Календарь

Дата
13.03.2010    Тур 01 КальмарГетеборг 0:3
14.03.2010    Тур 01 ХальмстадТреллеборг 0:0
14.03.2010    Тур 01 ХекенЮргорден 2:1
14.03.2010    Тур 01 ХельсингборгБроммапойкарна 1:0
14.03.2010    Тур 01 АИКМялбю 0:0
15.03.2010    Тур 01 ГАИСМальме 0:0
15.03.2010    Тур 01 ЭребруОтвидаберг 2:0
15.03.2010    Тур 01 ЕвлеЭльфсборг 0:0
20.03.2010    Тур 02 БроммапойкарнаАИК 0:0
21.03.2010    Тур 02 МялбюГАИС 3:0
21.03.2010    Тур 02 ЮргорденХельсингборг 0:1
21.03.2010    Тур 02 ТреллеборгКальмар 1:1
22.03.2010    Тур 02 ОтвидабергЕвле 0:1
22.03.2010    Тур 02 ГетеборгХекен 0:1
22.03.2010    Тур 02 ЭльфсборгХальмстад 6:0
23.03.2010    Тур 02 МальмеЭребру 3:0
27.03.2010    Тур 03 КальмарЭльфсборг 2:2
28.03.2010    Тур 03 ЕвлеМальме 1:3
28.03.2010    Тур 03 ХальмстадОтвидаберг 4:0
29.03.2010    Тур 03 ГАИСАИК 3:1
29.03.2010    Тур 03 ЭребруМялбю 0:2
29.03.2010    Тур 03 ХельсингборгГетеборг 2:0
30.03.2010    Тур 03 ХекенТреллеборг 4:2
31.03.2010    Тур 03 ЮргорденБроммапойкарна 0:0
05.04.2010    Тур 04 АИКЭребру 0:1
05.04.2010    Тур 04 МялбюЕвле 1:3
05.04.2010    Тур 04 ТреллеборгХельсингборг 0:0
06.04.2010    Тур 04 ГетеборгЮргорден 1:1
06.04.2010    Тур 04 БроммапойкарнаГАИС 1:0
06.04.2010    Тур 04 ЭльфсборгХекен 0:0
06.04.2010    Тур 04 МальмеХальмстад 1:1
06.04.2010    Тур 04 ОтвидабергКальмар 0:0
10.04.2010    Тур 05 ХекенОтвидаберг 0:0
11.04.2010    Тур 05 ХельсингборгЭльфсборг 2:1
11.04.2010    Тур 05 ХальмстадМялбю 1:2
11.04.2010    Тур 05 ЕвлеАИК 1:0
11.04.2010    Тур 05 ГетеборгБроммапойкарна 1:1
11.04.2010    Тур 05 КальмарМальме 2:3
12.04.2010    Тур 05 ЭребруГАИС 0:2
12.04.2010    Тур 05 ЮргорденТреллеборг 3:0
14.04.2010    Тур 06 МальмеХекен 3:1
14.04.2010    Тур 06 ОтвидабергХельсингборг 0:3
14.04.2010    Тур 06 АИКХальмстад 0:1
15.04.2010    Тур 06 БроммапойкарнаЭребру 0:1
15.04.2010    Тур 06 ГАИСЕвле 2:1
15.04.2010    Тур 06 ТреллеборгГетеборг 2:1
15.04.2010    Тур 06 ЭльфсборгЮргорден 3:1
15.04.2010    Тур 06 МялбюКальмар 0:0
18.04.2010    Тур 07 ГетеборгЭльфсборг 5:1
18.04.2010    Тур 07 ХальмстадГАИС 3:0
19.04.2010    Тур 07 ТреллеборгБроммапойкарна 0:1
19.04.2010    Тур 07 ХекенМялбю 0:1
19.04.2010    Тур 07 ЕвлеЭребру 1:3
19.04.2010    Тур 07 КальмарАИК 0:3
20.04.2010    Тур 07 ЮргорденОтвидаберг 2:1
20.04.2010    Тур 07 ХельсингборгМальме 2:1
24.04.2010    Тур 08 ОтвидабергГетеборг 2:1
24.04.2010    Тур 08 АИКХекен 1:1
25.04.2010    Тур 08 БроммапойкарнаЕвле 2:1
25.04.2010    Тур 08 ГАИСКальмар 2:2
25.04.2010    Тур 08 ЭльфсборгТреллеборг 4:1
25.04.2010    Тур 08 ЭребруХальмстад 3:0
26.04.2010    Тур 08 МальмеЮргорден 2:1
26.04.2010    Тур 08 МялбюХельсингборг 0:1
28.04.2010    Тур 09 ХальмстадЕвле 1:0
28.04.2010    Тур 09 КальмарЭребру 4:1
28.04.2010    Тур 09 ХекенГАИС 0:2
29.04.2010    Тур 09 ТреллеборгОтвидаберг 0:3
29.04.2010    Тур 09 ГетеборгМальме 0:2
29.04.2010    Тур 09 ХельсингборгАИК 1:0
29.04.2010    Тур 09 ЮргорденМялбю 1:0
29.04.2010    Тур 09 ЭльфсборгБроммапойкарна 1:0
02.05.2010    Тур 10 АИКЮргорден 1:2
02.05.2010    Тур 10 ОтвидабергЭльфсборг 1:1
02.05.2010    Тур 10 МальмеТреллеборг 2:0
02.05.2010    Тур 10 ЭребруХекен 2:0
02.05.2010    Тур 10 БроммапойкарнаХальмстад 1:0
02.05.2010    Тур 10 ЕвлеКальмар 0:0
03.05.2010    Тур 10 МялбюГетеборг 0:0
03.05.2010    Тур 10 ГАИСХельсингборг 0:0
05.05.2010    Тур 11 ЭльфсборгМальме 2:2
05.05.2010    Тур 11 ХекенЕвле 0:2
05.05.2010    Тур 11 ОтвидабергБроммапойкарна 4:1
05.05.2010    Тур 11 КальмарХальмстад 1:0
06.05.2010    Тур 11 ГетеборгАИК 4:0
06.05.2010    Тур 11 ЮргорденГАИС 1:1
06.05.2010    Тур 11 ТреллеборгМялбю 2:1
06.05.2010    Тур 11 ХельсингборгЭребру 2:1
08.05.2010    Тур 12 МальмеОтвидаберг 3:1
09.05.2010    Тур 12 ЭребруЮргорден 1:0
09.05.2010    Тур 12 АИКТреллеборг 1:0
09.05.2010    Тур 12 МялбюЭльфсборг 2:0
09.05.2010    Тур 12 ХальмстадХекен 1:2
10.05.2010    Тур 12 ГАИСГетеборг 0:0
10.05.2010    Тур 12 ЕвлеХельсингборг 1:3
10.05.2010    Тур 12 БроммапойкарнаКальмар 2:3
12.05.2010    Тур 13 ЭльфсборгАИК 4:0
13.05.2010    Тур 13 ГетеборгЭребру 0:0
15.05.2010    Тур 14 ХальмстадЮргорден 2:0
15.05.2010    Тур 14 МялбюМальме 4:2
15.05.2010    Тур 14 БроммапойкарнаХекен 2:1
16.05.2010    Тур 14 ГАИСЭльфсборг 0:2
16.05.2010    Тур 14 КальмарХельсингборг 1:0
16.05.2010    Тур 14 ЕвлеГетеборг 0:0
17.05.2010    Тур 14 АИКОтвидаберг 4:1
17.05.2010    Тур 14 ЭребруТреллеборг 2:0
22.05.2010    Тур 13 ТреллеборгГАИС 2:0
22.05.2010    Тур 13 ОтвидабергМялбю 1:2
22.05.2010    Тур 13 ХекенКальмар 1:1
22.05.2010    Тур 13 ХельсингборгХальмстад 2:1
22.05.2010    Тур 13 ЮргорденЕвле 1:1
24.05.2010    Тур 13 МальмеБроммапойкарна 2:1
17.07.2010    Тур 15 АИКМальме 2:0
17.07.2010    Тур 15 МялбюБроммапойкарна 0:0
17.07.2010    Тур 15 ГетеборгХальмстад 3:0
18.07.2010    Тур 15 ЭльфсборгЭребру 3:3
18.07.2010    Тур 15 ТреллеборгЕвле 2:1
18.07.2010    Тур 15 ГАИСОтвидаберг 0:0
18.07.2010    Тур 15 ЮргорденКальмар 0:2
22.07.2010    Тур 15 ХекенХельсингборг 2:1
24.07.2010    Тур 16 ОтвидабергГАИС 0:1
24.07.2010    Тур 16 МальмеАИК 1:0
24.07.2010    Тур 16 БроммапойкарнаМялбю 1:0
25.07.2010    Тур 16 ХальмстадГетеборг 1:0
25.07.2010    Тур 16 ЕвлеТреллеборг 1:3
25.07.2010    Тур 16 КальмарЮргорден 0:1
26.07.2010    Тур 16 ЭребруЭльфсборг 3:0
26.07.2010    Тур 16 ХельсингборгХекен 3:1
31.07.2010    Тур 17 МялбюАИК 0:0
31.07.2010    Тур 17 ЮргорденХекен 0:3
01.08.2010    Тур 17 МальмеГАИС 1:0
01.08.2010    Тур 17 ЭльфсборгЕвле 1:0
01.08.2010    Тур 17 ГетеборгКальмар 3:1
02.08.2010    Тур 17 ОтвидабергЭребру 0:2
02.08.2010    Тур 17 БроммапойкарнаХельсингборг 1:3
02.08.2010    Тур 17 ТреллеборгХальмстад 1:0
05.08.2010    Тур 18 ХельсингборгЮргорден 3:3
07.08.2010    Тур 18 ГАИСМялбю 3:2
07.08.2010    Тур 18 ЭребруМальме 0:3
08.08.2010    Тур 18 КальмарТреллеборг 2:1
08.08.2010    Тур 18 АИКБроммапойкарна 2:1
08.08.2010    Тур 18 ХальмстадЭльфсборг 1:3
08.08.2010    Тур 18 ХекенГетеборг 1:5
08.08.2010    Тур 18 ЕвлеОтвидаберг 4:2
14.08.2010    Тур 19 ЭльфсборгКальмар 4:1
14.08.2010    Тур 19 МальмеЕвле 2:0
14.08.2010    Тур 19 АИКГАИС 1:0
15.08.2010    Тур 19 ГетеборгХельсингборг 0:0
16.08.2010    Тур 19 МялбюЭребру 1:0
16.08.2010    Тур 19 ТреллеборгХекен 3:2
16.08.2010    Тур 19 ОтвидабергХальмстад 1:1
18.08.2010    Тур 19 БроммапойкарнаЮргорден 0:1
21.08.2010    Тур 20 ЕвлеМялбю 3:3
22.08.2010    Тур 20 ХекенЭльфсборг 1:1
22.08.2010    Тур 20 ЮргорденГетеборг 2:0
22.08.2010    Тур 20 КальмарОтвидаберг 1:2
23.08.2010    Тур 20 ГАИСБроммапойкарна 1:1
23.08.2010    Тур 20 ЭребруАИК 1:0
23.08.2010    Тур 20 ХальмстадМальме 0:2
25.08.2010    Тур 20 ХельсингборгТреллеборг 1:0
27.08.2010    Тур 21 ГАИСЮргорден 0:1
28.08.2010    Тур 21 БроммапойкарнаОтвидаберг 0:2
28.08.2010    Тур 21 ЭребруХельсингборг 3:0
29.08.2010    Тур 21 МялбюТреллеборг 1:1
29.08.2010    Тур 21 АИКГетеборг 1:2
29.08.2010    Тур 21 ХальмстадКальмар 2:1
29.08.2010    Тур 21 МальмеЭльфсборг 1:0
29.08.2010    Тур 21 ЕвлеХекен 0:2
10.09.2010    Тур 22 ХекенХальмстад 2:0
11.09.2010    Тур 22 ЭльфсборгМялбю 2:0
11.09.2010    Тур 22 ТреллеборгАИК 4:1
11.09.2010    Тур 22 ХельсингборгЕвле 3:1
11.09.2010    Тур 22 ОтвидабергМальме 3:3
12.09.2010    Тур 22 ЮргорденЭребру 2:1
13.09.2010    Тур 22 КальмарБроммапойкарна 3:0
13.09.2010    Тур 22 ГетеборгГАИС 2:1
15.09.2010    Тур 23 ОтвидабергЮргорден 2:1
15.09.2010    Тур 23 МялбюХекен 2:2
15.09.2010    Тур 23 МальмеХельсингборг 2:0
16.09.2010    Тур 23 БроммапойкарнаТреллеборг 0:3
18.09.2010    Тур 24 ХекенАИК 0:1
18.09.2010    Тур 24 КальмарГАИС 3:1
19.09.2010    Тур 24 ЕвлеБроммапойкарна 2:0
19.09.2010    Тур 24 ХальмстадЭребру 1:1
19.09.2010    Тур 24 ГетеборгОтвидаберг 3:0
19.09.2010    Тур 24 ТреллеборгЭльфсборг 1:1
20.09.2010    Тур 24 ЮргорденМальме 1:0
20.09.2010    Тур 24 ХельсингборгМялбю 2:1
22.09.2010    Тур 23 ЭребруЕвле 3:1
22.09.2010    Тур 23 ЭльфсборгГетеборг 1:1
22.09.2010    Тур 23 ГАИСХальмстад 1:1
22.09.2010    Тур 23 АИККальмар 0:1
26.09.2010    Тур 25 БроммапойкарнаЭльфсборг 2:2
26.09.2010    Тур 25 МальмеГетеборг 2:1
27.09.2010    Тур 25 МялбюЮргорден 3:0
27.09.2010    Тур 25 ЕвлеХальмстад 1:2
27.09.2010    Тур 25 АИКХельсингборг 2:3
28.09.2010    Тур 25 ОтвидабергТреллеборг 3:1
28.09.2010    Тур 25 ЭребруКальмар 1:0
29.09.2010    Тур 25 ГАИСХекен 2:1
02.10.2010    Тур 26 ХельсингборгГАИС 0:1
03.10.2010    Тур 26 ГетеборгМялбю 0:0
03.10.2010    Тур 26 ЭльфсборгОтвидаберг 4:1
03.10.2010    Тур 26 ХальмстадБроммапойкарна 2:0
03.10.2010    Тур 26 ЮргорденАИК 2:1
03.10.2010    Тур 26 ТреллеборгМальме 0:3
03.10.2010    Тур 26 ХекенЭребру 2:1
03.10.2010    Тур 26 КальмарЕвле 1:1
16.10.2010    Тур 27 АИКЕвле 2:0
17.10.2010    Тур 27 ТреллеборгЮргорден 3:1
17.10.2010    Тур 27 ОтвидабергХекен 0:0
17.10.2010    Тур 27 МялбюХальмстад 2:0
17.10.2010    Тур 27 БроммапойкарнаГетеборг 1:2
18.10.2010    Тур 27 ЭльфсборгХельсингборг 1:3
18.10.2010    Тур 27 МальмеКальмар 0:1
20.10.2010    Тур 27 ГАИСЭребру 0:1
24.10.2010    Тур 28 ХельсингборгОтвидаберг 3:0
24.10.2010    Тур 28 ЕвлеГАИС 1:0
24.10.2010    Тур 28 КальмарМялбю 1:1
24.10.2010    Тур 28 ЮргорденЭльфсборг 4:4
25.10.2010    Тур 28 ЭребруБроммапойкарна 1:1
25.10.2010    Тур 28 ХальмстадАИК 1:2
25.10.2010    Тур 28 ГетеборгТреллеборг 1:2
27.10.2010    Тур 28 ХекенМальме 0:4
30.10.2010    Тур 29 ГАИСТреллеборг 1:3
31.10.2010    Тур 29 ЕвлеЮргорден 2:2
31.10.2010    Тур 29 КальмарХекен 1:3
31.10.2010    Тур 29 ХальмстадХельсингборг 2:4
31.10.2010    Тур 29 АИКЭльфсборг 2:0
01.11.2010    Тур 29 МялбюОтвидаберг 2:1
01.11.2010    Тур 29 ЭребруГетеборг 2:1
01.11.2010    Тур 29 БроммапойкарнаМальме 0:4
07.11.2010    Тур 30 ЭльфсборгГАИС 1:0
07.11.2010    Тур 30 ТреллеборгЭребру 1:0
07.11.2010    Тур 30 МальмеМялбю 2:0
07.11.2010    Тур 30 ОтвидабергАИК 1:1
07.11.2010    Тур 30 ХекенБроммапойкарна 5:0
07.11.2010    Тур 30 ХельсингборгКальмар 0:0
07.11.2010    Тур 30 ГетеборгЕвле 2:2
07.11.2010    Тур 30 ЮргорденХальмстад 0:2
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2018.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх