Календарь

Дата
02.07.2008    Тур 01 ДинамоНистру 2:1
02.07.2008    Тур 01 ОлимпияИскра-Сталь 1:1
02.07.2008    Тур 01 ЗимбруТилигул 2:0
02.07.2008    Тур 01 ШерифАкадемия 1:0
06.07.2008    Тур 02 ДачияОлимпия 2:0
06.07.2008    Тур 02 Искра-СтальЗимбру 0:0
06.07.2008    Тур 02 ЦСКА-Рапид ГидигичШериф 0:2
06.07.2008    Тур 02 ТилигулДинамо 0:0
10.07.2008    Тур 03 ШерифНистру 2:0
12.07.2008    Тур 03 АкадемияЦСКА-Рапид Гидигич 0:2
12.07.2008    Тур 03 ДинамоИскра-Сталь 2:2
12.07.2008    Тур 03 ЗимбруДачия 2:1
17.07.2008    Тур 03 ТираспольОлимпия 1:2
21.07.2008    Тур 04 ОлимпияЗимбру 1:0
21.07.2008    Тур 04 ДачияДинамо 3:0
21.07.2008    Тур 04 НиструАкадемия 3:2
21.07.2008    Тур 04 ТираспольЦСКА-Рапид Гидигич 3:2
26.07.2008    Тур 05 ЦСКА-Рапид ГидигичНистру 1:0
26.07.2008    Тур 05 АкадемияТилигул 2:1
26.07.2008    Тур 05 ДинамоОлимпия 1:2
26.07.2008    Тур 05 ЗимбруТирасполь 1:1
30.07.2008    Тур 02 ТираспольАкадемия 3:0
03.08.2008    Тур 06 Искра-СтальАкадемия 2:0
03.08.2008    Тур 06 ТилигулЦСКА-Рапид Гидигич 3:2
03.08.2008    Тур 06 ЗимбруДинамо 2:0
04.08.2008    Тур 06 ТираспольНистру 2:0
09.08.2008    Тур 07 ЦСКА-Рапид ГидигичИскра-Сталь 0:1
09.08.2008    Тур 07 АкадемияДачия 0:2
09.08.2008    Тур 07 ДинамоТирасполь 3:2
09.08.2008    Тур 07 НиструТилигул 1:3
10.08.2008    Тур 07 ШерифОлимпия 1:0
13.08.2008    Тур 08 ДачияЦСКА-Рапид Гидигич 3:1
13.08.2008    Тур 08 Искра-СтальНистру 0:1
13.08.2008    Тур 08 ТираспольТилигул 1:2
14.08.2008    Тур 08 ОлимпияАкадемия 3:1
14.08.2008    Тур 08 ЗимбруШериф 0:2
23.08.2008    Тур 09 НиструДачия 2:1
23.08.2008    Тур 09 ЦСКА-Рапид ГидигичОлимпия 3:0
23.08.2008    Тур 09 АкадемияЗимбру 1:5
23.08.2008    Тур 09 ТилигулИскра-Сталь 0:2
23.08.2008    Тур 09 ШерифДинамо 1:2
27.08.2008    Тур 10 ДинамоАкадемия 1:1
27.08.2008    Тур 10 ОлимпияНистру 0:0
27.08.2008    Тур 10 ДачияТилигул 4:1
27.08.2008    Тур 10 ЗимбруЦСКА-Рапид Гидигич 4:0
27.08.2008    Тур 10 ТираспольИскра-Сталь 0:1
31.08.2008    Тур 11 Искра-СтальДачия 0:1
31.08.2008    Тур 11 ТилигулОлимпия 1:2
31.08.2008    Тур 11 НиструЗимбру 0:1
31.08.2008    Тур 11 ЦСКА-Рапид ГидигичДинамо 0:0
31.08.2008    Тур 11 ШерифТирасполь 2:1
13.09.2008    Тур 12 АкадемияШериф 0:1
13.09.2008    Тур 12 НиструДинамо 3:3
13.09.2008    Тур 12 ТилигулЗимбру 0:4
13.09.2008    Тур 12 Искра-СтальОлимпия 2:0
13.09.2008    Тур 12 ТираспольДачия 0:1
17.09.2008    Тур 01 ДачияТирасполь 2:0
17.09.2008    Тур 04 ТилигулШериф 1:4
21.09.2008    Тур 13 ОлимпияДачия 0:0
21.09.2008    Тур 13 ЗимбруИскра-Сталь 2:0
21.09.2008    Тур 13 ДинамоТилигул 2:2
21.09.2008    Тур 13 АкадемияТирасполь 2:3
21.09.2008    Тур 13 ШерифЦСКА-Рапид Гидигич 6:2
26.09.2008    Тур 14 Искра-СтальДинамо 1:0
26.09.2008    Тур 14 ОлимпияТирасполь 0:0
27.09.2008    Тур 14 ЦСКА-Рапид ГидигичАкадемия 0:1
27.09.2008    Тур 14 НиструШериф 1:3
27.09.2008    Тур 14 ДачияЗимбру 1:1
01.10.2008    Тур 06 ДачияШериф 0:2
05.10.2008    Тур 15 ЗимбруОлимпия 3:0
05.10.2008    Тур 15 ДинамоДачия 1:3
05.10.2008    Тур 15 АкадемияНистру 1:0
05.10.2008    Тур 15 ШерифТилигул 3:0
12.10.2008    Тур 15 ЦСКА-Рапид ГидигичТирасполь 2:1
19.10.2008    Тур 16 НиструЦСКА-Рапид Гидигич 4:1
19.10.2008    Тур 16 ТилигулАкадемия 1:0
19.10.2008    Тур 16 Искра-СтальШериф 1:0
19.10.2008    Тур 16 ОлимпияДинамо 1:2
19.10.2008    Тур 16 ТираспольЗимбру 0:1
26.10.2008    Тур 17 АкадемияИскра-Сталь 0:0
26.10.2008    Тур 17 ЦСКА-Рапид ГидигичТилигул 1:2
26.10.2008    Тур 17 НиструТирасполь 3:2
26.10.2008    Тур 17 ДинамоЗимбру 2:1
26.10.2008    Тур 17 ШерифДачия 2:0
01.11.2008    Тур 18 Искра-СтальЦСКА-Рапид Гидигич 0:0
01.11.2008    Тур 18 ДачияАкадемия 1:0
01.11.2008    Тур 18 ОлимпияШериф 1:2
01.11.2008    Тур 18 ТилигулНистру 1:3
01.11.2008    Тур 18 ТираспольДинамо 2:0
09.11.2008    Тур 19 АкадемияОлимпия 0:2
09.11.2008    Тур 19 ЦСКА-Рапид ГидигичДачия 1:3
09.11.2008    Тур 19 НиструИскра-Сталь 0:0
09.11.2008    Тур 19 ТилигулТирасполь 1:0
09.11.2008    Тур 19 ШерифЗимбру 1:1
15.11.2008    Тур 20 ДачияНистру 1:0
15.11.2008    Тур 20 ОлимпияЦСКА-Рапид Гидигич 1:1
15.11.2008    Тур 20 ЗимбруАкадемия 2:3
15.11.2008    Тур 20 ДинамоШериф 0:2
15.11.2008    Тур 20 Искра-СтальТилигул 4:0
28.02.2009    Тур 05 ШерифИскра-Сталь 2:0
04.03.2009    Тур 21 АкадемияДинамо 2:2
04.03.2009    Тур 21 ЦСКА-Рапид ГидигичЗимбру 0:2
04.03.2009    Тур 21 НиструОлимпия 0:1
04.03.2009    Тур 21 ТилигулДачия 0:4
04.03.2009    Тур 21 Искра-СтальТирасполь 1:1
08.03.2009    Тур 22 ДачияИскра-Сталь 1:0
08.03.2009    Тур 22 ОлимпияТилигул 2:0
08.03.2009    Тур 22 ЗимбруНистру 1:1
08.03.2009    Тур 22 ДинамоЦСКА-Рапид Гидигич 2:0
08.03.2009    Тур 22 ТираспольШериф 1:2
14.03.2009    Тур 23 ОлимпияТилигул 1:1
14.03.2009    Тур 23 ЗимбруЦСКА-Рапид Гидигич 0:0
14.03.2009    Тур 23 Искра-СтальТирасполь 1:0
14.03.2009    Тур 23 ДинамоНистру 2:1
14.03.2009    Тур 23 ДачияАкадемия 2:0
18.03.2009    Тур 24 ТилигулДинамо 0:5
18.03.2009    Тур 24 ТираспольОлимпия 1:0
18.03.2009    Тур 24 ЦСКА-Рапид ГидигичИскра-Сталь 0:0
18.03.2009    Тур 24 АкадемияЗимбру 3:0
18.03.2009    Тур 24 ШерифДачия 1:0
22.03.2009    Тур 25 ЗимбруШериф 0:2
22.03.2009    Тур 25 Искра-СтальАкадемия 0:3
22.03.2009    Тур 25 ОлимпияЦСКА-Рапид Гидигич 1:2
22.03.2009    Тур 25 ДинамоТирасполь 1:0
22.03.2009    Тур 25 НиструТилигул 2:0
04.04.2009    Тур 26 ТираспольНистру 0:0
04.04.2009    Тур 26 ЦСКА-Рапид ГидигичДинамо 1:1
04.04.2009    Тур 26 АкадемияОлимпия 0:4
04.04.2009    Тур 26 ДачияЗимбру 3:0
04.04.2009    Тур 26 ШерифИскра-Сталь 0:0
12.04.2009    Тур 27 Искра-СтальДачия 1:0
12.04.2009    Тур 27 ОлимпияШериф 0:1
12.04.2009    Тур 27 ДинамоАкадемия 2:2
12.04.2009    Тур 27 НиструЦСКА-Рапид Гидигич 1:2
12.04.2009    Тур 27 ТилигулТирасполь 0:1
17.04.2009    Тур 28 АкадемияНистру 0:0
18.04.2009    Тур 28 ЦСКА-Рапид ГидигичТилигул 0:0
18.04.2009    Тур 28 ШерифДинамо 2:0
18.04.2009    Тур 28 ДачияОлимпия 2:0
18.04.2009    Тур 28 ЗимбруИскра-Сталь 0:1
25.04.2009    Тур 29 ОлимпияЗимбру 1:0
25.04.2009    Тур 29 ДинамоДачия 2:1
25.04.2009    Тур 29 НиструШериф 0:3
25.04.2009    Тур 29 ТилигулАкадемия 1:0
25.04.2009    Тур 29 ТираспольЦСКА-Рапид Гидигич 2:1
03.05.2009    Тур 30 ШерифТилигул 2:0
03.05.2009    Тур 30 ДачияНистру 3:0
03.05.2009    Тур 30 ЗимбруДинамо 3:1
03.05.2009    Тур 30 Искра-СтальОлимпия 0:0
04.05.2009    Тур 30 АкадемияТирасполь 0:1
09.05.2009    Тур 31 ДинамоИскра-Сталь 0:3
09.05.2009    Тур 31 НиструЗимбру 2:0
09.05.2009    Тур 31 ТилигулДачия 0:1
09.05.2009    Тур 31 ТираспольШериф 0:2
09.05.2009    Тур 31 ЦСКА-Рапид ГидигичАкадемия 1:0
13.05.2009    Тур 32 ШерифЦСКА-Рапид Гидигич 4:1
13.05.2009    Тур 32 ДачияТирасполь 1:0
13.05.2009    Тур 32 ЗимбруТилигул 3:2
13.05.2009    Тур 32 Искра-СтальНистру 2:0
13.05.2009    Тур 32 ОлимпияДинамо 1:2
17.05.2009    Тур 33 НиструОлимпия 1:3
17.05.2009    Тур 33 ТилигулИскра-Сталь 1:2
17.05.2009    Тур 33 ТираспольЗимбру 1:1
17.05.2009    Тур 33 ЦСКА-Рапид ГидигичДачия 0:0
17.05.2009    Тур 33 АкадемияШериф 3:3
© ОАО «Спортбокс» 2007 — 2017.
Для лиц старше 16 лет

Наверх
Сообщение о блокировке
Видео недоступно для просмотра из-за блокировщика рекламы. Пожалуйста, отключите блокировщик, и смотрите Спортбокс в полном объеме. Только благодаря рекламе мы можем предоставить Вам этот контент бесплатно. Спасибо за понимание.