.09.2013    Тур 05 НасьоналАкадемика 1:0
22.09.2013    Тур 05 Витория ГБенфика 0:1
22.09.2013    Тур 05 ЭшторилПорту 2:2
23.09.2013    Тур 05 Пасуш-де-ФеррейраВитория С 1:1
27.09.2013    Тур 06 ПортуВитория Г 1:0
28.09.2013    Тур 06 АкадемикаАрока 0:0
28.09.2013    Тур 06 Риу АвиНасьонал 0:3
28.09.2013    Тур 06 МаритимуПасуш-де-Феррейра 3:4
28.09.2013    Тур 06 ОльяненсиЭшторил 1:2
28.09.2013    Тур 06 БенфикаБелененсеш 1:1
28.09.2013    Тур 06 БрагаСпортинг 1:2
30.09.2013    Тур 06 Витория СЖил Висенте 2:2
04.10.2013    Тур 07 АкадемикаРиу Ави 0:1
05.10.2013    Тур 07 БелененсешОльяненси 2:0
05.10.2013    Тур 07 СпортингВитория С 4:0
06.10.2013    Тур 07 Жил ВисентеПасуш-де-Феррейра 2:1
06.10.2013    Тур 07 НасьоналБрага 3:0
06.10.2013    Тур 07 АрокаПорту 1:3
06.10.2013    Тур 07 ЭшторилБенфика 1:2
07.10.2013    Тур 07 Витория ГМаритиму 1:0
25.10.2013    Тур 08 БрагаАкадемика 0:1
26.10.2013    Тур 08 ОльяненсиАрока 1:0
26.10.2013    Тур 08 Риу АвиЖил Висенте 0:1
26.10.2013    Тур 08 Витория СБелененсеш 0:0
27.10.2013    Тур 08 БенфикаНасьонал 2:0
27.10.2013    Тур 08 ПортуСпортинг 3:1
28.10.2013    Тур 08 МаритимуЭшторил 1:3
29.10.2013    Тур 08 Пасуш-де-ФеррейраВитория Г 1:3
02.11.2013    Тур 09 АкадемикаБенфика 0:3
02.11.2013    Тур 09 БелененсешПорту 1:1
03.11.2013    Тур 09 СпортингМаритиму 3:2
03.11.2013    Тур 09 АрокаПасуш-де-Феррейра 0:0
03.11.2013    Тур 09 НасьоналОльяненси 0:0
03.11.2013    Тур 09 ЭшторилВитория С 0:2
03.11.2013    Тур 09 Жил ВисентеВитория Г 1:0
03.11.2013    Тур 09 БрагаРиу Ави 0:1
23.11.2013    Тур 10 БенфикаБрага 1:0
24.11.2013    Тур 10 ПортуНасьонал 1:1
24.11.2013    Тур 10 Риу АвиЭшторил 0:2
24.11.2013    Тур 10 Витория САрока 1:0
24.11.2013    Тур 10 МаритимуЖил Висенте 3:2
24.11.2013    Тур 10 Пасуш-де-ФеррейраБелененсеш 1:0
24.11.2013    Тур 10 Витория ГСпортинг 0:1
26.11.2013    Тур 10 ОльяненсиАкадемика 0:1
30.11.2013    Тур 11 БрагаОльяненси 4:1
01.12.2013    Тур 11 АкадемикаПорту 1:0
01.12.2013    Тур 11 АрокаМаритиму 1:2
01.12.2013    Тур 11 БелененсешЖил Висенте 0:0
01.12.2013    Тур 11 НасьоналВитория С 2:2
01.12.2013    Тур 11 Риу АвиБенфика 1:3
01.12.2013    Тур 11 СпортингПасуш-де-Феррейра 4:0
03.12.2013    Тур 11 ЭшторилВитория Г 0:2
07.12.2013    Тур 12 БенфикаАрока 2:2
07.12.2013    Тур 12 Пасуш-де-ФеррейраЭшторил 0:3
07.12.2013    Тур 12 Витория ГБелененсеш 0:0
08.12.2013    Тур 12 ПортуБрага 2:0
08.12.2013    Тур 12 МаритимуНасьонал 2:2
08.12.2013    Тур 12 ОльяненсиРиу Ави 0:1
08.12.2013    Тур 12 Жил ВисентеСпортинг 0:2
10.12.2013    Тур 12 Витория САкадемика 1:0
14.12.2013    Тур 13 АкадемикаМаритиму 1:1
14.12.2013    Тур 13 БрагаВитория С 2:0
15.12.2013    Тур 13 СпортингБелененсеш 3:0
15.12.2013    Тур 13 АрокаВитория Г 0:2
15.12.2013    Тур 13 ОльяненсиБенфика 2:3
16.12.2013    Тур 13 Риу АвиПорту 1:3
16.12.2013    Тур 13 НасьоналПасуш-де-Феррейра 2:1
17.12.2013    Тур 13 ЭшторилЖил Висенте 2:0
20.12.2013    Тур 14 МаритимуБрага 2:2
20.12.2013    Тур 14 ПортуОльяненси 4:0
21.12.2013    Тур 14 Витория СБенфика 0:2
21.12.2013    Тур 14 Пасуш-де-ФеррейраРиу Ави 0:0
21.12.2013    Тур 14 Витория ГАкадемика 3:0
22.12.2013    Тур 14 СпортингНасьонал 0:0
22.12.2013    Тур 14 Жил ВисентеАрока 0:3
22.12.2013    Тур 14 БелененсешЭшторил 0:0
11.01.2014    Тур 15 БрагаВитория Г 3:0
11.01.2014    Тур 15 Риу АвиМаритиму 1:1
12.01.2014    Тур 15 ЭшторилСпортинг 0:0
12.01.2014    Тур 15 АрокаБелененсеш 2:0
12.01.2014    Тур 15 АкадемикаПасуш-де-Феррейра 4:2
12.01.2014    Тур 15 БенфикаПорту 2:0
12.01.2014    Тур 15 ОльяненсиВитория С 2:1
12.01.2014    Тур 15 НасьоналЖил Висенте 2:0
18.01.2014    Тур 16 ОльяненсиВитория Г 0:1
19.01.2014    Тур 16 АрокаСпортинг 1:2
19.01.2014    Тур 16 Риу АвиБелененсеш 1:0
19.01.2014    Тур 16 АкадемикаЖил Висенте 1:0
19.01.2014    Тур 16 БрагаПасуш-де-Феррейра 1:1
19.01.2014    Тур 16 БенфикаМаритиму 2:0
19.01.2014    Тур 16 ПортуВитория С 3:0
21.01.2014    Тур 16 НасьоналЭшторил 2:2
01.02.2014    Тур 17 ЭшторилАрока 1:1
01.02.2014    Тур 17 МаритимуПорту 1:0
01.02.2014    Тур 17 Витория СРиу Ави 2:0
01.02.2014    Тур 17 Жил ВисентеБенфика 1:1
02.02.2014    Тур 17 БелененсешБрага 2:1
02.02.2014    Тур 17 СпортингАкадемика 0:0
04.02.2014    Тур 17 Витория ГНасьонал 1:2
06.02.2014    Тур 17 Пасуш-де-ФеррейраОльяненси 3:1
08.02.2014    Тур 18 НасьоналБелененсеш 2:0
09.02.2014    Тур 18 Витория СВитория Г 3:2
09.02.2014    Тур 18 Риу АвиАрока 1:1
09.02.2014    Тур 18 ОльяненсиМаритиму 1:1
09.02.2014    Тур 18 ПортуПасуш-де-Феррейра 3:0
10.02.2014    Тур 18 БрагаЖил Висенте 4:1
11.02.2014    Тур 18 АкадемикаЭшторил 0:1
12.02.2014    Тур 18 БенфикаСпортинг 2:0
15.02.2014    Тур 19 БелененсешАкадемика 0:0
16.02.2014    Тур 19 СпортингОльяненси 1:0
16.02.2014    Тур 19 МаритимуВитория С 1:0
16.02.2014    Тур 19 АрокаНасьонал 1:1
16.02.2014    Тур 19 Витория ГРиу Ави 1:0
16.02.2014    Тур 19 Пасуш-де-ФеррейраБенфика 0:2
16.02.2014    Тур 19 Жил ВисентеПорту 1:2
18.02.2014    Тур 19 ЭшторилБрага 2:1
22.02.2014    Тур 20 АкадемикаНасьонал 0:0
22.02.2014    Тур 20 БрагаАрока 2:2
23.02.2014    Тур 20 Риу АвиСпортинг 1:2
23.02.2014    Тур 20 ОльяненсиЖил Висенте 2:1
23.02.2014    Тур 20 Витория СПасуш-де-Феррейра 4:0
23.02.2014    Тур 20 МаритимуБелененсеш 2:0
23.02.2014    Тур 20 ПортуЭшторил 0:1
25.02.2014    Тур 20 БенфикаВитория Г 1:0
01.03.2014    Тур 21 ЭшторилОльяненси 4:0
02.03.2014    Тур 21 СпортингБрага 2:1
02.03.2014    Тур 21 Жил ВисентеВитория С 1:0
02.03.2014    Тур 21 Пасуш-де-ФеррейраМаритиму 3:1
02.03.2014    Тур 21 НасьоналРиу Ави 1:1
02.03.2014    Тур 21 БелененсешБенфика 0:1
02.03.2014    Тур 21 Витория ГПорту 2:2
04.03.2014    Тур 21 АрокаАкадемика 0:3
08.03.2014    Тур 22 Риу АвиАкадемика 0:0
09.03.2014    Тур 22 БрагаНасьонал 2:1
09.03.2014    Тур 22 ОльяненсиБелененсеш 0:0
09.03.2014    Тур 22 Пасуш-де-ФеррейраЖил Висенте 0:2
09.03.2014    Тур 22 БенфикаЭшторил 2:0
09.03.2014    Тур 22 Витория ССпортинг 2:2
09.03.2014    Тур 22 ПортуАрока 4:1
11.03.2014    Тур 22 МаритимуВитория Г 2:1
15.03.2014    Тур 23 АкадемикаБрага 1:1
15.03.2014    Тур 23 Жил ВисентеРиу Ави 1:2
15.03.2014    Тур 23 ЭшторилМаритиму 1:0
16.03.2014    Тур 23 Витория ГПасуш-де-Феррейра 1:2
16.03.2014    Тур 23 БелененсешВитория С 1:3
16.03.2014    Тур 23 АрокаОльяненси 2:0
16.03.2014    Тур 23 СпортингПорту 1:0
18.03.2014    Тур 23 НасьоналБенфика 2:4
22.03.2014    Тур 24 Риу АвиБрага 1:1
22.03.2014    Тур 24 Витория ГЖил Висенте 0:0
22.03.2014    Тур 24 МаритимуСпортинг 1:3
23.03.2014    Тур 24 ОльяненсиНасьонал 1:1
23.03.2014    Тур 24 Пасуш-де-ФеррейраАрока 3:1
23.03.2014    Тур 24 БенфикаАкадемика 3:0
23.03.2014    Тур 24 ПортуБелененсеш 1:0
25.03.2014    Тур 24 Витория СЭшторил 1:1
29.03.2014    Тур 25 БелененсешПасуш-де-Феррейра 1:1
30.03.2014    Тур 25 СпортингВитория Г 1:0
30.03.2014    Тур 25 АрокаВитория С 1:0
30.03.2014    Тур 25 АкадемикаОльяненси 2:1
30.03.2014    Тур 25 ЭшторилРиу Ави 0:1
30.03.2014    Тур 25 Жил ВисентеМаритиму 1:1
30.03.2014    Тур 25 БрагаБенфика 0:1
30.03.2014    Тур 25 НасьоналПорту 2:1
04.04.2014    Тур 26 Витория ГЭшторил 1:3
05.04.2014    Тур 26 ОльяненсиБрага 0:2
05.04.2014    Тур 26 Пасуш-де-ФеррейраСпортинг 1:3
06.04.2014    Тур 26 МаритимуАрока 1:0
06.04.2014    Тур 26 Жил ВисентеБелененсеш 0:1
06.04.2014    Тур 26 Витория СНасьонал 3:0
06.04.2014    Тур 26 ПортуАкадемика 3:1
07.04.2014    Тур 26 БенфикаРиу Ави 4:0
11.04.2014    Тур 27 АкадемикаВитория С 1:1
12.04.2014    Тур 27 НасьоналМаритиму 2:0
12.04.2014    Тур 27 БелененсешВитория Г 3:1
12.04.2014    Тур 27 Риу АвиОльяненси 1:2
12.04.2014    Тур 27 СпортингЖил Висенте 2:0
13.04.2014    Тур 27 АрокаБенфика 0:2
13.04.2014    Тур 27 БрагаПорту 1:3
14.04.2014    Тур 27 ЭшторилПасуш-де-Феррейра 1:0
17.04.2014    Тур 28 Витория ГАрока 2:3
19.04.2014    Тур 28 МаритимуАкадемика 3:1
19.04.2014    Тур 28 Пасуш-де-ФеррейраНасьонал 0:5
19.04.2014    Тур 28 Жил ВисентеЭшторил 0:0
19.04.2014    Тур 28 БелененсешСпортинг 0:1
20.04.2014    Тур 28 БенфикаОльяненси 2:0
21.04.2014    Тур 28 Витория СБрага 1:1
21.04.2014    Тур 28 ПортуРиу Ави 3:0
03.05.2014    Тур 29 НасьоналСпортинг 1:1
04.05.2014    Тур 29 БенфикаВитория С 1:1
04.05.2014    Тур 29 Риу АвиПасуш-де-Феррейра 0:0
04.05.2014    Тур 29 ОльяненсиПорту 2:1
04.05.2014    Тур 29 АрокаЖил Висенте 1:0
04.05.2014    Тур 29 АкадемикаВитория Г 0:0
04.05.2014    Тур 29 ЭшторилБелененсеш 1:1
04.05.2014    Тур 29 БрагаМаритиму 1:1
10.05.2014    Тур 30 БелененсешАрока 1:0
10.05.2014    Тур 30 Пасуш-де-ФеррейраАкадемика 2:4
10.05.2014    Тур 30 Витория СОльяненси 3:1
10.05.2014    Тур 30 Витория ГБрага 1:0
10.05.2014    Тур 30 ПортуБенфика 2:1
11.05.2014    Тур 30 СпортингЭшторил 0:1
11.05.2014    Тур 30 Жил ВисентеНасьонал 1:0
11.05.2014    Тур 30 МаритимуРиу Ави 1:0
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2018.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх