Календарь

Дата
18.03.2011    Тур 01 Сарпсборг-08Мельде 3:0
19.03.2011    Тур 01 ВикингВалеренга 0:2
20.03.2011    Тур 01 СтремсгодсетСогндал 2:1
20.03.2011    Тур 01 ТромсеХаугесунд 2:0
20.03.2011    Тур 01 Одд ГренланнСтарт 0:2
20.03.2011    Тур 01 СтабекЛиллестрем 0:7
20.03.2011    Тур 01 БраннРусенборг 2:1
21.03.2011    Тур 01 ОлесуннФредрикстад 1:2
01.04.2011    Тур 02 ВалеренгаОлесунн 2:0
02.04.2011    Тур 02 ФредрикстадВикинг 0:1
03.04.2011    Тур 02 СогндалОдд Гренланн 1:4
03.04.2011    Тур 02 ХаугесундСарпсборг-08 4:2
03.04.2011    Тур 02 СтартСтремсгодсет 5:1
03.04.2011    Тур 02 МельдеТромсе 2:2
03.04.2011    Тур 02 РусенборгСтабек 1:2
04.04.2011    Тур 02 ЛиллестремБранн 1:4
08.04.2011    Тур 03 СтабекВалеренга 1:0
09.04.2011    Тур 03 БраннФредрикстад 0:1
10.04.2011    Тур 03 СтремсгодсетОдд Гренланн 2:0
10.04.2011    Тур 03 ТромсеСтарт 2:0
10.04.2011    Тур 03 ОлесуннХаугесунд 1:0
10.04.2011    Тур 03 Сарпсборг-08Согндал 1:0
10.04.2011    Тур 03 РусенборгЛиллестрем 4:4
11.04.2011    Тур 03 ВикингМельде 2:2
15.04.2011    Тур 04 ХаугесундБранн 3:3
16.04.2011    Тур 04 СтартВикинг 4:0
17.04.2011    Тур 04 СогндалТромсе 0:0
17.04.2011    Тур 04 СтремсгодсетСарпсборг-08 5:2
17.04.2011    Тур 04 Одд ГренланнОлесунн 2:2
17.04.2011    Тур 04 МельдеСтабек 3:2
17.04.2011    Тур 04 ВалеренгаЛиллестрем 1:1
18.04.2011    Тур 04 ФредрикстадРусенборг 2:0
25.04.2011    Тур 05 ЛиллестремХаугесунд 5:0
25.04.2011    Тур 05 ТромсеОдд Гренланн 2:1
25.04.2011    Тур 05 ОлесуннСогндал 1:0
25.04.2011    Тур 05 БраннМельде 1:3
25.04.2011    Тур 05 Сарпсборг-08Старт 2:0
25.04.2011    Тур 05 ВикингСтремсгодсет 0:1
25.04.2011    Тур 05 СтабекФредрикстад 3:1
25.04.2011    Тур 05 РусенборгВалеренга 2:0
06.05.2011    Тур 06 ФредрикстадЛиллестрем 1:1
07.05.2011    Тур 06 ВалеренгаБранн 0:2
08.05.2011    Тур 06 СтремсгодсетТромсе 1:1
08.05.2011    Тур 06 ХаугесундСтабек 3:4
08.05.2011    Тур 06 СтартОлесунн 2:3
08.05.2011    Тур 06 Одд ГренланнСарпсборг-08 1:0
08.05.2011    Тур 06 МельдеРусенборг 0:2
09.05.2011    Тур 06 СогндалВикинг 0:0
16.05.2011    Тур 07 РусенборгХаугесунд 0:1
16.05.2011    Тур 07 ТромсеСарпсборг-08 2:2
16.05.2011    Тур 07 ОлесуннСтремсгодсет 2:1
16.05.2011    Тур 07 БраннСтарт 2:1
16.05.2011    Тур 07 ЛиллестремМельде 0:3
16.05.2011    Тур 07 ВикингОдд Гренланн 1:1
16.05.2011    Тур 07 СтабекСогндал 0:1
16.05.2011    Тур 07 ФредрикстадВалеренга 3:1
19.05.2011    Тур 08 СогндалЛиллестрем 2:0
19.05.2011    Тур 08 СтремсгодсетБранн 1:0
19.05.2011    Тур 08 ТромсеВикинг 3:1
19.05.2011    Тур 08 ХаугесундВалеренга 1:1
19.05.2011    Тур 08 Одд ГренланнСтабек 2:3
19.05.2011    Тур 08 Сарпсборг-08Олесунн 2:0
19.05.2011    Тур 08 МельдеФредрикстад 2:1
19.05.2011    Тур 08 СтартРусенборг 1:1
22.05.2011    Тур 09 ЛиллестремСтарт 2:1
22.05.2011    Тур 09 ВикингСарпсборг-08 2:2
28.05.2011    Тур 10 Сарпсборг-08Лиллестрем 2:4
28.05.2011    Тур 10 СтремсгодсетФредрикстад 1:0
29.05.2011    Тур 10 СогндалВалеренга 0:1
29.05.2011    Тур 10 ОлесуннВикинг 2:0
29.05.2011    Тур 10 ХаугесундМельде 5:0
29.05.2011    Тур 10 СтартСтабек 2:4
29.05.2011    Тур 10 ТромсеБранн 4:0
30.05.2011    Тур 10 Одд ГренланнРусенборг 3:3
10.06.2011    Тур 11 БраннСогндал 2:0
13.06.2011    Тур 11 ФредрикстадСарпсборг-08 1:1
13.06.2011    Тур 11 ХаугесундВикинг 2:0
13.06.2011    Тур 11 ЛиллестремОдд Гренланн 1:1
13.06.2011    Тур 11 МельдеСтарт 5:1
13.06.2011    Тур 11 СтабекОлесунн 1:2
16.06.2011    Тур 12 СогндалХаугесунд 3:1
16.06.2011    Тур 12 СтремсгодсетМельде 0:1
16.06.2011    Тур 12 ТромсеЛиллестрем 1:0
16.06.2011    Тур 12 ОлесуннРусенборг 1:3
16.06.2011    Тур 12 СтартФредрикстад 3:2
16.06.2011    Тур 12 Сарпсборг-08Стабек 1:1
16.06.2011    Тур 12 ВикингБранн 3:0
19.06.2011    Тур 13 ХаугесундСтарт 1:0
19.06.2011    Тур 13 ФредрикстадОдд Гренланн 0:1
19.06.2011    Тур 13 БраннОлесунн 1:1
19.06.2011    Тур 13 ЛиллестремСтремсгодсет 4:2
19.06.2011    Тур 13 МельдеСогндал 2:0
19.06.2011    Тур 13 СтабекВикинг 0:1
19.06.2011    Тур 13 РусенборгТромсе 3:1
20.06.2011    Тур 13 ВалеренгаСарпсборг-08 2:0
25.06.2011    Тур 14 ОлесуннЛиллестрем 1:0
26.06.2011    Тур 14 СогндалФредрикстад 0:1
26.06.2011    Тур 14 СтремсгодсетХаугесунд 3:1
26.06.2011    Тур 14 ТромсеСтабек 3:3
26.06.2011    Тур 14 Одд ГренланнМельде 1:0
26.06.2011    Тур 14 СтартВалеренга 0:2
26.06.2011    Тур 14 ВикингРусенборг 0:0
27.06.2011    Тур 14 Сарпсборг-08Бранн 3:5
29.06.2011    Тур 09 ФредрикстадХаугесунд 1:0
29.06.2011    Тур 09 ВалеренгаМельде 1:2
30.06.2011    Тур 09 БраннОдд Гренланн 2:0
02.07.2011    Тур 15 ВалеренгаСтремсгодсет 2:2
03.07.2011    Тур 15 РусенборгСарпсборг-08 4:0
03.07.2011    Тур 15 ХаугесундОдд Гренланн 2:1
03.07.2011    Тур 15 СтартСогндал 1:1
03.07.2011    Тур 15 БраннСтабек 2:1
03.07.2011    Тур 15 ЛиллестремВикинг 2:1
03.07.2011    Тур 15 МельдеОлесунн 5:2
04.07.2011    Тур 15 ФредрикстадТромсе 0:2
09.07.2011    Тур 11 РусенборгСтремсгодсет 2:0
10.07.2011    Тур 11 ВалеренгаТромсе 2:0
15.07.2011    Тур 16 Одд ГренланнЛиллестрем 1:3
17.07.2011    Тур 16 СогндалСарпсборг-08 1:0
17.07.2011    Тур 16 МельдеХаугесунд 3:1
17.07.2011    Тур 16 СтремсгодсетСтарт 3:0
17.07.2011    Тур 16 ВикингОлесунн 1:0
17.07.2011    Тур 16 СтабекРусенборг 2:1
17.07.2011    Тур 16 ТромсеВалеренга 4:1
18.07.2011    Тур 16 ФредрикстадБранн 4:2
30.07.2011    Тур 18 СогндалРусенборг 1:1
30.07.2011    Тур 18 МельдеВалеренга 2:1
31.07.2011    Тур 18 СтремсгодсетЛиллестрем 3:1
31.07.2011    Тур 18 ТромсеОлесунн 1:0
31.07.2011    Тур 18 Одд ГренланнБранн 2:3
31.07.2011    Тур 18 Сарпсборг-08Хаугесунд 0:3
31.07.2011    Тур 18 ВикингФредрикстад 2:0
31.07.2011    Тур 18 СтабекСтарт 4:1
03.08.2011    Тур 17 ХаугесундСогндал 4:0
03.08.2011    Тур 17 ЛиллестремТромсе 3:2
03.08.2011    Тур 17 БраннВикинг 3:2
04.08.2011    Тур 17 СтартМельде 1:2
05.08.2011    Тур 19 ФредрикстадСтабек 1:2
07.08.2011    Тур 19 РусенборгМельде 3:1
07.08.2011    Тур 19 ОлесуннОдд Гренланн 0:1
07.08.2011    Тур 19 БраннСтремсгодсет 0:0
07.08.2011    Тур 19 ЛиллестремСарпсборг-08 3:1
07.08.2011    Тур 19 ВалеренгаСогндал 1:1
07.08.2011    Тур 19 ВикингТромсе 2:1
08.08.2011    Тур 19 СтартХаугесунд 1:4
12.08.2011    Тур 12 Одд ГренланнВалеренга 1:1
13.08.2011    Тур 09 СтабекСтремсгодсет 2:0
19.08.2011    Тур 20 Одд ГренланнВикинг 4:2
20.08.2011    Тур 20 Сарпсборг-08Валеренга 0:2
21.08.2011    Тур 20 СогндалСтарт 2:0
21.08.2011    Тур 20 СтремсгодсетОлесунн 2:2
21.08.2011    Тур 20 ТромсеФредрикстад 3:1
21.08.2011    Тур 20 ХаугесундРусенборг 2:2
21.08.2011    Тур 20 СтабекБранн 1:1
22.08.2011    Тур 20 МельдеЛиллестрем 1:0
26.08.2011    Тур 21 БраннТромсе 1:1
27.08.2011    Тур 21 ВалеренгаХаугесунд 3:2
28.08.2011    Тур 21 ФредрикстадСтремсгодсет 1:1
28.08.2011    Тур 21 ОлесуннМельде 1:3
28.08.2011    Тур 21 СтартСарпсборг-08 1:0
28.08.2011    Тур 21 ЛиллестремСогндал 0:3
28.08.2011    Тур 21 ВикингСтабек 1:0
29.08.2011    Тур 21 РусенборгОдд Гренланн 7:0
09.09.2011    Тур 22 СтабекТромсе 2:4
10.09.2011    Тур 22 СтремсгодсетВикинг 2:2
11.09.2011    Тур 22 СогндалОлесунн 0:0
11.09.2011    Тур 22 ХаугесундЛиллестрем 2:0
11.09.2011    Тур 22 Одд ГренланнФредрикстад 2:1
11.09.2011    Тур 22 ВалеренгаСтарт 2:1
11.09.2011    Тур 22 МельдеБранн 2:2
12.09.2011    Тур 22 Сарпсборг-08Русенборг 0:6
14.09.2011    Тур 17 ВалеренгаОдд Гренланн 0:1
15.09.2011    Тур 17 Сарпсборг-08Стремсгодсет 1:1
16.09.2011    Тур 23 БраннХаугесунд 1:0
17.09.2011    Тур 23 ФредрикстадМельде 0:1
18.09.2011    Тур 23 ТромсеСтремсгодсет 2:0
18.09.2011    Тур 23 ОлесуннСарпсборг-08 2:0
18.09.2011    Тур 23 ЛиллестремВалеренга 0:1
18.09.2011    Тур 23 ВикингСогндал 2:0
18.09.2011    Тур 23 СтабекОдд Гренланн 1:3
19.09.2011    Тур 23 РусенборгСтарт 4:1
22.09.2011    Тур 09 РусенборгСогндал 2:1
23.09.2011    Тур 24 МельдеВикинг 0:0
24.09.2011    Тур 24 СтремсгодсетСтабек 1:0
25.09.2011    Тур 24 СогндалБранн 1:0
25.09.2011    Тур 24 ХаугесундОлесунн 1:0
25.09.2011    Тур 24 СтартЛиллестрем 3:0
25.09.2011    Тур 24 Одд ГренланнТромсе 3:1
25.09.2011    Тур 24 ВалеренгаРусенборг 1:0
26.09.2011    Тур 24 Сарпсборг-08Фредрикстад 1:4
29.09.2011    Тур 09 ОлесуннТромсе 1:0
30.09.2011    Тур 25 ЛиллестремРусенборг 2:5
01.10.2011    Тур 25 ВикингХаугесунд 1:1
02.10.2011    Тур 25 ФредрикстадСогндал 2:2
02.10.2011    Тур 25 БраннВалеренга 1:4
02.10.2011    Тур 25 Одд ГренланнСтремсгодсет 1:0
02.10.2011    Тур 25 СтабекСарпсборг-08 2:0
02.10.2011    Тур 25 ТромсеМельде 0:2
03.10.2011    Тур 25 ОлесуннСтарт 0:0
14.10.2011    Тур 26 ВалеренгаВикинг 3:0
15.10.2011    Тур 26 ЛиллестремСтабек 1:1
16.10.2011    Тур 26 СогндалСтремсгодсет 1:1
16.10.2011    Тур 26 РусенборгОлесунн 2:2
16.10.2011    Тур 26 ХаугесундФредрикстад 3:2
16.10.2011    Тур 26 СтартБранн 3:1
16.10.2011    Тур 26 Сарпсборг-08Тромсе 0:2
16.10.2011    Тур 26 МельдеОдд Гренланн 0:0
21.10.2011    Тур 27 СтабекМельде 1:1
23.10.2011    Тур 27 ТромсеСогндал 0:0
23.10.2011    Тур 27 БраннСарпсборг-08 1:0
23.10.2011    Тур 27 Одд ГренланнХаугесунд 1:0
23.10.2011    Тур 27 ВикингЛиллестрем 2:0
23.10.2011    Тур 27 СтремсгодсетРусенборг 3:1
24.10.2011    Тур 27 ОлесуннВалеренга 2:1
26.10.2011    Тур 17 РусенборгФредрикстад 2:0
27.10.2011    Тур 17 ОлесуннСтабек 2:0
28.10.2011    Тур 28 ХаугесундТромсе 1:1
30.10.2011    Тур 28 СогндалСтабек 0:0
30.10.2011    Тур 28 СтартОдд Гренланн 1:3
30.10.2011    Тур 28 ЛиллестремОлесунн 1:1
30.10.2011    Тур 28 Сарпсборг-08Викинг 1:1
30.10.2011    Тур 28 МельдеСтремсгодсет 2:2
30.10.2011    Тур 28 РусенборгБранн 3:6
31.10.2011    Тур 28 ВалеренгаФредрикстад 1:2
05.11.2011    Тур 27 ФредрикстадСтарт 1:1
20.11.2011    Тур 29 СтремсгодсетВалеренга 2:1
20.11.2011    Тур 29 ФредрикстадОлесунн 3:1
20.11.2011    Тур 29 ТромсеРусенборг 3:1
20.11.2011    Тур 29 БраннЛиллестрем 2:0
20.11.2011    Тур 29 Одд ГренланнСогндал 1:0
20.11.2011    Тур 29 МельдеСарпсборг-08 3:1
20.11.2011    Тур 29 ВикингСтарт 1:1
20.11.2011    Тур 29 СтабекХаугесунд 1:2
27.11.2011    Тур 30 СогндалМельде 2:1
27.11.2011    Тур 30 РусенборгВикинг 3:2
27.11.2011    Тур 30 ОлесуннБранн 3:1
27.11.2011    Тур 30 ХаугесундСтремсгодсет 5:1
27.11.2011    Тур 30 СтартТромсе 1:6
27.11.2011    Тур 30 ЛиллестремФредрикстад 0:0
27.11.2011    Тур 30 Сарпсборг-08Одд Гренланн 3:2
27.11.2011    Тур 30 ВалеренгаСтабек 2:0
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2018.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх