Календарь

Дата
16.08.2008    Тур 01 Серкль БрюггеАндерлехт 0:3
16.08.2008    Тур 01 РуселареКортрейк 2:2
16.08.2008    Тур 01 ВестерлоШарлеруа 1:0
16.08.2008    Тур 01 Зюлте-ВарегемЛокерен 0:0
16.08.2008    Тур 01 ТюбекеМускрон 1:2
16.08.2008    Тур 01 ДендерСтандард 1:3
17.08.2008    Тур 01 ГентМонс 5:0
17.08.2008    Тур 01 ГенкЖБА 1:1
23.08.2008    Тур 02 СтандардВестерло 3:0
23.08.2008    Тур 02 КортрейкСеркль Брюгге 2:1
23.08.2008    Тур 02 МускронМехелен 3:1
23.08.2008    Тур 02 ЖБАДендер 1:1
23.08.2008    Тур 02 АндерлехтГент 2:2
23.08.2008    Тур 02 ШарлеруаРуселаре 1:0
23.08.2008    Тур 02 ЛокеренТюбеке 4:1
24.08.2008    Тур 02 МонсГенк 3:1
29.08.2008    Тур 03 ТюбекеБрюгге 1:4
30.08.2008    Тур 03 ДендерМускрон 1:2
30.08.2008    Тур 03 Серкль БрюггеМонс 2:1
30.08.2008    Тур 03 ВестерлоЖБА 1:0
30.08.2008    Тур 03 ГенкЛокерен 1:0
30.08.2008    Тур 03 МехеленЗюлте-Варегем 0:2
30.08.2008    Тур 03 АндерлехтКортрейк 4:0
31.08.2008    Тур 03 РуселареСтандард 1:1
31.08.2008    Тур 03 ГентШарлеруа 2:0
13.09.2008    Тур 04 МонсАндерлехт 1:2
13.09.2008    Тур 04 МехеленТюбеке 0:0
13.09.2008    Тур 04 ЖБАРуселаре 3:0
13.09.2008    Тур 04 ЛокеренВестерло 1:1
13.09.2008    Тур 04 БрюггеДендер 1:1
13.09.2008    Тур 04 МускронГент 4:2
13.09.2008    Тур 04 СтандардКортрейк 2:0
14.09.2008    Тур 04 ШарлеруаСеркль Брюгге 3:2
14.09.2008    Тур 04 Зюлте-ВарегемГенк 1:3
19.09.2008    Тур 05 АндерлехтШарлеруа 2:0
20.09.2008    Тур 05 РуселареЛокерен 0:1
20.09.2008    Тур 05 Серкль БрюггеЖБА 1:0
20.09.2008    Тур 05 ГентМехелен 1:2
20.09.2008    Тур 05 ВестерлоМускрон 0:0
20.09.2008    Тур 05 КортрейкМонс 1:0
20.09.2008    Тур 05 ДендерЗюлте-Варегем 2:0
21.09.2008    Тур 05 ТюбекеСтандард 0:1
21.09.2008    Тур 05 ГенкБрюгге 0:1
24.09.2008    Тур 01 МехеленБрюгге 1:1
26.09.2008    Тур 06 СтандардАндерлехт 2:1
27.09.2008    Тур 06 ШарлеруаКортрейк 1:2
27.09.2008    Тур 06 БрюггеВестерло 2:0
27.09.2008    Тур 06 МонсРуселаре 2:0
27.09.2008    Тур 06 Зюлте-ВарегемТюбеке 1:0
27.09.2008    Тур 06 ЛокеренСеркль Брюгге 1:1
28.09.2008    Тур 06 МускронГенк 1:2
28.09.2008    Тур 06 ЖБАГент 2:2
29.09.2008    Тур 06 МехеленДендер 4:1
03.10.2008    Тур 07 АндерлехтМускрон 2:1
04.10.2008    Тур 07 ТюбекеДендер 2:1
04.10.2008    Тур 07 КортрейкЖБА 0:0
04.10.2008    Тур 07 МонсШарлеруа 1:1
04.10.2008    Тур 07 ГентЛокерен 1:1
04.10.2008    Тур 07 ВестерлоЗюлте-Варегем 3:2
04.10.2008    Тур 07 ГенкМехелен 2:1
05.10.2008    Тур 07 РуселареБрюгге 0:1
05.10.2008    Тур 07 Серкль БрюггеСтандард 4:1
18.10.2008    Тур 08 ДендерГенк 2:4
18.10.2008    Тур 08 МускронРуселаре 2:0
18.10.2008    Тур 08 ЛокеренКортрейк 2:0
18.10.2008    Тур 08 СтандардМонс 2:1
18.10.2008    Тур 08 ТюбекеГент 0:1
18.10.2008    Тур 08 МехеленВестерло 1:3
18.10.2008    Тур 08 ЖБАШарлеруа 1:2
19.10.2008    Тур 08 БрюггеСеркль Брюгге 3:1
19.10.2008    Тур 08 Зюлте-ВарегемАндерлехт 4:0
24.10.2008    Тур 09 КортрейкМускрон 2:2
25.10.2008    Тур 09 АндерлехтМехелен 7:1
25.10.2008    Тур 09 РуселареЗюлте-Варегем 0:3
25.10.2008    Тур 09 МонсЖБА 0:0
25.10.2008    Тур 09 ВестерлоТюбеке 4:1
25.10.2008    Тур 09 Серкль БрюггеДендер 1:2
25.10.2008    Тур 09 ШарлеруаЛокерен 1:1
26.10.2008    Тур 09 ГентБрюгге 3:0
26.10.2008    Тур 09 ГенкСтандард 0:0
29.10.2008    Тур 02 БрюггеЗюлте-Варегем 2:0
31.10.2008    Тур 10 СтандардШарлеруа 1:2
01.11.2008    Тур 10 МехеленРуселаре 1:2
01.11.2008    Тур 10 ДендерВестерло 2:2
01.11.2008    Тур 10 БрюггеКортрейк 4:1
01.11.2008    Тур 10 ТюбекеГенк 1:3
01.11.2008    Тур 10 ЛокеренМонс 0:0
01.11.2008    Тур 10 МускронСеркль Брюгге 0:1
02.11.2008    Тур 10 Зюлте-ВарегемГент 0:2
02.11.2008    Тур 10 ЖБААндерлехт 1:3
07.11.2008    Тур 11 Серкль БрюггеЗюлте-Варегем 2:0
08.11.2008    Тур 11 ГентДендер 1:1
08.11.2008    Тур 11 ВестерлоГенк 1:0
08.11.2008    Тур 11 РуселареТюбеке 1:2
08.11.2008    Тур 11 АндерлехтЛокерен 2:3
08.11.2008    Тур 11 КортрейкМехелен 0:0
08.11.2008    Тур 11 МонсМускрон 0:0
09.11.2008    Тур 11 ШарлеруаБрюгге 2:2
09.11.2008    Тур 11 ЖБАСтандард 1:3
14.11.2008    Тур 12 ВестерлоГент 3:2
15.11.2008    Тур 12 ТюбекеСеркль Брюгге 3:0
15.11.2008    Тур 12 ДендерКортрейк 1:0
15.11.2008    Тур 12 МускронШарлеруа 2:1
15.11.2008    Тур 12 Зюлте-ВарегемЖБА 2:2
15.11.2008    Тур 12 МехеленМонс 0:0
15.11.2008    Тур 12 ГенкРуселаре 1:1
16.11.2008    Тур 12 БрюггеАндерлехт 1:1
16.11.2008    Тур 12 ЛокеренСтандард 1:1
22.11.2008    Тур 13 МонсБрюгге 1:2
22.11.2008    Тур 13 ШарлеруаТюбеке 3:2
22.11.2008    Тур 13 АндерлехтВестерло 2:0
22.11.2008    Тур 13 СтандардМускрон 3:1
22.11.2008    Тур 13 РуселареДендер 2:2
22.11.2008    Тур 13 ЖБАЛокерен 0:2
22.11.2008    Тур 13 Серкль БрюггеМехелен 2:1
23.11.2008    Тур 13 ГентГенк 2:3
28.11.2008    Тур 14 ДендерАндерлехт 0:2
29.11.2008    Тур 14 ВестерлоМонс 2:1
29.11.2008    Тур 14 ГентРуселаре 4:0
29.11.2008    Тур 14 ГенкСеркль Брюгге 3:2
29.11.2008    Тур 14 ТюбекеКортрейк 3:3
29.11.2008    Тур 14 МускронЛокерен 2:0
29.11.2008    Тур 14 Зюлте-ВарегемШарлеруа 4:2
30.11.2008    Тур 14 МехеленСтандард 0:0
30.11.2008    Тур 14 БрюггеЖБА 3:0
05.12.2008    Тур 15 Серкль БрюггеГент 3:1
06.12.2008    Тур 15 СтандардЗюлте-Варегем 1:2
06.12.2008    Тур 15 ШарлеруаМехелен 1:2
06.12.2008    Тур 15 АндерлехтТюбеке 5:1
06.12.2008    Тур 15 ЖБАМускрон 3:0
06.12.2008    Тур 15 РуселареВестерло 1:0
06.12.2008    Тур 15 МонсДендер 5:2
07.12.2008    Тур 15 КортрейкГенк 3:1
07.12.2008    Тур 15 ЛокеренБрюгге 2:0
12.12.2008    Тур 16 МехеленЖБА 2:1
13.12.2008    Тур 16 ГенкШарлеруа 1:0
13.12.2008    Тур 16 ТюбекеМонс 2:1
13.12.2008    Тур 16 ДендерЛокерен 1:1
13.12.2008    Тур 16 Зюлте-ВарегемМускрон 2:1
13.12.2008    Тур 16 ГентКортрейк 1:1
13.12.2008    Тур 16 ВестерлоСеркль Брюгге 1:2
14.12.2008    Тур 16 БрюггеСтандард 1:4
14.12.2008    Тур 16 РуселареАндерлехт 0:3
16.12.2008    Тур 13 КортрейкЗюлте-Варегем 1:0
19.12.2008    Тур 17 АндерлехтГенк 2:0
20.12.2008    Тур 17 ЖБАТюбеке 2:0
20.12.2008    Тур 17 ЛокеренМехелен 2:2
20.12.2008    Тур 17 ШарлеруаДендер 2:0
20.12.2008    Тур 17 Серкль БрюггеРуселаре 4:3
20.12.2008    Тур 17 МонсЗюлте-Варегем 2:2
20.12.2008    Тур 17 МускронБрюгге 5:1
21.12.2008    Тур 17 КортрейкВестерло 0:0
21.12.2008    Тур 17 СтандардГент 2:1
16.01.2009    Тур 18 АндерлехтСеркль Брюгге 1:2
17.01.2009    Тур 18 МонсГент 1:2
17.01.2009    Тур 18 ЛокеренЗюлте-Варегем 2:1
17.01.2009    Тур 18 БрюггеМехелен 3:0
17.01.2009    Тур 18 СтандардДендер 3:2
17.01.2009    Тур 18 МускронТюбеке 1:1
17.01.2009    Тур 18 КортрейкРуселаре 2:1
18.01.2009    Тур 18 ШарлеруаВестерло 1:2
18.01.2009    Тур 18 ЖБАГенк 4:1
24.01.2009    Тур 19 ТюбекеЛокерен 2:1
24.01.2009    Тур 19 Серкль БрюггеКортрейк 0:1
24.01.2009    Тур 19 МехеленМускрон 2:2
24.01.2009    Тур 19 РуселареШарлеруа 3:1
24.01.2009    Тур 19 ДендерЖБА 0:1
24.01.2009    Тур 19 ГенкМонс 2:0
25.01.2009    Тур 19 Зюлте-ВарегемБрюгге 3:1
25.01.2009    Тур 19 ВестерлоСтандард 0:1
31.01.2009    Тур 20 ЖБАВестерло 2:1
31.01.2009    Тур 20 БрюггеТюбеке 3:1
31.01.2009    Тур 20 МонсСеркль Брюгге 1:1
31.01.2009    Тур 20 СтандардРуселаре 3:0
31.01.2009    Тур 20 КортрейкАндерлехт 1:3
31.01.2009    Тур 20 МускронДендер 0:2
31.01.2009    Тур 20 Зюлте-ВарегемМехелен 1:1
01.02.2009    Тур 20 ШарлеруаГент 2:5
01.02.2009    Тур 20 ЛокеренГенк 1:2
06.02.2009    Тур 21 КортрейкСтандард 0:2
07.02.2009    Тур 21 ТюбекеМехелен 1:5
07.02.2009    Тур 21 ДендерБрюгге 0:2
07.02.2009    Тур 21 РуселареЖБА 2:2
07.02.2009    Тур 21 ГенкЗюлте-Варегем 1:2
07.02.2009    Тур 21 АндерлехтМонс 3:2
07.02.2009    Тур 21 ГентМускрон 2:0
08.02.2009    Тур 21 ВестерлоЛокерен 1:0
08.02.2009    Тур 21 Серкль БрюггеШарлеруа 2:2
14.02.2009    Тур 22 ЖБАСеркль Брюгге 1:1
14.02.2009    Тур 22 СтандардТюбеке 4:0
14.02.2009    Тур 22 ЛокеренРуселаре 2:1
14.02.2009    Тур 22 МехеленГент 3:3
14.02.2009    Тур 22 МонсКортрейк 1:1
14.02.2009    Тур 22 МускронВестерло 0:0
14.02.2009    Тур 22 Зюлте-ВарегемДендер 1:0
15.02.2009    Тур 22 ШарлеруаАндерлехт 0:1
15.02.2009    Тур 22 БрюггеГенк 0:2
18.02.2009    Тур 19 ГентАндерлехт 1:2
20.02.2009    Тур 23 ГенкМускрон 1:1
21.02.2009    Тур 23 КортрейкШарлеруа 1:1
21.02.2009    Тур 23 ТюбекеЗюлте-Варегем 0:6
21.02.2009    Тур 23 Серкль БрюггеЛокерен 0:0
21.02.2009    Тур 23 ГентЖБА 1:3
21.02.2009    Тур 23 РуселареМонс 3:2
21.02.2009    Тур 23 ДендерМехелен 1:2
22.02.2009    Тур 23 ВестерлоБрюгге 1:1
22.02.2009    Тур 23 АндерлехтСтандард 4:2
27.02.2009    Тур 24 МехеленГенк 2:1
28.02.2009    Тур 24 БрюггеРуселаре 2:1
28.02.2009    Тур 24 Зюлте-ВарегемВестерло 1:1
28.02.2009    Тур 24 ДендерТюбеке 4:0
28.02.2009    Тур 24 ЖБАКортрейк 3:0
28.02.2009    Тур 24 ШарлеруаМонс 3:0
28.02.2009    Тур 24 МускронАндерлехт 1:1
01.03.2009    Тур 24 ЛокеренГент 0:1
01.03.2009    Тур 24 СтандардСеркль Брюгге 4:0
06.03.2009    Тур 25 МонсСтандард 0:1
07.03.2009    Тур 25 КортрейкЛокерен 2:3
07.03.2009    Тур 25 АндерлехтЗюлте-Варегем 2:0
07.03.2009    Тур 25 ШарлеруаЖБА 0:0
07.03.2009    Тур 25 ГентТюбеке 2:0
07.03.2009    Тур 25 РуселареМускрон 2:0
07.03.2009    Тур 25 ГенкДендер 4:3
08.03.2009    Тур 25 ВестерлоМехелен 0:1
08.03.2009    Тур 25 Серкль БрюггеБрюгге 1:3
13.03.2009    Тур 26 МехеленАндерлехт 2:1
14.03.2009    Тур 26 МускронКортрейк 1:0
14.03.2009    Тур 26 ДендерСеркль Брюгге 1:0
14.03.2009    Тур 26 ЖБАМонс 2:0
14.03.2009    Тур 26 ЛокеренШарлеруа 0:0
14.03.2009    Тур 26 ТюбекеВестерло 1:2
14.03.2009    Тур 26 Зюлте-ВарегемРуселаре 0:0
15.03.2009    Тур 26 БрюггеГент 1:4
15.03.2009    Тур 26 СтандардГенк 2:0
20.03.2009    Тур 27 КортрейкБрюгге 2:3
21.03.2009    Тур 27 Серкль БрюггеМускрон 0:1
21.03.2009    Тур 27 ГенкТюбеке 3:0
21.03.2009    Тур 27 АндерлехтЖБА 2:0
21.03.2009    Тур 27 ВестерлоДендер 3:1
21.03.2009    Тур 27 РуселареМехелен 1:0
21.03.2009    Тур 27 МонсЛокерен 0:2
22.03.2009    Тур 27 ГентЗюлте-Варегем 1:0
22.03.2009    Тур 27 ШарлеруаСтандард 1:0
04.04.2009    Тур 28 Зюлте-ВарегемСеркль Брюгге 3:1
04.04.2009    Тур 28 ДендерГент 1:1
04.04.2009    Тур 28 БрюггеШарлеруа 2:1
04.04.2009    Тур 28 ТюбекеРуселаре 0:1
04.04.2009    Тур 28 МускронМонс 3:2
04.04.2009    Тур 28 ГенкВестерло 1:4
04.04.2009    Тур 28 МехеленКортрейк 1:1
05.04.2009    Тур 28 СтандардЖБА 3:1
05.04.2009    Тур 28 ЛокеренАндерлехт 0:0
10.04.2009    Тур 29 РуселареГенк 1:0
11.04.2009    Тур 29 ШарлеруаМускрон 1:0
11.04.2009    Тур 29 МонсМехелен 0:1
11.04.2009    Тур 29 ЖБАЗюлте-Варегем 1:2
11.04.2009    Тур 29 КортрейкДендер 1:2
11.04.2009    Тур 29 СтандардЛокерен 1:0
11.04.2009    Тур 29 Серкль БрюггеТюбеке 4:1
12.04.2009    Тур 29 ГентВестерло 2:0
12.04.2009    Тур 29 АндерлехтБрюгге 1:0
18.04.2009    Тур 30 МехеленСеркль Брюгге 0:1
18.04.2009    Тур 30 МускронСтандард 0:3
18.04.2009    Тур 30 ГенкГент 2:2
18.04.2009    Тур 30 БрюггеМонс 3:2
18.04.2009    Тур 30 Зюлте-ВарегемКортрейк 5:1
18.04.2009    Тур 30 ЛокеренЖБА 1:0
18.04.2009    Тур 30 ТюбекеШарлеруа 3:1
18.04.2009    Тур 30 ДендерРуселаре 3:1
18.04.2009    Тур 30 ВестерлоАндерлехт 0:1
24.04.2009    Тур 31 ЖБАБрюгге 2:0
25.04.2009    Тур 31 АндерлехтДендер 4:0
25.04.2009    Тур 31 ШарлеруаЗюлте-Варегем 1:0
25.04.2009    Тур 31 МонсВестерло 0:2
25.04.2009    Тур 31 ЛокеренМускрон 3:0
25.04.2009    Тур 31 КортрейкТюбеке 2:2
25.04.2009    Тур 31 СтандардМехелен 4:1
26.04.2009    Тур 31 Серкль БрюггеГенк 1:2
26.04.2009    Тур 31 РуселареГент 1:3
01.05.2009    Тур 32 БрюггеЛокерен 2:3
02.05.2009    Тур 32 ГентСеркль Брюгге 2:1
02.05.2009    Тур 32 Зюлте-ВарегемСтандард 0:0
02.05.2009    Тур 32 ДендерМонс 0:0
02.05.2009    Тур 32 МускронЖБА 3:1
02.05.2009    Тур 32 МехеленШарлеруа 2:1
02.05.2009    Тур 32 ВестерлоРуселаре 1:0
03.05.2009    Тур 32 ТюбекеАндерлехт 1:1
03.05.2009    Тур 32 ГенкКортрейк 0:1
08.05.2009    Тур 33 ЖБАМехелен 3:1
09.05.2009    Тур 33 МускронЗюлте-Варегем 0:2
09.05.2009    Тур 33 СтандардБрюгге 2:0
09.05.2009    Тур 33 ШарлеруаГенк 3:0
09.05.2009    Тур 33 МонсТюбеке 1:1
09.05.2009    Тур 33 АндерлехтРуселаре 3:1
09.05.2009    Тур 33 Серкль БрюггеВестерло 2:1
09.05.2009    Тур 33 ЛокеренДендер 0:2
09.05.2009    Тур 33 КортрейкГент 0:2
15.05.2009    Тур 34 МехеленЛокерен 3:0
16.05.2009    Тур 34 ГентСтандард 0:1
16.05.2009    Тур 34 ГенкАндерлехт 0:2
16.05.2009    Тур 34 Зюлте-ВарегемМонс 3:0
16.05.2009    Тур 34 ТюбекеЖБА 1:0
16.05.2009    Тур 34 ВестерлоКортрейк 1:3
16.05.2009    Тур 34 БрюггеМускрон 4:1
16.05.2009    Тур 34 РуселареСеркль Брюгге 1:2
16.05.2009    Тур 34 ДендерШарлеруа 1:2
21.05.2009    Финал АндерлехтСтандард 1:1
24.05.2009    Финал СтандардАндерлехт 1:0
© ОАО «Спортбокс» 2007 — 2017.
Для лиц старше 16 лет

Наверх
Сообщение о блокировке
Видео недоступно для просмотра из-за блокировщика рекламы. Пожалуйста, отключите блокировщик, и смотрите Спортбокс в полном объеме. Только благодаря рекламе мы можем предоставить Вам этот контент бесплатно. Спасибо за понимание.