Календарь

Дата
07.07.2001    Тур 01 ВорсклаДнепр 1:2
07.07.2001    Тур 01 Динамо КПолиграфтехника 5:0
07.07.2001    Тур 01 КривбассМеталлург М 1:1
07.07.2001    Тур 01 МеталлистАрсенал 2:1
07.07.2001    Тур 01 Металлург ЗпМеталлург Дн 0:3
07.07.2001    Тур 01 ШахтёрЗакарпатье 5:1
11.07.2001    Тур 01 ТаврияКарпаты 3:0
15.07.2001    Тур 02 Динамо КШахтёр 2:2
15.07.2001    Тур 02 ЗакарпатьеДнепр 0:0
15.07.2001    Тур 02 КарпатыМеталлург Зп 2:1
15.07.2001    Тур 02 Металлург ДнМеталлист 5:0
15.07.2001    Тур 02 Металлург МВорскла 1:0
15.07.2001    Тур 02 ПолиграфтехникаАрсенал 1:0
20.07.2001    Тур 03 ШахтёрПолиграфтехника 2:1
21.07.2001    Тур 03 АрсеналМеталлург Дн 0:1
21.07.2001    Тур 03 ДнепрДинамо К 0:0
21.07.2001    Тур 03 МеталлистКарпаты 0:0
21.07.2001    Тур 03 Металлург ЗпКривбасс 0:0
21.07.2001    Тур 03 Металлург МЗакарпатье 3:0
28.07.2001    Тур 04 ВорсклаМеталлург Зп 0:1
28.07.2001    Тур 04 Динамо КМеталлург М 1:0
28.07.2001    Тур 04 ЗакарпатьеТаврия 2:2
28.07.2001    Тур 04 КарпатыАрсенал 1:0
28.07.2001    Тур 04 КривбассМеталлист 4:1
28.07.2001    Тур 04 ПолиграфтехникаМеталлург Дн 1:0
04.08.2001    Тур 05 АрсеналКривбасс 3:0
04.08.2001    Тур 05 ДнепрПолиграфтехника 0:0
04.08.2001    Тур 05 МеталлистВорскла 2:0
04.08.2001    Тур 05 Металлург ДнКарпаты 0:0
04.08.2001    Тур 05 Металлург ЗпЗакарпатье 4:1
04.08.2001    Тур 05 Металлург МШахтёр 0:2
12.08.2001    Тур 06 Динамо КМеталлург Зп 1:0
12.08.2001    Тур 06 ДнепрМеталлург М 3:1
12.08.2001    Тур 06 ЗакарпатьеМеталлист 3:5
12.08.2001    Тур 06 КривбассМеталлург Дн 1:3
12.08.2001    Тур 06 ПолиграфтехникаКарпаты 1:1
12.08.2001    Тур 06 ШахтёрТаврия 2:1
18.08.2001    Тур 07 АрсеналЗакарпатье 0:2
18.08.2001    Тур 07 КарпатыКривбасс 3:2
18.08.2001    Тур 07 Металлург ДнВорскла 0:0
18.08.2001    Тур 07 Металлург МПолиграфтехника 2:1
18.08.2001    Тур 07 ТаврияДнепр 0:2
25.08.2001    Тур 08 ВорсклаКарпаты 1:3
25.08.2001    Тур 08 ДнепрМеталлург Зп 0:0
25.08.2001    Тур 08 ЗакарпатьеМеталлург Дн 1:1
25.08.2001    Тур 08 Металлург МТаврия 0:0
25.08.2001    Тур 08 ПолиграфтехникаКривбасс 0:0
26.08.2001    Тур 08 Динамо КАрсенал 2:0
26.08.2001    Тур 08 ШахтёрМеталлист 3:0
29.08.2001    Тур 02 КривбассТаврия 2:0
31.08.2001    Тур 09 КарпатыЗакарпатье 3:0
02.09.2001    Тур 09 КривбассВорскла 2:0
02.09.2001    Тур 09 Металлург ЗпМеталлург М 3:0
02.09.2001    Тур 09 ТаврияПолиграфтехника 2:0
08.09.2001    Тур 09 МеталлистДнепр 3:0
09.09.2001    Тур 03 ТаврияВорскла 1:0
15.09.2001    Тур 10 Динамо ККарпаты 4:1
15.09.2001    Тур 10 ЗакарпатьеКривбасс 2:0
15.09.2001    Тур 10 Металлург ММеталлист 0:0
15.09.2001    Тур 10 ПолиграфтехникаВорскла 2:2
15.09.2001    Тур 10 ТаврияМеталлург Зп 0:1
15.09.2001    Тур 10 ШахтёрМеталлург Дн 3:1
16.09.2001    Тур 10 ДнепрАрсенал 2:0
22.09.2001    Тур 11 ВорсклаЗакарпатье 1:0
22.09.2001    Тур 11 КривбассДинамо К 0:7
22.09.2001    Тур 11 МеталлистТаврия 4:1
22.09.2001    Тур 11 Металлург ЗпПолиграфтехника 0:0
23.09.2001    Тур 11 АрсеналМеталлург М 3:2
23.09.2001    Тур 11 КарпатыШахтёр 0:2
23.09.2001    Тур 11 Металлург ДнДнепр 2:0
29.09.2001    Тур 12 Металлург ЗпМеталлист 1:0
29.09.2001    Тур 12 Металлург ММеталлург Дн 4:2
29.09.2001    Тур 12 ПолиграфтехникаЗакарпатье 4:2
30.09.2001    Тур 12 Динамо КВорскла 1:0
30.09.2001    Тур 12 ДнепрКарпаты 0:1
30.09.2001    Тур 12 ТаврияАрсенал 1:2
30.09.2001    Тур 12 ШахтёрКривбасс 3:1
10.10.2001    Тур 13 АрсеналМеталлург Зп 2:0
10.10.2001    Тур 13 КарпатыМеталлург М 2:0
10.10.2001    Тур 13 КривбассДнепр 3:3
10.10.2001    Тур 13 МеталлистПолиграфтехника 1:0
10.10.2001    Тур 13 Металлург ДнТаврия 4:1
11.10.2001    Тур 13 ВорсклаШахтёр 1:1
11.10.2001    Тур 13 ЗакарпатьеДинамо К 1:2
16.10.2001    Тур 04 ШахтёрДнепр 1:0
31.10.2001    Тур 07 Металлург ЗпШахтёр 0:3
11.11.2001    Тур 06 ВорсклаАрсенал 1:0
18.11.2001    Тур 05 ТаврияДинамо К 1:5
22.11.2001    Тур 07 МеталлистДинамо К 0:1
22.11.2001    Тур 09 АрсеналШахтёр 0:0
30.11.2001    Тур 09 Металлург ДнДинамо К 0:0
16.03.2002    Тур 14 Динамо КЗакарпатье 5:0
16.03.2002    Тур 14 ДнепрКривбасс 2:0
16.03.2002    Тур 14 Металлург ЗпАрсенал 2:0
16.03.2002    Тур 14 Металлург МКарпаты 3:1
16.03.2002    Тур 14 ПолиграфтехникаМеталлист 2:0
16.03.2002    Тур 14 ТаврияМеталлург Дн 1:3
16.03.2002    Тур 14 ШахтёрВорскла 4:0
25.03.2002    Тур 15 АрсеналТаврия 0:0
25.03.2002    Тур 15 ВорсклаДинамо К 1:2
25.03.2002    Тур 15 ЗакарпатьеПолиграфтехника 0:1
25.03.2002    Тур 15 КарпатыДнепр 0:0
25.03.2002    Тур 15 КривбассШахтёр 0:0
25.03.2002    Тур 15 МеталлистМеталлург Зп 2:1
25.03.2002    Тур 15 Металлург ДнМеталлург М 2:1
31.03.2002    Тур 16 Динамо ККривбасс 0:0
31.03.2002    Тур 16 ДнепрМеталлург Дн 2:0
31.03.2002    Тур 16 ЗакарпатьеВорскла 2:0
31.03.2002    Тур 16 Металлург МАрсенал 1:2
31.03.2002    Тур 16 ПолиграфтехникаМеталлург Зп 0:1
31.03.2002    Тур 16 ТаврияМеталлист 2:0
31.03.2002    Тур 16 ШахтёрКарпаты 3:0
07.04.2002    Тур 17 ВорсклаПолиграфтехника 1:1
07.04.2002    Тур 17 КривбассЗакарпатье 1:0
07.04.2002    Тур 17 МеталлистМеталлург М 2:2
07.04.2002    Тур 17 Металлург ЗпТаврия 0:2
08.04.2002    Тур 17 АрсеналДнепр 0:1
08.04.2002    Тур 17 КарпатыДинамо К 0:2
08.04.2002    Тур 17 Металлург ДнШахтёр 0:1
13.04.2002    Тур 18 ВорсклаКривбасс 2:2
13.04.2002    Тур 18 Динамо КМеталлург Дн 2:0
13.04.2002    Тур 18 ДнепрМеталлист 0:1
13.04.2002    Тур 18 ЗакарпатьеКарпаты 1:0
13.04.2002    Тур 18 Металлург ММеталлург Зп 0:0
13.04.2002    Тур 18 ПолиграфтехникаТаврия 0:1
13.04.2002    Тур 18 ШахтёрАрсенал 2:0
21.04.2002    Тур 19 АрсеналДинамо К 0:1
21.04.2002    Тур 19 КарпатыВорскла 0:1
21.04.2002    Тур 19 КривбассПолиграфтехника 3:1
21.04.2002    Тур 19 МеталлистШахтёр 1:1
21.04.2002    Тур 19 Металлург ДнЗакарпатье 1:1
21.04.2002    Тур 19 Металлург ЗпДнепр 2:1
21.04.2002    Тур 19 ТаврияМеталлург М 3:1
27.04.2002    Тур 20 ВорсклаМеталлург Дн 2:1
27.04.2002    Тур 20 Динамо КМеталлист 6:0
27.04.2002    Тур 20 ДнепрТаврия 2:1
27.04.2002    Тур 20 ЗакарпатьеАрсенал 2:1
27.04.2002    Тур 20 КривбассКарпаты 0:0
27.04.2002    Тур 20 ПолиграфтехникаМеталлург М 2:2
27.04.2002    Тур 20 ШахтёрМеталлург Зп 0:0
07.05.2002    Тур 21 АрсеналВорскла 0:0
07.05.2002    Тур 21 КарпатыПолиграфтехника 0:0
07.05.2002    Тур 21 МеталлистЗакарпатье 4:0
07.05.2002    Тур 21 Металлург ДнКривбасс 3:2
07.05.2002    Тур 21 Металлург ЗпДинамо К 1:3
07.05.2002    Тур 21 Металлург МДнепр 0:0
07.05.2002    Тур 21 ТаврияШахтёр 0:1
12.05.2002    Тур 22 ВорсклаМеталлист 1:1
12.05.2002    Тур 22 Динамо КТаврия 0:0
12.05.2002    Тур 22 ЗакарпатьеМеталлург Зп 0:1
12.05.2002    Тур 22 КарпатыМеталлург Дн 0:1
12.05.2002    Тур 22 КривбассАрсенал 1:0
12.05.2002    Тур 22 ПолиграфтехникаДнепр 2:6
12.05.2002    Тур 22 ШахтёрМеталлург М 2:0
18.05.2002    Тур 23 АрсеналКарпаты 0:0
18.05.2002    Тур 23 МеталлистКривбасс 0:0
18.05.2002    Тур 23 Металлург ЗпВорскла 1:0
18.05.2002    Тур 23 ТаврияЗакарпатье 1:1
25.05.2002    Тур 24 ВорсклаТаврия 2:0
25.05.2002    Тур 24 ЗакарпатьеМеталлург М 1:1
25.05.2002    Тур 24 КарпатыМеталлист 0:2
25.05.2002    Тур 24 КривбассМеталлург Зп 0:0
25.05.2002    Тур 24 Металлург ДнАрсенал 2:1
30.05.2002    Тур 24 Динамо КДнепр 1:0
30.05.2002    Тур 24 ПолиграфтехникаШахтёр 1:2
03.06.2002    Тур 25 АрсеналПолиграфтехника 2:0
03.06.2002    Тур 25 ВорсклаМеталлург М 2:1
03.06.2002    Тур 25 ДнепрЗакарпатье 2:0
03.06.2002    Тур 25 МеталлистМеталлург Дн 3:1
03.06.2002    Тур 25 Металлург ЗпКарпаты 4:1
03.06.2002    Тур 25 ТаврияКривбасс 3:2
03.06.2002    Тур 25 ШахтёрДинамо К 2:0
07.06.2002    Тур 23 ДнепрШахтёр 0:1
07.06.2002    Тур 23 Металлург ДнПолиграфтехника 1:0
07.06.2002    Тур 23 Металлург МДинамо К 0:6
11.06.2002    Тур 26 АрсеналМеталлист 1:1
11.06.2002    Тур 26 ДнепрВорскла 2:0
11.06.2002    Тур 26 ЗакарпатьеШахтёр 0:1
11.06.2002    Тур 26 КарпатыТаврия 0:0
11.06.2002    Тур 26 Металлург ДнМеталлург Зп 1:1
11.06.2002    Тур 26 Металлург МКривбасс 3:1
11.06.2002    Тур 26 ПолиграфтехникаДинамо К 0:3
Комментарии Вконтакте Вконтакте Facebook Facebook
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2022.
Для лиц старше 16 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Слюсаренко Е.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх