Календарь

Дата
06.08.1999    Тур 01 ГалатасарайГазиантепспор 1:2
07.08.1999    Тур 01 ГенчлербирлигиБешикташ 1:0
07.08.1999    Тур 01 СамсунспорАнкарагюджю 2:0
08.08.1999    Тур 01 АданаспорТрабзонспор 1:2
08.08.1999    Тур 01 АнтальяспорИстанбулспор 0:3 -:+
08.08.1999    Тур 01 БурсаспорАлтай 1:4
08.08.1999    Тур 01 ЭрзурумспорДенизлиспор 0:1
08.08.1999    Тур 01 ФенербахчеВанспор 3:0
08.08.1999    Тур 01 ГёзтепеКоджаелиспор 0:0
13.08.1999    Тур 02 АлтайГёзтепе 0:0
14.08.1999    Тур 02 ИстанбулспорБурсаспор 1:0
14.08.1999    Тур 02 ФенербахчеКоджаелиспор 1:1
15.08.1999    Тур 02 БешикташСамсунспор 4:0
15.08.1999    Тур 02 ДенизлиспорГенчлербирлиги 1:3
15.08.1999    Тур 02 ГазиантепспорАнтальяспор 1:2
15.08.1999    Тур 02 АнкарагюджюАданаспор 0:0
15.08.1999    Тур 02 ТрабзонспорГалатасарай 1:2
15.08.1999    Тур 02 ВанспорЭрзурумспор 0:2
10.09.1999    Тур 03 АнтальяспорТрабзонспор 0:2
11.09.1999    Тур 03 ГалатасарайАнкарагюджю 5:0
12.09.1999    Тур 03 СамсунспорАданаспор 2:1
12.09.1999    Тур 03 БешикташДенизлиспор 1:1
12.09.1999    Тур 03 БурсаспорГазиантепспор 0:1
12.09.1999    Тур 03 ЭрзурумспорКоджаелиспор 3:3
12.09.1999    Тур 03 ФенербахчеАлтай 3:1
12.09.1999    Тур 03 ГенчлербирлигиВанспор 1:1
12.09.1999    Тур 03 ГёзтепеИстанбулспор 2:0
17.09.1999    Тур 04 АданаспорГалатасарай 3:4
18.09.1999    Тур 04 ГенчлербирлигиКоджаелиспор 0:4
18.09.1999    Тур 04 ТрабзонспорБурсаспор 2:0
19.09.1999    Тур 04 ИстанбулспорФенербахче 1:4
19.09.1999    Тур 04 АлтайЭрзурумспор 3:0
19.09.1999    Тур 04 ДенизлиспорСамсунспор 4:1
19.09.1999    Тур 04 ГазиантепспорГёзтепе 2:1
19.09.1999    Тур 04 АнкарагюджюАнтальяспор 1:3
19.09.1999    Тур 04 ВанспорБешикташ 0:6
24.09.1999    Тур 05 СамсунспорГалатасарай 0:1
25.09.1999    Тур 05 БешикташКоджаелиспор 1:0
26.09.1999    Тур 05 ЭрзурумспорИстанбулспор 0:0
26.09.1999    Тур 05 ГенчлербирлигиАлтай 0:0
26.09.1999    Тур 05 АнтальяспорАданаспор 2:2
26.09.1999    Тур 05 БурсаспорАнкарагюджю 3:1
26.09.1999    Тур 05 ДенизлиспорВанспор 1:0
26.09.1999    Тур 05 ФенербахчеГазиантепспор 0:0
26.09.1999    Тур 05 ГёзтепеТрабзонспор 1:1
15.10.1999    Тур 06 ГалатасарайАнтальяспор 2:0
16.10.1999    Тур 06 АнкарагюджюГёзтепе 1:2
16.10.1999    Тур 06 ТрабзонспорФенербахче 2:0
17.10.1999    Тур 06 ИстанбулспорГенчлербирлиги 3:1
17.10.1999    Тур 06 АданаспорБурсаспор 1:1
17.10.1999    Тур 06 АлтайБешикташ 2:2
17.10.1999    Тур 06 ДенизлиспорКоджаелиспор 3:1
17.10.1999    Тур 06 ГазиантепспорЭрзурумспор 6:0
17.10.1999    Тур 06 ВанспорСамсунспор 0:0
22.10.1999    Тур 07 БурсаспорГалатасарай 0:0
23.10.1999    Тур 07 БешикташИстанбулспор 3:0
24.10.1999    Тур 07 ЭрзурумспорТрабзонспор 2:1
24.10.1999    Тур 07 ГенчлербирлигиГазиантепспор 0:1
24.10.1999    Тур 07 ДенизлиспорАлтай 2:1
24.10.1999    Тур 07 ФенербахчеАнкарагюджю 1:1
24.10.1999    Тур 07 ГёзтепеАданаспор 0:1
24.10.1999    Тур 07 СамсунспорАнтальяспор 0:1
24.10.1999    Тур 07 ВанспорКоджаелиспор 5:0
29.10.1999    Тур 08 ГалатасарайГёзтепе 2:0
30.10.1999    Тур 08 АнкарагюджюЭрзурумспор 1:0
30.10.1999    Тур 08 АданаспорФенербахче 1:3
31.10.1999    Тур 08 АлтайВанспор 2:0
31.10.1999    Тур 08 ИстанбулспорДенизлиспор 1:1
31.10.1999    Тур 08 СамсунспорКоджаелиспор 5:1
31.10.1999    Тур 08 АнтальяспорБурсаспор 1:1
31.10.1999    Тур 08 ГазиантепспорБешикташ 0:0
31.10.1999    Тур 08 ТрабзонспорГенчлербирлиги 1:2
19.11.1999    Тур 09 ДенизлиспорГазиантепспор 1:0
20.11.1999    Тур 09 ГёзтепеАнтальяспор 1:2
21.11.1999    Тур 09 ЭрзурумспорАданаспор 4:1
21.11.1999    Тур 09 ГенчлербирлигиАнкарагюджю 1:2
21.11.1999    Тур 09 СамсунспорБурсаспор 1:0
21.11.1999    Тур 09 АлтайКоджаелиспор 0:1
21.11.1999    Тур 09 БешикташТрабзонспор 1:1
21.11.1999    Тур 09 ВанспорИстанбулспор 1:1
26.11.1999    Тур 10 АнкарагюджюБешикташ 2:3
27.11.1999    Тур 10 АданаспорГенчлербирлиги 1:2
27.11.1999    Тур 10 АнтальяспорФенербахче 2:3
28.11.1999    Тур 10 ГазиантепспорВанспор 1:3
28.11.1999    Тур 10 АлтайСамсунспор 2:1
28.11.1999    Тур 10 ИстанбулспорКоджаелиспор 4:1
28.11.1999    Тур 10 БурсаспорГёзтепе 1:2
28.11.1999    Тур 10 ГалатасарайЭрзурумспор 4:1
28.11.1999    Тур 10 ТрабзонспорДенизлиспор 1:1
03.12.1999    Тур 11 ГенчлербирлигиГалатасарай 1:1
04.12.1999    Тур 11 БешикташАданаспор 0:1
05.12.1999    Тур 11 ЭрзурумспорАнтальяспор 4:0
05.12.1999    Тур 11 ВанспорТрабзонспор 2:2
05.12.1999    Тур 11 ГазиантепспорКоджаелиспор 1:0
05.12.1999    Тур 11 СамсунспорГёзтепе 4:0
05.12.1999    Тур 11 АлтайИстанбулспор 0:0
05.12.1999    Тур 11 ДенизлиспорАнкарагюджю 1:1
05.12.1999    Тур 11 ФенербахчеБурсаспор 2:2
10.12.1999    Тур 12 АданаспорДенизлиспор 3:2
11.12.1999    Тур 12 ИстанбулспорСамсунспор 0:1
11.12.1999    Тур 12 ГёзтепеФенербахче 0:0
12.12.1999    Тур 12 ТрабзонспорКоджаелиспор 1:0
12.12.1999    Тур 12 АнкарагюджюВанспор 1:0
12.12.1999    Тур 12 АнтальяспорГенчлербирлиги 2:1
12.12.1999    Тур 12 БурсаспорЭрзурумспор 4:2
12.12.1999    Тур 12 ГалатасарайБешикташ 1:0
12.12.1999    Тур 12 ГазиантепспорАлтай 1:0
17.12.1999    Тур 13 СамсунспорФенербахче 1:1
18.12.1999    Тур 13 АнкарагюджюКоджаелиспор 3:2
18.12.1999    Тур 13 ДенизлиспорГалатасарай 2:4
19.12.1999    Тур 13 ВанспорАданаспор 0:2
19.12.1999    Тур 13 ЭрзурумспорГёзтепе 0:0
19.12.1999    Тур 13 ИстанбулспорГазиантепспор 1:1
19.12.1999    Тур 13 ГенчлербирлигиБурсаспор 1:0
19.12.1999    Тур 13 АлтайТрабзонспор 3:1
19.12.1999    Тур 13 БешикташАнтальяспор 4:0
22.12.1999    Тур 09 ФенербахчеГалатасарай 1:2
24.12.1999    Тур 14 БурсаспорБешикташ 0:1
25.12.1999    Тур 14 АданаспорКоджаелиспор 3:0
25.12.1999    Тур 14 АнкарагюджюАлтай 3:0
25.12.1999    Тур 14 АнтальяспорДенизлиспор 2:2
25.12.1999    Тур 14 ФенербахчеЭрзурумспор 2:0
26.12.1999    Тур 14 ТрабзонспорИстанбулспор 1:1
26.12.1999    Тур 14 ГазиантепспорСамсунспор 5:2
26.12.1999    Тур 14 ГёзтепеГенчлербирлиги 3:2
26.12.1999    Тур 14 ГалатасарайВанспор 2:1
07.01.2000    Тур 15 БешикташГёзтепе 2:1
08.01.2000    Тур 15 ЭрзурумспорСамсунспор 1:0
08.01.2000    Тур 15 ДенизлиспорБурсаспор 1:3
08.01.2000    Тур 15 АлтайАданаспор 2:1
08.01.2000    Тур 15 ГенчлербирлигиФенербахче 2:2
09.01.2000    Тур 15 ВанспорАнтальяспор 2:4
09.01.2000    Тур 15 ИстанбулспорАнкарагюджю 2:6
09.01.2000    Тур 15 ТрабзонспорГазиантепспор 0:0
09.01.2000    Тур 15 КоджаелиспорГалатасарай 1:2
14.01.2000    Тур 16 СамсунспорТрабзонспор 0:0
15.01.2000    Тур 16 БурсаспорВанспор 3:2
15.01.2000    Тур 16 АнкарагюджюГазиантепспор 1:1
15.01.2000    Тур 16 АнтальяспорКоджаелиспор 3:0
15.01.2000    Тур 16 ГалатасарайАлтай 3:1
16.01.2000    Тур 16 ЭрзурумспорГенчлербирлиги 1:1
16.01.2000    Тур 16 АданаспорИстанбулспор 2:1
16.01.2000    Тур 16 ГёзтепеДенизлиспор 2:4
16.01.2000    Тур 16 ФенербахчеБешикташ 2:1
21.01.2000    Тур 17 ДенизлиспорФенербахче 1:1
22.01.2000    Тур 17 ГазиантепспорАданаспор 1:1
23.01.2000    Тур 17 АлтайАнтальяспор 2:0
23.01.2000    Тур 17 ГенчлербирлигиСамсунспор 1:0
23.01.2000    Тур 17 ИстанбулспорГалатасарай 0:0
23.01.2000    Тур 17 ТрабзонспорАнкарагюджю 3:1
23.01.2000    Тур 17 БешикташЭрзурумспор 2:0
23.01.2000    Тур 17 КоджаелиспорБурсаспор 3:2
28.01.2000    Тур 18 ТрабзонспорАданаспор 0:1
28.01.2000    Тур 18 ВанспорФенербахче 1:2
29.01.2000    Тур 18 ИстанбулспорАнтальяспор 0:0
29.01.2000    Тур 18 КоджаелиспорГёзтепе 2:0
29.01.2000    Тур 18 АнкарагюджюСамсунспор 1:2
29.01.2000    Тур 18 БешикташГенчлербирлиги 4:0
30.01.2000    Тур 18 АлтайБурсаспор 1:2
30.01.2000    Тур 18 ДенизлиспорЭрзурумспор 2:1
30.01.2000    Тур 18 ГазиантепспорГалатасарай 0:1
02.02.2000    Тур 17 ВанспорГёзтепе 1:0
04.02.2000    Тур 19 СамсунспорБешикташ 0:2
05.02.2000    Тур 19 ГенчлербирлигиДенизлиспор 3:1
05.02.2000    Тур 19 БурсаспорИстанбулспор 1:0
05.02.2000    Тур 19 КоджаелиспорФенербахче 1:1
06.02.2000    Тур 19 ЭрзурумспорВанспор 2:0
06.02.2000    Тур 19 АданаспорАнкарагюджю 2:2
06.02.2000    Тур 19 АнтальяспорГазиантепспор 0:0
06.02.2000    Тур 19 ГёзтепеАлтай 0:1
06.02.2000    Тур 19 ГалатасарайТрабзонспор 2:0
11.02.2000    Тур 20 ДенизлиспорБешикташ 0:2
12.02.2000    Тур 20 ВанспорГенчлербирлиги 2:5
12.02.2000    Тур 20 АданаспорСамсунспор 0:1
12.02.2000    Тур 20 АлтайФенербахче 2:3
12.02.2000    Тур 20 ГазиантепспорБурсаспор 1:1
12.02.2000    Тур 20 КоджаелиспорЭрзурумспор 4:0
12.02.2000    Тур 20 ТрабзонспорАнтальяспор 2:0
13.02.2000    Тур 20 ИстанбулспорГёзтепе 3:0
13.02.2000    Тур 20 АнкарагюджюГалатасарай 0:2
18.02.2000    Тур 21 БешикташВанспор 2:1
19.02.2000    Тур 21 СамсунспорДенизлиспор 6:2
19.02.2000    Тур 21 ФенербахчеИстанбулспор 1:0
19.02.2000    Тур 21 ГёзтепеГазиантепспор 0:1
19.02.2000    Тур 21 КоджаелиспорГенчлербирлиги 0:0
20.02.2000    Тур 21 ЭрзурумспорАлтай 0:0
20.02.2000    Тур 21 АнтальяспорАнкарагюджю 0:0
20.02.2000    Тур 21 БурсаспорТрабзонспор 2:3
20.02.2000    Тур 21 ГалатасарайАданаспор 4:0
25.02.2000    Тур 22 ГалатасарайСамсунспор 3:1
26.02.2000    Тур 22 АнкарагюджюБурсаспор 2:1
26.02.2000    Тур 22 ТрабзонспорГёзтепе 2:0
26.02.2000    Тур 22 АданаспорАнтальяспор 1:2
26.02.2000    Тур 22 КоджаелиспорБешикташ 1:2
27.02.2000    Тур 22 ВанспорДенизлиспор 2:3
27.02.2000    Тур 22 АлтайГенчлербирлиги 0:2
27.02.2000    Тур 22 ИстанбулспорЭрзурумспор 1:1
27.02.2000    Тур 22 ГазиантепспорФенербахче 5:1
03.03.2000    Тур 23 БешикташАлтай 3:0
04.03.2000    Тур 23 ЭрзурумспорГазиантепспор 1:1
04.03.2000    Тур 23 ГенчлербирлигиИстанбулспор 1:1
04.03.2000    Тур 23 ФенербахчеТрабзонспор 2:1
04.03.2000    Тур 23 КоджаелиспорДенизлиспор 1:0
05.03.2000    Тур 23 БурсаспорАданаспор 3:1
05.03.2000    Тур 23 ГёзтепеАнкарагюджю 2:0
05.03.2000    Тур 23 СамсунспорВанспор 5:1
05.03.2000    Тур 23 АнтальяспорГалатасарай 1:3
10.03.2000    Тур 24 ТрабзонспорЭрзурумспор 2:0
11.03.2000    Тур 24 АлтайДенизлиспор 1:0
11.03.2000    Тур 24 ГазиантепспорГенчлербирлиги 2:1
11.03.2000    Тур 24 КоджаелиспорВанспор 6:1
11.03.2000    Тур 24 АнкарагюджюФенербахче 1:1
12.03.2000    Тур 24 АданаспорГёзтепе 2:0
12.03.2000    Тур 24 АнтальяспорСамсунспор 0:1
12.03.2000    Тур 24 ИстанбулспорБешикташ 0:2
12.03.2000    Тур 24 ГалатасарайБурсаспор 6:0
17.03.2000    Тур 25 ФенербахчеАданаспор 2:4
18.03.2000    Тур 25 ЭрзурумспорАнкарагюджю 2:1
18.03.2000    Тур 25 БешикташГазиантепспор 1:0
18.03.2000    Тур 25 БурсаспорАнтальяспор 4:2
18.03.2000    Тур 25 КоджаелиспорСамсунспор 0:4
19.03.2000    Тур 25 ВанспорАлтай 1:1
19.03.2000    Тур 25 ДенизлиспорИстанбулспор 3:1
19.03.2000    Тур 25 ГенчлербирлигиТрабзонспор 0:1
19.03.2000    Тур 25 ГёзтепеГалатасарай 0:2
24.03.2000    Тур 26 ГазиантепспорДенизлиспор 0:0
25.03.2000    Тур 26 ИстанбулспорВанспор 0:0
25.03.2000    Тур 26 АданаспорЭрзурумспор 2:0
25.03.2000    Тур 26 БурсаспорСамсунспор 2:2
25.03.2000    Тур 26 ТрабзонспорБешикташ 1:2
26.03.2000    Тур 26 АнтальяспорГёзтепе 1:0
26.03.2000    Тур 26 КоджаелиспорАлтай 2:1
26.03.2000    Тур 26 АнкарагюджюГенчлербирлиги 0:0
26.03.2000    Тур 26 ГалатасарайФенербахче 0:1
31.03.2000    Тур 27 ДенизлиспорТрабзонспор 0:2
01.04.2000    Тур 27 ЭрзурумспорГалатасарай 0:0
01.04.2000    Тур 27 ВанспорГазиантепспор 1:2
01.04.2000    Тур 27 ГенчлербирлигиАданаспор 5:2
01.04.2000    Тур 27 ГёзтепеБурсаспор 0:1
01.04.2000    Тур 27 ФенербахчеАнтальяспор 1:0
02.04.2000    Тур 27 СамсунспорАлтай 1:0
02.04.2000    Тур 27 БешикташАнкарагюджю 3:1
02.04.2000    Тур 27 КоджаелиспорИстанбулспор 2:1
07.04.2000    Тур 28 БурсаспорФенербахче 2:1
08.04.2000    Тур 28 ГёзтепеСамсунспор 1:2
08.04.2000    Тур 28 ИстанбулспорАлтай 1:0
08.04.2000    Тур 28 АданаспорБешикташ 1:3
08.04.2000    Тур 28 КоджаелиспорГазиантепспор 1:2
09.04.2000    Тур 28 АнтальяспорЭрзурумспор 1:2
09.04.2000    Тур 28 АнкарагюджюДенизлиспор 3:1
09.04.2000    Тур 28 ТрабзонспорВанспор 4:2
09.04.2000    Тур 28 ГалатасарайГенчлербирлиги 6:0
14.04.2000    Тур 29 БешикташГалатасарай 1:1
15.04.2000    Тур 29 АлтайГазиантепспор 1:3
15.04.2000    Тур 29 ДенизлиспорАданаспор 4:2
15.04.2000    Тур 29 ГенчлербирлигиАнтальяспор 4:1
15.04.2000    Тур 29 КоджаелиспорТрабзонспор 1:0
16.04.2000    Тур 29 ВанспорАнкарагюджю 2:3
16.04.2000    Тур 29 ЭрзурумспорБурсаспор 4:1
16.04.2000    Тур 29 СамсунспорИстанбулспор 1:0
16.04.2000    Тур 29 ФенербахчеГёзтепе 2:3
21.04.2000    Тур 30 ФенербахчеСамсунспор 1:0
22.04.2000    Тур 30 АданаспорВанспор 2:0
22.04.2000    Тур 30 БурсаспорГенчлербирлиги 2:5
22.04.2000    Тур 30 ТрабзонспорАлтай 2:1
22.04.2000    Тур 30 АнтальяспорБешикташ 2:2
23.04.2000    Тур 30 ГазиантепспорИстанбулспор 1:0
23.04.2000    Тур 30 ГёзтепеЭрзурумспор 1:4
23.04.2000    Тур 30 КоджаелиспорАнкарагюджю 4:1
23.04.2000    Тур 30 ГалатасарайДенизлиспор 2:2
28.04.2000    Тур 31 БешикташБурсаспор 5:1
29.04.2000    Тур 31 АлтайАнкарагюджю 0:0
29.04.2000    Тур 31 ДенизлиспорАнтальяспор 4:0
29.04.2000    Тур 31 ИстанбулспорТрабзонспор 5:1
29.04.2000    Тур 31 КоджаелиспорАданаспор 0:0
29.04.2000    Тур 31 ВанспорГалатасарай 1:3
30.04.2000    Тур 31 ГенчлербирлигиГёзтепе 1:0
30.04.2000    Тур 31 ЭрзурумспорФенербахче 1:5
30.04.2000    Тур 31 СамсунспорГазиантепспор 0:2
05.05.2000    Тур 32 ФенербахчеГенчлербирлиги 1:3
06.05.2000    Тур 32 БурсаспорДенизлиспор 4:1
06.05.2000    Тур 32 ГазиантепспорТрабзонспор 3:0
06.05.2000    Тур 32 ГёзтепеБешикташ 2:4
07.05.2000    Тур 32 АданаспорАлтай 1:0
07.05.2000    Тур 32 АнтальяспорВанспор 4:1
07.05.2000    Тур 32 АнкарагюджюИстанбулспор 2:2
07.05.2000    Тур 32 СамсунспорЭрзурумспор 2:1
07.05.2000    Тур 32 ГалатасарайКоджаелиспор 5:0
12.05.2000    Тур 33 АлтайГалатасарай 1:0
12.05.2000    Тур 33 ГазиантепспорАнкарагюджю 2:2
12.05.2000    Тур 33 ГенчлербирлигиЭрзурумспор 5:0
12.05.2000    Тур 33 ИстанбулспорАданаспор 3:2
12.05.2000    Тур 33 КоджаелиспорАнтальяспор 1:1
12.05.2000    Тур 33 ВанспорБурсаспор 3:1
13.05.2000    Тур 33 ДенизлиспорГёзтепе 2:0
13.05.2000    Тур 33 ТрабзонспорСамсунспор 3:2
14.05.2000    Тур 33 БешикташФенербахче 1:3
19.05.2000    Тур 34 СамсунспорГенчлербирлиги 1:2
20.05.2000    Тур 34 ГёзтепеВанспор 2:1
20.05.2000    Тур 34 АданаспорГазиантепспор 3:0
20.05.2000    Тур 34 ФенербахчеДенизлиспор 2:1
21.05.2000    Тур 34 АнтальяспорАлтай 3:1
21.05.2000    Тур 34 БурсаспорКоджаелиспор 2:0
21.05.2000    Тур 34 ЭрзурумспорБешикташ 1:4
21.05.2000    Тур 34 ГалатасарайИстанбулспор 1:1
21.05.2000    Тур 34 АнкарагюджюТрабзонспор 1:1
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2021.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх